Programma gemist?

Dionne van wil graag een goed voorbeeld op zijn voor het haar dochtertje, van maar haar de groente- en fruitfobie zit haar in op de weg. Zelfs een met de mayo bij de McDonalds een laat ze staan van vanwege de groene tijdens stukjes. met Cindy eet dagelijks twee zakken met chips en drinkt twee de flessen uit cola. Slechts één keer per door week eet ze op tv een van warme maaltijd bij haar een moeder. En haar ontbijt met van bestaat uit bevroren in boterhammen.

Dionne wil van graag een op goed voorbeeld zijn op tv voor haar dochtertje, maar tijdens haar groente- en fruitfobie uit uit zit haar in op tv de weg. Zelfs de mayo bij het een de McDonalds laat in ze staan vanwege in de groene stukjes. Cindy door eet dagelijks twee zakken met chips en drinkt door twee op flessen cola. Slechts tijdens één keer per week op eet ze een warme in maaltijd bij haar tijdens moeder. En haar ontbijt een bestaat uit bevroren een een boterhammen.

Bianca in kookt volgens de vier op P's: Patat, op tv Pizza, Pannenkoeken en Pasta. tijdens Verder een drinkt zij de hele dag cola op en eet ze op continu roze naar koeken. door Haar zoontje eet regelmatig de bij anderen om op iets gezonds binnen door te krijgen. een Luc is verslaafd door aan worstenbroodjes. Hij verorbert van er meer dan het vierduizend per uit jaar.

Bianca kookt volgens een de vier P's: het Patat, met Pizza, Pannenkoeken en het Pasta. Verder drinkt zij de de op hele dag cola en eet ze uit continu op tv roze koeken. Haar zoontje de eet regelmatig bij anderen het om iets het gezonds binnen te op krijgen. Luc is de verslaafd aan worstenbroodjes. naar Hij verorbert er meer naar dan vierduizend van per het jaar.

Patricia eet al door tien jaar de alleen patat met de zout. Omdat ze zich uit met schaamt voor haar eetgewoonte, haalt ze de het eten van iedere tijdens avond bij een andere de snackbar. Bij Jeroen ontstonden zijn uit eetproblemen toen van hij op de middelbare op tv school uit uit de kast kwam. Inmiddels de leeft hij op alleen nog maar in op tijdens Nutridrink. Vast voedsel krijgt hij niet de meer naar een binnen.

Patricia eet al met door tien jaar alleen patat met tijdens zout. Omdat met ze zich schaamt voor in haar eetgewoonte, haalt ze op tv het eten iedere door de avond bij een andere door snackbar. Bij naar Jeroen ontstonden zijn eetproblemen de toen hij uit op de middelbare school uit met de met kast kwam. Inmiddels in leeft hij alleen nog het maar op Nutridrink. Vast op tv voedsel krijgt op tv hij niet meer naar naar binnen.

De 33-jarige uit Elvira in heeft een vleesfobie, omdat ze als van klein meisje in uit op tv de slachterij van op tv haar vader kwam. Daarna raakte door haar eetpatroon zodanig verstoord door uit dat ze nu op alleen nog maar door brood eet. Stephan door is verslaafd aan energiedrankjes en een cola op tv en drinkt er het liters per dag van. Dat het heeft hem al een negen kiezen gekost. op Lieveke Goossens de en door met haar geselecteerde specialisten helpen Elvira en de Stephan stapje voor op in stapje dichterbij het einddoel: een een gezond in eetpatroon.

De 33-jarige tijdens Elvira heeft een op tv vleesfobie, omdat uit ze als klein naar meisje in de slachterij van door haar in vader kwam. Daarna uit raakte haar eetpatroon uit zodanig verstoord dat ze nu door alleen nog maar met brood eet. Stephan op is verslaafd aan een energiedrankjes en uit cola en drinkt er tijdens liters per dag de van. Dat tijdens heeft in hem al negen kiezen gekost. Lieveke het Goossens met en door haar geselecteerde specialisten het helpen uit Elvira en Stephan stapje voor uit stapje dichterbij het naar einddoel: een gezond met in eetpatroon.

De uit 33-jarige Elvira heeft een de vleesfobie, omdat ze als van van klein meisje in een de slachterij van haar van vader kwam. Daarna raakte de haar eetpatroon zodanig een verstoord dat ze de nu alleen nog maar de brood eet. Stephan een is verslaafd aan uit het energiedrankjes en cola en drinkt van er op tv liters per dag van. Dat het heeft hem al op tv negen kiezen gekost. tijdens Lieveke uit Goossens en door haar van geselecteerde specialisten helpen Elvira en met Stephan stapje op voor stapje dichterbij het tijdens einddoel: een met gezond een eetpatroon.

Dennis tijdens en Lieveke blikken samen op met de deelnemers terug met en met kijken hoe het nu met in hen op gaat.

Dennis in en Lieveke blikken op tv samen met de uit deelnemers terug en kijken hoe de van het nu met hen het gaat.

De 25-jarige op Esmee wil met altijd controle het over haar eten hebben. Ze wil uit precies weten hoe in in haar eten bereid is en het eet het liefst alleen door maar van 'veilige' gerechten. Het van leven van Esmee het staat voor een door groot deel in het teken de van het in vermijden van in gelegenheden waarbij eten een in rol speelt. van Zij wil dat hier verandering een in komt. op tv De met 22-jarige vrachtwagenchauffeur Joey op tv heeft vanaf het moment dat hij een op met zijn tweede door in het ziekenhuis sondevoeding uit kreeg, nooit meer groente en in fruit gegeten. Bij het het zien op tv van een door bord groente wordt van hij al misselijk op en Joey schaamt zich hier een ontzettend voor. in Hij een zou niets liever willen het dan groente en fruit op tv leren een eten.

De 25-jarige naar Esmee wil altijd controle tijdens over de haar eten hebben. in Ze wil precies weten hoe op haar eten naar bereid is en in eet het van liefst alleen in maar 'veilige' gerechten. Het leven van in Esmee tijdens staat voor een groot deel in in het het teken van het in vermijden een van gelegenheden waarbij eten een op rol speelt. op Zij wil op tv dat hier verandering in komt. De naar van 22-jarige vrachtwagenchauffeur Joey heeft vanaf het op moment dat hij naar op op zijn tweede in op tv het ziekenhuis sondevoeding de kreeg, nooit meer groente van en op tv fruit gegeten. Bij het zien van met door een bord groente in wordt hij al misselijk en Joey naar schaamt zich met hier ontzettend uit voor. Hij zou niets liever door willen dan groente op en fruit in leren tijdens eten.

De 20-jarige Daan tijdens eet de al zijn tijdens hele leven elke avond soep en op tv geen vaste door voeding. door Hoewel hij al zijn voedingsstoffen binnenkrijgt, door is hij het uit zat om op tv smoesjes te naar verzinnen waarom hij het nooit mee met kan naar etentjes. De eveneens 20-jarige in Fleur het eet geen groente en met fruit. Ook durft ze het geen maaltijd op te eten een die door iemand anders met is bereid. Haar de vaste avondmaaltijd tijdens is een frikandel met aardappels tijdens of patat. een Als een ze uit eten gaat, het bestelt ze altijd het door kindermenu.

De op 20-jarige Daan een eet al zijn hele leven in elke door avond soep en geen vaste voeding. van Hoewel hij al door zijn op tv voedingsstoffen binnenkrijgt, is in hij het zat om uit smoesjes te verzinnen waarom met hij nooit mee het door kan naar etentjes. De uit eveneens 20-jarige Fleur door eet geen groente en fruit. de het Ook durft ze de geen maaltijd te met eten die door een iemand anders is bereid. Haar vaste van op avondmaaltijd is een frikandel uit met aardappels of patat. de Als ze op tv uit eten gaat, naar bestelt ze altijd het in kindermenu.

augustus 2020
17-06-2018 19:29

Afl. 4

Bizarre Eters - Afl. 4

Dionne wil graag een goed voorbeeld zijn voor haar dochtertje, maar haar groente- en fruitfobie zit haar in de weg. Zelfs de mayo bij de McDonalds laat ze staan vanwege de groene stukjes. Cindy eet dagelijks twee zakken chips en drinkt twee...

11-06-2018 21:38

Afl. 4

Bizarre Eters - Afl. 4

Dionne wil graag een goed voorbeeld zijn voor haar dochtertje, maar haar groente- en fruitfobie zit haar in de weg. Zelfs de mayo bij de McDonalds laat ze staan vanwege de groene stukjes. Cindy eet dagelijks twee zakken chips en drinkt twee...

10-06-2018 19:28

Afl. 3

Bizarre Eters - Afl. 3

Bianca kookt volgens de vier P's: Patat, Pizza, Pannenkoeken en Pasta. Verder drinkt zij de hele dag cola en eet ze continu roze koeken. Haar zoontje eet regelmatig bij anderen om iets gezonds binnen te krijgen. Luc is verslaafd aan worsten...

04-06-2018 21:38

Afl. 3

Bizarre Eters - Afl. 3

Bianca kookt volgens de vier P's: Patat, Pizza, Pannenkoeken en Pasta. Verder drinkt zij de hele dag cola en eet ze continu roze koeken. Haar zoontje eet regelmatig bij anderen om iets gezonds binnen te krijgen. Luc is verslaafd aan worsten...

03-06-2018 19:29

Afl. 2

Bizarre Eters - Afl. 2

Patricia eet al tien jaar alleen patat met zout. Omdat ze zich schaamt voor haar eetgewoonte, haalt ze het eten iedere avond bij een andere snackbar. Bij Jeroen ontstonden zijn eetproblemen toen hij op de middelbare school uit de kast kwam....

28-05-2018 21:39

Afl. 2

Bizarre Eters - Afl. 2

Patricia eet al tien jaar alleen patat met zout. Omdat ze zich schaamt voor haar eetgewoonte, haalt ze het eten iedere avond bij een andere snackbar. Bij Jeroen ontstonden zijn eetproblemen toen hij op de middelbare school uit de kast kwam....

27-05-2018 19:30

Afl. 1

Bizarre Eters - Afl. 1

De 33-jarige Elvira heeft een vleesfobie, omdat ze als klein meisje in de slachterij van haar vader kwam. Daarna raakte haar eetpatroon zodanig verstoord dat ze nu alleen nog maar brood eet. Stephan is verslaafd aan energiedrankjes en cola ...

03-09-2017 18:05

Afl. 1

Bizarre Eters - Afl. 1

De 33-jarige Elvira heeft een vleesfobie, omdat ze als klein meisje in de slachterij van haar vader kwam. Daarna raakte haar eetpatroon zodanig verstoord dat ze nu alleen nog maar brood eet. Stephan is verslaafd aan energiedrankjes en cola ...

28-08-2017 22:36

Afl. 1

Bizarre Eters - Afl. 1

De 33-jarige Elvira heeft een vleesfobie, omdat ze als klein meisje in de slachterij van haar vader kwam. Daarna raakte haar eetpatroon zodanig verstoord dat ze nu alleen nog maar brood eet. Stephan is verslaafd aan energiedrankjes en cola ...

27-08-2017 18:01

Afl. 7

Bizarre Eters - Afl. 7

Dennis en Lieveke blikken samen met de deelnemers terug en kijken hoe het nu met hen gaat.

21-08-2017 22:35

Afl. 7

Bizarre Eters - Afl. 7

Dennis en Lieveke blikken samen met de deelnemers terug en kijken hoe het nu met hen gaat.

20-08-2017 18:02

Afl. 6

Bizarre Eters - Afl. 6

De 25-jarige Esmee wil altijd controle over haar eten hebben. Ze wil precies weten hoe haar eten bereid is en eet het liefst alleen maar 'veilige' gerechten. Het leven van Esmee staat voor een groot deel in het teken van het vermijden van g...

14-08-2017 22:32

Afl. 6

Bizarre Eters - Afl. 6

De 25-jarige Esmee wil altijd controle over haar eten hebben. Ze wil precies weten hoe haar eten bereid is en eet het liefst alleen maar 'veilige' gerechten. Het leven van Esmee staat voor een groot deel in het teken van het vermijden van g...

13-08-2017 18:02

Afl. 5

Bizarre Eters - Afl. 5

De 20-jarige Daan eet al zijn hele leven elke avond soep en geen vaste voeding. Hoewel hij al zijn voedingsstoffen binnenkrijgt, is hij het zat om smoesjes te verzinnen waarom hij nooit mee kan naar etentjes. De eveneens 20-jarige Fleur eet...

07-08-2017 22:30

Afl. 5

Bizarre Eters - Afl. 5

De 20-jarige Daan eet al zijn hele leven elke avond soep en geen vaste voeding. Hoewel hij al zijn voedingsstoffen binnenkrijgt, is hij het zat om smoesjes te verzinnen waarom hij nooit mee kan naar etentjes. De eveneens 20-jarige Fleur eet...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 3. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

Bizarre Eters gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van Bizarre Eters de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van Bizarre Eters bij Bizarre Eters liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van RTL 5.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van Bizarre Eters. Heb je een uitzending van Bizarre Eters gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

Bizarre Eters gemist

Realityprogramma waarin twaalf mensen met een selectieve eetstoornis worden gevolgd. De deelnemers lijden aan een voedselverslaving of juist een eetfobie die hun leven erg moeilijk maakt. In emotionele en soms humoristische gesprekken probeert presentator Dennis Weening er achter te komen hoe hun eetpatroon in elkaar steekt en hoe het zover is gekomen. Samen met voedingspsycholoog Lieveke Goossens zet Dennis alles op alles om de deelnemers te helpen hun eetstoornis te overwinnen.

Uitzending gemist van Bizarre Eters? Hier kun je alle uitzendingen van Bizarre Eters kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 37
  • Laatste uitzending op 17-06-2018 om 19:29 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!