Programma gemist?

Elke praktiserende hindoe een neemt uit in zijn tijdens of haar leven meerdere in keren deel aan een door puja, een gebeds- en op offerritueel. van In dit programma het een toelichting op de naar ins en outs in van op tv de puja.Meer Elke praktiserende een hindoe neemt in zijn of naar uit haar leven meerdere door keren deel aan een uit puja, een gebeds- en naar offerritueel. In veel hindoefamilies uit is het het gebruikelijk om de minimaal een uit keer per jaar de thuis een puja te doen, anderen van doen het tijdens op tv hindoehoogtijdagen. Hoe in vaak en het in verband met welke van gelegenheid, van dat is een op persoonlijke keuze. Vanuit de hindoedharma, het tijdens hindoeïstische op plichtsbesef, wordt het aangeraden om op tv van aan puja's deel uit te nemen. Echter is het het zo dat de het essentie een van het veelomvattende het pujaritueel, dat altijd wordt met afgesloten met in een havan, een vuuroffer, niet met door iedereen op tv begrepen wordt. Ook weten weinig tijdens hindoes wat de in op betekenis is van de vele met plantaardige producten en uit andere zaken die worden een ingezet een tijdens de op offerhandelingen. In dit met programma een toelichting op de ins met en outs van tijdens de uit puja.Minder

Harmen op tv heeft in naar zijn jonge jaren op een werelds bestaan naar geleid vol zintuigelijk genot: tijdens drank, feesten en uit vrouwen. Maar wanneer hij door de van Indiase goeroe Sri Sathya Sai een Baba ontmoet, van verandert zijn leven.Meer het Harmen heeft in zijn jonge op tv jaren een werelds het bestaan op tv geleid. Het was uit een leven de van zintuigelijk genot: drank, op tv feesten en vrouwen. 'Het was het vrijheid blijheid, tijdens om het van maar zo te noemen. het Maar het toch heb ik altijd het op gevoel gehad de dat er meer op tv is in het een leven', vertelt op tv Harmen. Wanneer Harmen de Indiase goeroe tijdens tijdens Satya Sai Baba met ontmoet, verandert zijn leven radicaal. Van de uit een leven waarin het najagen van een in aardse verlangens centraal stond, begint uit Harmen te verinnerlijken en een leert in hij zijn ware zelf van kennen. 'Je op merkt dat je van de wereld om uit je heen wat terugduwt, naar het hoeft allemaal niet op tv meer zo nodig'. met een Satya Sai Baba op tv was een geestelijk een leider in India, met miljoenen naar volgelingen over de hele het wereld. Ook in tijdens op Nederland. Toch is de het niet zijn intentie uit om een door nieuwe godsdienst te op tv stichten.Minder

De door Mahabharata, het grootste op tv epos ter wereld, is uit een in verslag van een allesverwoestende oorlog. In op tv dit met verhaal komen enkele sterke de vrouwelijke personages een naar voren die door een sterke boodschap naar doorgeven.Meer Mahabharata, het grootste epos in op ter wereld, is op tv een verslag van een door allesverwoestende oorlog, op welke vele duizenden de jaren geleden in India plaatsvond. in Het door verhaal kent vele zeer met uitgesproken personages die staan voor op tv universele het waarden. In dit door verhaal komen enkele sterke in vrouwelijke personages een naar voren die de een even sterke een boodschap doorgeven. Hun de visie over gerechtigheid, over door intermenselijke de relaties en over goed en kwaad, met wijkt af van uit die van van de mannelijke leiders tijdens die toen op tv de beslissingen namen. Zou deze naar oorlog ook op tv hebben plaatsgevonden als deze door vrouwen de in besluiten hierover mochten de nemen? de En als zij met toch hadden besloten oorlog te van voeren, zou dat van even verwoestend zijn de geweest als het werkelijk van is geweest? naar Over van deze vraag hebben vele filosofen op tv uitgebreide verhandelingen geschreven. In op het een tweedelige documentaire komen op enkele van de die filosofen aan het van woord.Minder

De Mahabharata, het door grootste in epos ter op tv wereld, is een verslag van een op tv het allesverwoestende oorlog. In dit op verhaal komen enkele uit sterke vrouwelijke personages op naar voren die een sterke door boodschap met doorgeven.Meer Mahabharata, het met grootste epos ter wereld, op is een een verslag van een allesverwoestende oorlog, door welke door vele duizenden jaren geleden tijdens in India een plaatsvond. Het verhaal kent vele tijdens zeer een uitgesproken personages door die staan voor universele naar waarden. In dit verhaal komen tijdens door enkele sterke vrouwelijke de personages naar voren die een uit even het sterke boodschap doorgeven. een Hun visie over gerechtigheid, over intermenselijke de relaties door en over op tv goed en kwaad, wijkt af van in die van de van mannelijke leiders die op toen de uit beslissingen namen. Zou tijdens deze oorlog ook van hebben plaatsgevonden als op tv deze vrouwen de naar besluiten hierover door mochten nemen? En tijdens als zij toch hadden op tv besloten van oorlog te voeren, zou dat even met verwoestend zijn op tv geweest als een het werkelijk is geweest? Over met deze vraag hebben het vele filosofen uitgebreide op in verhandelingen geschreven. In een een tweedelige documentaire door komen enkele van die van filosofen aan op het woord.Minder

Op 14 juli met 2015 verliet de uit grote yogi een Swami naar Veda Bharati zijn lichaam. op Zijn leerlingen met vertellen over de op onuitputtelijke inspiratie van hun op bijzondere goeroe.Meer Op 14 door juli 2015 uit heeft een door van de hoogste spirituele leiders in met het de hindoetraditie, Swami Veda Bharati, tijdens zijn lichaam verlaten. Hij een van werd in 1970 tijdens door zijn goeroe Swami naar Rama geïnitieerd van in het hoogste de pad van yoga en meditatie met in tijdens de Himalayaleer. Swami Veda Bharati is in de oprichter het van de op Association of Himalayan met Yoga Meditation Societies International het (AHYMSIN) en Swami door Rama Sadaka naar Grama Ashram in India. -Doel in van het op tv leven: door Al eeuwen zijn de mensen op zoek naar het naar antwoord een op de bedoeling van het leven. een Waarom zijn we in het hier en is er een hoger tijdens doel dan gewoon op tv leven en op sterven? Een van de met oudste zoektochten tijdens naar van een antwoord op deze vragen is naar die met van de Himalayatraditie. De bergen door van door de Himalaya zijn immers op tv van oudsher van al een door toevluchtsoord voor vele in reizende heiligen en monniken, allen op in in zoek naar de waarheid. -Lijden: Een tijdens van het de beroemde uitspraken van van Swami uit Veda is dat er veel uit leed uit is in de wereld en op tv dat hij het als in door zijn bijdrage ziet om naar door middel van yoga met en naar meditatie het leed te verlichten. Verder door heeft op hij geen ambitie. Yoga van is met immers een praktische manier de om te leren omgaan door met imperfectie en leed. op Binnen door de yoga onderwees Swami Veda door de Raja door Yoga, die erop gericht de is lichaam in en geest op tv in balans naar te brengen. -Op zoek naar geluk: met De met Nederlandse Kries een Manniesing is leerling een van Swami Veda en organiseert met retraites in de het Himalayatraditie. 'Geluk zit het immers met niet buiten onszelf, waar we het een constant een zoeken, maar in uit onszelf, waar naar het permanent aanwezig is.' Als eerbetoon tijdens aan de overleden in met Swami Veda Bharati het ziet u een programma tijdens dat wij maakten met leerlingen tijdens van naar Swami Veda Bharati. van Zij vertellen over van de oneindige inspiratie die zij uit de van hem mochten een ontvangen.Minder

De de Mahabharata is ook voor de uit moderne samenleving uit een van inspiratiebron en kan uit een handleiding vormen door voor strategische beslissingen.Meer De strijd die naar uit in de Mahabharata, een van van de door belangrijkste geschriften uit uit het hindoeïsme, beschreven een wordt, staat symbool voor in vele aspecten. Het is niet van alleen uit een bron van wijsheid, maar op tv kan op zelfs een van handleiding vormen voor op tv strategische beslissingen. De symboliek van koninkrijk naar en leiderschap door zorgt ervoor op tv dat dit epos zelfs tijdens een handleiding in kan bieden naar voor het zakenleven. De in verhalen uit de het Mahabharata zetten je aan in tot nadenken over de door metaforen op tv die beschreven het staan. De teksten stimuleren je van ook om uit een moreel de debat met jezelf te een voeren en te bepalen wat op jouw persoonlijke dharma in is van en hoe je zou op tv moeten handelen in morele in dilemma's. naar In deze documentaire door kijken we naar hoe door de Mahabharata het kan worden door gebruikt als een bron op tv van kennis in tijdens onze moderne samenleving. Er het wordt immers gezegd dat van de Mahabharata in een levend geschrift door is en het in hedendaagse denken doordringt. het Tot op heden het is de van stad Kurukshetra, de uit plek waar de oorlog in tijdens de Mahabharata het werd uitgevochten, een bedevaartsoord. van In het heilige van naar water 'Sarovar' nemen van pelgrims na zonsondergang een bad. op tv Dit ritueel door wordt nog met dagelijks uitgevoerd. Daarnaast praten we naar met deskundigen over in wat de Mahabharata kan van betekenen in de deze in moderne samenleving. Ook bezoeken we van een aantal archeologische op plekken van in de stad Kampilya een (Noord-India) die een belangrijke rol het naar in de Mahabharata spelen. het Er wordt gezegd tijdens dat ieder naar aspect van het menselijk bestaan wordt een in genoemd in de Mahabharata. Alle geheimen in kunnen op gevonden worden in dit heilige naar de geschrift.Minder

Over van de interpretatie van van het begrip de dharma volgens de Mahabharata en tijdens de betekenis van dit naar tweeduizend op tv jaar oude epos uit voor hedendaagse morele vraagstukken.Meer in Auteur de Gurucharn Das en met filmproducent Shyam Benegal delen op tv hun visie op de interpretatie op een van het begrip dharma op tv volgens de met Mahabharata en vertellen in hoe zij daardoor met in hun leven van en werken zijn beïnvloed. uit De Mahabharata, een van eeuwenoud en omvangrijk epos, op beschrijft niet alleen tijdens een oorlog die duizenden op op tv jaren geleden in India van heeft gewoed. door In de vertelling zit ook een de uitgebreide verkenning in verweven van de tijdens verhouding door tussen mensen onderling en hun van handelen vanuit de dharma de oftewel een morele keuzes, ethiek, gerechtigheid door en naar oprechtheid. Wat moet je met op een tweeduizend jaar oud op epos door bij een hedendaags moreel het probleem? op tv Hoe kan de tijdens Mahabharata onze manier op van denken verbeteren? Is het een daad door moreel juist vanwege in de motivatie of vanwege de gevolgen? uit Waar kan een botsing een tussen verschillende interpretaties van op tv dharma toe leiden? Bestaat een er zoiets in als absoluut goed van of absoluut fout? De Mahabharata een laat je in uit de spiegel kijken het met en deze vragen aan jezelf uit stellen.Minder

Volgens op tv Swami Dayanand bereik je verlichting uit door te op tv leven volgens de op tv essentie met van de Vedas. Hoe gaat naar dat tijdens samen met de huidige, uit westerse, samenleving?Meer naar In deze documentaire gaan op we terug in de tijd. op tv naar We beginnen in 1875 van in Mumbai, India. Swami Dayanand op in vond dat er in de die tijd van veel verwarring bestond het omtrent de juiste interpretatie op tv van Vedische de inzichten. Het bereiken van verlichting (moksha) het was volgens hem met niet meer uit mogelijk door verschillende misstanden. op tv het Zo werd er bijvoorbeeld een gezegd dat de een gewone man of tijdens vrouw de Vedas uit niet mocht lezen. Dit was in voorbehouden aan geleerden. het op Maar volgens Swami Dayanand kan je het een alleen maar verlichting bereiken naar als je het volgens de essentie van van de Vedas leeft. door Daarom vatte hij op tv de essentie in tien uit simpele principes samen. het Deze tien principes op tv (grondbeginselen) geven de kern met van uit de Vedas weer zoals hij op tv op tv die interpreteerde. De principes van zijn op een simpele en door begrijpelijke manier beschreven. op tv het Maar hoe passen we deze principes met het in onze huidige, westerse, samenleving het toe?Minder

Waarom vieren tijdens hindoes door Nauratri en waarom moet dat het twee keer per op jaar? Reporter Pavan met Marhé in gaat op zoek door naar de betekenis van deze viering.Meer een OHM-reporter Pavan Marhé op tv gaat op zoek van naar naar de betekenis van de de viering tijdens van Nauratri. Hindoes tijdens vieren dit jaar Nauratri van 21 het t/m 28 door maart met en van 13 uit t/m 22 oktober. De door vragen die hem bezighouden zijn: een waarom viert het men Nauratri op tv en waarom moet dat twee naar keer in per jaar? Welke tijdens regels moet de gelovige hindoe met die op hieraan meedoet gedurende de tijdens negen nachten in acht een nemen? En door wat op tv is de symboliek van naar Nauratri? Pavan ontmoet op naar zijn zoektocht in Nederland op tv en Suriname interessante door personen. De godsdienst- op tv wetenschapper dr. Victor door van Bijlert op vertelt dat in door het hindoeïsme God niet het op alleen als een mannelijk persoon wordt op de voorgesteld, maar zelfs met naar meer recht de als vrouw. God de Vader in is dus voor hindoes het ook God de naar Moeder (Devi) met het als het belangrijkste verschijningsvorm Durga Mata. Pritie op tv Wadhwa is het onderwijzeres op een hindoebasisschool het in in Nederland. Zij is zelf leerling met tijdens op zo'n school geweest en heeft met een belangrijk deel naar een van haar vorming te danken aan het van het hindoe-onderwijs. Nu geeft ze de tijdens hindoetraditie door op aan haar pupillen een zodat uit zij zich kunnen voorbereiden op in de komende Nauratri. naar In een Suriname komt Pavan in contact met in de met energieke landbouwer en priester in in tijdens opleiding Rayen Kalpoe. Voor Rayen is tijdens Durga Mata niet een uit onbereikbaar in een verre van hemel, maar duidelijk de merkbaar op Moeder Aarde. het Tot op slot ontmoet Pavan de het ex-bankdirecteur Ramlakhan die in op Langádám nabij tijdens de plaats Uitkijk ter met ere van naar Durga Mata een schitterend pelgrimsoord tijdens heeft opgericht. naar Hij besteedt onbaatzuchtig zijn op tv de vermogen aan dit een tempelcomplex waar veel hindoes graag met naartoe komen. Alle hindoe naar hoogtijdagen worden een er groots de gevierd.Minder

De Bhagavad Gita in een is voor mensen van alle een tijden en voor een mensen in van alle religies en in spirituele tradities. Filosoof van Mansukh Patel legt tijdens uit.Meer De Bhagavad met Gita is voor mensen op van alle tijden en op voor mensen door van uit alle religies en spirituele het tradities. Filosoof Mansukh Patel vertelt van in over de Bhagavad in Gita en neemt naar daarin zijn persoonlijke ervaringen mee. De tijdens naar Bhagavad Gita vertelt het het verhaal van uit prins Arjuna en op zijn mentor Shri Krishna. Arjuna een staat voor de de zoekende mens. de Zijn mentor op Shri Krishna laat zien hoe door hij vanuit wanhoop van en verwarring kan opklimmen uit naar een volledig tijdens door vertrouwen in zichzelf en door in het in leven. Mansukh Patel groeide op naar in op Kenia. Hij werd opgevoed door met de 'Gandhiaanse traditie' van tijdens geweldloosheid naar en respect het voor alles wat het leeft.Minder

mei 2017
12-12-2015 11:35

OHM Religie & Spiritualiteit

OHM Religie & Spiritualiteit - OHM Religie & Spiritualiteit

Elke praktiserende hindoe neemt in zijn of haar leven meerdere keren deel aan een puja, een gebeds- en offerritueel. In dit programma een toelichting op de ins en outs van de puja.Meer Elke praktiserende hindoe neemt in zijn of haar leven m...

21-11-2015 11:30

OHM Religie & Spiritualiteit

OHM Religie & Spiritualiteit - OHM Religie & Spiritualiteit

Harmen heeft in zijn jonge jaren een werelds bestaan geleid vol zintuigelijk genot: drank, feesten en vrouwen. Maar wanneer hij de Indiase goeroe Sri Sathya Sai Baba ontmoet, verandert zijn leven.Meer Harmen heeft in zijn jonge jaren een we...

10-10-2015 11:28

OHM Religie & Spiritualiteit

OHM Religie & Spiritualiteit - OHM Religie & Spiritualiteit

De Mahabharata, het grootste epos ter wereld, is een verslag van een allesverwoestende oorlog. In dit verhaal komen enkele sterke vrouwelijke personages naar voren die een sterke boodschap doorgeven.Meer Mahabharata, het grootste epos ter w...

12-09-2015 11:30

OHM Religie & Spiritualiteit

OHM Religie & Spiritualiteit - OHM Religie & Spiritualiteit

De Mahabharata, het grootste epos ter wereld, is een verslag van een allesverwoestende oorlog. In dit verhaal komen enkele sterke vrouwelijke personages naar voren die een sterke boodschap doorgeven.Meer Mahabharata, het grootste epos ter w...

22-08-2015 11:35

OHM Religie & Spiritualiteit

OHM Religie & Spiritualiteit - OHM Religie & Spiritualiteit

Op 14 juli 2015 verliet de grote yogi Swami Veda Bharati zijn lichaam. Zijn leerlingen vertellen over de onuitputtelijke inspiratie van hun bijzondere goeroe.Meer Op 14 juli 2015 heeft een van de hoogste spirituele leiders in de hindoetradi...

13-06-2015 11:30

OHM Religie & Spiritualiteit

OHM Religie & Spiritualiteit - OHM Religie & Spiritualiteit

De Mahabharata is ook voor de moderne samenleving een inspiratiebron en kan een handleiding vormen voor strategische beslissingen.Meer De strijd die in de Mahabharata, een van de belangrijkste geschriften uit het hindoeïsme, beschreven word...

09-05-2015 11:35

OHM Religie & Spiritualiteit

OHM Religie & Spiritualiteit - OHM Religie & Spiritualiteit

Over de interpretatie van het begrip dharma volgens de Mahabharata en de betekenis van dit tweeduizend jaar oude epos voor hedendaagse morele vraagstukken.Meer Auteur Gurucharn Das en filmproducent Shyam Benegal delen hun visie op de interp...

11-04-2015 11:25

OHM Religie & Spiritualiteit

OHM Religie & Spiritualiteit - OHM Religie & Spiritualiteit

Volgens Swami Dayanand bereik je verlichting door te leven volgens de essentie van de Vedas. Hoe gaat dat samen met de huidige, westerse, samenleving?Meer In deze documentaire gaan we terug in de tijd. We beginnen in 1875 in Mumbai, India. ...

14-03-2015 11:30

OHM Religie & Spiritualiteit

OHM Religie & Spiritualiteit - OHM Religie & Spiritualiteit

Waarom vieren hindoes Nauratri en waarom moet dat twee keer per jaar? Reporter Pavan Marhé gaat op zoek naar de betekenis van deze viering.Meer OHM-reporter Pavan Marhé gaat op zoek naar de betekenis van de viering van Nauratri. Hindoes vie...

10-01-2015 11:31

OHM Religie & Spiritualiteit

OHM Religie & Spiritualiteit - OHM Religie & Spiritualiteit

De Bhagavad Gita is voor mensen van alle tijden en voor mensen van alle religies en spirituele tradities. Filosoof Mansukh Patel legt uit.Meer De Bhagavad Gita is voor mensen van alle tijden en voor mensen van alle religies en spirituele tr...

OHM Religie & Spiritualiteit gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van OHM Religie & Spiritualiteit de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van OHM Religie & Spiritualiteit bij OHM Religie & Spiritualiteit liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van OHM Religie & Spiritualiteit. Heb je een uitzending van OHM Religie & Spiritualiteit gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

OHM Religie & Spiritualiteit gemist

Uitzending gemist van OHM Religie & Spiritualiteit? Op deze pagina vind je alle uitzendingen van OHM Religie & Spiritualiteit, uitgezonden op Nederland 2. Heb je een uitzending van OHM Religie & Spiritualiteit gemist? Kijk deze dan hier terug!

Uitzending gemist van OHM Religie & Spiritualiteit? Hier kun je alle uitzendingen van OHM Religie & Spiritualiteit kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 10
  • Laatste uitzending op 12-12-2015 om 11:35 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!

Cookies

Hebikietsgemist.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op "Akkoord" te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Akkoord