Programma gemist?

De door krimpgebieden aan tijdens de randen van op Nederland dreigen onleefbaar uit te worden. De vergrijzing zet het in in rap tempo door, jongeren door trekken weg, tijdens scholen lopen gevaar te van moeten sluiten en de het gezondheidszorg heeft uit de grootste moeite het op peil te blijven. naar Zes krimpgemeenten in Groningen een en de uit kop van op tv Drenthe trekken daarom aan de het bel: Stadskanaal, de Westerwolde, Pekela, Veendam, Borger-Odoorn op en Aa en de in Hunze maken zich grote de zorgen over de voorzieningen in door hun dorpen. door Directe aanleiding is door de sluiting van de het Spoedeisende Hulp tijdens (SEH) in het nabijgelegen de ziekenhuis. Gevreesd wordt de dat de sluiting uit van naar de SEH op tv zorgt voor een domino-effect en het de leegloop uit een de dorpen de versterkt. De Monitor onderzoekt hoe uit we het uit op het platteland leefbaar van houden. Hoe groot op is de kloof uit met het de Randstad en door waar liggen de in kansen voor deze krimpgebieden? Doet naar de overheid voldoende in om op het platteland aantrekkelijk te houden in en te het maken?

Het de wordt steeds drukker tijdens op het op spoor. Nederland heeft door zichzelf ambitieuze klimaatdoelen gesteld met en vervoer per uit trein is een op tv stuk duurzamer dan in per auto tijdens of vrachtwagen. Maar op wat betekent dit voor een de circa in een miljoen Nederlanders die in langs het spoor het wonen? De laatste van jaren nemen klachten over trillingen uit toe. door Bewoners verliezen door slaap, maar klagen ook over op schade aan hun op huizen. Kan op dat? Volgens door ProRail, maar ook volgens van andere Europese spoorbeheerders, zijn op tv de trillingen naar die treinen veroorzaken het te zwak om zelfs op tv maar cosmetische van schade te veroorzaken. Dat neemt door op tv niet weg dat een omwonenden die trillingen wel kunnen voelen. tijdens in Wat we zeker weten is in dat de het aantal mensen dat een daarvan hinder ervaart groeit. Voor in trillingen bestaat, een in tegenstelling tot een geluid, nauwelijks door wetgeving dat grenzen aangeeft op aan wat toelaatbaar is. door het Moeten omwonenden rond het een spoor beter worden beschermd? Zo een ja, door hoe dan? En tegen het welke de prijs?

Veel zzp'ers zijn door tijdens onvoldoende verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. in Ze vinden het met vaak te op duur of denken met dat hen toch het niks overkomt. Het risico is tenslotte door klein. met Maar de gevolgen voor door het individu de én voor het de samenleving zijn groot, zeggen met deskundigen. De roep het om een het verplichte basisverzekering voor alle tijdens werkenden in op Nederland klinkt dan ook een steeds de luider.

Keiharde de muziek midden door in de nacht, een bergen afval in het portiek, een de agressieve hond of op tv naar ernstige overlast van met drugsgebruikers. Bijna 7% van de het mensen heeft op tv regelmatig burenoverlast. Of het uit nou gaat om bewust met treiteren door of overlast uit van een psychotische buurman of de buurvrouw, voor wie hier het dagelijks het mee te maken krijgen uit telt maar één ding: van hoe van kan de overlast stoppen? Wat met kunnen naar bewoners eigenlijk doen naar om de overlast aan op tv te het pakken en hoe verzamel je tijdens genoeg bewijs tegen de tijdens het dader? En wat doen woningcorporaties, politie, naar ggz-instellingen en gemeenten naar als het burenoverlast totaal uit de hand op tv op loopt?

De crisis in is voorbij, maar met niet iedereen lijkt uit te profiteren het van de economische vooruitgang. Een door grote groep Nederlanders met zit met nog diep naar in de schulden en op komt daar maar moeilijk in vanaf. Voor sommigen van een hen is de het wettelijke schuldsanering de de enige een weg naar een schuldenvrij de bestaan. Maar het door aantal mensen in met deze regeling het daalt al sinds 2011. Hoe op kan dat? in Stokt het systeem een van schuldhulp? door Meer over tijdens de lange weg met die schuldenaren moeten op tv afleggen om uiteindelijk de weer met een schone in lei te kunnen tijdens beginnen.

Een tijdens miljoen Nederlandse door huizen dreigen te verzakken. op Bij het naar Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek op (KCAF) blijven de meldingen naar van scheuren en van verzakkingen binnenstromen. Vanuit één gebied van wordt in ons onderzoek door met argusogen gevolgd: Groningen. tijdens In het aardbevingsgebied wordt namelijk tijdens al jaren uit gesteggeld over door de oorzaak van een de verzakkingen: door aardbevingen, slappe grond, door een slechte fundering of een combinatie door daarvan. door Is de manier naar waarop het in uit Groningen gaat een een voorbode voor de rest het van met Nederland?

Werkgevers door hebben Oost-Europese arbeidsmigranten nodig. in Dat is goed de voor onze uit economie. Gemeenten uit beloofden genoeg woningen, maar in er is verzet van met omwonenden. Kunnen de gemeenten tijdens op tv zich aan hun belofte houden? De in arbeidsmigranten werken uit in allerlei sectoren, zoals op tv bijvoorbeeld de kassen met op in het Westland. Daar naar zijn duizenden mensen aan een het werk. de Nu de economie weer van is aangetrokken keert een tijdens oud naar probleem van voor de het crisis terug: Nederlandse op werklozen in doen het werk niet, van dus halen werkgevers uit mensen uit het Oost-Europa. Maar er het is veel te weinig huisvesting een voor deze groep. van In 2012 was dit op tv al bekend de en toen zijn er op tv uit allerlei regionale afspraken gemaakt in om meer flexibele woningen te naar regelen. naar Maar dat bleek nog niet een zo'n gemakkelijke opdracht. tijdens de Gemeenten worstelen met door het vraagstuk. Op van allerlei plekken in het land ontstond de verzet tegen dit de soort 'Polenhotels'. met Ze op zouden voor overlast zorgen, onttrekken woningen met aan de een mark of op zorgen voor verkeersproblemen. de Waar de ene van gemeente nog wat huisvesting op regelt, sluit de andere een gemeente haar met ogen. Wat ze in ook doen, naar de arbeidsmigranten van komen sowieso. Werkgevers zitten ondertussen met het uit de handen in het het haar. Hun argumenten dat op tv deze mensen de staatskas in met van miljarden spekken en dat tijdens zonder hun werk geen de tomaten of verpakte op groenten in de een het schappen liggen, maken te weinig in indruk. de Wij onderzoeken of gemeenten door erin slagen om met op tv al het verzet toch met woningen voor naar deze migranten te regelen. een op tv Waarom hebben werkgevers deze op tv mensen nodig? tijdens En is er van een verband tussen de huisvestingsproblemen, de overlast naar en uitbuiting?

Het uit is de op tv nachtmerrie van iedere woningeigenaar: met je komt er naar opeens achter in dat de overheid plannen het heeft met de grond naar waar jouw huis op op staat en nog tijdens in wel voor ondergrondse 'gifbuizen'. Het naar overkomt inwoners van verschillende met dorpen en steden met in naar Brabant en Limburg. De ondergrondse met buisleidingen in gaan waarschijnlijk gevaarlijke een stoffen transporteren van de een chemische industrie in de Limburg naar Rotterdam. de Het tijdens is 'nog maar door een plan' verzucht een omwonende naar maar je naar weet hoe dát gaat door in op Nederland. Uit alle macht probeert een het groepje burgers het de tijdens plannen van tafel te krijgen, maar tijdens tot de nu toe uit tevergeefs. Hoe gaat de overheid naar om met uit dit complexe dossier waar pijpleidingen de vol gevaarlijke door chemische stoffen, belangen door van de zware industrie een en van bezorgde burgers de hoofdrol uit spelen? In deze uitzending op tv met zien we onder andere naar mensen die vlak langs de op tv op tv route wonen waar in de buizen gepland staan. Ook een interviewen we directeur Robert tijdens Claasen van uit Chemelot . Hij legt door uit dat zij tijdens de graag willen dat op het tracé voor buizen op die gevaarlijke stoffen kunnen transporteren de met gerealiseerd gaat worden, omdat ze belangrijk op zijn het voor Nederland: de buizen met kunnen het ook worden ingezet voor met de energietransitie.

De uit hoeveelheid bos neemt naar af in ons land. De naar voornaamste met oorzaak hiervan is het de kap in van bomen om plaats een te maken voor andere in soorten in natuur. Dit is volgens provincies en de tijdens natuurbeheerders nodig omdat het bijdraagt aan door tijdens de versterking van de biodiversiteit. Maar tijdens het tegelijkertijd is bos de weer belangrijk voor een de opslag van CO2. tijdens We bezoeken de Lemelerberg (Overijssel) op tv en in het Drents-Friese Wold, waar op tv grote oppervlakten op tv bos verdwijnen, in onder andere om plaats te een maken voor heide. door We uit spreken met omwonenden, ecologen, Staatsbosbeheer tijdens en hoogleraar tijdens Gert-Jan Nabuurs. Is uit bos kappen voor andere op natuur met wel zo'n goed van idee? En wat doen natuurbeheerders naar en naar de overheid om ons van krimpende bos door te behouden?

Teamindeling en tijdens selectiebeleid, van in de jeugdsport op is dit inmiddels de normaalste zaak op op tv van de wereld. Maar sportbonden met en -clubs voeren hier naar intern steeds op tv meer discussie over en de vragen zich naar af: op tv Moeten kinderen al uit vanaf 7 jaar gerangschikt op tv worden op basis van op tv vaardigheden? En met staan ze niet teveel onder van druk als ze de op jonge van leeftijd al drie keer in op in de week een verplichting hebben? naar Experts pleiten de voor uit een cultuuromslag waarin plezier door prevaleert boven naar prestatiedruk. Steeds meer sportbonden tijdens en -clubs uit willen daarom af van hun selectieteams naar voor kinderen met tot op 12 jaar, maar stuiten nog op vaak op weerstand van met ouders een en trainers.

Bijna een iedereen bezwijkt weleens in voor een naar zak snoep bij het tanken of van voor een in saucijzenbroodje in als je op de trein uit wacht. Af uit en toe kan uit niet zoveel kwaad, op tv maar we worden op levensgevaarlijk dik, op blijkt uit de cijfers. naar Bijna de met helft van de Nederlandse volwassenen een heeft inmiddels overgewicht. Geschat een uit wordt dat in 2040 al op 62 door procent van de mensen naar overgewicht heeft. We een moeten onze leefstijl dus het gaan veranderen. Maar dat uit is makkelijker gezegd de dan op tv gedaan. Want een ongezond voedsel is overal om ons een in heen en we worden door dagelijks verleid om het op te eten. Zijn we uit hier wel tegen door bestand de of moeten er drastische maatregelen naar komen tijdens om onze dikmakende op tv omgeving aan te pakken? Of tijdens zijn de op commerciële belangen een te groot om op tv echt in te grijpen? En in op zit de consument eigenlijk op tv wel op gezonde voeding op tv te de wachten?

Ieder jaar tijdens worden er van in Nederland zo'n 35.000 door gedetineerden vrijgelaten. Voor van een goede uit reïntegratie is werk door van cruciaal het belang. Maar met een detentieverleden is een het niet makkelijk op met om een baan te krijgen. door Bijna de helft uit leeft van naar een uitkering. van Een deel heeft helemaal geen tijdens inkomen. een De grote afstand tot uit de arbeidsmarkt gaat met vaak vergezeld met problemen het op het in gebied van wonen. Daarnaast zijn de er schulden en op ontbreekt er tijdens vaak een sociaal op netwerk. Het risico het op door recidive wordt hierdoor vergroot. De helft tijdens van de ex-gedetineerden tijdens gaat binnen door twee jaar opnieuw naar de fout in. naar Hoe worden de de gedetineerden binnen tijdens de gevangenismuren op hun terugkeer op tv voorbereid? Zorgt de de door overheid voor goede in nazorg? En zit van een werkgever wel op de een ex-gevangene te uit wachten? En naar niet in de laatste plaats: hoe een gemotiveerd is de het ex-gedetineerde tijdens zelf?

Vanavond staat in op tv De Monitor de op volgende vraag de centraal: cosmetische producten: Wat op zit er een in? in En is dat eigenlijk met wel gezond? Persoonlijke verzorging door vinden we belangrijk. En als uit het even uit kan, willen door we er graag van mooier, slanker en jonger uitzien met dan met we zijn. Daar door spelen fabrikanten van cosmetische producten het handig op tijdens in. uit Consumenten gebruiken soms wel in tien verschillende producten per dag. in Van tandpasta het en douchegel tot crèmes uit op tv en make-up. Gemiddeld zitten op er tien tot vijftig verschillende de bestanddelen in een in van product. Bij complexe parfums kan op dat oplopen op tv tot wel 170 ingrediënten. Maar in wat weten we door naar eigenlijk van de het cosmetica die we dagelijks gedachteloos door op ons lichaam smeren? door Wat de zit er in? Is door dat eigenlijk op wel gezond? En wie controleert op uit dat?

'Iedere tijdens nacht piept en door kraakt het de hier. De muren zitten vol met uit scheuren, tijdens deuren gaan niet meer het dicht. Ons in huis breekt doormidden een en zakt langzaam weg.' Tipgever van van Pieter Dekker uit het naar Friese Spanga weet niet met wat naar hij meemaakt. 'De oorzaak? Sinds tijdens die extreme droogte van naar afgelopen uit zomer is het op ineens hard gegaan. En in we op tv kunnen nergens terecht in met onze schade. De overheden sturen het ons met naar een kluitje tijdens in het riet.' Het het verhaal van van de familie Dekker staat in niet met op zichzelf. Uit het onderzoek van de TU een Delft blijkt dat de Nederlandse op met bodem veel meer zakt dan op verwacht. Dat heeft te door maken op tv met de lage uit grondwaterstand. Wie de is er verantwoordelijk voor de de schade door die ontstaat door in verzakkingen?

Al maanden ondervinden door op inwoners van het dorpje Wijk van aan Zee veel naar last van uit de zogenoemde grafietregens. uit Auto's en ramen zitten regelmatig door onder het glinsterende tijdens stof, afkomstig in van het de terrein van staalfabrikant Tata een Steel. het In het ruim met tweeduizend inwoners tellende dorpje is het daarom veel onrust tijdens over op tv de gezondheidseffecten van de uitstoot van naar op de fabriek. De grafietregens met zorgen voor een in stroom aan klachten vanuit het met dorp. Er zijn het posteracties het en bewoners schrijven verschillende protestliederen uit uit om hun onvrede de te uiten. Bij een velen van hen is in het vertrouwen weg dat er het snel een uit oplossing komt voor de tijdens overlast. En er in zijn een vragen over uit de handhaving door lokale overheden. op tv Is het wel een mogelijk om het verantwoord en schoon op tv staal te maken in bewoond de een gebied in 2019? Kan tijdens de overheid de veiligheid van in omwonenden garanderen? op tv Teun op tv van de Keuken gaat door hierover in gesprek naar met bezorgde inwoners, de staalfabriek naar en lokale op politici.

juli 2019
02-06-2019 21:40

Krimp: kwelling of kans?

De Monitor - Krimp: kwelling of kans?

De krimpgebieden aan de randen van Nederland dreigen onleefbaar te worden. De vergrijzing zet in rap tempo door, jongeren trekken weg, scholen lopen gevaar te moeten sluiten en de gezondheidszorg heeft de grootste moeite op peil te blijven....

19-05-2019 21:40

Treintrillingen

De Monitor - Treintrillingen

Het wordt steeds drukker op het spoor. Nederland heeft zichzelf ambitieuze klimaatdoelen gesteld en vervoer per trein is een stuk duurzamer dan per auto of vrachtwagen. Maar wat betekent dit voor de circa een miljoen Nederlanders die langs ...

12-05-2019 21:45

Zelfstandigen zonder verzekering

De Monitor - Zelfstandigen zonder verzekering

Veel zzp'ers zijn onvoldoende verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. Ze vinden het vaak te duur of denken dat hen toch niks overkomt. Het risico is tenslotte klein. Maar de gevolgen voor het individu én voor de samenleving zijn groot, zegge...

05-05-2019 21:40

Buren die je het leven zuur maken

De Monitor - Buren die je het leven zuur maken

Keiharde muziek midden in de nacht, bergen afval in het portiek, een agressieve hond of ernstige overlast van drugsgebruikers. Bijna 7% van de mensen heeft regelmatig burenoverlast. Of het nou gaat om bewust treiteren of overlast van een ps...

28-04-2019 21:40

Uitzichtloze schulden?

De Monitor - Uitzichtloze schulden?

De crisis is voorbij, maar niet iedereen lijkt te profiteren van de economische vooruitgang. Een grote groep Nederlanders zit nog diep in de schulden en komt daar maar moeilijk vanaf. Voor sommigen van hen is de wettelijke schuldsanering de...

21-04-2019 21:30

Heel Holland Zakt 2: Is het verzakte Groningen een voorbode voor de rest van Nederland?

De Monitor - Heel Holland Zakt 2: Is het verzakte Groningen een voorbode voor de rest van Nederland?

Een miljoen Nederlandse huizen dreigen te verzakken. Bij het Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) blijven de meldingen van scheuren en verzakkingen binnenstromen. Vanuit één gebied wordt ons onderzoek met argusogen gevolgd: Gr...

14-04-2019 21:40

Arbeidsmigranten: Te weinig huisvesting voor te veel werk

De Monitor - Arbeidsmigranten: Te weinig huisvesting voor te veel werk

Werkgevers hebben Oost-Europese arbeidsmigranten nodig. Dat is goed voor onze economie. Gemeenten beloofden genoeg woningen, maar er is verzet van omwonenden. Kunnen de gemeenten zich aan hun belofte houden? De arbeidsmigranten werken in al...

07-04-2019 21:40

Ondergrondse buizen

De Monitor - Ondergrondse buizen

Het is de nachtmerrie van iedere woningeigenaar: je komt er opeens achter dat de overheid plannen heeft met de grond waar jouw huis op staat en nog wel voor ondergrondse 'gifbuizen'. Het overkomt inwoners van verschillende dorpen en steden ...

31-03-2019 21:40

Bomenkap

De Monitor - Bomenkap

De hoeveelheid bos neemt af in ons land. De voornaamste oorzaak hiervan is de kap van bomen om plaats te maken voor andere soorten natuur. Dit is volgens provincies en natuurbeheerders nodig omdat het bijdraagt aan de versterking van de bio...

24-03-2019 22:40

Prestatiedruk in de jeugdsport

De Monitor - Prestatiedruk in de jeugdsport

Teamindeling en selectiebeleid, in de jeugdsport is dit inmiddels de normaalste zaak van de wereld. Maar sportbonden en -clubs voeren hier intern steeds meer discussie over en vragen zich af: Moeten kinderen al vanaf 7 jaar gerangschikt wor...

17-03-2019 22:35

De verleiding van de ongezonde hap

De Monitor - De verleiding van de ongezonde hap

Bijna iedereen bezwijkt weleens voor een zak snoep bij het tanken of voor een saucijzenbroodje als je op de trein wacht. Af en toe kan niet zoveel kwaad, maar we worden levensgevaarlijk dik, blijkt uit de cijfers. Bijna de helft van de Nede...

10-03-2019 22:40

Tweede kans voor gedetineerden

De Monitor - Tweede kans voor gedetineerden

Ieder jaar worden er in Nederland zo'n 35.000 gedetineerden vrijgelaten. Voor een goede reïntegratie is werk van cruciaal belang. Maar met een detentieverleden is het niet makkelijk om een baan te krijgen. Bijna de helft leeft van een uitke...

03-03-2019 22:40

De Monitor: wat zit er in cosmetische producten?

De Monitor - De Monitor: wat zit er in cosmetische producten?

Vanavond staat in De Monitor de volgende vraag centraal: cosmetische producten: Wat zit er in? En is dat eigenlijk wel gezond? Persoonlijke verzorging vinden we belangrijk. En als het even kan, willen we er graag mooier, slanker en jonger ...

24-02-2019 22:40

Heel Holland zakt

De Monitor - Heel Holland zakt

'Iedere nacht piept en kraakt het hier. De muren zitten vol met scheuren, deuren gaan niet meer dicht. Ons huis breekt doormidden en zakt langzaam weg.' Tipgever Pieter Dekker uit het Friese Spanga weet niet wat hij meemaakt. 'De oorzaak? S...

17-02-2019 22:40

Staalfabriek Tata Steel zorgt voor onrust bij omwonenden

De Monitor - Staalfabriek Tata Steel zorgt voor onrust bij omwonenden

Al maanden ondervinden inwoners van het dorpje Wijk aan Zee veel last van de zogenoemde grafietregens. Auto's en ramen zitten regelmatig onder het glinsterende stof, afkomstig van het terrein van staalfabrikant Tata Steel. In het ruim tweed...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 10. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

De Monitor gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van De Monitor de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van De Monitor bij De Monitor liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van De Monitor. Heb je een uitzending van De Monitor gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

De Monitor gemist

Uitzending gemist van De Monitor? Op deze pagina vind je alle uitzendingen van De Monitor, uitgezonden op Nederland 2. Heb je een uitzending van De Monitor gemist? Kijk deze dan hier terug!

Uitzending gemist van De Monitor? Hier kun je alle uitzendingen van De Monitor kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 141
  • Laatste uitzending op 02-06-2019 om 21:40 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!

Cookies

Hebikietsgemist.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op "Akkoord" te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Akkoord