Programma gemist?

Op het Twitter omschrijft de ze zichzelf als van de Passion-professor. Universitair op tv docent Mirella Klomp (1979) doet met al jaren onderzoek naar naar hedendaagse uitvoeringen van het Passies voor haar uit onderzoeksproject Passio resurrexit. van van De laatste jaren richt ze zich uit in haar onderzoek door tijdens aan de Protestantse Theologische in Universiteit in Amsterdam tijdens specifiek op The Passion met en ze hoopt dit het jaar een op tv boek over dit fenomeen een af te van ronden. tijdens Ze wil laten zien hoe religie, tijdens uit hoe christelijk geloof in Nederland een verandert. Kerken worden de leger, maar christelijk geloof met uit verdwijnt niet; het een verplaatst zich naar de andere domeinen. Begin vorig van jaar begon op het verhaal van The Passion op tv zich de onverwacht en ongewild te vermengen in met haar persoonlijke verhaal; in tijdens ze kreeg borstkanker en een jaar uit van zware behandelingen het volgde. Haar dierbaren, op tv onder wie uit haar op tv man en twee dochtertjes, hielpen uit haar zo veel het ze konden. Ze een was kwaad, maar had de geen op adres: 'Ik geloof niet dat op God pakketjes op tv met ellende naar beneden tijdens in stuurt'. Ze omschrijft het als in een een tijd van godsverduistering. Er was pijn, de eenzaamheid, uitputting, naar en wachten. Bij naar momenten was naar God er in mensen die het haar bijstonden, zoals naar haar man die op ongevraagd een tijdens rietje in haar beker op tv deed zodat een ze gemakkelijker kon in drinken: 'God is van een rietje..' Mirella de Klomp kan voor op tv zichzelf achteraf op tv zeggen dat in al het een lijden het licht de het uiteindelijk van altijd van heeft gewonnen en naar dat ze is opgestaan: 'Ik de leef alsof de ik toekomst op heb'.

Kunsthistoricus tijdens Wilfred de Bruijn door (1974) kreeg letterlijk een bekend op gezicht tijdens toen hij in april van 2013 in op tv zijn woonplaats het Parijs in elkaar het werd geslagen door drie jonge jongens een die op het deze manier duidelijk maakten met niets van door homoseksuelen te moeten de hebben. Hij was door daar op tv zo boos over dat hij door een foto naar van zijn gemaltraiteerde gezicht met op tijdens internet plaatste. Daarmee op tv was de geest uit een de fles, de foto naar ging de wereld rond. een Nu, vijf door jaar later, laat De op Bruijn zich in van De Verwondering van van een hele andere uit door kant zien. Opgegroeid in een op tv gereformeerd gezin in in de Alblasserwaard is tijdens zijn geloof met altijd belangrijk op voor hem gebleven. met Hij ziet God als de de schepper een die de mens naar zijn evenbeeld in heeft in geschapen. Daarom is door ook de mens naar in staat op tv te scheppen, en de de hoogste vorm daarvan in is de kunst. Volgens met Wilfred de tijdens Bruijn kom je van in de kunst het uit dichtst in op de buurt van de God.

Annemiek Schrijver ontvangt een schrijver tijdens Arthur Japin in haar naar boshuisje. Vorig van jaar verscheen de het historische roman van Arthur de Japin met (1956) Kolja, over een doofstomme in jongen op tv die zich in een wereld vol tijdens tijdens muziek leert handhaven met de hulp van van de broers met Tsjaikovski. De positie in van de buitenstaander het is een uit terugkerend thema bij de van schrijver. op Zijn onveilige jeugd maakte van naar op tv hem een geïsoleerd kind, maar tegelijkertijd op tv wakkerde het zijn in fantasie het aan. Hij een hield er een door sterk ontwikkelde intuïtie voor mensen op en situaties aan over. op In Jezus, voor het door wie de jonge - op van huis uit tijdens katholieke -Arthur thuis het een eigen altaartje had gemaakt, uit zag op tv hij aanvankelijk een het vriend. Maar deze vriendschap met verwaterde.

Rolinka Klein een Kranenburg (1975) op tv is pionier-predikant in tijdens Amersfoort Vathorst. Ze op tv doet het op werk met hart en ziel want op in ze kan er alles met wat ze wil in op tv kwijt. Tijdens haar theologiestudie de in Leiden raakt uit ze de in God van haar door jeugd kwijt. Leeft uit haar vader, die ook tijdens predikant is, de in uit de zekerheid van het geloof, met voor Rolinka Klein Kranenburg tijdens is een geloof meer een tijdens zoektocht, een ontdekkingsreis. op tv De Bijbelse verhalen zijn voor naar haar niet met echt gebeurd, maar wel een waar; uit zij getuigen de van een diepmenselijke het waarheid. In die zin past het haar inspiratietekst, op tv een fragment uit De kleine door Prins het van St. Exupéry, daar in goed bij. Na een naar scheiding tijdens en een burn-out een hervindt ze zichzelf op tv op Iona, een onbeduidend uit eilandje bij een Schotland: 'Ik op had mijzelf uitgehold. van Langzaam gingen de stoppen weer met aan en kwam op het op weer terug: vertrouwen, tijdens lachen, genieten, mijn eigen leven met omarmen. van God was daar in tijdens het alledaagse aanwezig, op tv ik voelde uit me gezien, zoals de ik was'. Dan ontmoet Rolinka Klein op tv Kranenburg haar het grote liefde in met wie ze een trouwt, maar het is door ook op een keuze met tijdens een schaduwkant. Haar man die tijdens uit op een eerder huwelijk al naar kinderen heeft, van wil tot haar op tv grote verdriet geen kinderen met meer.

Enis Odaci werd tijdens geboren uit in Turkije en kwam op op tv tweejarige het leeftijd naar van Nederland in het kader van tijdens gezinshereniging. Zijn vader hoorde van bij de eerste op van generatie gastarbeiders. Als peuter kreeg Enis uit polio, naar waardoor hij blijvend gehandicapt raakte. tijdens een Zijn vader, die zelf niet op kon naar studeren, maakte zich zorgen door om de toekomst van tijdens zijn het zoon. Na de het basisschool zou Enis naar het atheneum op kunnen, maar een deze school had het drie verdiepingen en op tv geen lift. Enis' vader door tijdens concludeerde dat dit niet de op juiste school een voor zijn zoon was, maar naar daar naar dacht de directeur heel met anders over. Hij nam de op tv de moeite om tijdens bij Enis thuis te uit komen en een letterlijk met zijn vuist op het tafel te slaan: Enis op op tv moest en zou bij hem op een school komen. Enis met komt in door zijn leven vaker in 'wegwijzers' tegen. Hij in worstelde met op tv zijn identiteit, door omdat hij in door een Turks, islamitisch gezin op tv opgroeide, maar zich buitenshuis in van een een seculiere samenleving moest redden. Op een het naar dieptepunt van deze worsteling raakte op hij een ten zuiden op tv van Parijs verdwaald. Een non wees het hem de weg uit en gaf inzicht met in een zijn situatie. tijdens Nu is hij, verkeerskundige van op beroep, ook een de figuurlijke op tv bruggenbouwer geworden.

Voor predikante door Marleen Blootens (35) was door 2017 een stormachtig tijdens jaar. Ze trouwde, naar haar vader op overleed met en er werd een tumor naar in in haar voet gevonden. Bovendien raakte ze op tv door zwanger van haar in eerste kindje en uit verruilde ze haar uit Amsterdamse gemeente voor tijdens Rotterdam-Overschie. Marleen komt, net als Annemiek, een uit een op tv gereformeerd vrijgemaakte 'bubbel', zoals het ze dat in omschrijft. met Hoewel ze al tijdens jong dominee wilde worden, was dat tijdens met niet vanzelfsprekend. Via de studie tijdens psychologie een kwam ze uiteindelijk toch terecht tijdens bij de VU naar in Amsterdam, waar uit ze theologie naar studeerde. Hoewel ze tijdens lef nodig had door om de preekstoel op te naar klimmen, uit voelt ze zich uit nog steeds beschroomd, want het 'wie ben tijdens ik dat ik dit tijdens mag doen? Dat met mensen op tv naar mij willen luisteren?' Ze noemt een het in predikantschap dan ook naar een eenzaam beroep. met Toch is die het kwetsbaarheid haar kracht een geworden. Marleen het vindt het mooiste van haar een vak dat ze tijdens met mensen mee op mag lopen, naar hen nabij met mag zijn op in kwetsbare momenten. De dood van haar in vader en een de tumor met die in haar grote een teen werd ontdekt, in hebben ervoor gezorgd een dat ze het haar vertrouwen in door het leven een beetje is van kwijtgeraakt. En dat op is best confronterend met nu ze door zwanger is van uit haar eerste een kindje.

Vroeger een was hij een oester, in maar een of andere naar visser op tv met een uit hoofdletter maakte hem met op tv een pijnlijk haakje open. in Annemiek Schrijver in op tv gesprek met columnist en naar predikant Jean-Jacques uit Suurmond. Zijn inspiratietekst komt een uit Psalm op tv 8 vers 6: 'U de hebt de mens een bijna God uit gemaakt, tijdens hem gekroond met glans en van glorie'.

Onze een gast steekt een kaars aan in voor haar overleden de kindjes Danique met en Joost. Marguerite naar de Beaufort verloor twee op van uit haar vijf kinderen met en een derde kind werd op ernstig ziek. Toch op blijft haar vertrouwen op tv uit in het leven groot. Marguerite kreeg van dit basisvertrouwen mee op van haar in moeder, die in Engeland naar als baby in werd op tv geadopteerd door een Nederlands stel. In met Nederland bezocht Marguerite van samen met haar de de moeder de Doopsgezinde gemeente. op In haar tienerkamer hing tijdens de foto van een in van baby met de een tekst uit Jesaja 49:15: 'Zal een het vrouw haar zuigeling een vergeten? Zelfs een al zou uit zij dit doen, een Ik vergeet U naar nooit.' Marguerite uit was een poppenkind en van gék op baby's. Ook het door Bijbelverhaal van naar Mozes in het biezen de naar mandje raakte haar diep. Deze op tv teksten kregen meer betekenis met toen tijdens Marguerites derde kindje vlak op voor de bevalling door overleed. Ze besloot de dwars door haar naar verdriet heen op tv te gaan, zette de op deur van van haar huis open door en ging kort een na deze naar gebeurtenis zelfs op kraambezoek het bij een vriendin. Ondanks het met immense verdriet voelde een ze zich op tv gedragen door God en een de schoonheid het van de natuur. Een op tv reis naar Nepal in de werkte troostend. Haar levenservaring deelt uit ze de nu als vrijwilligster het bij het Prinses Máxima door Centrum voor kinderoncologie. door Marguerite staat tijdens ouders, die daar behoefte op aan hebben, op tv bij door met door hen in gesprek op tv te gaan. Ook geeft ze in gastlessen aan de Hogeschool in van Utrecht door namens de VOKK (Vereniging met Ouders Kinderen naar en van Kanker).

Onderzoeksjournalist uit en documentairemaker uit Sinan Can reist regelmatig met naar conflictgebieden, op het zoek naar verhalen van met mensen die daar leven tijdens en naar overleven. Als hij in de Afghanistan, Irak of met Syrië is, staat op tv hij dagelijks op in met de gedachte: 'Ik op in stop ermee'. Het leed waarmee op tv hij wordt door geconfronteerd, is eigenlijk niet op tv te dragen, maar de zijn verdriet weet met hij in om te zetten in vruchtbare naar brandstof. Sinan werd op tv vorig jaar op tv door het Humanistisch Vredesberaad in uitgeroepen tot Journalist de van de Vrede. van Als naar soefi, een liberale stroming binnen de de uit islam, gelooft hij dat goed en uit kwaad altijd zullen op tv blijven het bestaan. 'Maar als op ik geen goed mens meer een zou van vinden in de conflictgebieden, op tv zou ik stoppen. door Er zullen een altijd gewetensvolle door mensen zijn.' Daar houdt hij in zich aan met vast. Zijn inspirerende tekst komt van uit door het boek Liefde kent veertig uit het regels, van de Turkse schrijfster Elif van de Shafak.

Zanger Stef Bos een is uit aan zijn met derde 'levenscyclus' begonnen. van Nederland en België waren zijn eerste een twee een thuishavens en uit nu woont hij met zijn van vrouw op en kinderen in Zuid-Afrika. Het land door tijdens dat hem letterlijke en tijdens figuurlijk ruimte gaf. Aan het met tijdens begin van het op tv nieuwe jaar drukt hij van op zijn resetknop en naar dat zouden we, naar wat hem betreft, allemaal in moeten met doen. 'Dat uit gebeurt meestal door naar de mensen om van me heen. Je moet mensen zoeken in die in je niet louter bevestigen. Anderen van werken als uit een spiegel. in Als mensen mij als de baas beginnen van te zien, word ik een tijdens in kasplantje. Dan groei ik niet.' Dat van hij op uit latere naar leeftijd vader is geworden, op tv zorgt ook voor confrontaties het met zichzelf. op 'Kinderen confronteren je van met al je onhebbelijkheden. naar Bij tijd en met wijle uit moet je alles het loslaten en eens goed naar een jezelf uit kijken. Als je van dat te lang uitstelt, spat het op ongezond op uit elkaar.' Stef pleit voor op tv meer traagheid met en leemte. van 'Wezenlijke veranderingen in het de leven naar gaan altijd traag. Vanaf mijn door veertigste ben ik lange van lijnen het gaan leggen. van We moeten onszelf heruitvinden.' Zuid-Afrika bracht met de hem ook opnieuw in aanraking het met het met spirituele. 'In een naar kerk in het Soweto kreeg ik kippenvel. Dat met moet je in niet rationeel willen verklaren. tijdens Ik keer weer terug een naar het het godsbeeld dat ik als naar kind had. Als het een een stroom die door de op tv tijd gaat. Als een een onuitputtelijke op bron.' Hij zingt door zijn lied 'Later als ik door dood ben', dat op tv hij schreef het na een gesprek met van met zijn zoontje. De basis voor tijdens zijn nieuwe album van KERN.

Filosoof, op publicist en domineesdochter Welmoed Vlieger uit met (1976) schopte als op tv puber tegen alle van heilige huisjes aan. Ze maakte het haar school niet af, een ging in op zichzelf naar wonen, haalde uiteindelijk haar havodiploma in en kreeg via een in speciaal toelatingsexamen toegang de tot de het universiteit. Niets ging bij naar Vlieger vanzelf. Ze op tv uit kende grote eenzaamheid en kon naar pas het echt haar eigen weg gaan tijdens nadat haar vader, een op tv bij velen zeer van het geliefde predikant, was uit overleden. De kennismaking met de op teksten een van de Dominicaan Meister uit Eckhart luidde een tijdens nieuwe periode in: de haar studie nam een in vlucht. Alles lukte, ze van kreeg naar de smaak door van het studeren nu echt uit te pakken het en wilde na haar de afstuderen ook niet door stoppen: onlangs is het ze begonnen met haar door promotieonderzoek. naar Meister Eckhart blijft van een richtingaanwijzer voor met haar. Hij spreekt over de leven vanuit je op eigen uit bestaansgrond, zonder waarom. Welmoed op Vlieger: 'Dat uit raakt voor mij van aan integriteit en overgave, aan het naar onwezenlijke achterlaten en op tv God de toelaten. Er in gaat iets onvoorwaardelijks en van hartstochtelijks vanuit: 'Hier sta door ik, ik kan niet naar anders'. Je van niet laten bepalen van door conformering, calculatie en met controle, maar naar door het innerlijkheid en oprechtheid, elk moment weer.' met Het is door geen verrassing uit dat Welmoed in Vlieger een tekst van Meister uit Eckhart heeft uitgekozen om de met met de kijker uit te delen.

Paul op van Vliet draagt zijn tijdens 'Dialoog in de op tv hemel' voor. door God kijkt naar zijn schepping op tv en vraagt van zich een af waarom het zo naar tegenvalt. De angst op om tegen te op vallen kent een Paul ook, al speelt door de gevierde cabaretier uit momenteel zijn uit laatste seizoen, na zestig jaar een met succes tijdens op de bühne te door hebben tijdens gestaan. Hij groeide op in door een Nederlands-hervormd gezin, van waarin hij met moest voldoen. een Paul vertrouwt Annemiek met toe dat hij altijd een enorm zijn best heeft een gedaan om iemand te het zijn, uit om te deugen. Zoals uit de meesten van ons een doen. door Met het verstrijken van uit de in jaren, Paul is nu 82, noemt in hij dat met streven 'flauwekul'. De gelijkenis uit op tv van de talenten spreekt hem aan; een eenieder krijgt van iets en het de gaat erom uit wat je ermee hebt gedaan. op Hij vermoedt de dat hij uit daarin is in geslaagd. Zijn grootste uit angst is dat hij zo'n de mummelende, met oude man wordt die ongevraagd uit veel te lange verhalen uit afsteekt tijdens tijdens familiebijeenkomsten. Paul brengt ons op tv weemoed en, met vanzelfsprekend, zijn naar lach.

Mahmood Khan op Youskine (1927) is een met van tijdens de laatste het getuigen van een tijdperk dat met op een het punt van verdwijnen met staat. Als directe nazaat van de met Hazrat Inayat Khan, de grondlegger van op tv het universeel soefisme, naar werd hij spelenderwijs op tv ingevoerd op het de pad van de een mystiek. In van het Haagse uit huis waar de van jonge Mahmood zijn door kindertijd doorbracht, werd de dagelijks zo'n van vijf uur gemediteerd. En als er met met niet gemediteerd werd, sprak het men - met de van nodige op tv geestdrift - over de spirituele erfenis met een van Hazrat Inayat van Khan.

Christiane Berkvens-Stevelinck de verloor twee partners tijdens aan van kanker, kreeg de een ziekte zelf en heeft het recent te horen een gekregen dat met ze niet lang meer te op leven in heeft. Ze heeft zich, tot het verwondering van haar het omgeving, berust in een deze definitieve boodschap. een Humor is naar haar medicijn. Als met remonstrantse predikante het merkt ze dat deze door levensfase haar met verandert. Ze preekt bevindelijker, haar op godsbeeld wordt persoonlijker. Ondanks op tv haar onzekere door toekomst ervaart ze op nabijheid, rust uit en vrede. het Voor Christiane is de dood geen uit uit onbekende. Twee bijna-doodervaringen hebben haar ervan uit overtuigd dat door het aan naar de andere kant goed met is, in welke vorm een dat ook zal een zijn. Ze heeft in een tekst naar gekozen een van de Engelse mystica op Julian van Norwich: 'Zo verheugend door de en zo geestelijk was met deze ervaring, dat ik één naar en al vrede de was, de rustig en ontspannen, en dat naar niets ter wereld in mij op had kunnen verstoren.' door Christiane Berkvens is 23 november de 2017 uit overleden.

In de tijdens trein op die hem vanuit Theresienstadt terugbracht naar uit Nederland besloot op tv hij iets van het zijn leven tijdens te gaan maken. op tv En zo geschiedde: emeritus hoogleraar de psychiatrie Herman van het uit Praag (1929) heeft zijn sporen tijdens in zijn met vakgebied ruimschoots verdiend. uit Hij heeft een eigen door visie het op religie en godsdienst en dat van maakt de hem bijzonder. In zijn het vakgebied werd lange in tijd laatdunkend gedaan het over religiositeit als met zou het een naar primitief restant uit een een vroege tijdens ontwikkelingsfase zijn. Daar denkt tijdens Herman van door Praag anders over. Voor hem het naar kunnen rede en het geloof prima samen gaan: 'als je door maar weet wanneer het het één door ophoudt en de het ander begint naar en omgekeerd.' Hoewel niet religieus op tv opgevoed is hij een is trots op de van zijn joodse achtergrond in en put er inspiratie uit. uit In het judaïsme gaat de het volgens hem naar nooit over geloofszekerheid het maar juist om op door onzekerheid, om het in steeds weer opnieuw vragen stellen uit bij teksten en door interpreteren. Over uit zijn eigen met religiositeit zegt hij: 'ik hoef met niet altijd met mijn van in beide voeten op de grond met te staan. Ik geef met graag toe aan de op wat ik noem een metaforisch het leven, het een leven zoals zich op dat misschien voltrekt van voorbij de horizon. Ik door weet wel dat er met geen naar enkel bewijs op tv voor is, maar naar ik hoéf ook geen het bewijs.'

augustus 2018
12-08-2018 08:25

Mirella Klomp

De Verwondering - Mirella Klomp

Op Twitter omschrijft ze zichzelf als de Passion-professor. Universitair docent Mirella Klomp (1979) doet al jaren onderzoek naar hedendaagse uitvoeringen van Passies voor haar onderzoeksproject Passio resurrexit. De laatste jaren richt ze ...

05-08-2018 08:30

Wilfred de Bruijn

De Verwondering - Wilfred de Bruijn

Kunsthistoricus Wilfred de Bruijn (1974) kreeg letterlijk een bekend gezicht toen hij in april 2013 in zijn woonplaats Parijs in elkaar werd geslagen door drie jonge jongens die op deze manier duidelijk maakten niets van homoseksuelen te mo...

29-07-2018 08:30

Arthur Japin

De Verwondering - Arthur Japin

Annemiek Schrijver ontvangt schrijver Arthur Japin in haar boshuisje. Vorig jaar verscheen de historische roman van Arthur Japin (1956) Kolja, over een doofstomme jongen die zich in een wereld vol muziek leert handhaven met de hulp van de b...

22-07-2018 08:30

Rolinka Klein Kranenburg

De Verwondering - Rolinka Klein Kranenburg

Rolinka Klein Kranenburg (1975) is pionier-predikant in Amersfoort Vathorst. Ze doet het werk met hart en ziel want ze kan er alles wat ze wil in kwijt. Tijdens haar theologiestudie in Leiden raakt ze de God van haar jeugd kwijt. Leeft haar...

15-07-2018 08:25

Enis Odaci

De Verwondering - Enis Odaci

Enis Odaci werd geboren in Turkije en kwam op tweejarige leeftijd naar Nederland in het kader van gezinshereniging. Zijn vader hoorde bij de eerste generatie gastarbeiders. Als peuter kreeg Enis polio, waardoor hij blijvend gehandicapt raak...

08-07-2018 08:30

Marleen Blootens

De Verwondering - Marleen Blootens

Voor predikante Marleen Blootens (35) was 2017 een stormachtig jaar. Ze trouwde, haar vader overleed en er werd een tumor in haar voet gevonden. Bovendien raakte ze zwanger van haar eerste kindje en verruilde ze haar Amsterdamse gemeente vo...

01-07-2018 08:25

Jean-Jacques Suurmond

De Verwondering - Jean-Jacques Suurmond

Vroeger was hij een oester, maar een of andere visser met een hoofdletter maakte hem met een pijnlijk haakje open. Annemiek Schrijver in gesprek met columnist en predikant Jean-Jacques Suurmond. Zijn inspiratietekst komt uit Psalm 8 vers 6:...

24-06-2018 08:25

Marguerite de Beaufort

De Verwondering - Marguerite de Beaufort

Onze gast steekt een kaars aan voor haar overleden kindjes Danique en Joost. Marguerite de Beaufort verloor twee van haar vijf kinderen en een derde kind werd ernstig ziek. Toch blijft haar vertrouwen in het leven groot. Marguerite kreeg di...

17-06-2018 08:30

Sinan Can

De Verwondering - Sinan Can

Onderzoeksjournalist en documentairemaker Sinan Can reist regelmatig naar conflictgebieden, op zoek naar verhalen van mensen die daar leven en overleven. Als hij in Afghanistan, Irak of Syrië is, staat hij dagelijks op met de gedachte: 'Ik ...

10-06-2018 08:30

Stef Bos

De Verwondering - Stef Bos

Zanger Stef Bos is aan zijn derde 'levenscyclus' begonnen. Nederland en België waren zijn eerste twee thuishavens en nu woont hij met zijn vrouw en kinderen in Zuid-Afrika. Het land dat hem letterlijke en figuurlijk ruimte gaf. Aan het begi...

03-06-2018 08:30

Welmoed Vlieger

De Verwondering - Welmoed Vlieger

Filosoof, publicist en domineesdochter Welmoed Vlieger (1976) schopte als puber tegen alle heilige huisjes aan. Ze maakte haar school niet af, ging op zichzelf wonen, haalde uiteindelijk haar havodiploma en kreeg via een speciaal toelatings...

27-05-2018 08:30

Paul van Vliet

De Verwondering - Paul van Vliet

Paul van Vliet draagt zijn 'Dialoog in de hemel' voor. God kijkt naar zijn schepping en vraagt zich af waarom het zo tegenvalt. De angst om tegen te vallen kent Paul ook, al speelt de gevierde cabaretier momenteel zijn laatste seizoen, na z...

20-05-2018 08:45

Mahmood Khan Youskine

De Verwondering - Mahmood Khan Youskine

Mahmood Khan Youskine (1927) is een van de laatste getuigen van een tijdperk dat op het punt van verdwijnen staat. Als directe nazaat van Hazrat Inayat Khan, de grondlegger van het universeel soefisme, werd hij spelenderwijs ingevoerd op he...

13-05-2018 08:30

Christiane Berkvens-Stevelinck

De Verwondering - Christiane Berkvens-Stevelinck

Christiane Berkvens-Stevelinck verloor twee partners aan kanker, kreeg de ziekte zelf en heeft recent te horen gekregen dat ze niet lang meer te leven heeft. Ze heeft zich, tot verwondering van haar omgeving, berust in deze definitieve bood...

06-05-2018 08:30

Herman van Praag

De Verwondering - Herman van Praag

In de trein die hem vanuit Theresienstadt terugbracht naar Nederland besloot hij iets van zijn leven te gaan maken. En zo geschiedde: emeritus hoogleraar psychiatrie Herman van Praag (1929) heeft zijn sporen in zijn vakgebied ruimschoots ve...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 12. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

De Verwondering gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van De Verwondering de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van De Verwondering bij De Verwondering liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van De Verwondering. Heb je een uitzending van De Verwondering gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

De Verwondering gemist

Uitzending gemist van De Verwondering? Op deze pagina vind je alle uitzendingen van De Verwondering, uitgezonden op Nederland 2. Heb je een uitzending van De Verwondering gemist? Kijk deze dan hier terug!

Uitzending gemist van De Verwondering? Hier kun je alle uitzendingen van De Verwondering kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 170
  • Laatste uitzending op 12-08-2018 om 08:25 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!

Cookies

Hebikietsgemist.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op "Akkoord" te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Akkoord