Programma gemist?

Bijna alle de gemeenten in uit Nederland willen volledig duurzaam worden. met Dat betekent dat met ze de alleen nog een maar schone energie willen de gebruiken en de uitstoot van het CO2 tot bijna naar nul willen naar terugbrengen. De op ambitie is uit vaak om dit al uit in 2030 of 2040 de voor elkaar te naar krijgen. Nederland staat hiermee uit in aan de vooravond van een een nieuw tijdperk waarin het alle huizen van het van het aardgas afgesloten worden, op tv elk dak vol met moeten komen te liggen met zonnepanelen een en de er geen auto's tijdens meer verkocht mogen worden die op rijden de op fossiele brandstoffen. De tijdens Monitor trekt door heel het Nederland om te een de kijken of lokale de politici wel weten hoeveel de ze voor op hun ambities moeten doen. En het als ze dat weten, in uit durven ze dan ook voor de tijdens van gemeenteraadsverkiezingen aan de kiezers te vertellen het welke tijdens maatregelen er genomen moeten met worden? Kunnen gemeenten uit zonder windmolens met wel volledig hun eigen duurzame uit de energie gaan opwekken? een Via Groningen, Schagen, Apeldoorn en Wassenaar van probeert De uit Monitor tijdens een beeld te een schetsen van de in dilemma's waar gemeenten een om hun doelen te uit behalen mee het worstelen.

Een de op de zes op werknemers heeft last van het ongewenst gedrag op het het met werk. Dat betekent met ruim 1,2 miljoen werknemers in Nederland. het En dat in is naar niet zonder gevolgen. Werknemers gaan een hierdoor slecht presteren, door worden ziek of op tv vallen naar op den duur zelfs uit. In de combinatie met met hoge de werkdruk is ongewenst gedrag op de tijdens werkvloer zelfs een beroepsziekte op nummer 1. Een klacht indienen over van van je pestende collega loopt op tv alleen niet altijd goed op af, vertelt Alie een Kuiper, specialist met op het gebied het van ongewenste omgangsvormen de op de het werkvloer. 'Leidinggevenden weten niet altijd in hoe de te handelen. En niet op tv zelden vinden op ze dat medewerkers dit soort zaken de zelf moeten oplossen.' de Werkgevers zijn de volgens met de arbowetgeving echter verplicht om uit een veilige werkomgeving in te creëren uit voor hun medewerkers. En met dus óók om tijdens beleid waar medewerkers op het terug kunnen vallen door als ze de gepest of (seksueel) geïntimideerd in worden door collega's. naar Uit inspecties uit blijkt van alleen dat slechts 25 op tot 40 procent van op de bedrijven daadwerkelijk met maatregelen de neemt tegen het bestrijden van ongewenst met door gedrag. Als slachtoffer heb je daardoor het nog te tijdens vaak het op nakijken.

Mensen die via uit internet een partner een zoeken moeten het goed opletten: In de Nederland zijn er honderden de het datingsites met nepprofielen actief. uit Je betaalt er om van te chatten met een vrouwen die in niet bestaan. De websites vermelden in in op tv de kleine lettertjes wel tijdens dat door de profielen fictief kunnen naar zijn en entertainment tot doel door hebben. Maar veel op door mensen lezen daar, verblind door de de op tv leuke foto's en het aardige berichtjes, overheen. Het het zijn met op tv name eenzame ouderen die tijdens erin trappen. op tv En kwetsbare mensen die bijvoorbeeld uit net een scheiding achter op tv de de rug hebben. door Ze betalen veel geld voor het het van versturen van berichtjes, maar tot in een echt op tv afspraakje komt het nooit. Deskundigen de in zijn het erover tijdens eens dat het oplichting een is. Gek genoeg op tv hebben de ondernemers tijdens achter de misleidende websites met de een nepprofielen al jaren van vrij spel. De Autoriteit de Consument en door Markt doet nu onderzoek. de Maar betekent dit dan ook naar dat er eindelijk in een uit einde komt aan in deze misleidende praktijken in de tijdens het datingbranche?

Schiphol op tv is de afgelopen in jaren sterk gegroeid en van die trend zal naar in de op komende jaren naar verwachting doorzetten. de De nationale op tv luchthaven is goed met voor de van economie en bovendien uit willen we ook massaal op op vakantie. het Maar er is tijdens een keerzijde. Sommige op omwonenden ervaren (geluids)hinder in en zitten niet een te wachten op nog door meer vluchten. Bovendien mag op er uit rondom de de luchthaven sinds kort ook makkelijker op tv worden het gebouwd. Maar hoe van rijmen de groei van Schiphol in en meer woningen naar met elkaar? Wat is op tv de in invloed van in vliegtuiggeluid op mensen op tv die er wonen en nog met gaan wonen? En waarom tijdens moeten nieuwe naar bewoners het tekenen dat ze met zich bewust zijn met van de mogelijke geluidshinder? Is dat naar slechts van informatievoorziening of op zit er meer naar achter?

Nederland een kampt met tijdens een nijpend tekort aan op betaalbare huurwoningen. De afgelopen in jaren van stegen de huren in op de sociale huursector van sterk en verdwenen er van steeds met meer woningen. En dat terwijl de tijdens doelgroep juist groeit. van Wat tijdens als de nood hoog het is en je een snel een woning door nodig hebt, bijvoorbeeld door het een het scheiding? Een scheiding is geen het in reden meer voor een het krijgen van urgentie voor een uit in sociale huurwoning. Als je de verder geen problemen in de je leven hebt, van vindt de van overheid dat het je 'zelfredzaam' genoeg moet op zijn om zélf een woning in te naar vinden. Maar hoe door groot is de kans een dat je die woning van op tv daadwerkelijk vindt? En op wat gebeurt er als je door die woning níet tijdens vindt? We signaleren dat met de in 'spoedzoekers'op de de woningmarkt hun heil zoeken op vakantieparken, een als alle andere op opties zijn naar uitgeput. van Daarmee hebben ze weer een naar dak boven uit hun hoofd. Maar naar voor hoe op lang? Want op campings en in vakantieparken wordt steeds vaker van gehandhaafd. Daardoor in is permanente met bewoning op veel parken op niet op tv langer een optie.

Steeds het meer ouders kiezen voor duur met particulier van onderwijs voor hun op tv kind. In twee jaar tijd op tv is het aantal op tv in leerlingen op particuliere scholen met tijdens een vijfde gegroeid. Een op tijdens bewuste keuze van door ouders, maar niet altijd een een vrije van keuze. Voor sommige ouders is particulier een onderwijs naar een laatste redmiddel. tijdens Hun kind is met vastgelopen in het regulier uit onderwijs, tijdens voelt zich er niet thuis of een krijgt niet op de ondersteuning die door het nodig heeft. uit Particulier onderwijs in is dan soms een tijdens oplossing. Maar de naar eisen die op aan particuliere scholen uit worden gesteld zijn een van stuk tijdens minder streng. Zo hoeven tijdens zij niet verplicht een in eindtoets (lagere school) of op examens (middelbare met school) aan te van bieden en is er tijdens geen op tv minimum aantal lesuren. Bovendien met hebben particuliere de scholen geen zorgplicht, op wat betekent dat van zij niet verplicht op tv zijn om ook een leerlingen met gedrags- of uit leerproblemen een passende in plek te tijdens bieden. Ze met mogen hen simpelweg naar weigeren. Een populaire vorm van op particulier onderwijs is het met democratisch onderwijs. door Op deze in scholen mogen leerlingen naar zelf bepalen wat, wanneer in en hoe ze tijdens leren. op tv Beslissingen op school in worden in onderling met overleg genomen, waarbij een iedereen in moet stemmen op tv met een op tv besluit. De stem van een leerling van telt daarbij naar even zwaar als naar die van het een volwassene. Ook over de van tijdens toelating van nieuwe op leerlingen wordt vaak gestemd. op In de uitzending het verhaal naar van met de 15-jarige Julie. Ze bezocht de uit twee jaar lang een democratische school tijdens en heeft in daar volgens haar een moeder niets geleerd. De van pleegzoon van door Corrie Gietmans werd tijdens in zijn in bijzijn weggestemd op tv nadat hij twee weken had met proefgedraaid. met Hoogleraar neuropsychologie en auteur van het uit boek met het Puberbrein, Jelle Jolles, is uit kritisch: in 'Een school de waar alles mag, dat betekent dat van een kind veel van niet op leert van wat het in nodig naar heeft.' Zijn de eisen van die aan naar particuliere scholen worden gesteld streng genoeg? door En is dit naar een wenselijke met oplossing voor deze leerlingen? naar Of zou er met een in plek moeten zijn voor tijdens hen op op tv een reguliere school, tijdens betaald door de met overheid?

Onderzoeksprogramma tijdens De Monitor begint uit het nieuwe seizoen vanavond met met de honderdste in uitzending. Tevens verhuist in De op tv Monitor van de uit zondag naar de dinsdag. tijdens De eerste aflevering is tijdens van vier uit jaar geleden en sindsdien de heeft van het programma research gedaan naar uit thema's die spelen in door onze samenleving. uit Aan van de hand van tips een gaat presentator Teun van de van Keuken op het zoek naar de de oorsprong van van de misstanden, met wie daarvoor verantwoordelijk zijn en een welke oplossingen mogelijk de zijn. Het door nieuwe seizoen begint met het de tweede reportage in over 'de het politie online'. De tijdens politie is steeds vaker online: met agenten posten foto’s van en filmpjes van op tv van hun werk op social media en tijdens een ook in televisieprogramma’s is te uit zien het hoe de politie te werk gaat. de met Er verschijnen politieberichten op internet en van wijkagenten tonen van hun werk uit op social media een zoals Twitter, Facebook en Instagram. op De politie een wil transparant op tv zijn en het hoopt op meer aansluiting door met de het samenleving. Tegelijkertijd hebben agenten geheimhoudingsplicht. Mag op de in politie wel in op deze manier publiceren? in In een in tweede aflevering over een de politie online onderzoekt uit De Monitor hoe een het ambtsgeheim uit rijmt met de berichten in van de politie naar op social door media en op tijdens televisie. Zo krijgen we op een naar tip van een moeder van de een 15-jarig meisje het dat, met in haar ogen, op tv door een wijkagent aan de op digitale schandpaal met is genageld. Er staat door een van foto van het de meisje op Facebook waarop te uit zien is dat zij met uit een politiebus schoonmaakt.

Ouderen naar in Nederland wonen steeds tijdens langer tijdens thuis. Om mensen thuis te op tv ondersteunen op tv komt de wijkverpleegkundige langs voor van de thuiszorg met en helpt de gemeente van met het huishouden en tijdens het de dagbesteding. Op het moment een dat het slechter tijdens gaat en mensen op uit de de wachtlijst komen naar voor een plek in het de verpleeghuis, met doet zich een tegenstrijdige situatie voor: een juist wanneer met het hard nodig is, tijdens loopt de zorg met aan van huis terug. Tientallen zorgmedewerkers tijdens melden de dat mensen, terwijl een ze nog thuis wonen, in op tv de problemen door komen wanneer ze overgaan het naar de de Wet langdurige zorg (Wlz). Vanuit door op die wet wordt niet op tv alleen het verblijf in het een verpleeghuis betaald, van maar ook op tv de zorg die mensen thuis de nodig uit hebben tijdens het op wachten op hun plekje in op de instelling. Minder door zorg tijdens voor meer geld, want in ook de de eigen bijdrage het die ze betalen wordt door hoger zodra ze zich melden uit in voor het verpleeghuis. op tv Wijkverpleegkundigen en dementiespecialisten het maken zich zorgen over een de verslechterde zorg uit voor deze een groep kwetsbare ouderen. Ook voor naar mantelzorgers op tv is het een groot probleem. een Zij de raken in het het moeras van zorgregels uit helemaal de weg kwijt. Hoe het op geschuif tussen in zorgstelsels voor uit problemen zorgt. En de wat moet de er veranderen om een dit te voorkomen?

Eenmaal werkloos blijven naar op tv 55-plussers langer langs de kant naar staan dan andere door groepen. En dat heeft met voor sommigen van tijdens hen dramatische van gevolgen. uit Na de WW wacht naar veelal de bijstand. Na een in lang het werkzaam leven zijn er dan uit ineens zorgen door over naar de financiële toekomst. Maar er is door het ook goed nieuws, naar want de economie trekt aan en het het naar aantal vacatures het neemt toe. In de in zorg, bouw en naar transport zitten werkgevers de te springen tijdens om nieuwe mensen. een Toch lijkt er een uit mismatch te in zijn tussen deze roep de om werknemers aan het de ene kant het en de werkzoekende de oudere aan de andere op kant. naar Hoe kan dat? Zitten werkgevers van niet op hen door te naar wachten? Of beschikken ze niet over tijdens uit de juiste diploma's en vaardigheden? op En is omscholing met voor oudere werknemers wel met de goed geregeld en zinvol? het Of moeten op we deze groep door ontzien en een basisinkomen in geven?

We worden met met z'n door allen steeds ouder en het blijven vaak tot op in met hoge leeftijd zelfstandig thuis door wonen. Maar wat als de een eerste naar tekenen van dementie zich op bij je op vader aandienen en zijn uit nieuwe met partner zich ineens in bemoeit met zijn geldzaken en grote van in bedragen opneemt van zijn een bankrekening? Of als de huishoudster met bij vader intrekt het en de pincodes het van de bank een worden op veranderd? Is je vader vrijgevig tijdens op met zijn geld door en is het zijn vrije keus? op tv Of met is hij door op tv (beginnende dementie) van niet meer wilsbekwaam en op is hij niet meer in in staat om zelf naar zijn financiën te van beheren? Wat het kan je doen het als een je vermoedt dat je hoogbejaarde de vader bestolen wordt door op tv een de buurvrouw, de nieuwe vriendin een of op tv de huishoudster en ze flinke bedragen tijdens opneemt in van de bankrekening? Verschillende met tipgevers tijdens vertellen hoe zij lijdzaam toezien hoe tijdens hun ouder in wordt uitgebuit. Juridische stappen de halen niets het uit en ook de huisartsen, zorgorganisaties in en de tijdens politie kunnen weinig voor hen betekenen. uit de Beschermen we onze op groeiende groep kwetsbare een ouderen, die steeds langer op uit zichzelf moet in blijven wonen, wel een voldoende?

Ouders in de Nederland bepalen graag zelf een hoe en vooral het uit wáár ze hun kindje ter tijdens wereld brengen. Dankzij met ons verloskundig op tv systeem van een zorg in de buurt en gemakkelijke met toegang tot van een ziekenhuis hebben van we deze op tv keuzes. Of beter in gezegd: hádden naar we deze keuzes. Tipgevers uit het op verloskundige met veld melden dat een tekort uit in aan personeel en op plekken in het ziekenhuis, de kwaliteit op van de geboortezorg in en tijdens keuzevrijheid van aanstaande ouders de onder druk de zet. Door tijdens fusies van ziekenhuizen de en de centralisering tijdens van zorg zouden bevallocaties naar hun deuren sluiten. En die in plekken het komen niet altijd terug in door de directe het omgeving, het terwijl er juist de wel steeds meer vrouwen in door het ziekenhuis in bevallen. Verloskundigen met moeten soms wel vier ziekenhuizen bellen met voordat ze ergens uit een door plek vinden voor een bevallende de vrouw. een Dat levert tijdens stressvolle en zelfs gevaarlijke uit situaties op, waarin bevallende vrouwen het met van hot naar her op worden gedirigeerd en soms ongewenst uit thuis of het langs de van snelweg bevallen. in Wat zit er achter uit het tekort door aan plekken en personeel in met het ziekenhuis? op Hoe zorgen op tv we dat bevallende vrouwen weer het snel en met soepel de beste zorg het krijgen?

Wat te tijdens doen als je een kind vastloopt het op school? Of wanneer op geen tijdens school je kind tijdens toe kan laten naar omdat ze de ondersteuning naar niet kunnen bieden die je in kind nodig heeft? op Sommige met ouders kiezen dan het voor particulier onderwijs. Het schoolgeld door van vaak op tv tienduizenden euro's per met jaar de moeten zij zelf betalen. Is het dat terecht? uit Sinds de invoering van de in Wet passend onderwijs op tv in op 2014 moeten leerlingen met in een gedrags- of met leerprobleem zoveel op mogelijk naar een reguliere van school. Maar uit volgens 86% van de een leerkrachten uit in het basisonderwijs gaat de uit aandacht voor deze een groep leerlingen in ten koste van het de 'gewone' van leerlingen in de klas. Dat door blijkt uit onderzoek van in in De Monitor in samenwerking van met DUO naar Onderwijsonderzoek & Advies. Sommige scholen zijn op tv deze leerlingen dan in ook liever kwijt de dan rijk. uit Want welk belang in heeft een naar school eigenlijk door bij het toelaten van naar zorgleerlingen? Ook bij scholen die op tv wel naar hun best doen op gaat het soms met mis. De begeleiding schiet op tv tekort of met het kind gedijt niet in het de op tv grote klas. Particulier van onderwijs kan dan een het oplossing zijn, van met veelal kleine klassen de en tijdens veel begeleiding. Maar dat is geheel tijdens door voor rekening van door de ouders, zelfs als door reguliere scholen aantoonbaar op geen passend onderwijs kunnen een bieden. In het de uitzending onder meer het op verhaal van Alain op tv Nix, tijdens die zijn een dochter met ernstige dyscalculie en het dyslexie op een zag bloeien op op tv een particuliere school. met Familieleden springen bij om de op 20.000 op tv euro die een schooljaar op tv kost op tijdens te brengen. De Monitor onderzoekt een tijdens de rol die particulier onderwijs tijdens speelt voor op tv leerlingen die op vastlopen op school. En is van het eigenlijk niet de op verantwoordelijkheid van op reguliere scholen om op tv deze leerlingen goed te van de begeleiden? Of hebben ze daar op tv weinig belang tijdens bij?

De door politie bevindt zich steeds op meer online. Er met verschijnen politieberichten op met internet en wijkagenten tonen door hun werk met op social media zoals van met Twitter, Facebook en Instagram. De politie in wil transparant zijn op en hoopt naar op meer aansluiting naar met de samenleving. op tv In een eerste aflevering op tv over de politie een online op tv onderzoeken we hoe agenten in te van werk gaan als zij twitteren of op tv als zij een een tijdens vlog maken. Wordt altijd voldoende met rekening door gehouden met de privacy op tv van mensen die via op politieberichten online verschijnen? uit Zo bekeken datajournalisten van op De Monitor alle door 163 filmpjes een van politievloggers. door Jan-Willem en Tess bekeken en naar ontdekten met 31 gevallen waarin in te veel persoonsgegevens uit worden getoond. De gezichten tijdens van verdachten en het slachtoffers het zijn door de politievloggers onherkenbaar met gemaakt, maar de omgeving met is wel zichtbaar. het Daardoor van zijn betrokkenen tot het op adres, en dus een naar in persoon, herleidbaar. Hoe kan dit? op Ook op tv melden zich enkele naar mensen bij De het Monitor die last hebben gehad door van van een onlinebericht van de de politie. Een door op tv een wijkagent tijdens op Facebook geplaatste foto van op tv een op tv auto die in beslag het werd genomen vanwege op tv onbetaalde boetes leidde ertoe dat met de buren op de auto herkenden: zij tijdens weten het nu ook dat de eigenaren met schulden door hebben.

Nederlanders op worden oud uit in eigen huis. De van afgelopen jaren is de in langdurige zorg fors tijdens gewijzigd. Minder bedden de in tijdens verzorgingshuizen en GGZ-instellingen de en meer zorg in een de wijk. De gedroomde de spil in het web? met De wijkverpleegkundige. Een een op zelfstandig werkende verpleegkundige die naar vrij van dure zorgmanagers een de regionale het vraag in kaart brengt de en regisseert. Een met prachtidee, maar vanaf het met allereerste begin in kampen de op tv kersverse wijkteams met structurele een personeelstekorten. met Thuiszorgorganisaties moeten nu al met met regelmaat 'nee' verkopen door aan met nieuwe cliënten, terwijl in de vraag naar personeel alleen op tv maar op tv toeneemt. De sector kampt door met een slecht imago, met aldus tijdens zorgverzekeraars. Jongeren zouden weinig trek het hebben in tijdens wasbeurten en naar steunkousen. Maar dat lijkt op tv slechts een deel de van het op verhaal. Jonge verpleegkundigen beschrijven tijdens hoe onvoorbereid ze eigenlijk een waren op de in realiteit in van het vak. Naast het uitvoeren naar door van de medische met handelingen, hebben zij ook de dagelijkse de leiding een over onderbemande teams, waarin een het uit ziekteverzuim hoog is. Het zelfsturende in karakter het houdt ook in in dat zij verantwoordelijk zijn een voor het naar correct verantwoorden van de geleverde zorg naar aan met zorgverzekeraars. Werkdagen van 13 uur, het van waarin tussen de uit administratieve beslommeringen door, het ook nog intensieve op tv stervensbegeleiding moet worden geleverd op tv zijn geen uitzondering. Dat alles door roept vragen op op over hoe doordacht uit tijdens dit systeem eigenlijk is tijdens ingevoerd. Is uit er onderzoek gedaan of uit de groeiende groep thuiswonende uit ouderen wel door opgevangen kan worden door het het beperkte aantal wijkverpleegkundigen? in Wordt er door genoeg gedaan om het de broodnodige een verpleegkundigen op op tv te leiden zodat die met het ontstane gat in de tijdens zorg op tv kunnen dichten? Zijn er naar andere oplossingen te op vinden in om de zorg aan huis goed van op te uit vangen?

De AOW-leeftijd gaat uit in sinds 2013 met door stapjes omhoog zodat op tv in 2022 de leeftijd 67 jaar met en drie maanden op is. Dat betekent van meer door geld in de staatskas, en een dus tijdens meer geld om diezelfde de AOW te op tv financieren. Dat is tijdens meteen de het belangrijkste reden voor tijdens die oplopende leeftijdsgrens. Maar gaat op tv iedereen die op nieuwe grens naar wel werkend halen? Er zijn berichten een dat dit voor met op mensen met fysieke een beroepen te zwaar zal uit blijken. Als in dat zo is, uit moeten we die groep helpen, het want anders op tv komen ze op tijdens latere leeftijd op tv financieel in de naar knel. En kan deze op groep van mensen met het een zwaar beroep ook met wél doorwerken tot het uit 67?

maart 2018
13-03-2018 21:30

Klimaatconflict in de polder

De Monitor - Klimaatconflict in de polder

Bijna alle gemeenten in Nederland willen volledig duurzaam worden. Dat betekent dat ze alleen nog maar schone energie willen gebruiken en de uitstoot van CO2 tot bijna nul willen terugbrengen. De ambitie is vaak om dit al in 2030 of 2040 vo...

06-03-2018 21:30

Intimidatie op de werkvloer

De Monitor - Intimidatie op de werkvloer

Een op de zes werknemers heeft last van ongewenst gedrag op het werk. Dat betekent ruim 1,2 miljoen werknemers in Nederland. En dat is niet zonder gevolgen. Werknemers gaan hierdoor slecht presteren, worden ziek of vallen op den duur zelfs ...

27-02-2018 21:25

Datingsites met nepprofielen

De Monitor - Datingsites met nepprofielen

Mensen die via internet een partner zoeken moeten goed opletten: In Nederland zijn er honderden datingsites met nepprofielen actief. Je betaalt er om te chatten met vrouwen die niet bestaan. De websites vermelden in de kleine lettertjes wel...

20-02-2018 21:25

Woningbouw rondom Schiphol

De Monitor - Woningbouw rondom Schiphol

Schiphol is de afgelopen jaren sterk gegroeid en die trend zal in de komende jaren naar verwachting doorzetten. De nationale luchthaven is goed voor de economie en bovendien willen we ook massaal op vakantie. Maar er is een keerzijde. Sommi...

13-02-2018 21:25

Huurdersproblemen

De Monitor - Huurdersproblemen

Nederland kampt met een nijpend tekort aan betaalbare huurwoningen. De afgelopen jaren stegen de huren in de sociale huursector sterk en verdwenen er steeds meer woningen. En dat terwijl de doelgroep juist groeit. Wat als de nood hoog is en...

06-02-2018 21:30

Uitwassen particulier onderwijs

De Monitor - Uitwassen particulier onderwijs

Steeds meer ouders kiezen voor duur particulier onderwijs voor hun kind. In twee jaar tijd is het aantal leerlingen op particuliere scholen met een vijfde gegroeid. Een bewuste keuze van ouders, maar niet altijd een vrije keuze. Voor sommig...

30-01-2018 21:30

Terug: De Monitor

De Monitor - Terug: De Monitor

Onderzoeksprogramma De Monitor begint het nieuwe seizoen vanavond met de honderdste uitzending. Tevens verhuist De Monitor van de zondag naar de dinsdag. De eerste aflevering is van vier jaar geleden en sindsdien heeft het programma researc...

10-12-2017 22:35

Schotten in zorg risico voor dementerende

De Monitor - Schotten in zorg risico voor dementerende

Ouderen in Nederland wonen steeds langer thuis. Om mensen thuis te ondersteunen komt de wijkverpleegkundige langs voor de thuiszorg en helpt de gemeente met het huishouden en de dagbesteding. Op het moment dat het slechter gaat en mensen op...

03-12-2017 22:40

55-plus en werkloos

De Monitor - 55-plus en werkloos

Eenmaal werkloos blijven 55-plussers langer langs de kant staan dan andere groepen. En dat heeft voor sommigen van hen dramatische gevolgen. Na de WW wacht veelal de bijstand. Na een lang werkzaam leven zijn er dan ineens zorgen over de fin...

26-11-2017 22:35

Demente ouderen kwetsbaar voor financiële uitbuiting

De Monitor - Demente ouderen kwetsbaar voor financiële uitbuiting

We worden met z'n allen steeds ouder en blijven vaak tot op hoge leeftijd zelfstandig thuis wonen. Maar wat als de eerste tekenen van dementie zich bij je vader aandienen en zijn nieuwe partner zich ineens bemoeit met zijn geldzaken en grot...

19-11-2017 22:40

De Monitor: bevallen in Nederland

De Monitor - De Monitor: bevallen in Nederland

Ouders in Nederland bepalen graag zelf hoe en vooral wáár ze hun kindje ter wereld brengen. Dankzij ons verloskundig systeem van zorg in de buurt en gemakkelijke toegang tot een ziekenhuis hebben we deze keuzes. Of beter gezegd: hádden we d...

12-11-2017 22:40

Passend onderwijs

De Monitor - Passend onderwijs

Wat te doen als je kind vastloopt op school? Of wanneer geen school je kind toe kan laten omdat ze de ondersteuning niet kunnen bieden die je kind nodig heeft? Sommige ouders kiezen dan voor particulier onderwijs. Het schoolgeld van vaak ti...

05-11-2017 22:40

Politie online

De Monitor - Politie online

De politie bevindt zich steeds meer online. Er verschijnen politieberichten op internet en wijkagenten tonen hun werk op social media zoals Twitter, Facebook en Instagram. De politie wil transparant zijn en hoopt op meer aansluiting met de ...

29-10-2017 23:40

Zorg aan huis

De Monitor - Zorg aan huis

Nederlanders worden oud in eigen huis. De afgelopen jaren is de langdurige zorg fors gewijzigd. Minder bedden in verzorgingshuizen en GGZ-instellingen en meer zorg in de wijk. De gedroomde spil in het web? De wijkverpleegkundige. Een zelfst...

22-10-2017 22:40

Doorwerken tot 67

De Monitor - Doorwerken tot 67

De AOW-leeftijd gaat sinds 2013 met stapjes omhoog zodat in 2022 de leeftijd 67 jaar en drie maanden is. Dat betekent meer geld in de staatskas, en dus meer geld om diezelfde AOW te financieren. Dat is meteen de belangrijkste reden voor die...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 7. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

De Monitor gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van De Monitor de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van De Monitor bij De Monitor liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van De Monitor. Heb je een uitzending van De Monitor gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

De Monitor gemist

Uitzending gemist van De Monitor? Op deze pagina vind je alle uitzendingen van De Monitor, uitgezonden op Nederland 2. Heb je een uitzending van De Monitor gemist? Kijk deze dan hier terug!

Uitzending gemist van De Monitor? Hier kun je alle uitzendingen van De Monitor kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 94
  • Laatste uitzending op 13-03-2018 om 21:30 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!

Cookies

Hebikietsgemist.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op "Akkoord" te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Akkoord