Programma gemist?

Elke praktiserende hindoe de neemt de in zijn of de haar leven meerdere het keren deel aan een puja, uit een gebeds- uit en offerritueel. het In dit programma een toelichting op tv op het de ins en outs naar van uit de puja.Meer Elke uit praktiserende hindoe neemt in zijn door of haar leven tijdens meerdere keren deel tijdens aan een puja, een een gebeds- en met offerritueel. In veel hindoefamilies op tv is uit het gebruikelijk om naar minimaal een keer per jaar het de thuis een puja te naar doen, anderen uit doen het tijdens hindoehoogtijdagen. Hoe vaak tijdens en in de verband met uit welke gelegenheid, dat is een een persoonlijke naar keuze. Vanuit de hindoedharma, het tijdens hindoeïstische plichtsbesef, wordt met het aangeraden om op tv aan met puja's deel te nemen. Echter van is op het zo door dat de essentie in van het veelomvattende pujaritueel, naar dat altijd tijdens wordt afgesloten met een naar havan, een vuuroffer, niet door op tv tijdens iedereen begrepen wordt. Ook weten weinig op hindoes wat de door betekenis is van het de vele naar plantaardige in producten en andere een zaken die worden ingezet tijdens de door offerhandelingen. In met dit programma een met toelichting met op de ins een en outs van van de puja.Minder

Harmen heeft met in zijn jonge van jaren een werelds bestaan op tv geleid in vol zintuigelijk genot: drank, uit feesten en vrouwen. naar Maar wanneer naar hij de Indiase goeroe Sri van Sathya op Sai Baba ontmoet, verandert zijn door leven.Meer Harmen heeft op in zijn jonge de jaren op tv een werelds bestaan geleid. uit Het was een leven het op van zintuigelijk genot: drank, de feesten en vrouwen. 'Het naar was vrijheid blijheid, om met het op maar zo te naar noemen. Maar toch heb van ik altijd het het gevoel gehad dat het er meer is in het het leven', vertelt het in Harmen. Wanneer Harmen de uit Indiase goeroe Satya Sai naar Baba ontmoet, verandert zijn op tv leven op tv radicaal. Van tijdens een leven waarin door het najagen van aardse naar verlangens centraal stond, begint door Harmen te verinnerlijken naar en leert een hij zijn ware zelf een kennen. door 'Je merkt dat je de naar wereld om door je heen wat terugduwt, het uit uit hoeft allemaal niet meer zo nodig'. naar Satya een Sai Baba was een een geestelijk op leider in India, met miljoenen op tv volgelingen over van de hele een wereld. Ook in Nederland. Toch is de het niet op tv zijn intentie om een een nieuwe godsdienst te naar met stichten.Minder

De Mahabharata, op tv het grootste epos ter van wereld, is van een de verslag van een allesverwoestende oorlog. In uit dit verhaal komen op enkele sterke tijdens vrouwelijke personages van naar voren die een in sterke boodschap doorgeven.Meer Mahabharata, het het grootste naar epos ter wereld, is het een verslag met van een allesverwoestende oorlog, met welke vele duizenden het jaren tijdens geleden in India naar plaatsvond. Het verhaal kent een vele zeer uitgesproken personages het met die staan voor universele waarden. naar In dit op verhaal komen enkele sterke van vrouwelijke personages het naar voren die een op tv even sterke in boodschap doorgeven. in Hun visie over van gerechtigheid, over intermenselijke relaties de en over goed en op tv kwaad, wijkt door af van die van door de het mannelijke leiders die het toen de beslissingen namen. de Zou deze oorlog het ook hebben plaatsgevonden een als deze vrouwen door de besluiten hierover mochten nemen? naar En als zij de toch in hadden besloten oorlog te voeren, door zou dat naar even verwoestend naar zijn geweest tijdens als het werkelijk is geweest? Over met deze vraag hebben van vele filosofen uitgebreide tijdens verhandelingen geschreven. het In een tweedelige van documentaire komen enkele met van die filosofen aan naar het met woord.Minder

De van Mahabharata, het op grootste epos ter wereld, door is een verslag van de een allesverwoestende oorlog. in In dit verhaal komen door enkele sterke in vrouwelijke personages de naar voren die een sterke het boodschap het doorgeven.Meer Mahabharata, het grootste door epos ter wereld, is uit een verslag van tijdens door een allesverwoestende oorlog, welke vele duizenden tijdens met jaren geleden in India plaatsvond. Het tijdens verhaal kent vele met zeer uitgesproken van personages die op staan voor universele in waarden. In van dit verhaal komen enkele sterke vrouwelijke tijdens personages naar door voren die een even op sterke boodschap de doorgeven. naar Hun visie over het gerechtigheid, over intermenselijke relaties en tijdens over goed en van kwaad, wijkt af met van die van met de op tv mannelijke leiders die toen de de beslissingen namen. tijdens Zou deze het oorlog ook hebben plaatsgevonden door als deze vrouwen de besluiten op tv hierover op tv mochten nemen? En in als zij toch de hadden besloten oorlog van te voeren, zou het dat even verwoestend op tv zijn geweest als het door werkelijk in is geweest? Over in deze vraag hebben vele filosofen op tv uitgebreide verhandelingen een geschreven. In een tweedelige van documentaire naar komen enkele van die naar filosofen aan het uit woord.Minder

Op de 14 juli 2015 verliet de in grote yogi Swami het Veda Bharati zijn van lichaam. Zijn tijdens leerlingen vertellen over de op tv onuitputtelijke een inspiratie van hun bijzondere tijdens goeroe.Meer Op 14 met juli in 2015 heeft een van de hoogste door spirituele leiders in tijdens de hindoetraditie, Swami tijdens op tv Veda Bharati, zijn lichaam verlaten. op Hij werd in op tv 1970 door zijn goeroe op tv Swami Rama geïnitieerd op in van het hoogste pad van het yoga en in meditatie in de tijdens Himalayaleer. Swami Veda op Bharati is de oprichter van uit de het Association of Himalayan Yoga Meditation van Societies International een (AHYMSIN) een en Swami Rama tijdens Sadaka Grama Ashram naar in India. -Doel in van het leven: Al eeuwen zijn van mensen op zoek naar het naar het antwoord op de de bedoeling van het leven. uit op Waarom zijn we de hier en is uit er een hoger doel dan gewoon de naar leven en sterven? Een het van de oudste zoektochten naar door door een antwoord op deze vragen is uit van die van de Himalayatraditie. uit De bergen in van de Himalaya zijn door immers van oudsher in al een toevluchtsoord voor vele uit met reizende heiligen en monniken, allen op op een zoek naar de waarheid. -Lijden: Een in met van de beroemde uitspraken van de Swami Veda is in dat het er veel leed is in op de wereld uit en dat hij het als uit zijn het bijdrage ziet om door middel tijdens een van yoga en meditatie met het leed te verlichten. Verder op heeft tijdens hij geen met ambitie. Yoga is immers een door praktische manier om de te leren op omgaan met imperfectie van en leed. Binnen de het yoga onderwees Swami in Veda de een Raja Yoga, van die erop gericht is de lichaam en in geest in balans een te brengen. -Op zoek naar geluk: naar De uit Nederlandse Kries naar Manniesing is leerling van op Swami Veda en organiseert retraites tijdens in door de Himalayatraditie. naar 'Geluk zit immers niet buiten onszelf, op naar waar we het met constant zoeken, maar in onszelf, op tv waar het permanent uit aanwezig op is.' Als eerbetoon aan tijdens de overleden tijdens Swami Veda Bharati ziet u een uit programma dat wij tijdens maakten de met leerlingen van Swami Veda door Bharati. met Zij vertellen uit over de oneindige inspiratie op tv die zij van tijdens hem mochten van ontvangen.Minder

De op tv Mahabharata is ook voor van de met moderne samenleving een inspiratiebron en kan naar een handleiding tijdens vormen uit voor strategische beslissingen.Meer De strijd van die naar in de Mahabharata, een van de door belangrijkste geschriften op uit het hindoeïsme, beschreven door wordt, staat naar symbool voor tijdens vele aspecten. in Het is niet de alleen een bron van door wijsheid, maar kan de zelfs een handleiding vormen voor in strategische het beslissingen. De symboliek op van koninkrijk en leiderschap zorgt een ervoor dat op dit epos met zelfs een van handleiding kan bieden voor het zakenleven. op De verhalen van uit de tijdens Mahabharata zetten je met aan tot nadenken uit over de metaforen die beschreven tijdens staan. het De teksten op stimuleren je ook om een moreel van debat met van jezelf te voeren van en te bepalen wat op tv jouw een persoonlijke dharma is en hoe tijdens je zou uit moeten handelen in morele tijdens op tv dilemma's. In deze tijdens documentaire kijken we naar hoe de de Mahabharata uit kan worden in gebruikt als een door bron van kennis in naar onze moderne samenleving. met Er wordt met immers gezegd dat de Mahabharata met een levend geschrift is van en het hedendaagse van denken doordringt. Tot met op op heden is de de stad Kurukshetra, in de plek waar op tv de oorlog in de Mahabharata werd het uitgevochten, een bedevaartsoord. op In de het heilige het water 'Sarovar' nemen pelgrims op na zonsondergang op tv een bad. Dit ritueel wordt op tv nog dagelijks op tv uitgevoerd. Daarnaast praten we met de het deskundigen over wat de de Mahabharata kan betekenen in deze het moderne samenleving. Ook met bezoeken van we een tijdens aantal archeologische plekken door in de stad Kampilya (Noord-India) die door een belangrijke een rol in de Mahabharata een door spelen. Er wordt in gezegd dat ieder aspect van in het menselijk met bestaan wordt uit genoemd in de Mahabharata. Alle geheimen naar in kunnen gevonden worden in dit van heilige op geschrift.Minder

Over de de interpretatie van het begrip in dharma volgens de door Mahabharata en een de van betekenis van dit tweeduizend jaar tijdens oude op epos voor hedendaagse morele vraagstukken.Meer tijdens Auteur Gurucharn de Das en filmproducent het Shyam Benegal delen door hun visie op op de interpretatie van naar het begrip dharma met volgens de Mahabharata door en vertellen hoe naar zij daardoor door in hun leven en werken zijn met van beïnvloed. De Mahabharata, een eeuwenoud en tijdens omvangrijk de epos, beschrijft niet alleen een in met oorlog die duizenden jaren geleden in tijdens India heeft door gewoed. de In de vertelling zit ook de een uitgebreide naar verkenning verweven van de op verhouding tussen met mensen onderling de en hun handelen vanuit de een dharma tijdens oftewel morele keuzes, door ethiek, gerechtigheid en oprechtheid. Wat tijdens moet je met een door tijdens tweeduizend jaar oud epos op bij een hedendaags moreel probleem? het Hoe kan uit de Mahabharata onze door manier van denken verbeteren? naar Is een daad van moreel juist vanwege het de motivatie of met vanwege de de gevolgen? Waar kan door botsing tussen verschillende van interpretaties van in dharma toe leiden? Bestaat er met zoiets als tijdens absoluut het goed of absoluut fout? De Mahabharata een laat op tv je in het de spiegel kijken en deze vragen naar aan op jezelf stellen.Minder

Volgens Swami het Dayanand bereik je door verlichting door met te leven volgens op tv de essentie van de de Vedas. Hoe door gaat dat tijdens samen met de huidige, westerse, samenleving?Meer uit In deze tijdens documentaire gaan uit we terug in de een tijd. We beginnen in naar 1875 in Mumbai, in India. op tv Swami Dayanand vond dat op er een in die tijd veel verwarring door bestond een omtrent de juiste door interpretatie van Vedische in inzichten. Het bereiken van verlichting (moksha) het was volgens uit hem niet meer mogelijk de tijdens door verschillende misstanden. Zo van werd er bijvoorbeeld gezegd op tv dat de in gewone man een of vrouw de Vedas niet mocht de lezen. Dit was op tv voorbehouden aan door geleerden. uit Maar volgens Swami Dayanand kan op je alleen uit maar verlichting bereiken als de je uit volgens de essentie van de een Vedas leeft. Daarom vatte een hij de essentie in in tien simpele met principes samen. het Deze uit tien principes (grondbeginselen) geven de kern op van door de Vedas naar weer zoals hij tijdens die interpreteerde. De principes zijn op met een simpele in en begrijpelijke manier van beschreven. Maar hoe uit passen we deze de principes in door onze huidige, westerse, uit samenleving toe?Minder

Waarom op vieren hindoes Nauratri en in waarom moet dat twee het keer de per jaar? Reporter Pavan Marhé op tv op gaat op zoek naar de betekenis een van deze naar viering.Meer OHM-reporter Pavan naar Marhé gaat op de zoek naar uit de betekenis van het de viering de van Nauratri. Hindoes vieren de dit jaar Nauratri met van 21 door t/m 28 maart en van op 13 t/m 22 oktober. tijdens De met vragen die hem uit bezighouden zijn: naar waarom viert men Nauratri en waarom de moet op tv dat twee keer per jaar? met Welke regels moet het een de gelovige hindoe door die hieraan meedoet gedurende de door negen nachten in de acht nemen? op tv En wat uit is de symboliek uit van Nauratri? Pavan ontmoet op met zijn zoektocht in Nederland een en Suriname van interessante personen. De godsdienst- tijdens wetenschapper dr. Victor uit op van Bijlert vertelt met dat in het hindoeïsme God niet tijdens alleen als op tv een mannelijk persoon wordt een voorgesteld, maar met zelfs met door meer recht als vrouw. God de op de Vader is dus voor naar hindoes ook God het de een Moeder (Devi) met als belangrijkste een verschijningsvorm van Durga Mata. Pritie in Wadhwa is onderwijzeres op met een hindoebasisschool in Nederland. op tv Zij is het zelf leerling op met zo'n school naar geweest en heeft naar een belangrijk deel van haar door vorming te danken aan door het het hindoe-onderwijs. Nu geeft ze de het hindoetraditie naar door aan haar pupillen op zodat zij zich kunnen tijdens voorbereiden op een de komende op Nauratri. In Suriname in komt Pavan uit in contact met naar de energieke landbouwer en priester in door opleiding Rayen op Kalpoe. Voor Rayen de is Durga Mata niet een onbereikbaar in een een verre hemel, op tv maar duidelijk merkbaar op een Moeder Aarde. Tot op slot ontmoet Pavan het de ex-bankdirecteur de Ramlakhan die op Langádám tijdens nabij de op tv plaats Uitkijk ter naar ere van Durga Mata van een uit schitterend pelgrimsoord heeft op tv opgericht. Hij besteedt op tv onbaatzuchtig zijn vermogen op aan dit tempelcomplex waar veel met hindoes graag tijdens naartoe van komen. Alle hindoe hoogtijdagen worden van er naar groots gevierd.Minder

De in Bhagavad Gita is voor mensen in van de alle tijden en een voor mensen van alle van religies en spirituele naar tradities. op tv Filosoof Mansukh Patel legt uit.Meer van De een Bhagavad Gita is van voor mensen van alle uit tijden en voor mensen tijdens van alle religies en met spirituele tijdens tradities. Filosoof Mansukh Patel vertelt door over de Bhagavad een Gita door en neemt daarin zijn persoonlijke naar met ervaringen mee. De naar Bhagavad Gita vertelt het verhaal de van prins een Arjuna en een zijn mentor Shri naar Krishna. Arjuna staat voor de door zoekende mens. Zijn mentor naar Shri Krishna laat de zien hoe op hij vanuit het wanhoop en de verwarring kan opklimmen naar een volledig naar vertrouwen in in zichzelf en in tijdens het op tv leven. Mansukh Patel groeide op door in Kenia. Hij werd het opgevoed met de het 'Gandhiaanse met traditie' van geweldloosheid door en respect voor alles de wat een leeft.Minder

september 2017
12-12-2015 11:35

OHM Religie & Spiritualiteit

OHM Religie & Spiritualiteit - OHM Religie & Spiritualiteit

Elke praktiserende hindoe neemt in zijn of haar leven meerdere keren deel aan een puja, een gebeds- en offerritueel. In dit programma een toelichting op de ins en outs van de puja.Meer Elke praktiserende hindoe neemt in zijn of haar leven m...

21-11-2015 11:30

OHM Religie & Spiritualiteit

OHM Religie & Spiritualiteit - OHM Religie & Spiritualiteit

Harmen heeft in zijn jonge jaren een werelds bestaan geleid vol zintuigelijk genot: drank, feesten en vrouwen. Maar wanneer hij de Indiase goeroe Sri Sathya Sai Baba ontmoet, verandert zijn leven.Meer Harmen heeft in zijn jonge jaren een we...

10-10-2015 11:28

OHM Religie & Spiritualiteit

OHM Religie & Spiritualiteit - OHM Religie & Spiritualiteit

De Mahabharata, het grootste epos ter wereld, is een verslag van een allesverwoestende oorlog. In dit verhaal komen enkele sterke vrouwelijke personages naar voren die een sterke boodschap doorgeven.Meer Mahabharata, het grootste epos ter w...

12-09-2015 11:30

OHM Religie & Spiritualiteit

OHM Religie & Spiritualiteit - OHM Religie & Spiritualiteit

De Mahabharata, het grootste epos ter wereld, is een verslag van een allesverwoestende oorlog. In dit verhaal komen enkele sterke vrouwelijke personages naar voren die een sterke boodschap doorgeven.Meer Mahabharata, het grootste epos ter w...

22-08-2015 11:35

OHM Religie & Spiritualiteit

OHM Religie & Spiritualiteit - OHM Religie & Spiritualiteit

Op 14 juli 2015 verliet de grote yogi Swami Veda Bharati zijn lichaam. Zijn leerlingen vertellen over de onuitputtelijke inspiratie van hun bijzondere goeroe.Meer Op 14 juli 2015 heeft een van de hoogste spirituele leiders in de hindoetradi...

13-06-2015 11:30

OHM Religie & Spiritualiteit

OHM Religie & Spiritualiteit - OHM Religie & Spiritualiteit

De Mahabharata is ook voor de moderne samenleving een inspiratiebron en kan een handleiding vormen voor strategische beslissingen.Meer De strijd die in de Mahabharata, een van de belangrijkste geschriften uit het hindoeïsme, beschreven word...

09-05-2015 11:35

OHM Religie & Spiritualiteit

OHM Religie & Spiritualiteit - OHM Religie & Spiritualiteit

Over de interpretatie van het begrip dharma volgens de Mahabharata en de betekenis van dit tweeduizend jaar oude epos voor hedendaagse morele vraagstukken.Meer Auteur Gurucharn Das en filmproducent Shyam Benegal delen hun visie op de interp...

11-04-2015 11:25

OHM Religie & Spiritualiteit

OHM Religie & Spiritualiteit - OHM Religie & Spiritualiteit

Volgens Swami Dayanand bereik je verlichting door te leven volgens de essentie van de Vedas. Hoe gaat dat samen met de huidige, westerse, samenleving?Meer In deze documentaire gaan we terug in de tijd. We beginnen in 1875 in Mumbai, India. ...

14-03-2015 11:30

OHM Religie & Spiritualiteit

OHM Religie & Spiritualiteit - OHM Religie & Spiritualiteit

Waarom vieren hindoes Nauratri en waarom moet dat twee keer per jaar? Reporter Pavan Marhé gaat op zoek naar de betekenis van deze viering.Meer OHM-reporter Pavan Marhé gaat op zoek naar de betekenis van de viering van Nauratri. Hindoes vie...

10-01-2015 11:31

OHM Religie & Spiritualiteit

OHM Religie & Spiritualiteit - OHM Religie & Spiritualiteit

De Bhagavad Gita is voor mensen van alle tijden en voor mensen van alle religies en spirituele tradities. Filosoof Mansukh Patel legt uit.Meer De Bhagavad Gita is voor mensen van alle tijden en voor mensen van alle religies en spirituele tr...

OHM Religie & Spiritualiteit gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van OHM Religie & Spiritualiteit de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van OHM Religie & Spiritualiteit bij OHM Religie & Spiritualiteit liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van OHM Religie & Spiritualiteit. Heb je een uitzending van OHM Religie & Spiritualiteit gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

OHM Religie & Spiritualiteit gemist

Uitzending gemist van OHM Religie & Spiritualiteit? Op deze pagina vind je alle uitzendingen van OHM Religie & Spiritualiteit, uitgezonden op Nederland 2. Heb je een uitzending van OHM Religie & Spiritualiteit gemist? Kijk deze dan hier terug!

Uitzending gemist van OHM Religie & Spiritualiteit? Hier kun je alle uitzendingen van OHM Religie & Spiritualiteit kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 10
  • Laatste uitzending op 12-12-2015 om 11:35 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!

Cookies

Hebikietsgemist.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op "Akkoord" te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Akkoord