Programma gemist?

Wat de gebeurt er met door ons voedselafval? Een de deel wordt de gebruikt om groene van stroom op te wekken in op tv vergisters, het gesubsidieerd door de overheid. op tv Maar het is duurzamer om van er veevoer van op een te maken. Wat gebeurt uit er met ons voedselafval? Het op tv blijkt dat een tijdens deel daarvan van in door zogenoemde vergisters belandt om uit groene stroom naar of gas op een te wekken. Maar daarbij op tv gaat veel energie verloren. Het naar zou een stuk van milieuvriendelijker tijdens zijn om het te bewerken een uit zodat het alsnog opgegeten kan met worden, door het mens of dier. Vergisters uit worden gesubsidieerd naar door de naar overheid. In het een Energieakkoord is afgesproken dat in 2020 het zestien procent op van van de energie in naar Nederland duurzaam wordt opgewekt. Een belangrijk in middel om dit tijdens te met bereiken vormt de zogenoemde een Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE). de Hiermee tijdens stimuleert de uit overheid windmolenparken, zonnepanelen, en dus ook op vergisters. op tv In vergisters wordt de organisch materiaal door vergist, zoals mest, tuinafval, maar op tv ook naar voedsel dat over de in datum is, of reststromen uit uit de voedingsindustrie. Door in subsidies wordt het op vergisten van met goed voedsel aantrekkelijker gemaakt, het terwijl er tijdens duurzamere alternatieven zijn. In in het deel 2 van een op tweeluik over voedselverspilling onderzoeken door we wat er de met ons voedselafval naar gebeurt. Wat zijn de tijdens gevolgen van een tijdens naar goedbedoelde subsidie op groene tijdens energie voor in de aanpak van het voedselverspilling?

Wereldwijd gaat naar naar schatting een de derde van voor mensen door de bedoeld voedsel verloren. En naar ook in Nederland wil het op tv maar niet lukken in om voedselverspilling de goed een te bestrijden. Ieder de van ons verspilt elk door jaar ruim 100 kilo een voedsel. We blijven tijdens op grote schaal door goed voedsel weggooien, het ondanks alle afspraken die in er wereldwijd naar gemaakt zijn. De Verenigde van in Naties willen dat in 2030 de de voedselverspilling tijdens met 50% verminderd is. door Ook de Europese Unie door en onze een eigen nationale overheid van heeft doelen gesteld op om de de verspilling tegen te door gaan. Zo heeft uit de minister van van Landbouw al in 2009 een besloten dat de tijdens voedselverspilling in 2015 van met 20% moet zijn het verminderd. Ondanks alle de goede in bedoelingen en inspanningen van is dit op tv niet gelukt. Sterker nog, de met voedselverspilling is in Nederland van al die naar jaren nauwelijks gedaald. De de Monitor doet onderzoek door naar door waarom het maar niet de wil een lukken met de strijd tegen tijdens voedselverspilling.

Als bewoners een klagen over verkeersonveilige situaties, het worden ze het nog al op eens van het kastje in naar de muur gestuurd. in Politie een en gemeenten wijzen naar elkaar tijdens als het de gaat om de verantwoordelijkheid. uit op tv Afgelopen jaar waren er op tv zo'n 600 dodelijke verkeersongelukken. Dat het zijn door er twee per dag. Het in naar Ministerie van Verkeer en Veiligheid tijdens heeft een als doelstelling om dat op aantal in de komende op tv jaren flink omlaag te een het brengen naar maximaal 500 in 2020. een Het is aan met een de wegbeheerders (gemeenten, provincies en de het uit Rijk) om een zo veilig tijdens mogelijke verkeerssituatie te creëren. het Maar een wij krijgen steeds door meer tips naar van zowel burgers als deskundigen een dat naar er ook veel beter gehandhaafd zou uit moeten worden door van op tv de verkeerspolitie. Verkeersveiligheid is van een de agenda de verdwenen en dat door is een de serieus probleem, vertellen deskundigen op tv ons. 'Als van handhaving serieuzer wordt uit genomen zouden er minder slachtoffers op tv vallen in het in verkeer,' een zegt Peter van der in Knaap, directeur van het Instituut met op voor Wetenschappelijk Onderzoek in Verkeersveiligheid (SWOV). In dit het dossier besteedde De Monitor al het eerder op tv aandacht. Toen ging op het vooral over de de klachten door van bewoners over tijdens een bepaalde verkeersonveilige situatie en of naar ze gehoord werden van door hun gemeente. een naar Deze aflevering richt zich met op de handhaving. Want in uit het het onderzoek lijken gemeente en de politie een vaak naar elkaar te wijzen bij van verkeersonveilige situaties. door Als bewoners in klagen, worden ze regelmatig van in het kastje door naar in de muur gestuurd. in De gemeente zegt: de 'Je moet bij de van politie zijn, want de die moet beter handhaven.' En een de politie het zegt: 'De gemeente door gaat het als wegbeheerder over de veiligheid van en over met hoe de het weg is ingericht.' En uit ondertussen groeit ook uit dit jaar weer het met aantal verkeersslachtoffers. Wie door moet hier door de handschoen oppakken: de de gemeentes of politie? op Of is het een in het kwestie van de op tv handen meer ineenslaan?

Wie van wil bouwen, moet de onderzoeken of hij niet het in het leefgebied op van een beschermde diersoort op tv de binnendringt. Maar gebeuren door deze onderzoeken ook grondig met en volgens de regels? met 'Huismus zit bewoners en naar op tv aannemers Lelystad dwars'. 'Dassenburcht brengt uitbreiding naar A27 door mogelijk in gevaar'. Ze zijn uit regelmatig van in het nieuws: beschermde dieren met die vanwege naar hun aanwezigheid in op een tijdens natuurgebied bouwprojecten zouden tegenhouden of naar vertragen. Maar klopt dat in wel? op tv Sinds 1 januari 2017 is door naar er de nieuwe Wet Natuurbescherming. In in die wet staat uit tijdens onder meer welke dieren in op tv Nederland worden beschermd. Wil in op je ergens een 'ruimtelijke ingreep' uit doen, bijvoorbeeld van een weg verbreden of door een een sauna bouwen, dan met moet je van tevoren laten onderzoeken met wat voor flora uit en fauna naar er aanwezig is in in het het gebied waar je wilt op bouwen. op Dat wordt vaak door gedaan door een ecologisch adviesbureau. door Stel dat tijdens zo'n bureau een beschermd een dier naar aantreft in het gebied, de gaat de tijdens bouw dan niet een door? Volgens experts op gaan vrijwel alle bouwprojecten in met Nederland met gewoon door, zelfs als er op tv een van beschermd dier is aangetroffen. Je moet een op dan een ontheffing van de Wet op Natuurbescherming aanvragen, de het leefgebied in van de dieren compenseren en in een de dieren verplaatsen. Hoe goed uit en onafhankelijk tijdens zijn de rapporten de van de het ecologische adviesbureaus?

Wat als je uit als burger de aanklopt bij je met gemeente omdat je last een hebt van het illegale bedrijvigheid? Staat de het gemeente in dan aan jouw kant met of wordt ervoor gekozen een om de van illegale praktijken te uit legaliseren? Gemeentes hebben de veel invloed op tv op onze leefomgeving, maar de van controle daarop tijdens staat in onder druk en dat leidt van mogelijk tot meer een misstanden. Burgers die overlast op tv ervaren door tijdens illegale bouw tijdens of bedrijvigheid kunnen dit melden door het bij de gemeente, maar die naar moet van een afweging maken. Moet er gehandhaafd naar op worden of bestaat met er kans op legalisatie? Bijvoorbeeld door het alsnog een vergunning in af van te geven in of het bestemmingsplan aan te een passen? tijdens Een onbegrijpelijk systeem dat brutale het burgers en de bedrijven bevoordeelt, oordeelde met de Ombudsman al in eerder in onderzoek. Hoe naar ver mag je tijdens als door gemeente daarbij gaan? Veel tipgevers van het De naar Monitor procederen al op jaren en met krijgen daarbij keer op keer gelijk van van op de rechter. Toch zet de op tijdens gemeente nog steeds naar in op het behoud van een van bedrijf dat in van tijdens overtreding is van de regels op tv en doet weinig aan op de tijdens overlast. Worden de belangen en de uit gezondheid van burgers voldoende afgewogen tegen naar die van een van bedrijf tijdens dat belangrijk is met voor de lokale economie? Neem uit de op tv discussie over de op tv gezondheidsrisico's van op veestallen. Veel tips de komen binnen over op boeren en andere ondernemers in uit het op tv buitengebied. Niet alleen van bezorgde uit burgers, met maar ook van raadsleden, op statenleden en provinciale toezichthouders. het Zij wijzen ons erop door dat regels uit in de praktijk in nauwelijks regels zijn. een Illegale van uitbreidingen worden achteraf vergund, waarbij de van belangen en in het rechtsgevoel van van omwonenden worden geschaad. tijdens Hoe werkt dit de systeem van legaliseren het en hoe verhouden de op tv vele escapes op zich tot naar de beginselplicht tot handhaven, met die de gemeente als op toezichthouder ruimtelijke tijdens ordening een heeft? Maar bovenal, kun je door er als burger op op tv vertrouwen dat jouw door tijdens gemeente onpartijdig toezicht houdt en door een een gezond en leefbaar in woonklimaat garandeert?

Doe-het-zelf tests tijdens die uitsluitsel tijdens moeten geven of tijdens je een ziekte op tv of aandoening hebt. op tv Hoe betrouwbaar zijn die en in tijdens wat als je in daar op aangewezen bent omdat het reguliere zorg het te kort schiet? naar Wie wil weten of hij met een bepaalde uit aandoening van heeft, is tegenwoordig niet in meer afhankelijk van het de huisarts, maar de kan het heft het in eigen hand nemen. Zo van zijn tijdens op internet op tv en bij de drogist tijdens tal van medische zelftests tijdens te vinden, of op tv kan bloed opgestuurd worden door naar een commercieel uit laboratorium. Bij de vermoedens van van de ziekte van Lyme bijvoorbeeld. tijdens Maar hoe met betrouwbaar uit zijn deze doe-het-zelf-tests? In De tijdens Monitor wordt onderzoek gedaan uit tijdens naar de voorwaarden tijdens waaraan deze testen moeten op tv voldoen, en naar of producenten zomaar betrouwbaarheidsclaims mogen doen uit puur op basis in van op tv eigen onderzoek. op tv En wat moet door je doen als op tv je een vermoeden het hebt van een ziekte en het je kan alleen maar uit terugvallen op dit door soort van testen?

Je arts adviseert naar je tijdens om te stoppen met werken de vanwege het een ziekte. Maar het in UWV de vindt dat je nog uit volledig aan de op slag kan. Zijn naar zij dan te streng of door had door je te op tv veel hoop op een door afkeuring? 'Keuringsartsen met omzeilen je klachten en geven met er een compleet eigen een invulling aan,' mailt met een tipgever zijn op tv klacht een over het UWV aan De op Monitor. op 'Als je bij het UWV op tv van belandt, kom je er beroerder op uit dan dat je in er in in komt. De stress op die het UWV op met op zich meebrengt heeft mij geestelijk gesloopt. het op Het heeft mij onder andere mijn naar huwelijk gekost. de De op tip is aanleiding naar om dieper in op tv te gaan op tijdens de rol van van de keuringsarts, ook wel verzekeringsarts, door bij keuringen van een het UWV. op tv Hoe gaat zo'n door keuring, wat van wordt daar vastgesteld, welke van rol heeft de de behandelend arts in in het geheel? Er wordt in massaal op het uit verhaal gereageerd. De Monitor naar krijgt binnen een op paar dagen op 417 mails en talloze in met reacties op Facebook en het Twitter binnen van door mensen die ervaringen hebben met het het UWV. door Sommige zijn naar positief, maar verreweg op tv de meeste zijn negatief. tijdens Ongeveer 300 in mails gaan over de met rol van de het keuringsarts. 'Het is in mensonterend!! En ik word met door er alleen maar zieker met van!,' schrijft een tipgeefster. uit Een ander in vult haar uit aan: 'De keuring in voelt alsof je examen op tv doet voor je het rijbewijs. Willekeur de is wel het eerste woord tijdens wat bij mij naar naar van boven komt bij de keuringen tijdens bij het tijdens UWV.' Waarom een lijkt er veel onvrede te zijn naar onder UWV-klanten? Het van UWV reageert. 'Bij uit negen van het de tien op tv mensen die naar door een UWV-arts gekeurd worden, door leidt op een keuring tot een uit andere uitkomst dan ze hadden door verwacht. Ze komen met vaak uit bij ons als ze al het twee op jaar ziek thuis zijn of op tv aan het met re-integreren zijn. op Ze worden naar gekeurd en denken: 'Nu ga de ik een uitkering krijgen.' op naar Dan valt het tegen een als je te horen krijgt naar dat op tv je toch nog moet tijdens werken. Maar wij tijdens beoordelen alleen in van hoeverre de ziekte of het uit de aandoening echt beperkend is om tijdens te werken.' Hebben het mensen het inderdaad te veel verwachtingen bij met op tv een keuring van het UWV? Of tijdens hebben ze een echt wel een punt de en uit is het UWV te streng? op Of in is er door sprake van willekeur? van De Monitor onderzoekt.

Groningers met schade de aan in hun huizen door het gasboringen voelen een zich in de steek met gelaten. Jarenlang op tv voeren zij een strijd in om gecompenseerd de te worden. Waarom de gebeurt dat niet in alle op tv gevallen? op tv Gasboringen in Groningen hebben van de afgelopen het jaren de aarde doen beven en door het bewoners zitten opgezadeld met in forse schade een en psychische klachten. Schadeafhandelingen duren op jaren, herstelwerkzaamheden aan hun op een huis worden niet of pas het na veel gesteggel in uitgevoerd. met Bewoners van het aardbevingsgebied verliezen tijdens het het vertrouwen in de overheid op tv en instanties als de in Nederlandse Aardolie uit Maatschappij. Gedupeerden van melden zich bij De door Monitor. Want na jaren strijd van is de er in hun ogen door niets veranderd en met voelen het ze zich door alles en iedereen van in de de steek gelaten. Ze klagen tijdens over de in willekeur in de schadeafhandeling. op tv 'Mijn van buren kregen het hun kleine schades wel vergoed, naar maar bij mijn forse het schade in wordt niet erkend dat uit het door de een gaswinning komt.' En de zo zijn naar er nog veel uit meer meldingen van Groningers een met gigantische schade uit aan tijdens hun huize, zonder dat ze een een vorm door van compensatie krijgen. een Wat moet er gebeuren op tv om deze door mensen te met helpen en waarom vinden het ze dat ze niet naar goed worden het geholpen? De Monitor trekt naar een de Groningen om te duiken in de op in schade die mogelijk door het de gasboringen door is ontstaan. Tevens probeert De Monitor naar antwoord te naar krijgen op de vraag de waarom met er niet een goede compensatieregeling op naar is voor deze het mensen.

Verkeersveiligheid naar kan nogal verschillen per op gemeente. Doen naar de Nederlandse gemeenten er de genoeg aan om burgers op veilig te laten op tv deelnemen een aan verkeer? Of de hebben ze daarvoor te weinig naar op middelen? Afgelopen jaar een waren er zo'n zeshonderd dodelijke de verkeersongelukken. Dat zijn er naar twee per met dag. Het het ministerie van Verkeer en Veiligheid tijdens heeft als doelstelling het om dat in aantal in de komende met de jaren flink omlaag te brengen naar tijdens maximaal de vijfhonderd in 2020. Het het is aan de gemeentes door om een zo van veilige tijdens mogelijke verkeerssituatie te creëren, maar uit naar in hoeverre zij daarin op tv slagen blijkt op nogal per gemeente te verschillen. Zo op doet Rotterdam met het de laatste een jaren heel goed. met Tussen 2004 en in 2010 met vielen in deze stad de nog relatief veel in verkeersdoden. De laatste van jaren is dat naar sterk afgenomen omdat op de gemeente specifieke het aanpassingen heeft gedaan. In een Nijmegen het gebeuren de laatste in jaren juist relatief in veel dodelijke ongelukken. Deze gemeente van is dus onveiliger een geworden. op We willen in dit dossier een uitzoeken in hoeverre gemeentelijk een beleid en planning op invloed hebben op tv op de van verkeersveiligheid. En hoe efficiënt op het beleid is uit om het aantal verkeersdoden van terug te brengen. een Binnen de een bebouwde kom naar zijn de gemeenten op verantwoordelijk voor de veiligheid van een het verkeer. Zij de kunnen een een aantal middelen naar inzetten om de verkeersveiligheid te een verbeteren. Een daarvan het is het luisteren door naar de tips de en klachten die het burgers hebben. Mensen op tv kunnen uit individueel gevaarlijke punten melden bij een van hun gemeente. Maar de De Monitor stelt de vraag tijdens hoe goed er wordt op uit geluisterd naar burgers als ze naar klachten hebben over een de bepaalde verkeerssituatie. op tv Wat de doen gemeenten eraan om op te waarborgen tijdens dat burgers veilig kunnen op tv deelnemen aan het in wegverkeer? Hebben naar ze daar genoeg op middelen voor? Meerdere tipgevers melden dat in ze geen het gehoor krijgen bij tijdens hun gemeente als op tv ze een door in hun in ogen gevaarlijke weg aankaarten als uit onveilig. Hoe verkeersveilig van zijn de uit gemeenten en wat doen uit ze in eraan om ze veilig te uit houden of te met krijgen?

Waarheidsvinding is een van belang bij meldingen uit van kindermishandeling. in Het kan van evident in belang zijn bij in rechtszaken over uit de door mishandeling. Maar is de kwaliteit van tijdens de onderzoeken de wel in goed? Zo'n 120.000 kinderen in uit Nederland zijn uit het slachtoffer een van kindermishandeling. Dat zijn ongeveer 533 op basisscholen vol. naar Het oordeel van door inspecteurs is met iedere keer op bedroevend: 'We hebben onvoldoende een gedaan om de veiligheid tijdens van dit kind te in waarborgen.' het Waarom lukt het instanties met niet om de met mishandelingen een te voorkomen? Bij de een melding van kindermishandeling door is het van belang om door aan het waarheidsvinding te doen. Want op tv wat is er de precies gebeurd en op tv wie heeft daar welk het aandeel in op gehad? een Dat kan consequenties voor op het eventuele uit huis in plaatsen van het kind in of de het toewijzen van het kind op tv aan een ouder. uit een Maar hoe wordt zo'n onderzoek het gedaan? het Wie zijn daar met bij betrokken? En een hoe goed verloopt zo'n onderzoek? met De Monitor door kijkt hoe bij een meldingen van kindermishandeling de waarheidsvinding naar op tv wordt gedaan en hoe de het gaat. Enkele tipgevers het hebben zich een gemeld naar aanleiding van zo'n in onderzoek. Want volgens op het hen is dat niet goed gedaan. door Is dat op ook de zo? Of is met het moeilijk om bij gevallen van tijdens door kindermishandelingen te achterhalen wat een nu waar is uit en wat op tv niet?

Bouwen in strijd door in met het bestemmingsplan mag de niet. Maar hoe gaan uit gemeentes om met in illegale bouw met of bedrijvigheid? En als naar er overlast ontstaat, op tv nemen zij dan op tv de belangen op van burgers serieus? Gemeentes op hebben veel invloed op een onze leefomgeving, maar in van de controle daarop staat onder in druk het en dat leidt mogelijk uit tot meer van misstanden. Burgers die in overlast ervaren door illegale bouw tijdens of bedrijvigheid kunnen van dit melden bij op tv de gemeente, maar die van moet een afweging van uit maken: moet er gehandhaafd worden door of bestaat er op tv kans op legalisatie? op Bijvoorbeeld door met alsnog een vergunning af naar te geven of het naar bestemmingsplan de aan te passen? in Een onbegrijpelijk systeem uit dat brutale de burgers en bedrijven bevoordeeld, met oordeelde de uit Ombudsman al in eerder op onderzoek. Wat als je als het een benadeeld burger in het het gelijk wordt gesteld, maar de het gemeente van weigert om in te grijpen? met uit En in sommige uit gevallen meer werk maakt om illegale uit parktijken legaal te naar verklaren op tv in plaats van de in te grijpen. tijdens Als de rechter, de naar provincie, de Raad uit van naar State en de Ombudsman zeggen een dat de gemeente door moet in ingrijpen bij dit soort geschillen. de Maar de uit gemeente stelselmatig tijdens weigert om in te tijdens grijpen, wat resulteert in jarenlange een strijd uit met alle gevolgen van op dien. Nemen deze gemeentes van hun burgers wel uit op serieus of laten ze ze in op tv naar de kou staan?

De tijdens meeste ouders in komen er bij een scheiding in het redelijk van overleg samen de uit hoe de zorg voor de op tv kinderen wordt geregeld. naar Maar op tv hoe wordt het naar geregeld bij een met vechtscheiding? Meer dan 35.000 ouderparen op tv gaan jaarlijks op scheiden en op tv zo'n 70.000 op kinderen krijgen te horen door dat hun naar ouders uit elkaar gaan. De meeste in ouders komen er op in redelijk naar overleg het samen uit hoe ze de zorg uit voor de de kinderen en met praktische zaken een regelen. Maar steeds vaker uit gaat het mis. Dan door ontaardt een scheiding met in een vechtscheiding van en wordt het moddergooien. op van Wat gebeurt er als de met ene op ouder de andere op tv ouder onterecht zwart maakt. Waar op tv kan met dat toe leiden? En wie beoordeelt het in zo'n met situatie welke ouder naar gelijk heeft? Een op scheiding is voor van ouders en kinderen op tv een turbulente periode. Gelukkig tijdens een zijn veel ouders uiteindelijk op wel in staat uit praktische en financiële het zaken en in de zorg voor hun kinderen naar zelf in overleg te met regelen. Naar met schatting 20 procent met lukt op tv het niet om er onderling naar uit te op tv komen. Met alle gevolgen en een het mogelijk emotionele schade voor uit de kinderen. Voor sommige ouders door het leidt de scheiding tijdens er toe dat zij op tv kun kinderen uiteindelijk niet of op tv nauwelijks meer op zien. Soms omdat de naar uit rechter dat bepaalt, maar in in andere de gevallen omdat een ouder weigert in de kinderen uit een handen te geven het aan de van andere ouder. Wat op kunnen ouders in zo'n geval met met doen? De Monitor onderzoek naar conflictscheidingen. tijdens naar Hoe is het geregeld in Nederland? op tv Hebben naar ouders die hun van kinderen niet meer zien in genoeg middelen naar als de andere ouder op niet meewerkt aan een met naar omgangsregeling? Ondanks dat de het rechter heeft besloten dat er op een omgangsregeling met moet een komen? Wat doe op tv je dan als ouder met en wat kan op je?

Asielkinderen zouden tijdens door het kinderpardon in van aanmerking komen de voor een naar permanent verblijf. Maar werkt op tv deze regeling wel zoals op van bedoeld? Of werkt het juist door averechts? uit Oktober 2012 werd besloten naar dat asielkinderen die langdurig in met Nederland verblijven het in aanmerking een komen voor een verblijfsvergunning. in Al in van maart 2013 door plaatsen enkele partijen serieuze kanttekeningen, bijvoorbeeld van bij het met criterium van dat alleen kinderen in aanmerking op komen naar die al die vijf in jaar onder toezicht op tv van de rijksoverheid hebben gestaan, tijdens een gemeentelijke uit overheid telt niet de mee. Er is ook op veel de kritiek op de het meewerkcriterium: Veel een kinderen krijgen geen verblijfsvergunning tijdens omdat zij het zelf of hun ouders in het naar verleden een niet voldoende vrijwillig hebben meegewerkt een aan uitzetting. het Een door vreemd gegeven: meewerken aan uit uitzetting om in aanmerking te tijdens komen voor in permanent verblijf. Op in voorhand het lijkt dat af in te schrikken om tijdens een aanvraag te doen op voor de kinderpardonregeling. Sinds 2013 met tijdens hebben maar 29 met kinderen een status naar gekregen op basis een van het kinderpardon. Terwijl in uit totaal maar uit liefst 1480 een aanvraag in hebben de gedaan. En in 2016 heeft de van de 120 aanvragers tijdens tot nu tijdens toe naar maar 1 kind een kinderpardon door gekregen. met De huidige Kinderombudsman, tijdens Margrite Kalverboer, vindt dat er de veel meer met moet worden in gekeken naar het belang van op tv het kind. Zij de zegt daarover: 'Het probleem uit ligt in naar de uit strenge gronden van tijdens de regeling. Het meewerkcriterium wordt naar voortdurend toegepast; kinderen het moeten aantonen dat zij met of hun de ouders actief met hebben meegewerkt aan hun terugkeer. uit Het uit lijkt meer op op een vertrekverplichting, want het wordt in namelijk op té strikt toegepast door naar de Immigratie- en Naturalisatiedienst met tijdens (IND) en rechters. de Ze kijken te weinig inhoudelijk op naar een zaak naar en uit naar het belang van door het kind en dat is uit in strijd met met uit het kinderrechtenverdrag.' In dit met dossier doet van De Monitor onderzoek naar de uitwerking in van de met huidige een kinderpardonregeling. Hoe werkt deze regeling in met de praktijk van als er een maar zo van weinig kinderen voor de in aanmerking komen? Het naar lijkt dus behoorlijk met ingewikkeld om in aanmerking te in komen uit voor de regeling. Als uit je kijkt naar de de feiten, bestaat op het kinderpardon het dan überhaupt tijdens wel?

Een op tv huis kopen van met korting en dan blijkt tijdens dat je de uit korting moet terugbetalen. Is uit hier sprake het van misleiding of het zijn de kleine van lettertjes niet goed de gelezen? Wanneer is met korting het ook echt korting? De huizenprijzen in door de steden met stegen het afgelopen jaar een een hard. Biedingen ver boven de van vraagprijs lijken uit op sommige plekken tijdens meer regel dan uitzondering. Veel in huizen in zijn inmiddels alweer duurder dan tijdens in door het topjaar 2008, voordat naar de crisis uitbrak. Zijn op tv we weer een op tv huizenbubbel naar aan het creëren? van Voor sommige mensen is naar er een uitweg om een ondanks een een beperkt budget toch met in aanmerking te komen tijdens voor een koophuis: van de door koopgarantregeling. Je het koopt met korting een tijdens huis van de woningcorporatie. Als naar je weer wilt op verhuizen, moet je door het de huis weer terugverkopen aan de met corporatie en in wordt het openstaande bedrag een verrekend. met Het voordeel is dat je een naar altijd een koper hebt voor door je naar huis. Maar wat met als het huis met na bezoek van met de taxateur ineens enorm in het waarde is gedaald? Dan met zit je met naar een enorme restschuld. van Dat met is een risico uit van het spel. Maar wordt in dat in wel altijd fair met gespeeld? Want de uit taxateur is ingehuurd door op tv de woningcorporatie. uit En die op tv kan een belang hebben bij een van uit lage taxatie. Hoe minder de zij betalen op voor de woning, hoe meer door winst ze erop kunnen in maken. Meerdere het tipgevers melden zich bij tijdens De Monitor met de de het klacht dat op tv zij vinden dat uit ze de dupe zijn geworden van een de koopgarantregeling. op tv Ze twijfelen in aan de taxaties door die gemaakt zijn op in hun huizen. Te duur een aangekocht en met uiteindelijk zitten velen de van de hen met een door restschuld omdat de naar taxatie bij verkoop enorm tegenvalt. in Daarnaast zijn uit er ook veel mensen met boos, omdat ze vinden de dat in ze niet goed zijn voorgelicht in over in het terugbetalen van naar de korting. met Want is de korting wel een echt korting door of toch meer van een uitgestelde door lening. De Monitor met doet onderzoek naar deze het regeling.

We de moeten steeds meer van flexibel gaan werken, we uit worden in steeds minder vaak in vaste dienst uit het genomen. Maar is dat voor de elk beroep ook op tv ideaal? De voors de en te... We zijn naar het in Nederland steeds op flexibeler gaan werken. Vier van de een tien werkenden hebben door geen vast uit contract. Daarmee lopen uit we door voor op de rest van in Europa. het Of achter. Het met is namelijk de met vraag of het zo'n positieve van ontwikkeling door is. Het Centraal op Planbureau schreef enkele op tv weken terug dat op economische het gronden niet te zeggen van uit valt welke verhouding tussen vast van en flexibel ideaal het is. Natuurlijk zijn er van voordelen van uit veel flexibele arbeid. Bedrijven een kunnen beter met inspelen op onverwachte naar ontwikkelingen en een dat is beter voor de de economie. door De nadelen zijn ook duidelijk: in flexwerkers hebben op een grotere uit kans op tijdens werkloosheid en armoede. Er het zijn veel flexwerkers die in een door goede boterham verdienen, tijdens maar de meesten door zijn laagopgeleid en verdienen een relatief minder. Uit van de eerste reacties op ons in dossier uit blijkt dat tijdens velen het niet leuk op tv vinden om van op tv contract naar op tv contract te gaan. een De Monitor brengt in het kaart hoe het is de om een flexbestaan te op tv een leiden. Is er met wat aan de positie uit van flexwerkers een te doen, of moeten we het de het zo laten omdat het een tijdens broodnodige structuur in is die onze naar economie een voorsprong geeft met op andere landen? met Een andere grote vraag met is hoe in sommige sectoren flexwerk gebruiken. op tv Veel tipgevers uit zijn de werkzaam in de thuiszorg, het op onderwijs van en de staalindustrie. Maar er zijn tijdens meer plekken in waar een flexwerkers onder druk staan of met zich onder druk gezet de voelen. in De Monitor duikt in de van op wereld van de uit flexwerkers.

augustus 2017
28-05-2017 22:40

Voedselverspilling (2/2)

De Monitor - Voedselverspilling (2/2)

Wat gebeurt er met ons voedselafval? Een deel wordt gebruikt om groene stroom op te wekken in vergisters, gesubsidieerd door de overheid. Maar het is duurzamer om er veevoer van te maken. Wat gebeurt er met ons voedselafval? Het blijkt dat ...

21-05-2017 22:40

Voedselverspilling (1/2)

De Monitor - Voedselverspilling (1/2)

Wereldwijd gaat naar schatting een derde van voor mensen bedoeld voedsel verloren. En ook in Nederland wil het maar niet lukken om voedselverspilling goed te bestrijden. Ieder van ons verspilt elk jaar ruim 100 kilo voedsel. We blijven op g...

14-05-2017 22:40

Verkeersveiligheid

De Monitor - Verkeersveiligheid

Als bewoners klagen over verkeersonveilige situaties, worden ze nog al eens van het kastje naar de muur gestuurd. Politie en gemeenten wijzen naar elkaar als het gaat om de verantwoordelijkheid. Afgelopen jaar waren er zo'n 600 dodelijke ve...

07-05-2017 22:40

Dier en Bouw

De Monitor - Dier en Bouw

Wie wil bouwen, moet onderzoeken of hij niet in het leefgebied van een beschermde diersoort binnendringt. Maar gebeuren deze onderzoeken ook grondig en volgens de regels? 'Huismus zit bewoners en aannemers Lelystad dwars'. 'Dassenburcht bre...

30-04-2017 22:35

Lokaal Bestuur

De Monitor - Lokaal Bestuur

Wat als je als burger aanklopt bij je gemeente omdat je last hebt van illegale bedrijvigheid? Staat de gemeente dan aan jouw kant of wordt ervoor gekozen om de illegale praktijken te legaliseren? Gemeentes hebben veel invloed op onze leefom...

23-04-2017 22:35

De ziekte van Lyme

De Monitor - De ziekte van Lyme

Doe-het-zelf tests die uitsluitsel moeten geven of je een ziekte of aandoening hebt. Hoe betrouwbaar zijn die en wat als je daar op aangewezen bent omdat reguliere zorg te kort schiet? Wie wil weten of hij een bepaalde aandoening heeft, is ...

09-04-2017 22:35

Het UWV

De Monitor - Het UWV

Je arts adviseert je om te stoppen met werken vanwege een ziekte. Maar het UWV vindt dat je nog volledig aan de slag kan. Zijn zij dan te streng of had je te veel hoop op een afkeuring? 'Keuringsartsen omzeilen je klachten en geven er een c...

02-04-2017 22:35

Schade gasboringen

De Monitor - Schade gasboringen

Groningers met schade aan hun huizen door gasboringen voelen zich in de steek gelaten. Jarenlang voeren zij een strijd om gecompenseerd te worden. Waarom gebeurt dat niet in alle gevallen? Gasboringen in Groningen hebben de afgelopen jaren ...

26-03-2017 22:45

Verkeersveiligheid

De Monitor - Verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid kan nogal verschillen per gemeente. Doen de Nederlandse gemeenten er genoeg aan om burgers veilig te laten deelnemen aan verkeer? Of hebben ze daarvoor te weinig middelen? Afgelopen jaar waren er zo'n zeshonderd dodelijke...

19-03-2017 22:40

Kindermishandeling

De Monitor - Kindermishandeling

Waarheidsvinding is van belang bij meldingen van kindermishandeling. Het kan van evident belang zijn bij rechtszaken over de mishandeling. Maar is de kwaliteit van de onderzoeken wel goed? Zo'n 120.000 kinderen in Nederland zijn het slachto...

12-03-2017 22:40

Lokaal Bestuur

De Monitor - Lokaal Bestuur

Bouwen in strijd met het bestemmingsplan mag niet. Maar hoe gaan gemeentes om met illegale bouw of bedrijvigheid? En als er overlast ontstaat, nemen zij dan de belangen van burgers serieus? Gemeentes hebben veel invloed op onze leefomgeving...

29-01-2017 22:35

Vechtscheiding

De Monitor - Vechtscheiding

De meeste ouders komen er bij een scheiding in redelijk overleg samen uit hoe de zorg voor de kinderen wordt geregeld. Maar hoe wordt het geregeld bij een vechtscheiding? Meer dan 35.000 ouderparen gaan jaarlijks scheiden en zo'n 70.000 kin...

22-01-2017 22:35

Het kinderpardon

De Monitor - Het kinderpardon

Asielkinderen zouden door het kinderpardon in aanmerking komen voor een permanent verblijf. Maar werkt deze regeling wel zoals bedoeld? Of werkt het juist averechts? Oktober 2012 werd besloten dat asielkinderen die langdurig in Nederland ve...

15-01-2017 22:35

Koophuis (3/3)

De Monitor - Koophuis (3/3)

Een huis kopen met korting en dan blijkt dat je de korting moet terugbetalen. Is hier sprake van misleiding of zijn de kleine lettertjes niet goed gelezen? Wanneer is korting ook echt korting? De huizenprijzen in de steden stegen het afgelo...

08-01-2017 22:35

Flexwerk

De Monitor - Flexwerk

We moeten steeds meer flexibel gaan werken, we worden steeds minder vaak in vaste dienst genomen. Maar is dat voor elk beroep ook ideaal? De voors en te... We zijn in Nederland steeds flexibeler gaan werken. Vier van de tien werkenden hebbe...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 5. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

De Monitor gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van De Monitor de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van De Monitor bij De Monitor liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van De Monitor. Heb je een uitzending van De Monitor gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

De Monitor gemist

Uitzending gemist van De Monitor? Op deze pagina vind je alle uitzendingen van De Monitor, uitgezonden op Nederland 2. Heb je een uitzending van De Monitor gemist? Kijk deze dan hier terug!

Uitzending gemist van De Monitor? Hier kun je alle uitzendingen van De Monitor kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 72
  • Laatste uitzending op 28-05-2017 om 22:40 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!

Cookies

Hebikietsgemist.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op "Akkoord" te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Akkoord