Programma gemist?
februari 2017
12-12-2015 11:35

OHM Religie & Spiritualiteit

OHM Religie & Spiritualiteit - OHM Religie & Spiritualiteit

Elke praktiserende hindoe neemt in zijn of haar leven meerdere keren deel aan een puja, een gebeds- en offerritueel. In dit programma een toelichting op de ins en outs van de puja.Meer Elke praktiserende hindoe neemt in zijn of haar leven meerdere keren deel aan een puja, een gebeds- en offerritueel. In veel hindoefamilies is het gebruikelijk om minimaal een keer per jaar thuis een puja te doen, anderen doen het tijdens hindoehoogtijdagen. Hoe vaak en in verband met welke gelegenheid, dat is een persoonlijke keuze. Vanuit de hindoedharma, het hindoeïstische plichtsbesef, wordt het aangeraden om aan puja's deel te nemen. Echter is het zo dat de essentie van het veelomvattende pujaritueel, dat altijd wordt afgesloten met een havan, een vuuroffer, niet door iedereen begrepen wordt. Ook weten weinig hindoes wat de betekenis is van de vele plantaardige producten en andere zaken die worden ingezet tijdens de offerhandelingen. In dit programma een toelichting op de ins en outs van de puja.Minder

21-11-2015 11:30

OHM Religie & Spiritualiteit

OHM Religie & Spiritualiteit - OHM Religie & Spiritualiteit

Harmen heeft in zijn jonge jaren een werelds bestaan geleid vol zintuigelijk genot: drank, feesten en vrouwen. Maar wanneer hij de Indiase goeroe Sri Sathya Sai Baba ontmoet, verandert zijn leven.Meer Harmen heeft in zijn jonge jaren een werelds bestaan geleid. Het was een leven van zintuigelijk genot: drank, feesten en vrouwen. 'Het was vrijheid blijheid, om het maar zo te noemen. Maar toch heb ik altijd het gevoel gehad dat er meer is in het leven', vertelt Harmen. Wanneer Harmen de Indiase goeroe Satya Sai Baba ontmoet, verandert zijn leven radicaal. Van een leven waarin het najagen van aardse verlangens centraal stond, begint Harmen te verinnerlijken en leert hij zijn ware zelf kennen. 'Je merkt dat je de wereld om je heen wat terugduwt, het hoeft allemaal niet meer zo nodig'. Satya Sai Baba was een geestelijk leider in India, met miljoenen volgelingen over de hele wereld. Ook in Nederland. Toch is het niet zijn intentie om een nieuwe godsdienst te stichten.Minder

10-10-2015 11:28

OHM Religie & Spiritualiteit

OHM Religie & Spiritualiteit - OHM Religie & Spiritualiteit

De Mahabharata, het grootste epos ter wereld, is een verslag van een allesverwoestende oorlog. In dit verhaal komen enkele sterke vrouwelijke personages naar voren die een sterke boodschap doorgeven.Meer Mahabharata, het grootste epos ter wereld, is een verslag van een allesverwoestende oorlog, welke vele duizenden jaren geleden in India plaatsvond. Het verhaal kent vele zeer uitgesproken personages die staan voor universele waarden. In dit verhaal komen enkele sterke vrouwelijke personages naar voren die een even sterke boodschap doorgeven. Hun visie over gerechtigheid, over intermenselijke relaties en over goed en kwaad, wijkt af van die van de mannelijke leiders die toen de beslissingen namen. Zou deze oorlog ook hebben plaatsgevonden als deze vrouwen de besluiten hierover mochten nemen? En als zij toch hadden besloten oorlog te voeren, zou dat even verwoestend zijn geweest als het werkelijk is geweest? Over deze vraag hebben vele filosofen uitgebreide verhandelingen geschreven. In een tweedelige documentaire komen enkele van die filosofen aan het woord.Minder

12-09-2015 11:30

OHM Religie & Spiritualiteit

OHM Religie & Spiritualiteit - OHM Religie & Spiritualiteit

De Mahabharata, het grootste epos ter wereld, is een verslag van een allesverwoestende oorlog. In dit verhaal komen enkele sterke vrouwelijke personages naar voren die een sterke boodschap doorgeven.Meer Mahabharata, het grootste epos ter wereld, is een verslag van een allesverwoestende oorlog, welke vele duizenden jaren geleden in India plaatsvond. Het verhaal kent vele zeer uitgesproken personages die staan voor universele waarden. In dit verhaal komen enkele sterke vrouwelijke personages naar voren die een even sterke boodschap doorgeven. Hun visie over gerechtigheid, over intermenselijke relaties en over goed en kwaad, wijkt af van die van de mannelijke leiders die toen de beslissingen namen. Zou deze oorlog ook hebben plaatsgevonden als deze vrouwen de besluiten hierover mochten nemen? En als zij toch hadden besloten oorlog te voeren, zou dat even verwoestend zijn geweest als het werkelijk is geweest? Over deze vraag hebben vele filosofen uitgebreide verhandelingen geschreven. In een tweedelige documentaire komen enkele van die filosofen aan het woord.Minder

22-08-2015 11:35

OHM Religie & Spiritualiteit

OHM Religie & Spiritualiteit - OHM Religie & Spiritualiteit

Op 14 juli 2015 verliet de grote yogi Swami Veda Bharati zijn lichaam. Zijn leerlingen vertellen over de onuitputtelijke inspiratie van hun bijzondere goeroe.Meer Op 14 juli 2015 heeft een van de hoogste spirituele leiders in de hindoetraditie, Swami Veda Bharati, zijn lichaam verlaten. Hij werd in 1970 door zijn goeroe Swami Rama geïnitieerd in het hoogste pad van yoga en meditatie in de Himalayaleer. Swami Veda Bharati is de oprichter van de Association of Himalayan Yoga Meditation Societies International (AHYMSIN) en Swami Rama Sadaka Grama Ashram in India. -Doel van het leven: Al eeuwen zijn mensen op zoek naar het antwoord op de bedoeling van het leven. Waarom zijn we hier en is er een hoger doel dan gewoon leven en sterven? Een van de oudste zoektochten naar een antwoord op deze vragen is die van de Himalayatraditie. De bergen van de Himalaya zijn immers van oudsher al een toevluchtsoord voor vele reizende heiligen en monniken, allen op zoek naar de waarheid. -Lijden: Een van de beroemde uitspraken van Swami Veda is dat er veel leed is in de wereld en dat hij het als zijn bijdrage ziet om door middel van yoga en meditatie het leed te verlichten. Verder heeft hij geen ambitie. Yoga is immers een praktische manier om te leren omgaan met imperfectie en leed. Binnen de yoga onderwees Swami Veda de Raja Yoga, die erop gericht is lichaam en geest in balans te brengen. -Op zoek naar geluk: De Nederlandse Kries Manniesing is leerling van Swami Veda en organiseert retraites in de Himalayatraditie. 'Geluk zit immers niet buiten onszelf, waar we het constant zoeken, maar in onszelf, waar het permanent aanwezig is.' Als eerbetoon aan de overleden Swami Veda Bharati ziet u een programma dat wij maakten met leerlingen van Swami Veda Bharati. Zij vertellen over de oneindige inspiratie die zij van hem mochten ontvangen.Minder

13-06-2015 11:30

OHM Religie & Spiritualiteit

OHM Religie & Spiritualiteit - OHM Religie & Spiritualiteit

De Mahabharata is ook voor de moderne samenleving een inspiratiebron en kan een handleiding vormen voor strategische beslissingen.Meer De strijd die in de Mahabharata, een van de belangrijkste geschriften uit het hindoeïsme, beschreven wordt, staat symbool voor vele aspecten. Het is niet alleen een bron van wijsheid, maar kan zelfs een handleiding vormen voor strategische beslissingen. De symboliek van koninkrijk en leiderschap zorgt ervoor dat dit epos zelfs een handleiding kan bieden voor het zakenleven. De verhalen uit de Mahabharata zetten je aan tot nadenken over de metaforen die beschreven staan. De teksten stimuleren je ook om een moreel debat met jezelf te voeren en te bepalen wat jouw persoonlijke dharma is en hoe je zou moeten handelen in morele dilemma's. In deze documentaire kijken we naar hoe de Mahabharata kan worden gebruikt als een bron van kennis in onze moderne samenleving. Er wordt immers gezegd dat de Mahabharata een levend geschrift is en het hedendaagse denken doordringt. Tot op heden is de stad Kurukshetra, de plek waar de oorlog in de Mahabharata werd uitgevochten, een bedevaartsoord. In het heilige water 'Sarovar' nemen pelgrims na zonsondergang een bad. Dit ritueel wordt nog dagelijks uitgevoerd. Daarnaast praten we met deskundigen over wat de Mahabharata kan betekenen in deze moderne samenleving. Ook bezoeken we een aantal archeologische plekken in de stad Kampilya (Noord-India) die een belangrijke rol in de Mahabharata spelen. Er wordt gezegd dat ieder aspect van het menselijk bestaan wordt genoemd in de Mahabharata. Alle geheimen kunnen gevonden worden in dit heilige geschrift.Minder

09-05-2015 11:35

OHM Religie & Spiritualiteit

OHM Religie & Spiritualiteit - OHM Religie & Spiritualiteit

Over de interpretatie van het begrip dharma volgens de Mahabharata en de betekenis van dit tweeduizend jaar oude epos voor hedendaagse morele vraagstukken.Meer Auteur Gurucharn Das en filmproducent Shyam Benegal delen hun visie op de interpretatie van het begrip dharma volgens de Mahabharata en vertellen hoe zij daardoor in hun leven en werken zijn beïnvloed. De Mahabharata, een eeuwenoud en omvangrijk epos, beschrijft niet alleen een oorlog die duizenden jaren geleden in India heeft gewoed. In de vertelling zit ook een uitgebreide verkenning verweven van de verhouding tussen mensen onderling en hun handelen vanuit de dharma oftewel morele keuzes, ethiek, gerechtigheid en oprechtheid. Wat moet je met een tweeduizend jaar oud epos bij een hedendaags moreel probleem? Hoe kan de Mahabharata onze manier van denken verbeteren? Is een daad moreel juist vanwege de motivatie of vanwege de gevolgen? Waar kan botsing tussen verschillende interpretaties van dharma toe leiden? Bestaat er zoiets als absoluut goed of absoluut fout? De Mahabharata laat je in de spiegel kijken en deze vragen aan jezelf stellen.Minder

11-04-2015 11:25

OHM Religie & Spiritualiteit

OHM Religie & Spiritualiteit - OHM Religie & Spiritualiteit

Volgens Swami Dayanand bereik je verlichting door te leven volgens de essentie van de Vedas. Hoe gaat dat samen met de huidige, westerse, samenleving?Meer In deze documentaire gaan we terug in de tijd. We beginnen in 1875 in Mumbai, India. Swami Dayanand vond dat er in die tijd veel verwarring bestond omtrent de juiste interpretatie van Vedische inzichten. Het bereiken van verlichting (moksha) was volgens hem niet meer mogelijk door verschillende misstanden. Zo werd er bijvoorbeeld gezegd dat de gewone man of vrouw de Vedas niet mocht lezen. Dit was voorbehouden aan geleerden. Maar volgens Swami Dayanand kan je alleen maar verlichting bereiken als je volgens de essentie van de Vedas leeft. Daarom vatte hij de essentie in tien simpele principes samen. Deze tien principes (grondbeginselen) geven de kern van de Vedas weer zoals hij die interpreteerde. De principes zijn op een simpele en begrijpelijke manier beschreven. Maar hoe passen we deze principes in onze huidige, westerse, samenleving toe?Minder

14-03-2015 11:30

OHM Religie & Spiritualiteit

OHM Religie & Spiritualiteit - OHM Religie & Spiritualiteit

Waarom vieren hindoes Nauratri en waarom moet dat twee keer per jaar? Reporter Pavan Marhé gaat op zoek naar de betekenis van deze viering.Meer OHM-reporter Pavan Marhé gaat op zoek naar de betekenis van de viering van Nauratri. Hindoes vieren dit jaar Nauratri van 21 t/m 28 maart en van 13 t/m 22 oktober. De vragen die hem bezighouden zijn: waarom viert men Nauratri en waarom moet dat twee keer per jaar? Welke regels moet de gelovige hindoe die hieraan meedoet gedurende de negen nachten in acht nemen? En wat is de symboliek van Nauratri? Pavan ontmoet op zijn zoektocht in Nederland en Suriname interessante personen. De godsdienst- wetenschapper dr. Victor van Bijlert vertelt dat in het hindoeïsme God niet alleen als een mannelijk persoon wordt voorgesteld, maar zelfs met meer recht als vrouw. God de Vader is dus voor hindoes ook God de Moeder (Devi) met als belangrijkste verschijningsvorm Durga Mata. Pritie Wadhwa is onderwijzeres op een hindoebasisschool in Nederland. Zij is zelf leerling op zo'n school geweest en heeft een belangrijk deel van haar vorming te danken aan het hindoe-onderwijs. Nu geeft ze de hindoetraditie door aan haar pupillen zodat zij zich kunnen voorbereiden op de komende Nauratri. In Suriname komt Pavan in contact met de energieke landbouwer en priester in opleiding Rayen Kalpoe. Voor Rayen is Durga Mata niet onbereikbaar in een verre hemel, maar duidelijk merkbaar op Moeder Aarde. Tot slot ontmoet Pavan de ex-bankdirecteur Ramlakhan die op Langádám nabij de plaats Uitkijk ter ere van Durga Mata een schitterend pelgrimsoord heeft opgericht. Hij besteedt onbaatzuchtig zijn vermogen aan dit tempelcomplex waar veel hindoes graag naartoe komen. Alle hindoe hoogtijdagen worden er groots gevierd.Minder

10-01-2015 11:31

OHM Religie & Spiritualiteit

OHM Religie & Spiritualiteit - OHM Religie & Spiritualiteit

De Bhagavad Gita is voor mensen van alle tijden en voor mensen van alle religies en spirituele tradities. Filosoof Mansukh Patel legt uit.Meer De Bhagavad Gita is voor mensen van alle tijden en voor mensen van alle religies en spirituele tradities. Filosoof Mansukh Patel vertelt over de Bhagavad Gita en neemt daarin zijn persoonlijke ervaringen mee. De Bhagavad Gita vertelt het verhaal van prins Arjuna en zijn mentor Shri Krishna. Arjuna staat voor de zoekende mens. Zijn mentor Shri Krishna laat zien hoe hij vanuit wanhoop en verwarring kan opklimmen naar een volledig vertrouwen in zichzelf en in het leven. Mansukh Patel groeide op in Kenia. Hij werd opgevoed met de 'Gandhiaanse traditie' van geweldloosheid en respect voor alles wat leeft.Minder

OHM Religie & Spiritualiteit gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van OHM Religie & Spiritualiteit de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van OHM Religie & Spiritualiteit bij OHM Religie & Spiritualiteit liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van OHM Religie & Spiritualiteit. Heb je een uitzending van OHM Religie & Spiritualiteit gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

OHM Religie & Spiritualiteit gemist

Uitzending gemist van OHM Religie & Spiritualiteit? Op deze pagina vind je alle uitzendingen van OHM Religie & Spiritualiteit, uitgezonden op Nederland 2. Heb je een uitzending van OHM Religie & Spiritualiteit gemist? Kijk deze dan hier terug!

Uitzending gemist van OHM Religie & Spiritualiteit? Hier kun je alle uitzendingen van OHM Religie & Spiritualiteit kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 10
  • Laatste uitzending op 12-12-2015 om 11:35 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!

Cookies

Hebikietsgemist.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op "Akkoord" te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Akkoord