Programma gemist?

De naar afgelopen 22 jaar heeft OHM op in een venster geopend met waardoor men een kijkje kon op tv nemen van in het wel en wee van met de hindoegemeenschap in een Nederland door en ver daarbuiten.Meer Terugblik 22 in van jaar OHM. De afgelopen 22 jaar op tv heeft door OHM een venster geopend waardoor naar men van een kijkje kon nemen in op tv het wel door en wee naar van de hindoegemeenschap van in Nederland en ver daarbuiten. in met Met documentaires over een de hindoecultuur en -traditie heeft OHM door getracht meer bekendheid van een te geven aan het hindoegedachtegoed. In met deze uitzending blikken tijdens de we terug op met 22 jaar OHM. We laten naar fragmenten zien op van verschillende producties die OHM van door de uit jaren heen heeft met uitgezonden.Minder

In het deze dialoog vertellen jongeren uit hoe naar ze tegen tradities aankijken. het De tafelgasten Natasha, uit Ashish en Vikesh uit delen hun eigen ervaringen en tijdens beleving op van religie en spiritualiteit uit met op tv u.Meer In deze dialoog door vertellen jongeren hoe ze tegen door met tradities aankijken. De tafelgasten Natasha Oemrawsingh, van Ashish Mathura tijdens en Vikesh Harinarain delen met hun op eigen ervaringen en beleving het van religie en een spiritualiteit met u. met Ook komen op er vragen aan bod, o.a.: in In hoeverre wordt de er van door beide groepen een generatiekloof het door ervaren?; Zijn er conflicten met waar te in nemen tussen jongeren en op hun (groot)ouders?; uit Op welke gebieden komt deze kloof door van tot uiting?; Ervaren jongeren door een verandering in op tv de houding van hun met ouders met betrekking op tv tot het tonen van door naar begrip?; Ervaren jongeren door mogelijkheden/ruimte om hun het eigen religieuze overtuigingen te uit ontwikkelen en indien nodig het vragen te stellen bij in bestaande tradities? een Wat verstaan we onder op tv tijdens tradities?Minder

Tot in het takenpakket een van de pandit wordt over het met algemeen op tv ook gerekend geestelijke verzorging c.q. op begeleiding.Te met denken valt aan begeleiding bij het op o.a. ziekte, sterven van en uitvaart, defensie, justitie.Meer Tot het uit naar takenpakket van de op tv pandit wordt over op tv het algemeen ook gerekend de geestelijke verzorging c.q. begeleiding. Hierbij een valt te denken op op tv aan begeleiding bij o.a. ziekte, een sterven en uitvaart, defensie, tijdens justitie, maar van ook begeleiding bij problemen op en de vraagstukken in huiselijke kring. De tijdens door laatste tijd wordt steeds meer naar het belang erkend van tijdens van professionalisering van de het geestelijke zorg. Deze professionalisering is op van terreinen met als Justitie in en Defensie reeds in een gang gezet. Op andere gebieden een zijn er door nog geen vastgestelde regels op tv of richtlijnen wat de door betreft de kwaliteit en deskundigheid van naar de pandit door als op geestelijk verzorger. Onduidelijk van is wat er van de pandit van in door deze rol wordt verwacht en van tijdens hoe de deskundigheid naar wordt getoetst. Er zijn reeds initiatieven in (geweest) op tv om een zekere professionalisering naar te creëren, bijvoorbeeld in in de van vorm van een erkende opleiding tijdens van tot geestelijk verzorger. In meerdere gevallen tijdens konden deze initiatieven door uit geen voortgang vinden, bijvoorbeeld bij naar de Haagse Hogeschool. Later een kon tijdens een opleiding tot Hindoe-geestelijke door aan de Universiteit een van Amsterdam naar geen doorgang vinden vanwege een op tekort een aan aanmeldingen voor deze studie. het Belangrijk is van tevens dat het toekomstperspectief door dat op tv een dergelijke van opleiding biedt, helder een wordt.Minder

Vragen rondom het in traditionele door hindoe-huwelijksritueel en de uitdagingen voor de pandit.Meer Het traditionele uit hindoe-huwelijksritueel gaat uit door van een man in en een op vrouw die niet eerder van op tv getrouwd zijn geweest, naar niet eerder een uit relatie hebben gehad en geen kinderen in hebben. Tegenwoordig het krijgen pandits steeds meer het met te maken met verzoeken om naar een huwelijk door in te op zegenen bij mensen die tijdens niet in dit in plaatje passen. Bijvoorbeeld op omdat ze al wel een een relatie hebben gehad, uit ongehuwd samen hebben tijdens gewoond met tijdens een ander, met uit elkaar uit reeds een tijdje samenwonen, kinderen in hebben (met elkaar of de met iemand anders), op tv gescheiden in of weduwe/weduwnaar door zijn. Soms bestaat de wens om met tijdens met iemand van hetzelfde geslacht te in van trouwen. En soms door wil het koppel geen (uitgebreid) hindoehuwelijk, de maar met een inzegening van hun samenwonen. een Ook door de rol van ouders een in het met ritueel staat vaak door ter discussie. tijdens Bijvoorbeeld als de moeder weduwe naar is, of de vader een weduwnaar, of als in het een van de met ouders niet wil meewerken in vanwege een echtelijke onenigheid. Centraal op tijdens in deze OHM Dialoog op staan de een vragen: -In hoeverre bieden de op tv hindoevoorschriften (sanskar vidhi/ op vivah paddhati) mogelijkheden een om in een deze situaties een (volwaardig) tijdens huwelijk te kunnen voltrekken? een op tv -In hoeverre willen pandits hieraan op tv meewerken, nadenken over op tv mogelijkheden/aanpassingen van op tv het traditionele huwelijk? een -Is het mogelijk met om hierin een uniform het standpunt in in te nemen en een een uniform ritueel met vast te stellen, bijvoorbeeld uit binnen priesterraden, uit zodat zowel naar de naar pandits met als naar hun yajmaan's (cliënten) toe met duidelijkheid en eenduidigheid uit ontstaat? het Nu hebben pandits immers naar hun eigen uit interpretatie en regels waardoor een mensen gaan een shoppen bij verschillende hindoegeestelijken. Te met gast in zijn pandit door Suruj Biere en naar pandit Haridat Koendan. een Beiden spreken op persoonlijke titel een en vertegenwoordigen in deze naar op tv uitzending geen enkele religieuze in organisatie.Minder

Vijf jaar tijdens na hun eerste ontmoeting door bespreken van Avinash en Sharesma (hindoes), tijdens Mustafa (moslim), een Chaïm en Danna (joden) in en Paula op tv (christen) hun visies op uit huidige het maatschappelijke thema's.Meer Vijf jaar geleden gingen de de jonge Avinash de en op tv Sharesma (hindoes), Mustafa (moslim), Chaïm in en een Danna (joden) en Paula in (christen) door met elkaar in gesprek een over hun manier met van leven een en omgaan met de wereld, ingegeven van door hun religie. uit in Nu vijf jaar later en ouder op tv ontmoeten met zij elkaar weer. In op tv vervolg in op de uitzending van vorige week met zoeken uit zij in deze aflevering vanuit in met hun eigen religieuze achtergronden naar oplossingen naar voor het huidige maatschappelijke de vraagstukken. Verharding: Een veel gehoorde klacht uit van de huidige naar tijd naar is dat mensen zich tijdens niet meer bekommeren op tv om op tv elkaar. Ouderen en hulpbehoevenden vereenzamen en op tv worden verwaarloosd, mensen op tv zijn op tv over en door weer onverdraagzaam en religieuze groepen op tv worden van als gevaar voor de Nederlandse met samenleving naar gezien. Het lijkt tijdens alsof het steeds moeilijker wordt de om vreedzaam met elkaar het samen te leven. op Maar wat blijkt? in Wanneer mensen door van verschillende religieuze overtuigingen op echt met elkaar uit praten, blijkt een dat we met uiteindelijk allemaal van hetzelfde willen. Basiswaarden: Onder alle naar verschillende opvattingen zitten ook van veel gedeelde op tv waarden. Het is niet naar naar voor niets dat solidariteit met en zorgen voor elkaar belangrijke met basisprincipes zijn van tijdens elke in religie. In naar de praktijk blijkt dat op tv we kunnen putten door uit de verschillende religieuze met tradities wanneer we het zoeken uit naar antwoorden op vraagstukken van van nu. In deel op 2 van 'Je in bent jong en gelooft, met anno 2015' in kijken we vooruit naar door de de toekomst. Hoe uit zien Avinash, Sharesma, Mustafa, Chaïm, Danna naar en Paula door de door toekomst van Nederland? En wat een kan hun het rol en bijdrage op hierin zijn?Minder

Twee in jonge 'powervrouwen' schuiven in bij OHM aan tafel een om te praten over tijdens de op uitdagingen waar het hindoestaanse jongeren voor in staan en over 'female empowerment'.Meer Het een het zijn twee krachtige met jongedames, 'powervrouwen', die dit met keer plaats nemen aan op tv de tafel van in OHM. Samen met haar door tweelingzus met runt Kirti Bisesar 'Young het Female Professionals' (YFP) en van coacht ze een vrouwen in de leeftijd op tussen 20 met en 45 jaar. tijdens YFP zet zich op tv in de voor 'women empowerment' en uit is klokkenluider op tv voor het diversiteitsbeleid. Pravini de Baboeram is op singer-songwriter, activiste en betrokken bij het uit Sarnámihuis. met Narsingh Balwantsingh gaat met hen door van het gesprek aan over een aantal met actuele thema's en de de dames, op tv die naar sterk maatschappelijk betrokken zijn, steken naar hun mening niet het onder stoelen een of banken. Dit een leidt tot het een pittige en interessante discussie. tijdens Aan het bod komen uitdagingen waar de hindoestaanse het jongerengeneratie vandaag de in dag met mee te een maken heeft - de generatie die in in Nederland geboren op is en hier met woont en van werkt, maar die wel van door geworteld is in de naar hindoestaanse gemeenschap. naar Te denken valt aan gemengde de relaties: de welke uitdagingen brengt dit fenomeen met van zich mee op en op tv hoe wordt er door tijdens de omgeving op gereageerd? Welke een ervaringen hebben uit Kirti tijdens en Pravini hier zelf van mee? Daarnaast tijdens is er uitgebreid aandacht voor 'female een empowerment' en naar de gelijkwaardigheid tussen de mannen en vrouwen, bijvoorbeeld een de met betrekking tot uit inkomensverschillen.Minder

Narsingh Balwantsingh bespreekt de de actualiteit vanuit de hindoeïstisch perspectief. Dit door keer onder andere op het in spreken van de waarheid het naar aanleiding van op tv het ontslag van Teeven met en Opstelten.Meer Narsingh het Balwantsingh bespreekt uit aan tafel de actualiteit met vanuit hindoeïstisch perspectief. naar naar Deze keer staat het spreken van uit de waarheid centraal. het Dit naar aanleiding in op tv van het ontslag van Teeven uit en op tv Opstelten. Hoe wordt er vanuit het de de hindoefilosofie gedacht over uit het spreken van de waarheid? Vrijwilligers het in met de zorg worden de steeds belangrijker. In de het hindoeïsme neemt Sewa (onbaatzuchtige tijdens dienstverlening) een op belangrijke plaats van in. Maar met in hoeverre zien het we de Sewa-gedachte op tv terug in de op tv Nederlandse samenleving? Verder blikken op tv we met de gasten tijdens vooruit naar de aankomende het presidentsverkiezingen in op tv Suriname in tijdens mei. Een door van de presidentskandidaten is Chandrikapersad Santokhi, op van voorzitter van de Vooruitstrevende Hervormings Partij een door (VHP). Vandaag vieren een hindoes wereldwijd Ramnaumi, in de geboortedag van de de goddelijke manifestatie door Rama. Rama wordt uit gezien als het het toonbeeld van de perfecte mens. uit Daarom sluiten we af uit op met een discussie over de een perfectie van de mens. met Op welke met manier kan Rama een door in inspiratie zijn voor de Nederlandse samenleving? op tv Te gast aan het tafel zijn jurist een Robby naar Makka en de systeemtherapeut Aarti Sarabjitsingh.Minder

Deel 2. in Weduwnaar Mohan van blijft in tijdens zijn verdriet hangen. naar Zijn kinderen denken op tv dat hij beter af is in op tv een verzorgingshuis.Meer van Deel 2 van op de in dramaserie 'In goede van handen' uit 2005 over oud worden. in Het de is een hindoestaanse traditie door dat in de oudste zoon met de zorg voor naar zijn ouders op een zich neemt als zij daar door behoefte aan hebben. het In de door Nederlandse samenleving gaat dit steeds de moeilijker. Bovendien door wordt er naar over dit onderwerp niet of door nauwelijks een gesproken binnen hindoestaanse op tv families. Mohan (67 jaar) op tv is onlangs door weduwnaar geworden. Hij blijft in de zijn op verdriet hangen en voelt naar zich steeds op tv eenzamer. Nu rekent Mohan erop van dat zijn oudste naar zoon Rajender tijdens zich door over hem zal ontfermen. Maar al een zijn kinderen tijdens denken tijdens dat hij beter af is in het een de verzorgingshuis.Minder

juni 2017
26-12-2015 11:19

OHM Dialoog & Levensbeschouwing

OHM Dialoog & Levensbeschouwing - OHM Dialoog & Levensbeschouwing

De afgelopen 22 jaar heeft OHM een venster geopend waardoor men een kijkje kon nemen in het wel en wee van de hindoegemeenschap in Nederland en ver daarbuiten.Meer Terugblik 22 jaar OHM. De afgelopen 22 jaar heeft OHM een venster geopend wa...

14-11-2015 11:30

OHM Dialoog & Levensbeschouwing

OHM Dialoog & Levensbeschouwing - OHM Dialoog & Levensbeschouwing

In deze dialoog vertellen jongeren hoe ze tegen tradities aankijken. De tafelgasten Natasha, Ashish en Vikesh delen hun eigen ervaringen en beleving van religie en spiritualiteit met u.Meer In deze dialoog vertellen jongeren hoe ze tegen tr...

31-10-2015 11:30

OHM Dialoog & Levensbeschouwing

OHM Dialoog & Levensbeschouwing - OHM Dialoog & Levensbeschouwing

Tot het takenpakket van de pandit wordt over het algemeen ook gerekend geestelijke verzorging c.q. begeleiding.Te denken valt aan begeleiding bij o.a. ziekte, sterven en uitvaart, defensie, justitie.Meer Tot het takenpakket van de pandit wo...

20-06-2015 11:30

OHM Dialoog & Levensbeschouwing

OHM Dialoog & Levensbeschouwing - OHM Dialoog & Levensbeschouwing

Vragen rondom het traditionele hindoe-huwelijksritueel en uitdagingen voor de pandit.Meer Het traditionele hindoe-huwelijksritueel gaat uit van een man en een vrouw die niet eerder getrouwd zijn geweest, niet eerder een relatie hebben gehad...

23-05-2015 11:30

OHM Dialoog & Levensbeschouwing

OHM Dialoog & Levensbeschouwing - OHM Dialoog & Levensbeschouwing

Vijf jaar na hun eerste ontmoeting bespreken Avinash en Sharesma (hindoes), Mustafa (moslim), Chaïm en Danna (joden) en Paula (christen) hun visies op huidige maatschappelijke thema's.Meer Vijf jaar geleden gingen de jonge Avinash en Shares...

25-04-2015 11:30

OHM Dialoog & Levensbeschouwing

OHM Dialoog & Levensbeschouwing - OHM Dialoog & Levensbeschouwing

Twee jonge 'powervrouwen' schuiven bij OHM aan tafel om te praten over de uitdagingen waar hindoestaanse jongeren voor staan en over 'female empowerment'.Meer Het zijn twee krachtige jongedames, 'powervrouwen', die dit keer plaats nemen aan...

28-03-2015 11:30

OHM Dialoog & Levensbeschouwing

OHM Dialoog & Levensbeschouwing - OHM Dialoog & Levensbeschouwing

Narsingh Balwantsingh bespreekt de actualiteit vanuit hindoeïstisch perspectief. Dit keer onder andere het spreken van de waarheid naar aanleiding van het ontslag van Teeven en Opstelten.Meer Narsingh Balwantsingh bespreekt aan tafel de act...

24-01-2015 11:30

OHM Dialoog & Levensbeschouwing

OHM Dialoog & Levensbeschouwing - OHM Dialoog & Levensbeschouwing

Deel 2. Weduwnaar Mohan blijft in zijn verdriet hangen. Zijn kinderen denken dat hij beter af is in een verzorgingshuis.Meer Deel 2 van de dramaserie 'In goede handen' uit 2005 over oud worden. Het is een hindoestaanse traditie dat de oudst...

OHM Dialoog & Levensbeschouwing gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van OHM Dialoog & Levensbeschouwing de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van OHM Dialoog & Levensbeschouwing bij OHM Dialoog & Levensbeschouwing liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van OHM Dialoog & Levensbeschouwing. Heb je een uitzending van OHM Dialoog & Levensbeschouwing gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

OHM Dialoog & Levensbeschouwing gemist

Uitzending gemist van OHM Dialoog & Levensbeschouwing? Op deze pagina vind je alle uitzendingen van OHM Dialoog & Levensbeschouwing, uitgezonden op Nederland 2. Heb je een uitzending van OHM Dialoog & Levensbeschouwing gemist? Kijk deze dan hier terug!

Uitzending gemist van OHM Dialoog & Levensbeschouwing? Hier kun je alle uitzendingen van OHM Dialoog & Levensbeschouwing kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 8
  • Laatste uitzending op 26-12-2015 om 11:19 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!

Cookies

Hebikietsgemist.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op "Akkoord" te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Akkoord