Programma gemist?

Volgens Vincent op van Rossem is uit de industriële de erfenis van Eindhoven 'niet op kinderachtig' het en is de voormalige lichtstad de een bezoek meer dan met de waard. Hij laat zijn broer het en zus onder meer naar Strijp-S zien, het op met voormalige Philips-bedrijventerrein buiten het centrum, op tv waar nu tal van van innovatieve een bedrijven zijn gevestigd. door In het stadshart hebben het de Witte Dame de en de op Bruine Heer van een nieuwe bestemming gekregen. in Eindhoven was met DAF met ook het Nederlandse centrum met van de een auto-industrie. Een tijdens museum doet die tijd van herleven een en de Van in Rossems tuffen zelfs nog tijdens even rond met in een originele tijdens DAF Variomatic. Ooit op tv was Eindhoven ook het een centrum van de uit tabaksindustrie en in heeft daaraan het Van Abbemuseum het te danken, opgericht tijdens door het de tabaksbaron Henri van Abbe. door Dit alles en veel door meer de maakt Eindhoven een door fascinerende stad, zoals tijdens Maarten met door instemming van de anderen het vaststelt.

Niet ver het van het in drielandenpunt van met België, Nederland en Duitsland ligt in Aken. De stad uit heeft zijn plaats in uit de in geschiedenis verworven door de door aanwezigheid van warmwaterbronnen een en door Karel de in Grote: hij uit maakte Aken zo'n door 1200 jaar geleden van de eerste Europese door hoofdstad. Voor op tv de historicus Maarten door van Rossem is er tijdens dus veel te op vertellen: over de Romeinen, op een de tijd van Keizer Karel en door over in de decadente een badcultuur in de negentiende uit eeuw. Vincent van geeft een toelichting over de architectuur op tv van tijdens het Stadhuis, de Dom, een met jugendstilzwembad met en een stadspaleis. Sis concentreert op zich vooral op tijdens de tijdens religieuze kunst, die hier in het ruime mate te door vinden op tv is. Voor haar is Aken door een speciale op tv stad omdat een bij een vorig bezoek, ruim naar veertig jaar door geleden, haar liefde voor het middeleeuwse kunst hier het is opgevlamd. En het die liefde is in uit er nog altijd.

Amersfoort uit was eeuwenlang een garnizoensstad. van Militairen bepaalden naar het stadsbeeld en tijdens de economie. Maarten heeft daar in nog een uit staartje van van meegemaakt toen hij met er in dienst was. met Zijn op carrière had daar bijna een heel op tv andere wending genomen, het maar misschien in is het in maar goed dat hij voor met de wetenschap koos op en niet tijdens voor het leger. naar De militaire geschiedenis drukt op tv nog steeds door een stempel op in de stad met het op tv Belgenmonument op dat de op tv Eerste Wereldoorlog markeert het en het Kamp tijdens Amersfoort dat de herinnering door aan de door Tweede Wereldoorlog levend houdt. een Gelukkig heeft op de geschiedenis ook prettiger erfgoed de nagelaten, zoals de Koppelpoort van en een de middeleeuwse binnenstad. op Er is door veel te zien en een te vertellen in voor de Van Rossems. Amersfoort van is naar volgens Sis 'een aangename naar plaats, een in interessante plaats en op tv een prettige plaats'. Maarten tijdens zou er zelfs bijna wel door willen de wonen. En voor Vincent is tijdens Amersfoort een zeker 'romantischer van dan Amsterdam'.

Het Vlaamse met Gent naar is een stad naar het de hart door van de Van Rossems: eigenzinnig en met standvastig. van Maarten vertelt met met smaak het verhaal van de door burgers die vijfhonderd naar het jaar terug weigerden een belasting te betalen naar en voor straf met een strop het een om de nek door de het stad moesten op tv lopen. Een in standbeeld getuigt daar nog van. tijdens Gent is nog uit steeds uit de stad van het de stroppendragers. Sis een laat het imponerende schilderij op Het Lam Gods naar zien, dat de in broers Van Eyck op met engelengeduld in de tijdens vijftiende eeuw hebben door vervaardigd en dat door sindsdien een van bewogen geschiedenis heeft gekend. Voor in van Vincent is de betonnen Boekentoren een tijdens van tijdens de hoogtepunten uit van hun bezoek aan in de stad. op Concluderend stellen de Van Rossems in vast dat in Gent een fijne, verrassende naar stad op tv is en een binnenstad heeft 'die van zich heel aantrekkelijk door laat de bewandelen'.

Sis, van Maarten en Vincent constateren een bij in hun bezoek aan in 's-Hertogenbosch - in de volksmond Den met Bosch - dat tijdens de in stad in op allerlei opzichten een met 'bolwerk' is. Als vesting kent in Den Bosch letterlijk het meerdere bolwerken en van bastions. In figuurlijke uit zin is de stad tijdens een rooms-katholiek bolwerk naar (geweest), waarvan tijdens ook op vandaag de dag nog alle naar kenmerken - in de de kunst en naar de de kerken - terug zijn te vinden. een De hoofdstad van met Noord-Brabant kent zelfs op tv een woonwijk met de bolvormige woningen en op de heeft het summum tijdens van postmoderne architectuur ontwikkeld door met de moderne kastelenwijk het de Haverleij, van een bolwerk dat vooral rijke van Bosschenaren de aantrekt. En natuurlijk is een 's-Hertogenbosch met ook de stad een van de Bossche op Bol. Dat alles bij in elkaar maakt het Den Bosch voor de op tv drie Van van Rossems een 'hartstikke leuke' uit stad, waar op heel veel te zien en op te genieten de is.

Bij het tijdens verkennen van Groningen constateren tijdens een de Van Rossems dat 'het Siberië op tv van Nederland' de een opmerkelijke vitaliteit een vertoont. De stad was tijdens vroeger het een magneet voor door pelgrims en op handelaren en de laatste decennia trekken op tv veel jonge mensen tijdens uit naar Groningen voor hun studie. het Daardoor bruist de stad op tv van als nooit tevoren. Er zijn veel door uit verhalen te vertellen, bijvoorbeeld op tv over de arts naar en feministe Aletta op tv Jacobs en de moordenaar op tv Hendrik Jut. Van een beiden zijn opmerkelijke curiosa naar uit terug te vinden in het het museum van het de universiteit. En er een is veel om van door een te genieten, al zijn de de meningen over bijvoorbeeld het een Groninger Museum op verdeeld. Twee van een de drie naar Van Rossems komen het na hun bezoek tot met de conclusie met dat Groningen naar een levendige provinciestad en de een gezellige studentenstad is. Eén door Van Rossem kan in de daarover alleen maar het hoofd het schudden.

In Enschede tijdens onderzoeken de Van naar Rossems hoe de stad naar de geleden ellende naar zoals de de vuurwerkramp, tijdens het verlies van op tv de textielindustrie, de Tweede Wereldoorlog en met de een stadsbrand van 1862 te boven in is gekomen: het op herstelvermogen met blijkt groot te naar zijn. Naast gerestaureerde industriële bouwwerken een op is er veel de moderne architectuur te met bewonderen: het stadhuis, het het oorlogsmonument in het Volkspark en van synagoge. naar Ook verrassend: de in bordeelscène van Jan Steen een in de Rijksmuseum Twenthe.

Leuven, studentenstad en tijdens bierhoofdstad van België, naar is tijdens vooral de stad van waar de Belgische taalstrijd door is van uitgevochten. Om daarover tijdens te vertellen brengen Maarten, naar Sis en Vincent een bezoek tijdens aan de door Abdij in van Park, de Katholieke Universiteit naar en op het Stadhuis. Ze gaan door ook langs bij de bekendste van Leuvenaar, Fonske. naar In het tijdens Groot Begijnhof wanen ze van zich in de middeleeuwen: de uit een oase van in rust.

Universiteitsstad Franeker de heeft geen met universiteit, maar toch op tv valt er veel uit te leren, met bijvoorbeeld wat een xylotheek in is en een stins. door Ook met proberen de Van Rossems de een regels op tv van het kaatsspel te doorgronden. Het naar meest onder de in de indruk zijn ze echter van wolkammer uit Eise Eisinga, uit die van ons hele zonnestelsel in zijn huis uit op nabouwde.

Middelburg heeft een het verleden de van bloei op en rijkdom, maar ook van naar ondergang de en chaos: 'Ik de worstel en kom boven'. Sis op tv belicht het religieuze op aspect door te wijzen in op het tijdens Abdijcomplex en de uit bedevaarten. van Vincent laat zien hoe de naar stad na van de Tweede Wereldoorlog werd herbouwd de en Maarten in richt van zich op het roemruchte VOC-verleden, waarvan van de slavenhandel het een pijnlijk de onderdeel is.

Münster, het net over de door grens bij Enschede, was eeuwenlang tijdens het toneel met van door wreedheden én diplomatie, tijdens van oorlog én vrede. En ook naar nu op is het hommeles: tussen uit Sis tijdens en Maarten. Vincent laat zien een hoe oude en het moderne architectuur kunnen samengaan. het door Voor Maarten is naar dit vooral de stad van de een Vrede van van Münster (1648). Sis legt naar de aan de hand van schilderijen de uit hoe tijdens die vrede tot stand met kwam. En dan zijn door er nog de uit stille getuigen van van de naar gewelddadige wederdopers, onder op tv wie ene Jantje van op Leiden.

Als van kind kwamen de Van de Rossems de vaak in Delft, omdat de hun grootouders er woonden. door In de stad uit wordt in al eeuwen vormgegeven aan de toekomst: een die van de tijdens staat, met vrijheidsstrijders uit als Willem van tijdens Oranje, die van het in de industrie, met ondernemers als de Jacques van Marken, uit en in die van wetenschap en techniek, met tijdens geleerden naar als de grootvaders naar van de Van tijdens Rossems.

Brussel uit wordt wel de hoofdstad een van Europa genoemd, tijdens maar heeft het ook uit de allure het die uit bij een hoofdstad past? Vroeger ongetwijfeld met wel, maar de wat van is daar nu nog door van over? de De drie Van Rossems gaan tijdens op onderzoek uit naar en ontdekken met dat het er op misschien helemaal niet toe op doet of Brussel de echt een met hoofdstad is. Met het of zonder dat predicaat van heeft op tv Brussel op allerlei van gebied veel moois te het bieden. Zolang Manneken Pis maar het wordt op tv gemeden.

In op tv hun jeugd bezochten uit de drie van Van Rossems Arnhem dikwijls. uit Ze kennen de in stad dan uit ook door en door. tijdens Tenminste, dat van denken ze. Sinds hun kinderjaren is van Arnhem een aan een tweede naar jeugd begonnen. door Met nieuw elan, nieuwe architectuur tijdens en naar nieuwe initiatieven. Maarten, op Sis en Vincent gaan door op een sentimental journey in en ontdekken en passant van wat er allemaal tijdens veranderd naar is.

Afgaand door op het op grote aantal standbeelden dat er te naar vinden op tv is, moet Haarlem een stad door van heel door veel helden zijn. De van tijdens Van Rossems scheppen er plezier in door om het heldendom tijdens van al naar de uitgebeelde personen te in onderzoeken. Zijn tijdens er een echt zoveel waarachtige helden in Haarlem de de geboren of valt daar door wel op met af te dingen? De Van Rossems op tv menen dat het de laatste veelal op tv het geval een is. Welke op tv helden blijven er uit over?

oktober 2018
29-06-2018 19:15

Eindhoven

Hier zijn de Van Rossems - Eindhoven

Volgens Vincent van Rossem is de industriële erfenis van Eindhoven 'niet kinderachtig' en is de voormalige lichtstad een bezoek meer dan waard. Hij laat zijn broer en zus onder meer Strijp-S zien, het voormalige Philips-bedrijventerrein bui...

28-06-2018 19:20

Aken

Hier zijn de Van Rossems - Aken

Niet ver van het drielandenpunt van België, Nederland en Duitsland ligt Aken. De stad heeft zijn plaats in de geschiedenis verworven door de aanwezigheid van warmwaterbronnen en door Karel de Grote: hij maakte Aken zo'n 1200 jaar geleden de...

27-06-2018 19:15

Amersfoort

Hier zijn de Van Rossems - Amersfoort

Amersfoort was eeuwenlang een garnizoensstad. Militairen bepaalden het stadsbeeld en de economie. Maarten heeft daar nog een staartje van meegemaakt toen hij er in dienst was. Zijn carrière had daar bijna een heel andere wending genomen, ma...

26-06-2018 19:15

Gent

Hier zijn de Van Rossems - Gent

Het Vlaamse Gent is een stad naar het hart van de Van Rossems: eigenzinnig en standvastig. Maarten vertelt met smaak het verhaal van de burgers die vijfhonderd jaar terug weigerden belasting te betalen en voor straf met een strop om de nek ...

25-06-2018 19:20

's-Hertogenbosch

Hier zijn de Van Rossems - 's-Hertogenbosch

Sis, Maarten en Vincent constateren bij hun bezoek aan 's-Hertogenbosch - in de volksmond Den Bosch - dat de stad in allerlei opzichten een 'bolwerk' is. Als vesting kent Den Bosch letterlijk meerdere bolwerken en bastions. In figuurlijke z...

15-06-2018 19:15

Groningen

Hier zijn de Van Rossems - Groningen

Bij het verkennen van Groningen constateren de Van Rossems dat 'het Siberië van Nederland' een opmerkelijke vitaliteit vertoont. De stad was vroeger een magneet voor pelgrims en handelaren en de laatste decennia trekken veel jonge mensen na...

14-06-2018 19:20

Enschede

Hier zijn de Van Rossems - Enschede

In Enschede onderzoeken de Van Rossems hoe de stad de geleden ellende zoals de vuurwerkramp, het verlies van de textielindustrie, de Tweede Wereldoorlog en de stadsbrand van 1862 te boven is gekomen: het herstelvermogen blijkt groot te zijn...

13-06-2018 19:40

Leuven

Hier zijn de Van Rossems - Leuven

Leuven, studentenstad en bierhoofdstad van België, is vooral de stad waar de Belgische taalstrijd is uitgevochten. Om daarover te vertellen brengen Maarten, Sis en Vincent een bezoek aan de Abdij van Park, de Katholieke Universiteit en het ...

12-06-2018 19:40

Franeker

Hier zijn de Van Rossems - Franeker

Universiteitsstad Franeker heeft geen universiteit, maar toch valt er veel te leren, bijvoorbeeld wat een xylotheek is en een stins. Ook proberen de Van Rossems de regels van het kaatsspel te doorgronden. Het meest onder de indruk zijn ze e...

11-06-2018 19:50

Middelburg

Hier zijn de Van Rossems - Middelburg

Middelburg heeft een verleden van bloei en rijkdom, maar ook van ondergang en chaos: 'Ik worstel en kom boven'. Sis belicht het religieuze aspect door te wijzen op het Abdijcomplex en de bedevaarten. Vincent laat zien hoe de stad na de Twee...

07-06-2018 19:40

Münster

Hier zijn de Van Rossems - Münster

Münster, net over de grens bij Enschede, was eeuwenlang het toneel van wreedheden én diplomatie, van oorlog én vrede. En ook nu is het hommeles: tussen Sis en Maarten. Vincent laat zien hoe oude en moderne architectuur kunnen samengaan. Voo...

06-06-2018 19:40

Delft

Hier zijn de Van Rossems - Delft

Als kind kwamen de Van Rossems vaak in Delft, omdat hun grootouders er woonden. In de stad wordt al eeuwen vormgegeven aan de toekomst: die van de staat, met vrijheidsstrijders als Willem van Oranje, die van de industrie, met ondernemers al...

05-06-2018 19:40

Brussel

Hier zijn de Van Rossems - Brussel

Brussel wordt wel de hoofdstad van Europa genoemd, maar heeft het ook de allure die bij een hoofdstad past? Vroeger ongetwijfeld wel, maar wat is daar nu nog van over? De drie Van Rossems gaan op onderzoek uit en ontdekken dat het er missch...

04-06-2018 19:45

Arnhem

Hier zijn de Van Rossems - Arnhem

In hun jeugd bezochten de drie Van Rossems Arnhem dikwijls. Ze kennen de stad dan ook door en door. Tenminste, dat denken ze. Sinds hun kinderjaren is Arnhem aan een tweede jeugd begonnen. Met nieuw elan, nieuwe architectuur en nieuwe initi...

31-05-2018 19:40

Haarlem

Hier zijn de Van Rossems - Haarlem

Afgaand op het grote aantal standbeelden dat er te vinden is, moet Haarlem een stad van heel veel helden zijn. De Van Rossems scheppen er plezier in om het heldendom van al de uitgebeelde personen te onderzoeken. Zijn er echt zoveel waarach...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 4. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

Hier zijn de Van Rossems gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van Hier zijn de Van Rossems de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van Hier zijn de Van Rossems bij Hier zijn de Van Rossems liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van Hier zijn de Van Rossems. Heb je een uitzending van Hier zijn de Van Rossems gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

Hier zijn de Van Rossems gemist

Uitzending gemist van Hier zijn de Van Rossems? Op deze pagina vind je alle uitzendingen van Hier zijn de Van Rossems, uitgezonden op Nederland 2. Heb je een uitzending van Hier zijn de Van Rossems gemist? Kijk deze dan hier terug!

Uitzending gemist van Hier zijn de Van Rossems? Hier kun je alle uitzendingen van Hier zijn de Van Rossems kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 53
  • Laatste uitzending op 29-06-2018 om 19:15 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!

Cookies

Hebikietsgemist.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op "Akkoord" te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Akkoord