Programma gemist?

MSM, in Glucosamine, vitamine D. Bijna de het helft de van de Nederlanders slikt voedingssupplementen, tijdens met zoals vitaminepillen en kruidenpreparaten. Helpen deze in naar middeltjes om gezond te worden en een een te blijven? 'Baat het niet dan in schaadt het naar niet', de denken veel mensen. Maar is dat de op wel zo? Volgens veel fabrikanten naar van de voedingssupplementen is het noodzakelijk met om bepaalde pillen het te slikken. In winkels en op op websites wordt uit klanten een gouden bergen beloofd. Mag op dit de wel? Een zoektocht naar het nut de en de met noodzaak van voedingssupplementen en door in de claims die worden gedaan naar over de effecten de ervan.

Het naar aantal politiemeldingen op van verwarde personen blijft stijgen. Wat een is tijdens er in de afgelopen jaren de veranderd in in de hulp voor naar deze uit groep mensen? We gaan langs bij uit verschillende vervoersprojecten door voor mensen in verwarde door toestand, zoals naar bij de psycholance met in Assen. En we door gaan mee met in op tv de streettriage in Almelo, door waar een op tv GGZ-medewerker en politieagent samen met op verwarde personen afgaan. Maar uit waar breng je naar mensen, met allemaal op tv verschillende redenen op voor hun problemen, het naartoe? En hoe voorkom in de je dat ze met in politie in aanraking naar komen?

Er op tv is overal herrie om in ons naar heen en dat lawaai neemt alsmaar door tijdens toe. Opgevoerde scooters, quads, vliegtuiglawaai, terrassen op tv die met tot laat uit in de avond open een zijn. Een op op de drie Nederlanders wordt de blootgesteld aan geluidsniveaus die de onverantwoord hoog zijn. op tv een En dát blijkt desastreus naar voor onze gezondheid. Er is een steeds naar meer bewijs dat langdurige blootstelling met aan lawaai tijdens hart- en met vaatziekten, depressies en leerproblemen op tv bij kinderen veroorzaakt. De in wereldgezondheidsorganisatie op tv WHO sloeg in afgelopen najaar alarm en in kwam met het dringende advies in aan overheden in om omgevingslawaai de drastisch omlaag te brengen. tijdens De vraag met is alleen: op tv hoe krijgen we van het stiller?

Veel Nederlanders maken van zich zorgen over op het plastic het dat de van alle kanten onze wateren op tv in waait en een stroomt. Ze zien dat tijdens op het zich ophoopt en van dat dieren er een last van hebben. Vrijwilligers ruimen naar regelmatig een onze stranden op. Maar hoe door zit dat met op onze rivieren het en grachten: hoeveel op plastic op zit daarin? En wie naar moet het op opruimen?

Patiënten die op tv alsmaar een opnieuw hun verhaal moeten het vertellen, patiëntengegevens die op tv onvindbaar of onleesbaar zijn, het behandelingen die naar vertraging oplopen. Faxen de en overtypen op tv van patiëntengegevens is anno 2019 nog tijdens aan de de orde van de met dag. Oorzaak: op ict-systemen in van ziekenhuizen falen om goed van met elkaar te communiceren. Hoe door komt dat? de En door welke gevolgen heeft dit op voor het ziekenhuispersoneel en de op uit patiënt?

De op tv krimpgebieden aan naar de randen van Nederland van dreigen onleefbaar te worden. met De naar vergrijzing zet in rap tempo door, een het jongeren trekken weg, scholen lopen gevaar een te moeten tijdens sluiten en het de gezondheidszorg uit heeft de grootste moeite de op peil te blijven. Zes in krimpgemeenten in Groningen de en een de kop van Drenthe trekken op het daarom aan de bel: Stadskanaal, Westerwolde, door Pekela, Veendam, Borger-Odoorn op tv en Aa tijdens en Hunze maken zich uit grote zorgen over naar de tijdens voorzieningen in hun naar dorpen. Directe aanleiding is de uit sluiting van de de Spoedeisende Hulp met (SEH) met in het nabijgelegen van ziekenhuis. Gevreesd wordt dat op tv de sluiting van de van SEH met zorgt voor een domino-effect en de naar leegloop uit de op dorpen op versterkt. De het Monitor onderzoekt hoe we het op in het platteland leefbaar de houden. een Hoe groot een is de kloof met de op tv Randstad en waar tijdens liggen op tv de kansen voor deze de krimpgebieden? Doet de overheid een voldoende om het het platteland aantrekkelijk te naar houden en te op tv maken?

Het wordt door steeds op drukker op het spoor. van Nederland heeft door zichzelf ambitieuze klimaatdoelen gesteld en vervoer het het per trein is een stuk duurzamer naar de dan per auto het of vrachtwagen. Maar wat betekent dit uit voor op tv de circa een de miljoen Nederlanders die met langs het spoor het wonen? De laatste het jaren nemen klachten over trillingen in door toe. Bewoners verliezen slaap, op maar klagen met ook over schade van aan hun huizen. Kan op tv dat? Volgens in ProRail, maar ook van volgens andere Europese spoorbeheerders, zijn de op tijdens trillingen die treinen door veroorzaken te zwak om zelfs naar maar cosmetische in schade te veroorzaken. Dat het neemt niet weg op tv dat omwonenden in die trillingen wel kunnen voelen. uit Wat we zeker in weten is tijdens dat het door aantal mensen de dat daarvan hinder ervaart het groeit. Voor trillingen tijdens bestaat, in tegenstelling tot de geluid, nauwelijks door wetgeving dat grenzen aangeeft het aan wat met toelaatbaar is. Moeten omwonenden van rond het spoor van beter worden een beschermd? Zo op tv ja, hoe dan? in En tegen welke de prijs?

Veel in zzp'ers zijn onvoldoende verzekerd uit tegen arbeidsongeschiktheid. de Ze vinden het vaak op tv te door duur of denken dat op hen toch niks overkomt. uit Het risico is tenslotte tijdens klein. Maar door de gevolgen voor het het van individu én voor de uit samenleving zijn groot, zeggen deskundigen. een De roep uit om een verplichte basisverzekering op voor alle door werkenden in Nederland klinkt uit dan een ook steeds het luider.

Keiharde naar muziek midden in de nacht, een bergen op afval in het portiek, in een de agressieve hond of ernstige overlast van de drugsgebruikers. Bijna op 7% van de mensen op heeft regelmatig burenoverlast. het Of het nou uit gaat om met bewust uit treiteren of overlast van van een psychotische buurman of op buurvrouw, in voor wie hier dagelijks het mee te tijdens maken krijgen telt maar één ding: een hoe de kan de overlast stoppen? van Wat kunnen bewoners de eigenlijk doen om de het overlast aan te de pakken en door hoe met verzamel je genoeg bewijs tegen het de dader? En wat uit doen woningcorporaties, politie, op de ggz-instellingen en gemeenten naar als burenoverlast totaal uit de hand door tijdens loopt?

De crisis naar is voorbij, de maar niet iedereen lijkt te in met profiteren van de economische vooruitgang. het Een grote groep Nederlanders tijdens zit nog de diep in de schulden van tijdens en komt daar tijdens maar moeilijk vanaf. Voor sommigen in van hen op is de uit wettelijke schuldsanering de van enige weg naar een een schuldenvrij bestaan. Maar het tijdens aantal mensen in met deze regeling daalt al op sinds uit 2011. Hoe van kan dat? Stokt het systeem op tv van schuldhulp? Meer over op tv de lange in weg die de schuldenaren moeten afleggen het om uiteindelijk weer met op tv een door schone lei te door kunnen beginnen.

Een miljoen op tv Nederlandse in huizen dreigen te van verzakken. Bij het de Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) van blijven de uit meldingen van scheuren en verzakkingen naar binnenstromen. Vanuit door één gebied wordt ons uit onderzoek met argusogen gevolgd: op tv Groningen. uit In het op aardbevingsgebied wordt namelijk al jaren met gesteggeld over de een oorzaak van de verzakkingen: door aardbevingen, slappe op tv grond, een naar slechte fundering of een een combinatie daarvan. Is de door manier waarop het uit het in Groningen gaat een de voorbode voor de rest de van op tv Nederland?

Werkgevers op hebben Oost-Europese arbeidsmigranten op nodig. Dat is in goed voor onze economie. op Gemeenten beloofden genoeg op woningen, uit maar er is van verzet van omwonenden. Kunnen uit de gemeenten zich aan hun in belofte houden? op tv De arbeidsmigranten werken in naar de allerlei sectoren, zoals bijvoorbeeld de kassen in in in het Westland. Daar zijn op duizenden mensen op tv aan het werk. Nu op de economie weer is een aangetrokken tijdens keert een met oud probleem van voor de crisis de terug: Nederlandse werklozen van een doen het werk niet, dus tijdens halen werkgevers mensen in uit naar Oost-Europa. Maar er is met veel te op weinig huisvesting voor deze groep. In het 2012 was dit het al het bekend en op toen zijn er allerlei regionale afspraken met gemaakt om meer naar flexibele een woningen te van regelen. Maar dat bleek naar nog niet zo'n gemakkelijke opdracht. in uit Gemeenten worstelen met het het vraagstuk. Op allerlei plekken naar in het land tijdens ontstond verzet een tegen dit soort 'Polenhotels'. Ze naar zouden voor in overlast zorgen, onttrekken woningen van aan de mark de of zorgen voor op verkeersproblemen. naar Waar de ene gemeente nog de op wat huisvesting regelt, sluit de andere op tv gemeente haar ogen. tijdens Wat uit ze ook doen, de arbeidsmigranten met komen tijdens sowieso. Werkgevers zitten door ondertussen met de de handen in op tv het haar. Hun argumenten dat deze uit mensen naar de staatskas met miljarden uit spekken en dat de zonder van hun werk geen tomaten of verpakte op groenten in de de schappen liggen, op tv maken met te weinig indruk. Wij onderzoeken op tv of van gemeenten erin slagen om het met al het verzet toch op tv een woningen voor deze migranten naar te regelen. naar Waarom hebben werkgevers deze mensen nodig? in En op is er een in verband tussen het de huisvestingsproblemen, overlast naar en uitbuiting?

Het is de naar nachtmerrie van iedere in woningeigenaar: je tijdens komt er opeens tijdens achter dat het de overheid plannen heeft op tv met het de grond waar op tv jouw huis op staat en nog op wel voor ondergrondse door 'gifbuizen'. op Het overkomt van inwoners van verschillende dorpen en steden met in naar Brabant en Limburg. door De ondergrondse buisleidingen naar gaan waarschijnlijk op gevaarlijke stoffen transporteren tijdens van de chemische industrie in in Limburg naar de Rotterdam. Het is 'nog maar door een uit plan' verzucht uit een omwonende maar op je weet hoe dát gaat in naar Nederland. Uit alle van macht op tv probeert een groepje de burgers de plannen van in tafel te van krijgen, maar tot nu toe op tevergeefs. Hoe op tv gaat de overheid door om met dit complexe met het dossier waar pijpleidingen vol gevaarlijke chemische de stoffen, belangen op van de zware industrie op tv en bezorgde van burgers de het hoofdrol spelen? In deze uitzending door het zien we onder andere mensen door die tijdens vlak langs de route wonen waar het de het buizen gepland staan. op Ook interviewen we directeur met Robert Claasen op van Chemelot de . Hij legt uit naar dat zij het graag willen dat het naar tracé voor buizen die gevaarlijke door stoffen kunnen transporteren het gerealiseerd gaat worden, het omdat ze van belangrijk zijn voor Nederland: door de buizen op kunnen ook worden ingezet met voor de uit energietransitie.

De naar hoeveelheid bos het neemt af in ons land. De naar in voornaamste oorzaak hiervan is tijdens de kap in van bomen om plaats te maken een door voor andere soorten natuur. Dit het is volgens tijdens provincies en uit natuurbeheerders nodig omdat het bijdraagt aan naar de met versterking van de van biodiversiteit. Maar tegelijkertijd het is bos weer belangrijk voor tijdens de opslag een van CO2. We het bezoeken de de Lemelerberg (Overijssel) en het naar Drents-Friese Wold, waar een grote oppervlakten op bos verdwijnen, onder de andere om plaats van te maken voor heide. op tv We spreken met omwonenden, op tv ecologen, tijdens Staatsbosbeheer en het hoogleraar Gert-Jan Nabuurs. Is met bos kappen voor andere natuur een wel zo'n het goed idee? tijdens En wat uit doen natuurbeheerders en de een overheid om ons krimpende bos met te uit behouden?

Teamindeling en selectiebeleid, door in de op tv jeugdsport is het dit inmiddels de normaalste zaak uit van de naar wereld. Maar een sportbonden en -clubs voeren tijdens hier intern steeds in meer discussie over een en vragen zich af: tijdens Moeten kinderen door al vanaf 7 in jaar gerangschikt met worden op basis van een vaardigheden? En staan in ze door niet teveel onder druk als ze op op jonge de leeftijd al door drie keer in de door week een verplichting hebben? met Experts tijdens pleiten voor een cultuuromslag waarin met plezier prevaleert tijdens boven van prestatiedruk. Steeds meer sportbonden en tijdens -clubs naar willen daarom af van uit hun selectieteams een voor kinderen tot 12 jaar, maar een stuiten op tv nog vaak tijdens op weerstand van op ouders en trainers.

september 2021
06-10-2019 21:40

Hoe gezond zijn voedingssupplementen?

De Monitor - Hoe gezond zijn voedingssupplementen?

MSM, Glucosamine, vitamine D. Bijna de helft van de Nederlanders slikt voedingssupplementen, zoals vitaminepillen en kruidenpreparaten. Helpen deze middeltjes om gezond te worden en te blijven? 'Baat het niet dan schaadt het niet', denken v...

29-09-2019 21:40

Verwarde mensen

De Monitor - Verwarde mensen

Het aantal politiemeldingen van verwarde personen blijft stijgen. Wat is er in de afgelopen jaren veranderd in de hulp voor deze groep mensen? We gaan langs bij verschillende vervoersprojecten voor mensen in verwarde toestand, zoals bij de ...

22-09-2019 21:35

Omgevingslawaai

De Monitor - Omgevingslawaai

Er is overal herrie om ons heen en dat lawaai neemt alsmaar toe. Opgevoerde scooters, quads, vliegtuiglawaai, terrassen die tot laat in de avond open zijn. Een op de drie Nederlanders wordt blootgesteld aan geluidsniveaus die onverantwoord ...

15-09-2019 21:40

De Plasticplaag: wie moet onze rivieren schoon houden?

De Monitor - De Plasticplaag: wie moet onze rivieren schoon houden?

Veel Nederlanders maken zich zorgen over het plastic dat van alle kanten onze wateren in waait en stroomt. Ze zien dat het zich ophoopt en dat dieren er last van hebben. Vrijwilligers ruimen regelmatig onze stranden op. Maar hoe zit dat met...

08-09-2019 21:40

ICT in de zorg

De Monitor - ICT in de zorg

Patiënten die alsmaar opnieuw hun verhaal moeten vertellen, patiëntengegevens die onvindbaar of onleesbaar zijn, behandelingen die vertraging oplopen. Faxen en overtypen van patiëntengegevens is anno 2019 nog aan de orde van de dag. Oorzaak...

02-06-2019 21:40

Krimp: kwelling of kans?

De Monitor - Krimp: kwelling of kans?

De krimpgebieden aan de randen van Nederland dreigen onleefbaar te worden. De vergrijzing zet in rap tempo door, jongeren trekken weg, scholen lopen gevaar te moeten sluiten en de gezondheidszorg heeft de grootste moeite op peil te blijven....

19-05-2019 21:40

Treintrillingen

De Monitor - Treintrillingen

Het wordt steeds drukker op het spoor. Nederland heeft zichzelf ambitieuze klimaatdoelen gesteld en vervoer per trein is een stuk duurzamer dan per auto of vrachtwagen. Maar wat betekent dit voor de circa een miljoen Nederlanders die langs ...

12-05-2019 21:45

Zelfstandigen zonder verzekering

De Monitor - Zelfstandigen zonder verzekering

Veel zzp'ers zijn onvoldoende verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. Ze vinden het vaak te duur of denken dat hen toch niks overkomt. Het risico is tenslotte klein. Maar de gevolgen voor het individu én voor de samenleving zijn groot, zegge...

05-05-2019 21:40

Buren die je het leven zuur maken

De Monitor - Buren die je het leven zuur maken

Keiharde muziek midden in de nacht, bergen afval in het portiek, een agressieve hond of ernstige overlast van drugsgebruikers. Bijna 7% van de mensen heeft regelmatig burenoverlast. Of het nou gaat om bewust treiteren of overlast van een ps...

28-04-2019 21:40

Uitzichtloze schulden?

De Monitor - Uitzichtloze schulden?

De crisis is voorbij, maar niet iedereen lijkt te profiteren van de economische vooruitgang. Een grote groep Nederlanders zit nog diep in de schulden en komt daar maar moeilijk vanaf. Voor sommigen van hen is de wettelijke schuldsanering de...

21-04-2019 21:30

Heel Holland Zakt 2: Is het verzakte Groningen een voorbode voor de rest van Nederland?

De Monitor - Heel Holland Zakt 2: Is het verzakte Groningen een voorbode voor de rest van Nederland?

Een miljoen Nederlandse huizen dreigen te verzakken. Bij het Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) blijven de meldingen van scheuren en verzakkingen binnenstromen. Vanuit één gebied wordt ons onderzoek met argusogen gevolgd: Gr...

14-04-2019 21:40

Arbeidsmigranten: Te weinig huisvesting voor te veel werk

De Monitor - Arbeidsmigranten: Te weinig huisvesting voor te veel werk

Werkgevers hebben Oost-Europese arbeidsmigranten nodig. Dat is goed voor onze economie. Gemeenten beloofden genoeg woningen, maar er is verzet van omwonenden. Kunnen de gemeenten zich aan hun belofte houden? De arbeidsmigranten werken in al...

07-04-2019 21:40

Ondergrondse buizen

De Monitor - Ondergrondse buizen

Het is de nachtmerrie van iedere woningeigenaar: je komt er opeens achter dat de overheid plannen heeft met de grond waar jouw huis op staat en nog wel voor ondergrondse 'gifbuizen'. Het overkomt inwoners van verschillende dorpen en steden ...

31-03-2019 21:40

Bomenkap

De Monitor - Bomenkap

De hoeveelheid bos neemt af in ons land. De voornaamste oorzaak hiervan is de kap van bomen om plaats te maken voor andere soorten natuur. Dit is volgens provincies en natuurbeheerders nodig omdat het bijdraagt aan de versterking van de bio...

24-03-2019 22:40

Prestatiedruk in de jeugdsport

De Monitor - Prestatiedruk in de jeugdsport

Teamindeling en selectiebeleid, in de jeugdsport is dit inmiddels de normaalste zaak van de wereld. Maar sportbonden en -clubs voeren hier intern steeds meer discussie over en vragen zich af: Moeten kinderen al vanaf 7 jaar gerangschikt wor...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 10. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

De Monitor gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van De Monitor de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van De Monitor bij De Monitor liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van De Monitor. Heb je een uitzending van De Monitor gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

De Monitor gemist

Uitzending gemist van De Monitor? Op deze pagina vind je alle uitzendingen van De Monitor, uitgezonden op Nederland 2. Heb je een uitzending van De Monitor gemist? Kijk deze dan hier terug!

Uitzending gemist van De Monitor? Hier kun je alle uitzendingen van De Monitor kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 146
  • Laatste uitzending op 06-10-2019 om 21:40 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!