Programma gemist?

Dionne in wil graag op tv een goed voorbeeld het zijn voor haar op tv dochtertje, maar haar groente- in en fruitfobie zit uit haar in de door weg. Zelfs de mayo door bij de de McDonalds laat tijdens ze staan vanwege de groene stukjes. uit het Cindy eet dagelijks twee zakken chips in en het drinkt twee flessen tijdens cola. Slechts één van keer per op tv week eet ze een warme maaltijd naar bij haar moeder. op En haar in ontbijt het bestaat uit bevroren de boterhammen.

Dionne wil met graag van een goed voorbeeld zijn een voor haar dochtertje, maar haar de groente- en in fruitfobie zit haar met in de van weg. Zelfs de mayo bij op tv de McDonalds laat naar met ze staan vanwege uit de groene stukjes. Cindy van eet dagelijks op twee zakken chips en uit drinkt twee flessen de cola. Slechts één met keer per week eet van ze een warme maaltijd in bij de haar moeder. En haar met ontbijt bestaat uit op tv bevroren naar boterhammen.

Bianca kookt door volgens de vier door P's: Patat, Pizza, op tv Pannenkoeken en Pasta. Verder het uit drinkt zij de hele tijdens dag cola en tijdens eet ze op tv continu roze koeken. Haar zoontje eet van regelmatig een bij anderen om een iets gezonds binnen te in krijgen. door Luc is verslaafd aan worstenbroodjes. Hij van een verorbert er meer dan vierduizend tijdens per tijdens jaar.

Bianca kookt volgens tijdens de vier P's: op tv Patat, Pizza, Pannenkoeken uit en Pasta. Verder een drinkt tijdens zij de hele dag van cola uit en eet ze continu een roze koeken. Haar zoontje naar eet regelmatig bij naar anderen om uit iets gezonds tijdens binnen te krijgen. van Luc is verslaafd aan worstenbroodjes. in Hij verorbert naar er meer dan door vierduizend per de jaar.

Patricia eet uit al tien jaar met alleen een patat met zout. Omdat ze met zich een schaamt voor haar eetgewoonte, haalt ze de het eten tijdens iedere met avond bij een van andere snackbar. Bij door Jeroen ontstonden zijn eetproblemen naar toen hij op van de middelbare naar school uit de kast kwam. Inmiddels van tijdens leeft hij alleen nog maar op tv op Nutridrink. Vast voedsel in krijgt hij op niet meer een naar binnen.

Patricia eet het al tien jaar op alleen patat met zout. naar Omdat het ze zich schaamt op tv voor haar uit eetgewoonte, haalt ze het het eten iedere avond bij een in uit andere snackbar. Bij Jeroen door ontstonden zijn eetproblemen toen hij tijdens op op tv de middelbare op tv school uit de kast kwam. door Inmiddels leeft hij alleen het nog maar op van Nutridrink. met Vast voedsel krijgt hij niet van meer in naar binnen.

De het 33-jarige Elvira heeft in een vleesfobie, omdat ze als de klein meisje in tijdens de slachterij de van met haar vader kwam. Daarna raakte haar van eetpatroon zodanig van verstoord dat uit ze nu alleen door nog maar de brood eet. Stephan is door verslaafd aan energiedrankjes en cola naar van en drinkt er liters per in dag van. in Dat heeft hem een al negen kiezen van gekost. Lieveke Goossens en door het tijdens haar geselecteerde specialisten helpen Elvira en in Stephan met stapje voor stapje dichterbij tijdens het einddoel: door een gezond met eetpatroon.

De van 33-jarige Elvira een heeft een vleesfobie, omdat ze als op tv klein meisje het in in de slachterij van haar met vader kwam. Daarna op tv raakte haar eetpatroon zodanig het verstoord dat ze tijdens nu alleen nog naar maar brood eet. een Stephan is tijdens verslaafd aan energiedrankjes en naar cola en uit drinkt er naar liters per dag op tv van. Dat heeft op hem al negen kiezen gekost. Lieveke met Goossens en op tv door haar geselecteerde specialisten met met helpen Elvira en het Stephan stapje voor stapje tijdens dichterbij het einddoel: een gezond op tv op tv eetpatroon.

De 33-jarige het Elvira uit heeft een vleesfobie, omdat ze als door tijdens klein meisje in de slachterij van de haar vader kwam. het Daarna op raakte haar het eetpatroon zodanig verstoord dat ze naar nu alleen door nog maar brood op tv eet. Stephan op tv is verslaafd aan energiedrankjes op en cola en drinkt er uit liters in per dag van. Dat heeft uit hem al negen tijdens het kiezen gekost. Lieveke Goossens en op tv door in haar geselecteerde specialisten helpen Elvira een en Stephan stapje voor op tv stapje dichterbij het het einddoel: een gezond uit naar eetpatroon.

Dennis en Lieveke door blikken samen met een de deelnemers terug met de en kijken hoe het nu met op tv in hen gaat.

Dennis van en Lieveke in blikken samen met de deelnemers terug met en kijken hoe door het van nu met hen een gaat.

De van 25-jarige Esmee wil tijdens altijd controle naar over haar eten hebben. Ze wil de precies weten met hoe haar tijdens eten bereid is het en eet het uit liefst alleen maar 'veilige' tijdens gerechten. Het een leven van Esmee staat voor tijdens een groot uit deel in met het teken van het vermijden tijdens van tijdens gelegenheden waarbij eten door een rol speelt. Zij door wil dat uit hier verandering in komt. De de 22-jarige vrachtwagenchauffeur het Joey heeft vanaf naar het op moment dat hij van op zijn tweede in het het ziekenhuis een sondevoeding kreeg, nooit op tv meer groente en fruit gegeten. Bij op het op zien van een bord groente door wordt hij al met naar misselijk en Joey schaamt zich met hier met ontzettend voor. Hij zou niets door liever willen een dan groente en naar fruit leren de eten.

De 25-jarige Esmee door wil een altijd controle over op tv haar eten hebben. Ze op wil op tv precies weten hoe haar eten van bereid is uit en eet het liefst alleen in een maar 'veilige' gerechten. Het de leven van het Esmee staat voor een tijdens groot deel in het teken op tv van op het vermijden een van gelegenheden waarbij eten tijdens een rol op speelt. Zij wil dat naar hier verandering naar in komt. De tijdens 22-jarige vrachtwagenchauffeur Joey heeft vanaf het naar uit moment dat hij op uit zijn tweede in het ziekenhuis uit sondevoeding kreeg, nooit door meer groente en uit fruit gegeten. Bij tijdens het zien tijdens van een bord op groente wordt hij op al op misselijk en Joey het schaamt zich hier ontzettend voor. in Hij zou niets op liever willen dan groente tijdens van en fruit leren op tv eten.

De 20-jarige het Daan eet het al zijn hele leven tijdens elke avond soep van en geen vaste tijdens voeding. Hoewel van hij al zijn voedingsstoffen binnenkrijgt, de in is hij het het zat om smoesjes tijdens te verzinnen waarom hij in nooit mee kan naar een etentjes. van De eveneens 20-jarige Fleur eet door geen groente en fruit. de Ook met durft ze van geen maaltijd te van eten die door de iemand anders is bereid. Haar op vaste avondmaaltijd in is een op tv frikandel met aardappels uit of patat. Als een ze uit eten gaat, door bestelt ze altijd het naar kindermenu.

De de 20-jarige Daan eet al zijn op tv hele leven in elke avond soep en uit geen door vaste voeding. tijdens Hoewel hij al in zijn voedingsstoffen binnenkrijgt, is hij het op op tv zat om smoesjes te een verzinnen waarom naar hij nooit mee de kan naar etentjes. De eveneens de 20-jarige Fleur eet van geen uit groente en fruit. Ook durft ze op naar geen maaltijd te eten een die door iemand anders is op tv bereid. van Haar vaste avondmaaltijd is een op tv frikandel op met aardappels of patat. Als door ze uit naar eten gaat, bestelt ze in altijd het van kindermenu.

november 2019
17-06-2018 19:29

Afl. 4

Bizarre Eters - Afl. 4

Dionne wil graag een goed voorbeeld zijn voor haar dochtertje, maar haar groente- en fruitfobie zit haar in de weg. Zelfs de mayo bij de McDonalds laat ze staan vanwege de groene stukjes. Cindy eet dagelijks twee zakken chips en drinkt twee...

11-06-2018 21:38

Afl. 4

Bizarre Eters - Afl. 4

Dionne wil graag een goed voorbeeld zijn voor haar dochtertje, maar haar groente- en fruitfobie zit haar in de weg. Zelfs de mayo bij de McDonalds laat ze staan vanwege de groene stukjes. Cindy eet dagelijks twee zakken chips en drinkt twee...

10-06-2018 19:28

Afl. 3

Bizarre Eters - Afl. 3

Bianca kookt volgens de vier P's: Patat, Pizza, Pannenkoeken en Pasta. Verder drinkt zij de hele dag cola en eet ze continu roze koeken. Haar zoontje eet regelmatig bij anderen om iets gezonds binnen te krijgen. Luc is verslaafd aan worsten...

04-06-2018 21:38

Afl. 3

Bizarre Eters - Afl. 3

Bianca kookt volgens de vier P's: Patat, Pizza, Pannenkoeken en Pasta. Verder drinkt zij de hele dag cola en eet ze continu roze koeken. Haar zoontje eet regelmatig bij anderen om iets gezonds binnen te krijgen. Luc is verslaafd aan worsten...

03-06-2018 19:29

Afl. 2

Bizarre Eters - Afl. 2

Patricia eet al tien jaar alleen patat met zout. Omdat ze zich schaamt voor haar eetgewoonte, haalt ze het eten iedere avond bij een andere snackbar. Bij Jeroen ontstonden zijn eetproblemen toen hij op de middelbare school uit de kast kwam....

28-05-2018 21:39

Afl. 2

Bizarre Eters - Afl. 2

Patricia eet al tien jaar alleen patat met zout. Omdat ze zich schaamt voor haar eetgewoonte, haalt ze het eten iedere avond bij een andere snackbar. Bij Jeroen ontstonden zijn eetproblemen toen hij op de middelbare school uit de kast kwam....

27-05-2018 19:30

Afl. 1

Bizarre Eters - Afl. 1

De 33-jarige Elvira heeft een vleesfobie, omdat ze als klein meisje in de slachterij van haar vader kwam. Daarna raakte haar eetpatroon zodanig verstoord dat ze nu alleen nog maar brood eet. Stephan is verslaafd aan energiedrankjes en cola ...

03-09-2017 18:05

Afl. 1

Bizarre Eters - Afl. 1

De 33-jarige Elvira heeft een vleesfobie, omdat ze als klein meisje in de slachterij van haar vader kwam. Daarna raakte haar eetpatroon zodanig verstoord dat ze nu alleen nog maar brood eet. Stephan is verslaafd aan energiedrankjes en cola ...

28-08-2017 22:36

Afl. 1

Bizarre Eters - Afl. 1

De 33-jarige Elvira heeft een vleesfobie, omdat ze als klein meisje in de slachterij van haar vader kwam. Daarna raakte haar eetpatroon zodanig verstoord dat ze nu alleen nog maar brood eet. Stephan is verslaafd aan energiedrankjes en cola ...

27-08-2017 18:01

Afl. 7

Bizarre Eters - Afl. 7

Dennis en Lieveke blikken samen met de deelnemers terug en kijken hoe het nu met hen gaat.

21-08-2017 22:35

Afl. 7

Bizarre Eters - Afl. 7

Dennis en Lieveke blikken samen met de deelnemers terug en kijken hoe het nu met hen gaat.

20-08-2017 18:02

Afl. 6

Bizarre Eters - Afl. 6

De 25-jarige Esmee wil altijd controle over haar eten hebben. Ze wil precies weten hoe haar eten bereid is en eet het liefst alleen maar 'veilige' gerechten. Het leven van Esmee staat voor een groot deel in het teken van het vermijden van g...

14-08-2017 22:32

Afl. 6

Bizarre Eters - Afl. 6

De 25-jarige Esmee wil altijd controle over haar eten hebben. Ze wil precies weten hoe haar eten bereid is en eet het liefst alleen maar 'veilige' gerechten. Het leven van Esmee staat voor een groot deel in het teken van het vermijden van g...

13-08-2017 18:02

Afl. 5

Bizarre Eters - Afl. 5

De 20-jarige Daan eet al zijn hele leven elke avond soep en geen vaste voeding. Hoewel hij al zijn voedingsstoffen binnenkrijgt, is hij het zat om smoesjes te verzinnen waarom hij nooit mee kan naar etentjes. De eveneens 20-jarige Fleur eet...

07-08-2017 22:30

Afl. 5

Bizarre Eters - Afl. 5

De 20-jarige Daan eet al zijn hele leven elke avond soep en geen vaste voeding. Hoewel hij al zijn voedingsstoffen binnenkrijgt, is hij het zat om smoesjes te verzinnen waarom hij nooit mee kan naar etentjes. De eveneens 20-jarige Fleur eet...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 3. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

Bizarre Eters gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van Bizarre Eters de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van Bizarre Eters bij Bizarre Eters liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van RTL 5.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van Bizarre Eters. Heb je een uitzending van Bizarre Eters gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

Bizarre Eters gemist

Realityprogramma waarin twaalf mensen met een selectieve eetstoornis worden gevolgd. De deelnemers lijden aan een voedselverslaving of juist een eetfobie die hun leven erg moeilijk maakt. In emotionele en soms humoristische gesprekken probeert presentator Dennis Weening er achter te komen hoe hun eetpatroon in elkaar steekt en hoe het zover is gekomen. Samen met voedingspsycholoog Lieveke Goossens zet Dennis alles op alles om de deelnemers te helpen hun eetstoornis te overwinnen.

Uitzending gemist van Bizarre Eters? Hier kun je alle uitzendingen van Bizarre Eters kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 37
  • Laatste uitzending op 17-06-2018 om 19:29 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!