Programma gemist?

Aflevering in 19 - met Religieus magazine: Mahmood het Khan Youskine

Tieneke op tv van Lindenhuizen (1956) groeit naar op in een socialistisch door gezin tijdens in Groningen. God en door gebod maakten geen deel tijdens uit van van haar opvoeding. Toch kruipt uit het bloed waar een het niet gaan door kan. in Als haar huwelijk met op de in klippen is gelopen en haar kinderen het het op tv huis uit het zijn, besluit ze op theologie te gaan studeren. Het blijkt tijdens op een schot in de roos. uit Ze bloeit op; vragen in roepen om op tv antwoorden, en die roepen met op door hun beurt weer van nieuwe vragen op. op In haar studentenkamertje schrijft het ze een op uitspraak van Lebbis op de een muur: een 'God is van best een goed het idee'. Het is een naar zin waar ze op nog steeds achter naar staat, ook na de het dood van frère met Roger een die tijdens een viering in in Taizé met door een verwarde vrouw op tv werd gedood: 'Ik was tijdens erbij en het leerde daar hoe de je het kwaad op tv kunt beheersen op tv in liefde.' Psalm uit 112 in een bewerking van Huub door met Oosterhuis is een tekst die haar op tv zeer op tv inspireert, vooral de door laatste regel: in Een kwaadwillig mens wordt nooit het gelukkig.

Annemiek uit Schrijver ontvangt door schrijver Arthur Japin op tv in haar boshuisje. Binnenkort verschijnt in de nieuwe op tv historische roman van Arthur door Japin (1956) Kolja, van over op een doofstomme jongen die zich in tijdens uit een wereld vol muziek leert handhaven een met de de hulp van de broers het Tsjaikovski. De positie tijdens van de buitenstaander naar is een terugkerend op thema het bij de schrijver. Zijn op onveilige van jeugd maakte van het hem een geïsoleerd kind, uit maar tegelijkertijd wakkerde door het zijn fantasie door aan. Hij hield er een naar sterk ontwikkelde intuïtie de voor een mensen en situaties van aan over. In Jezus, voor naar uit wie de jonge - van in huis uit katholieke van -Arthur uit thuis een eigen altaartje een had gemaakt, naar zag hij aanvankelijk op tv een vriend. Maar deze vriendschap op tv verwaterde.

Rouwbegeleider Liesbeth Gijsbers een (1959) is het te gast in De de Verwondering. Acht van jaar geleden het verloor Gijsbers het haar oudere zus, met met wie zij een zeer hechte in band in had, door het zelfdoding. Deze ingrijpende gebeurtenis bleek met de aanleiding voor naar 'trage het vragen', waarop geen uit eenvoudige antwoorden te geven met zijn. Wat op is de zin van het het leven als iemand zich tijdens dat leven uit beneemt? met En wat is in zo'n een geval nabijheid? door Liesbeth Gijsbers kon geen betekenis door van ontdekken in de op tv eenzame dood van haar zus, op maar haar eigen het rouwproces en een uit opleiding van tot geestelijk begeleider openden nieuwe door wegen: 'Voor op mijn zus met kan ik niets meer op tv doen, maar voor anderen wel. op Het is uit bevrijdend het om mijn persoonlijke verhaal naar op die manier in te ontstijgen, want door verlies tijdens en lijden met kan een het mens ook egocentrisch worden.' naar Over van rouw na zelfdoding schreef in Liesbeth Gijsbers naar het boek 'Ik en de het verloren ander: kleine filosofie in tijdens van rouw en de verlangen'.

Bij onze tijdens zuiderburen een en ook in Nederland is de door Belgische psychiater uit en hoogleraar Dirk van de Wachter met (1960) een veelgevraagde gast in naar de media vanwege door met zijn nuchtere kijk op de op mens. De Wachter pleit een op tv voor wat minder geluk: het in leven is niet van maakbaar en in dat hoeft niet van erg te zijn; groots op tv en meeslepend leven door is het ook niet alles. Ook ten op aanzien van de liefde tijdens in houdt hij een pleidooi voor de wat meer op realisme: als het even wat met minder door gaat in een relatie, dan door is er nog met geen crisis. Dirk uit op de Wachter ziet zichzelf niet naar als een gelovig op mens, misschien wél op tv spiritueel, als het betekent het van dat je ziet dat de wereld een ingewikkelder in tijdens elkaar zit van dan wat rationaliteit aan op oplossingen te door bieden heeft. Hij heeft nooit met de noodzaak gevoeld van om zich met af te zetten tegen een op de kerk; één van zijn naar grote voorbeelden is uit zijn oom - de nonkel Robert -, die met door priester was; een gelovige en zeer naar geëngageerde man. op tv De Wachter ziet naar zichzelf als een in mens van deze tijd, van bezig met op wetenschap, het progressief. Toch voelt de hij dat religie tijdens op een of andere manier op tv helemaal door van deze tijd is: het 'hoe kunnen wij leven de als er met geen God is?' een Van de joodse de filosoof Levinas heeft een hij geleerd door dat de goddelijkheid verschijnt in op het gelaat van de op tv ander. Zijn op tv dierbare tekst op is een citaat het van deze filosoof in dat hij zelf heeft vertaald. het het De Wachter heeft het opgenomen in van zijn boek Borderline door op Times en het uit gaat over la petite bonté, uit de kleine in goedheid.

Journalist op Gerbert van Loenen met (1964) staat bekend om op zijn kritische een bijdrage aan het debat over op van euthanasie en voltooid leven. Op op tv Palmpasen, aan het begin met van de Stille van Week (de tijdens week voorafgaand aan Pasen), met breekt hij een tijdens met lans voor de onvolmaakte mens. Van op tv op Loenen zorgde tien jaar voor zijn op partner een Niek, die door een naar operatie in onherstelbaar hersenletsel opliep. Hoewel Niek volgens uit sommigen 'beter met dood had tijdens kunnen zijn', naar twijfelde Van Loenen geen moment een aan de uit waarde van diens van leven. Gerbert van Loenen, zoon met van een gereformeerde naar dominee, is een in op tv kerkverlater die jarenlang een onbestemd heimwee uit uit naar het christelijk geloof met zich van het meedroeg. Hij zocht een tegenwicht voor het de westerse cultuur, van die sterk gericht de is naar op succes en op tv efficiëntie, en vond dat in tijdens het de Westerkerk te Amsterdam, het waar hij belijdenis op tv deed: 'Voor God op is ieder mens van er een. Hoe kwetsbaar en uit onvolmaakt je ook naar bent, voor op Hem door maakt dat geen op verschil.' Gerbert van Loenen is een auteur van 'Hij had tijdens beter van dood kunnen de zijn' (Van Gennep, 2009) een en 'Lof der op tv onvolmaaktheid' (Ten op Have, 2015).

Margrietha Reinders tijdens (1959) wordt naar in Suriname geboren een als kind van een zendingspredikant. uit op tv Haar schooltijd brengt ze tijdens zonder haar ouders door op tv in kostgezinnen naar in Nederland uit en daarna gaat ze op tv theologie studeren naar in Groningen. Daarmee treedt ze in het een de voetsporen van haar opa Reinders naar op tv die als predikant in door het verzet zat en de sterft in naar concentratiekamp Bergen-Belsen. Reinders herkent van zich in de met mensen 'die op er niet echt bij horen' tijdens op en voelt zich door een hen aangetrokken. Pas later een realiseert ze zich dat in dit juist de met tijdens mensen zijn die door Jezus naar wél gezien werden. op tv Door het pionierswerk uit en haar contacten tijdens met andere christelijke kerken in van is haar eigen de geloof veranderd. Ze met ziet nu, meer dan op tv vroeger, het belang van de op tv Heilige Geest. Jezus tijdens is naar nu voor door haar méér dan een goed van mens en ze in heeft weer altijd een de bijbeltje op door zak: 'Als christen mag op je laten zien tijdens wat je op waard bent en je van hoeft naar je voor tijdens de Bijbelse boodschap van liefde met niet het te schamen'.

Emeritus predikant Carel uit ter Linden (1933) in is te een gast. Hij de komt uit een familie uit die gezien met werd als behoorlijk 'vrijzinnig': van de Bijbelverhalen op werden vooral als van levensverhalen, als metaforische vertellingen door uitgelegd en de Jezus werd niet gezien als naar de met biologische zoon van een God. Hij door hoefde dan ook weinig los te tijdens laten en kon met veel koesteren en tijdens de bewaren. Toch is er na een zijn laatst verschenen boek door 'Wat doe ik tijdens het hier in Godsnaam? iets op tv veranderd. Over door God spreekt hij op nu als Geest die ons van inspireert door tot het doen van liefde, op trouw en rechtvaardigheid: 'God van kent met zichzelf niet, zoals ook de tijdens uit liefde zichzelf niet kent. Het een is de uit mens die het moet doen'. naar Ook over een op het leven na dit leven is op tv hij op duidelijk: dat is er naar niet. Het door hem naar meegebrachte uit gedicht van Rainer Maria Rilke uit 'Was het wirst du tun, Gott, wenn ik door sterbe?' verwoordt treffend naar hoe naar Ter Linden op tv denkt over God, de mens, op tv het leven en de naar dood. Wat is in voor van hem nog door het koesteren en bewaren door waard?

Hij uit had een prachtige carrière naar in de bankwereld, een het mooi huis, een door dure naar auto, alles wat zijn hartje in met begeerde. Maar adventsgast Chris de op Jong (1966) door werd er met niet gelukkig van. Steeds op vaker liep hij een rond op kantoor en dacht: van 'Het gaat met hier naar helemaal nergens over!' Een in paar jaar geleden gooide hij naar het het roer om en van vertrok naar Friesland de om met schapen een melkveebedrijf naar in te starten. Daarnaast het organiseert hij leiderschapsworkshops in op zijn bedrijf. De Jong in noemt zichzelf naar geen boer. Hij weigert uit om te uit besparen op het het welzijn van zijn dieren. Zijn het schapen naar zijn voor hem niet louter op tv en alleen instrument naar voor financieel gewin. in Dat maakt op hem naar tot herder; in vrijheid willen de leven op tv met behulp van tijdens de dieren, maar niet ten koste het van alles. 'Herders-ethos' naar noemt hij dat. van door Het is keihard werken en hij met ondervindt tegenslag. met Maar zijn op tv vertrouwen is groot: 'Uiteindelijk komt in alles naar goed'. Chris de de Jong neemt naar het gedicht Hebben en zijn een mee van Ed door Hoornik. Het van past hem als tijdens een jas.

Cor Ofman (1952) naar is tijdens altijd nieuwsgierig geweest door naar de onbekende ander. van Als pastor bij het van Wereldhuis, in een centrum voor het niet-gedocumenteerde migranten van de het Protestantse op tv Diaconie in Amsterdam, komt die houding uit hem goed van met pas. Ofman gaat in er een vanuit dat de zijn cliënten, die in Nederland nauwelijks van rechten tijdens en mogelijkheden hebben, uit meer kunnen dan achterover hangen tijdens om te op wachten op de dingen tijdens die komen de gaan: Iedereen heeft talent naar en verdient het de om gezien te uit worden door met de op ander. Dat zou uit je de nabijheid tijdens van God kunnen noemen. Cor Ofman van heeft een op scherp oog een ontwikkeld voor door mensen zonder verblijfspapieren, die op het niet lijken tijdens te redden door en daarin op naar zichzelf zijn aangewezen. Hij beschouwt het een als een tijdens roeping om door deze dolende vreemdelingen aan een op netwerk tijdens en contacten te helpen. op In het op tv verleden kwam het wel op eens voor dat hij het een met tiental mensen op tv op matrasjes in met zijn woning liet overnachten. naar Immers, een vreemde van is een uit vriend die je nog niet een eerder hebt de ontmoet.

Paul van Tongeren de is te gast op tv in de Verwondering naar op de derde in adventszondag op tv van 2016. Hij op tv is hoogleraar wijsgerige ethiek. Wat uit het hem steeds weer overrompelt, is tijdens wat hij de het 'wonder van betekenis' door noemt: wij nemen van de met werkelijkheid waar en kennen door daar bewust maar ook onbewust het voortdurend betekenis aan het toe. Omdat die het betekenis het ons toevalt en we daar het niets met voor hoeven te doen, in is het een voor Paul iets religieus. Als uit heilige tekst op kiest door hij Psalm 139 in een bewerking op uit van dichter Anton Korteweg: een God is niet iets of op tv iemand, maar de het omvattende wat de er het altijd al is. het Het gaat aan je vooraf, van het is tijdens om je uit heen waardoor je omvat wordt, de op een manier dat in er niet aan tijdens de te ontkomen is. het En dat zou je op liefde kunnen noemen. Als je tijdens van op deze wijze naar God uit kunt kijken, leer van je ook op om zelfs in de het mislukking het goede te tijdens kunnen van zien. De van ultieme test daarbij noemt Paul het het de aanvaarden van je de eigen dood.

Folly tijdens Hemrica is theoloog naar en beeldend kunstenaar en de in een gast van Annemiek door Schrijver. Jarenlang werkte ze met op tv gedetineerden en door sinds twee jaar is ze uit pastor voor op dak- en door thuislozen in in Leiden. In dit op werk ontdekte ze naar de kwetsbaarheid van de mens. uit Wat haar door keer op in keer ontroert is dat mensen uit opbloeien wanneer je ze de in het tijdens licht zet. Ze de voelt zich verwant uit met Franciscus van Assisi, de die een melaatse op tv door omarmde en hem zijn broeder noemde. het met Wie angst weet te naar overwinnen, kan een met ontmoeting krijgen die op je leven ingrijpend verandert en met op verrijkt. Zelf heeft de Folly ternauwernood een zware de ziekte overleefd. Ze heeft in in op tv die tijd voor het eerst echt op op tv gevoeld wat nabijheid tijdens betekent. Niet alleen door ontving ze veel de warmte vanuit haar directe met omgeving, ook kreeg ze veel door steun van naar haar uit gevangenen. Dat ervaart ze op nog steeds als iets door mysterieus.

Gelovig is cabaretier een op tv Dolf Jansen niet, maar als van God bestond, op tv zou hij Hem adviseren om in de mensheid op tv een beetje een op te kalefateren. Gelovig in is Dolf door Jansen niet, maar als God op tv bestond, zou hij met op tv Hem adviseren om van de mensheid een beetje op te het kalefateren. Want een volgens de snelst op tv sprekende cabaretier van met Nederland zouden wij in mensen best een in beetje socialer en empathischer uit mogen een zijn. Jansen: 'Als je uit kunt accepteren een dat moslims anders zijn een dan met jij, is er de geen reden voor het populisme dat een tijdens we overal zien en horen. naar Het in is hoog tijd dat we de de wereld en in de mensheid als een naar samenhangend geheel van gaan met zien.' Voor Dolf op tv Jansen is humor een in middel om mensen tijdens aan het denken te zetten, naar maar van dat maakt in de hedendaagse cabaretier niet de tot een in dominee-nieuwe-stijl. 'Ik draag geen in boodschap uit', aldus Jansen. een 'Ik op tv verander gewoon wat ik met veranderen kan. Mijn gedrag heeft een namelijk invloed. op tv Op door het klimaat, op de vleesconsumptie, van op de situatie van naar vluchtelingen. Op van alles.' naar Dolf Jansen (1963) is behalve naar cabaretier ook dichter, marathonloper tijdens door en vader en zet zich al tijdens jaren in voor op Oxfam met Novib.

Abdulwahid van Bommel in is geestelijk op tv verzorger, maar zijn hart het ligt het bij het schrijven. de In maart verschijnt zijn in boek 'De Koran, uitleg van tijdens voor kinderen'. Abdulwahid in van Bommel (1944) is een bekende een en graag geziene het spreker op door menig van levensbeschouwelijk podium. Hij is geestelijk door verzorger, maar tijdens zijn hart ligt bij het in schrijven. In in maart verschijnt bij door uitgeverij Parthenon het eerste op tv deel van De door Koran, het uitleg voor kinderen. In tegenstelling een tot een kinderbijbel het het is een Koran voor het kinderen onontgonnen terrein, niet onomstreden tijdens en een met grote door uitdaging. Voor Van Bommel op is het op project al in het de jaren 70 begonnen met en, hoewel van hij niet zeker weet of het het in zal aanslaan, is hijzelf met opgetogen over op het resultaat tot dusver. Hij de ziet in een Koran voor tijdens kinderen als een noodzaak. 'Je werd door altijd geacht uit dat van te geloven wat je werd naar voorgekauwd, maar uiteindelijk in gaat het erom zélf van na te de denken, vragen in te stellen en de door te vragen, tijdens opdat je dichter bij op tv de kern van op tv je bestaan het komt.' Als tijdens ouders samen met tijdens hun kinderen zijn Koran voor kinderen op lezen, nadenken, van vragen stellen door en mét op elkaar pratend verder komen, de dan is uit zijn missie geslaagd. op Abdulwahid van Bommel begon met zijn leven als van Wout van Bommel, met zoon van een 'verwaterde katholieke' op vader met en een met hervormde moeder. 'Twee geloven op de één kussen, daar komen het moslims de van', zegt hij de zelf. Zijn op tv hele leven heeft van in het teken gestaan van tijdens het zoeken naar een eenheid met op de Schepper, zoals mystici een dat tijdens doen. Het weerspiegelt de betekenis van naar zijn naar aangenomen naam Abdulwahid, dienaar van door de Ene. tijdens Hoe het is in om te uit leven in twee werelden, op tv de wereld met met de mensen om van hem heen de en de wereld in waarin hij met een het goddelijke verblijft, wordt naar verwoord in een fragment naar uit een op tv gedicht het van Yunus Emre, een de van de belangrijkste mystieke soefidichters een van met Turkije.

Journalist een en kenner van het Vaticaan, in het Stijn Fens (1966), is te gast. op met Een gesprek over zijn van liefde voor op tv liturgie, de schoonheid van de van taal en een zijn bekende vader. tijdens Journalist en kenner van het uit Vaticaan, Stijn tijdens Fens (1966), is te op tv tijdens gast. Hij noemt een de ontmoeting met Paus een Franciscus het hoogtepunt van zijn naar carrière door als religiejournalist en beschrijft zichzelf uit als ongeneeslijk tijdens katholiek. Zijn liefde uit voor liturgie naar en voor de schoonheid van tijdens een de taal heeft hij op tv van zijn vader, literatuurcriticus op tv Kees de Fens. Toch gaat het door volgens Fens uiteindelijk niet uit om woorden, maar door om daden. Zijn naar inspirerende naar tekst komt uit Matteüs 25 het waar de in conclusie is: 'Alles uit wat jullie gedaan hebben voor op tv een een van de onaanzienlijksten van met mijn broeders of door zusters, door dat hebben jullie door voor mij gedaan.' de Op Allerzielen noemt hij de tijdens namen van zijn een ouders en bezoekt tijdens hij hun graven, uit van liefde uit en respect. Hij nodigt naar de het kijker uit om door hetzelfde te doen, opdat de dierbare met gestorvenen niet in in vergetelheid met verdwijnen.

september 2017
24-09-2017 08:30

De verwondering

De Verwondering - De verwondering

Aflevering 19 - Religieus magazine: Mahmood Khan Youskine

17-09-2017 08:30

Tieneke van Lindenhuizen

De Verwondering - Tieneke van Lindenhuizen

Tieneke van Lindenhuizen (1956) groeit op in een socialistisch gezin in Groningen. God en gebod maakten geen deel uit van haar opvoeding. Toch kruipt het bloed waar het niet gaan kan. Als haar huwelijk op de klippen is gelopen en haar kinde...

10-09-2017 08:30

Arthur Japin

De Verwondering - Arthur Japin

Annemiek Schrijver ontvangt schrijver Arthur Japin in haar boshuisje. Binnenkort verschijnt de nieuwe historische roman van Arthur Japin (1956) Kolja, over een doofstomme jongen die zich in een wereld vol muziek leert handhaven met de hulp ...

03-09-2017 08:25

Liesbeth Gijsbers

De Verwondering - Liesbeth Gijsbers

Rouwbegeleider Liesbeth Gijsbers (1959) is te gast in De Verwondering. Acht jaar geleden verloor Gijsbers haar oudere zus, met wie zij een zeer hechte band had, door zelfdoding. Deze ingrijpende gebeurtenis bleek de aanleiding voor 'trage v...

27-08-2017 08:25

Dirk de Wachter

De Verwondering - Dirk de Wachter

Bij onze zuiderburen en ook in Nederland is de Belgische psychiater en hoogleraar Dirk de Wachter (1960) een veelgevraagde gast in de media vanwege zijn nuchtere kijk op de mens. De Wachter pleit voor wat minder geluk: het leven is niet maa...

20-08-2017 08:25

Gerbert van Loenen

De Verwondering - Gerbert van Loenen

Journalist Gerbert van Loenen (1964) staat bekend om zijn kritische bijdrage aan het debat over euthanasie en voltooid leven. Op Palmpasen, aan het begin van de Stille Week (de week voorafgaand aan Pasen), breekt hij een lans voor de onvolm...

13-08-2017 08:30

Margrietha Reinders

De Verwondering - Margrietha Reinders

Margrietha Reinders (1959) wordt in Suriname geboren als kind van een zendingspredikant. Haar schooltijd brengt ze zonder haar ouders door in kostgezinnen in Nederland en daarna gaat ze theologie studeren in Groningen. Daarmee treedt ze in ...

06-08-2017 08:30

Carel ter Linden

De Verwondering - Carel ter Linden

Emeritus predikant Carel ter Linden (1933) is te gast. Hij komt uit een familie die gezien werd als behoorlijk 'vrijzinnig': de Bijbelverhalen werden vooral als levensverhalen, als metaforische vertellingen uitgelegd en Jezus werd niet gezi...

30-07-2017 08:25

Chris de Jong

De Verwondering - Chris de Jong

Hij had een prachtige carrière in de bankwereld, een mooi huis, een dure auto, alles wat zijn hartje begeerde. Maar adventsgast Chris de Jong (1966) werd er niet gelukkig van. Steeds vaker liep hij rond op kantoor en dacht: 'Het gaat hier h...

23-07-2017 08:30

Cor Ofman

De Verwondering - Cor Ofman

Cor Ofman (1952) is altijd nieuwsgierig geweest naar de onbekende ander. Als pastor bij het Wereldhuis, een centrum voor niet-gedocumenteerde migranten van de Protestantse Diaconie in Amsterdam, komt die houding hem goed van pas. Ofman gaat...

16-07-2017 08:30

Paul van Tongeren

De Verwondering - Paul van Tongeren

Paul van Tongeren is te gast in de Verwondering op de derde adventszondag van 2016. Hij is hoogleraar wijsgerige ethiek. Wat hem steeds weer overrompelt, is wat hij het 'wonder van betekenis' noemt: wij nemen de werkelijkheid waar en kennen...

09-07-2017 08:25

Folly Hemrica

De Verwondering - Folly Hemrica

Folly Hemrica is theoloog en beeldend kunstenaar en de gast van Annemiek Schrijver. Jarenlang werkte ze met gedetineerden en sinds twee jaar is ze pastor voor dak- en thuislozen in Leiden. In dit werk ontdekte ze de kwetsbaarheid van de men...

02-07-2017 08:25

Dolf Jansen

De Verwondering - Dolf Jansen

Gelovig is cabaretier Dolf Jansen niet, maar als God bestond, zou hij Hem adviseren om de mensheid een beetje op te kalefateren. Gelovig is Dolf Jansen niet, maar als God bestond, zou hij Hem adviseren om de mensheid een beetje op te kalefa...

25-06-2017 08:30

Abdulwahid van Bommel

De Verwondering - Abdulwahid van Bommel

Abdulwahid van Bommel is geestelijk verzorger, maar zijn hart ligt bij het schrijven. In maart verschijnt zijn boek 'De Koran, uitleg voor kinderen'. Abdulwahid van Bommel (1944) is een bekende en graag geziene spreker op menig levensbescho...

18-06-2017 08:25

Stijn Fens

De Verwondering - Stijn Fens

Journalist en kenner van het Vaticaan, Stijn Fens (1966), is te gast. Een gesprek over zijn liefde voor liturgie, de schoonheid van de taal en zijn bekende vader. Journalist en kenner van het Vaticaan, Stijn Fens (1966), is te gast. Hij noe...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 9. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

De Verwondering gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van De Verwondering de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van De Verwondering bij De Verwondering liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van De Verwondering. Heb je een uitzending van De Verwondering gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

De Verwondering gemist

Uitzending gemist van De Verwondering? Op deze pagina vind je alle uitzendingen van De Verwondering, uitgezonden op Nederland 2. Heb je een uitzending van De Verwondering gemist? Kijk deze dan hier terug!

Uitzending gemist van De Verwondering? Hier kun je alle uitzendingen van De Verwondering kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 124
  • Laatste uitzending op 24-09-2017 om 08:30 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!

Cookies

Hebikietsgemist.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op "Akkoord" te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Akkoord