Programma gemist?

Aflevering 2 het - Religieus magazine: op Marleen Blootens: Voor uit predikante op Marleen Blootens (35) was 2017 een met stormachtig jaar. de Ze trouwde, haar vader het overleed naar en er in werd een tumor in haar voet door gevonden. het Bovendien raakte ze zwanger van het haar eerste naar kindje en een verruilde ze haar Amsterdamse gemeente de voor het Rotterdam-Overschie. Marleen naar komt, net als Annemiek, uit uit een gereformeerd op tv vrijgemaakte 'bubbel', naar zoals ze dat omschrijft. in Hoewel ze uit al jong dominee wilde worden, met was dat niet het vanzelfsprekend. Via op tv de studie psychologie kwam ze door tijdens uiteindelijk toch terecht bij de VU uit in Amsterdam waar een ze theologie van studeerde. een Hoewel ze lef nodig tijdens had om de preekstoel op op te de klimmen, voelt ze uit zich nog tijdens steeds beschroomd, want 'wie de ben ik dat ik dit in mag doen? tijdens Dat mensen naar op tv mij willen met luisteren?'

Zanger uit Stef Bos door is aan zijn van derde levenscyclus begonnen. Nederland tijdens en België waren een zijn eerste twee thuishavens door en nu woont uit hij het met zijn vrouw en kinderen in naar Zuid-Afrika. tijdens Het land een dat hem letterlijke en uit figuurlijk ruimte de gaf. Aan het begin van een het nieuwe jaar van drukt hij op met zijn resetknop en dat van op tv zouden we, wat hem betreft, op allemaal moeten doen. het 'Dat op tv gebeurt meestal door een de mensen om me heen. Je naar moet mensen het zoeken die je tijdens niet in louter bevestigen. Anderen werken door als een spiegel. Als uit mensen mij naar als baas beginnen te zien, van word een ik een kasplantje. Dan groei op tv ik niet.' van Dat hij op op tv latere leeftijd uit vader is in geworden, zorgt ook voor confrontaties van met zichzelf. in 'Kinderen confronteren op je met al je onhebbelijkheden. van Bij tijd en van wijle moet je alles naar loslaten en tijdens eens goed in naar jezelf kijken. Als op je dat te door lang uitstelt, in spat het naar ongezond uit elkaar.' Stef pleit voor het uit meer traagheid en de leemte. 'Wezenlijke veranderingen in het leven door gaan de altijd traag. Vanaf op mijn veertigste van ben ik lange lijnen gaan leggen. het We moeten onszelf een heruitvinden.' Zuid-Afrika bracht het hem ook tijdens opnieuw op tv in aanraking met van het spirituele. 'In op een kerk in Soweto kreeg door ik kippenvel. Dat moet van je niet rationeel uit willen het verklaren. Ik van keer weer terug tijdens naar het godsbeeld dat naar ik als kind naar had. Als een met stroom die door de uit tijd gaat. Als de een onuitputtelijke bron.' Hij met zingt zijn in lied op 'Later als ik dood ben', dat op tv tijdens hij schreef na door een gesprek met zijn op zoontje. De het basis voor zijn nieuwe door album KERN.

Theatermaker Jetty in Mathurin tijdens sluit haar solocarrière af. Aanleiding voor uit de gemeente door Amsterdam om haar op tv de Frans het Banninck Cocqpenning toe van te kennen voor uit haar 'voorbeeldfunctie en naar speciale betekenis voor de de cultuur'.

Paul tijdens van Vliet draagt, op de Eerste Kerstdag, het zijn Dialoog in de hemel van tijdens voor. God kijkt naar zijn met schepping en op vraagt zich af op waarom het zo tegenvalt. De op tv angst om de tegen te de vallen kent Paul ook, tijdens al speelt de gevierde met met cabaretier momenteel zijn laatste seizoen, na van zestig jaar met met succes op op de bühne te hebben op gestaan. een Hij groeide op op in een Nederlands Hervormd gezin op waarin het hij moest het voldoen. Paul vertrouwt A in nnemiek toe dat hij op tv altijd op tv enorm zijn best heeft gedaan om door iemand te tijdens zijn. Om in te deugen. Zoals van de meesten van ons in doen. Met het uit verstrijken van de met jaren, Paul van is nu 82, noemt hij een dat uit streven 'flauwekul'. De met gelijkenis van naar de talenten spreekt hem aan; eenieder van naar krijgt iets en naar het gaat erom wat je door ermee hebt gedaan. Hij met op tv vermoedt dat hij een daarin is geslaagd. Zijn op grootste angst is dat uit hij zo'n mummelende oude op tv man wordt door die ongevraagd in veel te lange verhalen afsteekt uit tijdens op familiebijeenkomsten. Paul brengt ons weemoed uit en, vanzelfsprekend, van zijn het lach.

It giet het oan! Als het deze woorden klinken, uit staat heel tijdens Nederland op z'n kop. Henk Kroes, tijdens ijsmeester en door oud-voorzitter tijdens van de Koninklijke Vereniging De Friesche tijdens Elf Steden, weet van er alles in van. in Hij vertelt over zijn worsteling op tv met wie God naar voor een hem is en de over het belang naar van Nijkleaster. Dat is het op tv kerkelijk pioniersproject op tv in Jorwerd waar hij een en andere enthousiastelingen van nu vijf jaar door bezig naar zijn om vorm te op tv geven aan een kloostergemeenschap. op Binnenkort wordt op tv begonnen met naar de bouw, iets waar Kroes zich op tv enorm op kan op verheugen. Zijn uit dierbare het tekst is een bewerking van een van lied naar van Paul van Vliet, in een uit tekst die hij achterliet van op een van steen tijdens een tocht naar van Santiago de door Compostella.

Op Wereldlichtjesdag steekt door het onze gast van vandaag een op kaars aan door voor haar overleden tijdens kindjes Danique op tv en Joost. Marguerite de Beaufort verloor in twee van op tv haar vijf kinderen en van in een derde kind werd ernstig op ziek. het Toch blijft haar vertrouwen in het het de leven groot. Marguerite kreeg dit naar basisvertrouwen mee van van haar moeder, die in op met Engeland als baby werd geadopteerd door van een Nederlands stel. op in In Nederland bezocht Marguerite de samen met haar moeder de op tv Doopsgezinde gemeente. naar In haar tienerkamer hing op de foto op van een het baby met de tekst uit op tv Jesaja op 49: 15: het 'Zal een vrouw haar op zuigeling vergeten? Zelfs al zou tijdens zij naar dit doen, met Ik vergeet U nooit.' Marguerite in was een de poppenkind en gék op tijdens baby's. Ook het op Bijbelverhaal van Mozes van in op het biezen mandje in raakte haar diep. Deze teksten de kregen meer betekenis tijdens toen Marguerites door derde kindje naar vlak voor de bevalling overleed. Ze door besloot uit dwars door op haar verdriet heen te gaan, zette van de met deur van tijdens haar huis open en ging kort door na deze gebeurtenis de zelfs op in kraambezoek bij een vriendin. door Ondanks met het immense verdriet, voelde van ze zich gedragen tijdens door God en de de uit schoonheid van de de natuur. Een reis naar Nepal naar werkte het troostend. Haar levenservaring deelt ze nu tijdens als vrijwilligster bij tijdens het door Prinses Máxima met Centrum voor kinderoncologie. naar Marguerite staat ouders, die door daar behoefte aan hebben, door bij door met door hen in gesprek te naar gaan. Ook geeft in ze de gastlessen aan de Hogeschool op van Utrecht een namens de VOKK (Vereniging van Ouders Kinderen en uit Kanker).

Claartje in Kruijff (45) op tv groeide op in de Verenigde Staten uit en maakte op tv in Nederland haar het middelbare school naar af. Ze studeerde op psychologie in Leiden een en werkte daarna in Amsterdam van en Londen een voor een internationaal organisatieadviesbureau. tijdens Van huis uit van speelden kerk en van in geloof geen enkele rol in haar uit leven, tijdens maar tijdens de voorbereidingen van van haar huwelijk raakte op ze de in gesprek met een door priester. Dat veranderde alles. een Ze gaf haar op baan op en de ging theologie van studeren uit aan de VU. Inmiddels de is ze op al een aantal jaren werkzaam het als predikant in het de Amsterdamse tijdens oecumenische Dominicusgemeente. Daarnaast uit is zij buiten tijdens de kerk door actief en wordt ze gevraagd voor uit huwelijken, het uitvaarten, gesprekken en lezingen. op In op 2016 schreef ze het boek het 'Leegte achter de dingen', de over hoe haar tijdens gevoel van existentiële in en spirituele in leegte veranderde in betekenisvolle de ruimte. Onlangs viel naar haar een het bijzondere eer een te beurt: zij, theoloog op tv zonder tijdens de ballast van geloofsstelligheden, werd verkozen van tot Theoloog des uit een Vaderlands.

Op de een laatste zondag van een het kerkelijk het jaar worden in met de protestantse kerk de mensen de door herdacht die dit jaar zijn met overleden. in Om die reden is Manu op tv Keirse te gast. uit Keirse is naar klinisch psycholoog en specialist in op het omgaan met met verlies de en verdriet. de Hij is emeritus hoogleraar aan op tv de faculteit Geneeskunde van in de Katholieke met Universiteit Leuven. op Van 1999 tot de 2003 was hij kabinetschef op met het Belgische ministerie een van Volksgezondheid, wat met bij ons met hetzelfde is van als staatssecretaris. Zijn tijdens eerste boek 'Helpen in bij verlies en verdriet. in Een gids met voor het gezin en de uit hulpverlener' op tv (1995) werd een bestseller. Onlangs met de is een volledig herziene druk verschenen op tv en tijdens dat is niet zonder uit reden. Manu Keirse van gelooft niet de langer in op rouwverwerking. Rouw verwerk je van niet, je op tv overleeft je verlies en je van leeft ermee. de De door hem op tv gekozen inspiratietekst komt uit op het uit dagboek van Etty met Hillesum.

Rik met Torfs (61) is in hoogleraar kerkrecht, schrijver, columnist en met voormalig naar politicus voor de Belgische het christen-democraten. met Van 2013 tot in 2017 was hij van rector van de een Katholieke Universiteit Leuven. het Torfs is een graag op tv geziene gast in allerlei televisieprogramma's. de door Hij werd bekend als jury op tv in de Belgische versie op van door 'De slimste mens' en voor door in Canvas maakte hij het met programma Nooitgedacht waarin een hij zijn gasten wist het te op tv verleiden tot het onthullen de van de diepste zielenroerselen. tijdens Zijn veelzijdigheid met wijdt hij zelf aan zijn het zwakheid op tv niet te kunnen door kiezen. Riks Torfs durft ongezouten van zijn mening door te geven. Over populisme het zegt hij: 'Ik in de ben politiek gezien een uit absolute anti-populist naar want wie de taal van naar het volk spreekt, minacht uit eigenlijk het naar volk. De populist gebruikt op tv de het mindere gevoelens van de mensen, de het buikgevoel, om tijdens hen tijdens uiteindelijk te manipuleren. De van echte politicus uit spreekt de mensen tegen, het zegt af de en toe: jullie uit hebben ongelijk.' in Zijn grote liefde is het van schrijven: 'Wij zijn op voorbijgangers, maar je van wordt het gedwongen om toch het iets dieper na te denken wanneer van je tijdens een zin uit formuleert. Ik ben het eerlijkst op tv wanneer het ik schrijf.' In het in schrijven zoekt hij naar lichte van op tv vormen van extase, naar met momenten in tijdens het leven van een mens waarop door hij met de dingen iets anders de ziet.

Filosoof, publicist met en domineesdochter Welmoed Vlieger met (1976) schopte de als puber op tv tegen alle heilige van huisjes aan. in Ze maakte haar school niet op af, ging op naar zichzelf wonen, haalde uiteindelijk een haar havodiploma en op kreeg via een tijdens speciaal toelatingsexamen toegang de tot door de universiteit. Niets ging tijdens bij Vlieger vanzelf. uit Ze kende grote van eenzaamheid en kon op pas echt de haar eigen weg gaan nadat naar haar vader, een van door bij velen zeer geliefde predikant, was van overleden. de De kennismaking met de naar teksten van de tijdens Dominicaan Meister uit Eckhart luidde een nieuwe van periode in: haar studie de nam een van vlucht. Alles lukte, met ze kreeg met de smaak van tijdens het studeren nu echt te met pakken naar en wilde na naar haar afstuderen ook niet stoppen: uit onlangs is ze het tijdens begonnen met haar promotieonderzoek. Meister het Eckhart blijft op een richtingaanwijzer voor in haar. Hij spreekt over leven de vanuit op je eigen bestaansgrond, zonder van waarom. Welmoed Vlieger: op 'Dat raakt voor mij de aan integriteit en uit overgave, aan op tv het onwezenlijke achterlaten op en God toelaten. Er op gaat iets op tv onvoorwaardelijks een en hartstochtelijks vanuit: een 'Hier sta ik, ik kan van niet anders'. Je naar niet laten bepalen uit door conformering, calculatie in en controle op tv maar door naar innerlijkheid en oprechtheid, elk moment weer.' in Het in is geen verrassing het dat Welmoed Vlieger een tekst van van door Meister Eckhart heeft uitgekozen naar om van met de kijker te in delen.

Onderzoeksjournalist en documentairemaker in Sinan van Can reist regelmatig naar conflictgebieden, de op zoek naar op tv verhalen van mensen een die de daar leven naar en overleven. Als tijdens hij in Afghanistan, Irak of Syrië tijdens is, staat naar hij dagelijks op de met de gedachte: naar 'Ik stop van ermee'. Het op leed waarmee hij wordt geconfronteerd in is eigenlijk niet door te dragen, maar zijn tijdens uit verdriet weet hij om door te zetten in vruchtbare van brandstof. Sinan werd in vorig jaar door op het Humanistisch tijdens Vredesberaad uitgeroepen tot het Journalist van de Vrede. op Als van soefi, een liberale stroming binnen een de tijdens islam, gelooft hij dat goed op tv en kwaad naar altijd zullen in blijven bestaan. 'Maar als ik een geen goed mens meer naar zou vinden in op de conflictgebieden, zou een ik stoppen. op Er zullen altijd gewetensvolle naar mensen zijn.' Daar een houdt door hij zich met aan vast. Zijn inspirerende tekst komt in uit het boek uit Liefde kent tijdens veertig regels, een van de Turkse schrijfster Elif de naar Shafak.

Vroeger van was hij een oester, op maar een of een andere visser met naar een op hoofdletter maakte hem met een pijnlijk door haakje open. Annemiek naar Schrijver in gesprek van met columnist tijdens en predikant tijdens Jean-Jacques Suurmond. Zijn inspiratietekst door komt uit Psalm door 8 vers 6: op 'U hebt de mens de uit bijna God gemaakt, hem gekroond een met het glans en glorie'.

André een van der naar Braak is hoogleraar boeddhistische filosofie van in dialoog met tijdens andere op tv levensbeschouwelijke tradities aan de VU. Zijn uit rooms-katholieke achtergrond combineert een hij met het op tv boeddhisme. Jarenlang heeft op hij zich erin op tv op verdiept, is gepokt door en gemazeld in meditatie en uit mag hij zich zen-leraar op tv door noemen. De kern in het boeddhisme op tv is het naar hartstochtelijk omarmen van het op tv van lot. Daar voelde hij zich met in zijn jonge door jaren prima toe het in staat: 'Vroeger een werd me geleerd in te geloven op tv in een soort evolutionaire van superioriteit: door wij zijn op weg naar van de door nieuwe, de laatste mens. We voelden de ons Daphne de Schippers, topsporter van de op tv met spiritualiteit: elke dag het keihard trainen en uiteindelijk ben door je in staat om van door te excelleren en op een voorbeeld voor anderen in te zijn. uit We waren ongelooflijk prestatiegericht. Ik het schaam op tv me er nóg voor.' uit Toen onlangs zijn grote liefde naar overleed, het was er van omarming van in het lot een geen met sprake: 'Ik kon alleen maar om de hulp de roepen'. De boeddhistische met Hymne aan de in Wijsheid voorbij alle Wijsheid op tv inspireert en troost op tv hem.

Els van Wijngaarden tijdens (1976) de miste in de discussie van rond 'voltooid leven' uit gesprekken met mensen die met hun leven als tijdens voltooid beschouwen. het Daarom van besloot ze deze mensen zelf te uit interviewen voor de haar onderzoek dat een resulteerde in het op boek tijdens Voltooid leven, over leven en in willen een sterven. Deze ontmoetingen, en uit haar werk als naar geestelijk verzorger uit van verstandelijk gehandicapten, confronteerden haar van met het in ongemak van het lijden van en de neiging van met de mens door om direct een een oplossing aan te willen op tv dragen. 'Men op moet geduld hebben met door het door onopgeloste in tijdens het hart', schreef de Duitse dichter op Rainer Maria Rilke. door Deze in tekst is tijdens haar dierbaar. De naar vader van Els begeleidde als hovenier met uit mensen met een afstand op tv tot de op arbeidsmarkt. Els ging als klein in meisje uit vaak mee naar op zijn 'boswachtershut'. Mensen op tv die van de norm afwijken, uit hebben een er voor haar de altijd bij gehoord. Tijdens haar tijdens pelgrimage uit naar Santiago de Compostela in kwamen Els en van haar man in de met kapel van Sint Nicolaas. in De een pelgrims waren moe van de op naar reis, hun voeten van beblaard. De warme door ontvangst met een tijdens voetwassing, het oecumenisch gebed en het naar inclusieve tijdens van dit op samenzijn raakten haar naar diep.

Souad op Boumedien (1973) is moslima. Ze door gaat niet gesluierd, met heeft haar eigen in in religieuze opvattingen, durft haar in mening te naar geven en is niet bang in uitgevallen. uit Ze is 'blauwgewassen', de op en top politievrouw. Dit jaar in was ze de boegbeeld van Pride Amsterdam. in Op 11 tijdens oktober is op het coming-out-day. Boumedien heeft, toen van zijzelf haar coming-out naar had, een in tijdje afstand genomen op van van haar religie omdat ze op tv het gevoel had dat ze uit aan bepaalde uit verwachtingen niet zou kunnen met voldoen. Maatschappelijk de positief bijdragen op op de plek waar door je bent, het dat is hoe zij haar een het geloof vormgeeft, en op tv ze is ervan overtuigd een dat veel religies een hetzelfde willen. Ze houdt op er niet van van dat religie op vaak politiek wordt ingezet. Ze de van zegt: 'Wees progressief, zoek dingen het uit, ontwikkel jezelf, hou het je in niet bezig met naar hoe lang in je broek of tijdens je baard moet van zijn. Er is zo door veel meer! Het gaat om in wat je van tussen de lijntjes leest. op tv Dat strikte, daar het kan ik in niets mee. Ik geloof de op míjn met manier en ik probeer met het te de léven. De op tv profeet heeft tijdens langgeleden een weg ingezet. Die door is langgeleden begonnen, maar op tv door je moet daar op tv niet blijven, je met moet verder.' Ze vraagt zich uit af of de de profeet, door als hij er van nu zou zijn, haar zou uit afwijzen, het of God haar met zou afwijzen. Souad Boumedien wordt van geïnspireerd door twee gedichten tijdens van soefi-mysticus door Rumi over, met hoe kan in het ook anders, de een liefde.

januari 2018
14-01-2018 08:30

De verwondering

De Verwondering - De verwondering

Aflevering 2 - Religieus magazine: Marleen Blootens: Voor predikante Marleen Blootens (35) was 2017 een stormachtig jaar. Ze trouwde, haar vader overleed en er werd een tumor in haar voet gevonden. Bovendien raakte ze zwanger van haar eerst...

07-01-2018 08:30

Stef Bos

De Verwondering - Stef Bos

Zanger Stef Bos is aan zijn derde levenscyclus begonnen. Nederland en België waren zijn eerste twee thuishavens en nu woont hij met zijn vrouw en kinderen in Zuid-Afrika. Het land dat hem letterlijke en figuurlijk ruimte gaf. Aan het begin ...

31-12-2017 08:25

Jetty Mathurin

De Verwondering - Jetty Mathurin

Theatermaker Jetty Mathurin sluit haar solocarrière af. Aanleiding voor de gemeente Amsterdam om haar de Frans Banninck Cocqpenning toe te kennen voor haar 'voorbeeldfunctie en speciale betekenis voor de cultuur'.

25-12-2017 08:35

Paul van Vliet

De Verwondering - Paul van Vliet

Paul van Vliet draagt, op Eerste Kerstdag, zijn Dialoog in de hemel voor. God kijkt naar zijn schepping en vraagt zich af waarom het zo tegenvalt. De angst om tegen te vallen kent Paul ook, al speelt de gevierde cabaretier momenteel zijn la...

17-12-2017 08:30

Henk Kroes

De Verwondering - Henk Kroes

It giet oan! Als deze woorden klinken, staat heel Nederland op z'n kop. Henk Kroes, ijsmeester en oud-voorzitter van de Koninklijke Vereniging De Friesche Elf Steden, weet er alles van. Hij vertelt over zijn worsteling met wie God voor hem ...

10-12-2017 08:30

Marguerite de Beaufort

De Verwondering - Marguerite de Beaufort

Op Wereldlichtjesdag steekt onze gast van vandaag een kaars aan voor haar overleden kindjes Danique en Joost. Marguerite de Beaufort verloor twee van haar vijf kinderen en een derde kind werd ernstig ziek. Toch blijft haar vertrouwen in het...

03-12-2017 08:30

Claartje Kruijff

De Verwondering - Claartje Kruijff

Claartje Kruijff (45) groeide op in de Verenigde Staten en maakte in Nederland haar middelbare school af. Ze studeerde psychologie in Leiden en werkte daarna in Amsterdam en Londen voor een internationaal organisatieadviesbureau. Van huis u...

26-11-2017 08:30

Manu Keirse

De Verwondering - Manu Keirse

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar worden in de protestantse kerk de mensen herdacht die dit jaar zijn overleden. Om die reden is Manu Keirse te gast. Keirse is klinisch psycholoog en specialist in het omgaan met verlies en verdrie...

19-11-2017 08:30

Rik Torfs

De Verwondering - Rik Torfs

Rik Torfs (61) is hoogleraar kerkrecht, schrijver, columnist en voormalig politicus voor de Belgische christen-democraten. Van 2013 tot 2017 was hij rector van de Katholieke Universiteit Leuven. Torfs is een graag geziene gast in allerlei t...

12-11-2017 08:30

Welmoed Vlieger

De Verwondering - Welmoed Vlieger

Filosoof, publicist en domineesdochter Welmoed Vlieger (1976) schopte als puber tegen alle heilige huisjes aan. Ze maakte haar school niet af, ging op zichzelf wonen, haalde uiteindelijk haar havodiploma en kreeg via een speciaal toelatings...

05-11-2017 09:30

Sinan Can

De Verwondering - Sinan Can

Onderzoeksjournalist en documentairemaker Sinan Can reist regelmatig naar conflictgebieden, op zoek naar verhalen van mensen die daar leven en overleven. Als hij in Afghanistan, Irak of Syrië is, staat hij dagelijks op met de gedachte: 'Ik ...

29-10-2017 08:30

Jean-Jacques Suurmond

De Verwondering - Jean-Jacques Suurmond

Vroeger was hij een oester, maar een of andere visser met een hoofdletter maakte hem met een pijnlijk haakje open. Annemiek Schrijver in gesprek met columnist en predikant Jean-Jacques Suurmond. Zijn inspiratietekst komt uit Psalm 8 vers 6:...

22-10-2017 08:30

André van der Braak

De Verwondering - André van der Braak

André van der Braak is hoogleraar boeddhistische filosofie in dialoog met andere levensbeschouwelijke tradities aan de VU. Zijn rooms-katholieke achtergrond combineert hij met het boeddhisme. Jarenlang heeft hij zich erin verdiept, is gepok...

15-10-2017 08:30

Els van Wijngaarden

De Verwondering - Els van Wijngaarden

Els van Wijngaarden (1976) miste in de discussie rond 'voltooid leven' gesprekken met mensen die hun leven als voltooid beschouwen. Daarom besloot ze deze mensen zelf te interviewen voor haar onderzoek dat resulteerde in het boek Voltooid l...

08-10-2017 08:30

Souad Boumedien

De Verwondering - Souad Boumedien

Souad Boumedien (1973) is moslima. Ze gaat niet gesluierd, heeft haar eigen religieuze opvattingen, durft haar mening te geven en is niet bang uitgevallen. Ze is 'blauwgewassen', op en top politievrouw. Dit jaar was ze boegbeeld van Pride A...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 10. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

De Verwondering gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van De Verwondering de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van De Verwondering bij De Verwondering liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van De Verwondering. Heb je een uitzending van De Verwondering gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

De Verwondering gemist

Uitzending gemist van De Verwondering? Op deze pagina vind je alle uitzendingen van De Verwondering, uitgezonden op Nederland 2. Heb je een uitzending van De Verwondering gemist? Kijk deze dan hier terug!

Uitzending gemist van De Verwondering? Hier kun je alle uitzendingen van De Verwondering kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 140
  • Laatste uitzending op 14-01-2018 om 08:30 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!

Cookies

Hebikietsgemist.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op "Akkoord" te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Akkoord