Programma gemist?
maart 2017
26-12-2015 11:19

OHM Dialoog & Levensbeschouwing

OHM Dialoog & Levensbeschouwing - OHM Dialoog & Levensbeschouwing

De afgelopen 22 jaar heeft OHM een venster geopend waardoor men een kijkje kon nemen in het wel en wee van de hindoegemeenschap in Nederland en ver daarbuiten.Meer Terugblik 22 jaar OHM. De afgelopen 22 jaar heeft OHM een venster geopend waardoor men een kijkje kon nemen in het wel en wee van de hindoegemeenschap in Nederland en ver daarbuiten. Met documentaires over de hindoecultuur en -traditie heeft OHM getracht meer bekendheid te geven aan het hindoegedachtegoed. In deze uitzending blikken we terug op 22 jaar OHM. We laten fragmenten zien van verschillende producties die OHM door de jaren heen heeft uitgezonden.Minder

14-11-2015 11:30

OHM Dialoog & Levensbeschouwing

OHM Dialoog & Levensbeschouwing - OHM Dialoog & Levensbeschouwing

In deze dialoog vertellen jongeren hoe ze tegen tradities aankijken. De tafelgasten Natasha, Ashish en Vikesh delen hun eigen ervaringen en beleving van religie en spiritualiteit met u.Meer In deze dialoog vertellen jongeren hoe ze tegen tradities aankijken. De tafelgasten Natasha Oemrawsingh, Ashish Mathura en Vikesh Harinarain delen hun eigen ervaringen en beleving van religie en spiritualiteit met u. Ook komen er vragen aan bod, o.a.: In hoeverre wordt er door beide groepen een generatiekloof ervaren?; Zijn er conflicten waar te nemen tussen jongeren en hun (groot)ouders?; Op welke gebieden komt deze kloof tot uiting?; Ervaren jongeren een verandering in de houding van hun ouders met betrekking tot het tonen van begrip?; Ervaren jongeren mogelijkheden/ruimte om hun eigen religieuze overtuigingen te ontwikkelen en indien nodig vragen te stellen bij bestaande tradities? Wat verstaan we onder tradities?Minder

31-10-2015 11:30

OHM Dialoog & Levensbeschouwing

OHM Dialoog & Levensbeschouwing - OHM Dialoog & Levensbeschouwing

Tot het takenpakket van de pandit wordt over het algemeen ook gerekend geestelijke verzorging c.q. begeleiding.Te denken valt aan begeleiding bij o.a. ziekte, sterven en uitvaart, defensie, justitie.Meer Tot het takenpakket van de pandit wordt over het algemeen ook gerekend geestelijke verzorging c.q. begeleiding. Hierbij valt te denken aan begeleiding bij o.a. ziekte, sterven en uitvaart, defensie, justitie, maar ook begeleiding bij problemen en vraagstukken in huiselijke kring. De laatste tijd wordt steeds meer het belang erkend van professionalisering van de geestelijke zorg. Deze professionalisering is op terreinen als Justitie en Defensie reeds in gang gezet. Op andere gebieden zijn er nog geen vastgestelde regels of richtlijnen wat betreft de kwaliteit en deskundigheid van de pandit als geestelijk verzorger. Onduidelijk is wat er van de pandit in deze rol wordt verwacht en hoe de deskundigheid wordt getoetst. Er zijn reeds initiatieven (geweest) om een zekere professionalisering te creëren, bijvoorbeeld in de vorm van een erkende opleiding tot geestelijk verzorger. In meerdere gevallen konden deze initiatieven geen voortgang vinden, bijvoorbeeld bij de Haagse Hogeschool. Later kon een opleiding tot Hindoe-geestelijke aan de Universiteit van Amsterdam geen doorgang vinden vanwege een tekort aan aanmeldingen voor deze studie. Belangrijk is tevens dat het toekomstperspectief dat een dergelijke opleiding biedt, helder wordt.Minder

20-06-2015 11:30

OHM Dialoog & Levensbeschouwing

OHM Dialoog & Levensbeschouwing - OHM Dialoog & Levensbeschouwing

Vragen rondom het traditionele hindoe-huwelijksritueel en uitdagingen voor de pandit.Meer Het traditionele hindoe-huwelijksritueel gaat uit van een man en een vrouw die niet eerder getrouwd zijn geweest, niet eerder een relatie hebben gehad en geen kinderen hebben. Tegenwoordig krijgen pandits steeds meer te maken met verzoeken om een huwelijk in te zegenen bij mensen die niet in dit plaatje passen. Bijvoorbeeld omdat ze al wel een relatie hebben gehad, ongehuwd samen hebben gewoond met een ander, met elkaar reeds een tijdje samenwonen, kinderen hebben (met elkaar of met iemand anders), gescheiden of weduwe/weduwnaar zijn. Soms bestaat de wens om met iemand van hetzelfde geslacht te trouwen. En soms wil het koppel geen (uitgebreid) hindoehuwelijk, maar een inzegening van hun samenwonen. Ook de rol van ouders in het ritueel staat vaak ter discussie. Bijvoorbeeld als de moeder weduwe is, of de vader weduwnaar, of als een van de ouders niet wil meewerken vanwege een echtelijke onenigheid. Centraal in deze OHM Dialoog staan de vragen: -In hoeverre bieden de hindoevoorschriften (sanskar vidhi/ vivah paddhati) mogelijkheden om in deze situaties een (volwaardig) huwelijk te kunnen voltrekken? -In hoeverre willen pandits hieraan meewerken, nadenken over mogelijkheden/aanpassingen van het traditionele huwelijk? -Is het mogelijk om hierin een uniform standpunt in te nemen en een uniform ritueel vast te stellen, bijvoorbeeld binnen priesterraden, zodat zowel naar de pandits als naar hun yajmaan's (cliënten) toe duidelijkheid en eenduidigheid ontstaat? Nu hebben pandits immers hun eigen interpretatie en regels waardoor mensen gaan shoppen bij verschillende hindoegeestelijken. Te gast zijn pandit Suruj Biere en pandit Haridat Koendan. Beiden spreken op persoonlijke titel en vertegenwoordigen in deze uitzending geen enkele religieuze organisatie.Minder

23-05-2015 11:30

OHM Dialoog & Levensbeschouwing

OHM Dialoog & Levensbeschouwing - OHM Dialoog & Levensbeschouwing

Vijf jaar na hun eerste ontmoeting bespreken Avinash en Sharesma (hindoes), Mustafa (moslim), Chaïm en Danna (joden) en Paula (christen) hun visies op huidige maatschappelijke thema's.Meer Vijf jaar geleden gingen de jonge Avinash en Sharesma (hindoes), Mustafa (moslim), Chaïm en Danna (joden) en Paula (christen) met elkaar in gesprek over hun manier van leven en omgaan met de wereld, ingegeven door hun religie. Nu vijf jaar later en ouder ontmoeten zij elkaar weer. In vervolg op de uitzending van vorige week zoeken zij in deze aflevering vanuit hun eigen religieuze achtergronden naar oplossingen voor huidige maatschappelijke vraagstukken. Verharding: Een veel gehoorde klacht van de huidige tijd is dat mensen zich niet meer bekommeren om elkaar. Ouderen en hulpbehoevenden vereenzamen en worden verwaarloosd, mensen zijn over en weer onverdraagzaam en religieuze groepen worden als gevaar voor de Nederlandse samenleving gezien. Het lijkt alsof het steeds moeilijker wordt om vreedzaam met elkaar samen te leven. Maar wat blijkt? Wanneer mensen van verschillende religieuze overtuigingen echt met elkaar praten, blijkt dat we uiteindelijk allemaal hetzelfde willen. Basiswaarden: Onder alle verschillende opvattingen zitten ook veel gedeelde waarden. Het is niet voor niets dat solidariteit en zorgen voor elkaar belangrijke basisprincipes zijn van elke religie. In de praktijk blijkt dat we kunnen putten uit de verschillende religieuze tradities wanneer we zoeken naar antwoorden op vraagstukken van nu. In deel 2 van 'Je bent jong en gelooft, anno 2015' kijken we vooruit naar de toekomst. Hoe zien Avinash, Sharesma, Mustafa, Chaïm, Danna en Paula de toekomst van Nederland? En wat kan hun rol en bijdrage hierin zijn?Minder

25-04-2015 11:30

OHM Dialoog & Levensbeschouwing

OHM Dialoog & Levensbeschouwing - OHM Dialoog & Levensbeschouwing

Twee jonge 'powervrouwen' schuiven bij OHM aan tafel om te praten over de uitdagingen waar hindoestaanse jongeren voor staan en over 'female empowerment'.Meer Het zijn twee krachtige jongedames, 'powervrouwen', die dit keer plaats nemen aan de tafel van OHM. Samen met haar tweelingzus runt Kirti Bisesar 'Young Female Professionals' (YFP) en coacht ze vrouwen in de leeftijd tussen 20 en 45 jaar. YFP zet zich in voor 'women empowerment' en is klokkenluider voor het diversiteitsbeleid. Pravini Baboeram is singer-songwriter, activiste en betrokken bij het Sarnámihuis. Narsingh Balwantsingh gaat met hen het gesprek aan over een aantal actuele thema's en de dames, die sterk maatschappelijk betrokken zijn, steken hun mening niet onder stoelen of banken. Dit leidt tot een pittige en interessante discussie. Aan bod komen uitdagingen waar de hindoestaanse jongerengeneratie vandaag de dag mee te maken heeft - de generatie die in Nederland geboren is en hier woont en werkt, maar die wel geworteld is in de hindoestaanse gemeenschap. Te denken valt aan gemengde relaties: welke uitdagingen brengt dit fenomeen met zich mee en hoe wordt er door de omgeving op gereageerd? Welke ervaringen hebben Kirti en Pravini hier zelf mee? Daarnaast is er uitgebreid aandacht voor 'female empowerment' en de gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen, bijvoorbeeld met betrekking tot inkomensverschillen.Minder

28-03-2015 11:30

OHM Dialoog & Levensbeschouwing

OHM Dialoog & Levensbeschouwing - OHM Dialoog & Levensbeschouwing

Narsingh Balwantsingh bespreekt de actualiteit vanuit hindoeïstisch perspectief. Dit keer onder andere het spreken van de waarheid naar aanleiding van het ontslag van Teeven en Opstelten.Meer Narsingh Balwantsingh bespreekt aan tafel de actualiteit vanuit hindoeïstisch perspectief. Deze keer staat het spreken van de waarheid centraal. Dit naar aanleiding van het ontslag van Teeven en Opstelten. Hoe wordt er vanuit de hindoefilosofie gedacht over het spreken van de waarheid? Vrijwilligers in de zorg worden steeds belangrijker. In het hindoeïsme neemt Sewa (onbaatzuchtige dienstverlening) een belangrijke plaats in. Maar in hoeverre zien we de Sewa-gedachte terug in de Nederlandse samenleving? Verder blikken we met de gasten vooruit naar de aankomende presidentsverkiezingen in Suriname in mei. Een van de presidentskandidaten is Chandrikapersad Santokhi, voorzitter van de Vooruitstrevende Hervormings Partij (VHP). Vandaag vieren hindoes wereldwijd Ramnaumi, de geboortedag van de goddelijke manifestatie Rama. Rama wordt gezien als het toonbeeld van de perfecte mens. Daarom sluiten we af met een discussie over de perfectie van de mens. Op welke manier kan Rama een inspiratie zijn voor de Nederlandse samenleving? Te gast aan tafel zijn jurist Robby Makka en systeemtherapeut Aarti Sarabjitsingh.Minder

24-01-2015 11:30

OHM Dialoog & Levensbeschouwing

OHM Dialoog & Levensbeschouwing - OHM Dialoog & Levensbeschouwing

Deel 2. Weduwnaar Mohan blijft in zijn verdriet hangen. Zijn kinderen denken dat hij beter af is in een verzorgingshuis.Meer Deel 2 van de dramaserie 'In goede handen' uit 2005 over oud worden. Het is een hindoestaanse traditie dat de oudste zoon de zorg voor zijn ouders op zich neemt als zij daar behoefte aan hebben. In de Nederlandse samenleving gaat dit steeds moeilijker. Bovendien wordt er over dit onderwerp niet of nauwelijks gesproken binnen hindoestaanse families. Mohan (67 jaar) is onlangs weduwnaar geworden. Hij blijft in zijn verdriet hangen en voelt zich steeds eenzamer. Nu rekent Mohan erop dat zijn oudste zoon Rajender zich over hem zal ontfermen. Maar al zijn kinderen denken dat hij beter af is in een verzorgingshuis.Minder

OHM Dialoog & Levensbeschouwing gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van OHM Dialoog & Levensbeschouwing de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van OHM Dialoog & Levensbeschouwing bij OHM Dialoog & Levensbeschouwing liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van OHM Dialoog & Levensbeschouwing. Heb je een uitzending van OHM Dialoog & Levensbeschouwing gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

OHM Dialoog & Levensbeschouwing gemist

Uitzending gemist van OHM Dialoog & Levensbeschouwing? Op deze pagina vind je alle uitzendingen van OHM Dialoog & Levensbeschouwing, uitgezonden op Nederland 2. Heb je een uitzending van OHM Dialoog & Levensbeschouwing gemist? Kijk deze dan hier terug!

Uitzending gemist van OHM Dialoog & Levensbeschouwing? Hier kun je alle uitzendingen van OHM Dialoog & Levensbeschouwing kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 8
  • Laatste uitzending op 26-12-2015 om 11:19 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!

Cookies

Hebikietsgemist.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op "Akkoord" te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Akkoord