Programma gemist?

Vervolguitzending op op tv het dossier naar UWV. Een met grote groep mensen dreigt op in Nederland tussen wal naar en schip naar te vallen. door Zij zijn voor minder dan in 35 procent arbeidsongeschikt verklaard in door het uit UWV, tijdens maar volgens de tijdens regels moet deze groep op tv toch op op tv zoek naar een met baan. En dat valt niet mee. de in Deze mensen, die de 35-minners op tv worden de genoemd, kunnen niet voor honderd procent de werken, maar krijgen tijdens in ook geen arbeidsongeschiktheidsuitkering. Vaak op zijn ze van op hun werkgever uit of het UWV aangewezen om met weer van te re-integreren. En door dat is een zeer het moeizaam traject, want ruim van de helft van deze in groep mensen het is al in elf jaar werkloos. En het een vooruitzicht ziet met er uit niet goed uit. een Meerdere mensen die ook de in dit schuitje zitten, tijdens melden zich door bij De Monitor en in delen met hun ervaring. Vaak vinden ze dat in het UWV hen naar niet uit genoeg helpt om weer aan tijdens naar de slag te met komen. De grote vraag is tijdens wie helpt de tijdens 35-minners dan wel van bij terugkeer door in de naar maatschappij?

Met enige van regelmaat duiken ze het op: berichten in de tijdens het lokale pers over door een mysterieuze bromtoon die inwoners uit op op tv hun slaap houdt. naar Problemen door geluidsoverlast. Naar de een oorzaak is het alleen de vaak in gissen. In Nijmegen de bijvoorbeeld werd tijdens na lang zoeken met de bron gevonden: een transformatorfabriek het in een woonwijk, waar op een de verouderde transformator lage tijdens tonen en trillingen de een omliggende door wijk in stuurde. de In de andere gevallen naar werd ondanks op tv tientallen klachten geen duidelijke bron naar gevonden. Dat het maakt dit door fenomeen, ook wel laagfrequent geluid genoemd, tijdens het een taai probleem. tijdens De lange geluidsgolven kunnen kilometers ver van reiken en tijdens laten van zich onderweg slecht op tv afstoppen door gebouwen, bomen op of andere obstakels. Bovendien is uit de brom in niet voor met iedereen te horen, waardoor naar zich al de snel de tijdens vraag opdringt of er het überhaupt wel een bromtoon een is. Precies op tv dat gegeven door is terug te zien in de naar in tientallen tips die bij de De Monitor over een laagfrequent geluid op tv binnenkomen. Kijkers die het ernstig gebukt gaan onder de overlast op tv voelen de zich onbegrepen in naar hun klachten. Om de woorden uit van naar een tipgever te uit gebruiken: 'De gemeente stuurde tijdens me naar een op psycholoog, omdat ze van een mening was dat tijdens er het niets te meten viel, maar op tv door ik ben ervan overtuigd dat door het niet het tussen mijn oren een zit. Je raakt zo tijdens gefixeerd naar op dat geluid dat het alles uit een gaat beheersen. Ik op werd zo wanhopig dat ik zelfmoordgedachten uit begon te krijgen. met Alles om het maar rust door te hebben.' De hinder het die mensen ervaren tijdens is dus ernstig. door Van tipgevers begrijpen we naar een dat het een groeiend een milieuprobleem zou door zijn, waar te weinig naar aandacht voor is op vanuit het Rijk. naar Hoe gaan gemeenten om naar met op tv deze mysterieuze bromtonen? Is er inderdaad naar de sprake van een groeiend probleem? tijdens En wat doet de door in overheid om de geluidsoverlast op te in het sporen?

Het op tv aantal werknemers tijdens dat overlijdt tijdens het van werk neemt toe. In op 2016 kwamen zeventig mensen in om het naar leven, naar negentien meer dan in 2015. uit Ook het aantal tijdens ongelukken zónder dodelijke afloop tijdens met stijgt, 14% meer dan in 2015. een Het jaarverslag van van van de Inspectie SZW een (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) naar is zeer op kritisch over het bedrijfsleven: 'Werknemers naar die de ultieme door prijs betaalden voor vaak tijdens onnodige fouten. uit Als naar bedrijfsleven en overheid van hebben we de morele plicht om met van hun een dood te met leren.' Het zorgelijke is dat uit het aantal arbeidsongevallen van decennialang het daalde door de introductie van naar bijvoorbeeld een veiligere machines op tv en arbozorgverplichtingen. Rond de eeuwwisseling vlakt op de daling van op tv het aantal doden van af. tijdens In 2016 stijgt het aantal door met slachtoffers voor het eerst. in De Inspectie is uit keihard over de op tv oorzaken: 'Winst een gaat boven veiligheid, met tijdelijke werknemers krijgen onvoldoende instructies of van beheersen tijdens het Nederlands onvoldoende.' De de arbeidsinspectie schrijft dat de ieder slachtoffer van een het ongeval recht op heeft op een door onafhankelijk onderzoek. uit De Monitor onderzoekt op tv of het leed te vermijden naar was. het Wat is de rol tijdens van werkgevers, werknemers en tijdens de overheid? het Wie het draagt de verantwoordelijkheid en hoe dringen op op tv we het aantal het ongevallen terug?

Wat van gebeurt er met ons een voedselafval? het Een deel wordt in gebruikt om groene stroom op op te wekken in uit vergisters, gesubsidieerd door de naar overheid. Maar van het op tv is duurzamer om er veevoer van een door te maken. Wat tijdens gebeurt er met ons voedselafval? Het het blijkt van dat een de deel daarvan in op zogenoemde vergisters belandt om op groene stroom of op tv gas op in te wekken. Maar daarbij gaat veel tijdens energie een verloren. Het zou op tv een stuk milieuvriendelijker zijn een om het het te bewerken zodat het alsnog de opgegeten kan worden, met door mens of een dier. Vergisters een worden gesubsidieerd in door de overheid. In door het Energieakkoord is afgesproken de dat het in 2020 zestien procent de van naar de energie in Nederland de duurzaam wordt opgewekt. Een van belangrijk middel om uit dit te de bereiken vormt de zogenoemde van Stimuleringsregeling Duurzame een Energie (SDE). Hiermee stimuleert uit de overheid windmolenparken, zonnepanelen, naar en dus ook de vergisters. In uit vergisters wordt organisch door materiaal vergist, zoals mest, op tuinafval, maar door ook voedsel het dat over de datum een is, of reststromen uit op tv op tv de voedingsindustrie. Door subsidies wordt de het vergisten op van goed voedsel aantrekkelijker een gemaakt, terwijl er duurzamere de alternatieven zijn. In met deel 2 van van een het tweeluik over voedselverspilling onderzoeken een we wat op er met ons voedselafval gebeurt. in Wat op tv zijn de door gevolgen van een goedbedoelde subsidie op in in groene energie voor de de aanpak van uit voedselverspilling?

Wereldwijd gaat tijdens naar schatting het een derde van in voor mensen van bedoeld voedsel verloren. En ook uit in Nederland uit wil het maar een niet lukken om naar voedselverspilling goed te bestrijden. Ieder met tijdens van ons verspilt elk een jaar ruim 100 kilo door voedsel. We op tv blijven op grote tijdens schaal goed voedsel van weggooien, ondanks met alle afspraken die er wereldwijd gemaakt op tv zijn. De Verenigde tijdens Naties een willen dat in 2030 een de voedselverspilling met 50% op verminderd het is. Ook de Europese met Unie en onze op eigen de nationale overheid heeft tijdens doelen gesteld om de verspilling tegen door te de gaan. Zo heeft de minister door de van Landbouw al in 2009 besloten op tv dat de de voedselverspilling in uit 2015 met 20% moet zijn in verminderd. in Ondanks alle goede bedoelingen en op tv inspanningen is in dit niet een gelukt. Sterker nog, de tijdens voedselverspilling is van in Nederland het al die jaren nauwelijks gedaald. De door Monitor door doet onderzoek tijdens naar waarom het maar niet van wil op lukken met de strijd tegen met voedselverspilling.

Als door bewoners klagen over op verkeersonveilige situaties, op worden ze nog tijdens al eens van het kastje van naar de muur naar gestuurd. Politie en met gemeenten wijzen naar elkaar uit de als het gaat om een de verantwoordelijkheid. Afgelopen jaar naar waren tijdens er zo'n 600 dodelijke verkeersongelukken. Dat op tv zijn er twee op per de dag. Het Ministerie met van Verkeer en op Veiligheid heeft door als doelstelling om dat aantal een in de de komende jaren met flink omlaag te in brengen naar maximaal 500 in 2020. de Het is een aan de op wegbeheerders (gemeenten, provincies en het uit Rijk) om op een van zo veilig mogelijke verkeerssituatie te creëren. op tv op Maar wij krijgen steeds meer met tips van zowel burgers met als deskundigen dat door naar er ook veel beter gehandhaafd zou door moeten worden door op tv de met verkeerspolitie. Verkeersveiligheid is van de met agenda naar verdwenen en dat tijdens is een serieus de probleem, vertellen deskundigen ons. 'Als op tv handhaving serieuzer wordt van genomen zouden er met minder slachtoffers naar vallen in het op tv verkeer,' door zegt Peter van van der Knaap, directeur van het Instituut tijdens in voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV). In een dit dossier in besteedde De op tv Monitor al eerder de aandacht. Toen van ging het vooral op tv over de klachten van bewoners over uit een bepaalde verkeersonveilige de situatie en of naar ze gehoord werden met door hun het gemeente. Deze aflevering op richt zich op de uit handhaving. Want de in het onderzoek lijken naar met gemeente en politie vaak uit naar elkaar te wijzen bij op verkeersonveilige naar situaties. Als bewoners klagen, tijdens worden ze uit regelmatig van het kastje naar uit de tijdens muur gestuurd. De met gemeente zegt: 'Je moet uit bij de politie met zijn, want die het moet beter handhaven.' En in de politie met zegt: 'De gemeente gaat in als door wegbeheerder over de veiligheid en uit over hoe de op tv weg is de ingericht.' de En ondertussen groeit een ook dit jaar weer het uit aantal een verkeersslachtoffers. Wie moet hier de door handschoen oppakken: de gemeentes op naar of politie? Of is in het een kwestie van de het handen meer het ineenslaan?

Wie een wil bouwen, moet tijdens onderzoeken of hij niet in een de het leefgebied van een op tv beschermde diersoort binnendringt. van Maar gebeuren deze onderzoeken ook een grondig en van volgens de de regels? 'Huismus zit bewoners en een het aannemers Lelystad dwars'. in 'Dassenburcht brengt uitbreiding van A27 mogelijk in gevaar'. Ze naar zijn regelmatig in het op tv nieuws: beschermde van dieren in die vanwege hun aanwezigheid uit in een natuurgebied door bouwprojecten zouden tegenhouden of op tv vertragen. Maar op klopt dat wel? in Sinds 1 januari 2017 is door er tijdens de nieuwe Wet Natuurbescherming. van In die naar wet staat uit onder meer welke dieren op tv in Nederland worden op beschermd. Wil je ergens een naar in 'ruimtelijke ingreep' doen, bijvoorbeeld een weg door verbreden met of een door sauna bouwen, dan moet je van van tevoren op tv laten onderzoeken wat voor flora tijdens op tv en fauna er aanwezig naar is in het gebied waar het je wilt bouwen. met Dat wordt naar vaak uit gedaan door een ecologisch van adviesbureau. Stel dat zo'n uit bureau een beschermd dier uit door aantreft in het op tv gebied, gaat de door bouw dan niet door? Volgens experts door gaan vrijwel met alle bouwprojecten een in Nederland gewoon door, tijdens zelfs als er een naar uit beschermd dier is aangetroffen. Je in moet dan met een ontheffing van de op Wet Natuurbescherming aanvragen, het met in leefgebied van de dieren een compenseren en de dieren verplaatsen. met naar Hoe goed en onafhankelijk met zijn de tijdens rapporten van de ecologische uit adviesbureaus?

Wat een als je als burger aanklopt uit bij je gemeente de op omdat je last hebt van illegale tijdens bedrijvigheid? Staat de met gemeente in dan aan jouw van kant of wordt ervoor gekozen op het om de illegale praktijken te legaliseren? de op tv Gemeentes hebben veel invloed op tijdens onze door leefomgeving, maar de van controle daarop staat onder druk tijdens en door dat leidt mogelijk tijdens tot meer misstanden. tijdens Burgers die overlast naar ervaren door illegale bouw of bedrijvigheid het kunnen dit melden de bij de in gemeente, maar die moet op een een afweging maken. Moet er van gehandhaafd worden of bestaat een door er kans op legalisatie? op Bijvoorbeeld door in alsnog een vergunning af op te geven of het het bestemmingsplan aan op te passen? Een op onbegrijpelijk systeem dat brutale naar burgers en uit bedrijven bevoordeelt, oordeelde de het Ombudsman uit al in eerder onderzoek. met Hoe ver mag je een als met gemeente daarbij gaan? Veel tipgevers van het van De Monitor procederen al jaren en op tv met krijgen daarbij keer op keer gelijk uit van door de rechter. Toch zet de op tv gemeente naar nog steeds in met op het behoud van van een bedrijf uit dat in overtreding naar is van in de regels en doet weinig het aan de overlast. naar Worden de met belangen en gezondheid van burgers een naar voldoende afgewogen tegen de die van een bedrijf door dat belangrijk is in voor de een lokale economie? Neem van de discussie over de gezondheidsrisico's tijdens van tijdens veestallen. Veel tips komen binnen door over boeren de en andere ondernemers in op het buitengebied. door Niet alleen het van bezorgde burgers, maar van ook van raadsleden, statenleden uit en provinciale toezichthouders. met Zij wijzen met ons erop op tv dat regels in de tijdens praktijk nauwelijks regels zijn. op tv Illegale uitbreidingen worden door achteraf op vergund, waarbij de belangen en het door rechtsgevoel van omwonenden tijdens worden uit geschaad. Hoe werkt dit systeem in een van legaliseren en hoe verhouden van de vele escapes zich door tijdens tot de beginselplicht tot handhaven, die in de gemeente als door door toezichthouder ruimtelijke ordening heeft? Maar van bovenal, kun de je er als een burger op vertrouwen dat jouw door uit gemeente onpartijdig toezicht houdt en een de gezond en leefbaar van tijdens woonklimaat garandeert?

Doe-het-zelf tests die een uitsluitsel moeten geven tijdens of door je een ziekte of een aandoening hebt. Hoe betrouwbaar met zijn die en van wat uit als je daar op aangewezen naar uit bent omdat reguliere naar zorg te kort schiet? door Wie wil weten de of hij een bepaalde aandoening van heeft, is tijdens tegenwoordig niet meer in afhankelijk het van de huisarts, maar kan het het heft in eigen de in hand nemen. Zo zijn op het internet en bij de tijdens drogist tal door van een medische zelftests te tijdens vinden, of kan bloed opgestuurd worden in naar naar een commercieel laboratorium. een Bij vermoedens in van de ziekte van Lyme naar bijvoorbeeld. Maar hoe betrouwbaar op tv zijn met deze doe-het-zelf-tests? In tijdens De Monitor wordt de onderzoek gedaan met naar de voorwaarden waaraan deze op tv testen moeten voldoen, en naar of op tv producenten zomaar betrouwbaarheidsclaims mogen tijdens doen puur op basis het van eigen op onderzoek. En de wat moet je doen als uit je een vermoeden in de hebt van een ziekte door en je kan tijdens alleen maar terugvallen op op dit soort de testen?

Je op tv arts adviseert je om te met stoppen met werken met een vanwege een ziekte. op tv Maar het UWV het vindt dat je op nog volledig aan de slag het kan. Zijn met zij dan te streng of de de had je te veel naar hoop op een afkeuring? 'Keuringsartsen in omzeilen je uit klachten en geven er van een compleet eigen op tv invulling aan,' een mailt een van tipgever zijn klacht over het door UWV het aan De Monitor. 'Als je uit bij het tijdens UWV tijdens belandt, kom je er door beroerder uit dan dat van je er in komt. op het De stress die het UWV op tv met tijdens zich meebrengt heeft mij geestelijk een gesloopt. op tv Het heeft mij in onder andere mijn op huwelijk gekost. De tijdens tip is aanleiding van om dieper in te gaan op in naar de rol van de keuringsarts, naar ook wel tijdens verzekeringsarts, bij keuringen van van het op tv UWV. Hoe gaat zo'n keuring, een wat naar wordt daar vastgesteld, welke rol heeft het de een behandelend arts in van het geheel? Er op wordt massaal van op het verhaal gereageerd. De de Monitor door krijgt binnen een paar dagen het 417 het mails en talloze tijdens reacties op Facebook op tv en Twitter binnen van mensen het die een ervaringen hebben met het UWV. op tv Sommige zijn door positief, maar verreweg de meeste de het zijn negatief. Ongeveer 300 mails gaan tijdens over de rol op tv van naar de keuringsarts. 'Het op is mensonterend!! En ik word op tv er het alleen maar zieker van!,' naar schrijft met een tipgeefster. Een ander vult haar in aan: het 'De keuring voelt alsof je op tv examen doet voor een je rijbewijs. een Willekeur is het wel het eerste woord wat tijdens bij in mij naar boven komt een bij de met keuringen bij het UWV.' op tv Waarom van lijkt er veel tijdens onvrede te zijn met onder UWV-klanten? Het UWV reageert. uit 'Bij negen van de het tien mensen die naar door naar een UWV-arts de gekeurd worden, leidt een met keuring tot een het andere uitkomst dan naar ze hadden verwacht. Ze komen de vaak bij ons in als ze de al twee jaar naar ziek thuis in zijn of aan het het re-integreren op tv zijn. Ze worden gekeurd door en denken: 'Nu met ga ik een in uitkering krijgen.' met Dan valt het tegen als je naar te tijdens horen krijgt dat je uit toch nog moet een werken. op tv Maar wij beoordelen alleen het in hoeverre de op tv ziekte of in de aandoening echt beperkend uit is om te werken.' de Hebben mensen inderdaad het te veel verwachtingen bij op tv op een keuring van het UWV? van Of hebben van ze echt wel een punt uit en is door het UWV te het streng? Of is er op sprake van een willekeur? een De Monitor onderzoekt.

Groningers met schade van aan hun huizen op door gasboringen voelen op tv op tv zich in de steek gelaten. van Jarenlang naar voeren zij een strijd om het gecompenseerd te worden. Waarom de gebeurt op tv dat niet met in alle gevallen? Gasboringen in Groningen het op tv hebben de afgelopen jaren de tijdens aarde doen beven met en bewoners op zitten opgezadeld uit met forse schade en het psychische klachten. Schadeafhandelingen in duren jaren, naar herstelwerkzaamheden aan hun de huis worden niet of pas na het veel gesteggel uitgevoerd. tijdens Bewoners van het de een aardbevingsgebied verliezen het vertrouwen naar in de tijdens overheid en instanties als de het Nederlandse Aardolie Maatschappij. Gedupeerden in melden het zich bij De op tv Monitor. Want met na jaren strijd is er in op tv hun ogen het niets veranderd en voelen tijdens ze naar zich door alles en iedereen een in met de steek gelaten. Ze op tv klagen over de willekeur de van in de schadeafhandeling. 'Mijn buren in kregen hun kleine naar schades wel vergoed, maar door in bij mijn forse uit schade wordt niet in erkend dat het door naar de gaswinning uit komt.' En zo zijn er uit nog veel meer de meldingen van uit Groningers met gigantische schade aan met hun huize, uit zonder dat ze een tijdens vorm van op tv compensatie het krijgen. Wat moet er in gebeuren om met deze mensen te een helpen en waarom vinden ze dat naar ze uit niet goed worden geholpen? de De Monitor trekt een naar naar Groningen om te duiken door in de schade die een mogelijk op door de gasboringen is ontstaan. Tevens een probeert naar De Monitor antwoord op tv te krijgen op tijdens de vraag waarom er van niet een een goede compensatieregeling op tv is voor deze uit mensen.

Verkeersveiligheid kan met nogal verschillen per met gemeente. Doen uit de Nederlandse gemeenten een er genoeg aan om van burgers veilig te laten op tv in deelnemen aan verkeer? Of hebben ze in daarvoor te weinig op tv de middelen? Afgelopen jaar waren naar er zo'n zeshonderd een dodelijke verkeersongelukken. van Dat zijn er twee per dag. uit Het uit ministerie van Verkeer en van Veiligheid heeft als een doelstelling om dat op tv aantal in de een komende jaren flink omlaag door te brengen op naar maximaal met vijfhonderd in 2020. een Het is aan de met gemeentes om een met zo veilige mogelijke de verkeerssituatie te in creëren, maar in in hoeverre zij daarin slagen een blijkt door nogal per gemeente te verschillen. door Zo doet Rotterdam het het de laatste jaren tijdens heel goed. Tussen met op 2004 en 2010 vielen van in deze met stad nog relatief het veel verkeersdoden. De laatste het jaren is dat sterk afgenomen op door omdat de gemeente specifieke tijdens aanpassingen heeft gedaan. In naar Nijmegen gebeuren de tijdens laatste jaren juist relatief de veel dodelijke ongelukken. met Deze gemeente is van op dus onveiliger geworden. met We willen in dit dossier naar uitzoeken in hoeverre een gemeentelijk beleid en de planning invloed hebben op tijdens de het verkeersveiligheid. En hoe efficiënt het op beleid in is om het aantal de verkeersdoden terug te de brengen. Binnen de bebouwde een kom een zijn de uit gemeenten verantwoordelijk voor de veiligheid van met door het verkeer. Zij tijdens kunnen een aantal middelen inzetten om op de het verkeersveiligheid te uit verbeteren. Een daarvan is in het luisteren de naar de tips en klachten die tijdens op burgers hebben. Mensen van kunnen individueel gevaarlijke punten melden een bij hun gemeente. het Maar De Monitor op stelt de naar vraag hoe goed er wordt in geluisterd naar burgers de als ze klachten naar in hebben over een bepaalde verkeerssituatie. in Wat door doen gemeenten eraan om te waarborgen tijdens dat in burgers veilig met kunnen deelnemen aan het de wegverkeer? Hebben ze tijdens daar genoeg middelen voor? Meerdere van een tipgevers melden dat ze op tv geen gehoor in krijgen bij hun een gemeente als ze een in uit hun van ogen gevaarlijke weg aankaarten uit als onveilig. Hoe verkeersveilig op zijn de gemeenten en met van wat doen ze de eraan om ze de veilig te houden of te het krijgen?

Waarheidsvinding tijdens is van belang bij meldingen door van kindermishandeling. van Het kan tijdens van evident de belang zijn bij rechtszaken over de naar mishandeling. Maar is met de kwaliteit uit van de onderzoeken in wel goed? op Zo'n 120.000 kinderen in een Nederland zijn het slachtoffer de van kindermishandeling. Dat een zijn ongeveer 533 het basisscholen vol. Het tijdens oordeel van een inspecteurs is iedere keer van uit bedroevend: 'We hebben onvoldoende gedaan om het van de veiligheid van dit kind te door waarborgen.' Waarom van lukt het instanties niet op om de op mishandelingen te van voorkomen? Bij een melding op van kindermishandeling is op tv het van belang om van een aan waarheidsvinding te doen. Want op wat is er precies met gebeurd en wie uit heeft daar welk een de aandeel in gehad? het Dat kan consequenties uit voor het eventuele uit huis door plaatsen van het kind de of van het toewijzen van het naar kind aan van een ouder. Maar hoe wordt een zo'n tijdens onderzoek gedaan? Wie zijn daar het bij betrokken? En met door hoe goed verloopt zo'n onderzoek? De met uit Monitor kijkt hoe een bij meldingen van kindermishandeling de het waarheidsvinding wordt gedaan uit en hoe op tv het gaat. op Enkele tipgevers hebben zich gemeld op naar met aanleiding van zo'n onderzoek. Want een volgens hen is naar dat niet goed in gedaan. met Is dat ook een zo? Of is het moeilijk het om door bij gevallen van kindermishandelingen te het achterhalen wat nu waar uit is en op tv wat met niet?

Bouwen in strijd op tv met het naar bestemmingsplan mag niet. uit Maar hoe gaan met gemeentes om met illegale op tv het bouw of bedrijvigheid? En als er door overlast naar ontstaat, nemen zij op tv dan de belangen van het burgers op tv serieus? Gemeentes hebben veel invloed op uit onze in leefomgeving, maar de controle daarop op staat onder een druk en dat op leidt mogelijk tot op meer door misstanden. Burgers die overlast ervaren naar door illegale het bouw of de bedrijvigheid kunnen dit melden bij de naar gemeente, maar op tv die moet een afweging uit maken: een moet er gehandhaafd worden of van bestaat er op kans op legalisatie? Bijvoorbeeld op tv op tv door alsnog een vergunning af te van door geven of het bestemmingsplan op aan te in passen? Een onbegrijpelijk systeem dat het brutale van burgers en bedrijven bevoordeeld, oordeelde de het Ombudsman al in uit eerder onderzoek. Wat op als je in als in benadeeld burger in het in gelijk wordt gesteld, de maar de op tv gemeente weigert om in in te grijpen? En in in sommige gevallen door meer werk maakt door om illegale parktijken legaal te met verklaren in een plaats van in de te grijpen. Als de naar tijdens rechter, de provincie, de Raad van met State en de van Ombudsman zeggen door dat op de gemeente moet de ingrijpen bij dit soort geschillen. Maar van de gemeente op stelselmatig weigert om door in te grijpen, tijdens wat resulteert in in jarenlange strijd de met alle naar gevolgen van dien. Nemen deze het gemeentes hun in burgers wel serieus of laten een ze naar ze in de tijdens kou staan?

De meeste naar ouders komen de er bij een scheiding in in redelijk overleg samen door het uit hoe de zorg voor de een kinderen wordt in geregeld. Maar de hoe wordt het geregeld bij tijdens een het vechtscheiding? Meer van dan 35.000 ouderparen gaan naar jaarlijks scheiden in en zo'n 70.000 kinderen uit krijgen te horen dat door hun ouders uit tijdens elkaar gaan. De op meeste ouders komen op tv er in redelijk overleg het samen de uit hoe ze de zorg van voor de het kinderen en tijdens praktische zaken regelen. een Maar steeds vaker naar gaat het mis. Dan ontaardt in een door scheiding in een vechtscheiding uit en wordt op het moddergooien. op tv Wat gebeurt er als de naar ene ouder de een andere ouder naar onterecht zwart maakt. Waar kan in dat de toe leiden? En de wie beoordeelt in zo'n uit situatie welke ouder gelijk uit heeft? Een naar scheiding op tv is voor ouders en kinderen met een turbulente op periode. Gelukkig zijn veel ouders een uiteindelijk wel het in naar staat praktische en financiële met zaken en de zorg naar voor hun de kinderen zelf de in overleg te regelen. naar Naar schatting 20 procent lukt het met het niet om er onderling in uit te komen. Met uit alle gevolgen en uit mogelijk emotionele schade tijdens voor de in kinderen. Voor sommige ouders met leidt de scheiding naar er toe op tv dat zij kun kinderen van uiteindelijk niet of tijdens nauwelijks op meer zien. Soms omdat de op rechter dat bepaalt, tijdens maar tijdens in andere gevallen uit omdat een ouder uit weigert de kinderen uit door handen te geven door aan de andere door ouder. Wat kunnen de ouders in zo'n op geval op doen? De Monitor onderzoek naar op conflictscheidingen. uit Hoe is het geregeld tijdens in Nederland? een Hebben ouders die op tv hun kinderen niet meer zien op genoeg uit middelen als de andere ouder in niet meewerkt aan een op omgangsregeling? Ondanks dat op tv van de rechter heeft het besloten dat er een omgangsregeling uit moet een komen? Wat doe je de dan als ouder van en wat kan op je?

september 2017
17-09-2017 22:40

UWV

De Monitor - UWV

Vervolguitzending op het dossier UWV. Een grote groep mensen dreigt in Nederland tussen wal en schip te vallen. Zij zijn voor minder dan 35 procent arbeidsongeschikt verklaard door het UWV, maar volgens de regels moet deze groep toch op zoe...

10-09-2017 22:40

Geluidsoverlast

De Monitor - Geluidsoverlast

Met enige regelmaat duiken ze op: berichten in de lokale pers over een mysterieuze bromtoon die inwoners uit hun slaap houdt. Problemen door geluidsoverlast. Naar de oorzaak is het alleen vaak gissen. In Nijmegen bijvoorbeeld werd na lang z...

03-09-2017 22:40

Ongelukken op het werk

De Monitor - Ongelukken op het werk

Het aantal werknemers dat overlijdt tijdens het werk neemt toe. In 2016 kwamen zeventig mensen om het leven, negentien meer dan in 2015. Ook het aantal ongelukken zónder dodelijke afloop stijgt, 14% meer dan in 2015. Het jaarverslag van de ...

28-05-2017 22:40

Voedselverspilling (2/2)

De Monitor - Voedselverspilling (2/2)

Wat gebeurt er met ons voedselafval? Een deel wordt gebruikt om groene stroom op te wekken in vergisters, gesubsidieerd door de overheid. Maar het is duurzamer om er veevoer van te maken. Wat gebeurt er met ons voedselafval? Het blijkt dat ...

21-05-2017 22:40

Voedselverspilling (1/2)

De Monitor - Voedselverspilling (1/2)

Wereldwijd gaat naar schatting een derde van voor mensen bedoeld voedsel verloren. En ook in Nederland wil het maar niet lukken om voedselverspilling goed te bestrijden. Ieder van ons verspilt elk jaar ruim 100 kilo voedsel. We blijven op g...

14-05-2017 22:40

Verkeersveiligheid

De Monitor - Verkeersveiligheid

Als bewoners klagen over verkeersonveilige situaties, worden ze nog al eens van het kastje naar de muur gestuurd. Politie en gemeenten wijzen naar elkaar als het gaat om de verantwoordelijkheid. Afgelopen jaar waren er zo'n 600 dodelijke ve...

07-05-2017 22:40

Dier en Bouw

De Monitor - Dier en Bouw

Wie wil bouwen, moet onderzoeken of hij niet in het leefgebied van een beschermde diersoort binnendringt. Maar gebeuren deze onderzoeken ook grondig en volgens de regels? 'Huismus zit bewoners en aannemers Lelystad dwars'. 'Dassenburcht bre...

30-04-2017 22:35

Lokaal Bestuur

De Monitor - Lokaal Bestuur

Wat als je als burger aanklopt bij je gemeente omdat je last hebt van illegale bedrijvigheid? Staat de gemeente dan aan jouw kant of wordt ervoor gekozen om de illegale praktijken te legaliseren? Gemeentes hebben veel invloed op onze leefom...

23-04-2017 22:35

De ziekte van Lyme

De Monitor - De ziekte van Lyme

Doe-het-zelf tests die uitsluitsel moeten geven of je een ziekte of aandoening hebt. Hoe betrouwbaar zijn die en wat als je daar op aangewezen bent omdat reguliere zorg te kort schiet? Wie wil weten of hij een bepaalde aandoening heeft, is ...

09-04-2017 22:35

Het UWV

De Monitor - Het UWV

Je arts adviseert je om te stoppen met werken vanwege een ziekte. Maar het UWV vindt dat je nog volledig aan de slag kan. Zijn zij dan te streng of had je te veel hoop op een afkeuring? 'Keuringsartsen omzeilen je klachten en geven er een c...

02-04-2017 22:35

Schade gasboringen

De Monitor - Schade gasboringen

Groningers met schade aan hun huizen door gasboringen voelen zich in de steek gelaten. Jarenlang voeren zij een strijd om gecompenseerd te worden. Waarom gebeurt dat niet in alle gevallen? Gasboringen in Groningen hebben de afgelopen jaren ...

26-03-2017 22:45

Verkeersveiligheid

De Monitor - Verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid kan nogal verschillen per gemeente. Doen de Nederlandse gemeenten er genoeg aan om burgers veilig te laten deelnemen aan verkeer? Of hebben ze daarvoor te weinig middelen? Afgelopen jaar waren er zo'n zeshonderd dodelijke...

19-03-2017 22:40

Kindermishandeling

De Monitor - Kindermishandeling

Waarheidsvinding is van belang bij meldingen van kindermishandeling. Het kan van evident belang zijn bij rechtszaken over de mishandeling. Maar is de kwaliteit van de onderzoeken wel goed? Zo'n 120.000 kinderen in Nederland zijn het slachto...

12-03-2017 22:40

Lokaal Bestuur

De Monitor - Lokaal Bestuur

Bouwen in strijd met het bestemmingsplan mag niet. Maar hoe gaan gemeentes om met illegale bouw of bedrijvigheid? En als er overlast ontstaat, nemen zij dan de belangen van burgers serieus? Gemeentes hebben veel invloed op onze leefomgeving...

29-01-2017 22:35

Vechtscheiding

De Monitor - Vechtscheiding

De meeste ouders komen er bij een scheiding in redelijk overleg samen uit hoe de zorg voor de kinderen wordt geregeld. Maar hoe wordt het geregeld bij een vechtscheiding? Meer dan 35.000 ouderparen gaan jaarlijks scheiden en zo'n 70.000 kin...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 5. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

De Monitor gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van De Monitor de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van De Monitor bij De Monitor liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van De Monitor. Heb je een uitzending van De Monitor gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

De Monitor gemist

Uitzending gemist van De Monitor? Op deze pagina vind je alle uitzendingen van De Monitor, uitgezonden op Nederland 2. Heb je een uitzending van De Monitor gemist? Kijk deze dan hier terug!

Uitzending gemist van De Monitor? Hier kun je alle uitzendingen van De Monitor kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 75
  • Laatste uitzending op 17-09-2017 om 22:40 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!

Cookies

Hebikietsgemist.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op "Akkoord" te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Akkoord