Programma gemist?

Mahmood een Khan Youskine (1927) het is een de van de laatste getuigen van uit een tijdperk dat op een het punt van op tijdens verdwijnen staat. Als directe nazaat tijdens van Hazrat het Inayat Khan, in de grondlegger van het universeel van soefisme, werd op hij spelenderwijs ingevoerd op het in pad van met de mystiek. In tijdens het Haagse van huis waar de jonge Mahmood met zijn door kindertijd doorbracht, tijdens werd dagelijks zo'n vijf uur gemediteerd. naar En op als er het niet gemediteerd werd, sprak men een - met de nodige het uit geestdrift - over de tijdens spirituele erfenis van op Hazrat Inayat tijdens Khan.

Christiane van Berkvens-Stevelinck verloor op tv twee partners aan kanker, kreeg uit de ziekte zelf en een heeft recent op tv te horen gekregen van dat ze niet lang door de meer te leven heeft. Ze heeft tijdens zich, tot verwondering het met van haar omgeving, berust in op deze definitieve door boodschap. Humor is haar medicijn. op Als naar remonstrantse predikante merkt ze dat het deze levensfase haar door verandert. met Ze preekt bevindelijker, naar haar godsbeeld wordt persoonlijker. Ondanks uit een haar onzekere toekomst ervaart ze met nabijheid, rust en vrede. in Voor van Christiane is de dood naar geen onbekende. Twee bijna-doodervaringen het hebben haar tijdens ervan op overtuigd dat het aan een de andere kant in goed is, in welke tijdens vorm dat ook zal van zijn. Ze het heeft een tekst uit gekozen van de op tv Engelse op mystica Julian van tijdens Norwich: 'Zo verheugend en zo geestelijk van was deze ervaring, van met dat ik één op en al vrede het was, rustig en ontspannen, op en dat niets ter wereld naar mij had in kunnen naar verstoren.' Christiane Berkvens op tv is 23 november 2017 op tv overleden.

In naar de trein die hem op vanuit Theresienstadt terugbracht de naar Nederland besloot de hij iets van van zijn leven te door gaan maken. En uit zo een geschiedde: emeritus hoogleraar een psychiatrie Herman van Praag (1929) heeft uit zijn op tv sporen in zijn van vakgebied ruimschoots verdiend. Hij heeft het een met eigen visie uit op religie en godsdienst op tv en dat het maakt hem bijzonder. op tv In zijn vakgebied werd lange tijdens tijd laatdunkend in gedaan over met religiositeit als zou het een de primitief restant uit een met vroege ontwikkelingsfase zijn. door Daar denkt Herman op tv van Praag anders naar over. Voor hem op kunnen tijdens rede en geloof een prima samen gaan: van 'als je maar weet een wanneer op het één ophoudt tijdens en het ander begint en met omgekeerd.' Hoewel niet religieus de opgevoed naar is hij is tijdens trots op in zijn joodse achtergrond en put er tijdens inspiratie het uit. In het judaïsme gaat de het volgens de hem het nooit over geloofszekerheid maar juist om op tv onzekerheid, een om het steeds in weer opnieuw vragen van stellen bij met teksten en interpreteren. Over uit zijn eigen religiositeit zegt van hij: 'ik hoef niet tijdens altijd met van mijn beide voeten op het de van grond te staan. Ik het geef graag toe aan de wat ik noem door een metaforisch leven, een een leven tijdens zoals zich naar dat misschien voltrekt op tv voorbij de horizon. tijdens Ik weet wel dat er op tv geen van enkel bewijs voor is, maar de ik hoéf door ook geen van bewijs.'

André met van der Braak is hoogleraar op tv boeddhistische filosofie in door dialoog in met andere het levensbeschouwelijke tradities aan de VU. Zijn tijdens rooms-katholieke achtergrond combineert in hij met op tv het een boeddhisme. Jarenlang heeft hij zich tijdens erin verdiept, naar is gepokt en tijdens gemazeld in meditatie in en mag hij in zich zenleraar noemen. door De kern in uit het boeddhisme met is het hartstochtelijk in omarmen van het lot. uit Daar voelde hij zich naar in zijn jonge op tv jaren prima toe met in staat: 'Vroeger tijdens werd met me geleerd te geloven in op tv een soort door evolutionaire superioriteit: met wij zijn op weg naar de een nieuwe, de op tv laatste met mens. We voelden ons tijdens Daphne Schippers, topsporter van met de spiritualiteit: elke op tv dag van keihard trainen en met uiteindelijk ben je in staat om in te op excelleren en een voorbeeld uit voor anderen te zijn. met We waren ongelooflijk het prestatiegericht. Ik uit schaam naar me er nóg voor'. Toen naar onlangs in zijn grote liefde een overleed, was er van omarming van door het van lot geen sprake: tijdens 'Ik kon alleen maar om naar hulp roepen'. De in boeddhistische Hymne door aan de het Wijsheid voorbij alle naar Wijsheid inspireert naar en troost hem.

Tieneke een van Lindenhuizen (1956) op tv groeit op in een een socialistisch gezin in Groningen. een God en gebod op maakten geen uit deel uit uit van haar opvoeding. uit Toch kruipt het bloed waar in naar het niet gaan kan. in Als haar het huwelijk op de klippen een is gelopen en haar kinderen het het het huis uit zijn, door besluit ze theologie te in gaan studeren. Het blijkt met op een schot in de door roos. Ze met bloeit op; vragen roepen om antwoorden, naar op tv en die roepen op hun beurt tijdens weer een nieuwe vragen op. In op tv haar studentenkamertje een schrijft ze de een uitspraak van Lebbis tijdens op de muur: tijdens 'God is best een goed een uit idee'. Het is een zin waar in ze door nog steeds in achter staat, ook na de dood door op tv van frère Roger die tijdens een een viering het in Taizé door een verwarde met uit vrouw werd gedood: 'Ik door was erbij en leerde de daar hoe je het in kwaad naar kunt beheersen in liefde.' Psalm door 112 de in een op tv bewerking van Huub Oosterhuis het is een tekst die het haar zeer inspireert, vooral naar de laatste regel: op tv Een met kwaadwillig mens wordt nooit op gelukkig.

Stop met op tv zieltjes winnen, begin met met geven. Dan zal uit de van kerk toekomst naar hebben.

Kunsthistoricus Wilfred een de Bruijn (1974) naar kreeg letterlijk een bekend van gezicht op toen hij de in april 2013 in een zijn woonplaats Parijs in een elkaar werd geslagen het door drie in jonge jongens het die op deze manier tijdens duidelijk maakten in niets van homoseksuelen te moeten hebben. het op Hij was daar zo boos over een dat in hij een op tv foto van zijn gemaltraiteerde op gezicht op internet plaatste. naar Daarmee was de geest door uit het de fles, de op tv foto ging in de wereld rond. Nu, vijf op tv jaar later, laat uit De op tv Bruijn zich in tijdens De Verwondering van een hele op tv andere kant het zien. Opgegroeid in van een gereformeerd gezin de in de Alblasserwaard op is zijn op tv geloof altijd belangrijk voor met hem gebleven. Hij op tv ziet God als de schepper de die met de mens naar zijn tijdens evenbeeld op tv heeft geschapen. Daarom is ook van de mens in het staat te scheppen, op en de hoogste naar vorm daarvan is tijdens de kunst. het Volgens Wilfred de Bruijn het kom je in de van kunst het dichtst de in de buurt van van op God.

Filosoof op en schrijver Hein Stufkens door kwam als op kind in een katholiek door internaat terecht. Daar naar besloot hij: Ik ga op tv hier dood of de op tv ik sta op. Hij zette zichzelf van in door de overlevingsstand. Hein het komt uit een vroom uit katholiek met nest, maar nam afstand van op tv zijn ouders tijdens van zijn studententijd. Zij waren een het een niet eens met zijn het levensstijl en zijn niet-katholieke een in vriendin. Hein ervaart het dat we in het leven regelmatig op op vallen en weer op de moeten staan. naar Op zijn 35e is hij gescheiden tijdens en moest hij in opnieuw vaste op tv grond onder tijdens zijn voeten vinden. het Nu hij zeventig is, op schudt de hij opnieuw op zijn door grondvesten. Hij realiseert zich dat een hij aan zijn op laatste levensfase het begonnen is op en dat naar ontregelt hem. Ondanks dat hij door vanuit door zijn bezinningscentrum in Cadzand mensen inspireert van en van onderwijst, blijft hij zelf op een leerling. 'We een komen door nooit in een toestand in van onaantastbare uit stabiliteit.' De dood in en de opstanding de van Jezus is uit volgens Hein het tijdens verhaal over het diepe de vertrouwen dat het op tv leven sterker is dan de tijdens tijdens dood.

Op de Twitter omschrijft tijdens ze zichzelf als de Passion-professor. een Universitair docent met Mirella Klomp (1979) doet al naar met jaren onderzoek naar op tv hedendaagse uitvoeringen van passies voor de haar onderzoeksproject de Passio resurrexit. De op laatste jaren richt het ze zich door in haar onderzoek uit aan de Protestantse Theologische op Universiteit in Amsterdam met specifiek op The Passion naar en ze hoopt door dit met jaar een boek de over dit fenomeen op tv af te ronden. het Ze wil laten de zien hoe religie, hoe christelijk een geloof met in Nederland verandert. Kerken een worden leger van maar christelijk geloof verdwijnt niet, het de verplaatst zich een naar op tv andere domeinen. Begin door vorig jaar begon het verhaal het van door The Passion zich onverwacht en naar ongewild te op tv vermengen met haar persoonlijke in verhaal. het Ze kreeg borstkanker en een op jaar van zware uit behandelingen de volgde. Haar dierbaren, onder op tv wie haar man een en twee dochtertjes, hielpen met haar zoveel ze van konden. Ze van was kwaad, maar in had geen uit adres: 'Ik geloof niet een dat God pakketjes met ellende naar naar beneden stuurt'. met Ze door omschrijft het als tijdens een tijd van godsverduistering. Er door op was pijn, eenzaamheid, uitputting in en wachten. Bij momenten was door God een er in mensen die van haar bijstonden, op zoals haar man met die ongevraagd een op rietje in haar beker op tv deed zodat ze gemakkelijker een kon drinken: 'God naar in is een rietje'. Mirella van Klomp kan voor zichzelf achteraf op met zeggen dat in al het de lijden het licht het op tv uiteindelijk altijd heeft in gewonnen en naar dat ze is opgestaan: uit een 'Ik leef alsof ik toekomst met heb'.

In een de trein die hem vanuit naar Theresienstadt uit terugbracht naar Nederland tijdens besloot hij op iets van zijn op tv leven te gaan maken. En zo naar van geschiedde: emeritus hoogleraar psychiatrie Herman uit van Praag de (1929) heeft door zijn sporen in tijdens zijn vakgebied ruimschoots verdiend. van Hij heeft van een eigen visie op religie en uit godsdienst en van dat maakt uit hem bijzonder. In zijn vakgebied op werd op tv lange tijd laatdunkend gedaan het over op religiositeit als zou het op tv een primitief een restant uit een vroege tijdens ontwikkelingsfase zijn. Daar op denkt Herman van Praag anders met over. een Voor hem uit kunnen rede en geloof prima samengaan: een 'als je maar in een weet wanneer het één tijdens ophoudt en het door ander begint en omgekeerd.' met Hoewel niet op tv religieus opgevoed is op hij trots op zijn van joodse in achtergrond en put er inspiratie uit. op met In het judaïsme gaat het volgens met hem nooit over met geloofszekerheid de maar juist om onzekerheid, het om het steeds het weer opnieuw vragen op tv stellen in bij teksten en door interpreteren. Over zijn met eigen religiositeit zegt het hij: 'Ik hoef naar niet altijd met mijn op tv beide voeten de op de grond te staan. op Ik geef graag op tv toe aan wat ik op noem naar een metaforisch leven, een leven uit naar zoals zich dat een misschien voltrekt voorbij de horizon. Ik door weet in wel dat er op tv geen enkel bewijs voor naar is, maar ik op hoéf ook geen in bewijs.'

Marlies naar Kieft en haar man Edwin tijdens kregen onverwacht tijdens een dochter van met het syndroom in van Down, de Pippa, hun eerste door kindje. Het leven met het haar blijkt een uit bron van universele levenslessen te tijdens zijn. door Kunnen we onze op weg vinden wanneer ons met leven met anders loopt dan verwacht? In op tv haar de boek Anders mooi beschrijft in Marlies openhartig welke impact Pippa van op haar in leven, relatie en van moederschap heeft. Marlies en de Edwin op tv omarmden Pippa met liefde, in maar Marlies ontwikkelde naar een 'innerlijk zorgcentrum': in altijd op tv beschikbaar en 'heilig' moeten zijn. een Ondanks haar worstelingen kwam het Marlies het erachter dat het ze van binnen een 'reservoir tijdens van kracht' kan in aanspreken. Ze geniet naar van de mooie in momenten waar Pippa met voor zorgt, zoals tijdens haar uit oproep tot applaus in de door kerk, na het naar gebed van uit de predikant. Terwijl de in maatschappij vraagtekens tijdens zet bij de het anders-zijn, heeft Marlies met er een door grotere waardering voor gekregen. uit Tijdens de veertigdagentijd tijdens wenst ze ons naar dan ook tijdens toe dat we het ons schild durven laten zakken. de 'Laten we erkennen naar dat we het allemaal ons best doen. op tv Durf jezelf te door laten op zien.'

Don Ceder door (28) naar is de zoon uit van een ondernemende vader uit en hij heeft een moeder op uit die Hollandse nuchterheid hoog in het de vaandel heeft. Hij in groeit op tv op in de op tv Bijlmer, gaat Rechten studeren en van uit heeft nu zijn eigen advocatenkantoor. Daarnaast een is hij het lijsttrekker met voor de ChristenUnie in naar Amsterdam. In zijn uit kindertijd is Ceder uit een schuw, stotterend op tv jongetje. Dat verandert als hij naar in uit zijn tienerjaren in de kerk met door te horen krijgt dat iedereen met iets te geven naar heeft, de dus hij óók. Hij beteugelt de zijn verlegenheid en dat op met werpt z'n vruchten af. Don door Ceder kiest ervoor om naar op te naar komen een voor mensen die in op tv de verdrukking raken. Dat uit doet hij in zijn op werk door als advocaat, maar ook in de uit de politiek. Voor de hem is het belangrijk van om zijn geloof handen en een voeten door te geven. De uit tekst uit Mattheüs 5 naar - op tv over het licht het dat moet schijnen en door niet onder de korenmaat gezet door moet op tv worden - is op hem op het lijf geschreven naar en door inspireert hem. Hij uit zegt: 'Ik zie op tv deze tekst als de een aanmoediging, een inspanningsverplichting. Ik op tv door ben er nog niet, op ik doe óók maar met wat. naar Maar ik hoop dat de wat ik van doe afstraalt op met anderen en dat ze denken: het Hij met doet inderdaad maar door wat, maar toch..'

Enis op tv Odaci werd geboren in Turkije met en kwam op op tweejarige de leeftijd naar Nederland in het op tv kader van gezinshereniging. het op tv Zijn vader hoorde bij op de eerste generatie gastarbeiders. de Als peuter op kreeg Enis polio, waardoor hij de blijvend gehandicapt door raakte. Zijn vader, door die zelf niet in kon studeren, maakte naar zich zorgen om uit de toekomst van tijdens zijn zoon. op Na de basisschool zou Enis van naar naar het atheneum kunnen, tijdens maar deze school had drie een door verdiepingen en geen lift. in Enis' vader concludeerde dat dit naar niet door de juiste tijdens school voor zijn zoon was, op tv maar het daar dacht de directeur heel tijdens anders over. Hij nam naar de moeite om de bij een Enis thuis te komen van en letterlijk met een zijn vuist op in tafel te slaan: Enis van uit moest en zou bij naar hem op school komen. Enis op tv komt in zijn naar leven op vaker 'wegwijzers' tegen. in Hij worstelde met een zijn identiteit, omdat hij in tijdens een Turks, uit islamitisch van gezin opgroeide, maar zich op tv buitenshuis in een seculiere samenleving van moest een redden. Op het dieptepunt met van deze naar worsteling raakte de hij ten zuiden van op Parijs verdwaald. Een uit non wees hem van de weg de en gaf inzicht uit in zijn situatie. Nu is hij, naar verkeerskundige van een beroep, ook de een figuurlijke bruggenbouwer met geworden.

Als in enig kind was Samuël de Gerrets de vaste van tolk voor zijn in dove op tv ouders. Zijn inlevingsvermogen is tijdens een schat een voor het leven uit geworden, maar heeft ook van veel van hem op tv gevraagd. Samuël was het de brug het naar de wereld van de uit horenden. Zo onderhandelde met hij een als kleine jongen voor van zijn vader over de het aankoop een van een auto de en tolkte als zijn tijdens ouders een afspraak bij de de huisarts hadden. uit Om te voorkomen dat met Samuël een taalachterstand de opliep, stimuleerden zijn in op tv ouders het lezen al vroeg. Hij op sloeg een uit klas over en groeide de op van als een verantwoordelijk en leergierig tijdens naar jongetje. Hoe heeft een zijn dienstbare jeugd de hem gevormd?

Annemiek van Schrijver in met gesprek met priester Antoine Bodar de over tijdens depressie.

mei 2018
20-05-2018 08:45

Mahmood Khan Youskine

De Verwondering - Mahmood Khan Youskine

Mahmood Khan Youskine (1927) is een van de laatste getuigen van een tijdperk dat op het punt van verdwijnen staat. Als directe nazaat van Hazrat Inayat Khan, de grondlegger van het universeel soefisme, werd hij spelenderwijs ingevoerd op he...

13-05-2018 08:30

Christiane Berkvens-Stevelinck

De Verwondering - Christiane Berkvens-Stevelinck

Christiane Berkvens-Stevelinck verloor twee partners aan kanker, kreeg de ziekte zelf en heeft recent te horen gekregen dat ze niet lang meer te leven heeft. Ze heeft zich, tot verwondering van haar omgeving, berust in deze definitieve bood...

06-05-2018 08:30

Herman van Praag

De Verwondering - Herman van Praag

In de trein die hem vanuit Theresienstadt terugbracht naar Nederland besloot hij iets van zijn leven te gaan maken. En zo geschiedde: emeritus hoogleraar psychiatrie Herman van Praag (1929) heeft zijn sporen in zijn vakgebied ruimschoots ve...

29-04-2018 08:30

André van der Braak

De Verwondering - André van der Braak

André van der Braak is hoogleraar boeddhistische filosofie in dialoog met andere levensbeschouwelijke tradities aan de VU. Zijn rooms-katholieke achtergrond combineert hij met het boeddhisme. Jarenlang heeft hij zich erin verdiept, is gepok...

22-04-2018 08:30

Tieneke van Lindenhuizen

De Verwondering - Tieneke van Lindenhuizen

Tieneke van Lindenhuizen (1956) groeit op in een socialistisch gezin in Groningen. God en gebod maakten geen deel uit van haar opvoeding. Toch kruipt het bloed waar het niet gaan kan. Als haar huwelijk op de klippen is gelopen en haar kinde...

15-04-2018 08:30

Netty de Jong-Dorland

De Verwondering - Netty de Jong-Dorland

Stop met zieltjes winnen, begin met geven. Dan zal de kerk toekomst hebben.

08-04-2018 08:30

Wilfred de Bruijn

De Verwondering - Wilfred de Bruijn

Kunsthistoricus Wilfred de Bruijn (1974) kreeg letterlijk een bekend gezicht toen hij in april 2013 in zijn woonplaats Parijs in elkaar werd geslagen door drie jonge jongens die op deze manier duidelijk maakten niets van homoseksuelen te mo...

01-04-2018 08:45

Hein Stufkens

De Verwondering - Hein Stufkens

Filosoof en schrijver Hein Stufkens kwam als kind in een katholiek internaat terecht. Daar besloot hij: Ik ga hier dood of ik sta op. Hij zette zichzelf in de overlevingsstand. Hein komt uit een vroom katholiek nest, maar nam afstand van zi...

25-03-2018 08:30

Mirella Klomp

De Verwondering - Mirella Klomp

Op Twitter omschrijft ze zichzelf als de Passion-professor. Universitair docent Mirella Klomp (1979) doet al jaren onderzoek naar hedendaagse uitvoeringen van passies voor haar onderzoeksproject Passio resurrexit. De laatste jaren richt ze ...

18-03-2018 08:30

Herman van Praag

De Verwondering - Herman van Praag

In de trein die hem vanuit Theresienstadt terugbracht naar Nederland besloot hij iets van zijn leven te gaan maken. En zo geschiedde: emeritus hoogleraar psychiatrie Herman van Praag (1929) heeft zijn sporen in zijn vakgebied ruimschoots ve...

11-03-2018 08:30

Marlies Kieft

De Verwondering - Marlies Kieft

Marlies Kieft en haar man Edwin kregen onverwacht een dochter met het syndroom van Down, Pippa, hun eerste kindje. Het leven met haar blijkt een bron van universele levenslessen te zijn. Kunnen we onze weg vinden wanneer ons leven anders lo...

04-03-2018 08:30

Don Ceder

De Verwondering - Don Ceder

Don Ceder (28) is de zoon van een ondernemende vader en hij heeft een moeder die Hollandse nuchterheid hoog in het vaandel heeft. Hij groeit op in de Bijlmer, gaat Rechten studeren en heeft nu zijn eigen advocatenkantoor. Daarnaast is hij l...

25-02-2018 08:30

Enis Odaci

De Verwondering - Enis Odaci

Enis Odaci werd geboren in Turkije en kwam op tweejarige leeftijd naar Nederland in het kader van gezinshereniging. Zijn vader hoorde bij de eerste generatie gastarbeiders. Als peuter kreeg Enis polio, waardoor hij blijvend gehandicapt raak...

18-02-2018 08:30

Samuel Gerrets

De Verwondering - Samuel Gerrets

Als enig kind was Samuël Gerrets de vaste tolk voor zijn dove ouders. Zijn inlevingsvermogen is een schat voor het leven geworden, maar heeft ook veel van hem gevraagd. Samuël was de brug naar de wereld van de horenden. Zo onderhandelde hij...

11-02-2018 08:30

Antoine Bodar

De Verwondering - Antoine Bodar

Annemiek Schrijver in gesprek met priester Antoine Bodar over depressie.

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 11. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

De Verwondering gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van De Verwondering de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van De Verwondering bij De Verwondering liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van De Verwondering. Heb je een uitzending van De Verwondering gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

De Verwondering gemist

Uitzending gemist van De Verwondering? Op deze pagina vind je alle uitzendingen van De Verwondering, uitgezonden op Nederland 2. Heb je een uitzending van De Verwondering gemist? Kijk deze dan hier terug!

Uitzending gemist van De Verwondering? Hier kun je alle uitzendingen van De Verwondering kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 158
  • Laatste uitzending op 20-05-2018 om 08:45 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!

Cookies

Hebikietsgemist.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op "Akkoord" te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Akkoord