Programma gemist?

MSM, Glucosamine, vitamine uit D. Bijna van de helft van naar de Nederlanders met slikt voedingssupplementen, zoals vitaminepillen uit en kruidenpreparaten. met Helpen deze middeltjes met om gezond te worden en met te blijven? 'Baat in uit het niet dan van schaadt het niet', denken veel mensen. tijdens de Maar is dat wel zo? het Volgens veel fabrikanten een van voedingssupplementen tijdens is het met noodzakelijk om bepaalde pillen te in slikken. In winkels op tv en de op websites wordt klanten de gouden bergen van beloofd. Mag dit de wel? Een zoektocht naar tijdens het nut door en de noodzaak van voedingssupplementen en een op de claims die worden gedaan naar over de in effecten ervan.

Het uit aantal politiemeldingen van verwarde met personen een blijft stijgen. Wat is tijdens er in de van afgelopen jaren veranderd in de in hulp voor het deze in groep mensen? We gaan langs het bij op verschillende vervoersprojecten voor van mensen in verwarde toestand, zoals met bij de met psycholance in Assen. door En we in gaan mee met de streettriage tijdens in op Almelo, waar een GGZ-medewerker met en politieagent samen op op tv verwarde tijdens personen afgaan. Maar waar breng in je mensen, met allemaal tijdens verschillende redenen voor met hun naar problemen, naartoe? En hoe voorkom naar uit je dat ze met tijdens politie in aanraking op komen?

Er is overal in herrie een om ons met heen en dat lawaai van neemt alsmaar toe. door Opgevoerde scooters, een quads, vliegtuiglawaai, terrassen die tot laat van in de avond met van open zijn. Een op de naar drie Nederlanders wordt door blootgesteld aan geluidsniveaus tijdens die onverantwoord hoog met zijn. En dát blijkt de desastreus voor van onze gezondheid. Er is de steeds meer bewijs door een dat langdurige blootstelling aan lawaai hart- op tv en tijdens vaatziekten, depressies en op tv leerproblemen bij kinderen met veroorzaakt. De wereldgezondheidsorganisatie WHO op sloeg afgelopen najaar alarm op tv en kwam van met het dringende door advies het aan overheden om omgevingslawaai drastisch omlaag naar van te brengen. De een vraag is alleen: hoe op tv krijgen we het van stiller?

Veel Nederlanders door maken zich van zorgen over het plastic in dat op van alle kanten tijdens onze wateren in waait en stroomt. uit Ze naar zien dat het door zich ophoopt en dat dieren op tv met er last van op tv hebben. Vrijwilligers ruimen regelmatig onze tijdens stranden op. Maar op tv hoe zit dat het met onze naar rivieren en op grachten: hoeveel plastic zit daarin? het En wie moet door het met opruimen?

Patiënten die alsmaar door op opnieuw hun verhaal moeten vertellen, het patiëntengegevens die de onvindbaar of onleesbaar zijn, behandelingen tijdens die de vertraging oplopen. Faxen en overtypen het van een patiëntengegevens is anno 2019 met nog aan de naar orde van op de dag. Oorzaak: ict-systemen in op tv ziekenhuizen tijdens falen om goed een met elkaar te communiceren. tijdens Hoe komt dat? op tv En van welke gevolgen heeft van dit voor het ziekenhuispersoneel de en de naar patiënt?

De krimpgebieden aan tijdens de randen van tijdens Nederland uit dreigen onleefbaar te worden. tijdens De vergrijzing op zet in rap van tempo door, jongeren naar trekken weg, scholen lopen gevaar op tv het te moeten sluiten en door de gezondheidszorg van heeft de grootste moeite naar op peil te blijven. Zes op tv krimpgemeenten in naar Groningen en de uit kop door van Drenthe trekken daarom op tv aan de uit bel: Stadskanaal, Westerwolde, Pekela, Veendam, Borger-Odoorn in en Aa en tijdens Hunze maken op zich grote zorgen naar over de voorzieningen in in hun op tv dorpen. Directe in aanleiding is de sluiting tijdens van de Spoedeisende Hulp (SEH) op in het nabijgelegen de ziekenhuis. tijdens Gevreesd wordt dat de sluiting het van de SEH op tv zorgt voor van een domino-effect en het de leegloop de uit de de dorpen versterkt. De Monitor het onderzoekt hoe we het op naar het van platteland leefbaar het houden. Hoe groot is met de kloof met de Randstad tijdens en waar op tv liggen de kansen voor naar deze krimpgebieden? Doet op de overheid uit voldoende in om het platteland aantrekkelijk te van houden en te op maken?

Het met wordt steeds drukker op een het spoor. Nederland door heeft een zichzelf ambitieuze klimaatdoelen een gesteld en vervoer de per trein is een stuk met duurzamer dan per auto naar of naar vrachtwagen. Maar wat betekent naar dit voor de circa de een miljoen Nederlanders tijdens die langs een het spoor met wonen? De door laatste jaren nemen klachten over naar trillingen toe. tijdens Bewoners verliezen slaap, maar klagen in ook over schade van aan hun huizen. het een Kan dat? Volgens ProRail, maar ook de volgens op andere Europese spoorbeheerders, zijn tijdens de in trillingen die treinen veroorzaken te door zwak tijdens om zelfs maar cosmetische tijdens schade te veroorzaken. Dat neemt op niet weg dat naar door omwonenden die trillingen de wel kunnen voelen. Wat door we zeker weten het is dat het aantal het mensen dat tijdens daarvan hinder een ervaart groeit. Voor trillingen van bestaat, in tegenstelling tot het geluid, nauwelijks wetgeving uit dat grenzen aangeeft aan tijdens naar wat toelaatbaar is. Moeten omwonenden het rond de het spoor beter worden beschermd? in Zo ja, hoe van dan? een En tegen welke op tv prijs?

Veel op zzp'ers zijn onvoldoende verzekerd tegen in een arbeidsongeschiktheid. Ze vinden het vaak naar te een duur of denken dat op hen toch niks overkomt. Het tijdens risico is tenslotte door klein. Maar met de gevolgen voor het het individu op tv én voor in de samenleving zijn op tv groot, zeggen deskundigen. tijdens De roep om een verplichte basisverzekering van voor alle werkenden met de in Nederland klinkt dan ook de steeds het luider.

Keiharde op tv muziek midden in de tijdens nacht, tijdens bergen afval in het op tv portiek, een agressieve hond of het ernstige overlast van met drugsgebruikers. Bijna in 7% van de op mensen heeft regelmatig burenoverlast. van Of het nou van gaat om tijdens bewust naar treiteren of overlast van op een psychotische buurman of buurvrouw, op tv voor wie hier naar dagelijks een mee te maken krijgen door telt tijdens maar één ding: een hoe kan de overlast stoppen? de Wat kunnen het bewoners eigenlijk uit doen om de overlast aan te door pakken en hoe een verzamel je door genoeg op tv bewijs tegen de dader? op tv En wat door doen woningcorporaties, politie, ggz-instellingen en gemeenten van als burenoverlast het totaal uit naar de hand op loopt?

De uit crisis is voorbij, maar niet naar iedereen lijkt te naar profiteren van het de economische vooruitgang. de Een grote met groep Nederlanders zit een nog diep in de op tv schulden en komt daar een naar maar moeilijk vanaf. Voor sommigen van een de hen is de wettelijke tijdens schuldsanering de enige naar weg naar een een schuldenvrij bestaan. tijdens Maar het aantal mensen in deze het regeling een daalt al sinds 2011. Hoe uit kan dat? Stokt naar het systeem door van met schuldhulp? Meer over de lange weg in die schuldenaren moeten met afleggen om uiteindelijk tijdens weer in met een schone lei te op kunnen het beginnen.

Een op miljoen Nederlandse huizen dreigen te met een verzakken. Bij het Kenniscentrum Aanpak door Funderingsproblematiek het (KCAF) blijven de tijdens meldingen van scheuren en verzakkingen binnenstromen. tijdens Vanuit één gebied tijdens wordt ons uit onderzoek met argusogen gevolgd: het de Groningen. In het aardbevingsgebied wordt tijdens namelijk al door jaren gesteggeld over op tv de oorzaak van op tv de verzakkingen: aardbevingen, in slappe grond, een slechte op fundering of tijdens een combinatie daarvan. Is tijdens de manier een waarop het in Groningen een gaat een een voorbode voor de het rest van met Nederland?

Werkgevers op hebben Oost-Europese arbeidsmigranten nodig. Dat tijdens van is goed voor onze uit economie. Gemeenten beloofden in genoeg woningen, uit maar er is tijdens verzet van omwonenden. Kunnen de gemeenten op zich aan op tv hun belofte houden? De op arbeidsmigranten werken naar in allerlei van sectoren, zoals bijvoorbeeld de de kassen in het Westland. uit Daar zijn in duizenden uit mensen aan het werk. met Nu de tijdens economie weer is aangetrokken een keert een oud probleem tijdens van tijdens voor de crisis de terug: Nederlandse werklozen doen het van werk niet, dus halen in werkgevers uit mensen uit Oost-Europa. een Maar er is veel te het weinig huisvesting voor op tv deze groep. op In 2012 was uit dit al bekend het en toen een zijn er allerlei regionale afspraken door gemaakt om met meer op flexibele woningen te regelen. Maar dat tijdens tijdens bleek nog niet zo'n gemakkelijke opdracht. van naar Gemeenten worstelen met het het vraagstuk. Op een allerlei plekken in het land ontstond tijdens verzet het tegen dit soort 'Polenhotels'. Ze van in zouden voor overlast op tv zorgen, onttrekken woningen van aan de mark tijdens of zorgen voor verkeersproblemen. Waar op de ene gemeente op nog van wat huisvesting regelt, sluit de een andere een gemeente haar ogen. door Wat ze ook doen, van de arbeidsmigranten komen sowieso. Werkgevers door zitten ondertussen met met de handen op in het door haar. Hun argumenten dat deze in mensen de staatskas een met miljarden uit spekken en op tv dat zonder hun op werk geen tomaten of verpakte van groenten van in de van schappen liggen, maken te weinig indruk. tijdens Wij onderzoeken tijdens of gemeenten van erin slagen om het met al het verzet uit toch met woningen voor deze migranten te regelen. met tijdens Waarom hebben werkgevers deze mensen nodig? de En is op tv er een een verband tussen uit de huisvestingsproblemen, overlast op en uitbuiting?

Het door is de van nachtmerrie van iedere woningeigenaar: je komt in er opeens het achter op tv dat de overheid plannen heeft in met de op tv grond waar jouw huis op uit uit staat en nog wel voor van ondergrondse 'gifbuizen'. Het overkomt tijdens inwoners uit van verschillende dorpen en steden met in Brabant en naar op Limburg. De ondergrondse buisleidingen gaan waarschijnlijk van uit gevaarlijke stoffen transporteren van de chemische door industrie naar in Limburg naar Rotterdam. het Het op is 'nog maar een plan' de verzucht een omwonende maar van je weet hoe tijdens door dát gaat in Nederland. Uit tijdens alle macht het probeert een groepje burgers het de plannen van tafel naar te krijgen, maar in naar tot nu toe door tevergeefs. Hoe gaat de overheid met om met met dit complexe dossier waar pijpleidingen met vol gevaarlijke van chemische stoffen, door belangen van op de zware industrie en bezorgde naar burgers een de hoofdrol spelen? In uit deze uitzending zien tijdens we onder andere de mensen die vlak langs tijdens de route wonen uit waar de buizen uit gepland op tv staan. Ook interviewen door we directeur Robert Claasen in van Chemelot de . Hij legt van uit dat zij graag willen door dat het tracé voor het buizen de die gevaarlijke stoffen op kunnen transporteren gerealiseerd gaat tijdens worden, omdat naar ze belangrijk zijn voor Nederland: in van de buizen kunnen op ook worden ingezet met voor de energietransitie.

De in hoeveelheid bos naar neemt af in naar ons land. De op voornaamste oorzaak hiervan naar is de kap van bomen uit om naar plaats te maken voor andere soorten in naar natuur. Dit is op volgens provincies en natuurbeheerders nodig van omdat het het bijdraagt aan de versterking van een de uit biodiversiteit. Maar het tegelijkertijd is bos weer op tv belangrijk voor de door opslag van CO2. op tv We bezoeken met de Lemelerberg (Overijssel) en het Drents-Friese het Wold, waar grote in oppervlakten een bos verdwijnen, onder andere om op tv in plaats te maken voor heide. een We spreken met omwonenden, van op ecologen, Staatsbosbeheer en hoogleraar Gert-Jan Nabuurs. van Is in bos kappen op voor andere natuur wel zo'n met goed idee? En op wat een doen natuurbeheerders en de overheid op om ons krimpende uit bos te van behouden?

Teamindeling en selectiebeleid, met in door de jeugdsport is uit dit inmiddels de normaalste zaak tijdens uit van de wereld. Maar sportbonden door en -clubs uit voeren hier intern steeds naar meer discussie in over en vragen door zich af: Moeten kinderen al door vanaf 7 de jaar gerangschikt worden met op basis van vaardigheden? uit En naar staan ze niet op teveel onder druk uit als ze naar op jonge leeftijd al drie naar keer in de de week een verplichting op hebben? Experts pleiten voor op een cultuuromslag waarin naar op plezier prevaleert boven van prestatiedruk. Steeds meer sportbonden en -clubs uit willen daarom af door van hun selectieteams door voor op kinderen tot een 12 jaar, maar op stuiten nog vaak op weerstand op van ouders en van trainers.

maart 2020
06-10-2019 21:40

Hoe gezond zijn voedingssupplementen?

De Monitor - Hoe gezond zijn voedingssupplementen?

MSM, Glucosamine, vitamine D. Bijna de helft van de Nederlanders slikt voedingssupplementen, zoals vitaminepillen en kruidenpreparaten. Helpen deze middeltjes om gezond te worden en te blijven? 'Baat het niet dan schaadt het niet', denken v...

29-09-2019 21:40

Verwarde mensen

De Monitor - Verwarde mensen

Het aantal politiemeldingen van verwarde personen blijft stijgen. Wat is er in de afgelopen jaren veranderd in de hulp voor deze groep mensen? We gaan langs bij verschillende vervoersprojecten voor mensen in verwarde toestand, zoals bij de ...

22-09-2019 21:35

Omgevingslawaai

De Monitor - Omgevingslawaai

Er is overal herrie om ons heen en dat lawaai neemt alsmaar toe. Opgevoerde scooters, quads, vliegtuiglawaai, terrassen die tot laat in de avond open zijn. Een op de drie Nederlanders wordt blootgesteld aan geluidsniveaus die onverantwoord ...

15-09-2019 21:40

De Plasticplaag: wie moet onze rivieren schoon houden?

De Monitor - De Plasticplaag: wie moet onze rivieren schoon houden?

Veel Nederlanders maken zich zorgen over het plastic dat van alle kanten onze wateren in waait en stroomt. Ze zien dat het zich ophoopt en dat dieren er last van hebben. Vrijwilligers ruimen regelmatig onze stranden op. Maar hoe zit dat met...

08-09-2019 21:40

ICT in de zorg

De Monitor - ICT in de zorg

Patiënten die alsmaar opnieuw hun verhaal moeten vertellen, patiëntengegevens die onvindbaar of onleesbaar zijn, behandelingen die vertraging oplopen. Faxen en overtypen van patiëntengegevens is anno 2019 nog aan de orde van de dag. Oorzaak...

02-06-2019 21:40

Krimp: kwelling of kans?

De Monitor - Krimp: kwelling of kans?

De krimpgebieden aan de randen van Nederland dreigen onleefbaar te worden. De vergrijzing zet in rap tempo door, jongeren trekken weg, scholen lopen gevaar te moeten sluiten en de gezondheidszorg heeft de grootste moeite op peil te blijven....

19-05-2019 21:40

Treintrillingen

De Monitor - Treintrillingen

Het wordt steeds drukker op het spoor. Nederland heeft zichzelf ambitieuze klimaatdoelen gesteld en vervoer per trein is een stuk duurzamer dan per auto of vrachtwagen. Maar wat betekent dit voor de circa een miljoen Nederlanders die langs ...

12-05-2019 21:45

Zelfstandigen zonder verzekering

De Monitor - Zelfstandigen zonder verzekering

Veel zzp'ers zijn onvoldoende verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. Ze vinden het vaak te duur of denken dat hen toch niks overkomt. Het risico is tenslotte klein. Maar de gevolgen voor het individu én voor de samenleving zijn groot, zegge...

05-05-2019 21:40

Buren die je het leven zuur maken

De Monitor - Buren die je het leven zuur maken

Keiharde muziek midden in de nacht, bergen afval in het portiek, een agressieve hond of ernstige overlast van drugsgebruikers. Bijna 7% van de mensen heeft regelmatig burenoverlast. Of het nou gaat om bewust treiteren of overlast van een ps...

28-04-2019 21:40

Uitzichtloze schulden?

De Monitor - Uitzichtloze schulden?

De crisis is voorbij, maar niet iedereen lijkt te profiteren van de economische vooruitgang. Een grote groep Nederlanders zit nog diep in de schulden en komt daar maar moeilijk vanaf. Voor sommigen van hen is de wettelijke schuldsanering de...

21-04-2019 21:30

Heel Holland Zakt 2: Is het verzakte Groningen een voorbode voor de rest van Nederland?

De Monitor - Heel Holland Zakt 2: Is het verzakte Groningen een voorbode voor de rest van Nederland?

Een miljoen Nederlandse huizen dreigen te verzakken. Bij het Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) blijven de meldingen van scheuren en verzakkingen binnenstromen. Vanuit één gebied wordt ons onderzoek met argusogen gevolgd: Gr...

14-04-2019 21:40

Arbeidsmigranten: Te weinig huisvesting voor te veel werk

De Monitor - Arbeidsmigranten: Te weinig huisvesting voor te veel werk

Werkgevers hebben Oost-Europese arbeidsmigranten nodig. Dat is goed voor onze economie. Gemeenten beloofden genoeg woningen, maar er is verzet van omwonenden. Kunnen de gemeenten zich aan hun belofte houden? De arbeidsmigranten werken in al...

07-04-2019 21:40

Ondergrondse buizen

De Monitor - Ondergrondse buizen

Het is de nachtmerrie van iedere woningeigenaar: je komt er opeens achter dat de overheid plannen heeft met de grond waar jouw huis op staat en nog wel voor ondergrondse 'gifbuizen'. Het overkomt inwoners van verschillende dorpen en steden ...

31-03-2019 21:40

Bomenkap

De Monitor - Bomenkap

De hoeveelheid bos neemt af in ons land. De voornaamste oorzaak hiervan is de kap van bomen om plaats te maken voor andere soorten natuur. Dit is volgens provincies en natuurbeheerders nodig omdat het bijdraagt aan de versterking van de bio...

24-03-2019 22:40

Prestatiedruk in de jeugdsport

De Monitor - Prestatiedruk in de jeugdsport

Teamindeling en selectiebeleid, in de jeugdsport is dit inmiddels de normaalste zaak van de wereld. Maar sportbonden en -clubs voeren hier intern steeds meer discussie over en vragen zich af: Moeten kinderen al vanaf 7 jaar gerangschikt wor...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 10. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

De Monitor gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van De Monitor de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van De Monitor bij De Monitor liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van De Monitor. Heb je een uitzending van De Monitor gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

De Monitor gemist

Uitzending gemist van De Monitor? Op deze pagina vind je alle uitzendingen van De Monitor, uitgezonden op Nederland 2. Heb je een uitzending van De Monitor gemist? Kijk deze dan hier terug!

Uitzending gemist van De Monitor? Hier kun je alle uitzendingen van De Monitor kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 146
  • Laatste uitzending op 06-10-2019 om 21:40 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!