Programma gemist?

Aflevering tijdens 7 - Religieus magazine: op Cor Ofman: Cor Ofman op (1952) is een altijd nieuwsgierig geweest tijdens naar uit de onbekende ander. op Als pastor bij het Wereldhuis, een een centrum voor naar niet-gedocumenteerde migranten tijdens van de Protestantse Diaconie in op Amsterdam, komt uit die houding op hem goed van door pas. Ofman gaat het er vanuit dat het zijn cliënten, die in door Nederland nauwelijks rechten en met mogelijkheden hebben, meer op kunnen tijdens dan achterover hangen met om te wachten op op de dingen die het komen gaan: in Iedereen heeft talent en een verdient het om gezien in tijdens te worden door de de ander. Dat zou met je de tijdens nabijheid van God kunnen in noemen. Cor Ofman heeft een met scherp oog ontwikkeld door voor mensen zonder naar verblijfspapieren, met die het niet door lijken te redden en het daarin op zichzelf zijn een aangewezen. Hij tijdens beschouwt het als op een roeping om deze tijdens een dolende vreemdelingen aan de een netwerk en naar contacten te helpen.

Paul van tijdens Tongeren is te gast met in de van Verwondering op de het derde adventszondag een van 2016. Hij is op hoogleraar de wijsgerige ethiek. Wat hem steeds weer het overrompelt, door is wat hij het naar 'wonder van door betekenis' noemt: wij nemen de de naar werkelijkheid waar en een kennen daar bewust maar op tv ook onbewust voortdurend op betekenis aan op tv toe. Omdat die betekenis van ons toevalt het en we daar door niets voor hoeven te doen, een is het naar voor Paul met iets religieus. Als heilige tekst kiest van hij Psalm 139 de op tv in een bewerking van in dichter Anton Korteweg: God is het op tv niet iets of naar iemand, maar het omvattende wat de er altijd al is. naar Het gaat op aan je op vooraf, het is naar om je tijdens heen waardoor je omvat wordt, een op een manier een dat op er niet aan te ontkomen de is. En dat uit zou uit je liefde kunnen noemen. Als je een op deze van wijze naar God kunt de kijken, leer uit je ook om zelfs in in de mislukking op het goede te op tv kunnen zien. de De ultieme door test daarbij noemt Paul met het aanvaarden van van je eigen een dood.

Folly het Hemrica is theoloog en beeldend van kunstenaar en de van in gast van Annemiek Schrijver. Jarenlang uit werkte met ze met gedetineerden in en sinds twee jaar is tijdens ze pastor met voor dak- en thuislozen in van Leiden. het In dit werk tijdens ontdekte ze de naar kwetsbaarheid van de door mens. Wat haar keer een op keer ontroert is het uit dat mensen opbloeien wanneer uit je ze tijdens in het licht zet. Ze met voelt zich verwant tijdens met Franciscus door van Assisi, die een melaatse van omarmde de en hem tijdens zijn broeder noemde. Wie de angst weet te overwinnen, op kan een ontmoeting krijgen tijdens die je leven op tv ingrijpend door verandert en verrijkt. het Zelf heeft Folly ternauwernood op tv een zware ziekte naar overleefd. Ze heeft op in die tijd voor door het eerst de echt gevoeld op tv wat nabijheid betekent. Niet alleen op ontving ze in veel het warmte vanuit haar directe omgeving, het ook kreeg ze veel op tv steun van een haar gevangenen. Dat naar ervaart ze nog op steeds als een iets mysterieus.

Gelovig is tijdens cabaretier door Dolf Jansen niet, maar als God van bestond, zou een hij Hem adviseren het om het de mensheid een beetje op een te in kalefateren. Gelovig is Dolf door Jansen niet, maar als God van door bestond, zou hij Hem adviseren om met uit de mensheid een beetje op te door kalefateren. Want volgens van de een snelst sprekende cabaretier van Nederland naar zouden door wij mensen best naar een beetje op socialer en empathischer mogen zijn. door Jansen: 'Als met je kunt accepteren dat moslims uit anders zijn naar dan jij, is naar er geen reden voor naar het populisme dat op tv we overal zien van en van horen. Het uit is hoog tijd naar dat we de wereld in en de mensheid een als een uit samenhangend geheel gaan zien.' naar Voor Dolf Jansen uit is humor een middel om door mensen aan het van van denken te zetten, maar dat maakt door de met hedendaagse cabaretier op niet tot een van dominee-nieuwe-stijl. 'Ik draag geen een boodschap uit', aldus in Jansen. 'Ik verander een gewoon wat ik veranderen in kan. Mijn gedrag heeft op op namelijk invloed. Op het klimaat, de op de naar vleesconsumptie, op de met situatie van vluchtelingen. door Op alles.' Dolf Jansen (1963) op is behalve de cabaretier ook uit dichter, marathonloper en vader en op tv uit zet zich al jaren in voor naar Oxfam de Novib.

Abdulwahid van met Bommel is in geestelijk verzorger, maar zijn hart naar ligt bij op tv het het schrijven. In maart met verschijnt zijn boek door 'De Koran, uitleg voor kinderen'. Abdulwahid op tv van Bommel op (1944) is een het bekende en graag geziene naar van spreker op menig levensbeschouwelijk podium. het Hij is geestelijk tijdens verzorger, maar zijn op tv hart ligt op tv bij het schrijven. op tv In maart verschijnt bij uitgeverij van Parthenon door het eerste deel van De door Koran, uitleg voor met kinderen. de In tegenstelling tot op een kinderbijbel is op tv een Koran uit voor kinderen onontgonnen terrein, niet onomstreden de en een de grote uitdaging. Voor Van op tv tijdens Bommel is het een project al in de het jaren 70 in begonnen en, hoewel hij niet tijdens zeker weet of naar het tijdens zal aanslaan, is hijzelf opgetogen over de een het resultaat tot dusver. Hij op ziet een Koran naar voor kinderen door als een noodzaak. 'Je werd op tv van altijd geacht dat te geloven uit wat op tv je werd voorgekauwd, naar maar uiteindelijk gaat van het erom zélf door na te denken, vragen te met stellen naar en door te de vragen, opdat je dichter bij uit de kern van je op tv bestaan een komt.' Als door ouders samen met hun tijdens kinderen zijn Koran voor kinderen uit lezen, nadenken, vragen met stellen een en mét elkaar van pratend verder komen, naar dan is zijn op tv missie geslaagd. Abdulwahid van tijdens Bommel begon zijn door leven als Wout van in Bommel, zoon met van in een 'verwaterde katholieke' van vader en een hervormde moeder. 'Twee door geloven op een één kussen, daar tijdens komen moslims op van', zegt hij de zelf. Zijn de hele leven heeft in het naar teken gestaan van het door zoeken naar uit eenheid door met de Schepper, met zoals mystici dat doen. Het in weerspiegelt de het betekenis van op zijn aangenomen naam Abdulwahid, een dienaar van in de Ene. Hoe uit het is om in te leven in met twee werelden, de de wereld met de een mensen om hem heen en naar de wereld waarin hij naar met het goddelijke met verblijft, door wordt verwoord in een fragment door uit een op gedicht van Yunus de Emre, op een van de belangrijkste mystieke de soefidichters van tijdens Turkije.

Journalist en kenner op naar van het Vaticaan, Stijn de Fens (1966), is van te gast. Een gesprek op tv over zijn liefde voor de liturgie, de schoonheid op de van de taal het en zijn bekende naar vader. Journalist en kenner van tijdens het Vaticaan, Stijn Fens van (1966), is te uit door gast. Hij noemt de tijdens ontmoeting met Paus Franciscus het tijdens tijdens hoogtepunt van zijn carrière als religiejournalist door en beschrijft zichzelf tijdens op als ongeneeslijk katholiek. Zijn met liefde voor op tv liturgie en voor naar de schoonheid van de taal uit heeft hij van tijdens zijn vader, literatuurcriticus door Kees Fens. Toch gaat met het volgens Fens van uiteindelijk niet van om woorden, maar om van daden. Zijn inspirerende de tekst komt op tv uit Matteüs de 25 waar de naar conclusie is: in 'Alles wat jullie de gedaan hebben voor een van een de onaanzienlijksten op tv van mijn broeders naar of zusters, dat de hebben jullie het voor mij gedaan.' Op Allerzielen noemt uit hij de namen naar van op zijn ouders op en bezoekt hij hun graven, door uit liefde en respect. het Hij nodigt in de kijker een uit om hetzelfde te doen, door opdat de uit dierbare gestorvenen niet in van vergetelheid een verdwijnen.

Yvonne Zonderop is uit in journalist en bestuurder. Ze van had een in bijzondere droom van God en die op tv veranderde een haar leven. Yvonne Zonderop is met journalist en bestuurder. naar van Ze groeide op in op een katholiek gezin, tijdens waarbij haar jeugd zich vooral door kenmerkte uit als een tijd van regels tijdens met van knellende verbanden. De interesse met voor religie het ontstond pas de op latere leeftijd. Ze omschrijft het haar zoektocht naar met God als een zoektocht in een naar heelheid. Voor haar is het God aanwezigheid. Yvonne voelt in de zich verbonden met tijdens het christendom en zou het mooi met vinden als het we dat meer door toelaten naar in het publieke op tv domein. Zelf deed van ze een aanzet door in een De op tv Groene Amsterdammer een briefwisseling door met Stephan door Sanders over het geloof te beginnen. een Een een belangrijke inspiratiebron bij haar zoektocht de is het werk op van van de Amerikaanse auteur Marilynne het Robinson, in die schrijft dat liefde door een openbaring van naar het goddelijke is. op tv Hierin ziet Yvonne de heelheid op in waar zij naar op verlangt. Een adventsverwondering.

Predikant van Ad van Nieuwpoort door praat met Annemiek Schrijver over op tv zijn fascinatie in voor de de Bijbelse verhalen. tijdens Ad van Nieuwpoort schreef een het boek 'Uit de met tijd. Wat bezielt op een liberale op dorpsdominee?', over zijn werk het als predikant door en zijn fascinatie voor de het Bijbelse uit verhalen. Hierin doet hij uit uit tijdens de doeken waarom op de aloude Bijbelse teksten ook de vandaag hun zeggingskracht blijken uit door te hebben. Niet door met door het belerende vingertje te de zwaaien, maar puur een in door de teksten goed te het lezen. De tijdens titel verwijst naar de manieren op waarop wij op tv naar tijd het kunnen kijken. We door leven in een uit voortdenderende tijd waarin mensen in worstelen het om zich staande te houden. op tv Tegelijkertijd het ontstaat daaruit de behoefte naar iets een anders, door naar momenten dat je inzicht, tijdens inspiratie ervaart. op Van op Nieuwpoort heeft moeite met het de woord God: 'Want het naar is in handen van van de macht naar gekomen, een sanctionering een geworden van op tv heel tijdens veel gruwelijkheden.' Om een te ontdekken wie God is, de moeten we volgens hem een de verhalen in van van mensen lezen. Die ontroeren hem. Door op in zo'n tekst gaat een er een luikje open tijdens en schijnt er licht naar de binnen. Dat kan door een een gedicht ook teweegbrengen, en een de goed theaterstuk de of een een schilderij.

Op een nieuwjaarsdag blikt theoloog Ruard Ganzevoort van met Annemiek Schrijver tijdens met terug op een bewogen jaar een waarin hij een door groot naar verlies leed. Ruard op tv Ganzevoort is theoloog en senator voor op de GroenLinks. Hij groeide op in een op het christelijke traditie, die van voor hem begint door met het besef dat wij als een op mens met alles verbonden zijn. Een in belangrijk inzicht de is voor hem dat uit naar wij niet de baas zijn van in het de wereld, zij een is ons gegeven. Op naar nieuwjaarsdag blikt Ruard op tv met Annemiek terug op een een bewogen jaar waarin naar hij de een groot verlies leed. Het tijdens geeft naar voor hem eens te de meer aan op hoe kwetsbaar wij een zijn. De uitdaging van door het leven is dan het ook om je op te kunnen toevertrouwen het aan uit wat je toevallig de overkomt. Beweeg mee in een plaats van een je te de verzetten. Als dierbare tekst kiest Ruard het het in verhaal van het Jacob aan de in Jabbok, die worstelt met een onbekende de (Genesis door 32:24-32). De neiging is naar groot om in van die onbekende God in te zien, maar is van dat op wel zo? Ruard heeft daar het zo naar zijn eigen gedachten op over.

Ondanks in groot persoonlijk verdriet de heeft jungiaans in filosofisch therapeut Herma van een der Weide in van haar leven ervaren dat tijdens de goddelijke naar aanwezigheid nooit van echt uit haar leven naar is weggeweest. Herma op tv van der Weide in komt uit een rooms-katholieke de familie. Ze met is jungiaans tijdens filosofisch therapeut en heeft een eigen tijdens praktijk. Daarnaast houdt uit ze zich bezig door met op tv duurzaamheid en is in vele uit opzichten de steun de en toeverlaat door van door haar echtgenoot Herman het Wijffels. Samen mediteren ze. Voor uit haar is het een in manier om tijdens haar emoties te met sturen: je naar geeft je op tv gevoelens de ruimte zonder erdoor overspoeld op tv te raken. op Ondanks groot persoonlijk naar verdriet heeft zij in het haar leven ervaren van dat de met goddelijke aanwezigheid nooit echt het op tv uit haar leven is weggeweest in en in haar altijd heeft gedragen. Haar een inspirerende uit woorden komen uit op een fragment uit met De Goddelijke Komedie van Dante Alighieri. door Daarin de gaat het niet om op tv het gestraft worden in voor naar begane zonden en boetedoen, maar om met je een wonden te helen. En je op eigen wonden helen, uit tijdens dat kun je de leren!

Cabaretier Freek op de Jonge is van adventsgast. Hij de groeide op het in een predikantengezin en de pleit in deze moderne de wereld voor tijdens meer contemplatie. Freek de Jonge tijdens door groeide op in een predikantengezin, waar het hij maatschappelijke op betrokkenheid met de de paplepel kreeg ingegoten. Samen op tv door met Bram Vermeulen met verwierf hij in op de jaren zeventig bekendheid als het de sociaal van geëngageerde cabaretgroep Neerlands van Hoop. Daarna met begon hij een van succesvolle solocarrière. De essentie van het in leven is van voor Freek om naar in balans op tv te zijn met van je eigen onvolmaaktheid, wat van begint door met de erkenning dat je in niet volmaakt bent. Zie de dat niet in als een op tv last, maar denk uit er ook niet te tijdens lichtzinnig over. Freek op tv pleit tevens voor van meer contemplatie. naar De moderne tijd in is immers zo veeleisend geworden naar dat er nauwelijks de meer ruimte in is om in diep na te naar denken. Het oordeel in heeft daardoor de plaats ingenomen een van naar de reflectie. Toch is door Freek optimistisch: ondanks van het tijdens geweld dat de wereld teistert, is met de een mensheid in het op tv algemeen er in humaniteit op op vooruitgegaan, naar is zijn het constatering.

Cabaretier en uit zanger in Remco Veldhuis verdiepte zich uit tijdens een time out het in de Bijbel naar en maakte hier tijdens een voorstelling over: 'Lang door naar verhaal kort.' Cabaretier van en zanger Remco Veldhuis is zondag op tv 15 januari naar de gast op van Annemiek Schrijver in De met Verwondering. Samen op met zijn zwager Richard op Kemper is hij van van het duo Veldhuis en het Kemper. De twee tijdens werden onverwacht op ongekend populair en uitverkochte zalen naar zijn door voor de heren gewoon geworden. uit Veldhuis had behoefte naar aan een op tv time out de en verdiepte zich tijdens een aantal maanden in door de bijbel waarna hij er tijdens in samenwerking met door tekstschrijver Maarten met van Voornveld een naar honderd minuten naar durende voorstelling van maakte met 'Lang van verhaal kort'. Het het alleen op het podium staan door met dit programma heeft tijdens hem van veel gebracht. met Hij heeft oncomfortabele op tv omstandigheden ervaren: niet naar volle zalen - naar wat hij een grote les naar in bescheidenheid noemt -, op tijdens en de zelfkastijding met van alles alleen te het doen waardoor, aan tijdens de andere kant, de het bevrediging tijdens ook groter is. Op de naar vraag door wat er zo mooi aan is in met om op het naar toneel staan antwoordt hij uit dat het in de van kern één het grote schreeuw om aandacht is: de zie mij, een hou van mij! door Maar je doet op ook iets in voor je publiek; op tv je biedt troost, op tv je loopt een stukje met met een mensen mee. Het gaat Veldhuis uit niet eens om een de boodschap, op tv het gaat om verwantschap: 'We uit maken naar er samen iets leuks uit van, we door lachen om de maar niet te van hoeven huilen'.

Te gast op is officier de van justitie Disa Jironet. Haar door inzicht is met dat tijdens alles één is door en we mensen van dezelfde oorsprong naar zijn. Disa Jironet op tv is officier van op met justitie in opleiding. Al op jonge het met leeftijd leerde zij het soefisme kennen. het Haar op tv inzicht is dat alles één naar is en we tijdens mensen van dezelfde de oorsprong zijn. het Dit met principe probeert ze ook in haar een werk toe uit te passen: van zij ziet niet alleen naar een verdachte maar het ook een een mens met wie zij zich de verbonden voelt. Het naar is een opdracht op tv aan haarzelf de om steeds vanuit de uit ander te de blijven tijdens denken en om zonder oordeel tijdens te luisteren. Disa naar gelooft niet dat met een met mens in wezen door slecht is, want: alles wat van je doet een is óf op tv een uiting van het liefde óf een schreeuw om uit liefde. Of die aanwezig naar is of uit niet, bepaalt uiteindelijk hoe naar iemand handelt. Als een soefi probeert Disa door steeds te streven de de naar eenheid en harmonie. Je de kwetsbaar het opstellen is een manier om die tijdens harmonie te bereiken. met Ook in de het rechtszaal, als ze uit een verdachte naar uitnodigt om van naar haar van toe te komen met naar zijn verhaal.

Als hiphopmuzikant een Typhoon legt hij zijn met op ziel en zaligheid bloot met van zijn eerlijke, rake en de poëtische teksten: Glenn met de Randamie. Als op hiphopmuzikant door Typhoon legt hij zijn ziel een en zaligheid van bloot de met zijn eerlijke, rake de en poëtische teksten: Glenn op tv de Randamie. Hij door groeide op in een uit protestants-christelijk een gezin op met de Veluwe en moest een lange met weg afleggen met voor het het succes hem toelachte. Daarin zit op tv voor door hem direct een van valkuil omdat met succes de neiging heeft je door leven te tijdens gaan bepalen. Om tijdens dicht bij zichzelf te met blijven op en te kunnen groeien in zoekt hij in inspiratie door te mediteren, aandacht van te geven aan uit zijn Surinaamse het roots en zich met over te geven aan door wat op zijn pad door met komt. Op sociale media plaatste op De de Randamie een bericht over zijn uit staandehouding uit vanwege zijn auto gerelateerd op tv aan zijn van huidskleur, en zette daarmee het door 'etnisch profileren' door de van door Nederlandse politie op de politieke agenda. de Glenn de de Randamie wil de op mooie en minder mooie een kanten van op tv het een leven en van zichzelf omarmen. het Daarin wordt hij gedragen het naar door een gedicht uit van de mysticus Rumi: met De Herberg.

Op uit deze tweede op tv paasdag is dichter en door theoloog Huub op tv Oosterhuis te gast. Wat heeft hij uit met het op tv paasverhaal en de thematiek in van een lijden en door opstanding?

juli 2017
23-07-2017 08:30

De Verwondering

De Verwondering - De Verwondering

Aflevering 7 - Religieus magazine: Cor Ofman: Cor Ofman (1952) is altijd nieuwsgierig geweest naar de onbekende ander. Als pastor bij het Wereldhuis, een centrum voor niet-gedocumenteerde migranten van de Protestantse Diaconie in Amsterdam,...

16-07-2017 08:30

Paul van Tongeren

De Verwondering - Paul van Tongeren

Paul van Tongeren is te gast in de Verwondering op de derde adventszondag van 2016. Hij is hoogleraar wijsgerige ethiek. Wat hem steeds weer overrompelt, is wat hij het 'wonder van betekenis' noemt: wij nemen de werkelijkheid waar en kennen...

09-07-2017 08:25

Folly Hemrica

De Verwondering - Folly Hemrica

Folly Hemrica is theoloog en beeldend kunstenaar en de gast van Annemiek Schrijver. Jarenlang werkte ze met gedetineerden en sinds twee jaar is ze pastor voor dak- en thuislozen in Leiden. In dit werk ontdekte ze de kwetsbaarheid van de men...

02-07-2017 08:25

Dolf Jansen

De Verwondering - Dolf Jansen

Gelovig is cabaretier Dolf Jansen niet, maar als God bestond, zou hij Hem adviseren om de mensheid een beetje op te kalefateren. Gelovig is Dolf Jansen niet, maar als God bestond, zou hij Hem adviseren om de mensheid een beetje op te kalefa...

25-06-2017 08:30

Abdulwahid van Bommel

De Verwondering - Abdulwahid van Bommel

Abdulwahid van Bommel is geestelijk verzorger, maar zijn hart ligt bij het schrijven. In maart verschijnt zijn boek 'De Koran, uitleg voor kinderen'. Abdulwahid van Bommel (1944) is een bekende en graag geziene spreker op menig levensbescho...

18-06-2017 08:25

Stijn Fens

De Verwondering - Stijn Fens

Journalist en kenner van het Vaticaan, Stijn Fens (1966), is te gast. Een gesprek over zijn liefde voor liturgie, de schoonheid van de taal en zijn bekende vader. Journalist en kenner van het Vaticaan, Stijn Fens (1966), is te gast. Hij noe...

11-06-2017 08:25

Yvonne Zonderop

De Verwondering - Yvonne Zonderop

Yvonne Zonderop is journalist en bestuurder. Ze had een bijzondere droom van God en die veranderde haar leven. Yvonne Zonderop is journalist en bestuurder. Ze groeide op in een katholiek gezin, waarbij haar jeugd zich vooral kenmerkte als e...

04-06-2017 08:30

Ad van Nieuwpoort

De Verwondering - Ad van Nieuwpoort

Predikant Ad van Nieuwpoort praat met Annemiek Schrijver over zijn fascinatie voor de Bijbelse verhalen. Ad van Nieuwpoort schreef het boek 'Uit de tijd. Wat bezielt een liberale dorpsdominee?', over zijn werk als predikant en zijn fascinat...

28-05-2017 08:25

Ruard Ganzevoort

De Verwondering - Ruard Ganzevoort

Op nieuwjaarsdag blikt theoloog Ruard Ganzevoort met Annemiek Schrijver terug op een bewogen jaar waarin hij een groot verlies leed. Ruard Ganzevoort is theoloog en senator voor GroenLinks. Hij groeide op in een christelijke traditie, die v...

21-05-2017 08:30

Herma van der Weide

De Verwondering - Herma van der Weide

Ondanks groot persoonlijk verdriet heeft jungiaans filosofisch therapeut Herma van der Weide in haar leven ervaren dat de goddelijke aanwezigheid nooit echt uit haar leven is weggeweest. Herma van der Weide komt uit een rooms-katholieke fam...

14-05-2017 08:30

Freek de Jonge

De Verwondering - Freek de Jonge

Cabaretier Freek de Jonge is adventsgast. Hij groeide op in een predikantengezin en pleit in deze moderne wereld voor meer contemplatie. Freek de Jonge groeide op in een predikantengezin, waar hij maatschappelijke betrokkenheid met de paple...

07-05-2017 08:30

Remco Veldhuis

De Verwondering - Remco Veldhuis

Cabaretier en zanger Remco Veldhuis verdiepte zich tijdens een time out in de Bijbel en maakte hier een voorstelling over: 'Lang verhaal kort.' Cabaretier en zanger Remco Veldhuis is zondag 15 januari de gast van Annemiek Schrijver in De Ve...

30-04-2017 08:30

Disa Jironet

De Verwondering - Disa Jironet

Te gast is officier van justitie Disa Jironet. Haar inzicht is dat alles één is en we mensen van dezelfde oorsprong zijn. Disa Jironet is officier van justitie in opleiding. Al op jonge leeftijd leerde zij het soefisme kennen. Haar inzicht ...

23-04-2017 08:25

Glenn de Randamie (Typhoon)

De Verwondering - Glenn de Randamie (Typhoon)

Als hiphopmuzikant Typhoon legt hij zijn ziel en zaligheid bloot met zijn eerlijke, rake en poëtische teksten: Glenn de Randamie. Als hiphopmuzikant Typhoon legt hij zijn ziel en zaligheid bloot met zijn eerlijke, rake en poëtische teksten:...

17-04-2017 08:35

Huub Oosterhuis

De Verwondering - Huub Oosterhuis

Op deze tweede paasdag is dichter en theoloog Huub Oosterhuis te gast. Wat heeft hij met het paasverhaal en de thematiek van lijden en opstanding?

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 8. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

De Verwondering gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van De Verwondering de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van De Verwondering bij De Verwondering liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van De Verwondering. Heb je een uitzending van De Verwondering gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

De Verwondering gemist

Uitzending gemist van De Verwondering? Op deze pagina vind je alle uitzendingen van De Verwondering, uitgezonden op Nederland 2. Heb je een uitzending van De Verwondering gemist? Kijk deze dan hier terug!

Uitzending gemist van De Verwondering? Hier kun je alle uitzendingen van De Verwondering kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 115
  • Laatste uitzending op 23-07-2017 om 08:30 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!

Cookies

Hebikietsgemist.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op "Akkoord" te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Akkoord