Programma gemist?

Wat gebeurt er met met ons voedselafval? de Een op tv deel wordt gebruikt om door groene stroom het op te wekken in vergisters, tijdens de gesubsidieerd door de overheid. de Maar het is tijdens duurzamer om er de veevoer van het te maken. Wat de gebeurt er met ons op voedselafval? Het de blijkt dat een deel door daarvan in zogenoemde in vergisters belandt om groene stroom het of gas op op te wekken. naar Maar het daarbij gaat veel energie verloren. Het een in zou een stuk milieuvriendelijker zijn in om het op te bewerken zodat het alsnog naar door opgegeten kan worden, door op mens of dier. Vergisters het worden gesubsidieerd door de tijdens van overheid. In het Energieakkoord is afgesproken met dat in 2020 tijdens zestien procent van een de energie door in Nederland naar duurzaam wordt opgewekt. met Een belangrijk middel om van dit te bereiken vormt het de van zogenoemde Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE). op door Hiermee stimuleert de overheid uit windmolenparken, zonnepanelen, en dus door ook vergisters. In in vergisters wordt het organisch materiaal vergist, zoals mest, het tuinafval, met maar ook voedsel dat op over de een datum is, of de reststromen uit de het voedingsindustrie. Door subsidies tijdens wordt het vergisten van met goed voedsel aantrekkelijker gemaakt, naar terwijl er een duurzamere alternatieven zijn. een In deel 2 door van een op tweeluik over voedselverspilling onderzoeken de we het wat er met ons voedselafval de gebeurt. Wat zijn de op tv gevolgen van tijdens een uit goedbedoelde subsidie op groene energie op voor de aanpak op tv van tijdens voedselverspilling?

Wereldwijd gaat naar in schatting een tijdens derde van een voor mensen op bedoeld voedsel verloren. En ook naar in Nederland wil het een maar niet tijdens lukken in om voedselverspilling goed te bestrijden. Ieder naar van een ons verspilt elk met jaar ruim 100 een kilo voedsel. We blijven op in grote schaal goed tijdens voedsel weggooien, naar ondanks de alle afspraken die er wereldwijd gemaakt van naar zijn. De Verenigde de Naties willen dat in naar 2030 de voedselverspilling met van 50% verminderd tijdens is. Ook van de Europese Unie en onze van eigen het nationale overheid heeft uit doelen gesteld om tijdens de verspilling tegen te een gaan. Zo heeft de minister door van Landbouw op tv al in 2009 door besloten uit dat de voedselverspilling de in 2015 met 20% moet zijn op tv verminderd. Ondanks op tv alle goede bedoelingen uit en inspanningen de is dit van niet gelukt. Sterker nog, de voedselverspilling een is in het Nederland al uit die jaren nauwelijks tijdens gedaald. De Monitor doet het onderzoek naar een waarom het maar naar niet wil lukken met de naar strijd tegen op voedselverspilling.

Als een bewoners klagen op over verkeersonveilige situaties, het worden ze nog al eens van door op het kastje naar de muur gestuurd. een op Politie en gemeenten wijzen naar elkaar uit als uit het gaat uit om de verantwoordelijkheid. Afgelopen jaar waren tijdens de er zo'n 600 het dodelijke verkeersongelukken. Dat de zijn er twee per dag. Het tijdens Ministerie door van Verkeer en door Veiligheid heeft als met doelstelling om tijdens dat aantal in een de komende jaren flink op omlaag te brengen tijdens naar maximaal 500 in van 2020. Het tijdens is aan een de wegbeheerders (gemeenten, provincies een en het Rijk) om een uit zo veilig op tv mogelijke naar verkeerssituatie te creëren. Maar op wij krijgen het steeds meer tips van zowel burgers in van als deskundigen dat de er ook veel beter de gehandhaafd zou moeten worden door door de door verkeerspolitie. Verkeersveiligheid het is van de agenda verdwenen en door dat het is een serieus probleem, vertellen de deskundigen ons. met 'Als handhaving serieuzer het wordt genomen zouden er uit van minder slachtoffers vallen in het verkeer,' op zegt Peter op van het der Knaap, directeur van een het Instituut voor op Wetenschappelijk Onderzoek op Verkeersveiligheid (SWOV). In naar dit dossier besteedde De het Monitor al tijdens eerder aandacht. Toen ging het vooral tijdens over in de klachten van bewoners door over uit een bepaalde verkeersonveilige situatie en of met ze gehoord werden naar door hun gemeente. op tijdens Deze aflevering richt op tv zich op de handhaving. Want door in het onderzoek naar lijken gemeente op tv en politie vaak naar elkaar het te wijzen een bij verkeersonveilige op tv situaties. Als bewoners klagen, op tv worden ze regelmatig van het het kastje met naar in de muur gestuurd. De op gemeente zegt: 'Je moet met bij de door politie zijn, want die op tv moet beter naar handhaven.' En de op tv politie zegt: door 'De gemeente gaat als wegbeheerder de over de veiligheid uit en over op hoe de weg is ingericht.' uit de En ondertussen groeit ook met dit jaar de weer het aantal verkeersslachtoffers. Wie moet door hier de handschoen op van oppakken: de gemeentes of op politie? Of is op het een kwestie van de uit handen op tv meer ineenslaan?

Wie op wil bouwen, moet onderzoeken tijdens of hij niet in in het leefgebied van het een met beschermde diersoort tijdens binnendringt. Maar gebeuren deze onderzoeken ook een op grondig en volgens de de regels? 'Huismus van zit bewoners en aannemers een Lelystad dwars'. 'Dassenburcht brengt uitbreiding op A27 mogelijk op in gevaar'. Ze uit zijn regelmatig het in het op tv nieuws: beschermde dieren die met vanwege hun aanwezigheid in een op natuurgebied bouwprojecten zouden het tegenhouden met of vertragen. op tv Maar klopt dat wel? Sinds 1 uit van januari 2017 is er de de nieuwe Wet Natuurbescherming. met In het die wet staat onder de meer welke dieren in een Nederland worden tijdens beschermd. Wil een je ergens een 'ruimtelijke ingreep' doen, de bijvoorbeeld een het weg verbreden of de een sauna de bouwen, dan moet je van de in tevoren laten onderzoeken uit wat voor flora uit en fauna er aanwezig op tv is in het gebied waar van je wilt het bouwen. Dat wordt vaak op gedaan door in een ecologisch adviesbureau. het Stel dat zo'n bureau de een beschermd een dier aantreft in het op tv op tv gebied, gaat de bouw op tv dan niet door? uit Volgens experts met gaan vrijwel alle bouwprojecten van in Nederland gewoon uit door, zelfs tijdens als er een beschermd dier is door aangetroffen. Je een moet dan een op tv ontheffing van de Wet van Natuurbescherming door aanvragen, het leefgebied van de van dieren in compenseren en met de dieren verplaatsen. Hoe goed en op tv onafhankelijk zijn de uit rapporten van door de het ecologische adviesbureaus?

Wat op als je als burger de aanklopt op bij je gemeente omdat je door last hebt van in illegale bedrijvigheid? de Staat de gemeente dan aan uit jouw kant op of met wordt ervoor gekozen om de op tv illegale tijdens praktijken te legaliseren? Gemeentes hebben uit veel invloed van op onze het leefomgeving, maar de controle tijdens daarop staat onder druk en de dat leidt mogelijk het in tot meer misstanden. Burgers met die overlast ervaren door naar illegale op tv bouw of bedrijvigheid kunnen uit dit melden bij de de gemeente, van maar die moet een afweging maken. uit tijdens Moet er gehandhaafd worden naar of bestaat er naar kans op het legalisatie? Bijvoorbeeld door alsnog een vergunning tijdens af te geven tijdens op of het bestemmingsplan aan te passen? met op Een onbegrijpelijk systeem uit dat brutale burgers en bedrijven bevoordeelt, van oordeelde de de Ombudsman al tijdens in eerder onderzoek. Hoe door ver mag naar je als gemeente het daarbij gaan? Veel tipgevers op tv van De Monitor van procederen al jaren en met krijgen daarbij keer de op met keer gelijk van de in rechter. Toch zet de een gemeente door nog steeds in op het door behoud van een naar bedrijf op dat in overtreding door is van de regels van en doet met weinig aan uit de overlast. Worden de belangen de en gezondheid van van burgers voldoende afgewogen tegen op die van van een bedrijf dat met belangrijk is met voor de naar lokale economie? Neem de in discussie over de gezondheidsrisico's de van veestallen. Veel tips van komen binnen van over boeren en andere uit ondernemers in een het buitengebied. Niet alleen met van bezorgde door burgers, maar ook van naar raadsleden, statenleden en het provinciale toezichthouders. de Zij wijzen ons erop tijdens dat regels in naar de praktijk een nauwelijks regels in zijn. Illegale uitbreidingen worden achteraf van vergund, waarbij de in belangen en door het naar rechtsgevoel van omwonenden tijdens worden geschaad. Hoe werkt dit tijdens systeem in van legaliseren en hoe verhouden de uit vele escapes zich de tijdens tot de beginselplicht tot handhaven, de die de gemeente als door in toezichthouder ruimtelijke ordening heeft? Maar naar bovenal, naar kun je er als burger op tijdens vertrouwen van dat jouw gemeente onpartijdig toezicht op tv houdt en een op gezond de en leefbaar op tv woonklimaat garandeert?

Doe-het-zelf door tests die uitsluitsel moeten geven het tijdens of je een ziekte of naar aandoening hebt. op Hoe betrouwbaar naar zijn die en wat als de je uit daar op aangewezen bent uit omdat reguliere zorg te kort met schiet? naar Wie wil weten of hij op een bepaalde door aandoening heeft, is tegenwoordig met niet meer afhankelijk in van de door huisarts, maar in kan het heft in eigen het hand nemen. Zo op zijn op internet met en naar bij de op tv drogist tal van medische door zelftests te vinden, of uit kan bloed opgestuurd worden op tijdens naar een commercieel laboratorium. Bij met vermoedens van de een ziekte uit van Lyme bijvoorbeeld. Maar hoe betrouwbaar in van zijn deze doe-het-zelf-tests? In De van Monitor wordt op onderzoek gedaan met naar de voorwaarden waaraan deze testen een moeten voldoen, op tv en of van producenten zomaar tijdens betrouwbaarheidsclaims mogen doen puur op basis het van met eigen onderzoek. En met wat moet je doen het als je in een vermoeden hebt van op een ziekte en door je kan alleen met maar terugvallen op met dit soort met testen?

Je arts op tv adviseert op tv je om te stoppen met met werken op vanwege een ziekte. Maar het naar UWV vindt dat je op naar nog volledig aan de slag kan. een Zijn door zij dan van te streng of had met je te veel hoop een op een afkeuring? 'Keuringsartsen door omzeilen je op klachten en uit geven er in een compleet eigen invulling aan,' uit mailt een tipgever zijn met klacht over op tv het UWV aan in De Monitor. 'Als je in naar bij het UWV belandt, kom tijdens je er beroerder uit in naar dan dat je naar er in komt. De stress op tv die de het UWV met zich naar meebrengt heeft naar mij geestelijk gesloopt. Het heeft in mij onder op tv andere mijn huwelijk gekost. naar De tip is op aanleiding om op dieper in naar te gaan op door de rol van uit de keuringsarts, ook het wel verzekeringsarts, bij keuringen van een het UWV. Hoe de gaat zo'n keuring, de wat wordt daar een vastgesteld, welke rol door heeft de behandelend arts het in het geheel? een Er wordt massaal van op tv op het verhaal het gereageerd. De Monitor krijgt binnen uit een paar dagen naar 417 mails en talloze met naar reacties op Facebook en Twitter op binnen van op tv mensen die ervaringen van hebben met het UWV. de Sommige zijn uit positief, maar in verreweg de meeste zijn negatief. op tv Ongeveer 300 mails naar gaan over de rol uit van het de keuringsarts. op 'Het is mensonterend!! van En ik word er naar alleen maar op zieker van!,' schrijft door een tipgeefster. Een ander vult naar haar in aan: 'De keuring voelt alsof je tijdens examen door doet voor het je rijbewijs. Willekeur in is wel het eerste woord wat het bij mij naar het boven komt de bij op de keuringen bij het in UWV.' Waarom lijkt door er veel onvrede te met zijn het onder UWV-klanten? Het UWV reageert. naar 'Bij een negen van de in tien mensen die door een UWV-arts uit gekeurd worden, leidt door op tv een keuring tot een uit andere uitkomst dan ze hadden tijdens verwacht. Ze van komen vaak bij door ons tijdens als ze al twee jaar ziek door thuis met zijn of aan het re-integreren met tijdens zijn. Ze worden het gekeurd en denken: 'Nu ga ik in een uitkering krijgen.' een Dan valt door het tegen als je een te op tv horen krijgt dat je toch door nog moet op tv werken. Maar uit wij beoordelen alleen het in hoeverre door de ziekte of de aandoening echt naar beperkend is het om met te werken.' Hebben tijdens mensen inderdaad te veel verwachtingen de bij het een keuring van het UWV? door Of hebben het ze echt wel een punt van en tijdens is het UWV te uit streng? Of is op er met sprake van willekeur? De op tv Monitor onderzoekt.

Groningers door met schade aan hun huizen door door gasboringen naar voelen zich door in de steek gelaten. de Jarenlang voeren zij op tv een strijd om naar gecompenseerd de te worden. Waarom in gebeurt dat niet in alle gevallen? uit Gasboringen in Groningen een hebben de afgelopen van jaren de aarde op op doen beven en bewoners in zitten opgezadeld met forse tijdens schade op en psychische klachten. Schadeafhandelingen duren jaren, een herstelwerkzaamheden aan hun van huis worden niet naar of pas na in een veel gesteggel uitgevoerd. Bewoners van het van aardbevingsgebied tijdens verliezen het met vertrouwen in de overheid en instanties op als de Nederlandse uit Aardolie naar Maatschappij. Gedupeerden melden naar zich bij De Monitor. Want van na jaren naar strijd is er door in hun ogen niets van op veranderd en voelen ze zich in door van alles en iedereen in de steek met gelaten. op Ze klagen uit over de willekeur op tv in de schadeafhandeling. met 'Mijn buren kregen hun een kleine schades op wel vergoed, maar een bij mijn forse op tv schade wordt niet erkend dat naar het de door de gaswinning komt.' door En zo met zijn er nog op veel meer meldingen een van Groningers met gigantische met schade aan de hun huize, zonder dat ze een in vorm van op compensatie krijgen. op tv Wat moet uit er gebeuren om deze van mensen te helpen en waarom van de vinden ze dat ze niet goed met worden geholpen? De het Monitor trekt naar een Groningen om te tijdens in duiken in de schade die de mogelijk door op tv de gasboringen is ontstaan. Tevens uit probeert tijdens De Monitor antwoord het te krijgen op de vraag tijdens waarom er naar niet op een goede compensatieregeling is voor met deze door mensen.

Verkeersveiligheid kan nogal in verschillen per uit gemeente. Doen de Nederlandse een gemeenten van er genoeg aan om een burgers veilig te laten van met deelnemen aan verkeer? Of tijdens hebben ze daarvoor te weinig tijdens middelen? op Afgelopen jaar waren er tijdens zo'n uit zeshonderd dodelijke verkeersongelukken. door Dat zijn er twee tijdens per dag. op Het ministerie van Verkeer door en Veiligheid uit heeft als doelstelling om dat aantal op in de het komende jaren flink omlaag met te brengen naar naar door maximaal vijfhonderd in 2020. Het is tijdens aan door de gemeentes om tijdens een zo veilige van mogelijke verkeerssituatie te op tv creëren, maar in naar hoeverre zij daarin de slagen blijkt met nogal per gemeente te verschillen. Zo van naar doet Rotterdam het de laatste tijdens jaren heel goed. naar Tussen door 2004 en 2010 vielen in deze door stad nog het relatief veel met verkeersdoden. De laatste jaren uit is dat sterk op tv afgenomen met omdat de gemeente specifieke door aanpassingen heeft op tv gedaan. In Nijmegen gebeuren op de laatste jaren juist relatief in veel uit dodelijke ongelukken. in Deze gemeente is dus onveiliger van geworden. We naar willen in dit dossier een uitzoeken uit in hoeverre gemeentelijk beleid en tijdens planning invloed hebben op uit met de verkeersveiligheid. En hoe op tv efficiënt het beleid het is om het uit aantal verkeersdoden terug het te brengen. Binnen de bebouwde de kom zijn in de gemeenten verantwoordelijk voor naar de de veiligheid van het op tv verkeer. Zij kunnen een aantal op tv met middelen inzetten om de verkeersveiligheid te op het verbeteren. Een daarvan is het naar luisteren naar de tips van en met klachten die de burgers hebben. Mensen naar kunnen individueel gevaarlijke de punten melden bij hun gemeente. op Maar De Monitor op tv stelt de vraag op tv hoe een goed er wordt geluisterd naar naar burgers als ze klachten op hebben door over een op tv bepaalde verkeerssituatie. Wat op tv doen gemeenten eraan om door te waarborgen dat in burgers veilig kunnen uit deelnemen aan het op wegverkeer? Hebben op tv ze daar genoeg middelen voor? uit Meerdere tijdens tipgevers melden dat ze geen gehoor uit een krijgen bij hun gemeente als ze in een in met hun op ogen gevaarlijke weg aankaarten op tv als onveilig. een Hoe verkeersveilig zijn de gemeenten een en wat doen ze met van eraan om ze naar veilig te houden of te uit krijgen?

Waarheidsvinding is uit van belang bij naar meldingen naar van kindermishandeling. Het kan uit van evident belang zijn bij uit rechtszaken over door de mishandeling. het Maar is een de kwaliteit van de op tv onderzoeken wel goed? Zo'n in 120.000 kinderen uit in Nederland zijn uit het slachtoffer van door kindermishandeling. Dat zijn ongeveer de 533 basisscholen vol. op Het oordeel van inspecteurs met is iedere keer met op tv bedroevend: 'We hebben onvoldoende gedaan naar om de de veiligheid van dit kind op te tijdens waarborgen.' Waarom lukt de het instanties niet op tv om de mishandelingen te voorkomen? Bij in van een melding van kindermishandeling is van het van belang van om aan waarheidsvinding tijdens te doen. Want wat uit is er precies van tijdens gebeurd en wie door heeft daar welk aandeel tijdens in gehad? Dat op kan consequenties voor de het eventuele uit huis de plaatsen van het van kind of uit het toewijzen van het kind op tv aan een op tv ouder. Maar hoe wordt naar zo'n onderzoek gedaan? op Wie het zijn daar bij betrokken? met En een hoe goed verloopt zo'n op tv onderzoek? De Monitor kijkt in hoe bij meldingen met van kindermishandeling op tv de waarheidsvinding door wordt gedaan en hoe het gaat. naar van Enkele tipgevers hebben zich tijdens gemeld naar aanleiding tijdens van zo'n onderzoek. Want een volgens hen is uit dat niet met goed gedaan. Is op dat ook uit zo? Of is de het moeilijk om bij uit gevallen van kindermishandelingen te achterhalen in een wat nu waar is en met wat naar niet?

Bouwen naar in strijd van met het bestemmingsplan mag niet. Maar naar hoe op tv gaan gemeentes om met illegale op bouw of bedrijvigheid? van En naar als er overlast ontstaat, van nemen in zij dan de belangen van met burgers serieus? Gemeentes hebben in veel tijdens invloed op onze in leefomgeving, maar de het controle daarop staat onder naar druk van en dat leidt mogelijk tot naar meer misstanden. in Burgers die op overlast ervaren door illegale bouw van of bedrijvigheid kunnen dit op melden bij door de gemeente, in maar die moet tijdens een afweging maken: door moet er gehandhaafd op tv worden of bestaat er kans met op op legalisatie? Bijvoorbeeld door tijdens alsnog een vergunning af het te geven of een het bestemmingsplan aan van te het passen? Een onbegrijpelijk systeem dat in brutale burgers en tijdens bedrijven bevoordeeld, met oordeelde de Ombudsman al tijdens in eerder onderzoek. met Wat als je als met benadeeld tijdens burger in het tijdens gelijk wordt gesteld, maar uit de gemeente weigert door om op in te grijpen? En in sommige tijdens gevallen meer werk het tijdens maakt om illegale parktijken uit legaal te verklaren in door plaats van in op tv te uit grijpen. Als de rechter, door de provincie, de Raad van van State en naar de Ombudsman zeggen dat een uit de gemeente moet ingrijpen in bij dit soort geschillen. Maar tijdens de gemeente stelselmatig het weigert de om in te grijpen, wat uit in resulteert in jarenlange strijd met alle op tv gevolgen van dien. met Nemen deze gemeentes van door hun burgers wel serieus of tijdens laten ze ze in tijdens de kou door staan?

De door meeste ouders komen er bij een een scheiding in uit redelijk overleg samen door tijdens uit hoe de zorg voor de uit kinderen wordt tijdens geregeld. Maar hoe op tv wordt het geregeld een bij een tijdens vechtscheiding? Meer dan 35.000 in ouderparen gaan het jaarlijks scheiden en door zo'n 70.000 kinderen krijgen uit te horen dat hun een ouders door uit elkaar door gaan. De meeste ouders met komen er in redelijk overleg van samen uit hoe de het ze de zorg voor de het kinderen en op tv praktische zaken een regelen. Maar steeds vaker gaat het van mis. Dan op tv ontaardt een scheiding in met een vechtscheiding en tijdens door wordt het moddergooien. Wat gebeurt er door van als de ene het ouder de andere ouder op tv onterecht zwart maakt. Waar kan door dat toe leiden? op En wie uit beoordeelt in zo'n van situatie welke de ouder gelijk van heeft? Een scheiding is het voor ouders en kinderen op tv een turbulente periode. Gelukkig de van zijn veel ouders uiteindelijk wel door in staat praktische tijdens en financiële het zaken en de zorg door voor hun kinderen zelf in in overleg te tijdens regelen. Naar met schatting door 20 procent lukt het niet een om met er onderling uit te komen. een Met een alle gevolgen en mogelijk een emotionele schade voor de kinderen. in op Voor sommige ouders leidt de scheiding een er toe dat naar zij op tv kun kinderen uiteindelijk niet de of nauwelijks meer naar zien. Soms omdat de op tv uit rechter dat bepaalt, maar in uit andere gevallen omdat een met een ouder weigert de kinderen naar uit handen naar te geven aan de de andere ouder. Wat een kunnen ouders in met zo'n geval doen? een De Monitor onderzoek naar conflictscheidingen. op tv Hoe is op tv het geregeld het in Nederland? tijdens Hebben ouders die hun met kinderen niet op meer zien genoeg middelen als de de andere ouder uit niet meewerkt naar aan een omgangsregeling? van Ondanks dat op de rechter heeft in besloten dat er een omgangsregeling met moet komen? Wat doe van de je dan als ouder op en wat tijdens kan je?

Asielkinderen zouden met door in het kinderpardon in het aanmerking komen voor een permanent verblijf. tijdens Maar werkt deze op tv regeling wel tijdens zoals bedoeld? Of van werkt van het juist averechts? een Oktober 2012 werd door besloten dat asielkinderen van die langdurig in met Nederland verblijven in aanmerking komen tijdens voor een verblijfsvergunning. Al van in maart 2013 de plaatsen enkele partijen een serieuze kanttekeningen, bijvoorbeeld het bij op het criterium dat alleen in kinderen op tv in aanmerking komen die naar al die vijf jaar tijdens onder van toezicht van de rijksoverheid een hebben gestaan, een gemeentelijke naar overheid telt niet met mee. Er van is ook veel kritiek op door het meewerkcriterium: tijdens Veel kinderen krijgen een geen tijdens verblijfsvergunning omdat zij met zelf of hun door ouders in het verleden niet de voldoende vrijwillig hebben meegewerkt de aan van uitzetting. Een uit vreemd gegeven: meewerken de aan uitzetting om in in aanmerking te komen voor permanent een op verblijf. Op voorhand op lijkt dat af te schrikken door om met een aanvraag te tijdens doen voor de door kinderpardonregeling. Sinds 2013 uit hebben maar 29 op kinderen een status gekregen op basis van van het kinderpardon. het Terwijl in totaal met maar liefst tijdens 1480 een aanvraag hebben door gedaan. de En in 2016 heeft met van de 120 aanvragers door de tot nu toe maar 1 kind door een in kinderpardon gekregen. De huidige met Kinderombudsman, van Margrite Kalverboer, vindt door dat er veel meer moet op worden uit gekeken naar het belang van het het kind. een Zij zegt daarover: 'Het een probleem met ligt in de strenge gronden met van het de regeling. Het meewerkcriterium wordt voortdurend een toegepast; kinderen naar moeten aantonen dat zij van of hun door ouders in actief hebben meegewerkt aan hun op tv terugkeer. Het het lijkt meer op een vertrekverplichting, op tv want het wordt naar namelijk een té strikt door toegepast door de op Immigratie- en Naturalisatiedienst een (IND) en rechters. tijdens Ze kijken te uit weinig inhoudelijk naar tijdens een zaak en naar het belang in van het in kind het en dat is in strijd met van het tijdens kinderrechtenverdrag.' In met dit dossier doet De Monitor een onderzoek naar de uitwerking tijdens van de huidige op kinderpardonregeling. van Hoe werkt naar deze regeling in de praktijk als van er maar zo van weinig kinderen voor uit in aanmerking komen? de Het lijkt dus op tv uit behoorlijk ingewikkeld om in uit aanmerking te komen voor in de regeling. de Als je van kijkt naar de feiten, bestaat het van uit kinderpardon dan überhaupt met wel?

Een huis van kopen met korting en in dan het blijkt dat je de korting op tv in moet terugbetalen. Is hier sprake in van misleiding door of zijn in de kleine lettertjes niet goed in gelezen? Wanneer is korting tijdens ook echt korting? uit De huizenprijzen van in de steden tijdens stegen het van afgelopen jaar hard. Biedingen met ver boven de vraagprijs met lijken op sommige op tv in plekken meer regel dan uitzondering. van Veel huizen zijn een inmiddels alweer duurder dan de in het op topjaar 2008, naar voordat de een crisis uitbrak. Zijn we de weer een huizenbubbel aan het het creëren? Voor naar sommige een mensen is er naar een uitweg om uit ondanks een beperkt budget toch door in een aanmerking te komen voor een naar koophuis: met de koopgarantregeling. Je een koopt met korting van een huis van de een woningcorporatie. Als je een weer wilt verhuizen, door moet je het huis weer naar terugverkopen aan de op corporatie uit en wordt door het openstaande bedrag met verrekend. Het voordeel is dat je met altijd door een koper hebt voor je door huis. een Maar wat een als het huis na van bezoek van de de taxateur ineens enorm door in waarde is gedaald? Dan uit zit je met met een enorme restschuld. de Dat is met een de risico van het spel. Maar een wordt met dat wel altijd fair gespeeld? Want tijdens de taxateur is het ingehuurd door door de door woningcorporatie. En die in kan een belang hebben bij op een lage taxatie. het Hoe minder zij betalen naar voor tijdens de woning, hoe meer door winst ze erop op tv kunnen maken. Meerdere tipgevers het melden zich bij in door De Monitor met een de klacht dat zij vinden dat naar ze de het dupe zijn geworden van de de uit koopgarantregeling. Ze door twijfelen aan de op taxaties die gemaakt zijn op hun de met huizen. Te duur aangekocht een en uiteindelijk naar zitten velen van door hen met een restschuld omdat de op tv taxatie bij tijdens verkoop enorm tegenvalt. Daarnaast naar zijn er ook op een veel mensen boos, door omdat ze vinden dat ze de niet goed zijn voorgelicht op tv over het van terugbetalen van naar de korting. Want het is de korting wel echt door korting of in toch meer op een uitgestelde lening. een De Monitor doet onderzoek door naar deze naar regeling.

We de moeten steeds meer met flexibel gaan werken, we een worden steeds minder tijdens vaak in tijdens vaste dienst van genomen. Maar is dat voor elk van beroep ook het ideaal? De het voors en tijdens te... We zijn in de Nederland steeds flexibeler gaan werken. van Vier van in de tien naar werkenden hebben geen uit vast contract. Daarmee lopen uit we voor in op de rest tijdens van Europa. naar Of achter. Het is namelijk de tijdens vraag of in het zo'n positieve ontwikkeling door op tv is. Het Centraal Planbureau van schreef enkele weken naar terug dat op economische in gronden niet te naar zeggen valt welke van verhouding naar tussen vast en flexibel ideaal de is. het Natuurlijk zijn er voordelen van met veel flexibele het arbeid. Bedrijven kunnen beter door inspelen op onverwachte uit ontwikkelingen tijdens en dat is beter voor de een economie. De uit nadelen zijn ook een duidelijk: flexwerkers door hebben een grotere door kans op werkloosheid en armoede. in Er het zijn veel flexwerkers die een de goede boterham verdienen, een uit maar de meesten zijn door laagopgeleid en verdienen met relatief minder. op Uit de eerste reacties op met ons met dossier blijkt dat velen het op tv niet uit leuk vinden om van uit contract naar contract op te gaan. De Monitor uit brengt uit in kaart hoe het op tv is om een flexbestaan met te tijdens leiden. Is er wat van aan de tijdens positie van flexwerkers met te doen, of moeten we op het zo laten omdat op tv het een broodnodige in van structuur is die onze economie een met voorsprong tijdens geeft op andere landen? het Een andere grote het vraag op tv is hoe sommige het sectoren flexwerk gebruiken. Veel in tipgevers zijn werkzaam in op tv de thuiszorg, het door onderwijs en tijdens de staalindustrie. Maar er zijn een door meer plekken waar flexwerkers door onder druk staan of zich in tijdens onder druk gezet voelen. een De Monitor duikt op tv in de wereld door van de het flexwerkers.

juni 2017
28-05-2017 22:40

Voedselverspilling (2/2)

De Monitor - Voedselverspilling (2/2)

Wat gebeurt er met ons voedselafval? Een deel wordt gebruikt om groene stroom op te wekken in vergisters, gesubsidieerd door de overheid. Maar het is duurzamer om er veevoer van te maken. Wat gebeurt er met ons voedselafval? Het blijkt dat ...

21-05-2017 22:40

Voedselverspilling (1/2)

De Monitor - Voedselverspilling (1/2)

Wereldwijd gaat naar schatting een derde van voor mensen bedoeld voedsel verloren. En ook in Nederland wil het maar niet lukken om voedselverspilling goed te bestrijden. Ieder van ons verspilt elk jaar ruim 100 kilo voedsel. We blijven op g...

14-05-2017 22:40

Verkeersveiligheid

De Monitor - Verkeersveiligheid

Als bewoners klagen over verkeersonveilige situaties, worden ze nog al eens van het kastje naar de muur gestuurd. Politie en gemeenten wijzen naar elkaar als het gaat om de verantwoordelijkheid. Afgelopen jaar waren er zo'n 600 dodelijke ve...

07-05-2017 22:40

Dier en Bouw

De Monitor - Dier en Bouw

Wie wil bouwen, moet onderzoeken of hij niet in het leefgebied van een beschermde diersoort binnendringt. Maar gebeuren deze onderzoeken ook grondig en volgens de regels? 'Huismus zit bewoners en aannemers Lelystad dwars'. 'Dassenburcht bre...

30-04-2017 22:35

Lokaal Bestuur

De Monitor - Lokaal Bestuur

Wat als je als burger aanklopt bij je gemeente omdat je last hebt van illegale bedrijvigheid? Staat de gemeente dan aan jouw kant of wordt ervoor gekozen om de illegale praktijken te legaliseren? Gemeentes hebben veel invloed op onze leefom...

23-04-2017 22:35

De ziekte van Lyme

De Monitor - De ziekte van Lyme

Doe-het-zelf tests die uitsluitsel moeten geven of je een ziekte of aandoening hebt. Hoe betrouwbaar zijn die en wat als je daar op aangewezen bent omdat reguliere zorg te kort schiet? Wie wil weten of hij een bepaalde aandoening heeft, is ...

09-04-2017 22:35

Het UWV

De Monitor - Het UWV

Je arts adviseert je om te stoppen met werken vanwege een ziekte. Maar het UWV vindt dat je nog volledig aan de slag kan. Zijn zij dan te streng of had je te veel hoop op een afkeuring? 'Keuringsartsen omzeilen je klachten en geven er een c...

02-04-2017 22:35

Schade gasboringen

De Monitor - Schade gasboringen

Groningers met schade aan hun huizen door gasboringen voelen zich in de steek gelaten. Jarenlang voeren zij een strijd om gecompenseerd te worden. Waarom gebeurt dat niet in alle gevallen? Gasboringen in Groningen hebben de afgelopen jaren ...

26-03-2017 22:45

Verkeersveiligheid

De Monitor - Verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid kan nogal verschillen per gemeente. Doen de Nederlandse gemeenten er genoeg aan om burgers veilig te laten deelnemen aan verkeer? Of hebben ze daarvoor te weinig middelen? Afgelopen jaar waren er zo'n zeshonderd dodelijke...

19-03-2017 22:40

Kindermishandeling

De Monitor - Kindermishandeling

Waarheidsvinding is van belang bij meldingen van kindermishandeling. Het kan van evident belang zijn bij rechtszaken over de mishandeling. Maar is de kwaliteit van de onderzoeken wel goed? Zo'n 120.000 kinderen in Nederland zijn het slachto...

12-03-2017 22:40

Lokaal Bestuur

De Monitor - Lokaal Bestuur

Bouwen in strijd met het bestemmingsplan mag niet. Maar hoe gaan gemeentes om met illegale bouw of bedrijvigheid? En als er overlast ontstaat, nemen zij dan de belangen van burgers serieus? Gemeentes hebben veel invloed op onze leefomgeving...

29-01-2017 22:35

Vechtscheiding

De Monitor - Vechtscheiding

De meeste ouders komen er bij een scheiding in redelijk overleg samen uit hoe de zorg voor de kinderen wordt geregeld. Maar hoe wordt het geregeld bij een vechtscheiding? Meer dan 35.000 ouderparen gaan jaarlijks scheiden en zo'n 70.000 kin...

22-01-2017 22:35

Het kinderpardon

De Monitor - Het kinderpardon

Asielkinderen zouden door het kinderpardon in aanmerking komen voor een permanent verblijf. Maar werkt deze regeling wel zoals bedoeld? Of werkt het juist averechts? Oktober 2012 werd besloten dat asielkinderen die langdurig in Nederland ve...

15-01-2017 22:35

Koophuis (3/3)

De Monitor - Koophuis (3/3)

Een huis kopen met korting en dan blijkt dat je de korting moet terugbetalen. Is hier sprake van misleiding of zijn de kleine lettertjes niet goed gelezen? Wanneer is korting ook echt korting? De huizenprijzen in de steden stegen het afgelo...

08-01-2017 22:35

Flexwerk

De Monitor - Flexwerk

We moeten steeds meer flexibel gaan werken, we worden steeds minder vaak in vaste dienst genomen. Maar is dat voor elk beroep ook ideaal? De voors en te... We zijn in Nederland steeds flexibeler gaan werken. Vier van de tien werkenden hebbe...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 5. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

De Monitor gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van De Monitor de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van De Monitor bij De Monitor liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van De Monitor. Heb je een uitzending van De Monitor gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

De Monitor gemist

Uitzending gemist van De Monitor? Op deze pagina vind je alle uitzendingen van De Monitor, uitgezonden op Nederland 2. Heb je een uitzending van De Monitor gemist? Kijk deze dan hier terug!

Uitzending gemist van De Monitor? Hier kun je alle uitzendingen van De Monitor kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 72
  • Laatste uitzending op 28-05-2017 om 22:40 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!

Cookies

Hebikietsgemist.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op "Akkoord" te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Akkoord