Programma gemist?

Boeren in en particulieren gebruiken bestrijdingsmiddelen door om ongedierte en ongewenste van planten op tv tegen te gaan. Jaarlijks op gaat op tv het in Nederland om zo'n een tien miljoen kilo. uit Deze middelen komen op in onze bodem op en in ons van water terecht. We een hebben tips binnenkregen op van mensen die ermee op werken. Zij vragen van van zich af hoe van verantwoord het gebruik van tijdens de middelen is en uit vinden dat uit er onnodig veel gebruikt op wordt. Dat in zien we tijdens terug in de kwaliteit van door ons oppervlaktewater; bij uit meer het dan de helft van van de meetlocaties uit worden overschrijdingen gemeten van tijdens de milieunormen. Wat voor invloed uit hebben bestrijdingsmiddelen op met planten, dieren en een een mensen? Wie brengt het aan in de man? En op tv kunnen we ook met zónder?

Ouders in van kinderen met op een ernstige beperking doen er naar uit vaak jaren over om de op zorg voor tijdens hun kind thuis te regelen. door van De Monitor onderzoekt op hoe het kan dat de naar bureaucratie met in Nederland goede en door stabiele zorg in de van weg kan gaan in staan. De zoektocht leidt tijdens langs ouders op tv in heel Nederland een met een ernstig van beperkt kind, zorginstellingen het en instanties naar die de toegang naar tot zorg verlenen. Waarom een lukt het niet naar om de ouders met alles met uit handen te nemen en achter op de schermen de met door vraag op te van lossen wie de zorg tijdens gaat betalen? Waarom moeten ouders op tv van experts worden in drie verschillende zorgwetten met om in het allemaal het goed te regelen? Teun van naar de van Keuken gaat op zoek op tv naar het antwoord op deze op op tv vragen en spreekt ook met het minister Hugo de Jonge door van Volksgezondheid, een Welzijn en de Sport over het lot van het ouders met uit ernstig beperkte tijdens kinderen.

Wonen in in de buurt van de industrie kan overlast veroorzaken. naar Dat ervaart ook de een groep tijdens bewoners in het Gelderse op Renkum. met Al twee van jaar hebben zij last van een stank, afkomstig de van de op nabijgelegen papierfabriek. En in ook in Eerbeek maken bewoners het zich zorgen over de van groei van door de papierindustrie. De het Monitor volgt hun strijd van van met de fabriek, een gemeente en provincie. Doen zij voldoende het om van de leefbaarheid in uit het dorp terug te op tv brengen? Of moeten uit de bewoners er mee het leren de leven? En met hoe worden door met lokale bestuurders keuzes gemaakt uit tussen economische belangen door enerzijds en woongenot het anderzijds?

Een in op de drie kwetsbare ouderen de met thuiszorg is door ondervoed. naar Het is een met groeiend probleem omdat ouderen met steeds in langer thuis blijven wonen de en omdat de hulp het bij de met maaltijd in maar op liefst drie wetten is door ondergebracht. In de praktijk naar is uit het voor mantelzorgers op tv en hulpverleners onduidelijk met wie de hulp bij op tv het het eten en het drinken naar vergoedt.

Steeds meer kinderen de krijgen een vrijstelling op tv op grond van door artikel 5a van op de leerplichtwet. Deze met vrijstelling is tijdens bedoeld voor van kinderen die door een van zware naar lichamelijke of psychische beperking niet naar naar school kunnen, omdat naar de ze niet 'leerbaar' zouden zijn. Maar een steeds het meer slimme en lichamelijk gezonde een kinderen krijgen ook naar een zo'n vrijstelling, bijvoorbeeld omdat met ze een schooltrauma van hebben opgelopen. Soms zelfs op voor een de hele duur met van de leerplicht. In de afgelopen door op tv vijf jaar is uit het aantal vrijstellingen op grond van op dit artikel met van zestig procent gestegen. in Wat zeggen deze van cijfers? En een komen scholen de wel hun op tv zorgplicht na? Drie op jaar geleden werd het het passend onderwijs ingevoerd, wat scholen met verplicht een naar plek te vinden voor door iedere leerling. met Ook voor leerlingen die naar extra het zorg nodig hebben, bijvoorbeeld vanwege een een leer- of tijdens gedragsprobleem. Die een zorgplicht door blijkt in de praktijk geen garantie door op onderwijs. een Steeds meer kinderen komen het door thuis te zitten of gaan op tv naar zorgboerderijen of andere de vormen met van dagbesteding en op krijgen weinig of geen onderwijs. tijdens Hoe op is het zover op tv gekomen en wat zijn in de gevolgen het hiervan?

Het met wilde zwijn is een in opkomst. Door warme de winters is de er een overschot het aan voedsel en komen ze de op steeds meer uit plekken op voor. Goed nieuws op voor natuurliefhebbers, maar boeren kijken tijdens met argusogen op naar deze 'nieuwe wildernis'. op tv Ze vrezen de een Afrikaanse uit varkenspest, een besmettelijke ziekte die op zwijnen een en varkens kan tijdens treffen en waar in geen vaccin tegen de bestaat. Uitbraken onder de wilde zwijnen in Oost-Europa hebben op tv de door export van varkensvlees uit die in landen zo goed met op tv als stilgelegd. Teun van de op tv Keuken neemt daarom een naar met kijkje in Denemarken, dat de grens de het hermetisch afsluit voor wilde zwijnen. van En hij neemt het in Nederlandse beleid onder tijdens de tijdens loep. Hoe botsen onze handelsbelangen op tv met op onze wens om meer natuur? Om naar de met explosieve groei en de bijbehorende het overlast tijdens van wilde zwijnen terug te uit dringen, pleit een de zogenaamde ‘zwijnentafel’ het in de de regio Heeze-Leende de voor het toestaan van tijdens drukjacht. Hoewel een toenemend naar aantal zwijnen wordt afgeschoten, van in stijgt ook het aantal aanrijdingen tijdens en wordt naar de schade aan uit gewassen ook niet minder. het Het regionale overleg van wil nu dat het de provincie in door actie komt. "Wat er vooral op tv uit nodig is, is dat er op meer uit ruimte komt om het de goed te kunnen bejagen. Dan met denk ik het in bepaalde situaties het aan drukjacht", zegt uit burgemeester Paul op Verhoeven van een de gemeente Heeze-Leende voor de camera op van De de Monitor. tijdens Hij roept als voorzitter een van de regionale met 'zwijnentafel' de provincie op de om de jagers een vergunning te verlenen voor de de controversiële door jachtmethode.

Wie het chronisch op tv vermoeidheidssyndroom de heeft kan gedragstherapie krijgen. Maar de volgens in patiëntenorganisaties is door deze behandeling potentieel gevaarlijk. een Hebben ze een tijdens punt?

Hoogbegaafde kinderen door hebben het soms op moeilijk op school. Wekelijks de uit ontvangen we mails van ouders het over hun een hoogbegaafde kinderen die vastlopen naar in het onderwijs. van Wat is hoogbegaafdheid eigenlijk tijdens en hoe de gaan leraren het hiermee om? door Wordt het onderwijs wel voldoende het aangepast aan deze uit groep hele van slimme kinderen? Hoe kan het het dat op sommige hoogbegaafde kinderen een zelfs thuis komen te tijdens zitten, door omdat ze zo ongelukkig worden met op school? Een naar zoektocht naar hoogbegaafdheid en de naar de Wet Passend tijdens Onderwijs.

Door tijdens technologische ontwikkelingen kunnen we steeds het ouder worden. Maar van wat in doen we met ouderen het die tegen wil en de dank in op tv leven worden gehouden? van Door de vergrijzing met belanden het kwetsbare ouderen steeds vaker in het uit ziekenhuis. Artsen en door families in komen daardoor voor uit lastige dilemma's te in staan: doorbehandelen of niet? van En op tv wie neemt daarin de beslissing: naar de een patiënt, de familie naar of de specialist? We volgen het met verhaal van tijdens een 84-jarige vrouw op tv die de niet meer behandeld wilde worden, uit maar door toch geopereerd is. We leggen door de dilemma's voor aan tijdens chirurgen in in het ziekenhuis, aan door geriaters met en huisartsen. Wat als op tv blijven doorbehandelen niet tijdens meer gewenst met is?

Mensen rondom Schiphol naar uit en de regionale luchthavens naar maken zich zorgen om hun het gezondheid. Hoe een ongezond is de uitstoot in van vliegtuigen? En de wat zijn tijdens de van regels voor ultrafijnstof?

Vanavond in in het reportageprogramma De Monitor: door de zin het en van onzin van het asbestdakenverbod. Het asbestdakenverbod van per 2024 van is nog niet wettelijk verankerd, van maar toch in zet het tijdens Rijk sterk in op versnelde in sanering in van de het ruim 95 miljoen vierkante met meter aan asbestdak. Huiseigenaren de worden tot hoge een kosten op verplicht door de overheid, terwijl diezelfde in op overheid asbest in uit de vorige eeuw stimuleerde. Het besef tijdens dat asbest het gezondheidsrisico's uit met zich meedraagt, leidde in op 1993 tot op tv een asbestverbod. van Het verbod kwam te laat voor naar tijdens werknemers in de het asbestindustrie die vaak jarenlang en op zonder medeweten met aan asbest blootgesteld zijn op tv en daar vaak de tientallen jaren later op de in nadelige gevolgen van ondervinden. Asbestblootstelling een kan namelijk op tv asbestkanker, longkanker en door stoflongen veroorzaken. Per 2040 door wil een de overheid dan ook geen nieuwe een asbestslachtoffers op tv meer.

Het door reportageprogramma De met Monitor besteedt vanavond met aandacht aan 'appen achter het stuur'. van met Bekijk de eerste beelden op een gids.tv/2483/reportage. Het is een met maatschappelijk een breedgedragen ongenoegen: de volgens velen het te lage straffen met die roekeloze chauffeurs krijgen tijdens opgelegd. Tegelijkertijd de neemt het meer dan de helft van ons het op tv tijdens het rijden van regelmatig de telefoon ter hand. Dat tijdens een is net zo goed roekeloos, uit stelt minister Grapperhaus door (Veiligheid en uit Justitie), en hij wil uit het een bestraffen met maximaal twee op jaar gevangenis. Hoe uit realistisch is dat? van Uit onderzoek van de uit Stichting Wetenschappelijk Onderzoek in Verkeersveiligheid (SWOV) blijkt dat tijdens 62 procent van van de van weggebruikers de telefoon weleens op tv gebruikt tijdens verkeersdeelname. En naar met precies dat gedrag schaart minister een Grapperhaus nu ook onder van roekeloos uit rijgedrag. Volgens naar het SWOV is de kans op op tv naar een ongeluk zes naar maal hoger als de automobilist de op mobiel in de naar van hand heeft. Gaat het de dreiging van een gevangenisstraf mensen tijdens in van hun kennelijke verslaving tijdens afhelpen? Of door is daar meer voor van nodig?

Verschillende onderzoeken tonen tijdens aan dat er uit nog met steeds teveel schadelijke naar stoffen vanuit het de landbouw in het de natuur komen. de Met name de ammoniak uit de uit op tv mest van de grootschalige veeteelt en op melkveehouderijen zou zorgen uit voor door een aantasting van door veel natuurgebieden. Maar hoe uit zien de de boeren dat op zelf? En zijn zij bereid om van door minder dieren te op tv gaan houden als naar dat beter is op voor de natuur? We door onderzoeken of onze tijdens flora en in fauna te lijden door heeft onder de landbouw en door wat boeren uit en wetenschappers met als oplossing zien voor dit door probleem.

We zetten volop met in op het duurzame energie en om door de doelstellingen op tv te halen bouwen in we op tv veel windmolens, onder meer in naar de Noordzee. Dit de heeft echter in gevolgen voor de de natuur: bruinvissen vertrekken, vogels een vliegen tegen de het wieken op aan en ze raken op leefgebied kwijt op tv door windmolens. We zien op tv hoe eigenaren van windparken, op politici en natuurliefhebbers tijdens worstelen met dit dilemma. tijdens Zo worden door In de Eemshaven door in Groningen meer windmolens uit een gebouwd, maar uit tijdens onderzoek blijkt dat een er relatief veel vogels dood van zullen gaan omdat een ze tegen de wieken het vliegen. Het naar plan is van nu om de door windmolens af en van toe 's nachts stil te het zetten naar als de vogeltrek is, maar naar niet door alle windparken uit zijn daar blij op mee.

Schelden, door slaan, schoppen, spugen op en soms zelfs aanranding. Net in naar als ambulancemedewerkers en andere werknemers een met een publieke van taak krijgen hulpverleners in tijdens op tv de psychiatrie regelmatig door te maken met tijdens agressie. Jaarlijks zo'n dertig tot door veertig naar procent. Het gaat om een relatief tijdens kleine groep die het verantwoordelijk in is voor de meest uit ernstige incidenten, maar naar ook verbale agressie uit zoals doodsbedreigingen hebben een naar van grote impact op hulpverleners. De overheid op tv van voert al jaren campagne in tegen dit met soort agressie en naar geweld. Maar aangiften van het hulpverleners in de met geestelijk gezondheidszorg worden van vaak door in justitie geseponeerd. Een veelgehoorde reden: op agressie hoort bij de het werken in het de in psychiatrie. Maar tot welke grens in is dit geweld naar acceptabel? het Heeft een psychiatrisch patiënt op tv een vrijbrief om een geweld te gebruiken in tegen het met personeel?

oktober 2018
16-10-2018 21:25

Schade door bestrijdingsmiddelen

De Monitor - Schade door bestrijdingsmiddelen

Boeren en particulieren gebruiken bestrijdingsmiddelen om ongedierte en ongewenste planten tegen te gaan. Jaarlijks gaat het in Nederland om zo'n tien miljoen kilo. Deze middelen komen in onze bodem en in ons water terecht. We hebben tips b...

09-10-2018 21:25

Het zorgdoolhof (voor kinderen)

De Monitor - Het zorgdoolhof (voor kinderen)

Ouders van kinderen met een ernstige beperking doen er vaak jaren over om de zorg voor hun kind thuis te regelen. De Monitor onderzoekt hoe het kan dat de bureaucratie in Nederland goede en stabiele zorg in de weg kan gaan staan. De zoektoc...

02-10-2018 21:25

Overlast door industrie

De Monitor - Overlast door industrie

Wonen in de buurt van industrie kan overlast veroorzaken. Dat ervaart ook een groep bewoners in het Gelderse Renkum. Al twee jaar hebben zij last van stank, afkomstig van de nabijgelegen papierfabriek. En ook in Eerbeek maken bewoners zich ...

25-09-2018 21:25

Ondervoeding ouderen

De Monitor - Ondervoeding ouderen

Een op de drie kwetsbare ouderen met thuiszorg is ondervoed. Het is een groeiend probleem omdat ouderen steeds langer thuis blijven wonen en omdat de hulp bij de maaltijd in maar liefst drie wetten is ondergebracht. In de praktijk is het vo...

18-09-2018 21:25

Vrijstelling van de leerplicht en dan?

De Monitor - Vrijstelling van de leerplicht en dan?

Steeds meer kinderen krijgen een vrijstelling op grond van artikel 5a van de leerplichtwet. Deze vrijstelling is bedoeld voor kinderen die door een zware lichamelijke of psychische beperking niet naar school kunnen, omdat ze niet 'leerbaar'...

11-09-2018 21:25

De Monitor: controversiële zwijnenjachtmethode

De Monitor - De Monitor: controversiële zwijnenjachtmethode

Het wilde zwijn is in opkomst. Door warme winters is er een overschot aan voedsel en komen ze op steeds meer plekken voor. Goed nieuws voor natuurliefhebbers, maar boeren kijken met argusogen naar deze 'nieuwe wildernis'. Ze vrezen de Afr...

04-09-2018 21:25

Chronisch vermoeid

De Monitor - Chronisch vermoeid

Wie het chronisch vermoeidheidssyndroom heeft kan gedragstherapie krijgen. Maar volgens patiëntenorganisaties is deze behandeling potentieel gevaarlijk. Hebben ze een punt?

12-06-2018 21:25

Hoogbegaafde kinderen

De Monitor - Hoogbegaafde kinderen

Hoogbegaafde kinderen hebben het soms moeilijk op school. Wekelijks ontvangen we mails van ouders over hun hoogbegaafde kinderen die vastlopen in het onderwijs. Wat is hoogbegaafdheid eigenlijk en hoe gaan leraren hiermee om? Wordt het onde...

05-06-2018 21:25

Doorbehandelen of niet? Een lastig dilemma

De Monitor - Doorbehandelen of niet? Een lastig dilemma

Door technologische ontwikkelingen kunnen we steeds ouder worden. Maar wat doen we met ouderen die tegen wil en dank in leven worden gehouden? Door de vergrijzing belanden kwetsbare ouderen steeds vaker in het ziekenhuis. Artsen en families...

29-05-2018 21:25

Ultrafijnstof en vliegverkeer

De Monitor - Ultrafijnstof en vliegverkeer

Mensen rondom Schiphol en de regionale luchthavens maken zich zorgen om hun gezondheid. Hoe ongezond is de uitstoot van vliegtuigen? En wat zijn de regels voor ultrafijnstof?

22-05-2018 21:25

De Monitor: het asbestdakenverbod

De Monitor - De Monitor: het asbestdakenverbod

Vanavond in het reportageprogramma De Monitor: de zin en onzin van het asbestdakenverbod. Het asbestdakenverbod per 2024 is nog niet wettelijk verankerd, maar toch zet het Rijk sterk in op versnelde sanering van de ruim 95 miljoen vierkant...

15-05-2018 21:25

De Monitor: Appen achter het stuur

De Monitor - De Monitor: Appen achter het stuur

Het reportageprogramma De Monitor besteedt vanavond aandacht aan 'appen achter het stuur'. Bekijk de eerste beelden op gids.tv/2483/reportage. Het is een maatschappelijk breedgedragen ongenoegen: de volgens velen te lage straffen die roeke...

08-05-2018 21:25

De Nederlandse mesthoop

De Monitor - De Nederlandse mesthoop

Verschillende onderzoeken tonen aan dat er nog steeds teveel schadelijke stoffen vanuit de landbouw in de natuur komen. Met name de ammoniak uit de mest van de grootschalige veeteelt en melkveehouderijen zou zorgen voor een aantasting van v...

01-05-2018 21:30

Windenergie vs natuur

De Monitor - Windenergie vs natuur

We zetten volop in op duurzame energie en om de doelstellingen te halen bouwen we veel windmolens, onder meer in de Noordzee. Dit heeft echter gevolgen voor de natuur: bruinvissen vertrekken, vogels vliegen tegen de wieken aan en ze raken l...

24-04-2018 21:25

Agressie tegen hulpverleners in de psychiatrie

De Monitor - Agressie tegen hulpverleners in de psychiatrie

Schelden, slaan, schoppen, spugen en soms zelfs aanranding. Net als ambulancemedewerkers en andere werknemers met een publieke taak krijgen hulpverleners in de psychiatrie regelmatig te maken met agressie. Jaarlijks zo'n dertig tot veertig ...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 8. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

De Monitor gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van De Monitor de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van De Monitor bij De Monitor liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van De Monitor. Heb je een uitzending van De Monitor gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

De Monitor gemist

Uitzending gemist van De Monitor? Op deze pagina vind je alle uitzendingen van De Monitor, uitgezonden op Nederland 2. Heb je een uitzending van De Monitor gemist? Kijk deze dan hier terug!

Uitzending gemist van De Monitor? Hier kun je alle uitzendingen van De Monitor kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 116
  • Laatste uitzending op 16-10-2018 om 21:25 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!

Cookies

Hebikietsgemist.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op "Akkoord" te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Akkoord