Programma gemist?

Een een van Nederlands op tv bekendste rappers en taalkunstenaars op is Diggy Dex, naar alias Koen Jansen. een Hij trad op in op Carré, voor de het nabestaanden van de slachtoffers naar van de van MH17-ramp, de en op Koningsdag. een Hij schrijft al naar zo lang liedjes, dat het naar voor hem bijna is in als ademen. De van inspiratietekst op die hij meeneemt is de door hemzelf tijdens geschreven. In Alles is met nu het roept hij op op niet te wachten op later, want van 'Voor je in het weet is met het voorbij'. Waar in komt zijn een gedrevenheid vandaan om verbinding uit te maken een en iets teweeg een te brengen via naar tekst en muziek? En naar op welke manier probeert op tv een hij te groeien als tijdens mens? Koen Jansen praat tijdens over zijn ambacht van en over zijn naar inspiratiebronnen.

Onlangs naar vierde prinses Irene door haar tachtigste verjaardag. Ze met vertelt met over belangrijke inzichten die ze uit in haar leven heeft naar opgedaan het en over haar op werk voor het Natuurcollege, de van organisatie een die de vanzelfsprekende verbondenheid naar van al het leven op weer in het in bewustzijn van in mensen wil het brengen.

'Ben door ik goed het genoeg? Ben ik de van moeite waard? Dat zijn de de vragen die ieder naar van mens zich stelt', zegt schrijver Dirk de een van de Glind, die te door gast is. Als met docent een Levensbeschouwelijke vorming kwam in hij de vragen door vaak tegen bij jongeren tijdens die hoge uit eisen aan zichzelf stellen en van soms neigen naar een de op burn-out. Zelf kreeg hij van als kind uit een zwaar een christelijk milieu door mee dat 'de tijdens mens onbekwaam is uit tot enig goed'. de Als op gevoelige jongen had hij door het daar moeilijk uit mee. Hij vond troost in op tv muziek en van in de het natuur. Voor het Dirk van de Glind komt van het er in op tv het leven op op tv aan om op te een staan tijdens uit wat naar je gevangen en klein houdt. de Zijn vader gaf daarin op tv op tijdens hoge leeftijd met een onverwachts, bijzonder uit voorbeeld.

Als geestelijk verzorger in heeft op Paula Irik tijdens veel gewerkt voor en met dementerenden. door Ze naar wordt nog in steeds geraakt door de van directheid van de mensen tijdens en van hun taal. Het klinkt in vaak als wartaal, maar als op je door echt goed luistert is het van dat niet. Paula tijdens uit Irik noemt deze taal Dementees. Over naar deze taal een verscheen onder haar redactie in 'Een beetje de boos op mag best, dementees m/net poëzie'. Haar op geloof geliefd en naar bedoeld te zijn, op wordt op tv in het optrekken met mensen op tv van met dementie bij haar aangeraakt: midden tijdens in met de chaos, als er van door alles een aan barrels ligt in en kapot is, tijdens licht er iets op door waarvan zij voelt: uit hier is op God bij. Maar Paula door Irik wil het zeker het niet op tv mooier maken dan het is: door door onze naar vergrijzende samenleving met is dementie op tijdens weg de belangrijkste op ongeneeslijke ziekte te worden door in Nederland. Iedereen krijgt het er wel op van een of van andere manier mee te uit maken. Het van is niet voor niets van dat de van Wereldgezondheidsorganisatie naar van de Verenigde Naties 21 de september heeft op uitgeroepen tot met Wereld Alzheimer Dag.

Journaliste Aldith door Hunkar in woont en werkt in Nederland, maar naar van de liefde bracht een haar jaren geleden naar Jamaica. Ze het werd geboren door in Suriname, op tv groeide op in Maleisië, Brazilië op tv en Tunesië. Het met heeft deze een wereldburger een brede blik het op de wereld op tv tijdens gebracht, waarmee ze Nederland soms met met verbazing bekijkt. uit Aldith Hunkar groeide op door een in een rooms-katholiek op gezin, maar besloot als kind dat met ze niet meer de naar de een kerk wilde. een Spiritueel voelt het ze zich verwant aan de de rastafari, een levensbeschouwelijke stroming het geworteld in tijdens het tijdens Oude Testament en gericht op naar leven in met verbinding met de natuur. Het op door is een emancipatoire beweging die in met Jamaica is naar ontstaan onder de zwarte op bevolking met die door het tijdens slavernijverleden onderaan de sociale de ladder stond. op Aldith Hunkar is door dankbaar voor wat de het leven haar heeft uit gebracht. Het gedicht naar Fasen, van van Herman Hesse, verwoordt voor haar door van het leven zelf, dat altijd het verandert op en een en al beweging tijdens is.

Voordat van het woord bestond was Jos uit een van Oord het al: een pionierspredikant, de predikant het die de in deur van de kerk open zet het om, van zonder per op se zieltjes te willen winnen, contact met uit te maken met mensen die niets door (meer) met op de kerk een hebben. In de omgeving van met Amersfoort uit was hij op tv succesvol in de Vinex-wijken Nieuwland, Kattenbroek met en met Vathorst. Jos in van Oord zet in met een bevriende kunstenaar cultuurcentrum met De Kamers op uit in naar Vathorst; prinses Máxima opent het van en dat ervaart hij uit als een enorme met tijdens opsteker. In deze context op is hij terug bij op zijn in oude liefde: het gastheerschap. Hij vindt uit het met heerlijk om als een theoloog in een bijna op tv atheïstische context naar aanwezig te tijdens zijn, zoals Oosterhuis dat doet in uit de in Nieuwe Liefde: het gaat van voorbij de vanzelfsprekendheid. in Van Oord is een op tv aantal van jaren vrijwel los van de de kerk. Na van de van sluiting van De door Kamers wordt hij naar gevraagd om tijdelijk predikant te worden op in de Baarn. Daar herontdekt hij een de rituelen, de liturgie op tv en de op gezongen kerkmuziek. naar Hij leert tijdens opnieuw de waarde zien van een van het gemeenschap van mensen die in elkaar al lange tijd kennen. naar Na op tv zijn tijd uit in Vinex-wijken, met bijbehorende in vluchtigheid en anonimiteit, is dat het een openbaring. de Begin volgend van jaar gaat uit hij met emeritaat en het hij ziet op tv uit naar wat zich weer zal een aandienen. in Dat blijkt naar sneller te gaan uit dan hij zelf op had gedacht: binnenkort is Jos tijdens van Oord naar te zien uit als één van de tijdens nieuwe presentatoren van NCRV's Met door hart en naar ziel.

Herhaling op naar aanleiding van het overlijden door de van Laura Maaskant. Ze op schreef het boek Leef! over met haar de ervaring met kanker. met Ze heeft de tijdens toekomst afgelegd, leeft bij de de door dag en is een aangekomen bij haar windstille het kern: haar ziel. op tv Een gesprek over op leven, speelsheid en naar thuiskomen.

Het een kostte haar tijdens tien jaar om tijdens haar religieuze weg tijdens te vinden. Willemijn Dicke beschrijft in uit haar boek de 'De sjamaan en ik' van hoe tijdens zij van een door verstokte atheïst veranderde in een op tv in verwonderde vrouw met op tv oog voor het mysterie. Halverwege de op middelbare tijdens school veranderde haar belangstelling tijdens voor godsdienst in afkeer. met In haar de studententijd werd het nog door sterker, ze vond op het heel in fijn om op te tijdens trekken met een andere atheïsten, en het door de afgeven op religieuze de mensen werd het cement van de naar vriendschappen. De scheiding de was naar heel rigoureus: wat op niet bewezen kon worden tijdens werd afgewezen. in Die houding hield met ze heel lang vol, tijdens maar op een dag van veranderde op dat. Ze zag de hoe alles het in haar leven met dof en kleurloos was op tv geworden, een leven zonder zin. in Haar zoektocht bracht tijdens haar van de zen via sjamanisme op naar met de christelijke, Rijnlandse mystiek waarvan het meister Eckhart door en Hildegard tijdens von Bingen belangrijke vertegenwoordigers zijn. door Haar eigen met mystieke ervaringen de hebben Willemijn Dicke de voor altijd veranderd: ook wat niet met de bewezen kan worden kan tóch een waar uit zijn.

Christien Crouwel op tv (1965) de is sinds kort algemeen in secretaris van de met Raad van Kerken in Nederland. een Ze op was gemeentepredikant in Boxmeer en van Nuenen en met drugspastor in Amsterdam. van Nu in bekleedt ze een uit functie die meer bestuurlijk naar van aard is. Het van past bij haar, maar de ze een hoopt dat ze de in al die verschillende het kerkgenootschappen in ook wel de vraag kan in stellen naar wat hun tijdens schat is, waar door het bij van hen naar werkelijk om gaat. Ze verwacht in dat ze daarin een de verbindende tijdens rol kan spelen. Geloof naar heeft op veel gezichten, maar Crouwel is tijdens wel altijd de op zoek door naar het hart ervan. Ze heeft de van ontdekt dat het uiteindelijk gaat op om de van woorden 'en uit toch'. Het is wat haar op betreft de door kortste geloofsbelijdenis die met er is: 'al zeggen alle tijdens feiten iets anders, in jammer in voor de feiten dan, naar tóch blijf de ik vasthouden aan een droom, een een naar visioen'. Het is door haar op beproefd en het het heeft door stand gehouden, ook een na de uit zelfdoding van haar een zusje.

Jan de tijdens Cock (1964) leidt een het naar bijzonder leven. Hij de is geestelijk verzorger door in een ziekenhuis in het Antwerpen, bezoekt gevangenen over de door hele wereld en tijdens vangt van vluchtelingen op met in zijn eigen naar huis. Toch blijft hij op tv er stralend onder. in De Cock groeide op de in een rooms-katholiek gezin met met naar vier zussen. de Zijn ouders hadden een de boek- en papierwinkel. De deur op stond met altijd open. Het van sociale engagement op tv is hem, maar ook zijn zussen, van met de naar paplepel op ingegoten. Het priesterschap ging uit aan hem voorbij omdat hij naar dat niet in kon verenigen met door zijn homoseksualiteit. van Pas toen hij 34 van jaar was een beleefde hij zijn coming-out. naar Jan door de Cock heeft van het zijn reizen naar gevangenissen op geleerd een dat een mens uit altijd meer is van dan het goede en het met slechte dat uit hij of uit zij doet. Cynisme is hem totaal de een vreemd. Natuurlijk ziet hij tijdens wat er gebeurt in een de wereld, hij door is niet in wereldvreemd. Maar op hij wil niet de rekening van van in een ander opmaken, hij kijkt op tv liever hoe hij uit het zélf anders kan door doen. in De mensen die hij in tijdens zijn leven ontmoet, de of het een nou gevangenen, stervenden of op vluchtelingen zijn, op verrijken in zijn leven.

Voor Ardin Mourik-Geluk van in (36), de nieuwe directeur van met de PO-raad, ligt het op 'aanrakingspunt met op tv God' op de in plek op waar je alleen met bent met je verdriet, ergens met tussen de scherven van uit het leven. Dat op klinkt op dramatischer dan het is, naar want het van is eigenlijk best goed toeven tijdens met op die plek. Het een is er stil en het er komen door nieuwe gedachten en inzichten uit op tv voort. Ardin Mourik-Geluk op tv het groeide op in een streng reformatorisch een gezin, waar hij in steeds in verder vervreemd van naar raakte. Zijn huwelijk met op een man riep grote tijdens weerstand naar op. Toen hij vervolgens tijdens besloot om de samen met met diezelfde man een een kind te adopteren, kwam het tot het een op tv definitieve breuk tijdens met het ouderlijk milieu. een Inmiddels is Mourik-Geluk vader van met twee met kinderen en het haalt hij zijn eigen met verloren kindertijd een door beetje in: op omdat hij opgroeide zonder tijdens radio of met tv had hij bijvoorbeeld geen idee de wat Sesamstraat is. op met Verwachting is voor Ardin door Mourik-Geluk een drijvende met kracht in naar het leven. Daarom is uit de advent, met de periode waarin de wereld uitkijkt de naar de geboorte uit op van Jezus, de mooiste periode met van het op jaar. Voor Mourik-Geluk de gaat het het erom dat het kind in op onszelf herboren wordt, het zodat het vol verlangen uit met door onze ogen de naar buiten kan kijken: een 'Ik verwacht door geen oplossingen, maar ik naar hoop dat de ik die houding van door blijven uitzien nooit een kwijt zal in raken. Je kunt ook verbitterd raken. door Daar heb de ik helemaal geen uit last uit van.'

'Schrijven in is voor met mij de enige bezigheid die het door leven met zin geeft', zegt Marcel in Möring (1957). Möring door is auteur van naar omvangrijke uit romans waarin de naar joodse geschiedenis als stof in de op tv kleren van de op tv personages hangt. Opgevoed met door een Nederlands de Hervormde vader en op een joodse de moeder vraagt hij zich een al jaren met af uit wat het betekent een om joods te zijn. van Daarbij kan Möring als in lid van de naoorlogse op generatie niet om op naar de jodenvervolging heen. met Marcel Möring kreeg van huis naar uit weinig een religieuze bagage mee, maar was de naar als kind een fanatiek bijbellezer. door Leeftijdgenootjes lazen stiekem de de Donald Duck tijdens in bed, de jonge een Marcel door dwaalde 's uit nachts door Bijbelse landschappen, hand in van een hand met Abraham. Naderhand stortte een hij zich vol overgave de op de naar geschriften van de oude op tv kerkvaders. Hij was op toen hooguit het een jaar door of elf. Möring op heeft een grenzeloze de verbeelding die naar hij op ieder van moment kan aanboren. De tijdens verhalen staan te dringen in op zijn op hoofd. Via het schrijverschap wil door hij iets aan in de wereld toevoegen, op tv naar in de hoop naar dat er een uit glimp van inzicht de ontstaat, in de liefde naar of in de aard van in de dolende van mens. Marcel Möring: met 'Iedereen is thuisloos. op tv De essentie van het op tv een bestaan is dat we een in plek zoeken tijdens waar we met thuis zijn, of je nu joods in in bent of niet. Maar de door meeste mensen realiseren door het zich uit niet.'

Kunstenaar op Neske Beks naar (1972) is geboren met door een gaatje een in haar hart, met dat een keer naar in de zoveel door tijd propjes naar haar longen of op tv hersenen schiet. door Daardoor tijdens kreeg ze als tiener een longembolie uit en daarna een tot de vier keer toe een de herseninfarct. Het is dan ook tijdens een de wonder dat ze op tv nog leeft. de Zeker zo wonderlijk door is het dat in haar oom van tijdens moederskant vier jaar tijdens voor haar geboorte tijdens zelfmoord pleegde door zich tijdens met een pistool een gat het in het de hart naar te schieten. Toeval of een heeft deze opeenvolging naar van gebeurtenissen meer te door betekenen? Behalve schrijver de en filmmaker is Neske tijdens Beks tijdens ook familieopsteller. Daardoor is op tv ze van zich ervan bewust dat de op tv mate waarin we door bepaald worden door tijdens familie en door voorouders veel groter uit is dan door we aannemen. De loyaliteit ten de opzichte van familieleden het die ons van zijn voorgegaan is door soms zo groot dat van we hun het lot of tijdens last op onze eigen schouders laden. naar Zelf een zeulde Neske een Beks, zonder het in de gaten tijdens te hebben, de decennialang rond het met het verhaal met van haar ongelukkige oom. naar Pas nadat ze een het ware motief voor met in zijn zelfmoord had ontdekt, kon ze de van 'ja' tegen haar eigen leven uit zeggen. Neske Beks tijdens laat zich inspireren door door het inzicht van door de Zweedse mysticus tijdens Dag Hammarskjöld: jij de kiest de de weg niet, de weg van kiest jou. de In maakbaarheid gelooft een ze al een de tijdje niet meer. In met de seculiere de samenleving gaan we er naar graag vanuit dat uit we zelf op tv de koers van op tv ons leven bepalen, maar een daardoor is er met in een haar optiek op geen overgave aan dat wat tijdens ons in overstijgt. Neske Beks was als van kind al religieus. Aangezien een dat in het op Vlaamse het gezin waarin ze tijdens opgroeide niet werd een aangemoedigd, ging ze in haar door eentje naar de de de kerk. Tegenwoordig ervaart op tv ze God vooral in de met cycli van op tv de natuur.

Toen Anna Verwaal in (55) als naar jonge de verpleegkundige in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië op tv werkte, werd naar er op het een dag een bedoeïenenbaby te de vondeling door gelegd. Het bleek een van veel te vroeg geboren van in jongetje te zijn, dat een Sultan werd genoemd. een Toen het kindje de Anna's vinger tijdens vastgreep, besefte ze dat tijdens hij verbinding zocht en het over veel meer in bewustzijn beschikte dan door ze op had aangenomen. Achteraf van noemt ze deze piepkleine baby haar in grootste op leermeester. Zelf door is Anna Verwaal naar direct na de uit geboorte weggehaald bij haar ongehuwde moeder, tijdens die tijdens de met zwangerschap geen enkele op tv steun kreeg. Het van gevoel van verlatenheid met dat ze de daardoor meekreeg, kwam een op op alle mogelijke manieren in naar haar leven terug, bijvoorbeeld in in op de relatie met een zeekapitein door die haar letterlijk in een een naar onbekende haven liet staan. op tv Anna kwam tijdens er pas op latere door leeftijd achter hoe naar de ongewenste zwangerschap op tv van naar haar moeder haar met gevormd heeft. Een slachtoffer heeft ze op zich nooit gevoeld. op tv Ze gaat ervan tijdens uit dat op tv haar ziel op deze weg van zelf gekozen heeft; zonder haar uit adoptieverleden zou ze nooit op kunnen doen door wat de ze nu doet. Als geboorteconsulent van reist Anna Verwaal uit de hele wereld op tv rond met om workshops en trainingen te geven. het Haar doel: het op bewustzijn de van de invloed van conceptie, door zwangerschap en geboorte een op onze levensweg met verhogen. Haar inzicht: op tv wat een niet tot ons komt via tijdens het een bewustzijn, komt op in ons pad als lot. een Door door gebeurtenissen van vóór de geboorte te een negeren, volgen in we tijdens een bepaalde blauwdruk door zonder die te herkennen. Anna op Verwaal: 'Een generatie naar van gewenste tijdens kinderen die liefdevol de in de baarmoeder uit ontvangen zijn, zou het leven een naar op aarde compleet van veranderen.'

Vijf in jaar geleden met vertrok CDA-politica Kathleen Ferrier op tv (1957) uit met de Tweede Kamer. Na tien op tv jaar uit vond ze het tijd van om te gaan; een politicus van op tv moet zich niet te lang hechten tijdens aan het pluche. in Met haar door man vertrok ze naar de Hongkong op tv waar ze een zich vooral bezig met heeft gehouden met de emancipatie van naar vrouwen. In Bangladesh tijdens een is ze docent mensenrechten op tv aan de Asian University for met Women. Aan deze met van universiteit studeren onbemiddelde van vrouwen uit de hele regio tijdens die opgeleid worden om op tv het in hun eigen op tv land leidinggevende functies in te gaan bekleden. Onlangs van was ze een nog in Myanmar om vrouwelijke op tv parlementariërs met daar te helpen op gebruik te maken van hun van democratische rechten. Met een de moed der op tv wanhoop proberen op tv zij in dat land op tv verandering tot stand te tijdens met brengen. Ferriers inspiratietekst tijdens is de zegen door die uitgesproken is ter door gelegenheid van 70 jaar het Wereldraad van Kerken, in met daarin de passage: op 'Moge in God je zegenen met op genoeg dwaasheid om te uit geloven dat door jij een verschil kan in maken naar in deze wereld'. Daarover zegt naar ze: 'Ik met bén die uit dwaas!'

april 2020
06-10-2019 07:30

Koen Jansen (Diggy Dex)

De Verwondering - Koen Jansen (Diggy Dex)

Een van Nederlands bekendste rappers en taalkunstenaars is Diggy Dex, alias Koen Jansen. Hij trad op in Carré, voor de nabestaanden van de slachtoffers van de MH17-ramp, en op Koningsdag. Hij schrijft al zo lang liedjes, dat het voor hem bi...

29-09-2019 07:25

Prinses Irene

De Verwondering - Prinses Irene

Onlangs vierde prinses Irene haar tachtigste verjaardag. Ze vertelt over belangrijke inzichten die ze in haar leven heeft opgedaan en over haar werk voor het Natuurcollege, de organisatie die de vanzelfsprekende verbondenheid van al het lev...

22-09-2019 07:25

Dirk van der Glind

De Verwondering - Dirk van der Glind

'Ben ik goed genoeg? Ben ik de moeite waard? Dat zijn de vragen die ieder mens zich stelt', zegt schrijver Dirk van de Glind, die te gast is. Als docent Levensbeschouwelijke vorming kwam hij de vragen vaak tegen bij jongeren die hoge eisen ...

15-09-2019 07:25

Paula Irik

De Verwondering - Paula Irik

Als geestelijk verzorger heeft Paula Irik veel gewerkt voor en met dementerenden. Ze wordt nog steeds geraakt door de directheid van de mensen en hun taal. Het klinkt vaak als wartaal, maar als je echt goed luistert is het dat niet. Paula I...

08-09-2019 07:25

Aldith Hunkar

De Verwondering - Aldith Hunkar

Journaliste Aldith Hunkar woont en werkt in Nederland, maar de liefde bracht haar jaren geleden naar Jamaica. Ze werd geboren in Suriname, groeide op in Maleisië, Brazilië en Tunesië. Het heeft deze wereldburger een brede blik op de wereld ...

01-09-2019 07:25

Jos van Oord

De Verwondering - Jos van Oord

Voordat het woord bestond was Jos van Oord het al: pionierspredikant, de predikant die de deur van de kerk open zet om, zonder per se zieltjes te willen winnen, contact te maken met mensen die niets (meer) met de kerk hebben. In de omgeving...

25-08-2019 07:30

Laura Maaskant

De Verwondering - Laura Maaskant

Herhaling naar aanleiding van het overlijden van Laura Maaskant. Ze schreef het boek Leef! over haar ervaring met kanker. Ze heeft de toekomst afgelegd, leeft bij de dag en is aangekomen bij haar windstille kern: haar ziel. Een gesprek over...

18-08-2019 07:30

Willemijn Dicke

De Verwondering - Willemijn Dicke

Het kostte haar tien jaar om haar religieuze weg te vinden. Willemijn Dicke beschrijft in haar boek 'De sjamaan en ik' hoe zij van een verstokte atheïst veranderde in een verwonderde vrouw met oog voor het mysterie. Halverwege de middelbare...

11-08-2019 07:30

Christien Crouwel

De Verwondering - Christien Crouwel

Christien Crouwel (1965) is sinds kort algemeen secretaris van de Raad van Kerken in Nederland. Ze was gemeentepredikant in Boxmeer en Nuenen en drugspastor in Amsterdam. Nu bekleedt ze een functie die meer bestuurlijk van aard is. Het past...

04-08-2019 07:30

Jan de Cock

De Verwondering - Jan de Cock

Jan de Cock (1964) leidt een bijzonder leven. Hij is geestelijk verzorger in een ziekenhuis in Antwerpen, bezoekt gevangenen over de hele wereld en vangt vluchtelingen op in zijn eigen huis. Toch blijft hij er stralend onder. De Cock groeid...

28-07-2019 07:25

Ardin Mourik-Geluk

De Verwondering - Ardin Mourik-Geluk

Voor Ardin Mourik-Geluk (36), de nieuwe directeur van de PO-raad, ligt het 'aanrakingspunt met God' op de plek waar je alleen bent met je verdriet, ergens tussen de scherven van het leven. Dat klinkt dramatischer dan het is, want het is eig...

21-07-2019 07:30

Marcel Möring

De Verwondering - Marcel Möring

'Schrijven is voor mij de enige bezigheid die het leven zin geeft', zegt Marcel Möring (1957). Möring is auteur van omvangrijke romans waarin de joodse geschiedenis als stof in de kleren van de personages hangt. Opgevoed door een Nederlands...

14-07-2019 07:30

Neske Beks

De Verwondering - Neske Beks

Kunstenaar Neske Beks (1972) is geboren met een gaatje in haar hart, dat een keer in de zoveel tijd propjes naar haar longen of hersenen schiet. Daardoor kreeg ze als tiener een longembolie en daarna tot vier keer toe een herseninfarct. Het...

07-07-2019 07:30

Anna Verwaal

De Verwondering - Anna Verwaal

Toen Anna Verwaal (55) als jonge verpleegkundige in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië werkte, werd er op een dag een bedoeïenenbaby te vondeling gelegd. Het bleek een veel te vroeg geboren jongetje te zijn, dat Sultan werd genoemd. Toen het k...

30-06-2019 07:30

Kathleen Ferrier

De Verwondering - Kathleen Ferrier

Vijf jaar geleden vertrok CDA-politica Kathleen Ferrier (1957) uit de Tweede Kamer. Na tien jaar vond ze het tijd om te gaan; een politicus moet zich niet te lang hechten aan het pluche. Met haar man vertrok ze naar Hongkong waar ze zich vo...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 16. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

De Verwondering gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van De Verwondering de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van De Verwondering bij De Verwondering liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van De Verwondering. Heb je een uitzending van De Verwondering gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

De Verwondering gemist

Uitzending gemist van De Verwondering? Op deze pagina vind je alle uitzendingen van De Verwondering, uitgezonden op Nederland 2. Heb je een uitzending van De Verwondering gemist? Kijk deze dan hier terug!

Uitzending gemist van De Verwondering? Hier kun je alle uitzendingen van De Verwondering kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 230
  • Laatste uitzending op 06-10-2019 om 07:30 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!