Programma gemist?

MSM, Glucosamine, het vitamine D. Bijna de de helft tijdens van de Nederlanders uit slikt voedingssupplementen, zoals in vitaminepillen en kruidenpreparaten. op tv Helpen deze middeltjes om gezond uit naar te worden en te blijven? 'Baat op het niet naar dan schaadt het van niet', denken veel mensen. in Maar is op dat wel zo? Volgens de op tv veel fabrikanten van voedingssupplementen is naar het noodzakelijk om bepaalde op pillen te slikken. het uit In winkels en op websites wordt met klanten gouden bergen op beloofd. met Mag dit wel? Een zoektocht een naar het het nut in en de noodzaak op van voedingssupplementen en de claims met die worden door gedaan over de in effecten ervan.

Het aantal het politiemeldingen van verwarde het personen blijft stijgen. op tv Wat is er in het de afgelopen tijdens jaren veranderd in in de hulp voor een deze uit groep mensen? We gaan langs in bij naar verschillende vervoersprojecten voor in mensen in verwarde toestand, zoals bij uit de psycholance in naar Assen. in En we gaan mee met met de streettriage in in de Almelo, waar een GGZ-medewerker en van politieagent samen op uit verwarde personen op afgaan. Maar waar met breng je mensen, met allemaal uit verschillende redenen naar voor hun problemen, naartoe? op En naar hoe voorkom naar je dat ze met met politie in aanraking op tv komen?

Er van is overal herrie om van ons uit heen en dat lawaai neemt alsmaar in op tv toe. Opgevoerde scooters, quads, van vliegtuiglawaai, terrassen die van tot laat in de uit avond open op zijn. Een uit op de drie Nederlanders wordt blootgesteld naar in aan geluidsniveaus die onverantwoord naar hoog zijn. En uit dát blijkt desastreus voor de onze gezondheid. Er is op tv steeds meer bewijs naar dat door langdurige blootstelling aan lawaai met hart- en een vaatziekten, depressies de en leerproblemen bij kinderen het veroorzaakt. De wereldgezondheidsorganisatie WHO sloeg door afgelopen najaar door alarm en kwam een met het dringende advies naar aan met overheden om de omgevingslawaai drastisch omlaag uit te brengen. De het vraag is alleen: hoe door krijgen we een het stiller?

Veel Nederlanders maken de zich de zorgen over het plastic met dat van alle op tv kanten onze wateren in naar waait uit en stroomt. Ze door zien dat het zich ophoopt op en dat dieren uit er naar last van hebben. Vrijwilligers ruimen in regelmatig van onze stranden op. uit Maar hoe zit de dat met in onze rivieren en grachten: de hoeveel plastic zit daarin? En op tv het wie moet het een opruimen?

Patiënten die alsmaar tijdens opnieuw hun uit verhaal door moeten vertellen, patiëntengegevens die van onvindbaar of onleesbaar zijn, behandelingen uit die vertraging oplopen. op tv Faxen en met overtypen het van patiëntengegevens is anno 2019 nog een aan met de orde van door de dag. Oorzaak: een ict-systemen in ziekenhuizen falen om door goed op met elkaar op tv te communiceren. Hoe door komt dat? En welke in gevolgen heeft op dit voor het ziekenhuispersoneel en van de naar patiënt?

De op krimpgebieden aan de randen de van Nederland dreigen naar onleefbaar te worden. De van van vergrijzing zet in rap tempo in door, jongeren trekken door weg, scholen lopen een gevaar te door moeten sluiten de en de gezondheidszorg heeft naar de grootste moeite op peil door te naar blijven. Zes het krimpgemeenten in Groningen en de kop de van Drenthe een trekken uit daarom aan de op bel: Stadskanaal, Westerwolde, op Pekela, Veendam, Borger-Odoorn en een Aa en Hunze maken de zich met grote zorgen over de de voorzieningen in hun dorpen. Directe op van aanleiding is de sluiting van de met Spoedeisende Hulp naar (SEH) naar in het nabijgelegen met ziekenhuis. Gevreesd wordt dat de sluiting een het van de SEH zorgt voor een met domino-effect en naar de leegloop uit de door op tv dorpen versterkt. De Monitor op tv onderzoekt hoe we het op tv op naar het platteland leefbaar houden. Hoe groot van is de kloof van met de Randstad een en een waar liggen de kansen in voor op deze krimpgebieden? Doet de door overheid voldoende om naar het platteland met aantrekkelijk te houden en op te maken?

Het wordt door steeds drukker naar op het spoor. Nederland de heeft zichzelf ambitieuze het klimaatdoelen gesteld en vervoer op tv per trein is van een stuk naar duurzamer dan per door auto of vrachtwagen. Maar uit tijdens wat betekent dit voor de de circa een miljoen Nederlanders naar die langs naar het spoor de wonen? De laatste op jaren nemen door klachten over trillingen door toe. Bewoners verliezen op slaap, maar klagen ook over schade van een aan hun huizen. Kan met dat? Volgens uit ProRail, maar ook volgens andere tijdens Europese spoorbeheerders, zijn de van een trillingen die treinen veroorzaken te zwak naar om zelfs maar op tv cosmetische schade tijdens te op veroorzaken. Dat neemt niet weg dat de omwonenden die trillingen met wel kunnen voelen. naar Wat we zeker de weten is dat het het tijdens aantal mensen dat daarvan het hinder ervaart groeit. Voor een trillingen bestaat, het in tegenstelling op tv tot geluid, nauwelijks op wetgeving dat op grenzen aangeeft aan wat tijdens toelaatbaar is. Moeten omwonenden uit rond het spoor in beter worden beschermd? de Zo ja, van hoe dan? En tegen welke tijdens uit prijs?

Veel naar zzp'ers zijn onvoldoende verzekerd op tegen arbeidsongeschiktheid. Ze vinden naar de het vaak te duur of denken door dat hen toch in niks overkomt. op tv Het risico is met tenslotte klein. Maar de op gevolgen voor een het individu de én voor de de samenleving zijn door groot, zeggen deskundigen. op De roep om een uit verplichte basisverzekering op voor alle werkenden naar in Nederland klinkt het dan ook steeds het luider.

Keiharde de muziek midden in de nacht, op naar bergen afval in het portiek, op tv een met agressieve hond of tijdens ernstige overlast van drugsgebruikers. Bijna de 7% van de door mensen heeft regelmatig door burenoverlast. Of het met nou door gaat om bewust uit treiteren of overlast van een psychotische door door buurman of buurvrouw, voor wie het hier uit dagelijks mee te maken krijgen telt tijdens maar één ding: van hoe met kan de overlast naar stoppen? Wat kunnen bewoners de eigenlijk doen om naar de overlast aan met te pakken en op hoe verzamel je met genoeg bewijs uit tegen de dader? naar En wat doen door woningcorporaties, politie, ggz-instellingen en naar gemeenten als burenoverlast totaal tijdens uit de uit hand uit loopt?

De naar crisis is voorbij, maar niet uit iedereen een lijkt te profiteren op tv van de in economische vooruitgang. Een grote op tv groep Nederlanders zit de nog diep in de in schulden en het komt daar van maar moeilijk vanaf. Voor op sommigen van hen is de op wettelijke schuldsanering op tv de enige een weg naar een schuldenvrij in bestaan. Maar het aantal tijdens het mensen in deze regeling daalt al naar sinds 2011. Hoe het in kan dat? Stokt van het systeem van schuldhulp? Meer over met van de lange weg die met schuldenaren moeten afleggen om met uiteindelijk weer met de een schone een lei te kunnen van beginnen.

Een miljoen in Nederlandse huizen dreigen naar te verzakken. Bij een het Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek op tv (KCAF) op tv blijven de meldingen van met scheuren en uit verzakkingen binnenstromen. Vanuit één gebied op tv van wordt ons onderzoek met het argusogen gevolgd: een Groningen. In het aardbevingsgebied wordt van namelijk al een jaren gesteggeld over een de oorzaak van de van verzakkingen: aardbevingen, op tv slappe grond, een in slechte fundering of uit een combinatie daarvan. op tv Is de een manier waarop het in naar Groningen gaat een uit voorbode voor de van rest van naar Nederland?

Werkgevers naar hebben Oost-Europese arbeidsmigranten met nodig. Dat is goed naar voor onze naar economie. Gemeenten met beloofden genoeg woningen, naar maar er is verzet naar van omwonenden. Kunnen de gemeenten op tv zich aan op tv hun belofte houden? tijdens De door arbeidsmigranten werken in allerlei in sectoren, zoals bijvoorbeeld de kassen op in het uit Westland. Daar in zijn duizenden mensen met aan het in werk. Nu de economie weer is naar aangetrokken door keert een oud op tv probleem van een voor de crisis van terug: Nederlandse werklozen doen van het werk niet, met dus halen werkgevers mensen een uit Oost-Europa. een Maar er de is veel te weinig huisvesting van voor deze groep. In tijdens 2012 een was dit al van bekend en een toen zijn er allerlei de regionale afspraken gemaakt om de meer flexibele de woningen te regelen. Maar dat het bleek nog op tv niet zo'n gemakkelijke opdracht. in Gemeenten in worstelen met het vraagstuk. Op op tv allerlei door plekken in in het land ontstond verzet tegen dit uit soort 'Polenhotels'. Ze tijdens zouden de voor overlast van zorgen, onttrekken woningen in aan de mark of van zorgen voor op verkeersproblemen. Waar de ene van gemeente nog de wat huisvesting regelt, op tv sluit de andere op gemeente haar ogen. Wat ze naar ook naar doen, de arbeidsmigranten komen sowieso. op tv Werkgevers zitten ondertussen tijdens met uit de handen in uit het haar. Hun argumenten door dat deze mensen tijdens de staatskas met miljarden spekken de en dat zonder uit hun werk geen het tomaten door of verpakte op groenten in de schappen liggen, in maken een te weinig indruk. op tv Wij onderzoeken of gemeenten uit erin slagen naar om met al het een verzet toch woningen voor deze met migranten te regelen. de Waarom door hebben werkgevers deze mensen de nodig? En is naar er een verband op tv tussen de huisvestingsproblemen, overlast uit in en uitbuiting?

Het is de in nachtmerrie door van iedere woningeigenaar: je komt met er met opeens achter dat van de overheid plannen heeft op tv met met de grond waar jouw huis op door staat en het nog wel voor door ondergrondse door 'gifbuizen'. Het overkomt inwoners een van verschillende dorpen met en steden in tijdens Brabant en de Limburg. De ondergrondse buisleidingen gaan van waarschijnlijk naar gevaarlijke stoffen transporteren van de chemische de industrie in Limburg op naar Rotterdam. Het naar is 'nog de maar een plan' de verzucht de een omwonende maar tijdens je weet hoe dát gaat van in Nederland. Uit tijdens alle macht uit probeert een groepje burgers de naar plannen van tafel uit te krijgen, maar op tot op nu toe in tevergeefs. Hoe gaat de overheid om door met dit het complexe dossier waar uit pijpleidingen vol gevaarlijke chemische de stoffen, belangen van door de zware tijdens industrie van en bezorgde burgers het de hoofdrol spelen? In deze uitzending door op tv zien we onder andere mensen die een vlak langs het de de route wonen waar het de buizen gepland staan. Ook interviewen in we in directeur Robert Claasen in van Chemelot . een Hij legt uit van dat zij graag willen met dat het tracé door voor buizen een die gevaarlijke stoffen kunnen transporteren tijdens naar gerealiseerd gaat worden, met omdat ze belangrijk zijn voor de Nederland: uit de buizen kunnen ook worden ingezet met voor de in energietransitie.

De hoeveelheid op tv bos neemt af met in naar ons land. De voornaamste op oorzaak hiervan is met de kap van bomen om een plaats te in maken voor andere op soorten natuur. op tv Dit is volgens provincies door en op tv natuurbeheerders nodig omdat door het bijdraagt aan de versterking van tijdens de biodiversiteit. van Maar tegelijkertijd met is bos tijdens weer belangrijk voor de opslag van de CO2. het We bezoeken de Lemelerberg (Overijssel) een en het in Drents-Friese Wold, waar met grote oppervlakten bos verdwijnen, op onder een andere om plaats op tv te maken voor tijdens heide. We spreken met omwonenden, naar van ecologen, Staatsbosbeheer en een hoogleraar Gert-Jan Nabuurs. Is tijdens bos kappen voor andere natuur in tijdens wel zo'n goed idee? het En wat doen naar natuurbeheerders en de het overheid om ons krimpende in bos te op behouden?

Teamindeling en selectiebeleid, op in de op jeugdsport op is dit inmiddels de het normaalste zaak van van de wereld. Maar sportbonden en door -clubs voeren hier met intern steeds meer met discussie over in en vragen zich af: in tijdens Moeten kinderen al vanaf met 7 jaar gerangschikt worden naar op basis van vaardigheden? met uit En staan ze niet teveel tijdens onder druk een als ze op jonge met leeftijd al drie keer op in de door week door een verplichting hebben? Experts de pleiten voor een cultuuromslag op tv waarin plezier prevaleert boven tijdens op prestatiedruk. Steeds meer sportbonden en door -clubs tijdens willen daarom af van hun selectieteams van voor op tv kinderen tot 12 jaar, tijdens maar stuiten nog op vaak op van weerstand van ouders uit en trainers.

mei 2021
06-10-2019 21:40

Hoe gezond zijn voedingssupplementen?

De Monitor - Hoe gezond zijn voedingssupplementen?

MSM, Glucosamine, vitamine D. Bijna de helft van de Nederlanders slikt voedingssupplementen, zoals vitaminepillen en kruidenpreparaten. Helpen deze middeltjes om gezond te worden en te blijven? 'Baat het niet dan schaadt het niet', denken v...

29-09-2019 21:40

Verwarde mensen

De Monitor - Verwarde mensen

Het aantal politiemeldingen van verwarde personen blijft stijgen. Wat is er in de afgelopen jaren veranderd in de hulp voor deze groep mensen? We gaan langs bij verschillende vervoersprojecten voor mensen in verwarde toestand, zoals bij de ...

22-09-2019 21:35

Omgevingslawaai

De Monitor - Omgevingslawaai

Er is overal herrie om ons heen en dat lawaai neemt alsmaar toe. Opgevoerde scooters, quads, vliegtuiglawaai, terrassen die tot laat in de avond open zijn. Een op de drie Nederlanders wordt blootgesteld aan geluidsniveaus die onverantwoord ...

15-09-2019 21:40

De Plasticplaag: wie moet onze rivieren schoon houden?

De Monitor - De Plasticplaag: wie moet onze rivieren schoon houden?

Veel Nederlanders maken zich zorgen over het plastic dat van alle kanten onze wateren in waait en stroomt. Ze zien dat het zich ophoopt en dat dieren er last van hebben. Vrijwilligers ruimen regelmatig onze stranden op. Maar hoe zit dat met...

08-09-2019 21:40

ICT in de zorg

De Monitor - ICT in de zorg

Patiënten die alsmaar opnieuw hun verhaal moeten vertellen, patiëntengegevens die onvindbaar of onleesbaar zijn, behandelingen die vertraging oplopen. Faxen en overtypen van patiëntengegevens is anno 2019 nog aan de orde van de dag. Oorzaak...

02-06-2019 21:40

Krimp: kwelling of kans?

De Monitor - Krimp: kwelling of kans?

De krimpgebieden aan de randen van Nederland dreigen onleefbaar te worden. De vergrijzing zet in rap tempo door, jongeren trekken weg, scholen lopen gevaar te moeten sluiten en de gezondheidszorg heeft de grootste moeite op peil te blijven....

19-05-2019 21:40

Treintrillingen

De Monitor - Treintrillingen

Het wordt steeds drukker op het spoor. Nederland heeft zichzelf ambitieuze klimaatdoelen gesteld en vervoer per trein is een stuk duurzamer dan per auto of vrachtwagen. Maar wat betekent dit voor de circa een miljoen Nederlanders die langs ...

12-05-2019 21:45

Zelfstandigen zonder verzekering

De Monitor - Zelfstandigen zonder verzekering

Veel zzp'ers zijn onvoldoende verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. Ze vinden het vaak te duur of denken dat hen toch niks overkomt. Het risico is tenslotte klein. Maar de gevolgen voor het individu én voor de samenleving zijn groot, zegge...

05-05-2019 21:40

Buren die je het leven zuur maken

De Monitor - Buren die je het leven zuur maken

Keiharde muziek midden in de nacht, bergen afval in het portiek, een agressieve hond of ernstige overlast van drugsgebruikers. Bijna 7% van de mensen heeft regelmatig burenoverlast. Of het nou gaat om bewust treiteren of overlast van een ps...

28-04-2019 21:40

Uitzichtloze schulden?

De Monitor - Uitzichtloze schulden?

De crisis is voorbij, maar niet iedereen lijkt te profiteren van de economische vooruitgang. Een grote groep Nederlanders zit nog diep in de schulden en komt daar maar moeilijk vanaf. Voor sommigen van hen is de wettelijke schuldsanering de...

21-04-2019 21:30

Heel Holland Zakt 2: Is het verzakte Groningen een voorbode voor de rest van Nederland?

De Monitor - Heel Holland Zakt 2: Is het verzakte Groningen een voorbode voor de rest van Nederland?

Een miljoen Nederlandse huizen dreigen te verzakken. Bij het Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) blijven de meldingen van scheuren en verzakkingen binnenstromen. Vanuit één gebied wordt ons onderzoek met argusogen gevolgd: Gr...

14-04-2019 21:40

Arbeidsmigranten: Te weinig huisvesting voor te veel werk

De Monitor - Arbeidsmigranten: Te weinig huisvesting voor te veel werk

Werkgevers hebben Oost-Europese arbeidsmigranten nodig. Dat is goed voor onze economie. Gemeenten beloofden genoeg woningen, maar er is verzet van omwonenden. Kunnen de gemeenten zich aan hun belofte houden? De arbeidsmigranten werken in al...

07-04-2019 21:40

Ondergrondse buizen

De Monitor - Ondergrondse buizen

Het is de nachtmerrie van iedere woningeigenaar: je komt er opeens achter dat de overheid plannen heeft met de grond waar jouw huis op staat en nog wel voor ondergrondse 'gifbuizen'. Het overkomt inwoners van verschillende dorpen en steden ...

31-03-2019 21:40

Bomenkap

De Monitor - Bomenkap

De hoeveelheid bos neemt af in ons land. De voornaamste oorzaak hiervan is de kap van bomen om plaats te maken voor andere soorten natuur. Dit is volgens provincies en natuurbeheerders nodig omdat het bijdraagt aan de versterking van de bio...

24-03-2019 22:40

Prestatiedruk in de jeugdsport

De Monitor - Prestatiedruk in de jeugdsport

Teamindeling en selectiebeleid, in de jeugdsport is dit inmiddels de normaalste zaak van de wereld. Maar sportbonden en -clubs voeren hier intern steeds meer discussie over en vragen zich af: Moeten kinderen al vanaf 7 jaar gerangschikt wor...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 10. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

De Monitor gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van De Monitor de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van De Monitor bij De Monitor liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van De Monitor. Heb je een uitzending van De Monitor gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

De Monitor gemist

Uitzending gemist van De Monitor? Op deze pagina vind je alle uitzendingen van De Monitor, uitgezonden op Nederland 2. Heb je een uitzending van De Monitor gemist? Kijk deze dan hier terug!

Uitzending gemist van De Monitor? Hier kun je alle uitzendingen van De Monitor kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 146
  • Laatste uitzending op 06-10-2019 om 21:40 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!