Programma gemist?

Serie door reportages waarin verschillende in groepen mensen uit naar de kleren in gaan voor een door hen tijdens gekozen persoonlijk van goed doel. Afl.: door De verpleegkundigen en in de roeiers. -De op tv verpleegkundigen. De verpleegkundigen van een tijdens nierdyaliseafdeling gaan tijdens zich ook buiten het het werk inzetten naar voor in mensen met een met nierziekte door naakt te poseren naar voor de Nierstichting. tijdens De naar Nierstichting zet zich in voor een een door toekomst met zo min mogelijk nierziekten met en tijdens een betere toekomst voor uit nierpatiënten. Daarom zetten ze de alles door op alles de om te bereiken dat een een nierziekte eerder het wordt opgespoord en met behandeld. Vroegtijdige en adequate behandeling het kan op tv het ziekteproces afremmen, zodat dialyse een kan tijdens worden uitgesteld door of zelfs voorkomen. tijdens Deze verpleegkundigen worden in hun uit dagelijks werk elke het dag tijdens geconfronteerd met de gevolgen het van dialysebehandeling. Zowel op tv de fysieke ongemakken door en complicaties als het sociaal-emotioneel met aspect is het enorm. 'Buiten ons uit gewone werk van willen we eigenlijk nog op wel tijdens meer doen voor onze patiënten. naar Voor ons tijdens als verpleging is het heel de uit normaal dat mensen zich door letterlijk bloot geven uit aan ons, we blikken of op blozen met daar niet van bij. Ik vind het uit wel mooi dat wij ons de het nu een keer blootgeven voor het hen, dat is best de naar wel een drempel. Voor ons is op tv bloot van helemaal niet zo een gewoon. Vooral de in verhalen van jongere mensen met grijpen aan. Je met ziet door ze hier binnenkomen in als ze nog best van wat energie hebben, het maar jaren van dialyse van put van hen uit en als tijdens er dan geen tijdens nier komt, of die tijdens wordt door afgestoten, dan zijn ze tijdens op een gegeven met moment nog op maar een schaduw van zichzelf. Dan de is het eigenlijk naar vreselijk van om aan de zijlijn op te op moeten staan. Je met krijgt als personeel toch een band op tv met hen en van door dat hakt er soms van wel in.' -De roeiers. De uit jongens het van het roeiteam naar gaan bloot voor de Stichting een Contusio van Cerebri Fonds. (Verkeers)slachtoffers het met een hersenkneuzing moeten snel van met de juiste behandeling krijgen en daarvoor op tv door naar de geijkte een kanalen gestuurd worden. De Stichting Contusio naar Cerebri Fonds richt van zich op de door acute fase (de met eerste achtenveertig door uur) na het naar ontstaan van van het letsel. Presentatie: Anita de Witzier.

Serie uit reportages waarin verschillende een groepen mensen uit de kleren tijdens gaan voor tijdens een door door hen gekozen een persoonlijk goed doel. Afl.: op De studentes en fietsende naar vaders. -De studentes. Deze van groep zet zich door in door voor het Helen de Dowling Instituut, dat psychosociale het begeleiding geeft uit aan honderden mensen uit met kanker en hun de naasten. Zowel individueel van als in groepen. De op psychosociale begeleiding op tv kan uit zowel patiënten als hun op tv naasten helpen een de nieuwe levenssituatie aan te passen. naar De begeleiding de komt nooit in een de de plaats van de medische behandeling, maar op door is gericht op naar de emotionele, psychologische en uit relationele gevolgen van een de ziekte. Sanne op kreeg acute leukemie op haar op achttiende. tijdens Het begon ermee van dat ze zich niet de zo lekker voelde en het ze had enorm op ontstoken tandvlees, zo het door erg dat ze haar op tanden op een gegeven moment in niet meer kon het zien. Haar naar bloedwaardes zijn gemeten en door eigenlijk naar was vrij snel duidelijk dat naar ze door acute leukemie had. Het door was een zo onwerkelijk, ik was net klaar de met mijn middelbare de school, op naar kamers tijdens in Utrecht, een nieuwe tijdens studie en dan word op tv je zo uit het dat leven uit getrokken. Samen door met haar vriendinnen en moeder gaat van de Sanne zich inzetten de voor het Helen Dowling door Instituut. Voor iedereen in was het een tijdens moeilijke periode. Vriendin door Sascha: Als ik op bezoek uit met was, praatte we niet echt over de het ziek door zijn. in Ik had meer willen doen naar voor Sanne. Het HDI naar van had daar zeker bij kunnenhelpen, in al was een het één gesprek, een met telefoontje of van een folder was misschien al een genoeg geweest. met Je uit kunt het ook niet in op tv je door eentje allemaal verwerken. tijdens Daarom is het op tv goed dat er door zoiets als het HDI op tv bestaat. -De in fietsende vaders. Deze door vaders, waarvan een van collega een zoon met Duchenne heeft, op tv op gaan poseren voor de in stichting Duchenne Heroes. Duchenne is van een ernstige door en erfelijke spierziekte, door die vrijwel alleen bij door door jongens voorkomt. Duchenne naar Heroes zet zich in met voor deze ziekte. op In ons land hebben ongeveer naar achthonderd jongens deze het ziekte. De ontwikkeling van van nieuwe behandelmethodes op tv heeft de op tv levensverwachting in van de patiënten doen op toenemen tot 30 jaar, maar een de zelfs nu sterven er patiënten voor van hun twintigste tijdens jaar. in Op dit moment tijdens is Duchenne nog niet uit te genezen of te voorkomen. met van Presentatie: Anita Witzier.

Serie op tv reportages waarin verschillende groepen mensen op tv door uit de kleren het gaan voor een door op hen gekozen persoonlijk het goed doel. Afl.: De op pretparkcollega's en co-assistentes. uit -De pretparkcollega's. Deze groep door heeft gekozen uit voor het naar Autismefonds als goed doel. een Het Autismefonds is een opgericht en naar gelieerd aan de NVA (Nederlandse met Vereniging voor op tv Autisme) met het tijdens doel fondsen te werven het voor onderzoek, voorlichting, op educatie het en lotgenotencontact. Het tijdens fonds komt op een voor de belangen de van kinderen met autisme en van hun een ouders, van op tv mensen met autisme zelf, hun van partners een en familie. Ruim door één procent van de Nederlanders, met ca. uit 190.000 mensen, heeft door een vorm van autisme. -De co-assistentes uit gaan uit de een de kleren voor Villa Joep. in Joep werd viereneenhalf jaar oud. naar in Er werd bij hem een uit neuroblastoomtumor in zijn buik het ontdekt. in Joep heeft gevochten op tv voor zijn leven en van alle zware medische door behandelingen een moedig doorstaan. Helaas mocht het de niet door baten. De co-assistentes hebben de om deze reden Villa Joep het de opgericht. De frustratie is door dat de genezingskans van het van meest op tv agressieve type neuroblastoom schrikbarend laag op tv is (20%). op Deze uit kunnen volgens Villa Joep omhoog. het Presentatie: Anita tijdens Witzier.

Serie reportages op tv waarin verschillende het groepen mensen uit de met kleren op gaan voor een door met hen gekozen met persoonlijk goed doel. met Afl.: De vriendinnen en Zwarte op Cross. Op 2 december door in 2006 is Nadine door haar naar ex-vriend vermoord. de Meer dan duizend mensen in lopen uit op 7 december mee in een naar stille tocht door door Hoorn. Als levend tijdens monument een voor Nadine is de Nadine in Foundation van tegen geweld opgericht. Deze stichting het uit heeft als doelstelling de dromen van door Nadine uit te op laten komen. Een naar statement een tegen geweld. De opbrengsten zullen uit gaan naar met organisaties die zich uit bezighouden met de preventie tijdens op van geweld. Wanda het is de moeder van een Nadine, samen met de haar vriendinnengroep wil ze uit zich het inzetten voor de Nadine Foundation. 'Ik een heb in mijn ziel al door zo bloot gelegd, mijn kleren uit hiervoor uit uit doen de is dan eigenlijk niets', aldus naar Wanda. Wanda's met vriendinnen hebben haar de altijd gesteund. Ze tijdens hebben veel met elkaar meegemaakt. met Toen door Nadine werd vermoord, hebben naar ze op tv haar enorm bijgestaan. het En nog steeds. Ze tijdens zijn erg met begaan met elkaar en doen van dit dan ook op tv uit liefde voor Wanda van op tv en Nadine. Eén van uit de vriendinnen, Rossie: in 'We willen graag laten zien het wat geweld met met mensen doet. Het uit is zo zinloos. de Wat een verdriet uit en ellende brengt door het teweeg. Denk met eens drie keer op tv na voor dat de je wat naar doet. van Je hebt gewoon de niet het recht door om andermans leven te nemen.' De van Zwarte Crossvrienden is naar een op deel van tijdens een grote vriendengroep die op elkaar kent uit op tv de buurt. tijdens Met elkaar ondernemen ze van op alles, waaronder elk een jaar het tijdens bijwonen van het in festival De Zwarte op tv Cross. Voor dit evenement bouwt door de groep het drie keer per week uit aan een kar de die wordt het ingezet tijdens de cross. met Natasja (38), de naar vrouw van tijdens Tiny, heeft van reuma. Het begon met de wat pijnlijke gewrichten in uit uit arm en benen van maar al snel door bleek dat Natasja door steeds minder kon. Daarom heeft de naar vriendengroep door besloten het Reumafonds als een hun goede doel de te steunen. Ze op doen op met z'n allen mee voor haar met en tijdens hopen door met mee te doen door aan Blootgewoon dat reuma meer naamsbekendheid uit krijgt, want zoals met Tiny zegt: uit 'Het lijkt net of met er niks van aan de hand uit is, maar ik zie naar aan Natasja wel uit dat ze een soms veel pijn op heeft en op niet iedereen snapt dat altijd. tijdens Het is naar de ene dag het ook erger dan de het andere.'. Presentatie: Anita in de Witzier.

Serie naar reportages waarin uit verschillende groepen mensen uit de kleren van gaan voor een het door hen het gekozen op persoonlijk goed doel. Afl.: een De stelletjes en de band. een Drie bevriende stellen een de gaan uit de kleren op voor de stichting Energy4All. een Eén van door de stellen, Mireille & Jacques, naar heeft twee van tijdens hun drie kinderen in verloren aan een in energiestofwisselingsziekte. Daarom kiezen het zij als goed met uit doel voor deze stichting, die zich op tv op inzet voor kinderen met deze op tv ziekte. De opbrengsten een komen ten goede door aan het onderzoek op naar een medicijn voor naar deze ziekte, activiteiten uit voor de patiëntjes de met en de voorlichting over de in ziekte. Ons tweede van kindje naar Roos leek bij de geboorte uit kerngezond. uit Ze ontwikkelde zich prima een en leerde alles wat een op het kindje normaal gesproken op op die leeftijd een leert. Op de op leeftijd van tien een maanden echter, kreeg Roos plotseling epilepsie. tijdens Vele onderzoeken tijdens later overleed ze, het zonder dat wij in of de doktoren precies op wisten wat op tv er in nou met haar van aan de hand was. Pas een uit half met jaar na het naar overlijden van naar Roos, werd de diagnose 'energiestofwisselingsziekte' met vastgesteld. De kans dat op een volgend kindje een een de ziekte ook zou in hebben, was 25%, dus op tv ze besloten er in voor te gaan. de Ook hun met derde kindje uit Koen ontwikkelde zich normaal, op tv tot hij bijna twee tijdens was en op een epileptische aanval de kreeg, waar hij niet meer de uit tijdens kwam. Na twee van maanden overleed ook Koentje een aan deze energiestofwisselingsziekte, door waar tot op heden op geen medicijn op voor is. het Voor Roos en Koen komt op tv een in doorbraak op een geschikte in behandeling te het laat. 'Wij weten maar al het tijdens te goed wat dat betekent de en hoe dat tijdens voelt. Met door meedoen aan Blootgewoon krijgen een we Roos en op tv Koentje niet tijdens terug, maar we het kunnen er wel anderen door mee de helpen, die ook hard steun op nodig hebben'. De op tv andere twee met stellen zijn blij dat ze een na alle de verschrikkelijke jaren eindelijk op iets concreets voor een Jacques en uit Mireille kunnen met doen. Admar: We hebben alles van uit dichtbij meegemaakt natuurlijk uit en je voelt op met je zo machteloos, want naar je kunt zo weinig doen, tijdens behalve door er voor hen in zijn. Door het meedoen naar aan Blootgewoon heb ik het op toch een beetje het idee de dat ik naar iets voor de mijn zus en zwager kan betekenen. op Presentatie: uit Anita Witzier.

Serie op reportages waarin verschillende groepen tijdens mensen uit de kleren op gaan de voor een door hen gekozen op persoonlijk goed doel. naar Afl.: van De koordames en de van voetballers. De 'koordames' uit poseren naakt voor de het Catharijne met Stichting ten van behoeve van financiering van onderzoek uit naar imuunziektes en een door tijdens groep voetballers gaat uit de de kleren voor de Stichting tijdens Moed, die zich het inzet tegen pesten uit en zinloos de geweld. van De acht vriendinnen kennen elkaar op tv al jaren van een tijdens dameskoor, waar uit ze met uit veel plezier in het zingen en hebben naar als goed doel uit gekozen voor de Catharijne een Stichting, met dat onderzoek naar imuunziektes financiert. Aanstichtster door een is Marianne, zij naar wil de opbrengst van hun deel de op tv van de kalender schenken aan tijdens de in Catharijne Stichting omdat haar man Rian uit verzorgd wordt een op naar de afdeling Reumatologie en een Klinische Immunologie van het op UMC. op 'Rian, mijn lief, is ziek op tv geworden met verschijnselen waarvan de men aanvankelijk dacht tijdens dat het gordelroos tijdens was. Na naar een lange periode op tv van op tv vele onderzoeken bleek dat hij een uit ongeneeslijke tijdens imuunziekte heeft. Na talloze ziekenhuisopnames, naar naar vele behandelingen, waaronder zes chemokuren, het en het met leven tussen het hoop en vrees, is hij van tijdens een puur uit buitenmens en stoere van motorrijder nog slecht met een schaduw van het zichzelf. Dit voetbalteam in heeft als door goed doel gekozen voor Moed, met onderdeel van de van landelijke door Stichting tegen Zinloos op tv Geweld. Moed het stimuleert en ondersteunt initiatieven met voor verbetering door van de woon-, werk- en leefomgeving van en streeft naar tijdens een met samenleving waarin naar iedereen zich bewust uit is van oorzaken en gevolgen van op met pesten en geweld. Dit wordt door gedaan naar door middel van voorlichtingsprojecten, uit maar ook door acties in een woonwijken in en buurten en het uit begeleiden van van activiteiten voor door sportverenigingen. Arjen werkt bij de Stichting tijdens tegen een Zinloos Geweld. Hun een vriend Joost is een aantal door jaar de geleden zonder reden op tv in elkaar geslagen op na het uitgaan. de Dat is de reden dat een uit de jongens zich voor op tv deze stichting op inzetten.

Serie reportages een waarin tien van groepen mensen uit de kleren uit gaan voor de een door hen naar gekozen van persoonlijk goed doel. met Zij poseren naakt voor een een glamourvolle op fotoshoot, gemaakt door een professionele topfotograaf. van het De meest bijzondere foto's tijdens worden gekozen de door een vakjury en de tijdens kijkers. Deze komen op uit een unieke naar naaktkalender, een die wordt verkocht door het heel Nederland. in De opbrengst van deze het kalender wordt evenredig verdeeld over tijdens de winnende goede op de doelen.

Serie reportages met waarin tien van groepen mensen uit van de kleren gaan door voor een door hen op tv gekozen persoonlijk goed doel. in Zij poseren naakt uit voor een van glamourvolle door fotoshoot, gemaakt door een professionele topfotograaf. uit de De meest bijzondere foto's uit worden gekozen op tv door een vakjury en de kijkers. naar Deze komen op op tv een unieke uit naaktkalender, die het wordt verkocht door heel Nederland. in De opbrengst van in deze op tv kalender wordt evenredig uit verdeeld over de de winnende goede doelen. Afl.: tijdens De sportschoolvrienden door vs De naar dierenactivisten.

Serie door reportages waarin tien groepen mensen naar uit tijdens de kleren gaan voor een het in door hen gekozen persoonlijk op tv goed doel. Zij poseren naakt op tv voor van een glamourvolle fotoshoot, gemaakt op door een uit professionele topfotograaf. De meest bijzondere door foto's worden met gekozen door een vakjury in door en de kijkers. op tv Deze komen op een unieke naaktkalender, in die wordt door verkocht met door heel Nederland. op tv De opbrengst van deze door kalender wordt evenredig het verdeeld over in de winnende goede doelen. De naar ADHD-moeders met VS De Kite-surfers.

Serie in reportages waarin tien door groepen mensen uit de op tv kleren gaan voor het een op door hen gekozen persoonlijk op goed doel. uit Zij poseren naakt voor een glamourvolle op tv fotoshoot, door gemaakt door een professionele op tv topfotograaf. De meest tijdens bijzondere foto's worden de gekozen door een van vakjury en het de kijkers. een Deze komen op een unieke de naaktkalender, die wordt verkocht naar door heel Nederland. tijdens De op opbrengst van deze kalender wordt het de evenredig verdeeld over de winnende goede van uit doelen.

september 2017
02-09-2010 21:30

De verpleegkundigen en de roeiers

KRO Blootgewoon - De verpleegkundigen en de roeiers

Serie reportages waarin verschillende groepen mensen uit de kleren gaan voor een door hen gekozen persoonlijk goed doel. Afl.: De verpleegkundigen en de roeiers. -De verpleegkundigen. De verpleegkundigen van een nierdyaliseafdeling gaan zic...

26-08-2010 21:30

De studentes en fietsende vaders

KRO Blootgewoon - De studentes en fietsende vaders

Serie reportages waarin verschillende groepen mensen uit de kleren gaan voor een door hen gekozen persoonlijk goed doel. Afl.: De studentes en fietsende vaders. -De studentes. Deze groep zet zich in voor het Helen Dowling Instituut, dat psy...

19-08-2010 21:30

De pretparkcollega's en co-assistentes

KRO Blootgewoon - De pretparkcollega's en co-assistentes

Serie reportages waarin verschillende groepen mensen uit de kleren gaan voor een door hen gekozen persoonlijk goed doel. Afl.: De pretparkcollega's en co-assistentes. -De pretparkcollega's. Deze groep heeft gekozen voor het Autismefonds als...

12-08-2010 21:30

De vriendinnen en Zwarte Cross

KRO Blootgewoon - De vriendinnen en Zwarte Cross

Serie reportages waarin verschillende groepen mensen uit de kleren gaan voor een door hen gekozen persoonlijk goed doel. Afl.: De vriendinnen en Zwarte Cross. Op 2 december 2006 is Nadine door haar ex-vriend vermoord. Meer dan duizend mense...

05-08-2010 21:30

De stelletjes en de band

KRO Blootgewoon - De stelletjes en de band

Serie reportages waarin verschillende groepen mensen uit de kleren gaan voor een door hen gekozen persoonlijk goed doel. Afl.: De stelletjes en de band. Drie bevriende stellen gaan uit de kleren voor de stichting Energy4All. Eén van de stel...

29-07-2010 21:30

De koordames en de voetballers

KRO Blootgewoon - De koordames en de voetballers

Serie reportages waarin verschillende groepen mensen uit de kleren gaan voor een door hen gekozen persoonlijk goed doel. Afl.: De koordames en de voetballers. De 'koordames' poseren naakt voor de Catharijne Stichting ten behoeve van financi...

03-09-2009 21:30

Aflevering 6

KRO Blootgewoon - Aflevering 6

Serie reportages waarin tien groepen mensen uit de kleren gaan voor een door hen gekozen persoonlijk goed doel. Zij poseren naakt voor een glamourvolle fotoshoot, gemaakt door een professionele topfotograaf. De meest bijzondere foto's worde...

27-08-2009 21:30

De sportschoolvrienden vs De dierenactivisten

KRO Blootgewoon - De sportschoolvrienden vs De dierenactivisten

Serie reportages waarin tien groepen mensen uit de kleren gaan voor een door hen gekozen persoonlijk goed doel. Zij poseren naakt voor een glamourvolle fotoshoot, gemaakt door een professionele topfotograaf. De meest bijzondere foto's worde...

20-08-2009 21:30

Aflevering 4

KRO Blootgewoon - Aflevering 4

Serie reportages waarin tien groepen mensen uit de kleren gaan voor een door hen gekozen persoonlijk goed doel. Zij poseren naakt voor een glamourvolle fotoshoot, gemaakt door een professionele topfotograaf. De meest bijzondere foto's worde...

13-08-2009 21:30

Aflevering 3

KRO Blootgewoon - Aflevering 3

Serie reportages waarin tien groepen mensen uit de kleren gaan voor een door hen gekozen persoonlijk goed doel. Zij poseren naakt voor een glamourvolle fotoshoot, gemaakt door een professionele topfotograaf. De meest bijzondere foto's worde...

KRO Blootgewoon gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van KRO Blootgewoon de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van KRO Blootgewoon bij KRO Blootgewoon liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 1.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van KRO Blootgewoon. Heb je een uitzending van KRO Blootgewoon gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

KRO Blootgewoon gemist

De KRO biedt de kans jouw goede doel onder de aandacht te brengen op de best bekeken zender van Nederland. Endaarvoor wil je best met een groep collega's of vrienden naakt op de foto, toch?

Uitzending gemist van KRO Blootgewoon? Hier kun je alle uitzendingen van KRO Blootgewoon kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 10
  • Laatste uitzending op 02-09-2010 om 21:30 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!

Cookies

Hebikietsgemist.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op "Akkoord" te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Akkoord