Programma gemist?

De afgelopen 22 in jaar op heeft OHM van een venster geopend waardoor men een het kijkje door kon nemen uit in het wel op en wee van in de hindoegemeenschap in op Nederland en ver de daarbuiten.Meer Terugblik 22 op tv jaar OHM. De afgelopen 22 tijdens jaar heeft OHM een van naar venster geopend waardoor men een kijkje op tv kon het nemen in het wel van en wee door van de hindoegemeenschap met in Nederland en ver daarbuiten. een het Met documentaires over de hindoecultuur en in -traditie heeft OHM door getracht meer bekendheid van te met geven aan het hindoegedachtegoed. in In deze uitzending een blikken we terug op de 22 jaar in OHM. het We laten fragmenten door zien van verschillende producties door die OHM door de op tv jaren heen heeft van uitgezonden.Minder

In de deze dialoog vertellen door jongeren hoe uit ze tegen tradities aankijken. De op tafelgasten Natasha, Ashish naar en Vikesh delen naar hun eigen ervaringen door en beleving van religie van en spiritualiteit tijdens met u.Meer op In deze dialoog door vertellen jongeren hoe in ze tegen van tradities aankijken. De tafelgasten door Natasha Oemrawsingh, van Ashish Mathura en Vikesh in Harinarain delen hun eigen ervaringen de en het beleving van religie en door spiritualiteit met door u. Ook door komen er vragen aan in bod, o.a.: op tv In hoeverre wordt er het door beide groepen een een generatiekloof ervaren?; in Zijn er conflicten waar door te nemen op tv tussen jongeren en hun (groot)ouders?; de Op welke gebieden tijdens komt door deze kloof tot op tv uiting?; Ervaren naar jongeren een verandering de in de houding van hun een ouders met het betrekking tot het tonen van van begrip?; Ervaren met jongeren mogelijkheden/ruimte om hun met eigen religieuze een overtuigingen te ontwikkelen en van indien nodig vragen een te stellen de bij bestaande tradities? tijdens Wat verstaan met we onder op tv tradities?Minder

Tot het tijdens takenpakket van de pandit op tv uit wordt over het door algemeen ook gerekend geestelijke in verzorging c.q. begeleiding.Te denken tijdens valt aan begeleiding uit bij o.a. ziekte, van sterven het en uitvaart, defensie, justitie.Meer Tot het met takenpakket van op de pandit wordt op over uit het algemeen ook gerekend met geestelijke verzorging met c.q. begeleiding. Hierbij valt te denken van aan begeleiding op bij o.a. ziekte, sterven van en door uitvaart, defensie, justitie, maar ook op tv begeleiding bij door problemen en vraagstukken in tijdens naar huiselijke kring. De laatste tijd wordt tijdens steeds meer met het belang erkend door van professionalisering van de de van geestelijke zorg. Deze professionalisering is op naar terreinen als tijdens Justitie en Defensie met reeds in gang op gezet. de Op andere gebieden zijn in er nog het geen vastgestelde regels of in richtlijnen wat naar betreft de kwaliteit en tijdens deskundigheid van de pandit als tijdens geestelijk naar verzorger. Onduidelijk is wat er naar van de een pandit de in deze rol het wordt verwacht en hoe een de deskundigheid door wordt getoetst. Er zijn reeds initiatieven een (geweest) om een door met zekere professionalisering te op creëren, bijvoorbeeld in de vorm in van een erkende opleiding in tot geestelijk verzorger. door In meerdere naar gevallen konden deze initiatieven een geen voortgang van vinden, de bijvoorbeeld bij de Haagse door Hogeschool. Later kon een opleiding de tot Hindoe-geestelijke op tv aan de Universiteit van uit Amsterdam geen tijdens doorgang vinden vanwege een op tv met tekort aan aanmeldingen op voor deze studie. Belangrijk is uit tevens het dat het toekomstperspectief in dat een dergelijke op tv opleiding biedt, helder tijdens wordt.Minder

Vragen met rondom het traditionele hindoe-huwelijksritueel een en uitdagingen voor een de op pandit.Meer Het traditionele hindoe-huwelijksritueel gaat op uit van een door man in en een vrouw die niet eerder op tv op tv getrouwd zijn geweest, met niet eerder een relatie hebben gehad op en geen tijdens kinderen hebben. Tegenwoordig uit krijgen pandits steeds uit meer te maken met het verzoeken in om een huwelijk in een te zegenen bij tijdens mensen die op niet in de dit plaatje passen. Bijvoorbeeld met omdat ze op tv al wel een naar relatie hebben gehad, ongehuwd samen hebben een gewoond met een een ander, met elkaar door reeds met een tijdje samenwonen, kinderen op hebben (met de elkaar of met iemand anders), in op tv gescheiden of weduwe/weduwnaar zijn. een Soms bestaat het de wens om met iemand in van hetzelfde door geslacht te trouwen. En soms met wil het koppel naar geen (uitgebreid) hindoehuwelijk, uit maar een naar inzegening van hun samenwonen. met Ook de rol het van ouders de in op het ritueel staat vaak met ter discussie. Bijvoorbeeld naar als de moeder op tv weduwe is, de of de vader weduwnaar, of als door een een van de met ouders niet wil op meewerken vanwege een echtelijke onenigheid. door Centraal door in deze OHM Dialoog naar staan de van vragen: -In hoeverre bieden de van hindoevoorschriften (sanskar uit vidhi/ vivah paddhati) het mogelijkheden om in deze door situaties in een (volwaardig) huwelijk te in kunnen voltrekken? -In hoeverre een willen met pandits hieraan meewerken, nadenken over de mogelijkheden/aanpassingen van het traditionele met huwelijk? naar -Is het mogelijk om de hierin een uit uniform standpunt in te uit nemen een en een uniform ritueel vast te naar stellen, bijvoorbeeld binnen op tv priesterraden, op zodat zowel door naar de pandits als naar hun een yajmaan's (cliënten) toe het door duidelijkheid en eenduidigheid ontstaat? Nu hebben op pandits immers tijdens hun eigen interpretatie tijdens en van regels waardoor mensen gaan shoppen van bij verschillende hindoegeestelijken. Te tijdens op tv gast zijn pandit Suruj Biere met en pandit op Haridat Koendan. Beiden spreken op uit persoonlijke titel en naar vertegenwoordigen in op tv deze uitzending geen enkele het religieuze tijdens organisatie.Minder

Vijf naar jaar na hun eerste het ontmoeting uit bespreken Avinash en naar Sharesma (hindoes), Mustafa (moslim), Chaïm en van Danna (joden) een en Paula (christen) van hun visies op tv op huidige maatschappelijke thema's.Meer een Vijf jaar tijdens geleden gingen uit de jonge Avinash en naar Sharesma (hindoes), Mustafa in (moslim), Chaïm het en Danna (joden) het en Paula (christen) met door elkaar in gesprek over op tv hun manier van op leven tijdens en omgaan met in de wereld, ingegeven door hun het religie. tijdens Nu vijf jaar later en ouder op tv ontmoeten zij elkaar de op weer. In vervolg op van de uitzending van vorige uit week zoeken op tv zij in deze aflevering vanuit uit naar hun eigen religieuze achtergronden naar op tv oplossingen voor huidige maatschappelijke in vraagstukken. Verharding: Een op veel gehoorde door klacht van van de huidige tijd van is dat mensen zich van niet uit meer bekommeren om elkaar. Ouderen op tv en hulpbehoevenden uit vereenzamen en worden verwaarloosd, de mensen zijn over tijdens en weer onverdraagzaam en van religieuze door groepen worden naar als gevaar voor op de Nederlandse samenleving gezien. uit Het lijkt alsof het in steeds moeilijker wordt om op de vreedzaam met elkaar samen de te leven. Maar de wat blijkt? Wanneer mensen van van verschillende religieuze door overtuigingen echt de met elkaar een praten, blijkt dat we uiteindelijk allemaal op tv hetzelfde willen. op tv Basiswaarden: Onder het alle verschillende opvattingen zitten ook op tv veel het gedeelde waarden. Het naar is niet voor niets dat uit solidariteit en de zorgen tijdens voor elkaar belangrijke basisprincipes van zijn van elke religie. In de de op praktijk blijkt dat door we kunnen putten uit een de verschillende religieuze tradities een wanneer van we zoeken naar op tv antwoorden op tijdens vraagstukken van nu. uit In deel 2 van op 'Je bent jong tijdens en gelooft, anno naar 2015' kijken we vooruit naar een de het toekomst. Hoe het zien Avinash, Sharesma, Mustafa, Chaïm, Danna op en in Paula de toekomst op tv van Nederland? En wat de kan hun rol op tv en van bijdrage hierin zijn?Minder

Twee jonge 'powervrouwen' de een schuiven bij OHM aan tafel om tijdens te praten op tv over de uitdagingen waar door hindoestaanse door jongeren voor staan op en over met 'female empowerment'.Meer Het zijn twee krachtige op in jongedames, 'powervrouwen', die op dit keer plaats nemen aan de met op tafel van OHM. Samen op tv met haar tijdens tweelingzus runt Kirti Bisesar 'Young uit Female naar Professionals' (YFP) en coacht ze met vrouwen tijdens in de leeftijd tussen 20 en een 45 jaar. YFP met zet zich tijdens in uit voor 'women empowerment' en is op klokkenluider van voor het diversiteitsbeleid. Pravini Baboeram op tv is singer-songwriter, activiste op tv en betrokken bij met het Sarnámihuis. Narsingh Balwantsingh een door gaat met hen het gesprek door aan over een op tv aantal actuele thema's en op van de dames, die met sterk maatschappelijk betrokken zijn, op tv steken hun mening niet onder de stoelen of banken. een Dit leidt met tot met een pittige en interessante discussie. Aan een bod de komen uitdagingen op waar de hindoestaanse uit jongerengeneratie vandaag de dag mee te van maken heeft op tv - de generatie van die in op tv Nederland geboren is en hier op uit woont en werkt, maar die uit wel geworteld een is in de hindoestaanse de gemeenschap. Te van denken valt de aan gemengde relaties: welke uitdagingen brengt op tv dit met fenomeen met tijdens zich mee en hoe wordt er van door de tijdens omgeving in op gereageerd? Welke ervaringen het hebben Kirti en op Pravini hier zelf mee? op Daarnaast is met er uitgebreid aandacht een voor 'female empowerment' en de op gelijkwaardigheid op tussen mannen en vrouwen, met bijvoorbeeld met op betrekking tot tijdens inkomensverschillen.Minder

Narsingh Balwantsingh bespreekt met naar de actualiteit vanuit hindoeïstisch perspectief. Dit een keer de onder andere het spreken van met de tijdens waarheid naar aanleiding van van het ontslag van van Teeven en tijdens Opstelten.Meer Narsingh Balwantsingh bespreekt aan het tafel uit de actualiteit vanuit hindoeïstisch op perspectief. Deze keer staat door het spreken de van de de waarheid centraal. Dit naar van aanleiding van het ontslag met van Teeven en op Opstelten. Hoe op wordt er vanuit tijdens de hindoefilosofie gedacht de over uit het spreken van de waarheid? door Vrijwilligers in de met zorg worden steeds tijdens belangrijker. In het hindoeïsme tijdens neemt Sewa (onbaatzuchtige het dienstverlening) een belangrijke een naar plaats in. Maar in hoeverre met zien in we de Sewa-gedachte terug op tv in de Nederlandse in samenleving? Verder blikken met we met de gasten op tv vooruit naar op tv de aankomende presidentsverkiezingen met in Suriname de in mei. Een door van de presidentskandidaten in is Chandrikapersad Santokhi, voorzitter uit van de Vooruitstrevende Hervormings Partij de (VHP). op tv Vandaag vieren hindoes uit wereldwijd Ramnaumi, de een geboortedag van de goddelijke tijdens manifestatie door Rama. Rama wordt gezien op tv als het toonbeeld met van de perfecte naar mens. Daarom sluiten we uit af met een discussie het over de op tv perfectie tijdens van de mens. Op welke manier naar kan met Rama een inspiratie zijn voor op de Nederlandse samenleving? op tv Te gast van aan tafel zijn jurist het Robby Makka tijdens en het systeemtherapeut Aarti Sarabjitsingh.Minder

Deel 2. Weduwnaar met Mohan het blijft in zijn verdriet naar hangen. Zijn de kinderen denken uit dat hij beter af van is in een het verzorgingshuis.Meer Deel 2 een van de dramaserie 'In tijdens goede handen' uit 2005 door uit over oud worden. de Het is een op tv hindoestaanse traditie dat de de oudste zoon de zorg van voor zijn van ouders op zich in neemt als door zij daar behoefte aan hebben. van In de Nederlandse het samenleving de gaat dit steeds moeilijker. Bovendien door wordt er door over dit onderwerp met niet of nauwelijks gesproken binnen de naar hindoestaanse families. Mohan in (67 jaar) is uit onlangs weduwnaar geworden. Hij in blijft in zijn verdriet van hangen en van voelt zich steeds eenzamer. Nu van door rekent Mohan erop dat zijn oudste de zoon Rajender uit zich over hem zal uit ontfermen. Maar al op tv zijn het kinderen denken dat hij op beter in af is in met een verzorgingshuis.Minder

oktober 2017
26-12-2015 11:19

OHM Dialoog & Levensbeschouwing

OHM Dialoog & Levensbeschouwing - OHM Dialoog & Levensbeschouwing

De afgelopen 22 jaar heeft OHM een venster geopend waardoor men een kijkje kon nemen in het wel en wee van de hindoegemeenschap in Nederland en ver daarbuiten.Meer Terugblik 22 jaar OHM. De afgelopen 22 jaar heeft OHM een venster geopend wa...

14-11-2015 11:30

OHM Dialoog & Levensbeschouwing

OHM Dialoog & Levensbeschouwing - OHM Dialoog & Levensbeschouwing

In deze dialoog vertellen jongeren hoe ze tegen tradities aankijken. De tafelgasten Natasha, Ashish en Vikesh delen hun eigen ervaringen en beleving van religie en spiritualiteit met u.Meer In deze dialoog vertellen jongeren hoe ze tegen tr...

31-10-2015 11:30

OHM Dialoog & Levensbeschouwing

OHM Dialoog & Levensbeschouwing - OHM Dialoog & Levensbeschouwing

Tot het takenpakket van de pandit wordt over het algemeen ook gerekend geestelijke verzorging c.q. begeleiding.Te denken valt aan begeleiding bij o.a. ziekte, sterven en uitvaart, defensie, justitie.Meer Tot het takenpakket van de pandit wo...

20-06-2015 11:30

OHM Dialoog & Levensbeschouwing

OHM Dialoog & Levensbeschouwing - OHM Dialoog & Levensbeschouwing

Vragen rondom het traditionele hindoe-huwelijksritueel en uitdagingen voor de pandit.Meer Het traditionele hindoe-huwelijksritueel gaat uit van een man en een vrouw die niet eerder getrouwd zijn geweest, niet eerder een relatie hebben gehad...

23-05-2015 11:30

OHM Dialoog & Levensbeschouwing

OHM Dialoog & Levensbeschouwing - OHM Dialoog & Levensbeschouwing

Vijf jaar na hun eerste ontmoeting bespreken Avinash en Sharesma (hindoes), Mustafa (moslim), Chaïm en Danna (joden) en Paula (christen) hun visies op huidige maatschappelijke thema's.Meer Vijf jaar geleden gingen de jonge Avinash en Shares...

25-04-2015 11:30

OHM Dialoog & Levensbeschouwing

OHM Dialoog & Levensbeschouwing - OHM Dialoog & Levensbeschouwing

Twee jonge 'powervrouwen' schuiven bij OHM aan tafel om te praten over de uitdagingen waar hindoestaanse jongeren voor staan en over 'female empowerment'.Meer Het zijn twee krachtige jongedames, 'powervrouwen', die dit keer plaats nemen aan...

28-03-2015 11:30

OHM Dialoog & Levensbeschouwing

OHM Dialoog & Levensbeschouwing - OHM Dialoog & Levensbeschouwing

Narsingh Balwantsingh bespreekt de actualiteit vanuit hindoeïstisch perspectief. Dit keer onder andere het spreken van de waarheid naar aanleiding van het ontslag van Teeven en Opstelten.Meer Narsingh Balwantsingh bespreekt aan tafel de act...

24-01-2015 11:30

OHM Dialoog & Levensbeschouwing

OHM Dialoog & Levensbeschouwing - OHM Dialoog & Levensbeschouwing

Deel 2. Weduwnaar Mohan blijft in zijn verdriet hangen. Zijn kinderen denken dat hij beter af is in een verzorgingshuis.Meer Deel 2 van de dramaserie 'In goede handen' uit 2005 over oud worden. Het is een hindoestaanse traditie dat de oudst...

OHM Dialoog & Levensbeschouwing gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van OHM Dialoog & Levensbeschouwing de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van OHM Dialoog & Levensbeschouwing bij OHM Dialoog & Levensbeschouwing liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van OHM Dialoog & Levensbeschouwing. Heb je een uitzending van OHM Dialoog & Levensbeschouwing gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

OHM Dialoog & Levensbeschouwing gemist

Uitzending gemist van OHM Dialoog & Levensbeschouwing? Op deze pagina vind je alle uitzendingen van OHM Dialoog & Levensbeschouwing, uitgezonden op Nederland 2. Heb je een uitzending van OHM Dialoog & Levensbeschouwing gemist? Kijk deze dan hier terug!

Uitzending gemist van OHM Dialoog & Levensbeschouwing? Hier kun je alle uitzendingen van OHM Dialoog & Levensbeschouwing kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 8
  • Laatste uitzending op 26-12-2015 om 11:19 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!

Cookies

Hebikietsgemist.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op "Akkoord" te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Akkoord