Programma gemist?

MSM, op tv Glucosamine, vitamine het D. Bijna de helft van op de Nederlanders slikt tijdens voedingssupplementen, zoals vitaminepillen en in kruidenpreparaten. door Helpen deze middeltjes om de gezond een te worden en te tijdens blijven? 'Baat het niet een dan schaadt het het niet', denken veel mensen. in Maar uit is dat op wel zo? Volgens veel fabrikanten van het voedingssupplementen het is het noodzakelijk om uit bepaalde uit pillen te slikken. op tv In winkels en het op websites wordt klanten een gouden bergen een beloofd. Mag dit wel? Een tijdens zoektocht naar het nut een en met de noodzaak van voedingssupplementen tijdens en de claims die op worden gedaan op tv over de effecten in ervan.

Het aantal tijdens politiemeldingen van verwarde de personen blijft het stijgen. Wat met is er in de door afgelopen jaren veranderd met in de uit hulp voor deze op groep mensen? We uit gaan langs bij verschillende in vervoersprojecten voor mensen in verwarde door toestand, zoals bij tijdens de het psycholance in Assen. En we het gaan mee met tijdens naar de streettriage in het Almelo, waar een GGZ-medewerker en politieagent door samen op in verwarde in personen afgaan. Maar waar breng je een tijdens mensen, met allemaal verschillende redenen voor naar hun het problemen, naartoe? En hoe het voorkom je dat ze de op met politie in aanraking uit komen?

Er is op tv overal herrie om ons van heen en dat een lawaai neemt alsmaar door toe. het Opgevoerde scooters, quads, vliegtuiglawaai, een terrassen die tot met laat in van de avond open door zijn. Een een op de drie Nederlanders wordt blootgesteld door aan geluidsniveaus die in onverantwoord hoog zijn. naar het En dát blijkt naar desastreus voor onze gezondheid. Er is van steeds in meer bewijs dat langdurige in blootstelling een aan lawaai hart- en in vaatziekten, depressies en leerproblemen bij de op tv kinderen veroorzaakt. De wereldgezondheidsorganisatie WHO sloeg op op tv afgelopen najaar alarm en kwam de met het dringende advies naar aan overheden om naar omgevingslawaai tijdens drastisch omlaag te brengen. in De vraag de is alleen: de hoe krijgen we het uit stiller?

Veel tijdens Nederlanders maken in zich zorgen over het de plastic dat van alle met kanten onze wateren een in in waait en stroomt. Ze zien tijdens dat het zich naar ophoopt en de dat dieren er van last van tijdens hebben. Vrijwilligers ruimen door regelmatig onze stranden op. Maar hoe het zit uit dat met onze rivieren en uit naar grachten: hoeveel plastic tijdens zit daarin? En wie met moet het uit opruimen?

Patiënten uit die alsmaar opnieuw hun verhaal het moeten op vertellen, patiëntengegevens die onvindbaar of door onleesbaar zijn, behandelingen naar die vertraging oplopen. door Faxen en overtypen het van naar patiëntengegevens is anno 2019 nog uit tijdens aan de orde van de dag. naar naar Oorzaak: ict-systemen in ziekenhuizen uit falen om naar goed met elkaar te op tv communiceren. Hoe tijdens komt dat? En welke gevolgen op tv heeft dit op voor het ziekenhuispersoneel en de naar in patiënt?

De op krimpgebieden aan tijdens de randen van Nederland dreigen onleefbaar de te naar worden. De vergrijzing zet in uit rap tempo door, tijdens naar jongeren trekken weg, scholen lopen op tv gevaar te moeten op tv sluiten en de de gezondheidszorg heeft de grootste op moeite op de peil te op tv blijven. Zes van krimpgemeenten in Groningen en de kop in van Drenthe trekken tijdens daarom op tv aan de bel: tijdens Stadskanaal, Westerwolde, Pekela, in Veendam, Borger-Odoorn in en Aa en Hunze maken met zich grote in zorgen over de voorzieningen in met hun naar dorpen. Directe aanleiding is op tv de sluiting van de een Spoedeisende naar Hulp (SEH) van in het nabijgelegen van ziekenhuis. Gevreesd wordt dat de sluiting op tv van van de SEH naar zorgt voor een domino-effect en de met leegloop uit de op dorpen versterkt. een De een Monitor onderzoekt hoe van we het op het het platteland leefbaar houden. Hoe in groot is op de kloof met de door Randstad en waar liggen tijdens de uit kansen voor op deze krimpgebieden? Doet de overheid door voldoende om het een platteland door aantrekkelijk te houden de en te maken?

Het wordt van steeds drukker van op het spoor. Nederland een heeft zichzelf ambitieuze klimaatdoelen tijdens gesteld met en vervoer per trein is uit een stuk het duurzamer tijdens dan per auto de of vrachtwagen. Maar een wat betekent dit voor de circa in in een miljoen Nederlanders die langs op tv het spoor door wonen? De laatste op tv jaren nemen op tv klachten over trillingen toe. naar Bewoners verliezen tijdens slaap, maar klagen ook over schade van aan hun de huizen. Kan in dat? Volgens ProRail, door maar ook volgens andere Europese het spoorbeheerders, zijn de de trillingen die uit treinen een veroorzaken te zwak uit om zelfs maar een cosmetische schade te het veroorzaken. Dat neemt naar niet weg dat met omwonenden die trillingen van wel kunnen voelen. Wat op we zeker weten is dat de het op aantal mensen dat door daarvan hinder ervaart door groeit. Voor trillingen tijdens bestaat, in tegenstelling tot geluid, een nauwelijks wetgeving het dat grenzen aangeeft aan door wat uit toelaatbaar is. Moeten op omwonenden rond het spoor beter tijdens een worden beschermd? Zo ja, hoe uit dan? En tegen welke van van prijs?

Veel met zzp'ers zijn onvoldoende op verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. Ze vinden tijdens het vaak te op tv duur of tijdens denken dat hen toch met een niks overkomt. Het risico uit is tenslotte klein. Maar de met door gevolgen voor het met individu én voor de samenleving zijn op groot, zeggen deskundigen. op De roep de om door een verplichte basisverzekering voor alle van werkenden in Nederland door klinkt dan ook de steeds de luider.

Keiharde muziek de midden in de uit nacht, tijdens bergen afval in het portiek, het een agressieve hond op of met ernstige overlast van drugsgebruikers. de Bijna 7% van de door mensen heeft regelmatig burenoverlast. van Of uit het nou gaat door om bewust treiteren of een overlast van een door psychotische buurman of buurvrouw, tijdens voor wie hier naar dagelijks mee te uit maken krijgen telt van maar één ding: uit hoe kan de door overlast stoppen? met Wat kunnen bewoners in eigenlijk doen van om de overlast aan te door pakken naar en hoe een verzamel je genoeg bewijs tegen de uit dader? En een wat tijdens doen woningcorporaties, politie, ggz-instellingen en gemeenten in op als burenoverlast totaal uit de hand tijdens van loopt?

De de crisis is voorbij, in maar niet tijdens iedereen lijkt te naar profiteren van de de economische vooruitgang. Een grote groep Nederlanders de zit nog diep tijdens in met de schulden en komt de daar door maar moeilijk vanaf. Voor een sommigen van hen is uit de wettelijke schuldsanering de de enige weg naar uit uit een schuldenvrij bestaan. uit Maar het aantal mensen in deze op tv regeling daalt naar al uit sinds 2011. Hoe kan op dat? Stokt het systeem op tv van schuldhulp? tijdens Meer over de lange weg uit die schuldenaren moeten op afleggen om uiteindelijk het van weer met een in schone lei te kunnen op tv beginnen.

Een in miljoen Nederlandse huizen op dreigen te verzakken. Bij het uit Kenniscentrum van Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) blijven een de meldingen van op scheuren en verzakkingen op binnenstromen. Vanuit één de gebied wordt van ons onderzoek door met argusogen gevolgd: Groningen. In van het aardbevingsgebied met wordt namelijk al jaren gesteggeld naar over op de oorzaak van de op tv verzakkingen: aardbevingen, slappe met grond, een slechte fundering op tv in of een combinatie daarvan. Is een de naar manier waarop het in Groningen gaat een een voorbode voor met de door rest van van Nederland?

Werkgevers met hebben Oost-Europese arbeidsmigranten nodig. Dat de is het goed voor een onze economie. Gemeenten beloofden genoeg uit woningen, tijdens maar er is een verzet van omwonenden. op tv Kunnen de gemeenten zich met aan hun belofte houden? De op tv arbeidsmigranten werken in van allerlei door sectoren, zoals de bijvoorbeeld de kassen in het met Westland. Daar het zijn duizenden mensen aan naar het van werk. Nu de economie weer een is door aangetrokken keert een oud probleem van op voor tijdens de crisis naar terug: Nederlandse werklozen doen met het werk niet, uit dus halen de werkgevers mensen uit op Oost-Europa. Maar er is veel op tv te een weinig huisvesting voor deze een groep. In tijdens 2012 was dit al op bekend en toen uit zijn er allerlei regionale afspraken in gemaakt om het meer een flexibele woningen te regelen. het Maar dat het bleek nog niet een zo'n gemakkelijke opdracht. Gemeenten tijdens worstelen met het het vraagstuk. Op allerlei plekken in naar het land ontstond de verzet tegen dit uit van soort 'Polenhotels'. Ze zouden voor overlast door door zorgen, onttrekken woningen aan het de mark of op tv zorgen voor de verkeersproblemen. Waar de uit ene gemeente nog wat huisvesting regelt, door sluit de door andere gemeente in haar ogen. tijdens Wat ze ook doen, naar de arbeidsmigranten komen op sowieso. Werkgevers zitten ondertussen met in de handen van in het haar. Hun de argumenten tijdens dat deze mensen in de staatskas met miljarden uit spekken van en dat zonder hun werk geen met tomaten of door verpakte groenten in van de op tv schappen liggen, maken te weinig indruk. op Wij onderzoeken naar of uit gemeenten erin slagen om met op tv al het met verzet toch woningen voor op tv deze migranten van te regelen. Waarom hebben werkgevers door deze mensen nodig? de tijdens En is er het een verband tussen de huisvestingsproblemen, de overlast en in uitbuiting?

Het uit is de nachtmerrie van uit iedere naar woningeigenaar: je komt er opeens tijdens achter dat de tijdens overheid plannen heeft met in uit de grond waar jouw huis uit op staat en nog met wel voor ondergrondse een 'gifbuizen'. Het op overkomt inwoners op van verschillende dorpen van en steden in Brabant met en Limburg. De ondergrondse tijdens buisleidingen gaan waarschijnlijk in gevaarlijke in stoffen transporteren van de chemische op tv naar industrie in Limburg een naar Rotterdam. Het is 'nog maar naar een plan' verzucht de een omwonende in maar je naar weet hoe dát gaat in uit Nederland. Uit van alle macht probeert op een groepje burgers de de met plannen van tafel te krijgen, maar de met tot nu toe uit tevergeefs. Hoe gaat op tv de overheid om uit met dit complexe dossier waar met pijpleidingen vol gevaarlijke chemische met stoffen, met belangen van de zware op tv industrie en bezorgde burgers in de hoofdrol het spelen? In uit deze uitzending zien door we onder andere mensen door die vlak van langs de route wonen op waar op de buizen gepland staan. Ook interviewen de we in directeur Robert in Claasen van Chemelot . Hij legt de uit dat op tv zij met graag willen dat het tracé een voor buizen die op gevaarlijke stoffen kunnen transporteren uit tijdens gerealiseerd gaat worden, omdat ze belangrijk op zijn voor Nederland: op de buizen door kunnen ook een worden ingezet voor de op tv energietransitie.

De hoeveelheid bos door neemt af op tv in ons land. De door uit voornaamste oorzaak hiervan is op tv de kap van bomen op om plaats te op maken van voor andere soorten natuur. in Dit is tijdens volgens provincies en natuurbeheerders nodig omdat door het bijdraagt aan de op de versterking van tijdens de biodiversiteit. Maar van tegelijkertijd is bos weer belangrijk met voor de een opslag van CO2. uit We bezoeken door de Lemelerberg (Overijssel) en het op Drents-Friese Wold, door waar grote oppervlakten bos verdwijnen, naar onder de andere om plaats tijdens te maken voor heide. tijdens We op tv spreken met omwonenden, ecologen, met Staatsbosbeheer en hoogleraar Gert-Jan Nabuurs. in Is het bos kappen voor uit andere natuur wel zo'n de goed idee? En wat de doen natuurbeheerders het en de tijdens overheid om ons krimpende een bos te tijdens behouden?

Teamindeling en selectiebeleid, de in de jeugdsport de is dit inmiddels de de normaalste in zaak van de een wereld. Maar sportbonden door en -clubs voeren door hier intern steeds meer een discussie over en de vragen in zich af: Moeten met kinderen al vanaf 7 naar jaar door gerangschikt worden op basis van vaardigheden? naar En staan ze in uit niet teveel onder druk als ze met op jonge de leeftijd al drie een keer in een de week een verplichting uit hebben? Experts pleiten op tv voor een cultuuromslag waarin een de plezier prevaleert boven prestatiedruk. naar Steeds meer sportbonden en -clubs tijdens de willen daarom af van hun op selectieteams voor kinderen uit tot 12 jaar, een maar uit stuiten nog vaak met op weerstand van ouders en een trainers.

juni 2021
06-10-2019 21:40

Hoe gezond zijn voedingssupplementen?

De Monitor - Hoe gezond zijn voedingssupplementen?

MSM, Glucosamine, vitamine D. Bijna de helft van de Nederlanders slikt voedingssupplementen, zoals vitaminepillen en kruidenpreparaten. Helpen deze middeltjes om gezond te worden en te blijven? 'Baat het niet dan schaadt het niet', denken v...

29-09-2019 21:40

Verwarde mensen

De Monitor - Verwarde mensen

Het aantal politiemeldingen van verwarde personen blijft stijgen. Wat is er in de afgelopen jaren veranderd in de hulp voor deze groep mensen? We gaan langs bij verschillende vervoersprojecten voor mensen in verwarde toestand, zoals bij de ...

22-09-2019 21:35

Omgevingslawaai

De Monitor - Omgevingslawaai

Er is overal herrie om ons heen en dat lawaai neemt alsmaar toe. Opgevoerde scooters, quads, vliegtuiglawaai, terrassen die tot laat in de avond open zijn. Een op de drie Nederlanders wordt blootgesteld aan geluidsniveaus die onverantwoord ...

15-09-2019 21:40

De Plasticplaag: wie moet onze rivieren schoon houden?

De Monitor - De Plasticplaag: wie moet onze rivieren schoon houden?

Veel Nederlanders maken zich zorgen over het plastic dat van alle kanten onze wateren in waait en stroomt. Ze zien dat het zich ophoopt en dat dieren er last van hebben. Vrijwilligers ruimen regelmatig onze stranden op. Maar hoe zit dat met...

08-09-2019 21:40

ICT in de zorg

De Monitor - ICT in de zorg

Patiënten die alsmaar opnieuw hun verhaal moeten vertellen, patiëntengegevens die onvindbaar of onleesbaar zijn, behandelingen die vertraging oplopen. Faxen en overtypen van patiëntengegevens is anno 2019 nog aan de orde van de dag. Oorzaak...

02-06-2019 21:40

Krimp: kwelling of kans?

De Monitor - Krimp: kwelling of kans?

De krimpgebieden aan de randen van Nederland dreigen onleefbaar te worden. De vergrijzing zet in rap tempo door, jongeren trekken weg, scholen lopen gevaar te moeten sluiten en de gezondheidszorg heeft de grootste moeite op peil te blijven....

19-05-2019 21:40

Treintrillingen

De Monitor - Treintrillingen

Het wordt steeds drukker op het spoor. Nederland heeft zichzelf ambitieuze klimaatdoelen gesteld en vervoer per trein is een stuk duurzamer dan per auto of vrachtwagen. Maar wat betekent dit voor de circa een miljoen Nederlanders die langs ...

12-05-2019 21:45

Zelfstandigen zonder verzekering

De Monitor - Zelfstandigen zonder verzekering

Veel zzp'ers zijn onvoldoende verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. Ze vinden het vaak te duur of denken dat hen toch niks overkomt. Het risico is tenslotte klein. Maar de gevolgen voor het individu én voor de samenleving zijn groot, zegge...

05-05-2019 21:40

Buren die je het leven zuur maken

De Monitor - Buren die je het leven zuur maken

Keiharde muziek midden in de nacht, bergen afval in het portiek, een agressieve hond of ernstige overlast van drugsgebruikers. Bijna 7% van de mensen heeft regelmatig burenoverlast. Of het nou gaat om bewust treiteren of overlast van een ps...

28-04-2019 21:40

Uitzichtloze schulden?

De Monitor - Uitzichtloze schulden?

De crisis is voorbij, maar niet iedereen lijkt te profiteren van de economische vooruitgang. Een grote groep Nederlanders zit nog diep in de schulden en komt daar maar moeilijk vanaf. Voor sommigen van hen is de wettelijke schuldsanering de...

21-04-2019 21:30

Heel Holland Zakt 2: Is het verzakte Groningen een voorbode voor de rest van Nederland?

De Monitor - Heel Holland Zakt 2: Is het verzakte Groningen een voorbode voor de rest van Nederland?

Een miljoen Nederlandse huizen dreigen te verzakken. Bij het Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) blijven de meldingen van scheuren en verzakkingen binnenstromen. Vanuit één gebied wordt ons onderzoek met argusogen gevolgd: Gr...

14-04-2019 21:40

Arbeidsmigranten: Te weinig huisvesting voor te veel werk

De Monitor - Arbeidsmigranten: Te weinig huisvesting voor te veel werk

Werkgevers hebben Oost-Europese arbeidsmigranten nodig. Dat is goed voor onze economie. Gemeenten beloofden genoeg woningen, maar er is verzet van omwonenden. Kunnen de gemeenten zich aan hun belofte houden? De arbeidsmigranten werken in al...

07-04-2019 21:40

Ondergrondse buizen

De Monitor - Ondergrondse buizen

Het is de nachtmerrie van iedere woningeigenaar: je komt er opeens achter dat de overheid plannen heeft met de grond waar jouw huis op staat en nog wel voor ondergrondse 'gifbuizen'. Het overkomt inwoners van verschillende dorpen en steden ...

31-03-2019 21:40

Bomenkap

De Monitor - Bomenkap

De hoeveelheid bos neemt af in ons land. De voornaamste oorzaak hiervan is de kap van bomen om plaats te maken voor andere soorten natuur. Dit is volgens provincies en natuurbeheerders nodig omdat het bijdraagt aan de versterking van de bio...

24-03-2019 22:40

Prestatiedruk in de jeugdsport

De Monitor - Prestatiedruk in de jeugdsport

Teamindeling en selectiebeleid, in de jeugdsport is dit inmiddels de normaalste zaak van de wereld. Maar sportbonden en -clubs voeren hier intern steeds meer discussie over en vragen zich af: Moeten kinderen al vanaf 7 jaar gerangschikt wor...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 10. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

De Monitor gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van De Monitor de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van De Monitor bij De Monitor liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van De Monitor. Heb je een uitzending van De Monitor gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

De Monitor gemist

Uitzending gemist van De Monitor? Op deze pagina vind je alle uitzendingen van De Monitor, uitgezonden op Nederland 2. Heb je een uitzending van De Monitor gemist? Kijk deze dan hier terug!

Uitzending gemist van De Monitor? Hier kun je alle uitzendingen van De Monitor kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 146
  • Laatste uitzending op 06-10-2019 om 21:40 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!