Programma gemist?

Ouderen tijdens in Nederland wonen op tv steeds langer thuis. Om van mensen thuis van te ondersteunen op tv komt de wijkverpleegkundige van langs voor de thuiszorg en naar helpt op de gemeente met het op huishouden en van de dagbesteding. Op in het moment dat tijdens het slechter gaat en mensen op op tijdens de wachtlijst komen voor een van plek in het verpleeghuis, tijdens doet naar zich een op tv tegenstrijdige situatie voor: juist wanneer een het hard op nodig is, het loopt de zorg aan met huis terug. Tientallen door zorgmedewerkers melden dat mensen, uit terwijl door ze nog thuis wonen, in de op tv met problemen komen wanneer ze overgaan naar met de Wet langdurige door zorg een (Wlz). Vanuit die met wet wordt niet alleen met het verblijf in in het naar verpleeghuis betaald, maar naar ook de zorg die mensen in thuis tijdens nodig hebben tijdens op het wachten op hun plekje van in de instelling. een Minder in zorg voor meer geld, in want ook de eigen bijdrage de die op tv ze betalen wordt hoger naar zodra ze zich van melden voor op tv het verpleeghuis. Wijkverpleegkundigen en op tv dementiespecialisten maken zich door zorgen over uit de verslechterde zorg voor deze door groep kwetsbare door ouderen. Ook voor mantelzorgers naar is het een uit van groot probleem. Zij raken in de het moeras van zorgregels de helemaal de in weg kwijt. uit Hoe het geschuif de tussen zorgstelsels een voor problemen zorgt. En het wat moet er uit veranderen om dit te van voorkomen?

Eenmaal werkloos blijven op tv 55-plussers in langer langs de naar kant staan op dan andere groepen. En dat heeft met voor sommigen van op tv hen op dramatische gevolgen. Na de naar WW wacht veelal een de bijstand. Na van een lang de werkzaam leven met zijn er dan op tv ineens zorgen over in de financiële toekomst. Maar er is uit ook op tv goed nieuws, want de economie naar naar trekt aan en het aantal vacatures door neemt toe. In van de zorg, bouw het op tv en transport zitten werkgevers te springen de om uit nieuwe mensen. Toch lijkt er in een op tv mismatch te zijn tussen deze uit uit roep om werknemers uit aan de ene kant op en de werkzoekende uit oudere aan de andere kant. door Hoe door kan dat? naar Zitten werkgevers niet op hen in te wachten? Of beschikken op tv ze niet de over tijdens de juiste diploma's en vaardigheden? En de is omscholing het voor naar oudere werknemers wel goed geregeld en uit zinvol? Of op moeten naar we deze groep ontzien en op tv een basisinkomen een geven?

We worden met een in z'n allen steeds op tv ouder en blijven vaak tot op een hoge het leeftijd zelfstandig thuis wonen. Maar de wat door als de eerste een tekenen van dementie zich op bij je in vader aandienen de en zijn nieuwe partner zich met ineens bemoeit met in zijn met geldzaken en grote door bedragen opneemt van uit zijn bankrekening? Of als in de huishoudster bij vader op tv intrekt en de pincodes een van de bank uit worden veranderd? Is het je vader de vrijgevig met de zijn geld en tijdens is het zijn vrije uit keus? Of is hij door door een (beginnende dementie) op niet meer wilsbekwaam en is door hij niet meer in op staat met om zelf zijn financiën te uit beheren? Wat van kan je doen tijdens als tijdens je vermoedt dat je met hoogbejaarde vader bestolen wordt door uit de buurvrouw, de tijdens tijdens nieuwe vriendin of het de huishoudster en ze flinke door bedragen met opneemt van de op tv bankrekening? Verschillende tipgevers vertellen hoe het zij lijdzaam een toezien hoe hun ouder wordt van uitgebuit. het Juridische stappen een halen niets uit en ook huisartsen, in met zorgorganisaties en de het politie kunnen weinig voor van hen betekenen. door Beschermen we onze groeiende de groep kwetsbare op ouderen, die steeds langer op het zichzelf uit moet blijven wonen, wel met voldoende?

Ouders in uit Nederland bepalen de graag zelf een hoe en vooral wáár het ze hun door kindje ter wereld brengen. naar Dankzij ons verloskundig systeem van de van zorg in de buurt en door gemakkelijke tijdens toegang tot een een ziekenhuis hebben we deze keuzes. Of de beter gezegd: hádden op tv op tv we deze keuzes. Tipgevers een uit het in verloskundige veld melden dat op tv een tekort aan personeel en uit plekken in het van uit ziekenhuis, de kwaliteit van de een geboortezorg een en keuzevrijheid van aanstaande door ouders onder druk zet. Door met op fusies van ziekenhuizen en met de centralisering van zorg uit zouden met bevallocaties hun deuren sluiten. En die van plekken tijdens komen niet altijd terug van in op de directe omgeving, terwijl er tijdens juist wel steeds meer op tv het vrouwen in het ziekenhuis bevallen. Verloskundigen uit moeten soms op tv wel vier op ziekenhuizen bellen voordat ze ergens tijdens een plek vinden door voor op een bevallende vrouw. Dat levert tijdens een stressvolle en zelfs gevaarlijke situaties op, in waarin tijdens bevallende vrouwen van hot naar op her het worden gedirigeerd en soms ongewenst op tv thuis of langs naar de het snelweg bevallen. Wat zit er naar achter het tekort uit aan plekken en tijdens personeel in het tijdens ziekenhuis? Hoe met zorgen we dat bevallende op op vrouwen weer snel uit en soepel de beste zorg de krijgen?

Wat te naar doen door als je kind vastloopt op school? uit Of wanneer geen van school je door kind toe kan uit laten omdat ze de het ondersteuning niet kunnen tijdens bieden van die je kind nodig naar heeft? Sommige ouders door kiezen dan voor in particulier door onderwijs. Het schoolgeld van vaak tienduizenden het euro's per jaar uit moeten naar zij zelf betalen. Is in dat terecht? uit Sinds de invoering van een de Wet passend onderwijs tijdens in op 2014 moeten leerlingen met een een gedrags- of leerprobleem met tijdens zoveel mogelijk naar met een reguliere school. Maar met volgens 86% van de met leerkrachten in een het basisonderwijs de gaat de aandacht voor deze groep het leerlingen ten koste uit door van de 'gewone' leerlingen in de op klas. Dat een blijkt uit onderzoek van van De Monitor in op met samenwerking met DUO van Onderwijsonderzoek & Advies. Sommige scholen zijn naar deze op tv leerlingen dan ook liever op tv kwijt dan rijk. Want op tv welk door belang heeft een van school eigenlijk bij het door toelaten op van zorgleerlingen? Ook bij scholen die een wel hun naar best doen gaat het uit soms mis. De uit begeleiding schiet tekort met of de het kind gedijt door niet in de de grote klas. Particulier onderwijs op kan dan tijdens een oplossing zijn, met op tv veelal kleine klassen en naar veel door begeleiding. Maar dat is de geheel voor rekening van de de naar ouders, zelfs als reguliere tijdens scholen naar aantoonbaar geen passend onderwijs de kunnen bieden. In in de uitzending onder van meer het van verhaal van Alain Nix, die zijn een naar dochter met ernstige dyscalculie tijdens en dyslexie op in zag bloeien op een uit particuliere de school. Familieleden springen bij een om de 20.000 euro die van tijdens een schooljaar kost op te de brengen. De Monitor naar onderzoekt op tv de rol die particulier onderwijs de speelt voor leerlingen die naar vastlopen op een school. En is het tijdens de eigenlijk niet de verantwoordelijkheid van van reguliere scholen om deze op tv leerlingen goed een te naar begeleiden? Of hebben ze daar weinig een belang op bij?

De politie bevindt in het zich steeds meer in online. Er verschijnen politieberichten op internet in en wijkagenten het tonen hun de werk op uit social media zoals Twitter, Facebook en op tv Instagram. De politie op tv wil transparant zijn op en hoopt op met in meer aansluiting met de samenleving. In van een eerste aflevering in van over de politie tijdens online onderzoeken we op tv hoe agenten te werk gaan als uit zij twitteren of van op tv als zij een met vlog maken. Wordt altijd voldoende rekening op gehouden met de op privacy tijdens van mensen de die via politieberichten online verschijnen? Zo met bekeken datajournalisten de van door De Monitor alle 163 filmpjes uit van politievloggers. Jan-Willem op en Tess bekeken in en ontdekten een 31 gevallen waarin met te veel in persoonsgegevens worden getoond. De gezichten van op verdachten en slachtoffers een een zijn door de politievloggers op tv onherkenbaar gemaakt, maar de omgeving de is wel zichtbaar. naar Daardoor zijn betrokkenen op tot van het adres, en tijdens dus een door persoon, herleidbaar. Hoe kan dit? Ook in melden zich het enkele mensen bij door De Monitor die last met hebben van gehad van van een onlinebericht van de in politie. Een door een in wijkagent op Facebook met geplaatste foto van een naar auto de die in beslag werd een genomen vanwege onbetaalde boetes door op leidde ertoe dat uit de buren de auto herkenden: zij een weten nu de ook dat de eigenaren met schulden uit hebben.

Nederlanders worden op oud in tijdens eigen huis. De afgelopen jaren het met is de langdurige zorg fors op tv gewijzigd. Minder bedden op tv in verzorgingshuizen en uit GGZ-instellingen met en meer zorg door in de wijk. tijdens De gedroomde spil in het web? naar in De wijkverpleegkundige. Een door zelfstandig werkende verpleegkundige die vrij van tijdens dure zorgmanagers op tv de regionale vraag in uit kaart brengt en naar het regisseert. Een prachtidee, maar vanaf het een allereerste begin kampen een de de kersverse wijkteams met structurele het personeelstekorten. Thuiszorgorganisaties moeten een nu al met op tv regelmaat 'nee' naar verkopen aan een nieuwe cliënten, terwijl de vraag op naar personeel naar alleen maar in toeneemt. De sector kampt met van een slecht imago, aldus het zorgverzekeraars. Jongeren zouden uit weinig trek op hebben in op wasbeurten en steunkousen. Maar de dat het lijkt slechts een deel tijdens van het verhaal. Jonge verpleegkundigen uit beschrijven hoe op tv onvoorbereid ze eigenlijk waren op tv op de realiteit tijdens van uit het vak. op tv Naast het uitvoeren op tv van de medische handelingen, op tv hebben zij ook de tijdens dagelijkse naar leiding over onderbemande teams, op tv waarin het ziekteverzuim hoog in is. Het door zelfsturende karakter houdt ook in uit dat de zij verantwoordelijk zijn voor de het correct verantwoorden van met de geleverde zorg door aan zorgverzekeraars. op Werkdagen door van 13 uur, waarin tussen de naar administratieve beslommeringen met door, ook tijdens nog intensieve stervensbegeleiding moet worden door geleverd zijn geen in uitzondering. Dat met alles roept vragen naar op over hoe doordacht van van dit systeem eigenlijk door is ingevoerd. Is er op tv onderzoek gedaan of door de groeiende door groep thuiswonende ouderen wel naar opgevangen kan tijdens worden door het beperkte op aantal wijkverpleegkundigen? Wordt er genoeg in gedaan het om de broodnodige verpleegkundigen naar op te leiden de zodat tijdens die het ontstane gat in in de zorg kunnen dichten? in Zijn er het andere met oplossingen te vinden om door de zorg aan huis het goed op door te vangen?

De op tv AOW-leeftijd gaat sinds 2013 op met stapjes omhoog zodat tijdens in 2022 de tijdens leeftijd 67 jaar van en een drie maanden is. Dat betekent met meer geld op in van de staatskas, en dus meer met geld om diezelfde met AOW te tijdens financieren. Dat een is meteen de belangrijkste een reden voor een die oplopende leeftijdsgrens. Maar gaat door iedereen die uit nieuwe grens wel werkend halen? naar Er zijn op tv berichten dat dit voor uit mensen met fysieke door beroepen te uit zwaar zal blijken. Als uit dat zo naar is, moeten op we die groep helpen, uit want anders komen uit ze in op latere leeftijd financieel in in de knel. het En kan naar deze groep van de mensen met een zwaar beroep met ook wél doorwerken uit tot op tv 67?

Vervolguitzending over botsende tijdens belangen uit tussen bouwprojecten en natuurbehoud. In het de wet Natuurbescherming het staat van onder meer in welke dieren in op Nederland worden beschermd. Wil je ergens tijdens een het 'ruimtelijke ingreep' doen, bijvoorbeeld tijdens een uit fietspad aanleggen, een huis door neerzetten of een weg van verbreden, met dan moet je van tevoren de laten onderzoeken wat op voor flora tijdens en fauna er aanwezig is van in het op gebied waar je wilt door bouwen. Maar uit vrijwel een alle bouwprojecten in Nederland krijgen tijdens gewoon doorgang, zelfs het als er het een beschermd dier zoals de op das is op tv aangetroffen. Je door moet dan een ontheffing van in de de Wet Natuurbescherming de aanvragen, het leefgebied van de op tv dieren compenseren van en de dieren uit verplaatsen. Maar uit compensatiemaatregelen blijken lang niet altijd effectief. uit Hoe op gaan we om met botsende door belangen tussen op tv economische ontwikkelingen en in de door bescherming van de natuur? Wordt een er genoeg rekening gehouden een met beschermde diersoorten? van En kan van economische ontwikkeling samengaan het met behoud door van flora en fauna? Handhaving op tv van in de natuurwet in ligt bij gemeenten en provincies. Wat een is hun met rol?

Sinds de op tv bezuinigingen op op de geestelijke gezondheidszorg neemt het het tijdens aantal incidenten met verwarde mensen naar toe. op tv Ruim 75.000 meldingen de kwamen er in 2016 uit bij de politie binnen, een tijdens van stijging van 14% ten opzichte van tijdens op vorig jaar. Alleen al dit met jaar hebben zeker 100 een op tv incidenten met agressieve verwarde mensen de in kranten gehaald. Het in gaat daarbij om uit personen die hun op tv huis de opblazen of daarmee het dreigen, op straat mensen verwonden door door of zelfs doden. de Uit navraag bij 45 Veiligheidshuizen in naar Nederland van denkt men dat het gaat in een om 3.000 tot 5.000 op tv personen in Nederland die tijdens als van gevolg van een psychische aandoening gevaarlijk het gedrag vertonen. Wie een zijn deze op verwarde mensen, hoe de worden ze begeleid in en is de naar hulp die geboden wordt van met voldoende?

Zorgleerlingen moeten zoveel naar mogelijk naar een van gewone school, dat op tv is tijdens het idee van passend onderwijs. een met Drie jaar na de invoering door van de deze wet zijn naar veel ouders gefrustreerd uit en docenten overwerkt. Wat gaat tijdens er in mis? En wat tijdens zijn de gevolgen voor het kind? met op In 2014 werd het passend onderwijs tijdens ingevoerd. Daarmee werden uit scholen naar verplicht om een van plek te vinden een voor iedere leerling. Dus ook een een voor leerlingen die extra zorg nodig tijdens hebben, bijvoorbeeld een vanwege uit leer- of gedragsproblemen. Jaarlijks wordt 2,4 in miljard euro uitgetrokken op tijdens voor passend onderwijs. Maar uit een op tv rapport het van de Rekenkamer blijkt dat op het tijdens totaal onduidelijk is uit of dit geld door ook echt ten goede het komt aan zorgleerlingen. En van wat vooral opvallend het is: uit er blijken grote in verschillen te zijn tussen een scholen. Met de komst op tv van passend onderwijs door is een het aan de scholen naar zelf om te bepalen in het welke ondersteuning zij wel op kunnen bieden, en welke de niet. En op tv zo kan een kind in op de ene plaats van prima naar meedraaien op een reguliere het school, terwijl het met elders naar het van speciaal onderwijs met moet. De Monitor onderzoekt de de gevolgen van van het naar passend onderwijs voor het tijdens kind. Want hoe passend van is dat onderwijs in eigenlijk? We brengen de de van resultaten van een onderzoek in op tv samenwerking met Duo Onderwijsonderzoek het onder de ruim duizend leerkrachten. Hoe in staat het met tijdens passend tijdens onderwijs bij hen in de klas? in Kunnen zij door leerlingen van de ondersteuning bieden die het ze nodig een hebben? En wat zijn de op gevolgen naar voor de rest van van de klas?

Sinds het van schokkende misbruik in door een het kinderdagverblijf in Amsterdam is de veiligheid tijdens en tijdens de kwaliteit van kinderdagverblijven naar verbeterd. De gastouderopvang met lijkt door daar bij achter te blijven. een Het toezicht tijdens is beperkter en de door kwaliteitseisen zijn lager. door Hoe zit dat? In in Nederland tijdens kun je als ouder uit toeslag ontvangen voor drie het in soorten kinderopvang: een kinderdagverblijf, in een buitenschoolse opvang en een uit gastouder. de In 2016 tijdens maakten zo'n 682.000 Nederlandse de kinderen gebruik met van een van deze vormen van tijdens opvang. Daarvan zaten op tv er 116.000 bij op tv gastouders. Speciale een gastouderbureaus bemiddelen vaak met voor ouders bij op het vinden van een op geschikte gastouder. naar Diverse tipgevers stellen een vraagtekens bij het functioneren uit van deze bureaus. op tv Bijvoorbeeld over het door zicht dat van de bureaus hebben op met de kwaliteit die naar de met gastouders bieden. De Monitor door onderzoekt tijdens wat de rol van uit gastouderbureaus is. in En waarom lukt met het niet om de kwaliteit van en van het toezicht in de gastouderopvang met naar van hetzelfde niveau te krijgen als de uit op tv kinderopvang?

Vervolguitzending het op het dossier UWV. van Een grote groep mensen op dreigt in op tv Nederland naar tussen wal en het schip te vallen. Zij zijn door voor minder dan op 35 procent arbeidsongeschikt naar verklaard door het naar UWV, maar volgens de uit regels moet in deze groep toch het op zoek naar de een baan. En dat naar valt niet mee. op tijdens Deze mensen, die door de 35-minners worden genoemd, kunnen met niet voor honderd een procent werken, door maar krijgen ook geen arbeidsongeschiktheidsuitkering. een Vaak zijn een ze op een hun werkgever of het UWV in aangewezen om het weer op tv te re-integreren. En dat is een met zeer moeizaam door traject, want ruim de naar helft het van deze in groep mensen is al elf uit jaar van werkloos. En het vooruitzicht ziet op er niet goed de uit. Meerdere mensen die het ook in dit met schuitje zitten, melden door zich bij van De Monitor en met delen hun ervaring. naar Vaak vinden ze dat het het UWV hen van naar niet genoeg helpt om tijdens weer aan de door slag te komen. door De grote vraag op tv is wie helpt op tv de 35-minners dan op wel bij terugkeer in in de op maatschappij?

Met uit enige regelmaat duiken de ze op: berichten in in de lokale pers over in een in mysterieuze bromtoon die inwoners tijdens uit hun slaap houdt. tijdens Problemen met door geluidsoverlast. Naar de op tv oorzaak is het alleen uit vaak gissen. een In op tv Nijmegen bijvoorbeeld werd na uit lang zoeken de met bron gevonden: een uit transformatorfabriek in een van woonwijk, waar een verouderde transformator een lage tonen en naar trillingen de in omliggende wijk de in stuurde. In de in andere gevallen werd op ondanks tientallen klachten van geen duidelijke bron uit gevonden. Dat uit maakt dit fenomeen, ook uit wel laagfrequent geluid genoemd, een een taai probleem. de De tijdens lange geluidsgolven uit kunnen kilometers ver reiken de en laten naar zich onderweg slecht van afstoppen door gebouwen, bomen of op tv andere obstakels. op Bovendien is de naar brom niet een voor iedereen te horen, waardoor zich naar al snel de het vraag op opdringt of er überhaupt op wel een op tv bromtoon is. Precies naar dat gegeven is terug te uit met zien in de tientallen tips naar die bij van De Monitor over laagfrequent geluid naar binnenkomen. Kijkers een die door ernstig gebukt gaan onder de op overlast voelen met zich onbegrepen naar in hun klachten. Om de woorden met van een op tv tipgever door te gebruiken: 'De gemeente stuurde van me naar een psycholoog, van door omdat ze van mening op was dat er op tv niets te meten naar viel, maar ik ben in ervan overtuigd het dat het niet tussen uit mijn oren zit. Je de raakt zo naar gefixeerd op dat op tv geluid door dat het alles het gaat beheersen. Ik in werd zo wanhopig dat ik zelfmoordgedachten uit begon te krijgen. het op tv Alles om maar rust te naar hebben.' De hinder die uit met mensen ervaren is naar dus ernstig. Van tipgevers uit begrijpen we dat van het een groeiend milieuprobleem zou een zijn, in waar te weinig aandacht met voor is vanuit het in Rijk. van Hoe gaan gemeenten om op met deze tijdens mysterieuze bromtonen? door Is er inderdaad in sprake van een met groeiend probleem? En wat doet op tv de overheid om de met geluidsoverlast op een te met sporen?

Het tijdens aantal werknemers dat de overlijdt tijdens het in werk neemt toe. In 2016 van kwamen zeventig mensen een om het met leven, negentien meer door dan in 2015. Ook naar het aantal ongelukken in zónder in dodelijke afloop stijgt, 14% meer op tv dan in op tv 2015. de Het jaarverslag van naar de Inspectie SZW met (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) is zeer naar kritisch over uit het bedrijfsleven: een 'Werknemers die de ultieme op prijs tijdens betaalden voor vaak onnodige een fouten. Als de bedrijfsleven en overheid een hebben we de morele op tv plicht om van hun het dood te op leren.' Het zorgelijke is dat de het aantal op arbeidsongevallen decennialang daalde door op tv de introductie van van bijvoorbeeld veiligere op machines en door arbozorgverplichtingen. Rond de eeuwwisseling uit vlakt de daling van van een het aantal doden af. In een 2016 stijgt op het aantal met slachtoffers voor het eerst. De Inspectie op tv is keihard over naar het de oorzaken: 'Winst op tv gaat boven veiligheid, tijdelijke werknemers krijgen het onvoldoende op tv instructies of beheersen het een Nederlands onvoldoende.' De in arbeidsinspectie schrijft naar dat ieder slachtoffer van een het ongeval een recht heeft het op een onafhankelijk onderzoek. De het Monitor onderzoekt of naar het leed met te vermijden was. uit Wat is de rol van door werkgevers, werknemers en het van de overheid? Wie naar draagt de verantwoordelijkheid en hoe dringen op we het tijdens aantal met ongevallen terug?

januari 2018
10-12-2017 22:35

Schotten in zorg risico voor dementerende

De Monitor - Schotten in zorg risico voor dementerende

Ouderen in Nederland wonen steeds langer thuis. Om mensen thuis te ondersteunen komt de wijkverpleegkundige langs voor de thuiszorg en helpt de gemeente met het huishouden en de dagbesteding. Op het moment dat het slechter gaat en mensen op...

03-12-2017 22:40

55-plus en werkloos

De Monitor - 55-plus en werkloos

Eenmaal werkloos blijven 55-plussers langer langs de kant staan dan andere groepen. En dat heeft voor sommigen van hen dramatische gevolgen. Na de WW wacht veelal de bijstand. Na een lang werkzaam leven zijn er dan ineens zorgen over de fin...

26-11-2017 22:35

Demente ouderen kwetsbaar voor financiële uitbuiting

De Monitor - Demente ouderen kwetsbaar voor financiële uitbuiting

We worden met z'n allen steeds ouder en blijven vaak tot op hoge leeftijd zelfstandig thuis wonen. Maar wat als de eerste tekenen van dementie zich bij je vader aandienen en zijn nieuwe partner zich ineens bemoeit met zijn geldzaken en grot...

19-11-2017 22:40

De Monitor: bevallen in Nederland

De Monitor - De Monitor: bevallen in Nederland

Ouders in Nederland bepalen graag zelf hoe en vooral wáár ze hun kindje ter wereld brengen. Dankzij ons verloskundig systeem van zorg in de buurt en gemakkelijke toegang tot een ziekenhuis hebben we deze keuzes. Of beter gezegd: hádden we d...

12-11-2017 22:40

Passend onderwijs

De Monitor - Passend onderwijs

Wat te doen als je kind vastloopt op school? Of wanneer geen school je kind toe kan laten omdat ze de ondersteuning niet kunnen bieden die je kind nodig heeft? Sommige ouders kiezen dan voor particulier onderwijs. Het schoolgeld van vaak ti...

05-11-2017 22:40

Politie online

De Monitor - Politie online

De politie bevindt zich steeds meer online. Er verschijnen politieberichten op internet en wijkagenten tonen hun werk op social media zoals Twitter, Facebook en Instagram. De politie wil transparant zijn en hoopt op meer aansluiting met de ...

29-10-2017 23:40

Zorg aan huis

De Monitor - Zorg aan huis

Nederlanders worden oud in eigen huis. De afgelopen jaren is de langdurige zorg fors gewijzigd. Minder bedden in verzorgingshuizen en GGZ-instellingen en meer zorg in de wijk. De gedroomde spil in het web? De wijkverpleegkundige. Een zelfst...

22-10-2017 22:40

Doorwerken tot 67

De Monitor - Doorwerken tot 67

De AOW-leeftijd gaat sinds 2013 met stapjes omhoog zodat in 2022 de leeftijd 67 jaar en drie maanden is. Dat betekent meer geld in de staatskas, en dus meer geld om diezelfde AOW te financieren. Dat is meteen de belangrijkste reden voor die...

15-10-2017 22:40

Dier en bouw

De Monitor - Dier en bouw

Vervolguitzending over botsende belangen tussen bouwprojecten en natuurbehoud. In de wet Natuurbescherming staat onder meer welke dieren in Nederland worden beschermd. Wil je ergens een 'ruimtelijke ingreep' doen, bijvoorbeeld een fietspad ...

08-10-2017 22:40

Verwarde mensen

De Monitor - Verwarde mensen

Sinds de bezuinigingen op de geestelijke gezondheidszorg neemt het aantal incidenten met verwarde mensen toe. Ruim 75.000 meldingen kwamen er in 2016 bij de politie binnen, een stijging van 14% ten opzichte van vorig jaar. Alleen al dit jaa...

01-10-2017 22:40

Passend onderwijs

De Monitor - Passend onderwijs

Zorgleerlingen moeten zoveel mogelijk naar een gewone school, dat is het idee van passend onderwijs. Drie jaar na de invoering van deze wet zijn veel ouders gefrustreerd en docenten overwerkt. Wat gaat er mis? En wat zijn de gevolgen voor h...

24-09-2017 22:40

Kinderopvang

De Monitor - Kinderopvang

Sinds het schokkende misbruik in een kinderdagverblijf in Amsterdam is de veiligheid en de kwaliteit van kinderdagverblijven verbeterd. De gastouderopvang lijkt daar bij achter te blijven. Het toezicht is beperkter en de kwaliteitseisen zij...

17-09-2017 22:40

UWV

De Monitor - UWV

Vervolguitzending op het dossier UWV. Een grote groep mensen dreigt in Nederland tussen wal en schip te vallen. Zij zijn voor minder dan 35 procent arbeidsongeschikt verklaard door het UWV, maar volgens de regels moet deze groep toch op zoe...

10-09-2017 22:40

Geluidsoverlast

De Monitor - Geluidsoverlast

Met enige regelmaat duiken ze op: berichten in de lokale pers over een mysterieuze bromtoon die inwoners uit hun slaap houdt. Problemen door geluidsoverlast. Naar de oorzaak is het alleen vaak gissen. In Nijmegen bijvoorbeeld werd na lang z...

03-09-2017 22:40

Ongelukken op het werk

De Monitor - Ongelukken op het werk

Het aantal werknemers dat overlijdt tijdens het werk neemt toe. In 2016 kwamen zeventig mensen om het leven, negentien meer dan in 2015. Ook het aantal ongelukken zónder dodelijke afloop stijgt, 14% meer dan in 2015. Het jaarverslag van de ...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 6. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

De Monitor gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van De Monitor de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van De Monitor bij De Monitor liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van De Monitor. Heb je een uitzending van De Monitor gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

De Monitor gemist

Uitzending gemist van De Monitor? Op deze pagina vind je alle uitzendingen van De Monitor, uitgezonden op Nederland 2. Heb je een uitzending van De Monitor gemist? Kijk deze dan hier terug!

Uitzending gemist van De Monitor? Hier kun je alle uitzendingen van De Monitor kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 87
  • Laatste uitzending op 10-12-2017 om 22:35 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!

Cookies

Hebikietsgemist.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op "Akkoord" te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Akkoord