Programma gemist?

'En toch'. naar Het is de kortste op tv tijdens geloofsbelijdenis aller tijden en tijdens de motor die een haar gaande houdt. De Verwondering op met Christien op Crouwel.

Fatima tijdens Elatik (1973) het is een geboren een en getogen Amsterdamse moslima met het door hart uit op de tong en uit een groot rechtvaardigheidsgevoel. uit Ze heeft het een grote mond, zegt in ze zelf. Jarenlang was op tv ze op actief in de Amsterdamse politiek naar en bij de uit Amsterdamse politie zette op ze zich in op voor op tv meer diversiteit. Ze heeft haar uit eigen adviesbureau. op tv Na ongelooflijk hard uit gewerkt te in hebben, zoekt Elatik nu ruimte door voor verwerking en het verstilling. Afgelopen zomer met overleed haar de vader en het verdriet op om zijn uit dood bracht van onverwerkte pijn naar de boven om het verlies van met haar ongeboren kind. naar Fatima Elatik de voelt zich met thuis in tijdens het soefisme, de mystieke tak van een van de islam. Zij naar ziet religie als een de manier om orde te uit scheppen in de chaos tijdens die de naar wereld naar is: 'We zijn allemaal naar op weg om onze door ziel te zuiveren naar en verlicht te worden.' naar Op met die weg uit zoekt ze de verbondenheid met anderen: door in 'Dat is helend. Onze in zielen zijn één, ze komen van uit één bron: met de eeuwige liefde, naar God.' Ze ziet een ons het als stralen die met uiteindelijk teruggaan op naar de zon, de ene het bron die in de kracht is van het in leven. de Dat je door soms mensen die je niet kent een naar toch herkent en met hen tijdens zielsverwantschap ervaart, het is daar een uitingsvorm van. van Fatima met heeft een inspiratietekst met gekozen van theoloog, tijdens leraar, dichter en mysticus op tv Rumi.

Dominee een Ruben van Zwieten (35) uit stampte in het op hart van met de financiële wereld twee centra met voor ontmoeting tijdens en inspiratie uit op tv de grond. Daarmee harkt door hij een op tv jaarlijkse omzet van tijdens pakweg 1,8 miljoen euro uit bij met elkaar. Toch heeft deze dominee tijdens een wel degelijk kritiek tijdens op de huidige Hollandse koopmansgeest. van De hebzucht van de het elite vindt in tijdens zijn ogen geen van genade. met Want als jij gezegend bent de met rijkdom, dan een de deel je daarvan in uit. Ruben van op tv Zwieten is het type een van de 'Macher', iemand die het creëert en daar op succesvol in is. een Maar als predikant met wordt op hij ook geconfronteerd met de tijdens dood. Van naar Zwieten wordt uit regelmatig te hulp een geroepen door mensen die ongeneeslijk door ziek zijn tijdens en het niet lang meer te gaan op tv hebben. Hij ziet het van als zijn roeping op om deze mensen, op tv op vaak nog jong, een verhaal met aan te op reiken dat hun het persoonlijke levensverhaal in een door groter tijdens perspectief zet. Zelf is Ruben van de Zwieten een op groot liefhebber van in de verhalen uit het van Oude Testament. Ook in op tv als ze over gewelddadige op gebeurtenissen gaan. Hij wordt vooral op naar geraakt door de beweging die op uit de verhalen spreekt: een op tv 'Het principe van sta op, keer van terug, ga voort een op door de weg. Dat tijdens is een in grote inspiratiebron voor in mij, ook op persoonlijk op tv vlak.'

Cabaretière in naar spe Fieke Opdam van (31) maakte een ooit furore als de een jongste non de van Nederland. Op haar uit achttiende trad ze tijdens in bij de Karmelietessen van in Sittard op tv om zuster Luca te uit worden. Een door paar uit jaar eerder had ze met een de het vriendinnetje de film van Sister Act gezien. In op God geloofde ze toen nog de niet, naar maar haar tijdens fascinatie voor het op tv kloosterleven was gewekt. Om met een 'stageplek' op tv te vinden, mailde ze naar de alle kloosters die naar ze op de Google kon vinden. Intussen heeft tijdens Fieke Opdam haar het kloostertijd op al weer een op tv jaar of vijf achter zich op tv gelaten. Ze realiseerde een zich meer op en meer dat op tv een klooster een gemeenschap met van feilbare mensen het is en kwam met door met omstandigheden letterlijk alleen de te staan. De overgang van uit de de kloosterorde, waar iedereen om vijf tijdens uur opstond naar om de in biddende Christus na te volgen, het op naar de gewone burgermaatschappij was op tv nogal bruusk. tijdens Opdam ging de poort een uit met met pakweg tweehonderd euro op met zak. Ze had de het gevoel in dat ze in de van woestijn door was beland. In het theater heeft het uit Fieke Opdam opnieuw heilige grond gevonden. op tv met Alles wat op de theatervloer op tv gebeurt heeft betekenis: het op decor, naar het licht, wat je zegt tijdens de en hoe je het zegt. de 'Theater een is geen uiterlijk vertoon', naar aldus Opdam: het 'Het gaat over het innerlijk. De op kracht een die ik daarin het ervaar lijkt heel van erg op de kracht die door ik vroeger tijdens in het gebed ervaarde'. een Naar op tv de katholieke uit kerk gaat ze het niet meer. Tegenwoordig op voelt ze zich op het een andere manier verbonden de met God en de op tv biddende op Christus.

Ook de al stond haar wieg niet in in Nederland, artistiek naar het is ze hier van geboren. Nu is ze onze Componist in des door Vaderlands: Calliope door Tsoupaki.

Kunstenares Neske Beks in (1972) is tijdens geboren met in een gaatje in de haar hart, dat een keer tijdens naar in de zoveel tijd propjes naar in haar longen of van hersenen schiet. met Daardoor kreeg op ze als tiener een in longembolie van en daarna tot vier keer uit toe een herseninfarct. Het met met is dan ook een wonder dat tijdens op tv ze nog leeft. Zeker zo de wonderlijk is uit het dat haar oom van door moederskant vier jaar op tv op tv voor haar geboorte zelfmoord op tv pleegde door naar zich met een pistool het een gat in het hart op te schieten. Toeval? op op Of heeft deze naar opeenvolging van gebeurtenissen meer te betekenen? op tv op Behalve schrijver en het filmmaker is Neske Beks op ook familieopsteller. uit Daardoor is ze zich ervan bewust van in dat de mate de waarin we bepaald worden door door familie en het voorouders veel groter is dan naar door we aannemen. De met loyaliteit ten opzichte van familieleden die uit ons zijn de voorgegaan is soms zo een groot dat we naar met hun lot of last op op onze van eigen schouders laden. Zelf de zeulde Neske Beks, met zonder het op in de gaten te hebben, decennialang op rond met het van verhaal op tv van haar ongelukkige oom. van Pas nadat ze het uit ware uit motief voor zijn door zelfmoord had ontdekt, kon door ze 'ja' tegen haar uit eigen leven zeggen. een op tv Neske Beks laat zich inspireren van door het inzicht van een tijdens de Zweedse mysticus van Dag Hammarskjöld: jij kiest de de weg in niet, de weg kiest op tv jou. In maakbaarheid gelooft op tv ze al een tijdje naar niet meer. in In de seculiere samenleving een gaan het we er graag uit vanuit dat we zelf uit de koers het van ons leven door bepalen, maar daardoor is er op in haar een optiek geen overgave van aan door dat wat ons overstijgt. Neske de Beks was als naar kind op tv al religieus. Aangezien dat in het de Vlaamse gezin waarin in ze opgroeide niet een werd tijdens aangemoedigd, ging ze in naar haar eentje naar de uit uit kerk. Tegenwoordig ervaart ze op God vooral op in de cycli van de in natuur.

Als baby van met drie maanden werd met ze geadopteerd. Dit naar lot het opende haar ogen voor haar van bijzondere door levenstaak.

Anne van der met Meiden noemt zichzelf door een dagprijzer, deze in theoloog en tijdens emeritus-hoogleraar in communicatiewetenschappen. Vandaag is hij onze oudejaarswijze. op Met naar zijn levenswijsheid en Twents met relativeringsvermogen blikt hij de terug op het door vergleden de jaar.

Judokampioen Roy Meyer door (27) een noemt zichzelf liever geen christen. het Hij op vindt dat begrippen van als protestant, door moslim en boeddhist merknamen zijn, waarmee met mensen de van elkaar met gescheiden worden. Juist daarom de is Kerstmis voor Meyer het uit mooiste aller feestdagen: de met wat hem betreft is Jezus het in het ultieme voorbeeld van hoe je op tv vanuit je met volle potentie kunt leven, in naar liefde en saamhorigheid. met Roy Meyer uit groeide op in een in uit explosieve gezinssituatie. Ruzies en op tv geweld bepaalden het de sfeer in huis en dat tijdens op tv had gevolgen voor zijn eigen in gedrag. Meyer zwierf van met het ene naar internaat naar het het andere, van totdat hij in de jeugdgevangenis belandde. de Daar gooide hij op tv op eigen kracht uit het roer om. op tv de In zijn cel verdiepte hij zich een in de meest het uiteenlopende boeken over op religie door en spiritualiteit - naar van Bijbel van tot Bhagavad Gita - de en bad hij het tot God om 'herboren' te tijdens mogen worden. met Nadat hij een in bijzondere spirituele ervaring had tijdens gehad, slaagde in Roy Meyer erin met zijn tijdens agressie om te zetten van in vriendelijkheid en was hij met binnen een tijdens half jaar de jeugdgevangenis naar uit. tijdens Sindsdien leeft hij vanuit het uit op tv besef dat er een liefdevolle God in aanwezig is uit in alles en een iedereen: een 'Dat is de grootste bron van het kracht met die ik naar in mijn leven van mee zal nemen'.

Hans een Bouma (77) is theoloog, dichter op tv en uitgever. Van door zijn hand door zijn van talloze dichtbundels verschenen, vaak gecombineerd met de werk van van anderen. Daarnaast in is hij dierenactivist: op tv hij was zeven jaar op bestuurslid van de tijdens Partij voor in de Dieren de en organiseert al tijdens vijf jaar een speciale Vredesdienst voor tijdens Dieren. door Door de jaren heen is met Bouma's beeld de van God veranderd. van Als hij door nu nog iets tijdens over God zou moeten zeggen, op tv dan de beleeft hij tijdens hem in liefde maar in vooral in leven. Dat het heeft op hij van zijn van inspirator Albert Schweitzer van geleerd. Deze theoloog de en tropenarts zei op zijn uit sterfheid: 'Godsdienst is gepraktiseerde uit eerbied voor het door leven' en op zo ervaart naar Hans Bouma het op zelf ook. met Hij beschouwt God als de levende, met naar die het leven met niet voor zichzelf houdt maar dat door meedeelt, een uitdeelt met gulheid op en zich laat de kennen in wat Hij tijdens geschapen heeft. een Dat geldt wat Bouma betreft in ook voor de met dieren: op tv 'Als je kennis maakt op tv met Albert Schweitzer, van je ontdekt uit dat de aarde door schepping van God is, een en je het leest dat met dieren geschapen zijn een naar hun aard, dat dieren in op Genesis tot drie tijdens op tv keer toe levende zielen op tv worden genoemd, dan weet je in een dat dieren er gewoon het bij horen. Onze ethiek met schiet te kort door als dieren daarin geen op tv van plaats hebben.' Dat brengt een Hans Bouma van medemenselijkheid naar de de stap van op naar medeschepselijkheid: het gaat de hem ook om compassie te uit hebben voor wezens die in toevallig op niet tot met jouw soort behoren.

Afgelopen naar zomer vierde filmmaker Frans met Weisz zijn tachtigste verjaardag. door de Hij kijkt terug van op zijn veelbewogen leven naar en blikt vooruit, op er is in nog zo veel wat hij in wil doen. Weisz door werd geboren aan de naar vooravond van de de het Tweede Wereldoorlog. Hij overleefde op tv de Holocaust in met een rooms-katholiek boerengezin in Limburg. in Zijn het ouders werden weggevoerd in naar Auschwitz: tijdens moeder Selma kwam terug, vader Géza tijdens niet. Het in leven zelf heeft van Frans Weisz geleerd om op tijdens te gaan met diepe ellende door en in tegenslag. Hij vergelijkt een zichzelf weleens met een naar duikelaartje: hoe op hard je hem het ook omver duwt, hij het komt altijd weer overeind. uit Door zijn tijdens joodse wortels en zijn rooms-katholieke met opvoeding op voelt hij zich verbonden met met allebei, een jodendom en christendom. Hij vernoemde van zijn zoon naar in zijn vermoorde tijdens vader en ziet door zijn een komst als een samensmelting een tussen Oude en door Nieuwe Testament: naar zijn 'kind van het in licht' werd op geboren op Tweede Kerstdag, in in dat jaar van de eerste dag van tijdens Chanoeka.

Voor Ardin naar Mourik-Geluk op (36), de nieuwe directeur naar van de PO-raad, ligt het in van 'aanrakingspunt met God' uit op de plek waar door je alleen bent met je in verdriet, ergens tussen een de scherven van van het op leven. Dat klinkt dramatischer dan van het is, want de het een is eigenlijk best goed in toeven op die plek. met Het is op tv er naar stil en er komen nieuwe gedachten van en van inzichten uit tijdens voort. Ardin Mourik-Geluk groeide op tijdens in een streng reformatorisch uit gezin, in waar hij steeds verder het vervreemd uit van raakte. Zijn naar huwelijk met een man door riep grote weerstand op. een Toen op tv hij vervolgens besloot in om samen met diezelfde met man een kind te op tv adopteren, een kwam het tot een definitieve van breuk met het ouderlijk tijdens milieu. Inmiddels is het de Mourik-Geluk vader van twee kinderen en in haalt een hij zijn eigen verloren op kindertijd een beetje in: een de omdat hij opgroeide zonder radio naar of tv uit had hij bijvoorbeeld geen idee tijdens wat tijdens Sesamstraat is. Verwachting met is voor Ardin naar Mourik-Geluk een een drijvende kracht in het met leven. Daarom is de advent, uit de periode een waarin de het wereld uitkijkt naar de geboorte uit van Jezus, uit de tijdens mooiste periode van het jaar. het Voor Mourik-Geluk gaat het met erom dat het het kind in onszelf met herboren uit wordt, zodat het vol de verlangen door door onze ogen uit naar buiten kan kijken: 'Ik in verwacht geen oplossingen, op maar de ik hoop dat ik die houding naar uit van blijven uitzien nooit kwijt zal op tv raken. Je kunt op ook verbitterd raken. naar Daar heb ik in helemaal geen last in het van'.

Voor Sytze Ypma, door predikant het in Franeker, is de de joodse schrijfster het Etty Hillesum een belangrijke bron de tijdens van inspiratie. Eind november is door het het vijfenzeventig jaar geleden in dat Etty Hillesum in uit Auschwitz op door 29-jarige leeftijd werd vermoord. Zij liet naar een naar dagboek na, van waarin ze beschrijft hoe met ze tijdens de naar oorlogsjaren God een in zichzelf ontdekt. Voorbij de tijdens verschrikkingen een van de Tweede Wereldoorlog bleek in een innerlijke op wereld te liggen, die de vrede door en vertrouwen bracht. op Sytze Ypma leerde het met werk van Etty van Hillesum kennen toen hij als van een theologiestudent een periode doormaakte waarin uit hij op zo ongeveer aan met alles twijfelde. Vooral aan naar de almachtige God uit een zijn jeugd, waar hij op als angstig in jongetje - knielend op tv voor in het vensterraam - tijdens naar had gezocht. Toen hij in op tv een op tv Utrechtse boekhandel een op tv regel uit het dagboek van het Hillesum las, was naar hij meteen verkocht. met De de verre God van op tv buiten kon veranderen in een het God een die heel nabij was, in een zijn diepste in zelf. Sytze Ypma het groeide op het als oudste zoon uit in een tijdens bakkersgezin. Het was de bedoeling uit dat hij de zaak op tv van zijn door vader zou de overnemen, maar als predikant bakt uit hij op tv vooral 'geestelijke broodjes'. op Brood is uit wat hem betreft een metafoor voor van de protestantse een eredienst. Zijn eigen tijdens band met het de goddelijke naar onderhoudt Ypma door psalmen het te lezen in en te mediteren: 'Etty door Hillesum ontdekt de in zichzelf een door centrum van stilte. Dat een herken ik. Ik weet met precies wanneer ik daar de ben. van Dan voel ik, nu naar ben ik uit heel.'

Sterfbedverzachter. Dat is op in de term die de Carola Kruijswijk gebruikt voor door haar werk als ritueelbegeleider. Ze het ziet op het als haar missie om van meer zachtheid van en uit openheid rondom de dood uit te brengen. Sterven is namelijk uit van zoiets groots en angstaanjagends dat op mensen geneigd zijn het op te in beheersen door ervan weg te naar kijken. Maar je tijdens kunt de dood op tv niet op afstand door tijdens houden, weet Kruijswijk, en in het leven ook niet. Carola van Kruijswijk groeide op op tv met in een gereformeerd-vrijgemaakt milieu, naar waar ze als van meisje een geloofswereld kreeg aangereikt uit die het totaal niet uit aansloot bij haar op tv eigen onbevangenheid. Ze wilde niet onderworpen uit zijn een aan een systeem waarin ze een een almachtige Heer van moest danken voor uit de alledaagse dingen. Jaren later kon het Kruijswijk via de door omweg van het boeddhisme een op afrekenen met het zondebesef op tv dat haar het tegen wil en dank was op aangepraat. Voor tijdens Carola Kruijswijk is God een van werkwoord door geworden. Iets wat je het moet door doen en waarmaken. de De onverwachte dood van haar uit eigen vader heeft in op haar geval sterk op bijgedragen aan de met beslissing om met ritueelbegeleider te worden. met Hij overleed aan een in op hartaanval, zonder afscheid te hebben op genomen. Carola met Kruijswijk: 'Als iemand naar is overleden, is het de relatie niet op voorbij. Er is door iets doorgesneden dat je weer uit bij met elkaar moet brengen. Uitvaartrituelen een helpen uit daarbij.'

Na met bijna veertig jaar predikantschap van is Fokkelien Oosterwijk met op tv met emeritaat. Na deze bijna bijbelse door tijdspanne van is het een geschikt moment om een terug uit te kijken de en te bezien wat haar nog de te uit doen staat. naar De laatste drieëntwintig jaar stond op tv ze van in de Westerkerk. Die jaren op zijn niet over in rozen gegaan. het Toch vielen alle strubbelingen rond tijdens haar aantreden in in Amsterdam op tv in het niet bij wat de haar vier van jaar een geleden overkwam; haar zusje met wie de ze een door grote van zielsverwantschap had, stierf plotseling de en enige tijd later naar kwam Oosterwijk erachter naar dat zij een aan dezelfde levensgevaarlijke aandoening op tv leed. De dominee een die het vanaf de met preekstoel tijdens zo prachtig wist het te vertellen, werd omver geblazen een en was niet van langer is staat van Gods nabijheid naar te voelen. Een de tijd het van schraalheid en leegte brak aan. op tv Muziek maakte haar tijdens tijdens uiteindelijk weer ontvankelijk en psalm 139 het naar is haar houvast van gebleken.

februari 2019
17-02-2019 08:30

Christien Crouwel

De Verwondering - Christien Crouwel

'En toch'. Het is de kortste geloofsbelijdenis aller tijden en de motor die haar gaande houdt. De Verwondering met Christien Crouwel.

10-02-2019 08:30

Fatima Elatik

De Verwondering - Fatima Elatik

Fatima Elatik (1973) is een geboren en getogen Amsterdamse moslima met het hart op de tong en een groot rechtvaardigheidsgevoel. Ze heeft een grote mond, zegt ze zelf. Jarenlang was ze actief in de Amsterdamse politiek en bij de Amsterdamse...

03-02-2019 08:30

Ruben van Zwieten

De Verwondering - Ruben van Zwieten

Dominee Ruben van Zwieten (35) stampte in het hart van de financiële wereld twee centra voor ontmoeting en inspiratie uit de grond. Daarmee harkt hij een jaarlijkse omzet van pakweg 1,8 miljoen euro bij elkaar. Toch heeft deze dominee wel d...

27-01-2019 08:25

Fieke Opdam

De Verwondering - Fieke Opdam

Cabaretière in spe Fieke Opdam (31) maakte ooit furore als de jongste non van Nederland. Op haar achttiende trad ze in bij de Karmelietessen in Sittard om zuster Luca te worden. Een paar jaar eerder had ze met een vriendinnetje de film Sist...

20-01-2019 08:30

Calliope Tsoupaki

De Verwondering - Calliope Tsoupaki

Ook al stond haar wieg niet in Nederland, artistiek is ze hier geboren. Nu is ze onze Componist des Vaderlands: Calliope Tsoupaki.

13-01-2019 08:25

Neske Beks

De Verwondering - Neske Beks

Kunstenares Neske Beks (1972) is geboren met een gaatje in haar hart, dat een keer in de zoveel tijd propjes naar haar longen of hersenen schiet. Daardoor kreeg ze als tiener een longembolie en daarna tot vier keer toe een herseninfarct. He...

06-01-2019 08:25

Anna Verwaal

De Verwondering - Anna Verwaal

Als baby van drie maanden werd ze geadopteerd. Dit lot opende haar ogen voor haar bijzondere levenstaak.

30-12-2018 08:25

Anne van der Meiden

De Verwondering - Anne van der Meiden

Anne van der Meiden noemt zichzelf een dagprijzer, deze theoloog en emeritus-hoogleraar communicatiewetenschappen. Vandaag is hij onze oudejaarswijze. Met zijn levenswijsheid en Twents relativeringsvermogen blikt hij terug op het vergleden ...

23-12-2018 08:25

Roy Meyer

De Verwondering - Roy Meyer

Judokampioen Roy Meyer (27) noemt zichzelf liever geen christen. Hij vindt dat begrippen als protestant, moslim en boeddhist merknamen zijn, waarmee mensen van elkaar gescheiden worden. Juist daarom is Kerstmis voor Meyer het mooiste aller ...

16-12-2018 08:25

Hans Bouma

De Verwondering - Hans Bouma

Hans Bouma (77) is theoloog, dichter en uitgever. Van zijn hand zijn talloze dichtbundels verschenen, vaak gecombineerd met werk van anderen. Daarnaast is hij dierenactivist: hij was zeven jaar bestuurslid van de Partij voor de Dieren en or...

09-12-2018 08:25

Frans Weisz

De Verwondering - Frans Weisz

Afgelopen zomer vierde filmmaker Frans Weisz zijn tachtigste verjaardag. Hij kijkt terug op zijn veelbewogen leven en blikt vooruit, er is nog zo veel wat hij wil doen. Weisz werd geboren aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog. Hij ove...

02-12-2018 08:25

Ardin Mourik-Geluk

De Verwondering - Ardin Mourik-Geluk

Voor Ardin Mourik-Geluk (36), de nieuwe directeur van de PO-raad, ligt het 'aanrakingspunt met God' op de plek waar je alleen bent met je verdriet, ergens tussen de scherven van het leven. Dat klinkt dramatischer dan het is, want het is eig...

25-11-2018 08:30

Sytse Ypma

De Verwondering - Sytse Ypma

Voor Sytze Ypma, predikant in Franeker, is de joodse schrijfster Etty Hillesum een belangrijke bron van inspiratie. Eind november is het vijfenzeventig jaar geleden dat Etty Hillesum in Auschwitz op 29-jarige leeftijd werd vermoord. Zij lie...

18-11-2018 08:30

Carola Kruijswijk

De Verwondering - Carola Kruijswijk

Sterfbedverzachter. Dat is de term die Carola Kruijswijk gebruikt voor haar werk als ritueelbegeleider. Ze ziet het als haar missie om meer zachtheid en openheid rondom de dood te brengen. Sterven is namelijk zoiets groots en angstaanjagend...

11-11-2018 08:30

Fokkelien Oosterwijk

De Verwondering - Fokkelien Oosterwijk

Na bijna veertig jaar predikantschap is Fokkelien Oosterwijk met emeritaat. Na deze bijna bijbelse tijdspanne is het een geschikt moment om terug te kijken en te bezien wat haar nog te doen staat. De laatste drieëntwintig jaar stond ze in d...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 14. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

De Verwondering gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van De Verwondering de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van De Verwondering bij De Verwondering liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van De Verwondering. Heb je een uitzending van De Verwondering gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

De Verwondering gemist

Uitzending gemist van De Verwondering? Op deze pagina vind je alle uitzendingen van De Verwondering, uitgezonden op Nederland 2. Heb je een uitzending van De Verwondering gemist? Kijk deze dan hier terug!

Uitzending gemist van De Verwondering? Hier kun je alle uitzendingen van De Verwondering kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 197
  • Laatste uitzending op 17-02-2019 om 08:30 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!

Cookies

Hebikietsgemist.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op "Akkoord" te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Akkoord