Programma gemist?

Wat een gebeurt er met van ons voedselafval? naar Een deel wordt gebruikt van om groene stroom op tv op te wekken in vergisters, door de gesubsidieerd door de uit overheid. Maar het is duurzamer het om er veevoer naar van te de maken. Wat gebeurt er met van uit ons voedselafval? Het blijkt naar dat een deel uit daarvan in zogenoemde vergisters belandt uit om groene de stroom of op tv gas op te naar wekken. Maar daarbij gaat veel met energie verloren. in Het zou een stuk in milieuvriendelijker zijn om naar uit het te bewerken naar zodat het alsnog opgegeten een kan worden, op door mens of dier. Vergisters worden uit uit gesubsidieerd door de overheid. een In het op Energieakkoord is afgesproken dat in naar 2020 zestien op tv procent van op tv de energie in Nederland het duurzaam wordt op tv opgewekt. Een belangrijk middel de om dit op te bereiken vormt de van zogenoemde Stimuleringsregeling Duurzame Energie met (SDE). Hiermee naar stimuleert de overheid tijdens windmolenparken, zonnepanelen, en dus door ook op tv vergisters. In vergisters wordt organisch materiaal op tv vergist, op zoals mest, op tv tuinafval, maar ook voedsel naar dat over de datum van is, of reststromen uit een de voedingsindustrie. Door door subsidies wordt het naar vergisten van goed het naar voedsel aantrekkelijker gemaakt, terwijl de er duurzamere in alternatieven zijn. In deel 2 van met op tv een tweeluik over voedselverspilling onderzoeken we een wat er met door ons in voedselafval gebeurt. Wat zijn uit de gevolgen van een op goedbedoelde van subsidie op tijdens groene energie voor de aanpak op van de voedselverspilling?

Wereldwijd tijdens gaat naar met schatting een derde van op voor mensen op bedoeld voedsel verloren. En ook in naar Nederland met wil het van maar niet lukken een om voedselverspilling goed te op tv bestrijden. Ieder van in ons verspilt elk een jaar ruim in 100 kilo voedsel. We blijven op met grote op schaal goed voedsel weggooien, naar ondanks alle op afspraken die er op wereldwijd gemaakt met zijn. De Verenigde Naties naar willen dat in 2030 tijdens de door voedselverspilling met 50% op verminderd is. Ook van de Europese Unie en naar onze eigen het nationale overheid heeft doelen gesteld uit om de de verspilling tegen de te gaan. Zo van heeft de minister van door Landbouw al in 2009 besloten op tv een dat de voedselverspilling in 2015 met op 20% moet uit zijn verminderd. door Ondanks alle naar goede bedoelingen en inspanningen van is dit het niet gelukt. Sterker nog, de voedselverspilling in uit is in Nederland al die jaren op tv nauwelijks in gedaald. De Monitor doet onderzoek op tv uit naar waarom het door maar niet wil lukken de met de strijd de tegen voedselverspilling.

Als een bewoners klagen over verkeersonveilige situaties, een worden uit ze nog al door eens van het in kastje naar de uit muur gestuurd. Politie en op gemeenten van wijzen naar elkaar als het met gaat om de verantwoordelijkheid. in naar Afgelopen jaar waren er op tv zo'n 600 dodelijke verkeersongelukken. in Dat tijdens zijn er twee per dag. in Het Ministerie van Verkeer door en Veiligheid heeft met de als doelstelling om dat aantal in een de komende jaren met flink omlaag te op brengen uit naar maximaal 500 in 2020. door Het is op aan de wegbeheerders op (gemeenten, provincies en op tv het Rijk) om door een zo veilig uit mogelijke verkeerssituatie met te creëren. Maar het wij krijgen steeds meer tips naar van zowel naar burgers als deskundigen naar dat er ook veel tijdens op tv beter gehandhaafd zou moeten worden uit door de de verkeerspolitie. Verkeersveiligheid is van de tijdens agenda verdwenen tijdens en dat is een in serieus probleem, naar vertellen deskundigen een ons. 'Als handhaving serieuzer wordt het genomen uit zouden er minder slachtoffers in vallen op in het verkeer,' zegt Peter op tv van der een Knaap, directeur van het Instituut op voor Wetenschappelijk Onderzoek in Verkeersveiligheid (SWOV). In met dit dossier besteedde op De het Monitor al door eerder aandacht. Toen ging het uit vooral over de naar klachten van bewoners van over een bepaalde naar verkeersonveilige op tv situatie en of ze gehoord naar werden door hun gemeente. naar de Deze aflevering richt zich op naar de handhaving. Want in tijdens het onderzoek lijken met in gemeente en politie vaak naar elkaar tijdens te uit wijzen bij verkeersonveilige situaties. op tv Als bewoners klagen, in worden ze regelmatig de van op het kastje naar de muur met gestuurd. De gemeente zegt: op tv 'Je in moet bij met de politie zijn, want die moet de beter het handhaven.' En de uit politie zegt: 'De gemeente van gaat als wegbeheerder over naar de veiligheid op en van over hoe de weg een is ingericht.' En uit ondertussen groeit ook dit jaar het weer het het aantal verkeersslachtoffers. Wie de moet hier in de handschoen oppakken: de gemeentes op tv of door politie? Of is op het een kwestie van de uit handen tijdens meer ineenslaan?

Wie wil bouwen, in moet onderzoeken de of hij niet door in het in leefgebied van een met beschermde diersoort met binnendringt. Maar gebeuren uit deze onderzoeken ook grondig en met volgens door de regels? 'Huismus zit naar bewoners en aannemers Lelystad dwars'. door 'Dassenburcht uit brengt uitbreiding A27 mogelijk met in gevaar'. Ze uit zijn regelmatig in in het nieuws: beschermde naar dieren die de vanwege hun aanwezigheid in met een natuurgebied tijdens bouwprojecten zouden tegenhouden of vertragen. de Maar tijdens klopt dat wel? Sinds in 1 januari een 2017 is er tijdens de nieuwe Wet Natuurbescherming. In in die naar wet staat onder meer welke een dieren met in Nederland worden beschermd. Wil van je op tv ergens een 'ruimtelijke ingreep' met doen, bijvoorbeeld een het weg verbreden of in een sauna bouwen, dan door moet je van de tevoren laten onderzoeken tijdens wat voor met flora en fauna op er aanwezig tijdens is in het gebied tijdens waar je met wilt bouwen. Dat wordt vaak van gedaan uit door een ecologisch adviesbureau. op Stel dat op zo'n bureau een beschermd dier een in aantreft in het gebied, met gaat de bouw dan niet door door? Volgens op experts tijdens gaan vrijwel alle bouwprojecten in Nederland tijdens gewoon door, tijdens zelfs als er een van op beschermd dier is op tv aangetroffen. Je moet op tv dan een ontheffing van de in Wet de Natuurbescherming aanvragen, het leefgebied uit van de dieren compenseren op en de dieren in verplaatsen. Hoe op goed en van onafhankelijk zijn de rapporten van op tv de ecologische op tv adviesbureaus?

Wat als op je als burger aanklopt naar bij je een gemeente omdat je last met naar hebt van illegale bedrijvigheid? Staat naar de gemeente naar dan aan jouw kant een of wordt ervoor gekozen van van om de illegale praktijken te legaliseren? naar Gemeentes hebben veel door in invloed op onze de leefomgeving, maar de controle daarop staat het van onder druk en dat van leidt mogelijk tot meer naar misstanden. Burgers die overlast de ervaren naar door illegale bouw door of bedrijvigheid kunnen dit de melden van bij de gemeente, maar die door moet tijdens een afweging maken. in Moet er gehandhaafd op worden of bestaat er kans met op legalisatie? Bijvoorbeeld door een alsnog tijdens een vergunning met af te geven of het bestemmingsplan naar aan op te passen? Een onbegrijpelijk systeem het dat met brutale burgers en bedrijven de bevoordeelt, oordeelde de in Ombudsman al in eerder op onderzoek. door Hoe ver mag je met als door gemeente daarbij gaan? Veel tipgevers een van De uit Monitor procederen op tv al jaren en krijgen daarbij de keer op keer een gelijk van de van rechter. Toch zet de een in gemeente nog steeds in op van het behoud van een op tv in bedrijf dat in door overtreding is van uit de regels en doet van weinig aan de overlast. tijdens Worden de belangen en op gezondheid van burgers op met voldoende afgewogen tegen die van een op van bedrijf dat belangrijk is uit voor de op tv lokale economie? Neem de discussie uit over de gezondheidsrisico's naar van veestallen. Veel tijdens tips komen tijdens binnen over boeren en een andere door ondernemers in het buitengebied. Niet alleen een van uit bezorgde burgers, maar ook een van raadsleden, statenleden op en met provinciale toezichthouders. Zij op tv wijzen ons erop dat regels op in de praktijk nauwelijks in regels op zijn. Illegale uitbreidingen worden achteraf met vergund, waarbij naar de het belangen en het rechtsgevoel van tijdens omwonenden worden geschaad. Hoe door op werkt dit systeem van legaliseren en door hoe in verhouden de van vele escapes zich tot de naar beginselplicht op tv tot handhaven, die de de gemeente als tijdens toezichthouder ruimtelijke ordening heeft? Maar door bovenal, kun je de er met als burger op vertrouwen dat tijdens jouw van gemeente onpartijdig toezicht houdt en de een gezond en leefbaar het woonklimaat tijdens garandeert?

Doe-het-zelf tests in die in uitsluitsel moeten geven de of je een ziekte of naar aandoening hebt. Hoe betrouwbaar uit zijn die op en wat op tv als je uit daar op aangewezen een bent omdat reguliere zorg te kort op tv op schiet? Wie wil weten met of hij een bepaalde aandoening de heeft, is tegenwoordig door niet meer het afhankelijk van uit de huisarts, een maar kan het heft in eigen een hand nemen. Zo de zijn door op internet en uit bij de met drogist tal van medische zelftests te met vinden, of kan naar bloed op opgestuurd worden naar naar een commercieel laboratorium. de Bij vermoedens op van de ziekte van van Lyme bijvoorbeeld. Maar op tv hoe betrouwbaar zijn deze een doe-het-zelf-tests? naar In De Monitor wordt onderzoek gedaan in naar in de voorwaarden waaraan deze uit testen moeten voldoen, met en of producenten zomaar op betrouwbaarheidsclaims mogen doen tijdens op tv puur op basis van op eigen onderzoek. op tv En wat moet je doen op als je een naar vermoeden hebt op van een ziekte en tijdens je kan het alleen maar naar terugvallen op dit soort een testen?

Je met arts adviseert je het om te stoppen met werken een vanwege van een ziekte. op Maar het UWV door vindt dat je met nog volledig aan de slag kan. op Zijn zij dan tijdens te streng door of had je uit te veel hoop een op een afkeuring? 'Keuringsartsen een omzeilen je klachten in en op tv geven er op een compleet eigen invulling aan,' op tv mailt het een tipgever zijn klacht over van het het UWV aan De door Monitor. 'Als je een bij het UWV belandt, op tv kom je er door beroerder uit uit dan dat je er in in komt. De stress die van het UWV met een zich in meebrengt heeft mij geestelijk van gesloopt. Het heeft mij naar onder andere met mijn huwelijk gekost. naar De op tv tip is aanleiding om dieper van in te gaan het op op de rol van de naar keuringsarts, ook wel met verzekeringsarts, bij keuringen van een het op UWV. Hoe gaat zo'n keuring, naar wat op tv wordt daar vastgesteld, welke tijdens rol heeft de behandelend arts door in het geheel? op tv Er wordt massaal naar op het verhaal door gereageerd. De Monitor het door krijgt binnen een op paar dagen 417 mails en tijdens talloze reacties op door Facebook en Twitter door binnen het van mensen die ervaringen hebben van met door het UWV. Sommige een zijn positief, maar verreweg de meeste naar zijn negatief. Ongeveer met 300 uit mails gaan over de uit rol van de keuringsarts. een 'Het op is mensonterend!! En ik met word er door alleen maar zieker van!,' de schrijft een tipgeefster. Een uit ander vult haar met aan: 'De door keuring voelt alsof je met tijdens examen doet voor je rijbewijs. Willekeur op is wel het door eerste woord op tv wat op tv bij mij naar boven komt bij het de door keuringen bij het op UWV.' Waarom lijkt van er veel in onvrede te zijn onder UWV-klanten? tijdens Het UWV door reageert. 'Bij van negen van de tien op tv mensen die door een naar UWV-arts door gekeurd worden, leidt een de keuring tot een tijdens andere uitkomst dan ze met hadden de verwacht. Ze komen op tv vaak bij ons als ze al een twee naar jaar ziek thuis zijn naar of naar aan het re-integreren de zijn. Ze worden gekeurd en denken: op 'Nu uit ga ik een een uitkering krijgen.' Dan valt een het tegen als je tijdens op tv te horen krijgt dat je toch een nog moet een werken. Maar wij beoordelen een op alleen in hoeverre de ziekte of op de aandoening echt het beperkend is de om te op tv werken.' Hebben mensen inderdaad van te veel op tv verwachtingen bij een de keuring van naar het UWV? Of hebben ze echt op wel een naar punt door en is het UWV te streng? op Of de is er sprake van in willekeur? naar De Monitor onderzoekt.

Groningers met op schade het aan hun huizen door gasboringen op tv voelen zich in uit de steek gelaten. Jarenlang met door voeren zij een strijd op om gecompenseerd op tv te worden. Waarom gebeurt dat tijdens niet op in alle gevallen? een Gasboringen in Groningen op tv hebben de afgelopen jaren de op aarde doen een beven en bewoners de zitten opgezadeld de met forse schade en het psychische klachten. uit Schadeafhandelingen duren jaren, herstelwerkzaamheden op aan hun huis de worden niet of uit pas na veel gesteggel de uitgevoerd. Bewoners van het het aardbevingsgebied verliezen het tijdens vertrouwen in op tv de overheid en instanties van als de Nederlandse het Aardolie Maatschappij. het Gedupeerden uit melden zich bij De Monitor. naar Want na jaren op tv strijd is op er in hun ogen niets van veranderd van en voelen ze zich op door alles en iedereen een het in de steek een gelaten. Ze klagen een over de willekeur in de schadeafhandeling. de 'Mijn buren kregen de hun kleine op tv schades wel vergoed, maar met een bij mijn forse schade wordt niet in erkend de dat het uit door de gaswinning komt.' En zo uit op tv zijn er nog veel meer meldingen het van van Groningers met van gigantische schade aan op tv hun huize, zonder dat ze een de de vorm van compensatie een krijgen. Wat moet op tv er gebeuren om naar deze mensen te tijdens helpen en waarom vinden ze dat de ze niet naar goed worden geholpen? De een tijdens Monitor trekt naar Groningen om te uit duiken in de de schade uit die mogelijk in door de gasboringen is ontstaan. Tevens een door probeert De Monitor antwoord te naar krijgen op de vraag van op tv waarom er niet een goede compensatieregeling naar is voor deze op tv door mensen.

Verkeersveiligheid uit kan nogal een verschillen per gemeente. Doen de Nederlandse naar gemeenten er genoeg het aan om burgers op tv veilig op tv te laten deelnemen aan op tv verkeer? Of de hebben ze het daarvoor te weinig middelen? naar Afgelopen jaar waren er zo'n een zeshonderd dodelijke verkeersongelukken. uit naar Dat zijn er twee op tv per dag. Het een ministerie van Verkeer van en Veiligheid heeft als van doelstelling naar om dat aantal op tv in de komende een jaren flink omlaag te brengen naar in maximaal vijfhonderd op tv in 2020. Het is tijdens in aan de gemeentes om uit een zo met veilige mogelijke verkeerssituatie te door creëren, maar in tijdens hoeverre zij daarin slagen blijkt naar nogal per gemeente naar te verschillen. in Zo doet Rotterdam het het de laatste jaren op tv tijdens heel goed. Tussen 2004 en in 2010 door vielen in deze stad uit nog relatief in veel verkeersdoden. De laatste jaren door is dat sterk afgenomen tijdens uit omdat de gemeente specifieke op tv aanpassingen heeft gedaan. van In Nijmegen gebeuren de in laatste jaren juist het relatief veel in dodelijke ongelukken. Deze gemeente op tv is dus onveiliger geworden. naar We de willen in dit dossier in uitzoeken in hoeverre op gemeentelijk beleid en planning tijdens naar invloed hebben op de van verkeersveiligheid. En hoe efficiënt van het beleid is om het het aantal met verkeersdoden terug tijdens te brengen. Binnen in de bebouwde kom zijn de een van gemeenten verantwoordelijk voor de naar veiligheid van het de verkeer. Zij uit kunnen een aantal middelen tijdens inzetten om de op tv verkeersveiligheid te verbeteren. Een naar daarvan is het luisteren een op naar de tips en klachten die van burgers hebben. Mensen uit het kunnen individueel gevaarlijke het punten melden bij hun gemeente. met Maar op tv De Monitor stelt de vraag hoe een goed er het wordt geluisterd naar burgers naar op als ze klachten hebben de over een van bepaalde verkeerssituatie. Wat doen een gemeenten eraan om op tv te waarborgen in dat burgers veilig kunnen deelnemen aan door het wegverkeer? Hebben uit ze door daar genoeg middelen voor? op Meerdere tijdens tipgevers melden dat door ze geen gehoor krijgen bij hun met gemeente naar als ze met een in hun ogen gevaarlijke van weg tijdens aankaarten als onveilig. Hoe het verkeersveilig zijn de van gemeenten en wat doen op ze door eraan om ze veilig te houden naar of de te krijgen?

Waarheidsvinding naar is van de belang bij meldingen van kindermishandeling. Het op tv uit kan van evident belang zijn bij door rechtszaken over de de mishandeling. uit Maar is de kwaliteit in van met de onderzoeken wel goed? Zo'n het 120.000 kinderen met in Nederland het zijn het slachtoffer op van kindermishandeling. Dat zijn ongeveer 533 de het basisscholen vol. Het oordeel van van inspecteurs is iedere keer het bedroevend: 'We hebben uit onvoldoende naar gedaan om de door veiligheid van op tv dit kind te waarborgen.' het Waarom lukt het instanties niet een uit om de mishandelingen te voorkomen? Bij naar op een melding van kindermishandeling is naar het van belang naar om aan waarheidsvinding het te doen. Want met wat is er de precies uit gebeurd en wie heeft daar welk naar aandeel van in gehad? Dat kan op tv consequenties voor het uit eventuele uit huis plaatsen op van met het kind door of het toewijzen de van het kind aan een van ouder. naar Maar hoe wordt zo'n onderzoek gedaan? van met Wie zijn daar in bij betrokken? En hoe goed verloopt door een zo'n onderzoek? De de Monitor kijkt hoe bij van meldingen van kindermishandeling in de waarheidsvinding wordt gedaan en van hoe het gaat. tijdens Enkele door tipgevers hebben zich gemeld met naar aanleiding met van zo'n onderzoek. Want in volgens hen is dat door niet goed op tv gedaan. Is de dat ook in zo? Of is een het moeilijk om bij gevallen van uit kindermishandelingen te op achterhalen wat nu waar met een is en wat op niet?

Bouwen naar in strijd de met het bestemmingsplan mag op tv niet. Maar hoe van gaan gemeentes om met met illegale bouw een of bedrijvigheid? En als op er het overlast ontstaat, nemen de zij dan de belangen van burgers met serieus? het Gemeentes hebben veel uit invloed op onze uit leefomgeving, maar de controle daarop van staat onder druk de op tv en dat leidt mogelijk tot meer uit misstanden. Burgers die een overlast ervaren door door illegale op bouw of bedrijvigheid van kunnen dit een melden bij de gemeente, de maar die moet uit een afweging maken: moet op tv er gehandhaafd door worden of bestaat in er kans op tijdens legalisatie? Bijvoorbeeld door alsnog een uit vergunning van af te geven op of het bestemmingsplan op aan te passen? het Een onbegrijpelijk door systeem dat brutale in burgers en bedrijven bevoordeeld, oordeelde de op tv op tv Ombudsman al in van eerder onderzoek. Wat als je in als naar benadeeld burger in tijdens het gelijk wordt naar gesteld, maar de gemeente weigert met om tijdens in te grijpen? En in sommige op tv tijdens gevallen meer werk maakt om van illegale parktijken legaal te uit verklaren in plaats naar naar van in te grijpen. Als tijdens de rechter, van de provincie, de Raad van van State het en de Ombudsman zeggen dat op de een gemeente moet ingrijpen bij dit van soort naar geschillen. Maar de gemeente stelselmatig op tv weigert om in in te grijpen, van wat resulteert in jarenlange tijdens strijd met in alle gevolgen van van dien. Nemen naar deze gemeentes hun burgers wel op tv serieus of laten tijdens ze ze door in de van kou staan?

De op tv meeste ouders komen er bij van naar een scheiding in redelijk overleg samen in uit hoe in de zorg voor de op op kinderen wordt geregeld. de Maar hoe wordt het geregeld op bij een op tv vechtscheiding? Meer dan met 35.000 ouderparen gaan jaarlijks op tv scheiden op en zo'n 70.000 van kinderen krijgen te horen uit dat hun ouders met uit elkaar gaan. De meeste van ouders komen er uit in redelijk overleg op samen door uit hoe ze de een zorg voor de kinderen tijdens en praktische zaken op regelen. Maar het steeds van vaker gaat het mis. Dan het ontaardt een scheiding in het een uit vechtscheiding en wordt op het moddergooien. op tv Wat gebeurt er als de een ene de ouder de andere ouder naar onterecht zwart het maakt. Waar kan dat toe naar leiden? En wie tijdens beoordeelt in de zo'n situatie welke een ouder gelijk heeft? Een naar scheiding is voor ouders de en met kinderen een turbulente in periode. Gelukkig zijn veel ouders tijdens uiteindelijk tijdens wel in staat praktische en uit financiële zaken een en de zorg voor met hun kinderen zelf tijdens in de overleg te regelen. Naar op schatting 20 procent tijdens lukt het niet het om er onderling uit in te komen. op tv Met alle gevolgen en naar mogelijk op tv emotionele schade voor de kinderen. een Voor sommige van ouders op tv leidt de scheiding er naar toe dat zij door kun kinderen uiteindelijk tijdens niet of nauwelijks meer door zien. de Soms omdat de rechter dat bepaalt, tijdens de maar in andere gevallen in omdat een het ouder weigert de op tv kinderen uit handen de te geven aan op tv de andere ouder. Wat kunnen een ouders in de zo'n geval doen? De Monitor met onderzoek naar conflictscheidingen. op tv Hoe is in het geregeld in in Nederland? Hebben ouders die naar op hun kinderen niet meer zien genoeg van het middelen als de andere ouder van niet meewerkt tijdens aan een uit omgangsregeling? Ondanks dat de naar rechter heeft besloten dat van er een omgangsregeling naar moet komen? Wat doe uit je naar dan als ouder en wat naar kan op je?

Asielkinderen met zouden door het in kinderpardon in aanmerking komen van voor een de permanent verblijf. Maar op tv werkt deze de regeling wel zoals bedoeld? Of werkt tijdens het juist averechts? op tv Oktober 2012 op werd op besloten dat asielkinderen naar die langdurig in Nederland het verblijven in aanmerking komen tijdens voor een verblijfsvergunning. een Al op tv in maart 2013 plaatsen met enkele partijen serieuze kanttekeningen, met bijvoorbeeld bij tijdens het criterium dat op tv alleen kinderen de in aanmerking komen die al die uit vijf jaar in onder een toezicht van de rijksoverheid hebben gestaan, naar een gemeentelijke overheid tijdens telt door niet mee. tijdens Er is ook veel kritiek naar op het meewerkcriterium: Veel op tv de kinderen krijgen geen verblijfsvergunning omdat door zij op zelf of hun ouders in het op verleden in niet voldoende vrijwillig hebben meegewerkt door aan uitzetting. met Een vreemd gegeven: in meewerken aan uitzetting van om in uit aanmerking te een komen voor permanent verblijf. Op voorhand uit lijkt dat op af te schrikken van om een een aanvraag te het doen voor de kinderpardonregeling. Sinds 2013 een hebben maar 29 uit het kinderen een status gekregen op basis met van het in kinderpardon. Terwijl in totaal van maar liefst 1480 een van een aanvraag hebben gedaan. het En in 2016 heeft op tv van de 120 aanvragers uit naar tot nu toe maar 1 kind het een uit kinderpardon gekregen. De huidige in Kinderombudsman, Margrite Kalverboer, op tv vindt dat uit er veel meer op moet worden gekeken naar het van de belang van het kind. op Zij zegt de daarover: 'Het probleem uit ligt in de strenge tijdens gronden van de regeling. Het met meewerkcriterium wordt voortdurend naar toegepast; kinderen moeten een op aantonen dat zij of naar hun ouders actief hebben meegewerkt van aan het hun terugkeer. Het lijkt meer op tv op een vertrekverplichting, in want het wordt op tv op namelijk té strikt op tv toegepast door de een Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en tijdens rechters. met Ze kijken te door weinig inhoudelijk naar een zaak met en een naar het belang van het door kind en dat de is in strijd naar met het kinderrechtenverdrag.' In de in dit dossier doet De Monitor onderzoek van naar de een uitwerking van uit de huidige kinderpardonregeling. Hoe van werkt op tv deze regeling in de praktijk als op tv er maar uit zo weinig kinderen in voor naar in aanmerking komen? in Het lijkt dus behoorlijk ingewikkeld om naar in aanmerking met te komen voor op de regeling. Als een je tijdens kijkt naar de feiten, bestaat het een kinderpardon dan überhaupt op van wel?

Een naar huis kopen met korting een en dan blijkt het dat je in de korting moet terugbetalen. Is de hier sprake de van misleiding door of zijn een de kleine lettertjes niet naar goed gelezen? op tv Wanneer is korting ook tijdens echt korting? naar De huizenprijzen in de steden met stegen het afgelopen op jaar de hard. Biedingen ver boven de vraagprijs naar lijken op sommige van plekken meer regel een naar dan uitzondering. Veel huizen zijn met inmiddels alweer duurder dan door van in het topjaar het 2008, voordat de het crisis uitbrak. Zijn we weer een uit huizenbubbel een aan het creëren? Voor een sommige mensen is de er een uitweg in om op tv ondanks een beperkt budget toch in de aanmerking te uit komen voor op tv een koophuis: met de koopgarantregeling. Je koopt met korting een een huis op tv van de woningcorporatie. uit Als je tijdens weer wilt verhuizen, moet je door het huis het weer terugverkopen aan door de corporatie en op tv wordt het van openstaande bedrag een verrekend. Het voordeel is de dat je altijd naar een koper hebt voor je in huis. Maar wat tijdens van als het huis na bezoek van naar de taxateur door ineens naar enorm in waarde is de gedaald? Dan zit je tijdens met in een enorme restschuld. op tv Dat is een risico van op het spel. Maar tijdens wordt het dat wel altijd fair van gespeeld? Want de taxateur is op tv ingehuurd de door de in woningcorporatie. En die kan een belang van hebben bij een naar naar lage taxatie. Hoe minder zij betalen op voor tijdens de woning, hoe op tv meer winst ze erop op kunnen door maken. Meerdere tipgevers melden zich tijdens bij door De Monitor met de in klacht dat zij een vinden dat ze de met dupe zijn met geworden van de koopgarantregeling. op tv Ze een twijfelen aan de taxaties tijdens die gemaakt zijn op in hun huizen. Te duur in aangekocht en uiteindelijk naar door zitten velen van hen met de een restschuld door omdat de taxatie bij verkoop van enorm van tegenvalt. Daarnaast zijn door er ook veel mensen boos, in omdat naar ze vinden dat ze niet een goed naar zijn voorgelicht tijdens over het terugbetalen van met de korting. Want is door de korting wel de echt korting of met toch meer een door uitgestelde lening. De naar Monitor een doet onderzoek naar deze van regeling.

We op moeten steeds een meer flexibel gaan werken, uit we worden steeds minder de vaak naar in vaste dienst genomen. Maar is in dat voor op elk beroep ook op tv ideaal? De op tv voors en te... naar We zijn in Nederland een steeds flexibeler gaan het werken. Vier van de van tien werkenden met hebben geen vast contract. op Daarmee lopen we op tv voor het op de rest van Europa. een Of uit achter. Het op is namelijk de van vraag of het zo'n positieve ontwikkeling het is. Het het Centraal Planbureau schreef met enkele de weken terug dat op economische in gronden uit niet te zeggen in valt welke verhouding naar tussen vast en flexibel ideaal is. uit Natuurlijk een zijn er voordelen van een veel flexibele arbeid. Bedrijven naar kunnen tijdens beter inspelen op onverwachte op ontwikkelingen en dat het is het beter voor de op economie. De nadelen zijn door ook duidelijk: in flexwerkers hebben een grotere kans tijdens op werkloosheid het en armoede. Er zijn veel met flexwerkers naar die een op goede boterham verdienen, maar de het meesten zijn laagopgeleid een en met verdienen relatief minder. op Uit de eerste reacties op naar ons dossier blijkt dat met velen het niet de tijdens leuk vinden om van contract tijdens naar het contract te gaan. De Monitor een brengt in kaart hoe de het door is om een flexbestaan te een leiden. Is er tijdens wat tijdens aan de het positie van flexwerkers te doen, een of in moeten we het zo laten omdat op het een broodnodige in structuur naar is die onze economie het een voorsprong de geeft op andere landen? op tv Een andere het grote vraag is tijdens hoe sommige van sectoren flexwerk gebruiken. Veel tipgevers van zijn werkzaam een in de thuiszorg, het tijdens onderwijs op tv en de staalindustrie. door Maar er zijn meer plekken het waar flexwerkers door onder druk staan het of zich onder druk van gezet voelen. een De Monitor duikt de in de wereld van de tijdens met flexwerkers.

juli 2017
28-05-2017 22:40

Voedselverspilling (2/2)

De Monitor - Voedselverspilling (2/2)

Wat gebeurt er met ons voedselafval? Een deel wordt gebruikt om groene stroom op te wekken in vergisters, gesubsidieerd door de overheid. Maar het is duurzamer om er veevoer van te maken. Wat gebeurt er met ons voedselafval? Het blijkt dat ...

21-05-2017 22:40

Voedselverspilling (1/2)

De Monitor - Voedselverspilling (1/2)

Wereldwijd gaat naar schatting een derde van voor mensen bedoeld voedsel verloren. En ook in Nederland wil het maar niet lukken om voedselverspilling goed te bestrijden. Ieder van ons verspilt elk jaar ruim 100 kilo voedsel. We blijven op g...

14-05-2017 22:40

Verkeersveiligheid

De Monitor - Verkeersveiligheid

Als bewoners klagen over verkeersonveilige situaties, worden ze nog al eens van het kastje naar de muur gestuurd. Politie en gemeenten wijzen naar elkaar als het gaat om de verantwoordelijkheid. Afgelopen jaar waren er zo'n 600 dodelijke ve...

07-05-2017 22:40

Dier en Bouw

De Monitor - Dier en Bouw

Wie wil bouwen, moet onderzoeken of hij niet in het leefgebied van een beschermde diersoort binnendringt. Maar gebeuren deze onderzoeken ook grondig en volgens de regels? 'Huismus zit bewoners en aannemers Lelystad dwars'. 'Dassenburcht bre...

30-04-2017 22:35

Lokaal Bestuur

De Monitor - Lokaal Bestuur

Wat als je als burger aanklopt bij je gemeente omdat je last hebt van illegale bedrijvigheid? Staat de gemeente dan aan jouw kant of wordt ervoor gekozen om de illegale praktijken te legaliseren? Gemeentes hebben veel invloed op onze leefom...

23-04-2017 22:35

De ziekte van Lyme

De Monitor - De ziekte van Lyme

Doe-het-zelf tests die uitsluitsel moeten geven of je een ziekte of aandoening hebt. Hoe betrouwbaar zijn die en wat als je daar op aangewezen bent omdat reguliere zorg te kort schiet? Wie wil weten of hij een bepaalde aandoening heeft, is ...

09-04-2017 22:35

Het UWV

De Monitor - Het UWV

Je arts adviseert je om te stoppen met werken vanwege een ziekte. Maar het UWV vindt dat je nog volledig aan de slag kan. Zijn zij dan te streng of had je te veel hoop op een afkeuring? 'Keuringsartsen omzeilen je klachten en geven er een c...

02-04-2017 22:35

Schade gasboringen

De Monitor - Schade gasboringen

Groningers met schade aan hun huizen door gasboringen voelen zich in de steek gelaten. Jarenlang voeren zij een strijd om gecompenseerd te worden. Waarom gebeurt dat niet in alle gevallen? Gasboringen in Groningen hebben de afgelopen jaren ...

26-03-2017 22:45

Verkeersveiligheid

De Monitor - Verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid kan nogal verschillen per gemeente. Doen de Nederlandse gemeenten er genoeg aan om burgers veilig te laten deelnemen aan verkeer? Of hebben ze daarvoor te weinig middelen? Afgelopen jaar waren er zo'n zeshonderd dodelijke...

19-03-2017 22:40

Kindermishandeling

De Monitor - Kindermishandeling

Waarheidsvinding is van belang bij meldingen van kindermishandeling. Het kan van evident belang zijn bij rechtszaken over de mishandeling. Maar is de kwaliteit van de onderzoeken wel goed? Zo'n 120.000 kinderen in Nederland zijn het slachto...

12-03-2017 22:40

Lokaal Bestuur

De Monitor - Lokaal Bestuur

Bouwen in strijd met het bestemmingsplan mag niet. Maar hoe gaan gemeentes om met illegale bouw of bedrijvigheid? En als er overlast ontstaat, nemen zij dan de belangen van burgers serieus? Gemeentes hebben veel invloed op onze leefomgeving...

29-01-2017 22:35

Vechtscheiding

De Monitor - Vechtscheiding

De meeste ouders komen er bij een scheiding in redelijk overleg samen uit hoe de zorg voor de kinderen wordt geregeld. Maar hoe wordt het geregeld bij een vechtscheiding? Meer dan 35.000 ouderparen gaan jaarlijks scheiden en zo'n 70.000 kin...

22-01-2017 22:35

Het kinderpardon

De Monitor - Het kinderpardon

Asielkinderen zouden door het kinderpardon in aanmerking komen voor een permanent verblijf. Maar werkt deze regeling wel zoals bedoeld? Of werkt het juist averechts? Oktober 2012 werd besloten dat asielkinderen die langdurig in Nederland ve...

15-01-2017 22:35

Koophuis (3/3)

De Monitor - Koophuis (3/3)

Een huis kopen met korting en dan blijkt dat je de korting moet terugbetalen. Is hier sprake van misleiding of zijn de kleine lettertjes niet goed gelezen? Wanneer is korting ook echt korting? De huizenprijzen in de steden stegen het afgelo...

08-01-2017 22:35

Flexwerk

De Monitor - Flexwerk

We moeten steeds meer flexibel gaan werken, we worden steeds minder vaak in vaste dienst genomen. Maar is dat voor elk beroep ook ideaal? De voors en te... We zijn in Nederland steeds flexibeler gaan werken. Vier van de tien werkenden hebbe...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 5. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

De Monitor gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van De Monitor de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van De Monitor bij De Monitor liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van De Monitor. Heb je een uitzending van De Monitor gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

De Monitor gemist

Uitzending gemist van De Monitor? Op deze pagina vind je alle uitzendingen van De Monitor, uitgezonden op Nederland 2. Heb je een uitzending van De Monitor gemist? Kijk deze dan hier terug!

Uitzending gemist van De Monitor? Hier kun je alle uitzendingen van De Monitor kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 72
  • Laatste uitzending op 28-05-2017 om 22:40 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!

Cookies

Hebikietsgemist.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op "Akkoord" te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Akkoord