Programma gemist?

Veel het Nederlanders maken de zich zorgen over het plastic het dat op van alle kanten onze de wateren in uit waait en stroomt. Ze zien dat de het naar zich ophoopt en dat met dieren van er last van hebben. Vrijwilligers tijdens ruimen regelmatig tijdens onze stranden op. Maar hoe door zit dat met tijdens onze rivieren en van grachten: hoeveel in plastic zit daarin? En naar wie van moet het met opruimen?

Patiënten naar die alsmaar door opnieuw hun verhaal moeten vertellen, op patiëntengegevens die onvindbaar uit of onleesbaar van zijn, behandelingen die vertraging op oplopen. Faxen en naar overtypen van patiëntengegevens is naar anno 2019 nog op tv aan de op tv orde van de dag. naar Oorzaak: naar ict-systemen in ziekenhuizen falen om de goed tijdens met elkaar te communiceren. in Hoe komt dat? En het welke gevolgen de heeft met dit voor het ziekenhuispersoneel en de op een patiënt?

De door krimpgebieden aan de randen een van Nederland dreigen onleefbaar de te met worden. De vergrijzing in zet in naar rap tempo door, jongeren op trekken weg, scholen op lopen gevaar te moeten naar sluiten en naar de gezondheidszorg heeft de grootste met moeite op naar peil te blijven. de Zes krimpgemeenten in Groningen de naar en de kop van Drenthe trekken in daarom aan naar de bel: Stadskanaal, Westerwolde, uit Pekela, Veendam, Borger-Odoorn op in en Aa en Hunze maken zich met op tv grote zorgen over de voorzieningen de in hun dorpen. het Directe aanleiding is de de een sluiting van de Spoedeisende Hulp (SEH) van in door het nabijgelegen ziekenhuis. Gevreesd wordt uit dat de met sluiting van de SEH op tv zorgt voor een de tijdens domino-effect en de leegloop uit uit de uit dorpen versterkt. De Monitor de onderzoekt hoe we het op de het platteland leefbaar van houden. Hoe groot een is de kloof van met de een Randstad en op waar liggen de kansen het voor deze de krimpgebieden? Doet de op overheid voldoende om het platteland in aantrekkelijk een te houden en te uit maken?

Het een wordt steeds drukker op het op spoor. Nederland heeft door zichzelf ambitieuze door klimaatdoelen gesteld door en vervoer per trein het is een stuk tijdens duurzamer dan door per auto of vrachtwagen. Maar in wat betekent op tv dit van voor de circa een miljoen Nederlanders met die het langs het spoor wonen? een De op laatste jaren nemen klachten over door trillingen toe. Bewoners in verliezen slaap, maar in klagen ook over tijdens schade aan het hun huizen. Kan dat? Volgens van ProRail, maar naar ook volgens andere Europese een de spoorbeheerders, zijn de trillingen die treinen een veroorzaken te zwak in om zelfs maar tijdens cosmetische schade met te een veroorzaken. Dat neemt niet weg van dat omwonenden die trillingen het wel kunnen voelen. van Wat op tv we zeker weten is dat op tv het aantal mensen in dat daarvan een hinder ervaart de groeit. Voor het trillingen bestaat, in tegenstelling tot geluid, op nauwelijks wetgeving de dat grenzen aangeeft aan een wat een toelaatbaar is. op tv Moeten omwonenden rond het spoor beter op tv worden beschermd? Zo op tv ja, hoe dan? een En tegen welke van tijdens prijs?

Veel op tv zzp'ers zijn onvoldoende in verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. Ze vinden naar het vaak tijdens te duur van of denken dat hen naar toch niks overkomt. Het van de risico is tenslotte klein. Maar de de gevolgen voor door het op tv individu én voor de samenleving op zijn groot, zeggen deskundigen. in De roep om met een van verplichte basisverzekering voor alle werkenden naar op in Nederland klinkt dan naar ook steeds uit luider.

Keiharde naar muziek midden in de nacht, een in bergen afval in het de portiek, een agressieve uit hond of ernstige overlast van naar drugsgebruikers. Bijna het 7% van de mensen in heeft regelmatig burenoverlast. uit Of met het nou gaat om bewust tijdens treiteren of overlast uit van een in psychotische buurman door of buurvrouw, voor wie een hier dagelijks mee te naar maken krijgen telt op tv maar één ding: op hoe kan de de door overlast stoppen? Wat kunnen het bewoners eigenlijk doen om door de overlast aan te de pakken uit en hoe verzamel je genoeg een de bewijs tegen de tijdens dader? En wat doen woningcorporaties, een politie, ggz-instellingen en gemeenten met als op burenoverlast totaal uit in de hand tijdens loopt?

De crisis op tv is voorbij, maar met niet iedereen lijkt te op tv profiteren van de tijdens economische op vooruitgang. Een grote groep Nederlanders met in zit nog diep op tv in de schulden en in komt daar maar het moeilijk vanaf. Voor met sommigen van hen is de een wettelijke in schuldsanering de van enige weg naar een schuldenvrij bestaan. van Maar het het aantal mensen in deze een regeling daalt uit al sinds een 2011. Hoe kan door dat? Stokt in het systeem van schuldhulp? naar Meer over de door lange weg die schuldenaren naar moeten afleggen om tijdens uiteindelijk weer in met een schone lei tijdens te in kunnen beginnen.

Een miljoen door Nederlandse huizen dreigen te tijdens verzakken. Bij het een Kenniscentrum Aanpak de Funderingsproblematiek (KCAF) blijven in de meldingen in van scheuren uit en verzakkingen binnenstromen. in Vanuit één gebied wordt naar ons onderzoek met argusogen gevolgd: uit Groningen. In met het met aardbevingsgebied wordt namelijk al jaren gesteggeld het over de uit oorzaak van de een verzakkingen: aardbevingen, slappe grond, een het een slechte fundering of een combinatie tijdens daarvan. Is uit de manier op waarop het in Groningen tijdens gaat met een voorbode voor de rest van door van Nederland?

Werkgevers tijdens hebben Oost-Europese arbeidsmigranten het nodig. Dat is goed voor op onze economie. op tv Gemeenten beloofden naar genoeg woningen, maar het er is verzet van omwonenden. in Kunnen de uit gemeenten zich tijdens aan hun belofte houden? een De de arbeidsmigranten werken in allerlei met sectoren, zoals een bijvoorbeeld de kassen in het Westland. in uit Daar zijn duizenden door mensen aan het werk. Nu de naar economie door weer is aangetrokken keert een in oud in probleem van voor de crisis van naar terug: Nederlandse werklozen doen een het werk niet, naar dus halen werkgevers mensen uit de Oost-Europa. op tv Maar er is veel te in naar weinig huisvesting voor deze groep. In uit 2012 de was dit al bekend en van toen op zijn er allerlei regionale afspraken op tv gemaakt om meer door in flexibele woningen te regelen. Maar dat van bleek nog niet van zo'n uit gemakkelijke opdracht. Gemeenten van worstelen met het vraagstuk. Op van allerlei plekken door in het van land ontstond verzet tegen naar dit soort 'Polenhotels'. Ze van zouden voor tijdens overlast zorgen, onttrekken door woningen aan naar de mark of zorgen door voor verkeersproblemen. in Waar de de ene gemeente nog wat huisvesting regelt, door sluit de andere in gemeente haar ogen. op tv Wat ze ook de doen, de arbeidsmigranten de van komen sowieso. Werkgevers zitten ondertussen het met van de handen in het haar. met Hun argumenten met dat deze mensen de staatskas tijdens de met miljarden spekken en dat naar zonder uit hun werk geen tomaten of verpakte door groenten in de met schappen op tv liggen, maken tijdens te weinig indruk. Wij onderzoeken of met gemeenten erin slagen de om met een al het tijdens verzet toch woningen voor uit deze migranten te regelen. van Waarom hebben van werkgevers deze mensen nodig? het tijdens En is er een verband de tussen de huisvestingsproblemen, van overlast en een uitbuiting?

Het van is de nachtmerrie van van iedere woningeigenaar: je komt door er in opeens achter dat van de overheid plannen heeft een met de grond door waar jouw huis op tv op staat en uit nog in wel voor ondergrondse 'gifbuizen'. Het overkomt naar inwoners met van verschillende een dorpen en steden in Brabant een en Limburg. De door ondergrondse buisleidingen gaan door waarschijnlijk gevaarlijke stoffen een transporteren van op de chemische industrie in een Limburg naar naar Rotterdam. Het is in 'nog maar op tv een plan' verzucht het een omwonende maar je weet het hoe dát gaat in door Nederland. Uit alle de uit macht probeert een groepje burgers naar de plannen van uit tafel te in krijgen, maar tot uit nu toe uit tevergeefs. Hoe gaat de overheid om door met de dit complexe dossier waar door pijpleidingen het vol gevaarlijke chemische stoffen, belangen van van de een zware industrie het en bezorgde burgers de hoofdrol spelen? tijdens In deze uitzending tijdens zien we onder met uit andere mensen die vlak langs de op tv route wonen waar een de buizen gepland een staan. Ook naar interviewen in we directeur Robert een Claasen van Chemelot . Hij de legt uit dat met zij graag willen een dat het tracé tijdens voor buizen die gevaarlijke naar stoffen kunnen transporteren uit gerealiseerd uit gaat worden, omdat ze uit belangrijk zijn voor Nederland: op tv op tv de buizen kunnen ook op worden ingezet voor het de energietransitie.

De hoeveelheid bos met neemt af in tijdens ons tijdens land. De voornaamste oorzaak op hiervan is de kap een een van bomen om met plaats te maken voor naar andere soorten natuur. Dit is naar volgens provincies door en natuurbeheerders nodig op omdat naar het bijdraagt aan de uit versterking van het de biodiversiteit. Maar tegelijkertijd is op bos weer belangrijk op tv voor de opslag van tijdens CO2. We naar bezoeken in de Lemelerberg (Overijssel) en het op tv Drents-Friese Wold, waar grote van oppervlakten bos verdwijnen, uit onder van andere om op tv plaats te maken voor op heide. We spreken naar met omwonenden, ecologen, Staatsbosbeheer het en tijdens hoogleraar Gert-Jan Nabuurs. Is de bos kappen voor andere natuur naar wel zo'n goed naar idee? op tv En wat doen naar natuurbeheerders en tijdens de overheid om ons krimpende bos een te in behouden?

Teamindeling met en selectiebeleid, in een de jeugdsport is dit door inmiddels de normaalste een zaak van de door wereld. Maar sportbonden op tv en door -clubs voeren hier intern steeds op meer discussie over en door vragen zich af: het Moeten een kinderen al vanaf 7 tijdens jaar gerangschikt worden op tijdens basis van vaardigheden? de En staan ze op niet teveel onder een druk naar als ze op jonge met leeftijd al drie keer uit in de week op een verplichting hebben? met met Experts pleiten voor een cultuuromslag op waarin plezier prevaleert boven in prestatiedruk. Steeds een meer sportbonden en het -clubs op willen daarom af op tv van hun selectieteams voor kinderen tot op tv het 12 jaar, maar stuiten in nog vaak op weerstand van van ouders en de trainers.

Bijna iedereen bezwijkt met van weleens voor een zak snoep uit bij het tanken de of voor een de saucijzenbroodje als je op een de trein uit wacht. Af en tijdens toe kan niet op tv zoveel kwaad, een maar we worden levensgevaarlijk dik, op tv de blijkt uit de in cijfers. Bijna de helft van het de Nederlandse volwassenen op heeft inmiddels overgewicht. Geschat naar wordt dat een in 2040 al uit 62 het procent van de mensen overgewicht heeft. uit We door moeten onze leefstijl dus het gaan tijdens veranderen. Maar dat uit is makkelijker gezegd op tv dan gedaan. Want ongezond voedsel de is overal in om ons heen op tv en we de worden dagelijks verleid om het te de op eten. Zijn we hier wel tegen een naar bestand of moeten er drastische uit maatregelen komen om uit onze dikmakende omgeving aan van te het pakken? Of de zijn de commerciële door belangen te groot om met echt in de te grijpen? En zit de met consument een eigenlijk wel op gezonde het voeding te uit wachten?

Ieder op tv jaar worden er in met Nederland zo'n naar 35.000 gedetineerden tijdens vrijgelaten. Voor een goede reïntegratie het is werk van in cruciaal belang. Maar met naar een detentieverleden met is het niet van makkelijk om een het baan te krijgen. Bijna de de helft naar leeft door van een uitkering. Een deel heeft de helemaal geen inkomen. de De op grote afstand naar tot de arbeidsmarkt door gaat vaak vergezeld van met problemen op het op gebied van wonen. met Daarnaast zijn er schulden een en ontbreekt er naar vaak een sociaal naar netwerk. uit Het risico op recidive wordt hierdoor het op vergroot. De helft van de ex-gedetineerden uit gaat het binnen twee jaar door opnieuw de fout in. Hoe een worden de gedetineerden het binnen de gevangenismuren op tv op hun met terugkeer voorbereid? Zorgt naar de overheid voor uit goede nazorg? op En zit naar een werkgever wel op tv op een ex-gevangene door te wachten? En niet in tijdens de laatste plaats: naar hoe gemotiveerd is naar de ex-gedetineerde het zelf?

Vanavond staat in van De Monitor naar de een volgende vraag centraal: cosmetische tijdens producten: Wat de zit er in? En is van dat met eigenlijk wel gezond? Persoonlijke verzorging op tv vinden we belangrijk. En uit als het even de kan, willen we in er van graag mooier, slanker van en jonger uitzien dan we zijn. door Daar spelen een fabrikanten van cosmetische tijdens producten handig door op in. door Consumenten gebruiken soms in wel tien verschillende producten per dag. met Van tandpasta het en douchegel van tot crèmes en met make-up. Gemiddeld zitten er op tien tot vijftig een verschillende een bestanddelen in een product. Bij complexe naar parfums op kan dat met oplopen tot wel 170 ingrediënten. de Maar wat tijdens weten we eigenlijk naar van de cosmetica de die we dagelijks op gedachteloos op op tv ons lichaam smeren? Wat zit tijdens er in in? Is dat eigenlijk wel gezond? van En de wie controleert met dat?

september 2019
15-09-2019 21:40

De Plasticplaag: wie moet onze rivieren schoon houden?

De Monitor - De Plasticplaag: wie moet onze rivieren schoon houden?

Veel Nederlanders maken zich zorgen over het plastic dat van alle kanten onze wateren in waait en stroomt. Ze zien dat het zich ophoopt en dat dieren er last van hebben. Vrijwilligers ruimen regelmatig onze stranden op. Maar hoe zit dat met...

08-09-2019 21:40

ICT in de zorg

De Monitor - ICT in de zorg

Patiënten die alsmaar opnieuw hun verhaal moeten vertellen, patiëntengegevens die onvindbaar of onleesbaar zijn, behandelingen die vertraging oplopen. Faxen en overtypen van patiëntengegevens is anno 2019 nog aan de orde van de dag. Oorzaak...

02-06-2019 21:40

Krimp: kwelling of kans?

De Monitor - Krimp: kwelling of kans?

De krimpgebieden aan de randen van Nederland dreigen onleefbaar te worden. De vergrijzing zet in rap tempo door, jongeren trekken weg, scholen lopen gevaar te moeten sluiten en de gezondheidszorg heeft de grootste moeite op peil te blijven....

19-05-2019 21:40

Treintrillingen

De Monitor - Treintrillingen

Het wordt steeds drukker op het spoor. Nederland heeft zichzelf ambitieuze klimaatdoelen gesteld en vervoer per trein is een stuk duurzamer dan per auto of vrachtwagen. Maar wat betekent dit voor de circa een miljoen Nederlanders die langs ...

12-05-2019 21:45

Zelfstandigen zonder verzekering

De Monitor - Zelfstandigen zonder verzekering

Veel zzp'ers zijn onvoldoende verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. Ze vinden het vaak te duur of denken dat hen toch niks overkomt. Het risico is tenslotte klein. Maar de gevolgen voor het individu én voor de samenleving zijn groot, zegge...

05-05-2019 21:40

Buren die je het leven zuur maken

De Monitor - Buren die je het leven zuur maken

Keiharde muziek midden in de nacht, bergen afval in het portiek, een agressieve hond of ernstige overlast van drugsgebruikers. Bijna 7% van de mensen heeft regelmatig burenoverlast. Of het nou gaat om bewust treiteren of overlast van een ps...

28-04-2019 21:40

Uitzichtloze schulden?

De Monitor - Uitzichtloze schulden?

De crisis is voorbij, maar niet iedereen lijkt te profiteren van de economische vooruitgang. Een grote groep Nederlanders zit nog diep in de schulden en komt daar maar moeilijk vanaf. Voor sommigen van hen is de wettelijke schuldsanering de...

21-04-2019 21:30

Heel Holland Zakt 2: Is het verzakte Groningen een voorbode voor de rest van Nederland?

De Monitor - Heel Holland Zakt 2: Is het verzakte Groningen een voorbode voor de rest van Nederland?

Een miljoen Nederlandse huizen dreigen te verzakken. Bij het Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) blijven de meldingen van scheuren en verzakkingen binnenstromen. Vanuit één gebied wordt ons onderzoek met argusogen gevolgd: Gr...

14-04-2019 21:40

Arbeidsmigranten: Te weinig huisvesting voor te veel werk

De Monitor - Arbeidsmigranten: Te weinig huisvesting voor te veel werk

Werkgevers hebben Oost-Europese arbeidsmigranten nodig. Dat is goed voor onze economie. Gemeenten beloofden genoeg woningen, maar er is verzet van omwonenden. Kunnen de gemeenten zich aan hun belofte houden? De arbeidsmigranten werken in al...

07-04-2019 21:40

Ondergrondse buizen

De Monitor - Ondergrondse buizen

Het is de nachtmerrie van iedere woningeigenaar: je komt er opeens achter dat de overheid plannen heeft met de grond waar jouw huis op staat en nog wel voor ondergrondse 'gifbuizen'. Het overkomt inwoners van verschillende dorpen en steden ...

31-03-2019 21:40

Bomenkap

De Monitor - Bomenkap

De hoeveelheid bos neemt af in ons land. De voornaamste oorzaak hiervan is de kap van bomen om plaats te maken voor andere soorten natuur. Dit is volgens provincies en natuurbeheerders nodig omdat het bijdraagt aan de versterking van de bio...

24-03-2019 22:40

Prestatiedruk in de jeugdsport

De Monitor - Prestatiedruk in de jeugdsport

Teamindeling en selectiebeleid, in de jeugdsport is dit inmiddels de normaalste zaak van de wereld. Maar sportbonden en -clubs voeren hier intern steeds meer discussie over en vragen zich af: Moeten kinderen al vanaf 7 jaar gerangschikt wor...

17-03-2019 22:35

De verleiding van de ongezonde hap

De Monitor - De verleiding van de ongezonde hap

Bijna iedereen bezwijkt weleens voor een zak snoep bij het tanken of voor een saucijzenbroodje als je op de trein wacht. Af en toe kan niet zoveel kwaad, maar we worden levensgevaarlijk dik, blijkt uit de cijfers. Bijna de helft van de Nede...

10-03-2019 22:40

Tweede kans voor gedetineerden

De Monitor - Tweede kans voor gedetineerden

Ieder jaar worden er in Nederland zo'n 35.000 gedetineerden vrijgelaten. Voor een goede reïntegratie is werk van cruciaal belang. Maar met een detentieverleden is het niet makkelijk om een baan te krijgen. Bijna de helft leeft van een uitke...

03-03-2019 22:40

De Monitor: wat zit er in cosmetische producten?

De Monitor - De Monitor: wat zit er in cosmetische producten?

Vanavond staat in De Monitor de volgende vraag centraal: cosmetische producten: Wat zit er in? En is dat eigenlijk wel gezond? Persoonlijke verzorging vinden we belangrijk. En als het even kan, willen we er graag mooier, slanker en jonger ...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 10. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

De Monitor gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van De Monitor de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van De Monitor bij De Monitor liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van De Monitor. Heb je een uitzending van De Monitor gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

De Monitor gemist

Uitzending gemist van De Monitor? Op deze pagina vind je alle uitzendingen van De Monitor, uitgezonden op Nederland 2. Heb je een uitzending van De Monitor gemist? Kijk deze dan hier terug!

Uitzending gemist van De Monitor? Hier kun je alle uitzendingen van De Monitor kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 143
  • Laatste uitzending op 15-09-2019 om 21:40 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!

Cookies

Hebikietsgemist.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op "Akkoord" te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Akkoord