Programma gemist?

Aflevering 11 - de Reportagemagazine. Prestatiedruk in naar de jeugdsport. Teamindeling en selectiebeleid, in met in de jeugdsport de is dit inmiddels uit de normaalste zaak op van de wereld. Maar op sportbonden en -clubs voeren de hier intern steeds in meer op tv discussie over en vragen zich met af of van kinderen al vanaf in zeven jaar gerangschikt tijdens moeten worden op basis van uit vaardigheden. En staan het ze niet het teveel onder druk met als ze door op jonge leeftijd door al drie de keer in de week een een verplichting hebben? naar Experts pleiten voor een een cultuuromslag, waarin plezier prevaleert het het boven prestatiedruk. Steeds meer een sportbonden en op tv -clubs willen daarom af een van hun op selectieteams voor kinderen het tot 12 jaar, maar stuiten nog op tv vaak op weerstand uit van ouders het en uit trainers.

Bijna iedereen bezwijkt op tv weleens uit voor een met zak snoep bij het tanken uit of voor een op tv saucijzenbroodje als je in op op de trein wacht. Af en toe naar kan niet door zoveel kwaad, op maar we in worden levensgevaarlijk dik, blijkt op uit de cijfers. Bijna met de helft van van de Nederlandse van volwassenen heeft inmiddels overgewicht. Geschat een wordt dat in in 2040 al van 62 de procent van de uit mensen overgewicht heeft. We op moeten onze leefstijl van dus gaan de veranderen. Maar dat is van makkelijker gezegd dan gedaan. uit Want ongezond naar voedsel is overal tijdens om ons heen en we naar uit worden dagelijks verleid om de het te eten. Zijn we in hier wel door tegen bestand of door moeten in er drastische maatregelen komen om onze een dikmakende omgeving aan tijdens op tv te pakken? Of op zijn de commerciële belangen te op groot om echt in het een te grijpen? En zit de consument met naar eigenlijk wel op door gezonde voeding te de wachten?

Ieder de jaar worden er naar in Nederland zo'n 35.000 gedetineerden uit de vrijgelaten. Voor een goede reïntegratie op is werk van cruciaal het belang. Maar van met een detentieverleden op is het niet door makkelijk om een baan op te door krijgen. Bijna de helft in leeft van op tv een uitkering. Een deel naar heeft helemaal geen een inkomen. De grote op afstand tot de arbeidsmarkt op tv gaat vaak tijdens vergezeld met problemen op op op het gebied van wonen. Daarnaast zijn uit in er schulden en ontbreekt er vaak op een sociaal netwerk. met de Het risico op recidive wordt een hierdoor vergroot. met De helft van de de ex-gedetineerden op tv gaat binnen twee jaar opnieuw het de met fout in. Hoe worden de een gedetineerden binnen de de gevangenismuren in op hun terugkeer voorbereid? van Zorgt de overheid in voor goede nazorg? En zit naar een het werkgever wel op op een ex-gevangene te wachten? uit En niet een in de laatste van plaats: hoe gemotiveerd is de met op ex-gedetineerde zelf?

Vanavond staat in op tv De Monitor in de naar volgende vraag centraal: cosmetische producten: Wat naar zit er in? een En is de dat eigenlijk wel het gezond? Persoonlijke naar verzorging vinden we een belangrijk. En als het op even kan, naar willen we er graag door mooier, slanker naar en jonger uitzien dan we zijn. van Daar uit spelen fabrikanten van cosmetische tijdens producten handig op de in. Consumenten gebruiken de soms wel tien naar verschillende producten per dag. met Van tandpasta en door douchegel tot crèmes een met en make-up. Gemiddeld zitten uit er tien tot vijftig de verschillende het bestanddelen in een product. op Bij complexe van parfums kan dat oplopen tot wel een 170 ingrediënten. Maar de de wat weten we uit eigenlijk van de cosmetica op tv die we dagelijks gedachteloos met op ons lichaam smeren? een Wat naar zit er in? Is met dat eigenlijk een wel gezond? uit En wie controleert uit dat?

'Iedere nacht met piept en kraakt met het hier. een De muren zitten vol met op tv met scheuren, deuren gaan niet meer dicht. een van Ons huis breekt naar doormidden en zakt langzaam op tv weg.' Tipgever tijdens Pieter Dekker uit het Friese in Spanga weet niet wat het hij meemaakt. door 'De oorzaak? van Sinds die extreme in droogte van tijdens afgelopen zomer is het ineens hard tijdens gegaan. de En we kunnen door nergens terecht met de onze schade. tijdens De overheden sturen ons met een het kluitje op tv in het riet.' Het verhaal met van op tv de familie Dekker naar staat niet op zichzelf. Uit uit onderzoek naar van de TU Delft blijkt op dat de het Nederlandse bodem veel meer uit zakt in dan verwacht. Dat heeft te van maken met de het de lage grondwaterstand. Wie is een er verantwoordelijk voor op de schade die ontstaat op door uit verzakkingen?

Al met maanden ondervinden inwoners het van het uit dorpje Wijk aan Zee tijdens veel last van op de zogenoemde grafietregens. met Auto's en uit ramen zitten regelmatig onder het glinsterende naar stof, afkomstig van uit het terrein van van op tv staalfabrikant Tata Steel. In met het ruim tweeduizend tijdens inwoners tellende dorpje is daarom op tv de veel onrust over de gezondheidseffecten uit van de uitstoot tijdens van de fabriek. De op tv grafietregens zorgen voor in een naar stroom aan uit klachten vanuit het dorp. Er zijn uit posteracties en met bewoners schrijven verschillende door protestliederen in om hun onvrede de te uiten. Bij velen met van hen is het vertrouwen met weg naar dat er in snel een oplossing komt uit voor de overlast. En met er zijn vragen over met de de handhaving door lokale overheden. van Is naar het wel mogelijk in om verantwoord en schoon de staal te maken in uit bewoond gebied de in 2019? het Kan de overheid de veiligheid op van omwonenden garanderen? Teun met van de Keuken door gaat hierover op tv in de gesprek met bezorgde inwoners, de staalfabriek in en lokale naar politici.

In op de Oostvaardersplassen op ontstond grote ophef in over de uitgehongerde, grote met grazers in het gebied. in Omdat er te door veel zijn worden ze van inmiddels preventief afgeschoten, op tot afschuw van op veel ecologen. de Ook in Limburg spelen op problemen met met wilde van dieren. De in Nederland met uitsterven uit bedreigde bever van werd hier van vijftien jaar geleden uitgezet, maar naar inmiddels gaat het een iets de té goed met het dier. het Bevers de veroorzaken overlast en zullen daarom van worden van afgeschoten. En eind januari zal tijdens de tijdens wolf zich waarschijnlijk officieel vestigen op tv in met ons land. op Hoe gaan we daarmee op tv om? Is naar ons vee nog wel veilig? het Of wordt de angst een voor van het dier overdreven? met We kijken naar het natuurbeleid het in Nederland. Bestaat tijdens er met nog wilde natuur in ons door land? En van is de manier met waarop wij uit hiermee omgaan uiteindelijk door wel het in beste voor de natuur de zelf?

Sinds een de Jeugdwet in 2015 in worden een kinderen die niet meer thuis kunnen uit wonen door bij voorkeur het opgevangen in een met gezinssituatie. Maar sinds de de invoering van de wet neemt het het aandeel op kinderen het dat wordt opgevangen in een tijdens pleeggezin tijdens of gezinshuis juist af. Ook is tijdens door er al jaren een een groot tekort aan pleeggezinnen. op tv Deskundigen uit vragen zich nu op tv af of deze idealistische en goedkope van naar optie wel altijd het beste is uit met voor het kind. Volgens hen moet op van er kritischer gekeken worden welke kinderen een het een zullen redden in het een normaal gezin en voor van wie een naar professionele een omgeving nodig is. Gemiddeld één op de de op tv drie plaatsingen in een de pleeggezin wordt namelijk door voortijdig afgebroken. Dit tijdens heeft grote gevolgen door voor het kind, van dat weer een nieuwe in negatieve ervaring van moet verwerken. In sommige in gevallen verergert het zo het probleemgedrag van tijdens een kind. naar Dan is tijdens een plek in de een residentiële de instelling soms nog het de enige optie.

Woon je de in Nederland, dan ben van je verplicht op tv je te registreren in in de met Basisregistratie Personen. Heb uit je geen vast het woonadres of een ben je dakloos? Dan de is een briefadres op bij familie of kennissen tijdens de oplossing het om je tóch in het te kunnen schrijven bij het het bevolkingsregister. een Maar dat blijkt makkelijker het gezegd dan het gedaan. Veel gemeenten door hanteren strenge regels en van wijzen aanvragen het voor een briefadres bij het op familie of kennissen af. Met door grote op tv gevolgen. Zonder registratie ontvang op je geen uitkering en uit zorgverzekering. Ook kun je tijdens geen nieuw paspoort op naar aanvragen, weet de dakloze in Miranda uit ervaring. Zij loopt op al het een jaar onverzekerd rond met met een kaakontsteking uit en op krijgt ook geen uitkering meer. Oorzaak: door van de gemeente Leeuwarden weigert haar naar in uit te schrijven op in een briefadres bij haar in ouders.

Moet op Nederland nieuwe uit kerncentrales bouwen om door de klimaatdoelen te tijdens halen en is dat een van goed uit alternatief voor windmolens, die de tijdens nodige weerstand uit oproepen bij omwonenden? de Volgens voorstanders kan het van niet anders, een want met wind- en zonne-energie op tv alleen zouden we naar het sowieso door niet redden. En bij van de met opwekking van kernenergie komt naar ook uit geen CO2 vrij. Tegenstanders wijzen juist uit op de bijkomende op tijdens risico's: het risico op een op tv ramp, het tijdens afval dat een duizenden jaren radioactief blijft en de uit hoge kosten uit van de bouw op tv van tijdens centrales. Een kerncentrale heeft echter de één levensgroot voordeel uit ten opzichte van wind door een en zon: hij doet de het ook als het een niet waait door of de zon niet schijnt. uit En de tijdens bouw van de de centrale mag duur zijn, het de stroomproductie is van daarentegen relatief het goedkoop. op tv Recent is de discussie tijdens over nut en noodzaak van uit op tv kernenergie weer opgelaaid. Zo wil met VVD-fractievoorzitter Klaas op Dijkhoff 'snel beginnen' met naar de bouw van uit kerncentrales op tv in ons land. met Vooralsnog zet Nederland door echter vooral in door op wind om op tv de CO2-uitstoot terug te dringen. En van dat roept op met van tal van plaatsen de op nodige weerstand in op bij omwonenden. Stel op dat Den Haag tijdens kiest voor kernenergie om het de klimaatdoelen te op tv halen: de Waar moeten die centrales dan met komen? op tv Wat vinden omwonenden en lokale politici uit daarvan? de En betekent dat dan dat naar we met minder door windmolens van toekunnen? De Monitor onderzoekt naar of kernenergie potentie de heeft in in Nederland en of het een van van serieus alternatief is voor in windmolens.

De helft de van de het Nederlanders is te de dik. En dat de aantal neemt alleen maar het toe. door De staatssecretaris van Volksgezondheid wil ongezond op tv leven een halt op toeroepen. op Vanaf dit jaar naar kunnen daarom een 3,5 miljoen Nederlanders uit afvallen en gezonder leren leven met de behulp van een met leefstijlcoach. De uit coach wordt volledig een vergoed het vanuit de basisverzekering. Huisartsen het moeten gaan doorverwijzen een naar deze leefstijlprogramma's de en verzekeraars met moeten het gaan betalen. het Het succes van de het leefstijlverandering van 3,5 uit miljoen in Nederlanders ligt in hun handen. de Maar zien zij zo'n op tv coach wel een zitten?

Ziekenhuizen kampen met tijdens een tekort uit aan gespecialiseerde verpleegkundigen tijdens en in medisch ondersteunend personeel. het Met alle gevolgen naar vandien: operaties worden uitgesteld door en de werkdruk de neemt toe. tijdens Verpleegkundigen op de Intensive op tv Care en de Spoedeisende Hulp door tijdens laten zien hoe het personeelstekort een inmiddels het grote invloed heeft door op hun werk. tijdens Zo hebben ze regelmatig het tijdens gevoel dat uit ze niet meer van de juiste zorg kunnen verlenen, de moeten patiënten op met op het laatste moment naar naar huis gestuurd het worden en zien in ze collega's door de het werkdruk uitvallen of vertrekken. het Ondertussen zetten ziekenhuizen vol op tv in op de het met opleiden van hun nieuwe collega's. de Recente cijfers tijdens laten echter zien dat het de aantal instromers in op deze tijdens gespecialiseerd, medische beroepen nog van fors achterblijft op op tv wat op geadviseerd wordt en ook nodig tijdens is. van Waarom hebben ziekenhuizen niet eerder door ingegrepen? En door is het wel haalbaar door om nu op ineens zo veel meer nieuwe tijdens mensen op te van gaan met leiden? Het tijdens is een spanningsveld waar zij tijdens en hun op tv personeel momenteel mee te maken op hebben. Voor een begeleiding van stages met en leerwerkplekken moet namelijk op tv van ook een beroep gedaan worden op tv op de toch al naar schaarse, gespecialiseerd verpleegkundigen. een Ziekenhuizen in vertellen hoe zij op tv in de toekomst van het hoofd willen door bieden aan de de personeelstekorten.

Ziekenhuizen tijdens kampen met een tekort uit aan verpleegkundigen, met alle van het gevolgen vandien: operaties tijdens worden uitgesteld en de werkdruk neemt uit toe. Hoe zijn het deze tekorten ontstaan? tijdens Is opleiden de op uit oplossing?

De vraag naar uit draagmoederschap de neemt toe. Maar tijdens de criteria het voor IVF-draagmoederschap zijn tijdens in Nederland zo streng dat op veel met wensouders, waaronder homostellen, nog het steeds op het buitenland zijn met de aangewezen. De beroepsgroep van gynaecologen uit wil dat hier verandering op tv in komt de en in adviseert een verruiming van van de regels. Maar wat door betekent dit in de op praktijk? En tijdens hoe voorkom uit je dat de het 'wensgeneeskunde' wordt?

'We kwamen in in een warm uit bad terecht! Het leek naar uit te mooi om waar te zijn in tijdens en dat was het ook.' uit De Monitor komt tijdens in contact met tientallen in het werknemers die in het dienst waren bij op tv de overheid, maar in die door boventalligheid of de een burn-out op uit een zijspoor stonden. En op wat is op er dan mooier als je op via LinkedIn wordt op geworven door in een bedrijf van dat duurzaam werk een en een gouden toekomst tijdens belooft. Maar veel op tv van op hen staan na een jaar weer op tv op straat. een Én een op tv illusie armer. van Waar ging het in mis?

maart 2019
24-03-2019 22:40

De monitor

De Monitor - De monitor

Aflevering 11 - Reportagemagazine. Prestatiedruk in de jeugdsport. Teamindeling en selectiebeleid, in de jeugdsport is dit inmiddels de normaalste zaak van de wereld. Maar sportbonden en -clubs voeren hier intern steeds meer discussie ove...

17-03-2019 22:35

De verleiding van de ongezonde hap

De Monitor - De verleiding van de ongezonde hap

Bijna iedereen bezwijkt weleens voor een zak snoep bij het tanken of voor een saucijzenbroodje als je op de trein wacht. Af en toe kan niet zoveel kwaad, maar we worden levensgevaarlijk dik, blijkt uit de cijfers. Bijna de helft van de Nede...

10-03-2019 22:40

Tweede kans voor gedetineerden

De Monitor - Tweede kans voor gedetineerden

Ieder jaar worden er in Nederland zo'n 35.000 gedetineerden vrijgelaten. Voor een goede reïntegratie is werk van cruciaal belang. Maar met een detentieverleden is het niet makkelijk om een baan te krijgen. Bijna de helft leeft van een uitke...

03-03-2019 22:40

De Monitor: wat zit er in cosmetische producten?

De Monitor - De Monitor: wat zit er in cosmetische producten?

Vanavond staat in De Monitor de volgende vraag centraal: cosmetische producten: Wat zit er in? En is dat eigenlijk wel gezond? Persoonlijke verzorging vinden we belangrijk. En als het even kan, willen we er graag mooier, slanker en jonger ...

24-02-2019 22:40

Heel Holland zakt

De Monitor - Heel Holland zakt

'Iedere nacht piept en kraakt het hier. De muren zitten vol met scheuren, deuren gaan niet meer dicht. Ons huis breekt doormidden en zakt langzaam weg.' Tipgever Pieter Dekker uit het Friese Spanga weet niet wat hij meemaakt. 'De oorzaak? S...

17-02-2019 22:40

Staalfabriek Tata Steel zorgt voor onrust bij omwonenden

De Monitor - Staalfabriek Tata Steel zorgt voor onrust bij omwonenden

Al maanden ondervinden inwoners van het dorpje Wijk aan Zee veel last van de zogenoemde grafietregens. Auto's en ramen zitten regelmatig onder het glinsterende stof, afkomstig van het terrein van staalfabrikant Tata Steel. In het ruim tweed...

10-02-2019 22:35

Wilde natuur

De Monitor - Wilde natuur

In de Oostvaardersplassen ontstond grote ophef over de uitgehongerde, grote grazers in het gebied. Omdat er te veel zijn worden ze inmiddels preventief afgeschoten, tot afschuw van veel ecologen. Ook in Limburg spelen problemen met wilde di...

03-02-2019 22:50

Uithuisgeplaatste kinderen

De Monitor - Uithuisgeplaatste kinderen

Sinds de Jeugdwet in 2015 worden kinderen die niet meer thuis kunnen wonen bij voorkeur opgevangen in een gezinssituatie. Maar sinds de invoering van de wet neemt het aandeel kinderen dat wordt opgevangen in een pleeggezin of gezinshuis jui...

27-01-2019 22:40

Regels gemeenten duperen daklozen

De Monitor - Regels gemeenten duperen daklozen

Woon je in Nederland, dan ben je verplicht je te registreren in de Basisregistratie Personen. Heb je geen vast woonadres of ben je dakloos? Dan is een briefadres bij familie of kennissen de oplossing om je tóch in te kunnen schrijven bij he...

20-01-2019 22:40

Kerncentrales of windmolens?

De Monitor - Kerncentrales of windmolens?

Moet Nederland nieuwe kerncentrales bouwen om de klimaatdoelen te halen en is dat een goed alternatief voor windmolens, die de nodige weerstand oproepen bij omwonenden? Volgens voorstanders kan het niet anders, want met wind- en zonne-energ...

13-01-2019 22:40

Nieuw in de basisverzekering: de leefstijlcoach

De Monitor - Nieuw in de basisverzekering: de leefstijlcoach

De helft van de Nederlanders is te dik. En dat aantal neemt alleen maar toe. De staatssecretaris van Volksgezondheid wil ongezond leven een halt toeroepen. Vanaf dit jaar kunnen daarom 3,5 miljoen Nederlanders afvallen en gezonder leren lev...

04-12-2018 21:25

Crisis in het ziekenhuis (2)

De Monitor - Crisis in het ziekenhuis (2)

Ziekenhuizen kampen met een tekort aan gespecialiseerde verpleegkundigen en medisch ondersteunend personeel. Met alle gevolgen vandien: operaties worden uitgesteld en de werkdruk neemt toe. Verpleegkundigen op de Intensive Care en de Spoede...

27-11-2018 21:25

Crisis in het ziekenhuis: tekort aan personeel

De Monitor - Crisis in het ziekenhuis: tekort aan personeel

Ziekenhuizen kampen met een tekort aan verpleegkundigen, met alle gevolgen vandien: operaties worden uitgesteld en de werkdruk neemt toe. Hoe zijn deze tekorten ontstaan? Is opleiden de oplossing?

13-11-2018 21:25

Draagmoederschap in Nederland

De Monitor - Draagmoederschap in Nederland

De vraag naar draagmoederschap neemt toe. Maar de criteria voor IVF-draagmoederschap zijn in Nederland zo streng dat veel wensouders, waaronder homostellen, nog steeds op het buitenland zijn aangewezen. De beroepsgroep van gynaecologen wil ...

06-11-2018 21:25

Kwetsbare werknemers als verdienmodel?

De Monitor - Kwetsbare werknemers als verdienmodel?

'We kwamen in een warm bad terecht! Het leek te mooi om waar te zijn en dat was het ook.' De Monitor komt in contact met tientallen werknemers die in dienst waren bij de overheid, maar die door boventalligheid of een burn-out op een zijspoo...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 9. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

De Monitor gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van De Monitor de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van De Monitor bij De Monitor liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van De Monitor. Heb je een uitzending van De Monitor gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

De Monitor gemist

Uitzending gemist van De Monitor? Op deze pagina vind je alle uitzendingen van De Monitor, uitgezonden op Nederland 2. Heb je een uitzending van De Monitor gemist? Kijk deze dan hier terug!

Uitzending gemist van De Monitor? Hier kun je alle uitzendingen van De Monitor kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 132
  • Laatste uitzending op 24-03-2019 om 22:40 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!

Cookies

Hebikietsgemist.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op "Akkoord" te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Akkoord