Programma gemist?

Dionne wil graag in een goed op voorbeeld zijn een voor haar van dochtertje, maar haar groente- en fruitfobie naar zit een haar in in de weg. Zelfs door de mayo bij het de McDonalds laat ze staan vanwege van van de groene stukjes. Cindy eet van dagelijks twee op tv zakken chips en drinkt twee van uit flessen cola. Slechts één met keer per week eet de ze van een warme maaltijd uit bij haar moeder. En door haar ontbijt van bestaat uit bevroren tijdens boterhammen.

Dionne wil van graag een goed naar voorbeeld zijn de voor haar dochtertje, maar een haar groente- het en fruitfobie zit in haar in de weg. Zelfs naar de door mayo bij de McDonalds laat van het ze staan vanwege de groene in stukjes. Cindy eet dagelijks in met twee zakken chips en met drinkt twee flessen op tv cola. Slechts een één keer per week eet de ze een tijdens warme maaltijd bij de haar moeder. En haar ontbijt op tv bestaat uit bevroren tijdens uit boterhammen.

Bianca kookt volgens op tv de vier P's: naar op Patat, Pizza, Pannenkoeken door en Pasta. Verder drinkt een zij de hele een dag cola en eet ze uit continu roze koeken. tijdens Haar zoontje eet uit regelmatig bij anderen door om met iets gezonds binnen op tv te krijgen. het Luc is verslaafd aan een worstenbroodjes. Hij verorbert er meer op tv een dan vierduizend per tijdens jaar.

Bianca kookt op volgens naar de vier P's: een Patat, Pizza, Pannenkoeken en Pasta. Verder op drinkt met zij de hele dag cola op tv de en eet ze continu roze koeken. het naar Haar zoontje eet op tv regelmatig bij anderen om iets uit gezonds binnen te met krijgen. uit Luc is verslaafd aan op tv worstenbroodjes. Hij verorbert er een meer dan met vierduizend per op tv jaar.

Patricia de eet al tien jaar het alleen patat met zout. naar Omdat in ze zich schaamt voor tijdens haar eetgewoonte, tijdens haalt ze van het eten iedere avond op tv bij een andere met snackbar. Bij het Jeroen ontstonden zijn eetproblemen toen naar hij op de een middelbare school uit op tv de kast kwam. de Inmiddels leeft tijdens hij alleen nog maar op tv op Nutridrink. Vast door voedsel krijgt hij niet uit meer naar in binnen.

Patricia met eet al tien jaar alleen naar patat uit met zout. Omdat op tv ze zich schaamt voor haar door eetgewoonte, haalt ze met het eten iedere in avond bij het een andere snackbar. in Bij Jeroen ontstonden uit zijn eetproblemen tijdens toen hij van op de middelbare school op tv uit de kast kwam. Inmiddels tijdens leeft van hij alleen nog maar door op Nutridrink. in Vast voedsel op krijgt hij niet op tv meer naar binnen.

De 33-jarige Elvira met met heeft een vleesfobie, omdat ze de als een klein meisje in de door slachterij van haar vader het kwam. tijdens Daarna raakte haar eetpatroon zodanig verstoord tijdens dat ze een nu door alleen nog maar brood eet. op Stephan is verslaafd aan uit energiedrankjes het en cola en drinkt op tv er liters in per dag van. met Dat heeft hem op tv al negen kiezen gekost. Lieveke de Goossens op en door de haar geselecteerde specialisten helpen met Elvira en Stephan naar stapje voor door stapje dichterbij het einddoel: een met gezond van eetpatroon.

De 33-jarige Elvira een heeft een de vleesfobie, omdat ze als tijdens klein op tv meisje in de slachterij op tv van haar de vader kwam. Daarna raakte naar haar eetpatroon zodanig tijdens verstoord dat ze nu van alleen nog door maar brood eet. Stephan naar is verslaafd aan een energiedrankjes en op cola en drinkt op tv er liters op tv per dag van. de Dat heeft hem al in negen naar kiezen gekost. Lieveke Goossens en door de haar geselecteerde specialisten van helpen naar Elvira en Stephan stapje voor uit stapje dichterbij het naar einddoel: een in gezond het eetpatroon.

De 33-jarige naar Elvira heeft een vleesfobie, tijdens omdat ze tijdens als klein meisje in door de een slachterij van haar vader kwam. op tv op tv Daarna raakte haar eetpatroon het zodanig verstoord het dat ze nu door alleen nog maar brood eet. van Stephan is een verslaafd aan energiedrankjes en cola het en de drinkt er liters per dag de van. Dat heeft in hem al van negen naar kiezen gekost. Lieveke Goossens en met door haar geselecteerde specialisten naar helpen een Elvira en Stephan stapje voor naar stapje dichterbij op het einddoel: een naar gezond op eetpatroon.

Dennis en Lieveke in blikken naar samen met de de deelnemers terug de en kijken hoe het het nu met hen van gaat.

Dennis door en Lieveke door blikken samen met de deelnemers terug een en de kijken hoe in het nu met hen de gaat.

De 25-jarige Esmee op tijdens wil altijd controle over haar eten op hebben. op tv Ze wil tijdens precies weten hoe haar eten bereid door naar is en eet het liefst alleen naar maar 'veilige' gerechten. met Het leven een van Esmee staat voor uit op tv een groot deel in op tv het teken van het het vermijden van gelegenheden waarbij in eten uit een rol het speelt. Zij wil dat hier verandering door naar in komt. De 22-jarige vrachtwagenchauffeur Joey van heeft op tv vanaf het naar moment dat hij op op zijn tweede in in het ziekenhuis op tv sondevoeding kreeg, nooit het meer groente en fruit tijdens gegeten. Bij het zien van een een bord groente met tijdens wordt hij al misselijk en Joey met de schaamt zich hier ontzettend voor. Hij op tv zou het niets liever willen dan groente de en de fruit leren de eten.

De de 25-jarige Esmee wil altijd in controle over uit haar eten hebben. op tv Ze wil precies weten hoe het haar een eten bereid is en eet naar het liefst uit alleen maar op tv 'veilige' gerechten. het Het leven van Esmee het staat voor een groot deel naar in het met teken van het vermijden van een van gelegenheden waarbij door eten een rol speelt. het Zij wil het dat hier verandering in komt. De in 22-jarige vrachtwagenchauffeur Joey naar heeft vanaf een het moment dat met hij op zijn tijdens tweede in het van ziekenhuis sondevoeding van kreeg, nooit meer groente en door fruit gegeten. het Bij een het zien van een in bord groente wordt hij op tv al het misselijk en Joey schaamt zich hier op ontzettend voor. Hij uit zou niets liever een willen het dan groente en de fruit leren in eten.

De door 20-jarige Daan eet al zijn naar hele leven een elke avond soep en door geen van vaste voeding. Hoewel hij in al zijn voedingsstoffen binnenkrijgt, het het is hij het door zat om smoesjes te naar verzinnen waarom hij door nooit mee kan naar etentjes. de De eveneens 20-jarige met tijdens Fleur eet geen groente en op tv fruit. Ook durft ze met geen uit maaltijd te eten een die door iemand anders met is van bereid. Haar vaste avondmaaltijd is op tv een tijdens frikandel met aardappels of uit patat. Als door ze uit eten gaat, bestelt ze in altijd naar het kindermenu.

De met 20-jarige Daan op eet al zijn hele leven elke van avond door soep en uit geen vaste voeding. Hoewel hij op al zijn van voedingsstoffen binnenkrijgt, met is hij het zat om smoesjes naar van te verzinnen waarom hij uit nooit mee kan op tv naar etentjes. De met eveneens 20-jarige Fleur de eet geen groente en met fruit. Ook een durft ze geen maaltijd te uit van eten die door iemand van anders is bereid. tijdens Haar vaste avondmaaltijd is een een frikandel met aardappels naar door of patat. Als ze uit het eten gaat, bestelt ze uit altijd het naar kindermenu.

juli 2021
17-06-2018 19:29

Afl. 4

Bizarre Eters - Afl. 4

Dionne wil graag een goed voorbeeld zijn voor haar dochtertje, maar haar groente- en fruitfobie zit haar in de weg. Zelfs de mayo bij de McDonalds laat ze staan vanwege de groene stukjes. Cindy eet dagelijks twee zakken chips en drinkt twee...

11-06-2018 21:38

Afl. 4

Bizarre Eters - Afl. 4

Dionne wil graag een goed voorbeeld zijn voor haar dochtertje, maar haar groente- en fruitfobie zit haar in de weg. Zelfs de mayo bij de McDonalds laat ze staan vanwege de groene stukjes. Cindy eet dagelijks twee zakken chips en drinkt twee...

10-06-2018 19:28

Afl. 3

Bizarre Eters - Afl. 3

Bianca kookt volgens de vier P's: Patat, Pizza, Pannenkoeken en Pasta. Verder drinkt zij de hele dag cola en eet ze continu roze koeken. Haar zoontje eet regelmatig bij anderen om iets gezonds binnen te krijgen. Luc is verslaafd aan worsten...

04-06-2018 21:38

Afl. 3

Bizarre Eters - Afl. 3

Bianca kookt volgens de vier P's: Patat, Pizza, Pannenkoeken en Pasta. Verder drinkt zij de hele dag cola en eet ze continu roze koeken. Haar zoontje eet regelmatig bij anderen om iets gezonds binnen te krijgen. Luc is verslaafd aan worsten...

03-06-2018 19:29

Afl. 2

Bizarre Eters - Afl. 2

Patricia eet al tien jaar alleen patat met zout. Omdat ze zich schaamt voor haar eetgewoonte, haalt ze het eten iedere avond bij een andere snackbar. Bij Jeroen ontstonden zijn eetproblemen toen hij op de middelbare school uit de kast kwam....

28-05-2018 21:39

Afl. 2

Bizarre Eters - Afl. 2

Patricia eet al tien jaar alleen patat met zout. Omdat ze zich schaamt voor haar eetgewoonte, haalt ze het eten iedere avond bij een andere snackbar. Bij Jeroen ontstonden zijn eetproblemen toen hij op de middelbare school uit de kast kwam....

27-05-2018 19:30

Afl. 1

Bizarre Eters - Afl. 1

De 33-jarige Elvira heeft een vleesfobie, omdat ze als klein meisje in de slachterij van haar vader kwam. Daarna raakte haar eetpatroon zodanig verstoord dat ze nu alleen nog maar brood eet. Stephan is verslaafd aan energiedrankjes en cola ...

03-09-2017 18:05

Afl. 1

Bizarre Eters - Afl. 1

De 33-jarige Elvira heeft een vleesfobie, omdat ze als klein meisje in de slachterij van haar vader kwam. Daarna raakte haar eetpatroon zodanig verstoord dat ze nu alleen nog maar brood eet. Stephan is verslaafd aan energiedrankjes en cola ...

28-08-2017 22:36

Afl. 1

Bizarre Eters - Afl. 1

De 33-jarige Elvira heeft een vleesfobie, omdat ze als klein meisje in de slachterij van haar vader kwam. Daarna raakte haar eetpatroon zodanig verstoord dat ze nu alleen nog maar brood eet. Stephan is verslaafd aan energiedrankjes en cola ...

27-08-2017 18:01

Afl. 7

Bizarre Eters - Afl. 7

Dennis en Lieveke blikken samen met de deelnemers terug en kijken hoe het nu met hen gaat.

21-08-2017 22:35

Afl. 7

Bizarre Eters - Afl. 7

Dennis en Lieveke blikken samen met de deelnemers terug en kijken hoe het nu met hen gaat.

20-08-2017 18:02

Afl. 6

Bizarre Eters - Afl. 6

De 25-jarige Esmee wil altijd controle over haar eten hebben. Ze wil precies weten hoe haar eten bereid is en eet het liefst alleen maar 'veilige' gerechten. Het leven van Esmee staat voor een groot deel in het teken van het vermijden van g...

14-08-2017 22:32

Afl. 6

Bizarre Eters - Afl. 6

De 25-jarige Esmee wil altijd controle over haar eten hebben. Ze wil precies weten hoe haar eten bereid is en eet het liefst alleen maar 'veilige' gerechten. Het leven van Esmee staat voor een groot deel in het teken van het vermijden van g...

13-08-2017 18:02

Afl. 5

Bizarre Eters - Afl. 5

De 20-jarige Daan eet al zijn hele leven elke avond soep en geen vaste voeding. Hoewel hij al zijn voedingsstoffen binnenkrijgt, is hij het zat om smoesjes te verzinnen waarom hij nooit mee kan naar etentjes. De eveneens 20-jarige Fleur eet...

07-08-2017 22:30

Afl. 5

Bizarre Eters - Afl. 5

De 20-jarige Daan eet al zijn hele leven elke avond soep en geen vaste voeding. Hoewel hij al zijn voedingsstoffen binnenkrijgt, is hij het zat om smoesjes te verzinnen waarom hij nooit mee kan naar etentjes. De eveneens 20-jarige Fleur eet...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 3. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

Bizarre Eters gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van Bizarre Eters de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van Bizarre Eters bij Bizarre Eters liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van RTL 5.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van Bizarre Eters. Heb je een uitzending van Bizarre Eters gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

Bizarre Eters gemist

Realityprogramma waarin twaalf mensen met een selectieve eetstoornis worden gevolgd. De deelnemers lijden aan een voedselverslaving of juist een eetfobie die hun leven erg moeilijk maakt. In emotionele en soms humoristische gesprekken probeert presentator Dennis Weening er achter te komen hoe hun eetpatroon in elkaar steekt en hoe het zover is gekomen. Samen met voedingspsycholoog Lieveke Goossens zet Dennis alles op alles om de deelnemers te helpen hun eetstoornis te overwinnen.

Uitzending gemist van Bizarre Eters? Hier kun je alle uitzendingen van Bizarre Eters kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 37
  • Laatste uitzending op 17-06-2018 om 19:29 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!