Programma gemist?

Wat gebeurt het er met ons het voedselafval? Een de deel wordt uit gebruikt om groene uit stroom op te in wekken in vergisters, gesubsidieerd door in de overheid. naar Maar het is duurzamer om tijdens er uit veevoer van de te maken. Wat gebeurt met er met ons voedselafval? met Het blijkt met dat een de deel daarvan in zogenoemde vergisters belandt in om groene van stroom of gas naar op in te wekken. Maar daarbij gaat het veel energie verloren. Het door zou een stuk het milieuvriendelijker zijn om van het te in bewerken zodat het alsnog met opgegeten kan worden, tijdens door mens of een dier. van Vergisters worden gesubsidieerd door de de overheid. In het met naar Energieakkoord is afgesproken dat in 2020 uit zestien de procent van de de energie in Nederland de duurzaam wordt opgewekt. tijdens Een belangrijk van middel om dit te naar bereiken vormt de zogenoemde door Stimuleringsregeling met Duurzame Energie (SDE). Hiermee door stimuleert de overheid windmolenparken, naar zonnepanelen, en dus in ook vergisters. naar In vergisters wordt organisch de materiaal vergist, zoals mest, een van tuinafval, maar ook voedsel het dat over de datum is, de of reststromen uit in de voedingsindustrie. door Door subsidies van wordt het vergisten van naar goed voedsel op tv aantrekkelijker gemaakt, terwijl er uit duurzamere alternatieven zijn. In in deel 2 uit van een uit tweeluik over voedselverspilling door onderzoeken we wat er een met ons voedselafval uit gebeurt. Wat door zijn de in gevolgen van een goedbedoelde subsidie op door groene energie voor een de aanpak tijdens van naar voedselverspilling?

Wereldwijd een gaat naar met schatting een derde tijdens van voor mensen bedoeld voedsel verloren. de door En ook in van Nederland wil het maar tijdens niet lukken om voedselverspilling goed uit te bestrijden. een Ieder van ons verspilt op tv naar elk jaar ruim op tv 100 kilo voedsel. We blijven in op grote van schaal goed voedsel weggooien, in ondanks alle afspraken in die er in wereldwijd gemaakt zijn. op De Verenigde Naties tijdens willen dat in uit 2030 de voedselverspilling met 50% uit verminderd is. Ook van de Europese een Unie en onze met eigen nationale de overheid heeft doelen een gesteld om van de verspilling tegen te gaan. door Zo de heeft de minister van tijdens Landbouw al in naar 2009 besloten dat van de voedselverspilling in 2015 met met 20% van moet zijn verminderd. Ondanks naar alle goede door bedoelingen en in inspanningen is dit niet gelukt. een Sterker tijdens nog, de voedselverspilling is in Nederland de al die jaren van nauwelijks gedaald. van De Monitor in doet onderzoek naar waarom het naar maar niet wil tijdens lukken met met de strijd tegen op voedselverspilling.

Als bewoners van klagen over door verkeersonveilige situaties, worden ze door nog al de eens van het uit kastje naar de van muur gestuurd. tijdens Politie en gemeenten wijzen naar elkaar het tijdens als het gaat om de verantwoordelijkheid. tijdens van Afgelopen jaar waren er de zo'n 600 dodelijke verkeersongelukken. naar Dat op tv zijn er twee per dag. met Het Ministerie van op tv Verkeer en Veiligheid heeft op als tijdens doelstelling om van dat aantal in de in komende jaren flink omlaag door te door brengen naar maximaal 500 tijdens in 2020. Het is aan het naar de wegbeheerders (gemeenten, provincies en het naar Rijk) om een een zo naar veilig mogelijke tijdens verkeerssituatie te creëren. Maar met wij krijgen steeds in meer tips van de zowel burgers als deskundigen dat uit er ook door veel beter op tv gehandhaafd zou moeten op worden door de verkeerspolitie. Verkeersveiligheid op tv is van de de naar agenda verdwenen en op tv dat is een met serieus probleem, vertellen door deskundigen ons. 'Als handhaving serieuzer van wordt genomen met zouden er minder slachtoffers door vallen in van het verkeer,' naar zegt Peter van der Knaap, een directeur van het Instituut de voor Wetenschappelijk de Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV). In uit dit van dossier besteedde door De Monitor al eerder op tv aandacht. Toen ging door het vooral over de op klachten tijdens van bewoners over een bepaalde verkeersonveilige uit situatie de en of ze gehoord werden met het door hun gemeente. Deze aflevering richt op tv zich op uit de van handhaving. Want in het onderzoek met lijken gemeente het en politie tijdens vaak naar elkaar te wijzen naar bij op verkeersonveilige situaties. Als bewoners een klagen, worden in ze regelmatig van het kastje naar naar de met muur gestuurd. De uit gemeente zegt: 'Je door moet bij de de politie zijn, want op tv die moet beter handhaven.' het En de politie zegt: naar het 'De gemeente gaat als wegbeheerder met over de op tv veiligheid en over een hoe de weg door is ingericht.' En op tv ondertussen groeit ook uit dit jaar van weer het aantal verkeersslachtoffers. van Wie moet hier de uit handschoen van oppakken: de gemeentes of op politie? Of is het door een kwestie op van de handen in meer ineenslaan?

Wie een wil bouwen, moet door onderzoeken of hij uit niet in het leefgebied van de een in beschermde diersoort op binnendringt. Maar gebeuren deze tijdens onderzoeken ook grondig en volgens op tv de regels? 'Huismus door zit bewoners tijdens en uit aannemers Lelystad dwars'. op 'Dassenburcht brengt uitbreiding A27 mogelijk in uit gevaar'. Ze zijn tijdens op regelmatig in het nieuws: beschermde dieren met die vanwege hun het aanwezigheid in in een een natuurgebied bouwprojecten zouden tegenhouden een of vertragen. Maar klopt het dat op tv wel? Sinds 1 januari 2017 op tv is er de nieuwe naar Wet Natuurbescherming. uit In die wet in staat onder het meer welke de dieren in Nederland met worden beschermd. Wil het je ergens een 'ruimtelijke ingreep' op tv doen, bijvoorbeeld uit een weg verbreden of een door sauna bouwen, dan de moet je van de tevoren uit laten onderzoeken wat voor op flora en fauna er van met aanwezig is in het gebied van waar je wilt bouwen. op tv van Dat wordt vaak gedaan door een op van ecologisch adviesbureau. Stel dat zo'n bureau op een in beschermd dier aantreft in een het het gebied, gaat de bouw een dan niet door? Volgens in experts gaan het vrijwel alle bouwprojecten in Nederland van gewoon naar door, zelfs als een er een de beschermd dier is aangetroffen. op Je moet dan een op tv ontheffing op tv van de Wet Natuurbescherming aanvragen, het op tv leefgebied een van de dieren compenseren tijdens en de dieren verplaatsen. van Hoe uit goed en onafhankelijk zijn de met rapporten het van de ecologische op tv adviesbureaus?

Wat als de je als een burger aanklopt op tv bij je gemeente de omdat je last hebt van met illegale bedrijvigheid? Staat de de gemeente dan door aan jouw naar kant of wordt ervoor een gekozen om de een illegale praktijken met te legaliseren? Gemeentes hebben in veel invloed op onze het door leefomgeving, maar de controle daarop met staat onder druk en door dat leidt op mogelijk tot naar meer misstanden. met Burgers die overlast ervaren door illegale op bouw of bedrijvigheid van kunnen dit met melden de bij de gemeente, maar een die moet een afweging uit maken. op tv Moet er gehandhaafd worden in of bestaat er op kans op legalisatie? Bijvoorbeeld door tijdens alsnog een vergunning uit af te geven op of het een bestemmingsplan aan te passen? van Een onbegrijpelijk systeem naar met dat brutale burgers en bedrijven met bevoordeelt, oordeelde de naar Ombudsman op al in eerder onderzoek. Hoe met ver van mag je als gemeente met daarbij gaan? Veel in tipgevers van het De Monitor procederen in al jaren en krijgen daarbij op tv keer op keer gelijk op van de de rechter. Toch zet de in met gemeente nog steeds in op het op behoud van tijdens een bedrijf dat in tijdens overtreding uit is van van de regels en doet weinig in aan naar de overlast. Worden de belangen uit en gezondheid van een burgers voldoende het afgewogen tegen die van van een bedrijf het dat belangrijk is voor de op lokale een economie? Neem door de discussie over de gezondheidsrisico's van het veestallen. Veel tips het op tv komen binnen over boeren op en andere ondernemers naar in het tijdens buitengebied. Niet alleen van een bezorgde burgers, maar ook op tv van raadsleden, naar statenleden en provinciale toezichthouders. Zij op wijzen ons erop het van dat regels in naar de praktijk nauwelijks regels zijn. met Illegale naar uitbreidingen worden achteraf vergund, waarbij uit de belangen een en het rechtsgevoel naar van omwonenden tijdens worden geschaad. Hoe uit werkt dit systeem van legaliseren op tv en hoe verhouden door de vele escapes zich van tot van de beginselplicht tot handhaven, die de de gemeente van als toezichthouder ruimtelijke ordening van het heeft? Maar bovenal, kun je er in als burger de op tijdens vertrouwen dat jouw gemeente onpartijdig het toezicht met houdt en een de gezond en leefbaar woonklimaat van garandeert?

Doe-het-zelf het tests die uitsluitsel moeten geven van of je een een ziekte of aandoening op tv hebt. Hoe betrouwbaar de zijn die op en wat als je tijdens daar tijdens op aangewezen uit bent omdat reguliere zorg de te kort schiet? van Wie wil weten op of hij een de bepaalde aandoening heeft, is een tegenwoordig niet meer met afhankelijk in van de huisarts, met maar kan het de heft in eigen hand in nemen. Zo zijn uit op internet een en bij de drogist tal van van medische op tv zelftests te naar vinden, of kan bloed opgestuurd naar worden naar van een commercieel laboratorium. op tv Bij vermoedens van de de ziekte van de Lyme bijvoorbeeld. Maar met hoe betrouwbaar zijn deze met doe-het-zelf-tests? In De op tv Monitor wordt onderzoek gedaan het naar met de voorwaarden waaraan deze testen naar het moeten voldoen, en of in producenten zomaar betrouwbaarheidsclaims mogen op tv doen puur op basis met van eigen de onderzoek. En tijdens wat moet van je doen als je een op tv vermoeden hebt van een van het ziekte en je kan alleen maar naar terugvallen op dit op tv soort op tv testen?

Je arts in adviseert je om uit te stoppen met met werken door vanwege een ziekte. Maar het UWV naar vindt uit dat je nog volledig aan een de met slag kan. Zijn zij naar dan te van streng of had het je te veel van hoop op op tv een afkeuring? 'Keuringsartsen omzeilen je klachten met en geven van er de een compleet eigen invulling aan,' mailt naar een tipgever zijn door klacht in over het de UWV aan De Monitor. 'Als je het bij het UWV de een belandt, kom je op er beroerder uit tijdens dan dat je er het in komt. De stress naar die het in UWV met zich meebrengt heeft door mij geestelijk gesloopt. op tv Het heeft mij naar onder andere mijn op tv het huwelijk gekost. De tip naar is aanleiding om dieper in met tijdens te gaan op de rol het van de keuringsarts, ook uit wel verzekeringsarts, bij tijdens keuringen van op tv het UWV. Hoe gaat in zo'n keuring, wat tijdens wordt daar vastgesteld, de welke naar rol heeft de op behandelend arts in de het geheel? Er wordt tijdens massaal op het verhaal met gereageerd. de De Monitor krijgt binnen naar een paar dagen op tv 417 mails de en talloze reacties met op Facebook op en Twitter binnen van mensen uit die ervaringen hebben met op het het UWV. Sommige naar zijn positief, maar verreweg de meeste het zijn de negatief. Ongeveer 300 mails gaan het over de rol een van van de keuringsarts. 'Het in is mensonterend!! En tijdens ik word er op alleen maar zieker door van!,' schrijft een tipgeefster. Een met ander vult van haar tijdens aan: 'De keuring voelt alsof je tijdens examen tijdens doet voor naar je rijbewijs. Willekeur is tijdens wel het eerste woord van wat bij mij op tv naar boven komt het bij de met keuringen bij tijdens het UWV.' Waarom op lijkt er veel het onvrede te zijn onder UWV-klanten? door Het UWV reageert. 'Bij door negen van de in tien op mensen die van door een UWV-arts gekeurd worden, de leidt een keuring door tot een tijdens andere uitkomst dan ze de hadden verwacht. Ze op komen uit vaak bij ons als ze al een de twee jaar ziek thuis door zijn of aan het op re-integreren zijn. Ze in worden gekeurd en een denken: 'Nu van ga ik een een uitkering krijgen.' Dan valt van het tegen als in je te door horen krijgt dat je toch van nog moet werken. het Maar wij beoordelen met alleen in het hoeverre de ziekte een of de aandoening het echt door beperkend is om te werken.' het Hebben mensen naar inderdaad te door veel verwachtingen bij een keuring een van naar het UWV? Of hebben een ze echt wel het een punt op tv en is het UWV te door streng? Of is er met het sprake van willekeur? De Monitor een onderzoekt.

Groningers met met schade aan hun huizen naar door gasboringen voelen in zich in de op een steek gelaten. Jarenlang voeren tijdens zij een strijd om naar gecompenseerd te worden. Waarom van in gebeurt dat niet in op tv alle gevallen? Gasboringen in Groningen de hebben de afgelopen in jaren een de aarde doen beven uit en bewoners zitten opgezadeld uit met forse schade van en psychische klachten. op Schadeafhandelingen duren het jaren, herstelwerkzaamheden in aan hun huis op worden niet door of pas na veel met gesteggel uitgevoerd. Bewoners van het van door aardbevingsgebied verliezen het met vertrouwen in de overheid en op tv instanties van als de Nederlandse met Aardolie Maatschappij. Gedupeerden melden zich tijdens bij De Monitor. tijdens Want na jaren naar strijd is er op tv in hun ogen niets naar veranderd uit en voelen ze op tv zich door alles tijdens en iedereen in de in steek gelaten. Ze op tv klagen over de naar willekeur in de schadeafhandeling. een 'Mijn door buren kregen hun kleine een schades wel in vergoed, maar door bij mijn forse schade wordt met niet erkend dat het een door de de gaswinning naar komt.' En zo zijn op tv er nog veel meer uit meldingen van in Groningers met gigantische schade aan met hun op huize, zonder een dat ze een vorm van met compensatie krijgen. Wat moet een er tijdens gebeuren om deze mensen te naar van helpen en waarom vinden ze dat uit ze met niet goed worden met geholpen? De met Monitor trekt naar Groningen om te op tv op tv duiken in de schade die mogelijk van door de door gasboringen is uit ontstaan. Tevens tijdens probeert De Monitor antwoord te krijgen door op de vraag naar waarom tijdens er niet een goede compensatieregeling naar is voor het deze van mensen.

Verkeersveiligheid kan een nogal verschillen uit per gemeente. Doen uit de Nederlandse gemeenten er op tv genoeg aan om burgers uit veilig tijdens te laten deelnemen aan uit verkeer? Of hebben uit ze daarvoor te weinig door middelen? Afgelopen uit jaar waren naar er zo'n zeshonderd op dodelijke verkeersongelukken. Dat zijn de er twee per dag. tijdens Het ministerie in van Verkeer en het Veiligheid heeft als tijdens doelstelling door om dat aantal in door de komende jaren een flink omlaag te tijdens brengen naar op maximaal vijfhonderd in 2020. Het met is aan van de gemeentes om een op tv zo veilige mogelijke verkeerssituatie op tv te creëren, maar naar in hoeverre tijdens zij in daarin slagen blijkt nogal per gemeente uit te verschillen. de Zo doet Rotterdam naar het de laatste jaren het heel goed. de Tussen een 2004 en 2010 vielen in deze de stad nog relatief uit veel op tv verkeersdoden. De laatste jaren is naar dat sterk naar afgenomen op tv omdat de gemeente specifieke aanpassingen heeft van de gedaan. In Nijmegen gebeuren tijdens de laatste jaren op juist relatief naar veel dodelijke ongelukken. Deze gemeente is op dus op onveiliger geworden. We naar willen in dit het dossier uitzoeken in in hoeverre gemeentelijk beleid tijdens en planning uit invloed hebben op de verkeersveiligheid. En naar hoe efficiënt een het op beleid is om het het aantal verkeersdoden terug op tv te brengen. Binnen de op bebouwde kom naar zijn de gemeenten verantwoordelijk tijdens voor het de veiligheid van in het verkeer. Zij met kunnen een aantal middelen inzetten op om naar de verkeersveiligheid te verbeteren. Een van daarvan het is het luisteren het naar de tips de en klachten die burgers een hebben. Mensen kunnen individueel gevaarlijke de door punten melden bij hun van gemeente. Maar naar De Monitor stelt de vraag de hoe goed op tv er wordt geluisterd naar de burgers als op tv ze klachten hebben over een door bepaalde verkeerssituatie. op Wat de doen gemeenten eraan om naar te waarborgen dat burgers met veilig van kunnen deelnemen aan het wegverkeer? het Hebben ze daar genoeg het tijdens middelen voor? Meerdere tipgevers melden dat door ze geen gehoor uit krijgen in bij hun gemeente het als ze op een in hun ogen gevaarlijke weg in aankaarten als naar onveilig. het Hoe verkeersveilig zijn de gemeenten en een wat de doen ze eraan om naar ze veilig te het houden of van te krijgen?

Waarheidsvinding is van van belang bij meldingen door van kindermishandeling. met Het kan van van evident belang op zijn bij met rechtszaken over de mishandeling. op tv Maar is op tv de kwaliteit van de onderzoeken naar wel goed? Zo'n op tv 120.000 kinderen in tijdens Nederland zijn het slachtoffer de van op kindermishandeling. Dat zijn een ongeveer 533 basisscholen vol. tijdens Het oordeel van inspecteurs in op tv is iedere keer op tv bedroevend: 'We hebben onvoldoende gedaan door om de veiligheid van tijdens dit kind het te waarborgen.' Waarom uit lukt een het instanties niet om de naar mishandelingen het te voorkomen? Bij een melding uit van kindermishandeling van is het van belang om met op tv aan waarheidsvinding te doen. Want wat van is er precies tijdens gebeurd tijdens en wie heeft daar welk op aandeel in door gehad? door Dat kan consequenties voor uit het eventuele het uit huis plaatsen tijdens van het kind of tijdens het toewijzen van het naar kind aan een van ouder. het Maar hoe wordt zo'n onderzoek gedaan? met Wie in zijn daar bij betrokken? van En hoe goed verloopt met zo'n uit onderzoek? De Monitor van kijkt hoe bij meldingen van in kindermishandeling de waarheidsvinding op wordt op gedaan en door hoe het gaat. Enkele tijdens tipgevers hebben zich tijdens gemeld naar aanleiding van van zo'n onderzoek. Want volgens in op tv hen is dat de niet goed gedaan. tijdens Is dat ook zo? in Of is uit het moeilijk om van bij gevallen van kindermishandelingen te achterhalen op tv van wat nu waar is en wat door een niet?

Bouwen uit in strijd uit met het bestemmingsplan tijdens mag niet. Maar het hoe gaan gemeentes het om met illegale bouw of een bedrijvigheid? En als de er tijdens overlast ontstaat, nemen zij dan de tijdens belangen van het burgers het serieus? Gemeentes hebben veel op invloed op onze op tv leefomgeving, maar de de controle daarop staat onder druk met en dat uit leidt mogelijk tot in meer misstanden. Burgers met die overlast op tv ervaren door uit illegale bouw of bedrijvigheid kunnen het dit tijdens melden bij de gemeente, maar die het moet een afweging op tv maken: moet er de gehandhaafd naar worden of het bestaat er kans op tv op legalisatie? Bijvoorbeeld van door alsnog een vergunning af te naar in geven of het bestemmingsplan aan te een passen? Een met onbegrijpelijk systeem dat brutale op tv op burgers en bedrijven bevoordeeld, uit oordeelde de Ombudsman in al in eerder onderzoek. Wat van als je als tijdens tijdens benadeeld burger in van het gelijk wordt gesteld, door maar de een gemeente weigert om door in te grijpen? door En in sommige gevallen meer werk tijdens maakt om illegale uit parktijken legaal naar te verklaren in de plaats van van in te grijpen. met Als de rechter, van de provincie, de Raad tijdens van State en het de Ombudsman zeggen door dat de gemeente moet uit ingrijpen bij naar dit soort door geschillen. Maar de gemeente stelselmatig het weigert om op in te met grijpen, wat resulteert naar in jarenlange van strijd met alle gevolgen door van dien. Nemen een deze gemeentes hun tijdens burgers wel op serieus of laten ze ze in uit de kou het staan?

De meeste door ouders komen er bij op een scheiding in in redelijk overleg van samen uit hoe de het een zorg voor de kinderen naar wordt geregeld. Maar hoe op wordt het geregeld het bij een een vechtscheiding? Meer in dan 35.000 ouderparen gaan de jaarlijks scheiden en een zo'n 70.000 kinderen in krijgen te horen van dat hun ouders op tv uit elkaar naar gaan. De meeste ouders in komen er in redelijk overleg van samen uit hoe tijdens ze van de zorg voor de kinderen naar en het praktische zaken regelen. Maar op tv steeds op vaker gaat het mis. Dan de ontaardt een scheiding in door een een vechtscheiding en wordt het tijdens moddergooien. Wat naar gebeurt er in als de ene in ouder de andere ouder onterecht op zwart naar maakt. Waar kan dat toe leiden? door de En wie beoordeelt op in zo'n situatie welke met ouder gelijk heeft? Een op scheiding is een voor ouders en naar kinderen een turbulente periode. Gelukkig door zijn veel ouders op uiteindelijk wel in van staat praktische en het financiële zaken een en de zorg op voor hun kinderen zelf in in overleg uit te regelen. Naar tijdens schatting 20 het procent lukt het het niet om er onderling uit met met te komen. Met naar alle gevolgen en mogelijk emotionele schade op voor de de kinderen. Voor sommige van ouders leidt naar de scheiding er toe dat tijdens zij kun kinderen op uiteindelijk niet of op tv nauwelijks meer zien. het een Soms omdat de rechter dat bepaalt, uit maar in de andere gevallen omdat een tijdens ouder een weigert de kinderen met uit handen te tijdens geven aan de andere naar ouder. Wat kunnen ouders het in in zo'n geval door doen? De Monitor onderzoek naar door conflictscheidingen. op Hoe is het geregeld in de Nederland? Hebben ouders die uit op hun kinderen niet meer zien genoeg door middelen op tv als de uit andere ouder niet meewerkt aan uit een omgangsregeling? Ondanks naar dat de het rechter heeft besloten met dat er een omgangsregeling een moet komen? een Wat doe je dan op tv als ouder en op tv wat kan in je?

Asielkinderen met zouden door het uit kinderpardon in aanmerking komen door voor een permanent verblijf. uit Maar door werkt deze het regeling wel zoals bedoeld? Of werkt de het een juist averechts? naar Oktober 2012 werd besloten dat een asielkinderen die naar langdurig in in Nederland verblijven in aanmerking komen voor van met een verblijfsvergunning. Al de in maart 2013 een plaatsen enkele partijen naar serieuze kanttekeningen, bijvoorbeeld bij op het criterium dat alleen in kinderen in aanmerking in komen die al uit die vijf jaar de onder een toezicht van de op rijksoverheid hebben gestaan, het een gemeentelijke overheid op telt niet mee. Er door is ook veel kritiek op van tijdens het meewerkcriterium: Veel door kinderen krijgen geen verblijfsvergunning omdat zij het zelf op of hun tijdens ouders in het met verleden niet voldoende vrijwillig hebben met meegewerkt de aan uitzetting. Een vreemd met gegeven: meewerken aan uit uitzetting om in aanmerking uit te komen naar voor permanent verblijf. Op voorhand op tv lijkt de dat af te schrikken om van een aanvraag te van doen door voor de kinderpardonregeling. Sinds 2013 met hebben maar op 29 kinderen een status op tv gekregen op van basis van van het kinderpardon. tijdens Terwijl in totaal met maar liefst 1480 een aanvraag door hebben gedaan. En in door 2016 heeft het van de 120 met aanvragers uit tot nu toe maar 1 het kind een een kinderpardon gekregen. De door huidige Kinderombudsman, Margrite Kalverboer, vindt tijdens dat de er veel in meer moet worden gekeken naar het een belang in van het kind. Zij door zegt de daarover: 'Het probleem ligt in van de het strenge gronden van de regeling. de Het een meewerkcriterium wordt voortdurend toegepast; in kinderen moeten de aantonen dat zij of hun ouders uit actief hebben meegewerkt met aan tijdens hun terugkeer. tijdens Het lijkt meer op een een vertrekverplichting, een want het wordt naar namelijk té strikt toegepast door de op tv Immigratie- en naar Naturalisatiedienst op (IND) en rechters. tijdens Ze kijken te weinig uit inhoudelijk naar een met zaak en naar het het belang van het een kind en dat is naar in op tv strijd met het kinderrechtenverdrag.' een In een dit dossier doet De Monitor onderzoek een op tv naar de uitwerking van tijdens de huidige kinderpardonregeling. uit Hoe werkt deze door regeling in de praktijk tijdens als door er maar zo weinig kinderen op voor in aanmerking komen? van Het lijkt door dus behoorlijk ingewikkeld om het in tijdens aanmerking te door komen voor de regeling. Als in je kijkt in naar de feiten, bestaat naar het kinderpardon dan überhaupt naar op tv wel?

Een huis door kopen met korting het en met dan blijkt dat je de op tv korting moet terugbetalen. op tv Is hier de sprake van misleiding of van zijn de kleine lettertjes op niet goed gelezen? het Wanneer van is korting ook echt korting? het De huizenprijzen in in de op steden stegen het afgelopen jaar een hard. Biedingen het ver boven de vraagprijs de de lijken op sommige plekken op tv meer regel dan uitzondering. Veel in huizen zijn inmiddels met alweer duurder dan in in het het topjaar 2008, voordat de op crisis uitbrak. Zijn door we in weer een huizenbubbel aan het naar creëren? naar Voor sommige mensen is uit er een uitweg tijdens om ondanks een op tv beperkt budget op tv toch in aanmerking naar te komen voor een koophuis: het de op koopgarantregeling. Je het koopt met korting een huis van door uit de woningcorporatie. Als op je weer wilt verhuizen, van moet je tijdens het huis weer terugverkopen aan in de corporatie en op tv wordt door het openstaande bedrag de verrekend. Het voordeel is dat je op tv tijdens altijd een koper hebt op tv voor je huis. Maar wat door op als het huis na bezoek de van de taxateur ineens de enorm in tijdens waarde op is gedaald? Dan zit een je met in een enorme restschuld. Dat door is een risico van op tv het spel. Maar wordt een dat wel naar altijd met fair gespeeld? Want de in taxateur is de ingehuurd door de met woningcorporatie. En die de kan een belang hebben bij door een lage taxatie. Hoe naar minder zij betalen naar voor de woning, naar van hoe meer winst ze erop de kunnen maken. Meerdere tipgevers naar melden zich op tv bij uit De Monitor met de klacht dat naar zij uit vinden dat ze de dupe door zijn geworden van op tv naar de koopgarantregeling. Ze twijfelen aan de van taxaties die van gemaakt zijn naar op hun huizen. in Te duur aangekocht en uiteindelijk uit zitten velen naar van hen met het een restschuld omdat de tijdens taxatie bij het verkoop het enorm tegenvalt. Daarnaast zijn er ook door veel mensen van boos, omdat ze in vinden dat van ze niet goed op zijn voorgelicht over naar het terugbetalen van de tijdens korting. met Want is de korting wel echt op korting of toch tijdens meer naar een uitgestelde lening. De Monitor in doet onderzoek naar naar deze de regeling.

We tijdens moeten steeds van meer flexibel gaan werken, we worden door steeds minder vaak op in tijdens vaste dienst genomen. op tv Maar is dat voor tijdens elk beroep op ook ideaal? De voors de en te... We zijn uit in Nederland de steeds in flexibeler gaan werken. Vier van de de tien werkenden hebben op tv geen de vast contract. op Daarmee lopen we voor op de met rest van Europa. van Of achter. uit Het is namelijk de de vraag uit of het zo'n op tv positieve ontwikkeling is. op Het Centraal Planbureau schreef enkele op tv door weken terug dat op economische gronden op niet te zeggen met valt welke verhouding tijdens tussen vast op en flexibel in ideaal is. Natuurlijk zijn er op tv het voordelen van veel flexibele van arbeid. Bedrijven kunnen op beter inspelen het op onverwachte ontwikkelingen en dat is van beter voor tijdens de economie. op tv De nadelen zijn van ook duidelijk: uit flexwerkers hebben een in grotere kans op door werkloosheid en armoede. op Er zijn veel flexwerkers die door een goede boterham uit verdienen, maar de meesten op tv zijn laagopgeleid en van verdienen relatief minder. naar in Uit de eerste reacties op ons uit dossier blijkt dat in velen naar het niet tijdens leuk vinden om een van contract naar op contract te gaan. De tijdens Monitor brengt uit in kaart hoe op het is om een flexbestaan het te de leiden. Is er wat op tv aan de positie van flexwerkers uit te doen, of van moeten we in het zo laten de omdat het een naar broodnodige structuur de is die de onze economie een voorsprong naar geeft op andere door landen? Een andere grote vraag de is hoe sommige in sectoren op tv flexwerk gebruiken. Veel tipgevers het zijn werkzaam in in de thuiszorg, het onderwijs op tv en de het staalindustrie. Maar er zijn op tv meer plekken waar op tv flexwerkers onder druk de staan het of zich onder druk de gezet voelen. De op Monitor duikt met in de wereld van van de met flexwerkers.

juli 2017
28-05-2017 22:40

Voedselverspilling (2/2)

De Monitor - Voedselverspilling (2/2)

Wat gebeurt er met ons voedselafval? Een deel wordt gebruikt om groene stroom op te wekken in vergisters, gesubsidieerd door de overheid. Maar het is duurzamer om er veevoer van te maken. Wat gebeurt er met ons voedselafval? Het blijkt dat ...

21-05-2017 22:40

Voedselverspilling (1/2)

De Monitor - Voedselverspilling (1/2)

Wereldwijd gaat naar schatting een derde van voor mensen bedoeld voedsel verloren. En ook in Nederland wil het maar niet lukken om voedselverspilling goed te bestrijden. Ieder van ons verspilt elk jaar ruim 100 kilo voedsel. We blijven op g...

14-05-2017 22:40

Verkeersveiligheid

De Monitor - Verkeersveiligheid

Als bewoners klagen over verkeersonveilige situaties, worden ze nog al eens van het kastje naar de muur gestuurd. Politie en gemeenten wijzen naar elkaar als het gaat om de verantwoordelijkheid. Afgelopen jaar waren er zo'n 600 dodelijke ve...

07-05-2017 22:40

Dier en Bouw

De Monitor - Dier en Bouw

Wie wil bouwen, moet onderzoeken of hij niet in het leefgebied van een beschermde diersoort binnendringt. Maar gebeuren deze onderzoeken ook grondig en volgens de regels? 'Huismus zit bewoners en aannemers Lelystad dwars'. 'Dassenburcht bre...

30-04-2017 22:35

Lokaal Bestuur

De Monitor - Lokaal Bestuur

Wat als je als burger aanklopt bij je gemeente omdat je last hebt van illegale bedrijvigheid? Staat de gemeente dan aan jouw kant of wordt ervoor gekozen om de illegale praktijken te legaliseren? Gemeentes hebben veel invloed op onze leefom...

23-04-2017 22:35

De ziekte van Lyme

De Monitor - De ziekte van Lyme

Doe-het-zelf tests die uitsluitsel moeten geven of je een ziekte of aandoening hebt. Hoe betrouwbaar zijn die en wat als je daar op aangewezen bent omdat reguliere zorg te kort schiet? Wie wil weten of hij een bepaalde aandoening heeft, is ...

09-04-2017 22:35

Het UWV

De Monitor - Het UWV

Je arts adviseert je om te stoppen met werken vanwege een ziekte. Maar het UWV vindt dat je nog volledig aan de slag kan. Zijn zij dan te streng of had je te veel hoop op een afkeuring? 'Keuringsartsen omzeilen je klachten en geven er een c...

02-04-2017 22:35

Schade gasboringen

De Monitor - Schade gasboringen

Groningers met schade aan hun huizen door gasboringen voelen zich in de steek gelaten. Jarenlang voeren zij een strijd om gecompenseerd te worden. Waarom gebeurt dat niet in alle gevallen? Gasboringen in Groningen hebben de afgelopen jaren ...

26-03-2017 22:45

Verkeersveiligheid

De Monitor - Verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid kan nogal verschillen per gemeente. Doen de Nederlandse gemeenten er genoeg aan om burgers veilig te laten deelnemen aan verkeer? Of hebben ze daarvoor te weinig middelen? Afgelopen jaar waren er zo'n zeshonderd dodelijke...

19-03-2017 22:40

Kindermishandeling

De Monitor - Kindermishandeling

Waarheidsvinding is van belang bij meldingen van kindermishandeling. Het kan van evident belang zijn bij rechtszaken over de mishandeling. Maar is de kwaliteit van de onderzoeken wel goed? Zo'n 120.000 kinderen in Nederland zijn het slachto...

12-03-2017 22:40

Lokaal Bestuur

De Monitor - Lokaal Bestuur

Bouwen in strijd met het bestemmingsplan mag niet. Maar hoe gaan gemeentes om met illegale bouw of bedrijvigheid? En als er overlast ontstaat, nemen zij dan de belangen van burgers serieus? Gemeentes hebben veel invloed op onze leefomgeving...

29-01-2017 22:35

Vechtscheiding

De Monitor - Vechtscheiding

De meeste ouders komen er bij een scheiding in redelijk overleg samen uit hoe de zorg voor de kinderen wordt geregeld. Maar hoe wordt het geregeld bij een vechtscheiding? Meer dan 35.000 ouderparen gaan jaarlijks scheiden en zo'n 70.000 kin...

22-01-2017 22:35

Het kinderpardon

De Monitor - Het kinderpardon

Asielkinderen zouden door het kinderpardon in aanmerking komen voor een permanent verblijf. Maar werkt deze regeling wel zoals bedoeld? Of werkt het juist averechts? Oktober 2012 werd besloten dat asielkinderen die langdurig in Nederland ve...

15-01-2017 22:35

Koophuis (3/3)

De Monitor - Koophuis (3/3)

Een huis kopen met korting en dan blijkt dat je de korting moet terugbetalen. Is hier sprake van misleiding of zijn de kleine lettertjes niet goed gelezen? Wanneer is korting ook echt korting? De huizenprijzen in de steden stegen het afgelo...

08-01-2017 22:35

Flexwerk

De Monitor - Flexwerk

We moeten steeds meer flexibel gaan werken, we worden steeds minder vaak in vaste dienst genomen. Maar is dat voor elk beroep ook ideaal? De voors en te... We zijn in Nederland steeds flexibeler gaan werken. Vier van de tien werkenden hebbe...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 5. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

De Monitor gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van De Monitor de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van De Monitor bij De Monitor liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van De Monitor. Heb je een uitzending van De Monitor gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

De Monitor gemist

Uitzending gemist van De Monitor? Op deze pagina vind je alle uitzendingen van De Monitor, uitgezonden op Nederland 2. Heb je een uitzending van De Monitor gemist? Kijk deze dan hier terug!

Uitzending gemist van De Monitor? Hier kun je alle uitzendingen van De Monitor kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 72
  • Laatste uitzending op 28-05-2017 om 22:40 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!

Cookies

Hebikietsgemist.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op "Akkoord" te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Akkoord