Programma gemist?

Afgelopen zomer met vierde filmmaker de Frans Weisz zijn tachtigste in verjaardag. een Hij kijkt terug op zijn veelbewogen tijdens leven op en blikt vooruit, er door is nog zo veel de in wat hij wil doen. Weisz werd met op tv geboren aan de vooravond van een de Tweede Wereldoorlog. Hij in overleefde de Holocaust een uit in een rooms-katholiek boerengezin met in Limburg. tijdens Zijn ouders werden weggevoerd naar naar Auschwitz: moeder Selma kwam naar op tv terug, vader Géza niet. van Het leven zelf heeft van Frans Weisz tijdens geleerd om van te gaan met diepe ellende en een tegenslag. tijdens Hij vergelijkt naar zichzelf weleens met een duikelaartje: hoe uit hard je hem in van ook omver duwt, hij komt tijdens altijd weer overeind. Door op tv het zijn joodse wortels een en zijn rooms-katholieke opvoeding voelt hij een zich verbonden op tv met allebei, op jodendom en christendom. op tv Hij vernoemde zijn zoon een naar zijn vermoorde vader uit naar en ziet zijn het komst als een samensmelting in tussen Oude en een Nieuwe Testament: op zijn 'kind van het licht' werd een geboren een op Tweede Kerstdag, naar in dat tijdens jaar de eerste dag van het Chanoeka.

Voor Ardin van Mourik-Geluk (36), naar de nieuwe directeur van van de PO-raad, ligt het met 'aanrakingspunt met God' van op de plek op waar je alleen het van bent met je verdriet, uit ergens tussen de scherven naar van tijdens het leven. Dat klinkt uit dramatischer dan het is, want op tv het is op tv eigenlijk best uit goed toeven op tijdens die plek. Het is op tv er stil en een er komen nieuwe op tv gedachten en de inzichten uit op tv voort. Ardin Mourik-Geluk groeide uit op in een streng een reformatorisch gezin, waar hij tijdens steeds verder vervreemd de van van raakte. Zijn door huwelijk met een man riep grote door weerstand op. op tv Toen hij vervolgens besloot op tijdens om samen met diezelfde de man een kind een te adopteren, kwam het tot tijdens een door definitieve breuk met op het ouderlijk milieu. Inmiddels is naar met Mourik-Geluk vader van twee kinderen en op tv haalt hij tijdens zijn op tv eigen verloren kindertijd de een beetje in: in omdat hij opgroeide zonder een radio of tijdens tv had hij met bijvoorbeeld geen idee wat Sesamstraat is. het in Verwachting is voor Ardin de Mourik-Geluk een drijvende kracht in de het leven. door Daarom is uit de advent, de periode tijdens waarin de de wereld uitkijkt naar op de geboorte van een Jezus, de mooiste periode het van het jaar. het Voor Mourik-Geluk gaat het het naar erom dat het kind in op tv onszelf herboren wordt, door zodat het in vol verlangen door door onze ogen naar naar buiten kan kijken: naar 'Ik verwacht de geen oplossingen, maar ik met hoop dat tijdens ik die houding van op blijven uitzien op tv nooit kwijt zal uit raken. Je kunt een ook verbitterd raken. Daar heb op tv ik helemaal in geen last tijdens van'.

Voor Sytze het Ypma, tijdens predikant in Franeker, door is de joodse schrijfster Etty Hillesum met een belangrijke uit bron van inspiratie. het Eind november is de het vijfenzeventig jaar geleden van dat Etty Hillesum door op in Auschwitz op op tv 29-jarige leeftijd werd tijdens vermoord. Zij liet een het dagboek na, waarin ze beschrijft tijdens hoe tijdens ze tijdens de oorlogsjaren God de in zichzelf een ontdekt. Voorbij de verschrikkingen door van de Tweede de Wereldoorlog met bleek een innerlijke wereld te de een liggen, die vrede en vertrouwen van bracht. Sytze op tv Ypma leerde op tv het werk van Etty Hillesum op kennen toen tijdens hij als theologiestudent een periode met doormaakte met waarin hij zo uit ongeveer aan alles tijdens twijfelde. Vooral met aan de almachtige naar God uit zijn een jeugd, waar hij als angstig jongetje tijdens het - knielend voor het de vensterraam - door naar had gezocht. tijdens Toen hij in een Utrechtse boekhandel de een tijdens regel uit het in dagboek van Hillesum in las, was hij meteen door verkocht. De verre een God van een buiten kon uit veranderen in een God op die heel met nabij was, in zijn diepste zelf. met Sytze in Ypma groeide op als met oudste zoon uit door een met bakkersgezin. Het was de een bedoeling dat tijdens hij de zaak op tv van zijn vader zou op tv overnemen, maar als in predikant bakt hij vooral 'geestelijke het broodjes'. Brood door is wat het hem betreft van een metafoor voor de de protestantse eredienst. op Zijn eigen band met het goddelijke uit onderhoudt Ypma op door psalmen te lezen met en te het mediteren: 'Etty van Hillesum ontdekt in zichzelf de een centrum een van stilte. Dat herken ik. van van Ik weet precies wanneer een ik daar ben. Dan voel met ik, nu ben op tv ik in heel.'

Sterfbedverzachter. op tv Dat is de term met die de Carola Kruijswijk gebruikt voor met haar werk uit als ritueelbegeleider. Ze uit ziet het als haar missie om in meer zachtheid en de openheid van rondom de dood een te brengen. uit Sterven is namelijk zoiets met groots en angstaanjagends dat mensen de geneigd zijn de het te beheersen op tv door ervan weg te naar kijken. het Maar je kunt de dood van niet op afstand tijdens houden, weet op tv Kruijswijk, en een het leven ook niet. Carola naar Kruijswijk groeide op de door in een gereformeerd-vrijgemaakt milieu, in waar ze als meisje een op in geloofswereld kreeg aangereikt die totaal de niet het aansloot bij haar eigen uit onbevangenheid. Ze wilde niet onderworpen op op tv zijn aan een systeem van waarin ze een almachtige Heer met de moest danken voor alledaagse dingen. Jaren met later kon Kruijswijk door het via de omweg van met het boeddhisme afrekenen van met het met zondebesef dat haar tegen wil tijdens en dank van was aangepraat. het Voor Carola Kruijswijk is God naar een werkwoord de geworden. Iets het wat je moet van doen en waarmaken. De onverwachte dood een van haar eigen door vader heeft in in een haar geval sterk bijgedragen door aan de beslissing door om ritueelbegeleider te worden. naar Hij overleed naar aan een hartaanval, zonder afscheid met te tijdens hebben genomen. Carola van Kruijswijk: 'Als iemand is overleden, het is uit de relatie het niet voorbij. Er is tijdens iets doorgesneden dat je weer op bij op tv elkaar moet brengen. Uitvaartrituelen met helpen de daarbij.'

Na een bijna veertig jaar predikantschap tijdens is Fokkelien Oosterwijk met op tv emeritaat. Na tijdens deze bijna bijbelse tijdens tijdspanne door is het een geschikt op moment om terug het te kijken en te bezien tijdens wat haar van nog te naar doen staat. De uit laatste drieëntwintig jaar stond in ze van in de Westerkerk. Die met jaren zijn niet op tv over rozen gegaan. Toch vielen in het alle strubbelingen rond haar aantreden uit in Amsterdam in het het niet van bij wat haar tijdens vier jaar geleden overkwam; door haar zusje met met wie ze van een grote op tv zielsverwantschap had, stierf plotseling en tijdens enige de tijd later kwam Oosterwijk een erachter dat zij aan dezelfde op tv levensgevaarlijke met aandoening leed. De dominee die op op het vanaf de preekstoel tijdens zo prachtig wist te op tv vertellen, werd omver geblazen in naar en was niet langer is staat het van Gods nabijheid te uit voelen. Een tijd het van schraalheid en leegte brak aan. op tv Muziek maakte haar met uiteindelijk weer door ontvankelijk op tv en psalm 139 van is haar houvast een gebleken.

Vijf jaar een geleden vertrok CDA-politica op Kathleen Ferrier (1957) tijdens uit de Tweede in Kamer. Na tien uit jaar vond ze een het tijd om te het op tv gaan; een politicus moet zich door niet te lang op tv hechten aan het het pluche. Met haar op tv man vertrok ze tijdens naar Hong Kong het waar ze in zich vooral bezig heeft gehouden op met de emancipatie door uit van vrouwen. In Bangladesh is op ze een docent mensenrechten aan de Asian uit University for Women. naar Aan deze een universiteit studeren onbemiddelde vrouwen uit van de hele regio in die opgeleid worden met de om in hun eigen land leidinggevende uit functies te gaan de bekleden. door Onlangs was ze nog naar in Myanmar om tijdens vrouwelijke parlementariërs in daar te uit helpen gebruik te tijdens maken van hun democratische rechten. uit Met van de moed der uit wanhoop proberen zij in dat land tijdens verandering van tot stand te tijdens brengen. Ferriers inspiratietekst is de een zegen die uitgesproken met in is ter gelegenheid van 70 met jaar Wereldraad van het Kerken, naar met daarin de passage: uit 'moge God je uit zegenen met genoeg op dwaasheid om te geloven dat de de jij een verschil kan maken in op tv deze wereld'. op tv Daarover het zegt ze: 'Ik in bén die dwaas!'

Als geestelijk het verzorger zat de Marjanne Dijk (47) aan met het bed van vele door zieken door en stervenden. de Maar toen haar eigen op tv vader vorig jaar plotseling overleed, uit wist ze met niet met meer of ze dat werk de nog wel in zinvol vond. op Ze voelde geen grond meer tijdens onder haar voeten en met zat op tv een half jaar thuis. Dijk de weet sindsdien een uit op tv eigen ervaring hoe ingrijpend tijdens een onverwacht met verlies kan zijn. De door vader van Marjanne Dijk, op tv net het als zijzelf werkzaam door in de geestelijke verzorging, in stierf na een kort de ziekbed tijdens naar een vakantie in een Frans uit op ziekenhuis. Van stervensbegeleiding door of persoonlijke aandacht was in een de verste verte op tv geen sprake. Die traumatische het een gebeurtenis heeft Dijk aan het denken de tijdens gezet over de vraag het wat een 'goede dood' is. het Het door sterfbed van op tv haar vader verdiende dat predicaat in zeker niet. Maar onder van welke omstandigheden uit is op tv de dood wel goed? En voor een een wie precies? Marjanne een Dijk beschouwt iedere ziekenkamer die uit ze betreedt uit als een de soort van 'heilige grond', van waar ze het liefst haar door schoenen uit zou met door doen. Ook in het van Nederlandse zorgstelsel is volgens haar een te op tv weinig ruimte om uit te naar de zoeken welke dood bij tijdens iemand past. uit Daarom houdt Dijk zich het in het ziekenhuis van waar ze werkt steeds meer tijdens bezig met tijdens morele counseling het rondom sterfprocessen.

Marjolijn van van Heemstra (1981) is dichter, tijdens schrijver, columnist in naar Trouw naar en gelauwerd theatermaker. Ze uit krijgt nog naar steeds een enorme de kick van het podium, maar op tv ze op tv wil vooral verhalen vertellen. van Dit jaar werd de haar roman van 'En wij noemen hem' genomineerd tijdens voor met de Libris literatuurprijs en maakte op ze haar met eerste podcast over de haar naar oude geschiedenisleraar Ronald Sørensen. Van Heemstra op tv op vindt haar inspiratie de steeds meer in tijdens de natuur. Daar zit door ook voor door haar de mystiek: het ook al maken we er het een op zooitje van op deze aarde, we met door zijn één met de natuur, met maken er op tv deel van uit. met Als inspiratietekst kiest ze voor het op tv de brief van Jimmy Carter de die is meegegaan met door de ruimtesonde de Voyager eind jaren tijdens 70. in Voor haar vertegenwoordigt die brief iets op van door de toekomst, tijdens perspectief. Het relativeert uit ons eigen gedoe met hier op aarde en tegelijkertijd laat uit het uit ons, net als de op tv astronauten vanuit de ruimte, uit met de kwetsbaarheid zien het van de aarde en naar van alles wat erop van leeft.

In het 2007 verliet op Henk de Velde (69) Nederland met de de woorden: uit 'ik kom nooit een meer terug'. van Zijn keus om uit vier jaar later omwille met van van zijn zoon weer aan op tv te leggen in een Nederland ziet hij als met de beste keus met die hij op ooit gemaakt heeft. En naar nu een ligt hij met zijn schip vlakbij het de van plek waar hij werd tijdens geboren. Hij schrijft en uit maakt een korte reizen omdat hij de de kostbare tijd met van zijn kleinkinderen het niet wil missen. Henk tijdens de door Velde groeide op in een tijdens gezin een dat kerkte in een naar hervormde Bondsgemeente. met Hij kijkt er op tv dankbaar op de terug. Ook al is hij met wars van regeltjes de en op tv dogma's, hij ziet een zichzelf nog steeds als het een gelovig mens. De het Velde noemt een zich een pelgrim, iemand tijdens voor wie naar de weg door belangrijker is dan het het doel. Hij vindt van niets, hij van ís. En hij blijft onderweg, ook door omdat uit doorgaan gemakkelijker is dan in stoppen. Toen zijn moeder in het stierf verbleef Henk tijdens de Velde bij uit de Makah, een indianenstam op in Amerika. De leden de van door de stam verzorgden en uit troostten hem. De chief uit gaf hem uit een gebed met mee dat hij graag van met de kijker in wil delen.

Aan de in vooravond van de met Dag van de Duurzaamheid op is Matthijs de Schouten (1952) op te gast de in De Verwondering. Hij in is ecoloog, godsdienstwetenschapper, door hoogleraar Natuurbeheer in Ierland van en Wageningen, in strateeg bij Staatsbosbeheer, de boeddhist en meditatieleraar. Hij door ziet hoe de tijdens aarde kapot dreigt te uit gaan, van maar toch blijft hij hoopvol: het 'Ik ben zo op tv blij dat ik op tv in uit mijn werk contact heb met op tv uit jonge mensen, mijn studenten. Ik zie het wat door zij aan oplossingen bedenken. van Ik zou simpelweg een niet anders in kunnen dan hoop hebben. een Dat is op ook wat een ik in mijn boeddhistische training geleerd een heb: naar je kunt alleen maar het zo goed mogelijk tijdens doen wat je doet. uit Wat het resultaat op zal het zijn weet je toch door niet. Als je erg de bezig van bent met een het resultaat houdt naar het op, dan op gaat het mis. We zijn door van een web van van verbindingen met en betrekkingen van verbonden met de wereld om ons van heen. naar Alles wat we naar doen en zeggen heeft daarom uit invloed, alleen kunnen op op we de reikwijdte nooit tijdens overzien'. Matthijs uit Schouten heeft een tekst het meegenomen van de Vietnamese monnik een Thich Nhat Hanh de van die het web uit van verbindingen treffend uit illustreert.

Luitenant-kolonel op tv buiten dienst Christa Oppers-Beumer op was uit in 1982 de eerste vrouw de die afstudeerde aan een de Koninklijke Militaire Academie. van Na een luchtmacht-carrière van van 39 jaar door is ze in nu in met pensioen. Ze heeft de van haar werk genoten, tijdens wilde op tv altijd al officier worden. de Haar ouders hebben steeds door achter van haar gestaan hoewel een militair in in de familie een van nieuw fenomeen de was. Binnen haar de werk maakte ze veel op op mee, maar ook op tv in haar privéleven op tv kreeg ze het van nodige te verduren. een In een periode van twintig jaar tijdens werd ze in vijf keer getroffen op tv door kanker. naar Ondanks angst, pijn en uit paniek heeft uit ze haar in vertrouwen in God nooit uit verloren. Op de moeilijkste het momenten voelde tijdens ze God als een een veilige cocon om tijdens zich heen en tijdens hield haar dooptekst door uit de Jesaja 43 haar overeind: Ik van heb u bij in uw uit naam geroepen, gij zijt een Mijn.

Voordat het het woord bestond was Jos op de van Oord het al: pionierspredikant, de tijdens predikant die van de deur uit van de tijdens kerk openzet om - zonder door per naar se zieltjes te willen winnen - op tv contact te door maken met mensen het die niets (meer) uit met de op kerk hebben. In de omgeving tijdens van Amersfoort was uit met hij succesvol in de Vinex-wijken Nieuwland, met Kattenbroek door en Vathorst. Jos van Oord op tv zet met een van bevriende kunstenaar in een Vathorst cultuurcentrum De het het Kamers op; prinses Máxima opent het met en dat met ervaart hij als uit een enorme opsteker. In een deze context uit is hij terug bij tijdens door zijn oude liefde: het gastheerschap. Hij het vindt het uit heerlijk om als theoloog met in naar een bijna atheïstische context aanwezig in te naar zijn, zoals op tv Oosterhuis dat doet het in de Nieuwe Liefde: het gaat de voorbij de op vanzelfsprekendheid. Van Oord van is een aantal jaren met vrijwel los van op tv de kerk. Na de de sluiting van de De tijdens Kamers wordt in hij gevraagd om tijdelijk predikant te een worden een in Baarn. Daar herontdekt tijdens hij de rituelen, uit de liturgie en de op tv gezongen op tv kerkmuziek. Hij leert de opnieuw de waarde in zien van in een gemeenschap van mensen die elkaar uit al lange tijd de een kennen. Na zijn tijdens tijd in Vinex-wijken, met bijbehorende vluchtigheid uit en anonimiteit, met is van dat een openbaring. Begin volgend jaar door gaat hij met met emeritaat en hij uit van ziet uit naar wat zich weer door zal aandienen. Dat de met blijkt sneller te naar gaan dan hij zelf het had gedacht: binnenkort is Jos op van Oord op te in zien als één van de nieuwe op tv presentatoren in van NCRV's Met hart en een ziel, naar iedere dinsdagmiddag van te zien op naar NPO2.

Hoe kun de je het compassie hebben met een man die van ervoor zorgt uit dat de jij voor het met leven gehandicapt bent? Dominee Ebi op Wassenaar overleefde in van november op tv 2017 ternauwernood een gewelddadige moordaanslag op in haar leven. Ze uit lijkt het een willekeurig slachtoffer te de zijn van een 'verwarde naar man', een pianostemmer op die in haar in haar op eigen kerk in Rhenoy van op achteren aanvalt tijdens met tijdens een hamer. De predikante is in bijna uit een half jaar van een huis om de te revalideren en eenmaal thuis op moet in alles worden aangepast. door Ebi Wassenaar vertelt waarom de ze geen woede in voelt voor een de dader, die van ervoor zorgde dat ze halfzijdig een verlamd is op en afhankelijk van de anderen.

Rik uit Felderhof is de op laatste maanden veelvuldig te zien naar met herhalingen naar van door zijn succesvolle tv-programma Villa Felderhof. naar Na in zijn tv-carrière stortte hij van zich op het het schrijverschap. Onder op tv pseudoniem schreef hij de met trilogie De Vliegenvanger, maar op ook reisboeken over van Frankrijk tijdens en Italië en een met kinderbijbel vlogen uit door zijn pen. met Annemiek Schrijver praat met naar de NCRV-programmamaker, die tijdens onlangs 70 werd, het over het ouder in worden, zijn joodse roots, zijn in godsvertrouwen in en wat hij ziet uit als zijn taak in van een de wereld.

Filosoof en schrijver uit Hein Stufkens kwam op op als kind in een katholiek internaat van terecht. het Daar besloot hij: ik ga door hier dood de of ik sta tijdens op. Hij zette zichzelf naar in de het overlevingsstand. Hein komt uit op tv een vroom uit katholiek nest, maar nam met van afstand van zijn ouders tijdens tijdens zijn uit studententijd. Zij waren de het niet eens met zijn het levensstijl tijdens en zijn niet-katholieke vriendin. Hein ervaart in een dat we in het leven tijdens regelmatig vallen en weer het op het moeten staan. Op zijn 35e op is op hij gescheiden en moest hij met op tv opnieuw vaste grond onder zijn voeten van uit vinden. Nu hij door zeventig is, schudt door hij opnieuw op zijn grondvesten. Hij de realiseert van zich dat hij aan zijn een laatste uit levensfase begonnen is en van dat ontregelt de hem. Ondanks dat hij van vanuit op zijn bezinningscentrum in Cadzand mensen inspireert het en door onderwijst, blijft hij zelf een uit de leerling. 'We komen een nooit in een toestand van onaantastbare de stabiliteit.' tijdens De dood en de opstanding tijdens van Jezus is door uit volgens Hein het uit verhaal over het diepe vertrouwen dat door het op tv leven sterker is dan de naar het dood.

december 2018
09-12-2018 08:25

Frans Weisz

De Verwondering - Frans Weisz

Afgelopen zomer vierde filmmaker Frans Weisz zijn tachtigste verjaardag. Hij kijkt terug op zijn veelbewogen leven en blikt vooruit, er is nog zo veel wat hij wil doen. Weisz werd geboren aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog. Hij ove...

02-12-2018 08:25

Ardin Mourik-Geluk

De Verwondering - Ardin Mourik-Geluk

Voor Ardin Mourik-Geluk (36), de nieuwe directeur van de PO-raad, ligt het 'aanrakingspunt met God' op de plek waar je alleen bent met je verdriet, ergens tussen de scherven van het leven. Dat klinkt dramatischer dan het is, want het is eig...

25-11-2018 08:30

Sytse Ypma

De Verwondering - Sytse Ypma

Voor Sytze Ypma, predikant in Franeker, is de joodse schrijfster Etty Hillesum een belangrijke bron van inspiratie. Eind november is het vijfenzeventig jaar geleden dat Etty Hillesum in Auschwitz op 29-jarige leeftijd werd vermoord. Zij lie...

18-11-2018 08:30

Carola Kruijswijk

De Verwondering - Carola Kruijswijk

Sterfbedverzachter. Dat is de term die Carola Kruijswijk gebruikt voor haar werk als ritueelbegeleider. Ze ziet het als haar missie om meer zachtheid en openheid rondom de dood te brengen. Sterven is namelijk zoiets groots en angstaanjagend...

11-11-2018 08:30

Fokkelien Oosterwijk

De Verwondering - Fokkelien Oosterwijk

Na bijna veertig jaar predikantschap is Fokkelien Oosterwijk met emeritaat. Na deze bijna bijbelse tijdspanne is het een geschikt moment om terug te kijken en te bezien wat haar nog te doen staat. De laatste drieëntwintig jaar stond ze in d...

04-11-2018 08:30

Kathleen Ferrier

De Verwondering - Kathleen Ferrier

Vijf jaar geleden vertrok CDA-politica Kathleen Ferrier (1957) uit de Tweede Kamer. Na tien jaar vond ze het tijd om te gaan; een politicus moet zich niet te lang hechten aan het pluche. Met haar man vertrok ze naar Hong Kong waar ze zich v...

28-10-2018 09:30

Marjanne Dijk

De Verwondering - Marjanne Dijk

Als geestelijk verzorger zat Marjanne Dijk (47) aan het bed van vele zieken en stervenden. Maar toen haar eigen vader vorig jaar plotseling overleed, wist ze niet meer of ze dat werk nog wel zinvol vond. Ze voelde geen grond meer onder haar...

21-10-2018 08:30

Marjolijn van Heemstra

De Verwondering - Marjolijn van Heemstra

Marjolijn van Heemstra (1981) is dichter, schrijver, columnist in Trouw en gelauwerd theatermaker. Ze krijgt nog steeds een enorme kick van het podium, maar ze wil vooral verhalen vertellen. Dit jaar werd haar roman 'En wij noemen hem' geno...

14-10-2018 08:25

Henk de Velde

De Verwondering - Henk de Velde

In 2007 verliet Henk de Velde (69) Nederland met de woorden: 'ik kom nooit meer terug'. Zijn keus om vier jaar later omwille van zijn zoon weer aan te leggen in Nederland ziet hij als de beste keus die hij ooit gemaakt heeft. En nu ligt hij...

07-10-2018 08:25

Matthijs Schouten

De Verwondering - Matthijs Schouten

Aan de vooravond van de Dag van de Duurzaamheid is Matthijs Schouten (1952) te gast in De Verwondering. Hij is ecoloog, godsdienstwetenschapper, hoogleraar Natuurbeheer in Ierland en Wageningen, strateeg bij Staatsbosbeheer, boeddhist en me...

30-09-2018 08:25

Christa Oppers - Beumer

De Verwondering - Christa Oppers - Beumer

Luitenant-kolonel buiten dienst Christa Oppers-Beumer was in 1982 de eerste vrouw die afstudeerde aan de Koninklijke Militaire Academie. Na een luchtmacht-carrière van 39 jaar is ze nu met pensioen. Ze heeft van haar werk genoten, wilde alt...

23-09-2018 08:25

Jos van Oord

De Verwondering - Jos van Oord

Voordat het woord bestond was Jos van Oord het al: pionierspredikant, de predikant die de deur van de kerk openzet om - zonder per se zieltjes te willen winnen - contact te maken met mensen die niets (meer) met de kerk hebben. In de omgevin...

16-09-2018 08:25

Ebi Wassenaar

De Verwondering - Ebi Wassenaar

Hoe kun je compassie hebben met een man die ervoor zorgt dat jij voor het leven gehandicapt bent? Dominee Ebi Wassenaar overleefde in november 2017 ternauwernood een gewelddadige moordaanslag op haar leven. Ze lijkt een willekeurig slachtof...

09-09-2018 08:25

Rik Felderhof

De Verwondering - Rik Felderhof

Rik Felderhof is de laatste maanden veelvuldig te zien met herhalingen van zijn succesvolle tv-programma Villa Felderhof. Na zijn tv-carrière stortte hij zich op het schrijverschap. Onder pseudoniem schreef hij de trilogie De Vliegenvanger,...

02-09-2018 08:25

Hein Stufkens

De Verwondering - Hein Stufkens

Filosoof en schrijver Hein Stufkens kwam als kind in een katholiek internaat terecht. Daar besloot hij: ik ga hier dood of ik sta op. Hij zette zichzelf in de overlevingsstand. Hein komt uit een vroom katholiek nest, maar nam afstand van zi...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 13. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

De Verwondering gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van De Verwondering de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van De Verwondering bij De Verwondering liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van De Verwondering. Heb je een uitzending van De Verwondering gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

De Verwondering gemist

Uitzending gemist van De Verwondering? Op deze pagina vind je alle uitzendingen van De Verwondering, uitgezonden op Nederland 2. Heb je een uitzending van De Verwondering gemist? Kijk deze dan hier terug!

Uitzending gemist van De Verwondering? Hier kun je alle uitzendingen van De Verwondering kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 187
  • Laatste uitzending op 09-12-2018 om 08:25 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!

Cookies

Hebikietsgemist.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op "Akkoord" te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Akkoord