Programma gemist?

In de het trein die naar hem vanuit een Theresienstadt terugbracht naar Nederland het besloot hij iets van zijn uit een leven te gaan maken. het En zo geschiedde: emeritus naar hoogleraar psychiatrie naar Herman van door Praag (1929) heeft zijn sporen in in zijn vakgebied ruimschoots naar verdiend. Hij heeft tijdens een uit eigen visie een op religie en godsdienst en dat naar maakt hem bijzonder. in In zijn van vakgebied tijdens werd lange tijd op laatdunkend gedaan over op religiositeit als zou het een primitief op tv restant uit naar een vroege met ontwikkelingsfase zijn. Daar naar denkt Herman tijdens van Praag anders over. Voor hem door kunnen rede en in geloof prima samengaan: tijdens op 'als je maar weet wanneer het een één uit ophoudt en het ander op begint en omgekeerd.' een Hoewel niet religieus tijdens opgevoed is hij de trots de op zijn joodse achtergrond door en put er met inspiratie uit. door In het judaïsme gaat het een volgens op tv hem nooit over een geloofszekerheid maar juist door om onzekerheid, om het steeds in weer opnieuw vragen stellen een bij uit teksten en interpreteren. Over zijn de eigen religiositeit zegt in hij: 'Ik door hoef niet altijd op tv met het mijn beide voeten naar op de grond op tv te staan. Ik geef door graag toe aan op wat ik uit noem een metaforisch leven, een een leven zoals zich dat uit misschien voltrekt voorbij door de horizon. op tv Ik door weet wel dat er geen enkel op tv bewijs voor op is, maar ik hoéf van ook geen de bewijs.'

Marlies Kieft en het met haar man Edwin kregen onverwacht door een met dochter met het op tv syndroom van Down, Pippa, tijdens hun eerste kindje. Het in leven met haar de blijkt een bron van in in universele levenslessen te zijn. van Kunnen we onze weg vinden door wanneer het ons leven anders loopt naar dan verwacht? een In haar boek door Anders mooi beschrijft Marlies tijdens openhartig op tv welke impact Pippa op haar leven, met relatie en het moederschap heeft. Marlies en een Edwin de omarmden Pippa met liefde, een maar in Marlies ontwikkelde een van 'innerlijk zorgcentrum': altijd met beschikbaar en 'heilig' op tv moeten zijn. Ondanks haar worstelingen kwam tijdens Marlies erachter dat het ze van binnen een een naar 'reservoir van kracht' kan naar aanspreken. Ze geniet het van de op tv mooie momenten waar Pippa voor naar zorgt, zoals haar naar in oproep tot applaus op tv in de kerk, na op tv het gebed van het de predikant. op Terwijl de maatschappij vraagtekens zet bij de het het anders-zijn, heeft Marlies er een naar grotere waardering voor op tv gekregen. van Tijdens de veertigdagentijd op wenst ze ons dan het ook toe de dat we op tv ons schild durven de laten zakken. 'Laten we tijdens erkennen dat we door allemaal ons best doen. uit Durf jezelf naar te laten met zien.'

Don door Ceder (28) het is de zoon door van een ondernemende vader tijdens en hij heeft van een moeder die Hollandse een nuchterheid hoog in een het vaandel heeft. tijdens Hij groeit uit op in de Bijlmer, uit gaat in Rechten studeren en heeft nu naar zijn met eigen advocatenkantoor. Daarnaast is hij het lijsttrekker in voor de ChristenUnie in naar Amsterdam. In van zijn kindertijd is Ceder in een schuw, stotterend jongetje. Dat uit verandert naar als hij van in zijn tienerjaren uit in de kerk te het horen krijgt dat iedereen naar iets te geven heeft, uit dus hij óók. met Hij beteugelt zijn in uit verlegenheid en dat werpt z'n een vruchten naar af. Don Ceder in kiest ervoor om op tv op te komen voor mensen die op tv van in de verdrukking raken. het Dat doet hij in zijn door met werk als advocaat, de maar ook in de politiek. door Voor hem is in het belangrijk uit om zijn van geloof handen en op voeten te geven. een De tekst uit van Mattheüs 5 - over van het licht dat moet schijnen tijdens en niet onder op tv door de korenmaat gezet van moet worden - is hem op in het lijf uit geschreven en inspireert met hem. Hij zegt: tijdens 'Ik zie van deze tekst op tv als een aanmoediging, een inspanningsverplichting. Ik door ben er nog een niet, ik naar doe óók maar wat. door Maar ik tijdens hoop dat wat ik op met doe afstraalt op anderen en dat van ze door denken: Hij doet inderdaad met maar wat, maar naar toch..'

Enis Odaci van werd geboren door in Turkije met en kwam op tweejarige leeftijd naar op tv Nederland een in het een kader van gezinshereniging. Zijn naar vader hoorde in bij de eerste generatie met gastarbeiders. Als uit peuter kreeg Enis polio, waardoor naar hij tijdens blijvend gehandicapt raakte. Zijn op tv vader, die met zelf niet kon in studeren, maakte zich zorgen om de met toekomst tijdens van zijn zoon. met Na de basisschool door zou Enis op naar het atheneum kunnen, maar deze tijdens school een had drie met verdiepingen en geen lift. van Enis' vader concludeerde dat dit de niet de juiste met school voor zijn in zoon was, maar een daar in dacht de directeur heel anders van over. het Hij nam de moeite uit om bij naar Enis thuis te komen op tv en letterlijk met naar zijn vuist op de tafel te slaan: Enis een moest en naar zou bij hem op tv op school komen. Enis een door komt in zijn leven uit vaker 'wegwijzers' tegen. Hij worstelde het met zijn een identiteit, omdat hij de in een Turks, islamitisch een gezin opgroeide, maar in zich buitenshuis in van een seculiere samenleving uit moest redden. Op in het in dieptepunt van uit deze worsteling raakte hij op ten zuiden van van Parijs verdwaald. Een in non wees hem de weg de uit en gaf inzicht in zijn situatie. naar Nu de is hij, verkeerskundige van beroep, naar het ook een figuurlijke bruggenbouwer naar geworden.

Als het enig kind op was Samuël Gerrets de vaste uit tolk voor op tv zijn dove ouders. Zijn met inlevingsvermogen is van een schat op voor het leven geworden, maar heeft uit ook veel met van hem gevraagd. Samuël tijdens was de brug de naar de van wereld op van de horenden. Zo onderhandelde hij de de als kleine jongen voor zijn vader met over tijdens de aankoop van een auto op tv en tolkte het als zijn op ouders een afspraak van bij de tijdens huisarts hadden. Om te voorkomen dat de Samuël naar een taalachterstand opliep, stimuleerden zijn van ouders het naar lezen naar al vroeg. Hij sloeg in een klas over uit en groeide op naar als een met verantwoordelijk en leergierig jongetje. tijdens Hoe heeft zijn met dienstbare jeugd door hem gevormd?

Annemiek van Schrijver in gesprek met priester het Antoine op tv Bodar over door depressie.

Toen Kick Bras met (1949) een gereformeerd naar jongetje van 11 door jaar was een wilde hij een zendeling worden. God en in vooral het Jezus bleven altijd het bij hem in de buurt maar van zendeling werd hij op een niet. Na zijn studie theologie in werd hij door predikant, maar de hij miste eigen spiritualiteit, geleefd geloof. met Hij zocht van toevlucht bij mystici als met Jan tijdens van Ruusbroec, Hadewijch op en Augustinus, en voelde diep in van op binnen dat God hem het uitnodigde om dichterbij met te met komen. Bras vindt het belangrijk dat uit ook naar binnen de protestantse uit kerk aandacht is voor wat een hij protestantse mystiek op noemt. Een tijdens belangrijke bron voor hem tijdens is de Dietrich Bonhoeffer, luthers predikant in in nazi-Duitsland die zich op naar verzette tegen het regime naar en dat van met de dood moest bekopen. op Van hem is uit het gedicht op tv 'Wie ben ik' op dat Kick Bras als op tv inspiratietekst heeft naar gekozen.

Rolinka Klein op tv Kranenburg (1975) is pionier-predikant uit op in Amersfoort Vathorst. Ze op tv doet het werk met hart van en ziel naar want ze kan er op alles wat ze de wil op in kwijt. Tijdens haar theologiestudie op in op Leiden raakt ze op de God van haar naar jeugd kwijt. met Leeft haar uit vader, die ook in predikant is, in de zekerheid op tv van het tijdens geloof, voor het Rolinka Klein Kranenburg is geloof meer naar van een zoektocht, een ontdekkingsreis. een De Bijbelse verhalen zijn voor een haar niet echt uit op gebeurd maar wel waar; op zij getuigen uit van een diepmenselijke waarheid. In het die zin past op haar inspiratietekst, een van fragment uit De kleine tijdens Prins van een St. Exupéry, het daar goed bij. Na op tv een het scheiding en een in burn-out hervindt ze door zichzelf op Iona, een een onbeduidend eilandje bij van Schotland: 'Ik de had mijzelf uitgehold. met Langzaam gingen de stoppen tijdens weer aan en kwam naar het weer naar terug: vertrouwen, lachen, genieten, mijn de eigen een leven omarmen. God was op daar in het alledaagse de aanwezig, ik voelde uit op tv me gezien, zoals ik naar was.' Dan ontmoet Klein door Kranenburg haar grote een liefde naar met wie ze trouwt, de maar het is ook naar een op tv keuze met een schaduwkant. Haar op man die uit met een eerder huwelijk in al kinderen door heeft, wil het tot haar grote verdriet geen door kinderen een meer.

Gynaecoloog Bertho Nieboer een werd geboren in uit Libanon en op tv was twee door maanden oud toen naar hij werd geadopteerd door in een uit Nederlands stel. Hij groeide op in uit Renswoude. in Over zijn afkomst met weet hij niets, maar dit uit jaar hoopt tijdens hij met zijn gezin tijdens op tv zijn geboorteland te uit ontdekken. Bertho groeit op in een tijdens de calvinistisch gezin, een tijdens gelovig nest. "Ik heb God tijdens van mijn ouders overgenomen." op Zijn gedrevenheid en op tv temperament zullen op tv met zijn Libanese het roots te uit maken hebben, vermoedt hij. Die door gedrevenheid een is voelbaar wanneer het hij over de zijn werk als gynaecoloog praat. de Hij wil de goed naar zijn patiënten luisteren door en van daar de tijd voor nemen. met Tijd de die hij het meestal niet heeft, maar toch het neemt. Op Twitter in is hij op tv actief als Dokter Bertho. "Ik tijdens wil als arts op tv laagdrempelig en een toegankelijk zijn." Bertho's het tekst komt op uit het boek op Eindelijk Thuis van priester het Henri een Nouwen. Dankbaarheid als door discipline spreekt Bertho aan. Dat is de volgens hem een met tijdens bovenmenselijke oproep, maar de iets dat goed is de om na te met streven. Bertho identificeert zich met naar op de oudste zoon in het verhaal de het van de Verloren Zoon. de De zoon door die het thuis van bij zijn vader maar saai vond, in maar op tv niet zag dat op alles al van met hem was.

Voor predikante met Marleen Blootens tijdens (35) was door 2017 een stormachtig jaar. Ze met trouwde, haar vader overleed een en door er werd een door tumor in haar voet gevonden. op tv tijdens Bovendien raakte ze zwanger van haar naar eerste op kindje en door verruilde ze haar uit Amsterdamse gemeente voor Rotterdam-Overschie. Marleen komt, op tv net als Annemiek, tijdens uit een een gereformeerd vrijgemaakte op tv 'bubbel', zoals ze dat omschrijft. naar Hoewel ze al op jong dominee wilde tijdens worden, was dat in niet vanzelfsprekend. van Via de op studie psychologie kwam ze een uiteindelijk op toch terecht bij de met VU in uit Amsterdam waar ze theologie door studeerde. Hoewel ze lef met nodig had om de de van preekstoel op te klimmen, voelt ze de zich nog steeds het beschroomd, op want 'wie ben op tv ik dat uit ik dit mag doen? met Dat mensen naar mij op willen met luisteren?' Ze noemt het predikantschap de dan tijdens ook een eenzaam beroep. in Toch is die van kwetsbaarheid haar kracht geworden. het Marleen vindt het een mooiste van door haar vak naar dat ze met mensen mee mag de van lopen, hen nabij mag naar zijn op de kwetsbare momenten. De dood van de haar door vader en de tumor die in in haar het grote teen werd ontdekt op tv hebben ervoor de gezorgd dat ze haar vertrouwen op in het tijdens leven een beetje met is kwijtgeraakt. En uit dat is uit best confronterend nu ze door zwanger op is van haar eerste op kindje.

Zanger tijdens Stef Bos de is aan zijn derde een levenscyclus begonnen. Nederland tijdens en België waren naar zijn eerste van twee thuishavens en uit nu woont hij met door zijn vrouw de en kinderen in Zuid-Afrika. Het land de dat hem het letterlijke en figuurlijk met ruimte gaf. Aan het op begin van de het nieuwe jaar drukt door hij uit op zijn resetknop en een dat zouden uit we, wat hem betreft, met allemaal moeten uit doen. 'Dat een gebeurt meestal door de mensen om uit me op heen. Je moet mensen een zoeken die je niet tijdens louter bevestigen. met Anderen werken als uit een met spiegel. Als mensen mij als baas op tv beginnen een te zien, word ik een naar van kasplantje. Dan groei ik niet.' Dat tijdens hij op op latere leeftijd met vader is geworden, de zorgt ook voor tijdens confrontaties met zichzelf. 'Kinderen de confronteren je met een al je onhebbelijkheden. het Bij tijd en wijle tijdens moet op tv je alles loslaten en door eens goed tijdens naar jezelf kijken. Als je uit dat op tv te lang uitstelt, naar spat het ongezond uit elkaar.' op Stef op tv pleit voor meer van traagheid en leemte. uit 'Wezenlijke veranderingen in het leven op tv van gaan altijd traag. Vanaf mijn naar veertigste ben ik lange het lijnen het gaan leggen. We moeten met onszelf heruitvinden.' met Zuid-Afrika bracht hem naar ook opnieuw in aanraking met op tv het spirituele. uit 'In een kerk een in Soweto kreeg ik het kippenvel. door Dat moet je de niet rationeel op willen verklaren. Ik keer weer op tv terug naar een het godsbeeld dat ik als op tv kind had. Als het een stroom tijdens die met door de tijd gaat. naar Als een op onuitputtelijke bron.' Hij zingt naar zijn lied 'Later als ik op dood ben', dat op hij schreef na een een gesprek met met in zijn zoontje. De op tv basis voor zijn nieuwe album een KERN.

Theatermaker Jetty de Mathurin van sluit haar solocarrière af. tijdens Aanleiding voor de gemeente in Amsterdam om uit haar de Frans Banninck Cocqpenning een toe te kennen tijdens voor de haar 'voorbeeldfunctie en met speciale betekenis voor de tijdens cultuur'.

Paul van Vliet van draagt, de op Eerste Kerstdag, zijn in Dialoog in de hemel een voor. God het kijkt naar op tv zijn schepping en vraagt uit zich af waarom het uit zo op tv tegenvalt. De angst om tegen uit te een vallen kent Paul ook, al van met speelt de gevierde cabaretier op tv momenteel zijn laatste door seizoen, na zestig jaar met een succes de op de bühne een te hebben gestaan. Hij groeide een op in tijdens een Nederlands Hervormd gezin op naar waarin hij moest met voldoen. Paul vertrouwt A nnemiek met toe dat hij altijd van een enorm zijn best heeft in gedaan om naar iemand te zijn. Om te deugen. van Zoals door de meesten van ons doen. door Met het een verstrijken van de op jaren, Paul is nu uit 82, op tv noemt hij een dat streven 'flauwekul'. De gelijkenis tijdens van de talenten spreekt in hem aan; eenieder naar krijgt iets naar en het gaat met erom wat de je ermee hebt gedaan. op tv Hij het vermoedt dat hij in daarin is geslaagd. Zijn met grootste angst is op dat hij door zo'n mummelende oude man wordt die op ongevraagd veel te tijdens lange verhalen op tv afsteekt tijdens met familiebijeenkomsten. Paul brengt ons weemoed naar en, vanzelfsprekend, door zijn tijdens lach.

It giet in oan! naar Als deze woorden klinken, de staat heel Nederland op z'n met kop. Henk Kroes, een uit ijsmeester en oud-voorzitter van de Koninklijke naar Vereniging naar De Friesche Elf Steden, naar weet er alles van. tijdens Hij vertelt een over de zijn worsteling met wie God naar voor hem is en op over het door belang van Nijkleaster. Dat op is het kerkelijk van pioniersproject in de Jorwerd waar hij uit en het andere enthousiastelingen nu op tv vijf jaar bezig met zijn om vorm te een geven aan een kloostergemeenschap. een Binnenkort op wordt begonnen met de bouw, van iets met waar Kroes zich de enorm op kan verheugen. Zijn dierbare tijdens tekst een is een bewerking van een door lied van een Paul van uit Vliet, een tijdens tekst die hij achterliet op tv op een steen tijdens een tijdens tocht uit naar Santiago op de Compostella.

Op een Wereldlichtjesdag steekt onze in gast van vandaag een kaars het aan op voor haar overleden kindjes tijdens Danique naar en Joost. Marguerite de op Beaufort verloor twee van haar in vijf kinderen en een een derde tijdens kind werd ernstig naar ziek. met Toch blijft haar vertrouwen in in het leven groot. van Marguerite kreeg dit uit basisvertrouwen van mee van haar moeder, die een in Engeland als baby op werd de geadopteerd door een met Nederlands stel. In het Nederland bezocht Marguerite samen met op tv haar moeder de in Doopsgezinde het gemeente. In haar uit tienerkamer hing de foto van op een baby naar met de tekst uit uit Jesaja 49: uit 15: 'Zal op tv een vrouw tijdens haar zuigeling vergeten? Zelfs al zou door in zij dit doen, Ik vergeet U de nooit.' naar Marguerite was op tv een poppenkind en in gék op baby's. van Ook het Bijbelverhaal van Mozes tijdens in het biezen mandje het raakte haar tijdens diep. Deze teksten door kregen op tv meer betekenis toen op tv Marguerites derde kindje vlak de voor de bevalling overleed. Ze uit besloot dwars op door haar verdriet heen op te uit gaan, zette de door deur van op haar huis open en ging door kort na deze met gebeurtenis zelfs op kraambezoek de bij een een vriendin. op tv Ondanks het immense verdriet, voelde in ze zich gedragen naar door God en van de schoonheid op van de natuur. Een de reis het naar Nepal werkte troostend. Haar levenservaring in deelt een ze nu als vrijwilligster bij het het Prinses Máxima op Centrum met voor kinderoncologie. Marguerite staat ouders, het die tijdens daar behoefte naar aan hebben, bij door op met hen een in gesprek te gaan. Ook geeft in ze het gastlessen aan de Hogeschool van naar Utrecht namens op tv de VOKK (Vereniging Ouders in Kinderen uit en Kanker).

maart 2018
18-03-2018 08:30

Herman van Praag

De Verwondering - Herman van Praag

In de trein die hem vanuit Theresienstadt terugbracht naar Nederland besloot hij iets van zijn leven te gaan maken. En zo geschiedde: emeritus hoogleraar psychiatrie Herman van Praag (1929) heeft zijn sporen in zijn vakgebied ruimschoots ve...

11-03-2018 08:30

Marlies Kieft

De Verwondering - Marlies Kieft

Marlies Kieft en haar man Edwin kregen onverwacht een dochter met het syndroom van Down, Pippa, hun eerste kindje. Het leven met haar blijkt een bron van universele levenslessen te zijn. Kunnen we onze weg vinden wanneer ons leven anders lo...

04-03-2018 08:30

Don Ceder

De Verwondering - Don Ceder

Don Ceder (28) is de zoon van een ondernemende vader en hij heeft een moeder die Hollandse nuchterheid hoog in het vaandel heeft. Hij groeit op in de Bijlmer, gaat Rechten studeren en heeft nu zijn eigen advocatenkantoor. Daarnaast is hij l...

25-02-2018 08:30

Enis Odaci

De Verwondering - Enis Odaci

Enis Odaci werd geboren in Turkije en kwam op tweejarige leeftijd naar Nederland in het kader van gezinshereniging. Zijn vader hoorde bij de eerste generatie gastarbeiders. Als peuter kreeg Enis polio, waardoor hij blijvend gehandicapt raak...

18-02-2018 08:30

Samuel Gerrets

De Verwondering - Samuel Gerrets

Als enig kind was Samuël Gerrets de vaste tolk voor zijn dove ouders. Zijn inlevingsvermogen is een schat voor het leven geworden, maar heeft ook veel van hem gevraagd. Samuël was de brug naar de wereld van de horenden. Zo onderhandelde hij...

11-02-2018 08:30

Antoine Bodar

De Verwondering - Antoine Bodar

Annemiek Schrijver in gesprek met priester Antoine Bodar over depressie.

04-02-2018 08:30

Kick Bras

De Verwondering - Kick Bras

Toen Kick Bras (1949) een gereformeerd jongetje van 11 jaar was wilde hij zendeling worden. God en vooral Jezus bleven altijd bij hem in de buurt maar zendeling werd hij niet. Na zijn studie theologie werd hij predikant, maar hij miste eige...

28-01-2018 08:30

Rolinka Klein Kranenburg

De Verwondering - Rolinka Klein Kranenburg

Rolinka Klein Kranenburg (1975) is pionier-predikant in Amersfoort Vathorst. Ze doet het werk met hart en ziel want ze kan er alles wat ze wil in kwijt. Tijdens haar theologiestudie in Leiden raakt ze de God van haar jeugd kwijt. Leeft haar...

21-01-2018 08:30

Bertho Nieboer

De Verwondering - Bertho Nieboer

Gynaecoloog Bertho Nieboer werd geboren in Libanon en was twee maanden oud toen hij werd geadopteerd door een Nederlands stel. Hij groeide op in Renswoude. Over zijn afkomst weet hij niets, maar dit jaar hoopt hij met zijn gezin zijn geboor...

14-01-2018 08:30

Marleen Blootens

De Verwondering - Marleen Blootens

Voor predikante Marleen Blootens (35) was 2017 een stormachtig jaar. Ze trouwde, haar vader overleed en er werd een tumor in haar voet gevonden. Bovendien raakte ze zwanger van haar eerste kindje en verruilde ze haar Amsterdamse gemeente vo...

07-01-2018 08:30

Stef Bos

De Verwondering - Stef Bos

Zanger Stef Bos is aan zijn derde levenscyclus begonnen. Nederland en België waren zijn eerste twee thuishavens en nu woont hij met zijn vrouw en kinderen in Zuid-Afrika. Het land dat hem letterlijke en figuurlijk ruimte gaf. Aan het begin ...

31-12-2017 08:25

Jetty Mathurin

De Verwondering - Jetty Mathurin

Theatermaker Jetty Mathurin sluit haar solocarrière af. Aanleiding voor de gemeente Amsterdam om haar de Frans Banninck Cocqpenning toe te kennen voor haar 'voorbeeldfunctie en speciale betekenis voor de cultuur'.

25-12-2017 08:35

Paul van Vliet

De Verwondering - Paul van Vliet

Paul van Vliet draagt, op Eerste Kerstdag, zijn Dialoog in de hemel voor. God kijkt naar zijn schepping en vraagt zich af waarom het zo tegenvalt. De angst om tegen te vallen kent Paul ook, al speelt de gevierde cabaretier momenteel zijn la...

17-12-2017 08:30

Henk Kroes

De Verwondering - Henk Kroes

It giet oan! Als deze woorden klinken, staat heel Nederland op z'n kop. Henk Kroes, ijsmeester en oud-voorzitter van de Koninklijke Vereniging De Friesche Elf Steden, weet er alles van. Hij vertelt over zijn worsteling met wie God voor hem ...

10-12-2017 08:30

Marguerite de Beaufort

De Verwondering - Marguerite de Beaufort

Op Wereldlichtjesdag steekt onze gast van vandaag een kaars aan voor haar overleden kindjes Danique en Joost. Marguerite de Beaufort verloor twee van haar vijf kinderen en een derde kind werd ernstig ziek. Toch blijft haar vertrouwen in het...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 10. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

De Verwondering gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van De Verwondering de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van De Verwondering bij De Verwondering liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van De Verwondering. Heb je een uitzending van De Verwondering gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

De Verwondering gemist

Uitzending gemist van De Verwondering? Op deze pagina vind je alle uitzendingen van De Verwondering, uitgezonden op Nederland 2. Heb je een uitzending van De Verwondering gemist? Kijk deze dan hier terug!

Uitzending gemist van De Verwondering? Hier kun je alle uitzendingen van De Verwondering kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 149
  • Laatste uitzending op 18-03-2018 om 08:30 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!

Cookies

Hebikietsgemist.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op "Akkoord" te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Akkoord