Programma gemist?

MSM, Glucosamine, vitamine van D. Bijna door de helft van het de Nederlanders slikt voedingssupplementen, uit zoals vitaminepillen tijdens en kruidenpreparaten. Helpen op deze middeltjes om op gezond te worden en in te blijven? 'Baat het het het niet dan schaadt het uit niet', denken naar veel mensen. Maar is naar dat wel het zo? Volgens veel fabrikanten van naar voedingssupplementen de is het uit noodzakelijk om bepaalde pillen te slikken. een op tv In winkels en de op websites wordt klanten op tv gouden bergen de beloofd. Mag dit wel? op tv Een zoektocht naar het nut het en de noodzaak op tv van voedingssupplementen uit en de door claims die worden gedaan in over de effecten de ervan.

Het op aantal politiemeldingen van verwarde uit personen de blijft stijgen. Wat van is er in de op afgelopen jaren veranderd met in de hulp voor deze een groep mensen? in We gaan op langs bij in verschillende vervoersprojecten voor mensen in tijdens verwarde toestand, zoals bij in de psycholance in het Assen. En we van op gaan mee met de streettriage uit in Almelo, waar een een GGZ-medewerker de en politieagent een samen op verwarde personen afgaan. van Maar tijdens waar breng je het mensen, met allemaal verschillende redenen de voor hun problemen, een naartoe? door En hoe voorkom met je dat ze met politie op in aanraking met komen?

Er is overal van herrie om in ons heen en dat met lawaai met neemt alsmaar toe. Opgevoerde scooters, op tv quads, vliegtuiglawaai, het terrassen uit die tot laat in de op avond open zijn. Een van het op de drie Nederlanders wordt door blootgesteld aan geluidsniveaus met die onverantwoord hoog op tv zijn. En dát blijkt naar desastreus voor onze naar gezondheid. Er is op tv steeds de meer bewijs dat in langdurige blootstelling aan lawaai hart- in en vaatziekten, depressies een en het leerproblemen bij kinderen met veroorzaakt. De wereldgezondheidsorganisatie WHO sloeg tijdens afgelopen najaar alarm met en kwam naar met het dringende advies uit aan overheden op tv om omgevingslawaai op tv drastisch omlaag te brengen. De op tv vraag met is alleen: hoe krijgen we uit het in stiller?

Veel Nederlanders op maken naar zich zorgen over het plastic dat door van alle op kanten onze wateren met in waait en stroomt. op tv Ze zien met dat het zich uit ophoopt en een dat dieren er last van tijdens hebben. Vrijwilligers een ruimen regelmatig onze stranden met op. tijdens Maar hoe zit dat met het onze rivieren en tijdens door grachten: hoeveel plastic zit daarin? in En wie moet het naar op opruimen?

Patiënten door die alsmaar opnieuw hun verhaal het moeten vertellen, patiëntengegevens in die onvindbaar in of onleesbaar zijn, op behandelingen die het vertraging oplopen. Faxen en overtypen een van van patiëntengegevens is anno 2019 nog tijdens aan de orde door van de de dag. Oorzaak: ict-systemen op tv in ziekenhuizen naar falen om goed met elkaar naar te communiceren. Hoe in komt dat? het En welke gevolgen heeft de dit een voor het naar ziekenhuispersoneel en de in patiënt?

De van krimpgebieden aan de randen van van van Nederland dreigen onleefbaar te worden. op De vergrijzing zet in in rap tempo het door, jongeren op tv trekken weg, scholen de lopen gevaar te moeten op sluiten en tijdens de gezondheidszorg heeft de tijdens grootste tijdens moeite op peil een te blijven. Zes krimpgemeenten in een Groningen en de met kop van Drenthe uit trekken daarom op tv aan de bel: uit Stadskanaal, Westerwolde, het Pekela, Veendam, Borger-Odoorn en Aa en van Hunze maken zich het grote zorgen van over de voorzieningen in in hun dorpen. in Directe een aanleiding is de door sluiting van de Spoedeisende Hulp (SEH) het in het nabijgelegen naar ziekenhuis. Gevreesd met wordt dat de sluiting door van uit de SEH zorgt voor op een domino-effect en een de leegloop uit de door dorpen met versterkt. De Monitor een onderzoekt hoe we het naar op het platteland leefbaar van houden. Hoe met groot is de op kloof met het de Randstad en waar op liggen de kansen tijdens voor door deze krimpgebieden? Doet de overheid voldoende het om het platteland een aantrekkelijk op tv te houden en op te maken?

Het wordt naar steeds de drukker op het spoor. tijdens Nederland heeft zichzelf door ambitieuze klimaatdoelen gesteld uit en vervoer per trein met is in een stuk duurzamer uit dan per auto op tv of vrachtwagen. Maar op wat betekent dit voor het de circa een miljoen Nederlanders in die langs het een spoor wonen? De in laatste op tv jaren nemen de klachten over trillingen toe. Bewoners door verliezen op tv slaap, maar klagen ook uit over schade aan op hun huizen. Kan dat? Volgens tijdens ProRail, op tv maar ook volgens andere Europese naar spoorbeheerders, zijn het de trillingen die op treinen veroorzaken te tijdens zwak om op zelfs maar tijdens cosmetische schade te veroorzaken. Dat neemt een niet weg dat naar omwonenden die op tv trillingen wel naar kunnen voelen. tijdens Wat we zeker weten het is dat naar het aantal mensen een dat daarvan hinder ervaart groeit. een Voor trillingen bestaat, in tijdens het tegenstelling tot geluid, op nauwelijks wetgeving dat een grenzen aangeeft aan wat toelaatbaar door is. Moeten omwonenden rond in naar het spoor beter worden beschermd? het Zo ja, hoe dan? een En tegen tijdens welke met prijs?

Veel zzp'ers uit zijn naar onvoldoende verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. Ze vinden de het vaak uit te duur of naar denken dat hen toch van niks met overkomt. Het risico is in tenslotte klein. Maar met de gevolgen voor het op individu én een voor de tijdens samenleving zijn van groot, zeggen deskundigen. De uit roep om een op tv verplichte basisverzekering voor alle op werkenden in een Nederland klinkt dan uit ook steeds in luider.

Keiharde van muziek midden de in de nacht, bergen door afval in een het portiek, een het agressieve hond of ernstige de overlast van drugsgebruikers. tijdens Bijna 7% door van de mensen uit heeft regelmatig burenoverlast. Of het nou in gaat om uit bewust treiteren of overlast tijdens van een psychotische uit buurman of op buurvrouw, voor in wie hier dagelijks uit mee te maken krijgen telt van maar één ding: naar met hoe kan de op overlast stoppen? Wat kunnen uit bewoners eigenlijk doen om de de uit overlast aan te pakken en hoe door verzamel je genoeg op tv het bewijs tegen de dader? En met wat naar doen woningcorporaties, politie, door ggz-instellingen en gemeenten als burenoverlast de totaal op uit de hand van loopt?

De crisis met is voorbij, tijdens maar niet iedereen lijkt te tijdens profiteren het van de economische vooruitgang. op Een grote de groep Nederlanders zit nog het diep in de in schulden en komt daar op tv door maar moeilijk vanaf. tijdens Voor sommigen van hen naar is de wettelijke door schuldsanering de enige weg naar door een schuldenvrij bestaan. door Maar het aantal naar mensen in uit deze regeling op tv daalt al sinds 2011. van Hoe kan tijdens dat? Stokt met het systeem van de schuldhulp? Meer over uit de lange weg een die schuldenaren moeten afleggen het om uiteindelijk weer door met een schone de lei te kunnen tijdens beginnen.

Een in miljoen Nederlandse huizen dreigen met te verzakken. Bij het door Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek met (KCAF) blijven de uit meldingen van scheuren op en tijdens verzakkingen binnenstromen. Vanuit één het gebied wordt ons op onderzoek met argusogen gevolgd: uit uit Groningen. In het aardbevingsgebied uit wordt namelijk al door jaren gesteggeld over uit de oorzaak van de van verzakkingen: met aardbevingen, slappe grond, een het slechte fundering of een combinatie met naar daarvan. Is de manier waarop het een in de Groningen gaat een voorbode voor uit de rest van tijdens een Nederland?

Werkgevers hebben Oost-Europese de arbeidsmigranten nodig. het Dat is goed de voor onze economie. Gemeenten de het beloofden genoeg woningen, een maar er is verzet van omwonenden. op tv door Kunnen de gemeenten naar zich aan hun belofte houden? naar De arbeidsmigranten van werken in allerlei naar sectoren, zoals bijvoorbeeld de kassen met in het Westland. op naar Daar zijn duizenden mensen op tv aan het werk. Nu het de tijdens economie weer is door aangetrokken keert een oud met probleem van voor de crisis door terug: Nederlandse de werklozen van doen het werk niet, dus het halen werkgevers in mensen uit op Oost-Europa. Maar er is door veel te het weinig huisvesting voor deze een groep. In het 2012 was dit al bekend het en toen zijn er de allerlei regionale naar afspraken gemaakt om meer naar flexibele woningen op tv te tijdens regelen. Maar dat in bleek nog niet uit zo'n gemakkelijke opdracht. Gemeenten worstelen de met het vraagstuk. Op tijdens allerlei plekken in op tv het het land ontstond een verzet tegen dit naar soort 'Polenhotels'. Ze zouden voor tijdens overlast zorgen, onttrekken woningen van door aan de mark of tijdens zorgen voor verkeersproblemen. op Waar de ene van gemeente nog wat het huisvesting regelt, sluit in de andere naar gemeente haar ogen. Wat ze op ook in doen, de arbeidsmigranten komen sowieso. Werkgevers van zitten ondertussen naar met met de handen in het haar. Hun naar met argumenten dat deze mensen de door staatskas naar met miljarden spekken van en dat zonder hun naar werk geen tomaten in of verpakte groenten op tv in de schappen liggen, maken het te weinig met indruk. Wij met onderzoeken of gemeenten erin in slagen om met al naar het verzet toch uit woningen voor deze met het migranten te regelen. naar Waarom hebben werkgevers de deze mensen nodig? En is er op de een verband tussen de huisvestingsproblemen, overlast in en naar uitbuiting?

Het op is de door nachtmerrie van iedere woningeigenaar: je op tv komt er op tv opeens achter dat de overheid tijdens plannen heeft door met de grond de waar jouw met huis op staat en met nog wel op tv voor ondergrondse 'gifbuizen'. Het overkomt het inwoners uit van verschillende dorpen en steden op tv met in Brabant en Limburg. op De ondergrondse buisleidingen gaan waarschijnlijk het tijdens gevaarlijke stoffen transporteren van de chemische van industrie tijdens in Limburg van naar Rotterdam. Het is de 'nog maar een plan' verzucht een een omwonende van maar het je weet hoe dát gaat in op tv Nederland. de Uit alle macht tijdens probeert een groepje burgers het de tijdens plannen van tafel te krijgen, op maar naar tot nu toe de tevergeefs. Hoe gaat met de overheid om met dit complexe op dossier waar uit pijpleidingen in vol gevaarlijke chemische stoffen, belangen van door de zware tijdens industrie en bezorgde burgers het de hoofdrol naar spelen? In deze uitzending naar zien we de onder andere de mensen die vlak langs de naar route het wonen waar de naar buizen gepland staan. op tv Ook interviewen we directeur Robert van Claasen op van Chemelot . naar Hij legt uit een dat zij graag willen op tv dat in het tracé voor buizen die tijdens gevaarlijke stoffen een kunnen transporteren gerealiseerd gaat de worden, omdat ze belangrijk uit zijn voor door Nederland: de buizen kunnen de ook uit worden ingezet voor de met energietransitie.

De tijdens hoeveelheid bos neemt op af in ons land. De met voornaamste oorzaak hiervan op de is de kap van op tv bomen om plaats uit te maken voor andere uit soorten natuur. Dit is op volgens tijdens provincies en uit natuurbeheerders nodig omdat het bijdraagt aan door de versterking door van de biodiversiteit. een Maar tegelijkertijd is tijdens bos het weer belangrijk voor de opslag van door naar CO2. We bezoeken de Lemelerberg uit (Overijssel) en het Drents-Friese met Wold, waar grote een oppervlakten bos verdwijnen, de het onder andere om plaats het te maken voor heide. de We spreken met omwonenden, naar door ecologen, Staatsbosbeheer en door hoogleraar Gert-Jan Nabuurs. met Is bos kappen voor andere op natuur wel op tv zo'n goed idee? een En wat een doen natuurbeheerders en een de overheid om ons krimpende met bos te van behouden?

Teamindeling en selectiebeleid, het in de jeugdsport het is dit inmiddels in de normaalste zaak van van op tv de wereld. Maar sportbonden op tv en -clubs voeren op hier intern steeds in meer discussie een over en van vragen zich af: Moeten tijdens kinderen al vanaf 7 jaar van het gerangschikt worden op basis van met vaardigheden? En op staan ze niet teveel onder tijdens in druk als ze op jonge leeftijd op tv een al drie keer een in de week een verplichting hebben? tijdens Experts pleiten op tv voor de een cultuuromslag waarin plezier uit prevaleert boven prestatiedruk. Steeds meer op tv sportbonden naar en -clubs willen daarom op af op van hun selectieteams voor kinderen door tot 12 jaar, van maar stuiten uit nog vaak op tv op weerstand van ouders naar en trainers.

september 2020
06-10-2019 21:40

Hoe gezond zijn voedingssupplementen?

De Monitor - Hoe gezond zijn voedingssupplementen?

MSM, Glucosamine, vitamine D. Bijna de helft van de Nederlanders slikt voedingssupplementen, zoals vitaminepillen en kruidenpreparaten. Helpen deze middeltjes om gezond te worden en te blijven? 'Baat het niet dan schaadt het niet', denken v...

29-09-2019 21:40

Verwarde mensen

De Monitor - Verwarde mensen

Het aantal politiemeldingen van verwarde personen blijft stijgen. Wat is er in de afgelopen jaren veranderd in de hulp voor deze groep mensen? We gaan langs bij verschillende vervoersprojecten voor mensen in verwarde toestand, zoals bij de ...

22-09-2019 21:35

Omgevingslawaai

De Monitor - Omgevingslawaai

Er is overal herrie om ons heen en dat lawaai neemt alsmaar toe. Opgevoerde scooters, quads, vliegtuiglawaai, terrassen die tot laat in de avond open zijn. Een op de drie Nederlanders wordt blootgesteld aan geluidsniveaus die onverantwoord ...

15-09-2019 21:40

De Plasticplaag: wie moet onze rivieren schoon houden?

De Monitor - De Plasticplaag: wie moet onze rivieren schoon houden?

Veel Nederlanders maken zich zorgen over het plastic dat van alle kanten onze wateren in waait en stroomt. Ze zien dat het zich ophoopt en dat dieren er last van hebben. Vrijwilligers ruimen regelmatig onze stranden op. Maar hoe zit dat met...

08-09-2019 21:40

ICT in de zorg

De Monitor - ICT in de zorg

Patiënten die alsmaar opnieuw hun verhaal moeten vertellen, patiëntengegevens die onvindbaar of onleesbaar zijn, behandelingen die vertraging oplopen. Faxen en overtypen van patiëntengegevens is anno 2019 nog aan de orde van de dag. Oorzaak...

02-06-2019 21:40

Krimp: kwelling of kans?

De Monitor - Krimp: kwelling of kans?

De krimpgebieden aan de randen van Nederland dreigen onleefbaar te worden. De vergrijzing zet in rap tempo door, jongeren trekken weg, scholen lopen gevaar te moeten sluiten en de gezondheidszorg heeft de grootste moeite op peil te blijven....

19-05-2019 21:40

Treintrillingen

De Monitor - Treintrillingen

Het wordt steeds drukker op het spoor. Nederland heeft zichzelf ambitieuze klimaatdoelen gesteld en vervoer per trein is een stuk duurzamer dan per auto of vrachtwagen. Maar wat betekent dit voor de circa een miljoen Nederlanders die langs ...

12-05-2019 21:45

Zelfstandigen zonder verzekering

De Monitor - Zelfstandigen zonder verzekering

Veel zzp'ers zijn onvoldoende verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. Ze vinden het vaak te duur of denken dat hen toch niks overkomt. Het risico is tenslotte klein. Maar de gevolgen voor het individu én voor de samenleving zijn groot, zegge...

05-05-2019 21:40

Buren die je het leven zuur maken

De Monitor - Buren die je het leven zuur maken

Keiharde muziek midden in de nacht, bergen afval in het portiek, een agressieve hond of ernstige overlast van drugsgebruikers. Bijna 7% van de mensen heeft regelmatig burenoverlast. Of het nou gaat om bewust treiteren of overlast van een ps...

28-04-2019 21:40

Uitzichtloze schulden?

De Monitor - Uitzichtloze schulden?

De crisis is voorbij, maar niet iedereen lijkt te profiteren van de economische vooruitgang. Een grote groep Nederlanders zit nog diep in de schulden en komt daar maar moeilijk vanaf. Voor sommigen van hen is de wettelijke schuldsanering de...

21-04-2019 21:30

Heel Holland Zakt 2: Is het verzakte Groningen een voorbode voor de rest van Nederland?

De Monitor - Heel Holland Zakt 2: Is het verzakte Groningen een voorbode voor de rest van Nederland?

Een miljoen Nederlandse huizen dreigen te verzakken. Bij het Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) blijven de meldingen van scheuren en verzakkingen binnenstromen. Vanuit één gebied wordt ons onderzoek met argusogen gevolgd: Gr...

14-04-2019 21:40

Arbeidsmigranten: Te weinig huisvesting voor te veel werk

De Monitor - Arbeidsmigranten: Te weinig huisvesting voor te veel werk

Werkgevers hebben Oost-Europese arbeidsmigranten nodig. Dat is goed voor onze economie. Gemeenten beloofden genoeg woningen, maar er is verzet van omwonenden. Kunnen de gemeenten zich aan hun belofte houden? De arbeidsmigranten werken in al...

07-04-2019 21:40

Ondergrondse buizen

De Monitor - Ondergrondse buizen

Het is de nachtmerrie van iedere woningeigenaar: je komt er opeens achter dat de overheid plannen heeft met de grond waar jouw huis op staat en nog wel voor ondergrondse 'gifbuizen'. Het overkomt inwoners van verschillende dorpen en steden ...

31-03-2019 21:40

Bomenkap

De Monitor - Bomenkap

De hoeveelheid bos neemt af in ons land. De voornaamste oorzaak hiervan is de kap van bomen om plaats te maken voor andere soorten natuur. Dit is volgens provincies en natuurbeheerders nodig omdat het bijdraagt aan de versterking van de bio...

24-03-2019 22:40

Prestatiedruk in de jeugdsport

De Monitor - Prestatiedruk in de jeugdsport

Teamindeling en selectiebeleid, in de jeugdsport is dit inmiddels de normaalste zaak van de wereld. Maar sportbonden en -clubs voeren hier intern steeds meer discussie over en vragen zich af: Moeten kinderen al vanaf 7 jaar gerangschikt wor...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 10. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

De Monitor gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van De Monitor de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van De Monitor bij De Monitor liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van De Monitor. Heb je een uitzending van De Monitor gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

De Monitor gemist

Uitzending gemist van De Monitor? Op deze pagina vind je alle uitzendingen van De Monitor, uitgezonden op Nederland 2. Heb je een uitzending van De Monitor gemist? Kijk deze dan hier terug!

Uitzending gemist van De Monitor? Hier kun je alle uitzendingen van De Monitor kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 146
  • Laatste uitzending op 06-10-2019 om 21:40 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!