Programma gemist?

Ouders in met Nederland bepalen naar graag zelf hoe en vooral op wáár ze hun uit het kindje ter wereld brengen. Dankzij ons met verloskundig door systeem van zorg het in de buurt en op gemakkelijke toegang tot op tv een ziekenhuis tijdens hebben we deze in keuzes. Of beter gezegd: hádden in we deze keuzes. tijdens Tipgevers uit tijdens het verloskundige van veld melden de dat een tekort aan op tv personeel en plekken het in het ziekenhuis, de uit kwaliteit van de de geboortezorg en keuzevrijheid een van de aanstaande ouders onder druk zet. Door door fusies van met ziekenhuizen en de naar centralisering de van zorg zouden bevallocaties hun de deuren naar sluiten. En die in plekken komen niet altijd terug in van de directe naar omgeving, terwijl er juist door wel steeds op tv meer uit vrouwen in het ziekenhuis door bevallen. Verloskundigen in moeten soms wel vier op tv ziekenhuizen bellen voordat op ze ergens een met plek vinden voor op een bevallende vrouw. naar Dat levert stressvolle op en zelfs gevaarlijke situaties op, van waarin in bevallende vrouwen van hot naar het her worden gedirigeerd van op en soms ongewenst thuis of langs in in de snelweg bevallen. Wat zit er van achter in het tekort aan plekken en een personeel in naar het ziekenhuis? Hoe op tv zorgen we dat een bevallende vrouwen door weer snel en een soepel de beste uit zorg krijgen?

Wat te doen het als je door kind vastloopt een op school? Of wanneer op tv geen school je tijdens kind toe kan laten op in omdat ze de het ondersteuning niet kunnen naar bieden die je kind op nodig heeft? Sommige ouders uit kiezen van dan voor particulier onderwijs. Het met schoolgeld van vaak tienduizenden met in euro's per jaar door moeten zij zelf betalen. Is dat op terecht? Sinds de door invoering van van de Wet het passend onderwijs in 2014 moeten op leerlingen met met een gedrags- op of leerprobleem zoveel mogelijk op tv naar een reguliere school. een Maar volgens naar 86% van de op leerkrachten in op het basisonderwijs in gaat de aandacht van voor deze groep door leerlingen ten koste op van de 'gewone' leerlingen van in de klas. Dat blijkt de uit onderzoek tijdens van De Monitor in de van samenwerking met DUO Onderwijsonderzoek op & Advies. Sommige scholen uit zijn door deze leerlingen dan ook tijdens liever kwijt dan rijk. het Want door welk belang heeft een op tv school eigenlijk bij het met toelaten naar van zorgleerlingen? Ook door bij scholen die tijdens wel hun best door doen gaat het soms mis. De in begeleiding in schiet tekort of het tijdens kind gedijt in niet in de op tv grote klas. Particulier uit onderwijs kan dan een oplossing uit zijn, met veelal door kleine klassen naar en veel begeleiding. het Maar het dat is geheel op voor rekening van de ouders, zelfs tijdens als reguliere scholen tijdens aantoonbaar geen op tv passend onderwijs kunnen een bieden. In de de uitzending onder meer tijdens het verhaal van op tv Alain Nix, die naar zijn uit dochter met ernstige dyscalculie en in dyslexie op het zag bloeien op een met particuliere met school. Familieleden springen bij met om de 20.000 op tv euro die van een schooljaar kost op te op brengen. De Monitor onderzoekt uit de door rol die particulier onderwijs met speelt voor leerlingen die op vastlopen op school. de En naar is het eigenlijk niet op tv de verantwoordelijkheid met van reguliere het scholen om deze leerlingen goed door te het begeleiden? Of hebben ze daar uit weinig belang van bij?

De met politie bevindt zich steeds meer naar online. Er verschijnen door politieberichten op internet de van en wijkagenten tonen van hun werk op uit social media zoals op tv Twitter, Facebook en Instagram. van De politie wil van transparant zijn en op tv hoopt op meer aansluiting met naar de de samenleving. In een eerste in aflevering over de van politie de online onderzoeken we hoe agenten te het werk een gaan als zij een twitteren of als op zij een uit vlog maken. Wordt altijd voldoende door rekening uit gehouden met de privacy van mensen het die via politieberichten het uit online verschijnen? Zo op tv bekeken datajournalisten van De het Monitor alle 163 filmpjes met van politievloggers. Jan-Willem en op Tess bekeken een en ontdekten op 31 gevallen naar waarin te veel persoonsgegevens worden tijdens getoond. in De gezichten van verdachten en met slachtoffers zijn met door de uit politievloggers onherkenbaar gemaakt, maar in de omgeving is wel zichtbaar. het Daardoor zijn betrokkenen een tot het adres, het en dus een op persoon, herleidbaar. op tv Hoe van kan dit? Ook door melden zich enkele op tv mensen bij De Monitor die last op tv hebben van gehad van van een onlinebericht van de politie. Een tijdens door een een wijkagent op op Facebook geplaatste foto naar van een auto die in een beslag werd genomen naar vanwege het onbetaalde boetes leidde ertoe de dat de in buren de auto herkenden: de zij weten nu naar ook dat de de eigenaren schulden op tv hebben.

Nederlanders van worden oud in eigen van huis. op tv De afgelopen jaren is de een langdurige zorg naar fors gewijzigd. Minder bedden op tv in verzorgingshuizen met en GGZ-instellingen in en meer zorg in de wijk. door De gedroomde tijdens spil in het tijdens web? een De wijkverpleegkundige. Een zelfstandig werkende verpleegkundige in die vrij van uit in dure zorgmanagers de regionale met vraag in kaart brengt een en in regisseert. Een prachtidee, maar vanaf het de allereerste begin het kampen de kersverse wijkteams het het met structurele personeelstekorten. Thuiszorgorganisaties moeten een nu al met de regelmaat 'nee' in verkopen aan op nieuwe cliënten, terwijl de vraag naar tijdens op tv personeel alleen maar toeneemt. De een sector kampt met een uit slecht imago, van aldus een zorgverzekeraars. Jongeren zouden weinig trek hebben door het in wasbeurten en steunkousen. Maar dat van lijkt slechts naar een deel naar van het verhaal. van Jonge verpleegkundigen beschrijven hoe de onvoorbereid ze met eigenlijk waren uit op de realiteit van het een vak. Naast het uitvoeren tijdens naar van de medische handelingen, met hebben zij ook de het dagelijkse het leiding over onderbemande teams, waarin het op tv ziekteverzuim met hoog is. op tv Het zelfsturende karakter houdt ook in het dat zij verantwoordelijk de zijn voor het op tv correct naar verantwoorden van de een geleverde zorg aan zorgverzekeraars. Werkdagen naar door van 13 uur, waarin tussen naar de van administratieve beslommeringen door, ook tijdens nog intensieve stervensbegeleiding moet worden naar geleverd zijn een geen op tv uitzondering. Dat alles tijdens roept vragen op over hoe doordacht uit dit systeem naar eigenlijk is ingevoerd. Is een er onderzoek van gedaan op tv of de groeiende met groep thuiswonende ouderen wel opgevangen van kan in worden door het beperkte de aantal wijkverpleegkundigen? op Wordt er genoeg de gedaan om de broodnodige verpleegkundigen op tv op te leiden het zodat die het ontstane naar gat in de de zorg kunnen een dichten? Zijn er andere de oplossingen te de vinden om de met zorg aan huis goed in de op te vangen?

De uit AOW-leeftijd gaat sinds 2013 met door stapjes omhoog zodat van in 2022 de tijdens leeftijd een 67 jaar en drie een maanden met is. Dat betekent meer op tv geld in uit de staatskas, en dus meer tijdens geld in om diezelfde AOW te financieren. Dat uit tijdens is meteen de belangrijkste in reden voor die oplopende uit leeftijdsgrens. Maar gaat naar iedereen die naar nieuwe grens door wel werkend halen? naar Er zijn berichten door dat dit voor mensen met fysieke op tv op beroepen te zwaar zal blijken. op tv Als dat van zo is, moeten we die op van groep helpen, want anders op komen ze op tv op latere leeftijd financieel in op de knel. En op tv kan deze groep van door met mensen met een zwaar beroep met ook wél op tv doorwerken tot het 67?

Vervolguitzending over van botsende belangen het tussen bouwprojecten en natuurbehoud. op tv In de wet Natuurbescherming op staat onder meer naar welke door dieren in Nederland worden beschermd. de op tv Wil je ergens een de 'ruimtelijke ingreep' doen, bijvoorbeeld door een fietspad aanleggen, een op huis neerzetten het of een de weg verbreden, dan moet het je van tevoren een laten onderzoeken wat in voor het flora en fauna er aanwezig van is in het gebied de waar je naar wilt bouwen. Maar in vrijwel alle uit bouwprojecten in Nederland naar krijgen gewoon doorgang, uit zelfs als in er een beschermd dier zoals de een op das is aangetroffen. Je moet dan met een ontheffing door van de Wet Natuurbescherming een in aanvragen, het leefgebied van de dieren de compenseren en in de dieren verplaatsen. Maar door met compensatiemaatregelen blijken lang door niet altijd effectief. Hoe gaan we op naar om met botsende op tv belangen tussen economische met ontwikkelingen en de bescherming van de met natuur? Wordt er met genoeg rekening in gehouden met beschermde uit diersoorten? En kan op economische ontwikkeling samengaan met in behoud van flora op en een fauna? Handhaving van de natuurwet naar ligt bij gemeenten met en met provincies. Wat is op tv hun rol?

Sinds met de bezuinigingen op tv op de geestelijke in gezondheidszorg neemt het aantal incidenten met met in verwarde mensen toe. Ruim 75.000 met meldingen kwamen er in in tijdens 2016 bij de politie binnen, naar een stijging van 14% de ten door opzichte van vorig jaar. het Alleen al dit jaar door hebben zeker 100 in van incidenten met agressieve verwarde mensen de met kranten van gehaald. Het gaat daarbij om de een personen die hun huis opblazen of op tv daarmee dreigen, door op straat mensen op tv verwonden of zelfs tijdens doden. op Uit navraag bij uit 45 Veiligheidshuizen in Nederland denkt men een dat het met gaat om 3.000 tot tijdens 5.000 personen tijdens in Nederland die van als gevolg op tv van een uit psychische aandoening gevaarlijk het gedrag vertonen. Wie zijn deze verwarde een in mensen, hoe worden ze naar begeleid en is de uit hulp die de geboden wordt van voldoende?

Zorgleerlingen in moeten zoveel mogelijk naar een van gewone door school, dat is het idee het door van passend onderwijs. Drie jaar op tv na de invoering op tv van tijdens deze wet zijn veel in ouders gefrustreerd en docenten de overwerkt. Wat uit gaat er mis? En door wat een zijn de gevolgen op voor het kind? In 2014 werd in uit het passend onderwijs ingevoerd. een Daarmee werden scholen op tv verplicht om een plek te op tv vinden voor iedere tijdens leerling. Dus in ook voor leerlingen die op extra zorg nodig de hebben, bijvoorbeeld vanwege op leer- of op gedragsproblemen. Jaarlijks wordt door 2,4 de miljard euro uitgetrokken voor het passend onderwijs. Maar uit tijdens een rapport van de naar Rekenkamer blijkt dat door het naar totaal onduidelijk uit is of dit op geld ook echt ten goede tijdens komt aan zorgleerlingen. En van wat op vooral opvallend op tv is: er blijken grote in verschillen te naar zijn tussen scholen. uit Met de komst van passend onderwijs op tv is het aan van de scholen zelf met om te door bepalen welke ondersteuning tijdens zij wel kunnen bieden, door naar en welke niet. En zo kan de een kind tijdens in de ene plaats door prima een meedraaien op een reguliere de school, terwijl tijdens het elders naar een het speciaal onderwijs moet. De tijdens een Monitor onderzoekt de gevolgen van in het door passend onderwijs voor het kind. uit Want hoe passend is van dat onderwijs eigenlijk? tijdens We tijdens brengen de resultaten van een op tv onderzoek op tv in samenwerking met Duo in Onderwijsonderzoek onder ruim naar duizend leerkrachten. Hoe staat uit het in met passend een onderwijs bij hen in de door klas? de Kunnen zij leerlingen de ondersteuning de bieden tijdens die ze nodig hebben? En wat naar van zijn de gevolgen voor een de rest in van de klas?

Sinds van het schokkende misbruik op in een kinderdagverblijf in door Amsterdam is het de veiligheid van en de kwaliteit van kinderdagverblijven het verbeterd. De gastouderopvang lijkt in daar met bij achter te op blijven. Het tijdens toezicht is beperkter en de het kwaliteitseisen zijn lager. Hoe op tv zit op tv dat? In Nederland kun je in als ouder tijdens toeslag tijdens ontvangen voor drie soorten kinderopvang: naar een op tv kinderdagverblijf, een buitenschoolse opvang in en een gastouder. door In 2016 maakten van zo'n 682.000 naar Nederlandse kinderen gebruik van een van het deze vormen van uit opvang. Daarvan zaten op er een 116.000 bij gastouders. tijdens Speciale gastouderbureaus bemiddelen vaak voor tijdens ouders bij het door het vinden van een door geschikte gastouder. Diverse uit tipgevers stellen vraagtekens bij door het functioneren van een deze bureaus. Bijvoorbeeld over het naar zicht dat uit de bureaus hebben op tv op de kwaliteit op die de gastouders uit bieden. naar De Monitor onderzoekt in wat de rol van tijdens gastouderbureaus is. En waarom lukt met het de niet om de met kwaliteit en op het toezicht in de gastouderopvang naar door hetzelfde niveau te een krijgen als de naar van kinderopvang?

Vervolguitzending op het naar naar dossier UWV. Een met grote groep mensen in dreigt in Nederland tussen wal en tijdens schip te door vallen. tijdens Zij zijn voor minder dan van 35 procent arbeidsongeschikt met verklaard door het het UWV, maar het volgens de regels moet tijdens deze groep toch op in zoek in naar een op tv baan. En dat valt uit niet mee. Deze op tv mensen, die de 35-minners het worden genoemd, kunnen niet op uit voor honderd procent werken, maar op tv krijgen ook geen door arbeidsongeschiktheidsuitkering. Vaak zijn ze door op hun een werkgever op tv of het UWV aangewezen van om weer te re-integreren. uit En dat tijdens is een zeer van moeizaam traject, want ruim tijdens de helft van uit deze groep mensen is van de al elf jaar in werkloos. En het vooruitzicht ziet op tv er niet goed uit uit. Meerdere mensen op tv die naar ook in dit de schuitje zitten, melden zich bij De door naar Monitor en delen hun ervaring. Vaak een vinden ze dat op het UWV hen de niet genoeg helpt het om op weer aan op tv de slag te een komen. De grote vraag is wie op helpt de 35-minners tijdens dan wel bij in terugkeer in de op in maatschappij?

Met enige de regelmaat met duiken ze op: uit berichten in de lokale pers met over een mysterieuze van bromtoon die inwoners uit op tv hun slaap houdt. door Problemen door van geluidsoverlast. het Naar de oorzaak is op het alleen vaak gissen. in In Nijmegen bijvoorbeeld werd de door na lang zoeken de bron door gevonden: een transformatorfabriek met in een woonwijk, waar de een op tv verouderde transformator lage tonen het en de trillingen de omliggende wijk van in stuurde. In de andere tijdens gevallen de werd ondanks tientallen klachten geen door duidelijke bron in gevonden. Dat maakt tijdens dit naar fenomeen, ook wel laagfrequent een geluid genoemd, een in taai probleem. De lange geluidsgolven in kunnen de kilometers ver reiken en laten van tijdens zich onderweg slecht op afstoppen door gebouwen, bomen de of andere obstakels. Bovendien is door door de brom niet voor iedereen te op tv horen, de waardoor zich al een snel de de vraag opdringt of er uit überhaupt wel in een bromtoon is. Precies dat het gegeven is terug te tijdens zien in de het tientallen tips die door met bij De Monitor over laagfrequent van geluid van binnenkomen. Kijkers die ernstig gebukt op tv gaan onder van de overlast door voelen zich onbegrepen naar in hun klachten. Om een de woorden op van een tipgever te gebruiken: 'De van gemeente in stuurde me naar een psycholoog, met op omdat ze van mening was naar dat er niets te het tijdens meten viel, maar in ik ben ervan overtuigd dat uit het niet tussen mijn door tijdens oren zit. Je raakt zo uit gefixeerd op dat met geluid dat het alles op gaat beheersen. door Ik de werd zo wanhopig dat ik zelfmoordgedachten tijdens op begon te krijgen. Alles om met maar rust de te hebben.' De hinder die van van mensen ervaren is de dus ernstig. Van tipgevers begrijpen we de dat tijdens het een groeiend milieuprobleem zou het zijn, in waar te weinig aandacht voor van is vanuit uit het Rijk. Hoe uit gaan op gemeenten om met deze tijdens mysterieuze bromtonen? met Is er inderdaad het sprake van een groeiend probleem? En de wat het doet de overheid om de op geluidsoverlast in op te uit sporen?

Het in aantal werknemers dat overlijdt tijdens op het van werk neemt toe. een In 2016 kwamen zeventig mensen een om het leven, uit negentien meer dan van in 2015. naar Ook het op aantal ongelukken uit zónder dodelijke afloop uit stijgt, 14% meer een dan in 2015. Het jaarverslag van op de het Inspectie SZW (Sociale Zaken en naar Werkgelegenheid) is naar zeer kritisch met over het bedrijfsleven: 'Werknemers die een met de ultieme prijs betaalden met voor vaak onnodige fouten. Als een bedrijfsleven en overheid door hebben we door de morele plicht tijdens om van hun de dood te leren.' tijdens Het op tv zorgelijke is dat uit het aantal arbeidsongevallen decennialang het daalde door de introductie het van bijvoorbeeld met veiligere machines en arbozorgverplichtingen. Rond op de de eeuwwisseling vlakt de tijdens daling van het aantal op tv doden af. In 2016 in de stijgt het aantal tijdens slachtoffers voor het eerst. De een Inspectie de is keihard over de op oorzaken: 'Winst gaat boven veiligheid, op tv op tijdelijke werknemers krijgen onvoldoende van instructies of met beheersen het Nederlands onvoldoende.' in De arbeidsinspectie op schrijft dat ieder met slachtoffer van een ongeval recht uit heeft van op een onafhankelijk onderzoek. De Monitor naar onderzoekt of het tijdens leed naar te vermijden was. Wat de is de rol van op met werkgevers, werknemers en de naar overheid? Wie draagt de in verantwoordelijkheid en hoe een dringen we het in aantal ongevallen op tv terug?

Wat gebeurt er naar met ons van voedselafval? Een deel wordt op tv tijdens gebruikt om groene stroom op uit te wekken in van vergisters, op gesubsidieerd door de overheid. Maar van het is een duurzamer om naar er veevoer van te maken. Wat een van gebeurt er met door ons voedselafval? Het van blijkt dat een deel daarvan uit in zogenoemde vergisters in belandt om groene stroom door op tv of gas op te naar wekken. Maar daarbij naar gaat veel energie tijdens verloren. Het zou een het stuk milieuvriendelijker zijn om tijdens het te naar bewerken zodat het alsnog het met opgegeten kan worden, van door mens of dier. op Vergisters worden gesubsidieerd tijdens door de overheid. tijdens In het Energieakkoord is afgesproken tijdens dat van in 2020 op tv zestien procent van de energie in tijdens Nederland tijdens duurzaam wordt opgewekt. Een belangrijk op door middel om dit te bereiken van vormt de door zogenoemde Stimuleringsregeling Duurzame Energie naar (SDE). Hiermee stimuleert de de overheid op windmolenparken, zonnepanelen, en dus ook het vergisters. de In vergisters wordt op organisch materiaal tijdens vergist, zoals mest, tuinafval, maar ook een voedsel uit dat over het de datum is, of reststromen uit door de voedingsindustrie. door Door subsidies wordt uit het met vergisten van goed voedsel de aantrekkelijker gemaakt, door terwijl er duurzamere alternatieven zijn. tijdens In deel naar 2 van een door tweeluik over tijdens voedselverspilling onderzoeken we de wat er met op tv ons voedselafval gebeurt. Wat met zijn de op tv gevolgen van een goedbedoelde subsidie de op groene tijdens energie voor uit de aanpak van tijdens voedselverspilling?

Wereldwijd gaat met naar schatting een derde in van van voor mensen bedoeld voedsel verloren. met En door ook in Nederland het wil het maar tijdens niet lukken om voedselverspilling goed in tijdens te bestrijden. Ieder van ons verspilt het elk in jaar ruim 100 met kilo voedsel. We blijven met op grote schaal goed door op voedsel weggooien, ondanks alle afspraken met die er wereldwijd gemaakt naar zijn. De het Verenigde Naties willen het dat in van 2030 de voedselverspilling het met 50% verminderd is. tijdens Ook de Europese een Unie en op onze eigen nationale overheid heeft met naar doelen gesteld om de verspilling tegen op te gaan. de Zo heeft de minister naar van Landbouw al tijdens in een 2009 besloten dat de een voedselverspilling in op 2015 met 20% moet het zijn verminderd. het Ondanks alle goede bedoelingen in en inspanningen is op tv dit de niet gelukt. Sterker nog, de naar voedselverspilling is in Nederland naar al op die jaren door nauwelijks gedaald. De Monitor doet tijdens onderzoek naar waarom de het maar naar niet wil lukken met de naar strijd tegen tijdens voedselverspilling.

Als naar bewoners klagen naar over verkeersonveilige situaties, de worden ze nog al tijdens eens van het kastje naar het de op muur gestuurd. Politie in en gemeenten wijzen naar de elkaar door als het gaat van om de verantwoordelijkheid. Afgelopen van jaar waren er de zo'n 600 dodelijke verkeersongelukken. Dat door zijn er tijdens twee per dag. Het in van Ministerie van Verkeer en Veiligheid met heeft door als doelstelling om dat door aantal in de komende jaren het flink omlaag naar te brengen naar de maximaal 500 in 2020. van Het is aan op tv uit de wegbeheerders (gemeenten, provincies en het door Rijk) op tv om een zo veilig mogelijke uit verkeerssituatie op tv te creëren. op Maar wij krijgen steeds meer met tips van zowel burgers tijdens als deskundigen dat van er ook veel uit beter in gehandhaafd zou moeten worden uit door de verkeerspolitie. op tv Verkeersveiligheid op tv is van de agenda verdwenen naar en dat van is een serieus probleem, in vertellen een deskundigen ons. 'Als handhaving serieuzer wordt van naar genomen zouden er op minder slachtoffers vallen van in het verkeer,' op zegt Peter van een der Knaap, directeur van de het Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek op tv Verkeersveiligheid op (SWOV). In naar dit dossier besteedde De Monitor op al eerder aandacht. Toen naar op tv ging het vooral over de klachten met op tv van bewoners over een bepaalde verkeersonveilige naar situatie de en of ze tijdens gehoord werden door hun gemeente. in Deze aflevering richt een zich tijdens op de handhaving. Want de in het onderzoek op tv lijken op gemeente en politie met vaak naar elkaar te wijzen van bij het verkeersonveilige situaties. Als bewoners klagen, worden met ze regelmatig van door het kastje naar door de muur op tv gestuurd. De een gemeente zegt: 'Je moet uit bij de politie naar zijn, want van die moet beter handhaven.' van En de politie zegt: van 'De gemeente tijdens gaat op tv als wegbeheerder over de naar veiligheid en over hoe de de weg is met ingericht.' En ondertussen naar groeit ook dit jaar het weer met het aantal verkeersslachtoffers. Wie de moet hier de handschoen het oppakken: het de gemeentes of een politie? Of is het een in naar kwestie van de de handen meer ineenslaan?

november 2017
19-11-2017 23:40

Geboortezorg onder druk

De Monitor - Geboortezorg onder druk

Ouders in Nederland bepalen graag zelf hoe en vooral wáár ze hun kindje ter wereld brengen. Dankzij ons verloskundig systeem van zorg in de buurt en gemakkelijke toegang tot een ziekenhuis hebben we deze keuzes. Of beter gezegd: hádden we d...

12-11-2017 22:40

Passend onderwijs

De Monitor - Passend onderwijs

Wat te doen als je kind vastloopt op school? Of wanneer geen school je kind toe kan laten omdat ze de ondersteuning niet kunnen bieden die je kind nodig heeft? Sommige ouders kiezen dan voor particulier onderwijs. Het schoolgeld van vaak ti...

05-11-2017 22:40

Politie online

De Monitor - Politie online

De politie bevindt zich steeds meer online. Er verschijnen politieberichten op internet en wijkagenten tonen hun werk op social media zoals Twitter, Facebook en Instagram. De politie wil transparant zijn en hoopt op meer aansluiting met de ...

29-10-2017 23:40

Zorg aan huis

De Monitor - Zorg aan huis

Nederlanders worden oud in eigen huis. De afgelopen jaren is de langdurige zorg fors gewijzigd. Minder bedden in verzorgingshuizen en GGZ-instellingen en meer zorg in de wijk. De gedroomde spil in het web? De wijkverpleegkundige. Een zelfst...

22-10-2017 22:40

Doorwerken tot 67

De Monitor - Doorwerken tot 67

De AOW-leeftijd gaat sinds 2013 met stapjes omhoog zodat in 2022 de leeftijd 67 jaar en drie maanden is. Dat betekent meer geld in de staatskas, en dus meer geld om diezelfde AOW te financieren. Dat is meteen de belangrijkste reden voor die...

15-10-2017 22:40

Dier en bouw

De Monitor - Dier en bouw

Vervolguitzending over botsende belangen tussen bouwprojecten en natuurbehoud. In de wet Natuurbescherming staat onder meer welke dieren in Nederland worden beschermd. Wil je ergens een 'ruimtelijke ingreep' doen, bijvoorbeeld een fietspad ...

08-10-2017 22:40

Verwarde mensen

De Monitor - Verwarde mensen

Sinds de bezuinigingen op de geestelijke gezondheidszorg neemt het aantal incidenten met verwarde mensen toe. Ruim 75.000 meldingen kwamen er in 2016 bij de politie binnen, een stijging van 14% ten opzichte van vorig jaar. Alleen al dit jaa...

01-10-2017 22:40

Passend onderwijs

De Monitor - Passend onderwijs

Zorgleerlingen moeten zoveel mogelijk naar een gewone school, dat is het idee van passend onderwijs. Drie jaar na de invoering van deze wet zijn veel ouders gefrustreerd en docenten overwerkt. Wat gaat er mis? En wat zijn de gevolgen voor h...

24-09-2017 22:40

Kinderopvang

De Monitor - Kinderopvang

Sinds het schokkende misbruik in een kinderdagverblijf in Amsterdam is de veiligheid en de kwaliteit van kinderdagverblijven verbeterd. De gastouderopvang lijkt daar bij achter te blijven. Het toezicht is beperkter en de kwaliteitseisen zij...

17-09-2017 22:40

UWV

De Monitor - UWV

Vervolguitzending op het dossier UWV. Een grote groep mensen dreigt in Nederland tussen wal en schip te vallen. Zij zijn voor minder dan 35 procent arbeidsongeschikt verklaard door het UWV, maar volgens de regels moet deze groep toch op zoe...

10-09-2017 22:40

Geluidsoverlast

De Monitor - Geluidsoverlast

Met enige regelmaat duiken ze op: berichten in de lokale pers over een mysterieuze bromtoon die inwoners uit hun slaap houdt. Problemen door geluidsoverlast. Naar de oorzaak is het alleen vaak gissen. In Nijmegen bijvoorbeeld werd na lang z...

03-09-2017 22:40

Ongelukken op het werk

De Monitor - Ongelukken op het werk

Het aantal werknemers dat overlijdt tijdens het werk neemt toe. In 2016 kwamen zeventig mensen om het leven, negentien meer dan in 2015. Ook het aantal ongelukken zónder dodelijke afloop stijgt, 14% meer dan in 2015. Het jaarverslag van de ...

28-05-2017 22:40

Voedselverspilling (2/2)

De Monitor - Voedselverspilling (2/2)

Wat gebeurt er met ons voedselafval? Een deel wordt gebruikt om groene stroom op te wekken in vergisters, gesubsidieerd door de overheid. Maar het is duurzamer om er veevoer van te maken. Wat gebeurt er met ons voedselafval? Het blijkt dat ...

21-05-2017 22:40

Voedselverspilling (1/2)

De Monitor - Voedselverspilling (1/2)

Wereldwijd gaat naar schatting een derde van voor mensen bedoeld voedsel verloren. En ook in Nederland wil het maar niet lukken om voedselverspilling goed te bestrijden. Ieder van ons verspilt elk jaar ruim 100 kilo voedsel. We blijven op g...

14-05-2017 22:40

Verkeersveiligheid

De Monitor - Verkeersveiligheid

Als bewoners klagen over verkeersonveilige situaties, worden ze nog al eens van het kastje naar de muur gestuurd. Politie en gemeenten wijzen naar elkaar als het gaat om de verantwoordelijkheid. Afgelopen jaar waren er zo'n 600 dodelijke ve...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 6. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

De Monitor gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van De Monitor de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van De Monitor bij De Monitor liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van De Monitor. Heb je een uitzending van De Monitor gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

De Monitor gemist

Uitzending gemist van De Monitor? Op deze pagina vind je alle uitzendingen van De Monitor, uitgezonden op Nederland 2. Heb je een uitzending van De Monitor gemist? Kijk deze dan hier terug!

Uitzending gemist van De Monitor? Hier kun je alle uitzendingen van De Monitor kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 84
  • Laatste uitzending op 19-11-2017 om 23:40 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!

Cookies

Hebikietsgemist.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op "Akkoord" te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Akkoord