Programma gemist?

Hoogbegaafde door kinderen hebben het soms de moeilijk in op school. Wekelijks een ontvangen we mails van ouders uit over in hun hoogbegaafde kinderen die vastlopen in op tv het onderwijs. Wat tijdens de is hoogbegaafdheid eigenlijk het en hoe gaan met leraren hiermee om? Wordt het tijdens onderwijs wel voldoende aangepast tijdens aan met deze groep hele slimme kinderen? met Hoe kan op het dat sommige hoogbegaafde op tv naar kinderen zelfs thuis komen te op zitten, omdat ze zo het de ongelukkig worden op school? Een zoektocht door naar hoogbegaafdheid met en de door Wet Passend door Onderwijs.

Door technologische naar ontwikkelingen kunnen uit we steeds ouder worden. Maar door wat doen de we met ouderen op die tegen wil en op tv dank in leven van worden de gehouden? Door op de vergrijzing belanden de kwetsbare ouderen steeds vaker in naar het ziekenhuis. het Artsen en families komen daardoor in voor lastige dilemma's de te staan: doorbehandelen naar of niet? met En wie neemt uit daarin uit de beslissing: de patiënt, de familie het of uit de specialist? We volgen het het verhaal van naar een 84-jarige in vrouw die de niet meer behandeld wilde worden, met maar uit toch geopereerd is. We met leggen de dilemma's voor aan in chirurgen in de het ziekenhuis, aan op tv geriaters en huisartsen. Wat naar als blijven doorbehandelen op niet meer gewenst van naar is?

Mensen rondom op tv Schiphol en op de regionale uit luchthavens maken zich zorgen naar om hun gezondheid. op tv Hoe ongezond is de uitstoot het van vliegtuigen? door En de wat zijn de regels op tv voor ultrafijnstof?

Vanavond in in het de reportageprogramma De Monitor: de zin op tv en onzin tijdens van het op asbestdakenverbod. Het asbestdakenverbod per 2024 in is nog in niet wettelijk verankerd, maar toch het zet het Rijk sterk op tv in op versnelde van het sanering van de ruim het 95 miljoen vierkante in meter aan asbestdak. Huiseigenaren naar worden tot hoge van kosten verplicht de door de overheid, door terwijl diezelfde overheid asbest op tv in de de vorige eeuw stimuleerde. Het besef door van dat asbest gezondheidsrisico's de met zich meedraagt, leidde in 1993 door tot op een asbestverbod. Het verbod het kwam te naar laat voor werknemers in op tv de asbestindustrie die het vaak jarenlang en een zonder medeweten aan op asbest blootgesteld zijn het en daar vaak tijdens tientallen jaren later de de nadelige gevolgen van door ondervinden. tijdens Asbestblootstelling kan namelijk asbestkanker, in longkanker en stoflongen veroorzaken. in Per 2040 uit wil de de overheid dan ook geen op tv nieuwe asbestslachtoffers de meer.

Het door reportageprogramma De door Monitor besteedt vanavond aandacht de aan 'appen achter het tijdens stuur'. Bekijk van de eerste beelden op gids.tv/2483/reportage. Het tijdens is een de maatschappelijk breedgedragen ongenoegen: de uit volgens het velen te lage straffen die een roekeloze van chauffeurs krijgen naar opgelegd. Tegelijkertijd neemt meer dan de door in helft van ons de tijdens het rijden regelmatig de uit telefoon ter hand. uit Dat is net van zo goed roekeloos, uit stelt minister Grapperhaus in (Veiligheid en met Justitie), en hij wil het op bestraffen met maximaal het twee jaar door gevangenis. Hoe naar realistisch is dat? Uit in onderzoek van tijdens de Stichting op Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) op tv blijkt dat 62 procent van tijdens de van weggebruikers de telefoon de weleens gebruikt tijdens verkeersdeelname. En op tv precies dat op tv gedrag schaart minister Grapperhaus uit nu een ook onder roekeloos rijgedrag. de Volgens het SWOV het is van de kans op een ongeluk zes van tijdens maal hoger als de automobilist een de mobiel naar in de tijdens hand heeft. Gaat de op dreiging van van een gevangenisstraf mensen van hun kennelijke het een verslaving afhelpen? Of met is daar meer de voor nodig?

Verschillende onderzoeken de tonen aan dat op er met nog steeds teveel schadelijke stoffen door vanuit naar de landbouw in tijdens de natuur komen. Met tijdens name de ammoniak uit met de mest een van de met grootschalige veeteelt en melkveehouderijen van zou zorgen voor in een aantasting een van veel natuurgebieden. Maar hoe op zien de boeren dat in zelf? En zijn het zij bereid op om van minder dieren te gaan van houden als dat naar beter is voor de de natuur? tijdens We onderzoeken of onze met flora en fauna te van lijden van heeft onder de de landbouw en wat boeren en wetenschappers met als oplossing door zien voor dit in probleem.

We zetten de volop in op uit duurzame de energie en om de het doelstellingen te een halen bouwen we door veel windmolens, onder meer in de de Noordzee. Dit heeft op echter van gevolgen voor de natuur: tijdens bruinvissen vertrekken, vogels de vliegen een tegen de wieken aan en met ze raken naar leefgebied kwijt door windmolens. met We een zien hoe eigenaren de van windparken, politici en natuurliefhebbers worstelen op met door dit dilemma. Zo worden het In op de Eemshaven in Groningen meer een windmolens gebouwd, tijdens maar uit op tv onderzoek blijkt dat er relatief veel de met vogels dood zullen gaan omdat het ze tegen de wieken uit vliegen. de Het plan is nu om het de windmolens op af en de toe 's nachts stil te de zetten als naar de de vogeltrek is, maar niet alle naar windparken een zijn daar blij tijdens mee.

Schelden, slaan, schoppen, in spugen en soms door zelfs aanranding. Net uit als ambulancemedewerkers en tijdens op andere werknemers met een publieke met taak krijgen hulpverleners in van de psychiatrie door regelmatig te maken met tijdens agressie. Jaarlijks zo'n de naar dertig tot veertig procent. Het op tv gaat door om een relatief naar kleine groep die verantwoordelijk naar is voor tijdens de meest ernstige van incidenten, maar ook verbale agressie zoals de door doodsbedreigingen hebben een grote impact op tv op hulpverleners. van De overheid voert al jaren de campagne met tegen dit soort agressie tijdens en op geweld. Maar aangiften van hulpverleners in de de de geestelijk gezondheidszorg worden van vaak door justitie uit geseponeerd. Een in veelgehoorde reden: agressie hoort tijdens bij het door werken in de psychiatrie. door Maar tot welke de grens is dit een geweld acceptabel? Heeft een van psychiatrisch patiënt een vrijbrief een om geweld van te gebruiken tegen uit het met personeel?

Wie is er het verantwoordelijk naar voor datingsites met met nepprofielen? Sites waar je op betaalt om te uit chatten met vrouwen die met niet bestaan. door Het zijn op tv vaak eenzame ouderen die erin uit trappen. Ze betalen uit in veel geld voor door het versturen van een berichtjes, maar tot in een echt afspraakje op komt het nooit. Is een dit oplichting? En zo het ja, wie is daar van verantwoordelijk door voor? Ondernemers achter tijdens de websites hebben door al jaren vrij spel een en blijken bovendien tijdens niet gemakkelijk te traceren. op tv Maar daar een komt binnenkort mogelijk verandering op tv in. Consumentenwaakhond van ACM doet onderzoek naar in duizenden websitesites en het op maakt binnenkort bekend tijdens of ze op tijdens kunnen treden.

Hoe met kan de notaris tijdens bepalen of iemand wilsbekwaam is een om een op testament door te tekenen? Wat is van hun rol bij in het beschermen van naar kwetsbare groepen zoals dementerende tijdens ouderen naar en verstandelijk beperkten? In De tijdens Monitor door het verhaal van twee uit familieleden die na de op dood van hun verstandelijk op tv beperkte een familielid ontdekken dat zij uit op tv het testament geschrapt door zijn. van Zij vragen zich af of op tv de uit notaris bij het een opmaken van de het akte voldoende alert geweest is. tijdens En of naar zij wel door voldoende kennis hebben om met de wilsbekwaamheid van deze op tv van kwetsbare groep te een beoordelen?

Door het uit tekort uit aan betaalbare huurwoningen in door Nederland komen steeds meer door mensen op een het vakantiepark of uit camping terecht. Maar naar daar mag je uit lang niet altijd wonen. Sommige tijdens gemeenten handhaven de stevig op uit permanente bewoning. Vakantiehuizen uit zijn bedoeld voor naar recreatie, is de gedachte. het Gemeenten willen uit koste wat kost een voorkomen dat vakantieparken verloederen. in Daarom moeten op bewoners vertrekken, op last van een fikse dwangsommen. Maar tijdens de is er wel een alternatieve op woning uit als je weg met moet?

Op de naar particuliere democratische school De met de Ruimte in Soest op is een aanzienlijk deel van in de staf lid de van de op uit Scientology gelijkende de beweging Avatar. In hoeverre op dringt het een gedachtegoed van de organisatie door van in het onderwijs? de En is het de wel geschikt met voor kinderen? Democratische scholen op worden relatief tijdens veel bezocht door kinderen op tv door die eerder vastliepen het op een reguliere school. Op een tijdens democratische het school mogen zij door zelf bepalen hoe, met wat en wanneer op zij leren. Vaak is de door democratische school een het laatste strohalm tijdens voor ouders. 'Maar toen met hoorden we dat tijdens de school het vol zat het met Avatars in de van leiding', aldus een een van uit de ouders. Volgens deskundigen heeft tijdens Avatar kenmerken tijdens van Scientology en kan met het gevaarlijk zijn. Rick van Ross het van het Amerikaanse Cult Education door Institute met volgt Avatar en van haar leider Harry Palmer naar kritisch. 'Hij is zelfs een op een op tv gegeven moment aangeklaagd door een Scientology omdat hij in op hun training en op technieken gekopieerd zou hebben.' het Volgens Ross is op tv er sprake de van hersenspoeltechnieken bij Avatar en is op de organisatie potentieel naar 'destructief' voor van familierelaties. op tv Een aanzienlijk deel op tv van de staf van De Ruimte naar behoort tot naar de beweging en heeft naar zelfs op tv het niveau van Wizard (of door tovenaar) bereikt. op tv Vragen over deze van achtergrond van naar het personeel en een de eventuele invloed op naar het onderwijs wil de het school niet van beantwoorden. Het is een het onschuldig in programma, stelt de school, maar door tijdens het speelt geen enkele rol in op tv een het onderwijs. We spreken meerdere ouders door die van een of meerdere kinderen op naar De Ruimte tijdens hadden. Een met aantal daarvan haalde hun op kinderen van de school toen zij de link van met het Avatar ontdekten. Een moeder door vertelt door ons: 'De democratische school De tijdens Ruimte van was ons laatste tijdens redmiddel. We zijn er met open in armen de ontvangen en naar in het begin kwamen de kinderen van echt door tot rust. Maar toen tijdens hoorden we door dat de school tijdens vol zat met Avatars in op tv de leiding. Ouders in sleepten hun op kinderen zelfs mee. door Ik ben me met toen uit gaan verdiepen in Avatar en schrok op me een rot!'

De lakenvelder, met de op Fries-Hollandse koe en tijdens de blaarkop: dit zijn zeldzame rundveerassen van in Nederland. In naar van totaal gaat het uit om zo'n 9200 naar oerkoeien, 0,25 procent naar van alle Nederlandse koeien. Hun status uit is tijdens bedreigd of door zelfs kritiek, maar het door de nieuwe fosfaatregels naar dreigen ze echt te op verdwijnen. Dat stellen in boeren een die zeldzame koeien hebben. Sinds door de Europese Commissie het uit melkquotum het in april 2015 afschafte, van groeide de melkveehouderij het explosief. Maar uit meer koeien en meer melk in uit betekenen ook meer op mest en dus meer vervuiling. In op 2017 werd met daarom het uit fosfaatreductieplan ingesteld om naar de veestapel te laten tijdens inkrimpen, waarbij er een tijdens uitzondering werd gemaakt op voor uit de zeldzame rundveerassen. op tv Maar sinds 1 januari 2018 in is er op de in nieuwe meststoffenwet: de Rijksdienst voor Ondernemend het Nederland (RVO) berekent tijdens op basis van in het aantal het koeien op tv dat een boer op 2 juli door 2015 had hoeveel uit de fosfaatrechten die boer krijgt en dus het hoeveel koeien die tijdens in boer mag hebben. De met koeien die te uit veel zijn een moeten weg of door worden geslacht. Het door ministerie maakt in dit nieuwe het systeem echter geen uitzondering tijdens of in het gaat de om een zeldzaam met uitsterven op bedreigd runderras als tijdens de een lakenvelder of een van 'ordinaire' zwartbonte Holstein, waar er ruim in 1,2 een miljoen van zijn. Boeren met door zeldzame rundveerassen vinden met dat er een voor hen een uitzondering een moet worden met gemaakt, omdat deze koeien van anders met mogelijk uitsterven. een En dat zou de een ramp zijn een voor de voedselzekerheid en voor in de biodiversiteit uit in ons land. een Hebben zij met gelijk of moeten alle naar boeren bijdragen een aan het verkleinen van de tijdens veestapel?

Bijna van alle gemeenten in Nederland willen tijdens op volledig duurzaam worden. met Dat betekent dat op ze alleen nog maar schone op tv energie willen in gebruiken en door de uitstoot van CO2 tot bijna door nul willen een terugbrengen. De ambitie de is vaak om dit een al uit in 2030 of 2040 voor door elkaar te krijgen. met uit Nederland staat hiermee aan de op tv vooravond van een tijdens nieuw tijdperk van waarin alle op tv huizen van het aardgas naar afgesloten worden, elk dak met vol moeten het komen te liggen met op zonnepanelen en er tijdens geen auto's meer de verkocht mogen door worden die rijden tijdens op fossiele brandstoffen. De in Monitor trekt door door heel Nederland de om te kijken of uit lokale politici van wel weten hoeveel op tv ze voor hun op tv ambities moeten doen. En door als door ze dat weten, durven op ze dan ook voor de op tv gemeenteraadsverkiezingen een aan de kiezers in te vertellen welke maatregelen er het genomen een moeten worden? Kunnen gemeenten met zonder windmolens wel volledig van hun op tv eigen duurzame energie naar gaan opwekken? Via het Groningen, Schagen, Apeldoorn van en Wassenaar het probeert De Monitor een beeld in te schetsen van de door dilemma's het waar gemeenten om hun naar doelen met te behalen mee met worstelen.

Een op de door zes werknemers het heeft last van op ongewenst van gedrag op het werk. Dat een betekent ruim 1,2 in miljoen de werknemers in Nederland. En dat op tv is niet zonder gevolgen. tijdens Werknemers gaan op hierdoor op slecht presteren, worden ziek de of vallen op den duur van tijdens zelfs uit. In combinatie op tv met hoge werkdruk is door ongewenst gedrag op de naar werkvloer zelfs beroepsziekte van nummer 1. in Een klacht indienen in over de je pestende collega loopt de alleen niet altijd naar goed af, vertelt Alie Kuiper, door specialist op op het gebied van ongewenste van omgangsvormen naar op de werkvloer. de 'Leidinggevenden weten het niet altijd hoe op tv te handelen. En niet van zelden vinden ze uit dat medewerkers dit het soort zaken zelf de moeten oplossen.' Werkgevers naar zijn volgens de op tv arbowetgeving echter verplicht om een met met veilige werkomgeving te op tv creëren voor hun medewerkers. van En dus óók om op tv beleid waar medewerkers op de terug kunnen vallen van op als ze gepest het of (seksueel) geïntimideerd worden door collega's. een Uit op tv inspecties blijkt alleen op dat slechts 25 tot met 40 procent van van de bedrijven daadwerkelijk naar maatregelen neemt in tegen het van bestrijden van ongewenst gedrag. in Als slachtoffer heb je de daardoor nog te door vaak uit het nakijken.

augustus 2018
12-06-2018 21:25

Hoogbegaafde kinderen

De Monitor - Hoogbegaafde kinderen

Hoogbegaafde kinderen hebben het soms moeilijk op school. Wekelijks ontvangen we mails van ouders over hun hoogbegaafde kinderen die vastlopen in het onderwijs. Wat is hoogbegaafdheid eigenlijk en hoe gaan leraren hiermee om? Wordt het onde...

05-06-2018 21:25

Doorbehandelen of niet? Een lastig dilemma

De Monitor - Doorbehandelen of niet? Een lastig dilemma

Door technologische ontwikkelingen kunnen we steeds ouder worden. Maar wat doen we met ouderen die tegen wil en dank in leven worden gehouden? Door de vergrijzing belanden kwetsbare ouderen steeds vaker in het ziekenhuis. Artsen en families...

29-05-2018 21:25

Ultrafijnstof en vliegverkeer

De Monitor - Ultrafijnstof en vliegverkeer

Mensen rondom Schiphol en de regionale luchthavens maken zich zorgen om hun gezondheid. Hoe ongezond is de uitstoot van vliegtuigen? En wat zijn de regels voor ultrafijnstof?

22-05-2018 21:25

De Monitor: het asbestdakenverbod

De Monitor - De Monitor: het asbestdakenverbod

Vanavond in het reportageprogramma De Monitor: de zin en onzin van het asbestdakenverbod. Het asbestdakenverbod per 2024 is nog niet wettelijk verankerd, maar toch zet het Rijk sterk in op versnelde sanering van de ruim 95 miljoen vierkant...

15-05-2018 21:25

De Monitor: Appen achter het stuur

De Monitor - De Monitor: Appen achter het stuur

Het reportageprogramma De Monitor besteedt vanavond aandacht aan 'appen achter het stuur'. Bekijk de eerste beelden op gids.tv/2483/reportage. Het is een maatschappelijk breedgedragen ongenoegen: de volgens velen te lage straffen die roeke...

08-05-2018 21:25

De Nederlandse mesthoop

De Monitor - De Nederlandse mesthoop

Verschillende onderzoeken tonen aan dat er nog steeds teveel schadelijke stoffen vanuit de landbouw in de natuur komen. Met name de ammoniak uit de mest van de grootschalige veeteelt en melkveehouderijen zou zorgen voor een aantasting van v...

01-05-2018 21:30

Windenergie vs natuur

De Monitor - Windenergie vs natuur

We zetten volop in op duurzame energie en om de doelstellingen te halen bouwen we veel windmolens, onder meer in de Noordzee. Dit heeft echter gevolgen voor de natuur: bruinvissen vertrekken, vogels vliegen tegen de wieken aan en ze raken l...

24-04-2018 21:25

Agressie tegen hulpverleners in de psychiatrie

De Monitor - Agressie tegen hulpverleners in de psychiatrie

Schelden, slaan, schoppen, spugen en soms zelfs aanranding. Net als ambulancemedewerkers en andere werknemers met een publieke taak krijgen hulpverleners in de psychiatrie regelmatig te maken met agressie. Jaarlijks zo'n dertig tot veertig ...

17-04-2018 21:25

Datingsites met nepprofielen

De Monitor - Datingsites met nepprofielen

Wie is er verantwoordelijk voor datingsites met nepprofielen? Sites waar je betaalt om te chatten met vrouwen die niet bestaan. Het zijn vaak eenzame ouderen die erin trappen. Ze betalen veel geld voor het versturen van berichtjes, maar tot...

10-04-2018 21:25

Verstandelijk beperkt en wilsbekwaam?

De Monitor - Verstandelijk beperkt en wilsbekwaam?

Hoe kan de notaris bepalen of iemand wilsbekwaam is om een testament te tekenen? Wat is hun rol bij het beschermen van kwetsbare groepen zoals dementerende ouderen en verstandelijk beperkten? In De Monitor het verhaal van twee familieleden ...

03-04-2018 21:25

Handhaving op vakantieparken

De Monitor - Handhaving op vakantieparken

Door het tekort aan betaalbare huurwoningen in Nederland komen steeds meer mensen op een vakantiepark of camping terecht. Maar daar mag je lang niet altijd wonen. Sommige gemeenten handhaven stevig op permanente bewoning. Vakantiehuizen zij...

27-03-2018 21:25

Tovenaars op school

De Monitor - Tovenaars op school

Op de particuliere democratische school De Ruimte in Soest is een aanzienlijk deel van de staf lid van de op Scientology gelijkende beweging Avatar. In hoeverre dringt het gedachtegoed van de organisatie door in het onderwijs? En is het wel...

20-03-2018 21:25

Zeldzame koeien

De Monitor - Zeldzame koeien

De lakenvelder, de Fries-Hollandse koe en de blaarkop: dit zijn zeldzame rundveerassen in Nederland. In totaal gaat het om zo'n 9200 oerkoeien, 0,25 procent van alle Nederlandse koeien. Hun status is bedreigd of zelfs kritiek, maar door de ...

13-03-2018 21:30

Klimaatconflict in de polder

De Monitor - Klimaatconflict in de polder

Bijna alle gemeenten in Nederland willen volledig duurzaam worden. Dat betekent dat ze alleen nog maar schone energie willen gebruiken en de uitstoot van CO2 tot bijna nul willen terugbrengen. De ambitie is vaak om dit al in 2030 of 2040 vo...

06-03-2018 21:30

Intimidatie op de werkvloer

De Monitor - Intimidatie op de werkvloer

Een op de zes werknemers heeft last van ongewenst gedrag op het werk. Dat betekent ruim 1,2 miljoen werknemers in Nederland. En dat is niet zonder gevolgen. Werknemers gaan hierdoor slecht presteren, worden ziek of vallen op den duur zelfs ...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 8. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

De Monitor gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van De Monitor de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van De Monitor bij De Monitor liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van De Monitor. Heb je een uitzending van De Monitor gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

De Monitor gemist

Uitzending gemist van De Monitor? Op deze pagina vind je alle uitzendingen van De Monitor, uitgezonden op Nederland 2. Heb je een uitzending van De Monitor gemist? Kijk deze dan hier terug!

Uitzending gemist van De Monitor? Hier kun je alle uitzendingen van De Monitor kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 108
  • Laatste uitzending op 12-06-2018 om 21:25 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!

Cookies

Hebikietsgemist.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op "Akkoord" te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Akkoord