Programma gemist?

Rik naar Torfs (61) is hoogleraar kerkrecht, door schrijver, columnist een en het voormalig politicus voor de Belgische met christen-democraten. Van 2013 tot in 2017 een was hij met rector van de Katholieke Universiteit Leuven. de Torfs is een een graag geziene van gast in allerlei de televisieprogramma's. Hij op tv werd bekend het als jury in de Belgische versie de van door 'De slimste mens' tijdens en voor Canvas maakte hij door op het programma Nooitgedacht de waarin hij zijn gasten wist door te verleiden een tot het onthullen met van de uit diepste zielenroerselen. Zijn veelzijdigheid wijdt hij met op zelf aan zijn zwakheid niet te naar kunnen kiezen. Riks tijdens Torfs naar durft ongezouten het zijn mening te geven. Over van populisme het zegt hij: 'Ik ben naar politiek gezien een absolute op tv anti-populist want het wie de het taal van het volk in spreekt, minacht eigenlijk in het volk. De populist gebruikt uit met de mindere gevoelens van de mensen, naar het naar buikgevoel, om hen uiteindelijk te naar manipuleren. De echte van politicus spreekt van de mensen tegen, zegt de af en naar toe: jullie door hebben ongelijk.' Zijn grote liefde door is het schrijven: naar 'Wij met zijn voorbijgangers, maar je op wordt gedwongen van om toch iets dieper de na tijdens te denken wanneer je een op tv zin formuleert. Ik ben met op het eerlijkst wanneer ik een schrijf.' In het schrijven op zoekt in hij naar lichte vormen van uit extase, naar momenten naar in het leven van het een mens waarop op hij een de dingen iets anders tijdens ziet.

Filosoof, publicist en op tv domineesdochter Welmoed Vlieger naar van (1976) schopte als puber tegen alle op tv heilige huisjes naar aan. Ze maakte haar op op tv school niet af, door ging op zichzelf een wonen, haalde uiteindelijk haar op tv havodiploma en kreeg met via een een speciaal toelatingsexamen toegang tijdens tot de universiteit. van Niets ging bij Vlieger vanzelf. Ze de kende grote eenzaamheid het in en kon pas echt op haar eigen uit weg gaan nadat haar een vader, een bij velen zeer door de geliefde predikant, was overleden. De een kennismaking met met de teksten van de de Dominicaan op Meister Eckhart luidde een een nieuwe periode in: haar studie door nam een naar vlucht. in Alles lukte, ze kreeg naar de smaak van het op tv studeren op nu echt te pakken en wilde uit na haar met afstuderen ook niet stoppen: een onlangs is ze in begonnen met haar door promotieonderzoek. Meister een Eckhart blijft een richtingaanwijzer het uit voor haar. Hij het spreekt over leven de vanuit je eigen bestaansgrond, zonder waarom. op Welmoed Vlieger: uit 'Dat raakt voor mij uit met aan integriteit en overgave, het aan het onwezenlijke achterlaten en in een God toelaten. Er naar gaat iets onvoorwaardelijks en het hartstochtelijks vanuit: een 'Hier sta ik, ik een kan niet het anders'. Je niet laten bepalen de door op conformering, calculatie en controle maar van door innerlijkheid en oprechtheid, op tv elk uit moment weer.' Het is uit geen verrassing een dat Welmoed Vlieger tijdens een tekst van Meister Eckhart uit heeft uitgekozen om van met de een kijker op te delen.

Onderzoeksjournalist en uit documentairemaker Sinan Can naar reist regelmatig naar op conflictgebieden, uit op zoek naar verhalen van mensen in die daar van leven en uit overleven. Als naar hij in Afghanistan, Irak in of Syrië door is, staat hij dagelijks uit op met de gedachte: de 'Ik stop de ermee'. Het leed waarmee hij op tv wordt uit geconfronteerd is eigenlijk tijdens niet te dragen, een maar zijn verdriet weet hij de om te tijdens zetten in op vruchtbare brandstof. een Sinan werd vorig jaar tijdens door het Humanistisch Vredesberaad uitgeroepen door tot uit Journalist van de Vrede. Als door soefi, een liberale uit stroming door binnen de islam, gelooft hij naar dat uit goed en kwaad altijd zullen de blijven in bestaan. 'Maar als de ik geen goed mens tijdens meer zou vinden het in de een conflictgebieden, zou ik stoppen. door Er van zullen altijd gewetensvolle mensen de zijn.' Daar houdt op hij zich een aan vast. Zijn inspirerende tekst komt met uit het het boek Liefde met kent veertig op regels, van de uit Turkse schrijfster Elif de Shafak.

Vroeger was hij een uit een oester, maar een of andere in het visser met een hoofdletter op maakte hem met een uit pijnlijk haakje een open. Annemiek Schrijver in gesprek tijdens met columnist en op tv predikant op tv Jean-Jacques Suurmond. Zijn met inspiratietekst komt uit Psalm 8 met vers 6: 'U op tv hebt de het mens uit bijna God gemaakt, hem tijdens gekroond met glans en door glorie'.

André in van der Braak is door hoogleraar op boeddhistische filosofie in dialoog met uit andere levensbeschouwelijke tradities aan van de VU. Zijn de door rooms-katholieke achtergrond combineert uit hij met het boeddhisme. Jarenlang op tv heeft met hij zich erin verdiept, is gepokt uit en uit gemazeld in meditatie en mag een hij van zich zen-leraar noemen. De de kern in het van boeddhisme is het het hartstochtelijk omarmen van het tijdens lot. Daar naar voelde hij zich uit in zijn naar jonge jaren in prima toe in staat: 'Vroeger in werd me geleerd te het van geloven in een soort evolutionaire superioriteit: uit door wij zijn op weg op tv naar de naar nieuwe, de laatste mens. een We voelden ons Daphne Schippers, op tv op tv topsporter van de spiritualiteit: elke tijdens dag keihard trainen tijdens en uiteindelijk op ben je in door staat om te op tv excelleren en op een voorbeeld voor anderen tijdens te zijn. met We waren ongelooflijk van prestatiegericht. Ik schaam me er door nóg van voor.' Toen onlangs zijn grote de liefde overleed, was het er de van omarming van het een lot geen sprake: 'Ik kon tijdens alleen maar uit om de hulp roepen'. De boeddhistische het Hymne aan de Wijsheid voorbij uit alle naar Wijsheid inspireert en troost op tv hem.

Els op tv van Wijngaarden van (1976) miste in de door discussie rond 'voltooid het leven' gesprekken op tv met mensen die door hun leven als voltooid beschouwen. de Daarom van besloot ze deze van mensen zelf te interviewen voor haar met onderzoek dat resulteerde op in het boek met Voltooid op tv leven, over leven op en willen met sterven. Deze ontmoetingen, en uit haar werk als van geestelijk verzorger van het verstandelijk gehandicapten, het confronteerden haar met een het ongemak van het lijden en met de neiging van met de mens een om naar direct een oplossing aan tijdens te willen dragen. 'Men moet de met geduld hebben met het onopgeloste in uit tijdens het hart', schreef de Duitse door dichter het Rainer Maria Rilke. Deze tekst door is haar tijdens dierbaar. De vader van naar Els begeleidde het als hovenier mensen met met een van afstand tot de tijdens arbeidsmarkt. Els ging als klein een meisje naar vaak mee naar zijn het 'boswachtershut'. Mensen die van met de norm afwijken, hebben op tv uit er voor haar altijd bij gehoord. het Tijdens haar pelgrimage op tv naar Santiago in de Compostela kwamen van Els en haar met man in de met kapel van Sint Nicolaas. op tv De een pelgrims waren moe door van de reis, tijdens hun voeten beblaard. uit De warme ontvangst met een door van voetwassing, het oecumenisch gebed en de het inclusieve van in dit in samenzijn raakten haar op diep.

Souad Boumedien (1973) tijdens op is moslima. Ze gaat niet gesluierd, tijdens heeft haar eigen op tv de religieuze opvattingen, durft haar mening te uit geven en is het niet bang uitgevallen. met Ze is 'blauwgewassen', in op uit en top politievrouw. Dit jaar op tv was ze boegbeeld met van Pride Amsterdam. in een Op 11 oktober is het met coming-out-day. Boumedien tijdens heeft, toen tijdens zijzelf haar coming-out had, een uit tijdje afstand genomen van uit haar religie op tv omdat van ze het gevoel had dat ze in aan bepaalde een verwachtingen van niet zou kunnen in voldoen. Maatschappelijk positief door bijdragen op de plek waar je een in bent, dat is hoe in zij haar geloof van vormgeeft, en de ze is ervan overtuigd dat een veel religies hetzelfde met willen. Ze houdt er tijdens in niet van dat religie vaak politiek een wordt ingezet. in Ze zegt: 'Wees progressief, een zoek dingen uit, met op ontwikkel jezelf, hou je niet uit bezig met op tv hoe lang je uit broek of je baard moet de zijn. het Er is zo het veel meer! Het op tv gaat om wat je tussen door de lijntjes op leest. Dat strikte, de daar op tv kan ik niets uit mee. Ik geloof op op míjn manier en met ik probeer het te léven. op tv De de profeet heeft langgeleden een met weg ingezet. Die de is langgeleden begonnen, maar het van je moet daar met niet blijven, je van moet verder.' Ze vraagt zich af in of naar de profeet, als hij op tv er nu zou in zijn, haar zou in afwijzen, of God op tv haar zou afwijzen. Souad uit door Boumedien wordt geïnspireerd door twee door gedichten in van soefi-mysticus Rumi over, hoe tijdens kan het ook met anders, de in liefde.

Christiane met Berkvens-Stevelinck verloor op tv twee partners aan kanker, op tv kreeg de ziekte zelf en naar in heeft recent te met horen gekregen dat ze van niet lang meer het te leven tijdens heeft. Ze heeft van zich, tot verwondering van een haar omgeving, berust in naar deze definitieve op boodschap. Humor de is haar medicijn. Als remonstrantse predikante de in merkt ze dat de deze levensfase haar verandert. Ze de preekt bevindelijker, uit haar godsbeeld wordt tijdens persoonlijker. Ondanks haar onzekere toekomst tijdens ervaart ze nabijheid, op uit rust en vrede. Voor door Christiane is de dood door geen onbekende. Twee bijna-doodervaringen de hebben haar ervan op tv overtuigd dat naar het aan de met andere met kant goed is, in welke vorm een naar dat ook zal zijn. Ze heeft in een tekst in gekozen van de op Engelse mystica Julian door van Norwich: tijdens 'Zo verheugend in en zo geestelijk was van deze ervaring, dat ik tijdens een met en al vrede was, op tv rustig en het ontspannen, en dat niets ter in wereld mij door had kunnen uit verstoren.'

Mahmood Khan in Youskine (1927) op is een van de in laatste getuigen met van een tijdperk in dat op het punt van naar verdwijnen door staat. Als directe nazaat van in Hazrat door Inayat Khan, de op grondlegger van het universeel tijdens soefisme, werd tijdens hij spelenderwijs ingevoerd op het naar pad van de het een mystiek. In het Haagse tijdens huis waar de naar jonge Mahmood zijn kindertijd in doorbracht, werd dagelijks zo'n op tv vijf een uur gemediteerd. op En als er niet gemediteerd op tv werd, sprak men naar - met tijdens de nodige geestdrift door - over de spirituele op tv erfenis van Hazrat Inayat tijdens door Khan.

Tieneke uit van Lindenhuizen (1956) met groeit op in van een socialistisch gezin in Groningen. tijdens door God en gebod naar maakten geen deel uit door van haar opvoeding. Toch kruipt het het een bloed waar het niet gaan op tv kan. de Als haar huwelijk op in de klippen is het gelopen en haar de kinderen het huis de uit zijn, naar besluit ze het theologie te gaan studeren. de Het blijkt met een schot in de roos. Ze op bloeit op tv op; vragen roepen om antwoorden, tijdens en een die roepen op door hun beurt weer nieuwe naar vragen op. in In haar studentenkamertje schrijft ze het een uitspraak uit van op tv Lebbis op de muur: 'God op is best op tv een goed idee'. Het is op een door zin waar ze naar nog steeds achter staat, in ook na de dood naar van frère de Roger naar die tijdens een viering met in Taizé door een een verwarde vrouw werd gedood: op tv 'Ik was erbij in en leerde door daar hoe je het uit kwaad van kunt beheersen in liefde.' Psalm op tv 112 op tv in een het bewerking van Huub Oosterhuis is door een tekst die tijdens haar de zeer inspireert, vooral de uit laatste regel: Een kwaadwillig in mens wordt nooit de gelukkig.

Annemiek Schrijver een ontvangt schrijver uit Arthur Japin in haar de boshuisje. Binnenkort verschijnt de naar nieuwe het historische roman van Arthur uit Japin op (1956) Kolja, over een doofstomme de jongen die zich in tijdens een wereld in vol muziek leert een handhaven met de hulp uit van de broers met Tsjaikovski. De positie in van de een buitenstaander is tijdens een terugkerend op tv thema bij de schrijver. Zijn naar onveilige jeugd maakte in van hem naar een geïsoleerd tijdens kind, maar tegelijkertijd op tv wakkerde het zijn fantasie naar aan. Hij hield er met een sterk ontwikkelde intuïtie in een voor mensen en situaties aan over. uit In door Jezus, voor wie de jonge naar een - van huis uit katholieke op tv -Arthur thuis een eigen tijdens altaartje had de gemaakt, zag hij aanvankelijk op tv een vriend. Maar tijdens in deze vriendschap verwaterde.

Rouwbegeleider in Liesbeth Gijsbers (1959) in is te gast in De tijdens Verwondering. Acht jaar uit geleden op tv verloor Gijsbers in haar oudere zus, van met wie zij de een zeer hechte band had, tijdens door een zelfdoding. Deze ingrijpende de gebeurtenis bleek de aanleiding voor 'trage een vragen', waarop op tv geen door eenvoudige antwoorden te geven in zijn. Wat is de zin uit van het op tv leven als de iemand zich dat leven beneemt? een En het wat is in naar zo'n geval op nabijheid? Liesbeth Gijsbers kon geen betekenis op ontdekken in in de eenzame in dood van haar zus, maar met haar uit eigen rouwproces van en een opleiding tot met geestelijk begeleider uit openden nieuwe wegen: naar 'Voor mijn zus op kan ik niets meer doen, van maar naar voor anderen wel. Het is bevrijdend in om mijn persoonlijke in op tv verhaal op die manier te ontstijgen, naar op tv want door verlies en lijden kan met op een mens ook egocentrisch uit worden.' Over rouw na het zelfdoding schreef in Liesbeth Gijsbers de het boek 'Ik en de op tv verloren ander: kleine filosofie op van rouw tijdens en tijdens verlangen'.

Bij onze uit zuiderburen en van ook in met Nederland is de Belgische psychiater door en naar hoogleraar Dirk de Wachter (1960) een een op veelgevraagde gast in de media vanwege naar zijn nuchtere kijk op tv op de in mens. De uit Wachter pleit voor wat minder door geluk: het uit leven is de niet maakbaar en het dat hoeft niet naar erg te zijn; groots en in meeslepend leven tijdens is ook naar niet alles. Ook ten van aanzien van de liefde door houdt hij tijdens een pleidooi voor met wat meer realisme: een als het even wat een minder gaat in door een met relatie, dan is er nog uit geen crisis. het Dirk een de Wachter ziet met zichzelf niet als op een gelovig mens, naar misschien wél spiritueel, met als het betekent dat je de ziet dat het de wereld ingewikkelder in in elkaar zit dan wat op tv een rationaliteit aan oplossingen te bieden van heeft. Hij naar heeft nooit de noodzaak gevoeld op tv het om zich af te zetten op tv tegen de tijdens kerk; één van van zijn grote voorbeelden de is zijn de oom - nonkel Robert -, die met priester was; een op tv in gelovige en zeer geëngageerde man. De op in Wachter ziet zichzelf als een mens een van deze tijd, naar bezig van met wetenschap, progressief. op tv Toch voelt hij dat religie op tv met op een of andere manier op helemaal van deze tijd een de is: 'hoe kunnen wij leven het als er geen uit God met is?' Van de joodse filosoof Levinas van heeft hij op geleerd dat naar de goddelijkheid met verschijnt in het gelaat van de in ander. op tv Zijn dierbare tekst is een door citaat op van deze filosoof dat hij van zelf heeft door vertaald. De Wachter uit heeft het opgenomen van in uit zijn boek Borderline uit Times en het van gaat over la de petite bonté, de kleine op goedheid.

Journalist tijdens Gerbert van een Loenen (1964) staat bekend in om zijn kritische bijdrage aan de met het debat over euthanasie in en voltooid leven. Op Palmpasen, de met aan het begin naar van de Stille Week op tv (de week voorafgaand uit aan Pasen), breekt van hij een lans op tv voor de onvolmaakte mens. van Van in Loenen zorgde tien jaar naar voor zijn partner de Niek, die naar door een operatie onherstelbaar hersenletsel opliep. uit uit Hoewel Niek volgens op sommigen 'beter dood had kunnen tijdens zijn', twijfelde uit Van Loenen geen moment aan uit de met waarde van diens leven. naar Gerbert van Loenen, zoon op tv van een het gereformeerde dominee, is een een in kerkverlater die jarenlang een tijdens onbestemd heimwee naar het christelijk van van geloof met zich meedroeg. Hij naar zocht een van tegenwicht voor de een westerse cultuur, die het sterk gericht is op succes uit en naar efficiëntie, en vond een dat in de Westerkerk in te Amsterdam, waar op hij belijdenis een deed: 'Voor God naar is ieder mens een er een. Hoe kwetsbaar en het onvolmaakt het je ook het bent, voor Hem maakt dat geen met verschil.' Gerbert naar van naar Loenen is auteur van op 'Hij had beter dood kunnen van zijn' (Van Gennep, op 2009) en een 'Lof der onvolmaaktheid' (Ten op tv in Have, 2015).

Margrietha Reinders op tv (1959) wordt in een Suriname geboren als op kind een van een zendingspredikant. Haar schooltijd brengt een ze zonder haar met ouders een door in kostgezinnen in naar Nederland en daarna gaat van ze theologie studeren tijdens een in Groningen. Daarmee op treedt ze in de voetsporen op tv van haar door opa Reinders die als tijdens predikant in het verzet met zat in en sterft in concentratiekamp in Bergen-Belsen. Reinders herkent op zich in de het mensen 'die van er niet echt in bij horen' door en voelt zich door hen op aangetrokken. Pas later op realiseert ze zich dat tijdens dit juist de in mensen zijn die een uit door Jezus wél gezien werden. met Door het tijdens pionierswerk en de haar contacten met andere van christelijke kerken is haar tijdens eigen met geloof veranderd. Ze het ziet nu, meer dan op tv vroeger, het belang van naar de Heilige Geest. Jezus de is nu het voor haar méér de dan een goed in mens en ze heeft van weer altijd met een door bijbeltje op zak: 'Als christen mag de je met laten zien wat je van waard bent een en je op hoeft je voor de Bijbelse boodschap met van op tv liefde niet te naar schamen'.

november 2017
19-11-2017 09:30

Rik Torfs

De Verwondering - Rik Torfs

Rik Torfs (61) is hoogleraar kerkrecht, schrijver, columnist en voormalig politicus voor de Belgische christen-democraten. Van 2013 tot 2017 was hij rector van de Katholieke Universiteit Leuven. Torfs is een graag geziene gast in allerlei t...

12-11-2017 08:30

Welmoed Vlieger

De Verwondering - Welmoed Vlieger

Filosoof, publicist en domineesdochter Welmoed Vlieger (1976) schopte als puber tegen alle heilige huisjes aan. Ze maakte haar school niet af, ging op zichzelf wonen, haalde uiteindelijk haar havodiploma en kreeg via een speciaal toelatings...

05-11-2017 09:30

Sinan Can

De Verwondering - Sinan Can

Onderzoeksjournalist en documentairemaker Sinan Can reist regelmatig naar conflictgebieden, op zoek naar verhalen van mensen die daar leven en overleven. Als hij in Afghanistan, Irak of Syrië is, staat hij dagelijks op met de gedachte: 'Ik ...

29-10-2017 08:30

Jean-Jacques Suurmond

De Verwondering - Jean-Jacques Suurmond

Vroeger was hij een oester, maar een of andere visser met een hoofdletter maakte hem met een pijnlijk haakje open. Annemiek Schrijver in gesprek met columnist en predikant Jean-Jacques Suurmond. Zijn inspiratietekst komt uit Psalm 8 vers 6:...

22-10-2017 08:30

André van der Braak

De Verwondering - André van der Braak

André van der Braak is hoogleraar boeddhistische filosofie in dialoog met andere levensbeschouwelijke tradities aan de VU. Zijn rooms-katholieke achtergrond combineert hij met het boeddhisme. Jarenlang heeft hij zich erin verdiept, is gepok...

15-10-2017 08:30

Els van Wijngaarden

De Verwondering - Els van Wijngaarden

Els van Wijngaarden (1976) miste in de discussie rond 'voltooid leven' gesprekken met mensen die hun leven als voltooid beschouwen. Daarom besloot ze deze mensen zelf te interviewen voor haar onderzoek dat resulteerde in het boek Voltooid l...

08-10-2017 08:30

Souad Boumedien

De Verwondering - Souad Boumedien

Souad Boumedien (1973) is moslima. Ze gaat niet gesluierd, heeft haar eigen religieuze opvattingen, durft haar mening te geven en is niet bang uitgevallen. Ze is 'blauwgewassen', op en top politievrouw. Dit jaar was ze boegbeeld van Pride A...

01-10-2017 08:25

Christiane Berkvens-Stevelinck

De Verwondering - Christiane Berkvens-Stevelinck

Christiane Berkvens-Stevelinck verloor twee partners aan kanker, kreeg de ziekte zelf en heeft recent te horen gekregen dat ze niet lang meer te leven heeft. Ze heeft zich, tot verwondering van haar omgeving, berust in deze definitieve bood...

24-09-2017 08:30

Mahmood Khan Youskine

De Verwondering - Mahmood Khan Youskine

Mahmood Khan Youskine (1927) is een van de laatste getuigen van een tijdperk dat op het punt van verdwijnen staat. Als directe nazaat van Hazrat Inayat Khan, de grondlegger van het universeel soefisme, werd hij spelenderwijs ingevoerd op he...

17-09-2017 08:30

Tieneke van Lindenhuizen

De Verwondering - Tieneke van Lindenhuizen

Tieneke van Lindenhuizen (1956) groeit op in een socialistisch gezin in Groningen. God en gebod maakten geen deel uit van haar opvoeding. Toch kruipt het bloed waar het niet gaan kan. Als haar huwelijk op de klippen is gelopen en haar kinde...

10-09-2017 08:30

Arthur Japin

De Verwondering - Arthur Japin

Annemiek Schrijver ontvangt schrijver Arthur Japin in haar boshuisje. Binnenkort verschijnt de nieuwe historische roman van Arthur Japin (1956) Kolja, over een doofstomme jongen die zich in een wereld vol muziek leert handhaven met de hulp ...

03-09-2017 08:25

Liesbeth Gijsbers

De Verwondering - Liesbeth Gijsbers

Rouwbegeleider Liesbeth Gijsbers (1959) is te gast in De Verwondering. Acht jaar geleden verloor Gijsbers haar oudere zus, met wie zij een zeer hechte band had, door zelfdoding. Deze ingrijpende gebeurtenis bleek de aanleiding voor 'trage v...

27-08-2017 08:25

Dirk de Wachter

De Verwondering - Dirk de Wachter

Bij onze zuiderburen en ook in Nederland is de Belgische psychiater en hoogleraar Dirk de Wachter (1960) een veelgevraagde gast in de media vanwege zijn nuchtere kijk op de mens. De Wachter pleit voor wat minder geluk: het leven is niet maa...

20-08-2017 08:25

Gerbert van Loenen

De Verwondering - Gerbert van Loenen

Journalist Gerbert van Loenen (1964) staat bekend om zijn kritische bijdrage aan het debat over euthanasie en voltooid leven. Op Palmpasen, aan het begin van de Stille Week (de week voorafgaand aan Pasen), breekt hij een lans voor de onvolm...

13-08-2017 08:30

Margrietha Reinders

De Verwondering - Margrietha Reinders

Margrietha Reinders (1959) wordt in Suriname geboren als kind van een zendingspredikant. Haar schooltijd brengt ze zonder haar ouders door in kostgezinnen in Nederland en daarna gaat ze theologie studeren in Groningen. Daarmee treedt ze in ...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 9. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

De Verwondering gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van De Verwondering de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van De Verwondering bij De Verwondering liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van De Verwondering. Heb je een uitzending van De Verwondering gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

De Verwondering gemist

Uitzending gemist van De Verwondering? Op deze pagina vind je alle uitzendingen van De Verwondering, uitgezonden op Nederland 2. Heb je een uitzending van De Verwondering gemist? Kijk deze dan hier terug!

Uitzending gemist van De Verwondering? Hier kun je alle uitzendingen van De Verwondering kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 132
  • Laatste uitzending op 19-11-2017 om 09:30 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!

Cookies

Hebikietsgemist.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op "Akkoord" te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Akkoord