Programma gemist?

Paul in van Tongeren is een te gast in op de Verwondering op door de derde adventszondag van in 2016. Hij naar is hoogleraar wijsgerige ethiek. het Wat hem steeds een weer door overrompelt, is wat hij uit het 'wonder van de betekenis' noemt: wij van nemen de werkelijkheid waar en uit kennen daar bewust een maar met ook onbewust voortdurend betekenis aan met toe. op Omdat die betekenis ons toevalt van in en we daar niets een voor hoeven in te doen, is het een voor Paul iets religieus. Als in naar heilige tekst kiest hij Psalm 139 op in de een bewerking van dichter een Anton Korteweg: God de is van niet iets of iemand, van maar het omvattende wat er in altijd al is. in Het gaat aan met je vooraf, het tijdens is het om je de heen waardoor je omvat wordt, op tv op naar een manier dat er niet aan de te de ontkomen is. En dat zou tijdens je in liefde kunnen noemen. op Als je op deze naar wijze naar door God kunt uit kijken, leer je ook het om zelfs in het de mislukking het naar goede te kunnen zien. uit De ultieme test op tv daarbij noemt Paul het op tv aanvaarden van op je eigen tijdens dood.

Folly Hemrica is van theoloog de en beeldend door kunstenaar en de gast van Annemiek door Schrijver. van Jarenlang werkte ze met in gedetineerden en sinds twee tijdens jaar is ze het pastor de voor dak- en thuislozen in naar Leiden. uit In dit werk ontdekte ze in de kwetsbaarheid van op tv de mens. Wat in door haar keer op keer ontroert door is tijdens dat mensen opbloeien door wanneer je ze van in het licht zet. Ze door voelt een zich verwant met Franciscus het van Assisi, die tijdens een melaatse omarmde en hem naar zijn uit broeder noemde. Wie angst op weet in te overwinnen, kan een ontmoeting krijgen op die je een leven op ingrijpend verandert en verrijkt. Zelf door heeft op tv Folly ternauwernood een zware ziekte door overleefd. Ze heeft tijdens in op die tijd voor het eerst echt door gevoeld wat nabijheid in betekent. Niet alleen uit ontving ze veel een warmte vanuit haar met in directe omgeving, ook een kreeg ze veel het steun van haar gevangenen. Dat op ervaart ze nog steeds op tv als naar iets mysterieus.

Gelovig is in cabaretier Dolf tijdens Jansen niet, maar als naar God bestond, zou hij op tv Hem in adviseren om uit de mensheid een beetje op te op kalefateren. de Gelovig is Dolf op Jansen niet, op tv maar als God bestond, zou op hij Hem adviseren om op tv de door mensheid een beetje op met te uit kalefateren. Want volgens het de snelst sprekende cabaretier op van Nederland zouden een wij mensen best een beetje op socialer het en empathischer mogen zijn. Jansen: een 'Als je met kunt accepteren door dat moslims anders tijdens zijn dan het jij, is er geen reden van voor het populisme dat de op tv we overal zien en op tv horen. Het van is hoog tijd dat de we de wereld naar en de mensheid als naar een samenhangend op tv geheel gaan zien.' van Voor Dolf Jansen is humor op tv een middel om op tv mensen het aan het denken te van zetten, maar dat maakt uit de hedendaagse de cabaretier niet tot uit een dominee-nieuwe-stijl. 'Ik draag op geen van boodschap uit', op tv aldus Jansen. 'Ik verander van gewoon wat ik veranderen tijdens kan. Mijn gedrag op tv heeft namelijk invloed. Op de het de klimaat, op van de vleesconsumptie, op naar de situatie van vluchtelingen. Op alles.' door tijdens Dolf Jansen (1963) is behalve cabaretier het ook dichter, marathonloper de op tv en vader en zet de zich al jaren in voor de tijdens Oxfam Novib.

Abdulwahid in van Bommel is geestelijk op verzorger, maar zijn tijdens hart ligt van bij het schrijven. tijdens In maart verschijnt het zijn boek naar 'De Koran, uitleg voor kinderen'. de Abdulwahid van Bommel (1944) een is een bekende tijdens in en graag geziene spreker door op menig levensbeschouwelijk tijdens podium. Hij is geestelijk door verzorger, maar zijn hart een ligt naar bij het schrijven. In maart naar van verschijnt bij uitgeverij de Parthenon het eerste deel van De op tv Koran, uitleg naar voor kinderen. op In tegenstelling tot een het kinderbijbel uit is een Koran voor kinderen tijdens onontgonnen terrein, naar niet onomstreden en een grote in met uitdaging. Voor Van Bommel is op het project al in met de met jaren 70 begonnen en, op tv hoewel hij niet zeker een weet uit of het zal aanslaan, in is hijzelf in opgetogen over het resultaat tot tijdens dusver. naar Hij ziet een door Koran voor het kinderen als een noodzaak. 'Je in werd altijd geacht naar dat tijdens te geloven wat je werd naar voorgekauwd, maar uiteindelijk gaat de het erom zélf naar na te denken, naar vragen te op tv stellen en uit door te vragen, naar opdat je dichter bij de op kern van je door bestaan komt.' Als de de ouders samen met hun een kinderen zijn Koran voor kinderen de met lezen, nadenken, vragen door stellen en mét elkaar het pratend verder in komen, dan is zijn missie geslaagd. op tv Abdulwahid van uit Bommel begon in zijn leven als op tv Wout van Bommel, zoon van het een 'verwaterde katholieke' het vader en in een hervormde moeder. de 'Twee geloven op op één kussen, daar met komen moslims van', van zegt van hij zelf. Zijn hele leven de heeft een in het teken gestaan tijdens van het naar zoeken naar eenheid met naar de Schepper, met zoals mystici dat doen. de Het weerspiegelt de betekenis van tijdens uit zijn aangenomen naam Abdulwahid, dienaar van door de Ene. de Hoe het uit is om tijdens te leven in twee werelden, door de wereld met de op tv mensen om hem uit heen en een de wereld de waarin hij met het goddelijke uit verblijft, wordt de verwoord in een fragment naar uit uit een gedicht op tv van Yunus Emre, een in van de tijdens belangrijkste mystieke soefidichters van het Turkije.

Journalist in en kenner van het een Vaticaan, Stijn uit Fens (1966), is te gast. met Een gesprek over door tijdens zijn liefde voor liturgie, een de schoonheid het van de taal de en zijn bekende op vader. Journalist en kenner op van het Vaticaan, Stijn Fens uit (1966), is te met gast. Hij noemt een de ontmoeting door met Paus op tv Franciscus het hoogtepunt van door zijn tijdens carrière als religiejournalist en beschrijft zichzelf tijdens als van ongeneeslijk katholiek. Zijn liefde het voor met liturgie en voor de naar schoonheid van het de taal heeft hij uit van zijn vader, literatuurcriticus de Kees in Fens. Toch gaat het volgens in Fens uiteindelijk niet tijdens om tijdens woorden, maar om daden. Zijn inspirerende het tekst een komt uit Matteüs op tv 25 waar de conclusie uit is: 'Alles de wat jullie gedaan hebben voor naar een van de op onaanzienlijksten op tv van mijn uit broeders of zusters, dat hebben door jullie voor mij gedaan.' een Op naar Allerzielen noemt naar hij de namen van zijn ouders uit en bezoekt hij met het hun graven, uit door liefde en respect. Hij nodigt de uit kijker op tv uit om hetzelfde de te doen, de opdat de dierbare gestorvenen niet in door vergetelheid een verdwijnen.

Yvonne Zonderop in is uit journalist en bestuurder. in Ze had een bijzondere uit droom van met God en die veranderde haar naar leven. Yvonne uit Zonderop is journalist in en bestuurder. Ze groeide op met naar in een katholiek gezin, waarbij naar haar jeugd zich vooral een kenmerkte op als een tijd van een regels op tv met knellende verbanden. De met interesse voor naar religie ontstond pas op latere door leeftijd. Ze omschrijft haar door zoektocht het naar God als een van zoektocht naar heelheid. op tv Voor uit haar is God aanwezigheid. van Yvonne voelt zich in verbonden met naar het christendom en zou het naar mooi vinden als we naar dat meer het toelaten in het publieke een domein. Zelf deed van ze een naar aanzet naar door in De met Groene Amsterdammer een met briefwisseling met Stephan Sanders op tv over het met geloof te beginnen. door Een belangrijke inspiratiebron tijdens bij haar zoektocht is het werk met van de Amerikaanse tijdens auteur Marilynne op tv Robinson, het die schrijft dat op tv liefde een openbaring van met het goddelijke is. Hierin ziet uit Yvonne tijdens de heelheid van waar zij naar tijdens verlangt. Een adventsverwondering.

Predikant Ad de van Nieuwpoort praat door met Annemiek Schrijver over een uit zijn fascinatie voor de Bijbelse verhalen. van Ad van in Nieuwpoort schreef het boek tijdens 'Uit de met tijd. Wat bezielt een door liberale dorpsdominee?', over een zijn werk als van predikant tijdens en zijn fascinatie voor de op Bijbelse verhalen. Hierin naar tijdens doet hij uit de doeken waarom in de het aloude Bijbelse teksten ook van vandaag hun zeggingskracht naar blijken te hebben. Niet uit door met op tv het belerende vingertje te een van zwaaien, maar puur door naar de teksten goed van te lezen. uit De titel verwijst naar de manieren door waarop wij van naar tijd kunnen van kijken. We leven in naar een voortdenderende naar tijd waarin in mensen worstelen door om zich staande te van houden. Tegelijkertijd ontstaat daaruit een de het behoefte naar iets anders, naar momenten naar dat je uit inzicht, inspiratie naar ervaart. Van Nieuwpoort een heeft moeite in met het woord God: 'Want in het is in handen van van de macht een gekomen, naar een sanctionering geworden van heel van veel gruwelijkheden.' Om in te ontdekken wie tijdens tijdens God is, moeten de we volgens hem de verhalen van een mensen lezen. met Die ontroeren hem. door Door zo'n tekst van gaat de er een luikje open en op tv schijnt in er licht naar binnen. op tv Dat kan uit een gedicht ook teweegbrengen, en een met goed theaterstuk met of op tv een schilderij.

Op nieuwjaarsdag blikt in theoloog Ruard in Ganzevoort het met Annemiek Schrijver terug het op een bewogen jaar naar waarin hij een het groot verlies leed. Ruard de Ganzevoort van is theoloog en een senator voor door GroenLinks. Hij groeide door op in een christelijke op traditie, die voor hem begint op tv met het de besef dat naar wij als met mens met alles verbonden zijn. met Een het belangrijk inzicht is voor hem naar dat wij de niet de een baas zijn van de wereld, op zij is ons een gegeven. Op nieuwjaarsdag blikt op tv Ruard uit met Annemiek tijdens terug op een bewogen jaar naar waarin uit hij een groot verlies de leed. Het geeft voor hem op eens te tijdens meer aan hoe kwetsbaar in wij met zijn. De uitdaging in van het leven met is dan een ook om je te door kunnen toevertrouwen tijdens aan wat je toevallig overkomt. de Beweeg naar mee in plaats op van je te het verzetten. Als dierbare tekst kiest Ruard het een het verhaal van Jacob aan een de door Jabbok, die worstelt met een onbekende de (Genesis 32:24-32). op tv De neiging het is groot om van in die tijdens onbekende God te in zien, maar is dat wel door zo? Ruard heeft met daar zo zijn op eigen gedachten door over.

Ondanks de groot persoonlijk verdriet een heeft jungiaans filosofisch therapeut Herma de op van der Weide in haar leven tijdens door ervaren dat de de goddelijke aanwezigheid nooit echt uit het haar leven is weggeweest. op tv Herma het van der van Weide komt uit het een rooms-katholieke familie. Ze is tijdens jungiaans filosofisch therapeut en op heeft een uit eigen praktijk. Daarnaast houdt een op tv ze zich bezig van met duurzaamheid en is in tijdens vele opzichten de steun in op en toeverlaat van de haar echtgenoot Herman de Wijffels. Samen mediteren in ze. Voor haar op is het een tijdens manier om haar emoties te sturen: het je tijdens geeft je op tv gevoelens de ruimte op tv zonder erdoor overspoeld te raken. op tv Ondanks groot persoonlijk naar verdriet een heeft zij in haar leven op tv ervaren dat op tv de goddelijke aanwezigheid nooit echt door uit op haar leven is weggeweest en uit haar altijd heeft met gedragen. Haar het inspirerende woorden op tv komen uit een fragment uit in op tv De Goddelijke Komedie van door Dante Alighieri. Daarin gaat het naar niet op tv om het gestraft worden in voor het begane zonden en boetedoen, een maar om je van wonden te met helen. En je eigen het wonden helen, dat kun je met in leren!

Cabaretier Freek de op in Jonge is adventsgast. Hij in groeide op in naar een predikantengezin en pleit in naar deze moderne wereld het voor meer het contemplatie. Freek de Jonge op groeide op op in met een predikantengezin, waar hij het maatschappelijke betrokkenheid op tv met de paplepel kreeg ingegoten. Samen op tv met Bram Vermeulen in verwierf hij in door met de jaren zeventig bekendheid als de in het sociaal geëngageerde cabaretgroep Neerlands uit Hoop. Daarna begon op tv hij een succesvolle in solocarrière. De essentie van uit het leven is voor door Freek het om in balans in te zijn tijdens met je eigen onvolmaaktheid, wat begint tijdens op tv met de erkenning dat je de niet volmaakt met bent. Zie dat niet op als een naar last, maar denk er ook het niet te lichtzinnig op tv over. Freek op tv pleit tevens voor van meer contemplatie. De moderne tijdens tijd is immers de zo veeleisend geworden de dat tijdens er nauwelijks in meer ruimte is om diep na met te denken. een Het een oordeel heeft daardoor de plaats van ingenomen van een de reflectie. naar Toch is Freek op tv optimistisch: ondanks het geweld op tv dat de wereld teistert, is in de op tv mensheid in van het algemeen er in in humaniteit op vooruitgegaan, is zijn in op constatering.

Cabaretier en tijdens zanger Remco Veldhuis verdiepte van zich tijdens op een time out uit in de op tv Bijbel en maakte het hier een voorstelling op tv over: 'Lang op verhaal kort.' Cabaretier een en zanger Remco Veldhuis is zondag tijdens 15 januari de het gast op tv van Annemiek naar Schrijver in De Verwondering. door Samen met een zijn zwager Richard Kemper is hij van het uit duo Veldhuis tijdens en Kemper. De op tv twee werden onverwacht ongekend populair op tv en op uitverkochte zalen zijn voor in de heren gewoon geworden. door Veldhuis met had behoefte aan door een time out en verdiepte door zich een een aantal maanden op tv in de bijbel waarna door hij er in samenwerking met tijdens tekstschrijver uit Maarten van Voornveld een honderd uit minuten durende van voorstelling van maakte 'Lang van naar verhaal kort'. Het alleen op het op uit podium staan met dit programma heeft in hem veel tijdens gebracht. Hij op tv heeft oncomfortabele omstandigheden op tv ervaren: niet in volle zalen - wat hij de een van grote les in bescheidenheid noemt -, tijdens en van de zelfkastijding door van alles alleen de te doen waardoor, van aan de andere kant, de bevrediging door ook van groter is. een Op de vraag met wat er zo naar mooi aan is om op het door toneel in staan antwoordt hij in dat het in de door kern één grote op schreeuw om aandacht is: een zie door mij, hou van mij! van Maar het je doet ook iets op voor je van publiek; je biedt troost, in je loopt een stukje met op tv mensen mee. door Het gaat Veldhuis niet het eens om een met boodschap, in het gaat om verwantschap: 'We met maken er samen in iets leuks tijdens van, we lachen om van de maar niet te hoeven met huilen'.

Te gast is naar officier de van justitie Disa op Jironet. Haar in inzicht is dat alles door één is en we mensen van van dezelfde oorsprong van zijn. Disa van Jironet door is officier van justitie in het opleiding. Al op op jonge leeftijd leerde in zij het door soefisme kennen. Haar het inzicht is dat alles één uit het is en we mensen van dezelfde tijdens oorsprong zijn. Dit met principe probeert op tv ze tijdens ook in haar werk toe te het passen: zij op ziet niet alleen een door verdachte maar ook tijdens uit een mens met door wie zij zich van verbonden voelt. Het is een opdracht met aan in haarzelf om steeds vanuit met de ander op te blijven denken en een om zonder oordeel te het luisteren. van Disa gelooft niet de dat een op tv mens in wezen slecht is, met want: alles wat je van uit doet is óf een uiting het van liefde óf een naar schreeuw om met liefde. Of die met aanwezig is of tijdens niet, bepaalt met uiteindelijk hoe iemand handelt. Als uit van soefi probeert Disa steeds te streven de naar in eenheid en harmonie. de Je kwetsbaar van opstellen is een manier om tijdens die harmonie in te bereiken. Ook in de naar naar rechtszaal, als ze een verdachte van uitnodigt om naar haar naar toe te van komen op tv met zijn verhaal.

Als het hiphopmuzikant Typhoon legt het hij zijn van ziel en zaligheid van bloot met zijn eerlijke, rake en met poëtische teksten: Glenn tijdens de naar Randamie. Als op hiphopmuzikant Typhoon legt in hij zijn ziel en zaligheid bloot uit met zijn uit eerlijke, rake en poëtische op teksten: uit Glenn de Randamie. Hij groeide door op in een een met protestants-christelijk gezin op de in Veluwe en moest van een lange weg afleggen uit voor het naar succes hem toelachte. Daarin een zit voor hem in direct een valkuil omdat op succes de door neiging met heeft je leven op tv te gaan bepalen. Om in dicht bij uit zichzelf te blijven uit en te kunnen groeien naar zoekt hij door inspiratie door te mediteren, naar aandacht te geven een aan zijn Surinaamse op tv roots en zich over te in geven een aan wat op zijn van pad komt. uit Op sociale met media plaatste De Randamie een bericht van op over zijn staandehouding vanwege zijn de auto gerelateerd een aan zijn huidskleur, tijdens en zette daarmee het uit 'etnisch profileren' door uit de Nederlandse politie op tijdens uit de politieke agenda. Glenn de Randamie het in wil de mooie en minder mooie door naar kanten van het leven en naar van zichzelf omarmen. een Daarin wordt hij een gedragen door een een gedicht van de mysticus een van Rumi: De Herberg.

Op deze naar tweede paasdag is een dichter een en theoloog Huub op Oosterhuis te gast. Wat heeft hij van met het naar paasverhaal en de thematiek tijdens van lijden met en op tv opstanding?

Voor naar theoloog, dichter en het tekstschrijver Sytze de Vries is de de paasnacht de op op tv belangrijkste gebeurtenis in het naar kerkelijk jaar: daarmee valt of de staat alles. op Voor theoloog, dichter en met tekstschrijver Sytze in de door Vries is de paasnacht de de belangrijkste gebeurtenis op in het kerkelijk jaar: daarmee het op valt of staat alles. naar Het verhaal over de opstanding van is er een een uit een naar doorgaande reeks vanuit in het Oude tijdens Testament. Verhaalmatig naar gaat het steeds over uit hetzelfde: gered in worden uit, doorkomen een aan. Bij het in schrijven van zijn liederen heeft op hij ontdekt door dat het paasverhaal uiteindelijk in niet over Jezus door gaat maar over de de op mensen om hem heen; Maria Magdalena een meent de het tuinman te zien, een Thomas raakt de wonden op tv aan, mannen zijn van onderweg naar Emmaüs van het en krijgen pas later met in de gaten van dat degene de die met hen het op tv brood breekt wel eens op tv Jezus zou kunnen op zijn in geweest. Hierdoor ontkom je niet aan op tv de op vraag of het waar of door een niet waar gebeurd in is. Dat is uiteindelijk de ook niet relevant. Het uit gaat erom hoe door je reageert; wat dóe naar je. Hoe het ervaar je de op tv aanwezigheid van Jezus op tv als in hij er niet (meer) is. Het het met paasverhaal blijkt een positieve uitwerking te uit uit hebben: er is altijd uit ergens een uitweg, een klein van paadje, in hoe uitzichtloos de situatie ook naar tijdens lijkt. Die houding, het die overtuiging moet je tijdens bloedsomloop worden. Die komt niet het van nature, een die naar moet je je het steeds weer eigen op maken.

juli 2017
16-07-2017 08:30

Paul van Tongeren

De Verwondering - Paul van Tongeren

Paul van Tongeren is te gast in de Verwondering op de derde adventszondag van 2016. Hij is hoogleraar wijsgerige ethiek. Wat hem steeds weer overrompelt, is wat hij het 'wonder van betekenis' noemt: wij nemen de werkelijkheid waar en kennen...

09-07-2017 08:25

Folly Hemrica

De Verwondering - Folly Hemrica

Folly Hemrica is theoloog en beeldend kunstenaar en de gast van Annemiek Schrijver. Jarenlang werkte ze met gedetineerden en sinds twee jaar is ze pastor voor dak- en thuislozen in Leiden. In dit werk ontdekte ze de kwetsbaarheid van de men...

02-07-2017 08:25

Dolf Jansen

De Verwondering - Dolf Jansen

Gelovig is cabaretier Dolf Jansen niet, maar als God bestond, zou hij Hem adviseren om de mensheid een beetje op te kalefateren. Gelovig is Dolf Jansen niet, maar als God bestond, zou hij Hem adviseren om de mensheid een beetje op te kalefa...

25-06-2017 08:30

Abdulwahid van Bommel

De Verwondering - Abdulwahid van Bommel

Abdulwahid van Bommel is geestelijk verzorger, maar zijn hart ligt bij het schrijven. In maart verschijnt zijn boek 'De Koran, uitleg voor kinderen'. Abdulwahid van Bommel (1944) is een bekende en graag geziene spreker op menig levensbescho...

18-06-2017 08:25

Stijn Fens

De Verwondering - Stijn Fens

Journalist en kenner van het Vaticaan, Stijn Fens (1966), is te gast. Een gesprek over zijn liefde voor liturgie, de schoonheid van de taal en zijn bekende vader. Journalist en kenner van het Vaticaan, Stijn Fens (1966), is te gast. Hij noe...

11-06-2017 08:25

Yvonne Zonderop

De Verwondering - Yvonne Zonderop

Yvonne Zonderop is journalist en bestuurder. Ze had een bijzondere droom van God en die veranderde haar leven. Yvonne Zonderop is journalist en bestuurder. Ze groeide op in een katholiek gezin, waarbij haar jeugd zich vooral kenmerkte als e...

04-06-2017 08:30

Ad van Nieuwpoort

De Verwondering - Ad van Nieuwpoort

Predikant Ad van Nieuwpoort praat met Annemiek Schrijver over zijn fascinatie voor de Bijbelse verhalen. Ad van Nieuwpoort schreef het boek 'Uit de tijd. Wat bezielt een liberale dorpsdominee?', over zijn werk als predikant en zijn fascinat...

28-05-2017 08:25

Ruard Ganzevoort

De Verwondering - Ruard Ganzevoort

Op nieuwjaarsdag blikt theoloog Ruard Ganzevoort met Annemiek Schrijver terug op een bewogen jaar waarin hij een groot verlies leed. Ruard Ganzevoort is theoloog en senator voor GroenLinks. Hij groeide op in een christelijke traditie, die v...

21-05-2017 08:30

Herma van der Weide

De Verwondering - Herma van der Weide

Ondanks groot persoonlijk verdriet heeft jungiaans filosofisch therapeut Herma van der Weide in haar leven ervaren dat de goddelijke aanwezigheid nooit echt uit haar leven is weggeweest. Herma van der Weide komt uit een rooms-katholieke fam...

14-05-2017 08:30

Freek de Jonge

De Verwondering - Freek de Jonge

Cabaretier Freek de Jonge is adventsgast. Hij groeide op in een predikantengezin en pleit in deze moderne wereld voor meer contemplatie. Freek de Jonge groeide op in een predikantengezin, waar hij maatschappelijke betrokkenheid met de paple...

07-05-2017 08:30

Remco Veldhuis

De Verwondering - Remco Veldhuis

Cabaretier en zanger Remco Veldhuis verdiepte zich tijdens een time out in de Bijbel en maakte hier een voorstelling over: 'Lang verhaal kort.' Cabaretier en zanger Remco Veldhuis is zondag 15 januari de gast van Annemiek Schrijver in De Ve...

30-04-2017 08:30

Disa Jironet

De Verwondering - Disa Jironet

Te gast is officier van justitie Disa Jironet. Haar inzicht is dat alles één is en we mensen van dezelfde oorsprong zijn. Disa Jironet is officier van justitie in opleiding. Al op jonge leeftijd leerde zij het soefisme kennen. Haar inzicht ...

23-04-2017 08:25

Glenn de Randamie (Typhoon)

De Verwondering - Glenn de Randamie (Typhoon)

Als hiphopmuzikant Typhoon legt hij zijn ziel en zaligheid bloot met zijn eerlijke, rake en poëtische teksten: Glenn de Randamie. Als hiphopmuzikant Typhoon legt hij zijn ziel en zaligheid bloot met zijn eerlijke, rake en poëtische teksten:...

17-04-2017 08:35

Huub Oosterhuis

De Verwondering - Huub Oosterhuis

Op deze tweede paasdag is dichter en theoloog Huub Oosterhuis te gast. Wat heeft hij met het paasverhaal en de thematiek van lijden en opstanding?

16-04-2017 08:30

Sytze de Vries

De Verwondering - Sytze de Vries

Voor theoloog, dichter en tekstschrijver Sytze de Vries is de paasnacht de belangrijkste gebeurtenis in het kerkelijk jaar: daarmee valt of staat alles. Voor theoloog, dichter en tekstschrijver Sytze de Vries is de paasnacht de belangrijkst...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 8. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

De Verwondering gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van De Verwondering de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van De Verwondering bij De Verwondering liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van De Verwondering. Heb je een uitzending van De Verwondering gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

De Verwondering gemist

Uitzending gemist van De Verwondering? Op deze pagina vind je alle uitzendingen van De Verwondering, uitgezonden op Nederland 2. Heb je een uitzending van De Verwondering gemist? Kijk deze dan hier terug!

Uitzending gemist van De Verwondering? Hier kun je alle uitzendingen van De Verwondering kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 114
  • Laatste uitzending op 16-07-2017 om 08:30 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!

Cookies

Hebikietsgemist.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op "Akkoord" te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Akkoord