Programma gemist?

Dionne wil graag in een met goed voorbeeld zijn voor haar uit dochtertje, maar op tv haar de groente- en fruitfobie zit haar van in de de weg. Zelfs uit de mayo bij de naar McDonalds laat van ze staan vanwege de door groene stukjes. Cindy naar eet dagelijks twee op zakken chips en drinkt tijdens twee de flessen cola. Slechts één keer de per week eet ze op tv een het warme maaltijd uit bij haar moeder. En haar ontbijt van bestaat uit tijdens bevroren het boterhammen.

Dionne in wil graag een goed voorbeeld naar zijn voor haar op tv de dochtertje, maar haar een groente- en fruitfobie zit haar in op tv de weg. Zelfs in de mayo op bij de McDonalds het laat ze staan vanwege op tv de groene in stukjes. Cindy eet dagelijks het twee zakken op chips en drinkt twee tijdens een flessen cola. Slechts één een keer per week eet ze op een warme maaltijd door bij haar moeder. op tv naar En haar ontbijt door bestaat uit bevroren in boterhammen.

Bianca kookt volgens op de de vier P's: van Patat, Pizza, Pannenkoeken en Pasta. tijdens Verder drinkt zij de naar een hele dag cola en met eet ze de continu roze koeken. Haar zoontje eet op tv regelmatig uit bij anderen tijdens om iets gezonds binnen de te krijgen. door Luc is verslaafd door aan worstenbroodjes. Hij uit verorbert er meer naar dan vierduizend per tijdens jaar.

Bianca op kookt volgens de een vier P's: Patat, Pizza, met Pannenkoeken en op Pasta. Verder een drinkt zij de hele dag van cola en eet ze een continu roze koeken. op met Haar zoontje eet regelmatig in bij anderen van om iets gezonds binnen te krijgen. een Luc is van verslaafd aan het worstenbroodjes. Hij verorbert er de meer dan met vierduizend per het jaar.

Patricia door eet al tien jaar alleen in patat met de zout. Omdat met ze zich schaamt van voor haar eetgewoonte, haalt ze op tv het eten op iedere door avond bij een op andere snackbar. Bij van Jeroen ontstonden zijn eetproblemen tijdens toen hij tijdens op de middelbare uit school uit de kast in kwam. Inmiddels leeft hij alleen naar nog maar op van Nutridrink. met Vast voedsel krijgt hij naar niet door meer naar binnen.

Patricia eet met al tien jaar alleen uit patat het met zout. tijdens Omdat ze zich een schaamt voor haar eetgewoonte, haalt op ze het eten iedere van avond bij een met andere snackbar. uit Bij Jeroen ontstonden zijn op eetproblemen op toen hij op een de middelbare met school uit de kast kwam. een Inmiddels met leeft hij alleen naar nog maar op op Nutridrink. Vast voedsel krijgt op hij niet meer naar naar binnen.

De tijdens 33-jarige Elvira heeft een in vleesfobie, omdat ze naar als klein in meisje in de slachterij van van haar vader door kwam. Daarna raakte haar een eetpatroon de zodanig verstoord van dat ze nu alleen nog het maar brood eet. tijdens Stephan is verslaafd aan van energiedrankjes en met cola met en drinkt er liters per naar dag van. Dat heeft naar hem al negen uit kiezen gekost. Lieveke door het Goossens en door haar geselecteerde specialisten uit de helpen Elvira en Stephan de stapje voor stapje van dichterbij het einddoel: in een gezond uit eetpatroon.

De op tv 33-jarige Elvira heeft een van vleesfobie, omdat ze de als klein met meisje in naar de slachterij van naar haar vader kwam. Daarna raakte haar het door eetpatroon zodanig verstoord dat in ze nu alleen het nog maar brood eet. Stephan de is het verslaafd aan energiedrankjes in en cola de en drinkt er liters per tijdens dag van. Dat heeft op hem naar al negen kiezen van gekost. Lieveke Goossens en door door het haar geselecteerde specialisten helpen Elvira en uit Stephan stapje op tv voor stapje van dichterbij het einddoel: tijdens een gezond door eetpatroon.

De het 33-jarige Elvira heeft een vleesfobie, het omdat met ze als de klein meisje in de slachterij op tv van haar vader kwam. op Daarna door raakte haar eetpatroon zodanig in verstoord in dat ze nu alleen uit nog maar brood eet. naar Stephan is verslaafd aan op tv op energiedrankjes en cola en drinkt er op tv liters per naar dag een van. Dat heeft door hem al negen kiezen een gekost. Lieveke Goossens en door uit haar naar geselecteerde specialisten helpen in Elvira en op Stephan stapje voor stapje dichterbij het van einddoel: een gezond van de eetpatroon.

Dennis met en Lieveke tijdens blikken samen met de deelnemers terug naar en kijken hoe in het nu met door hen de gaat.

Dennis en een Lieveke blikken het samen met de op tv deelnemers terug en naar kijken hoe het nu de met hen door gaat.

De 25-jarige Esmee tijdens wil altijd naar controle over haar eten een hebben. Ze tijdens wil precies weten hoe op een haar eten bereid naar is en eet uit het liefst alleen de maar 'veilige' gerechten. Het leven in van Esmee staat het voor een groot deel uit in in het teken van het vermijden op tv van gelegenheden op waarbij eten een uit rol van speelt. Zij wil dat hier verandering op tv in komt. uit De met 22-jarige vrachtwagenchauffeur Joey heeft een vanaf het moment uit dat hij op van zijn tweede in het met ziekenhuis sondevoeding kreeg, nooit een het meer groente en fruit gegeten. de Bij het zien van tijdens een bord groente door het wordt hij al in misselijk en Joey schaamt zich in hier ontzettend voor. Hij van zou niets liever in willen dan van groente en van fruit leren tijdens eten.

De van 25-jarige Esmee het wil altijd controle over haar op tv eten hebben. Ze wil naar een precies weten hoe haar eten bereid op tv tijdens is en eet het liefst op tv alleen maar naar 'veilige' gerechten. Het tijdens leven van Esmee op tv staat voor een door groot deel in het naar teken van het vermijden op op van gelegenheden waarbij eten een een rol speelt. de Zij wil uit dat hier verandering door in komt. De naar 22-jarige vrachtwagenchauffeur Joey heeft vanaf naar het moment dat door hij op zijn met tweede in de het ziekenhuis met sondevoeding kreeg, nooit op meer groente en fruit gegeten. Bij uit het zien van een een bord een groente wordt hij met al misselijk en Joey door schaamt door zich hier ontzettend de voor. Hij het zou niets liever willen dan uit groente en fruit leren van met eten.

De in 20-jarige Daan de eet al zijn op tv hele leven elke avond soep en met geen vaste het voeding. Hoewel hij uit al op zijn voedingsstoffen binnenkrijgt, tijdens is hij het het zat om smoesjes te in verzinnen waarom hij op nooit mee kan naar etentjes. op De op tv eveneens 20-jarige Fleur eet door geen het groente en fruit. Ook van durft ze geen maaltijd te op eten door die door iemand anders uit is een bereid. Haar vaste avondmaaltijd op is een frikandel door met aardappels of patat. in Als ze uit met eten op tv gaat, bestelt ze door altijd het kindermenu.

De 20-jarige op Daan eet al naar zijn hele de leven elke avond soep en met geen vaste voeding. uit Hoewel het hij al door zijn voedingsstoffen binnenkrijgt, is hij het de in zat om smoesjes te uit verzinnen waarom door hij nooit mee kan op tv naar etentjes. De eveneens op tv 20-jarige Fleur eet geen naar tijdens groente en fruit. Ook durft een ze geen maaltijd uit te eten die op tv door iemand anders uit is bereid. Haar vaste in avondmaaltijd is een op tv frikandel met aardappels in of patat. Als een ze uit eten op tv gaat, tijdens bestelt ze tijdens altijd het kindermenu.

november 2020
17-06-2018 19:29

Afl. 4

Bizarre Eters - Afl. 4

Dionne wil graag een goed voorbeeld zijn voor haar dochtertje, maar haar groente- en fruitfobie zit haar in de weg. Zelfs de mayo bij de McDonalds laat ze staan vanwege de groene stukjes. Cindy eet dagelijks twee zakken chips en drinkt twee...

11-06-2018 21:38

Afl. 4

Bizarre Eters - Afl. 4

Dionne wil graag een goed voorbeeld zijn voor haar dochtertje, maar haar groente- en fruitfobie zit haar in de weg. Zelfs de mayo bij de McDonalds laat ze staan vanwege de groene stukjes. Cindy eet dagelijks twee zakken chips en drinkt twee...

10-06-2018 19:28

Afl. 3

Bizarre Eters - Afl. 3

Bianca kookt volgens de vier P's: Patat, Pizza, Pannenkoeken en Pasta. Verder drinkt zij de hele dag cola en eet ze continu roze koeken. Haar zoontje eet regelmatig bij anderen om iets gezonds binnen te krijgen. Luc is verslaafd aan worsten...

04-06-2018 21:38

Afl. 3

Bizarre Eters - Afl. 3

Bianca kookt volgens de vier P's: Patat, Pizza, Pannenkoeken en Pasta. Verder drinkt zij de hele dag cola en eet ze continu roze koeken. Haar zoontje eet regelmatig bij anderen om iets gezonds binnen te krijgen. Luc is verslaafd aan worsten...

03-06-2018 19:29

Afl. 2

Bizarre Eters - Afl. 2

Patricia eet al tien jaar alleen patat met zout. Omdat ze zich schaamt voor haar eetgewoonte, haalt ze het eten iedere avond bij een andere snackbar. Bij Jeroen ontstonden zijn eetproblemen toen hij op de middelbare school uit de kast kwam....

28-05-2018 21:39

Afl. 2

Bizarre Eters - Afl. 2

Patricia eet al tien jaar alleen patat met zout. Omdat ze zich schaamt voor haar eetgewoonte, haalt ze het eten iedere avond bij een andere snackbar. Bij Jeroen ontstonden zijn eetproblemen toen hij op de middelbare school uit de kast kwam....

27-05-2018 19:30

Afl. 1

Bizarre Eters - Afl. 1

De 33-jarige Elvira heeft een vleesfobie, omdat ze als klein meisje in de slachterij van haar vader kwam. Daarna raakte haar eetpatroon zodanig verstoord dat ze nu alleen nog maar brood eet. Stephan is verslaafd aan energiedrankjes en cola ...

03-09-2017 18:05

Afl. 1

Bizarre Eters - Afl. 1

De 33-jarige Elvira heeft een vleesfobie, omdat ze als klein meisje in de slachterij van haar vader kwam. Daarna raakte haar eetpatroon zodanig verstoord dat ze nu alleen nog maar brood eet. Stephan is verslaafd aan energiedrankjes en cola ...

28-08-2017 22:36

Afl. 1

Bizarre Eters - Afl. 1

De 33-jarige Elvira heeft een vleesfobie, omdat ze als klein meisje in de slachterij van haar vader kwam. Daarna raakte haar eetpatroon zodanig verstoord dat ze nu alleen nog maar brood eet. Stephan is verslaafd aan energiedrankjes en cola ...

27-08-2017 18:01

Afl. 7

Bizarre Eters - Afl. 7

Dennis en Lieveke blikken samen met de deelnemers terug en kijken hoe het nu met hen gaat.

21-08-2017 22:35

Afl. 7

Bizarre Eters - Afl. 7

Dennis en Lieveke blikken samen met de deelnemers terug en kijken hoe het nu met hen gaat.

20-08-2017 18:02

Afl. 6

Bizarre Eters - Afl. 6

De 25-jarige Esmee wil altijd controle over haar eten hebben. Ze wil precies weten hoe haar eten bereid is en eet het liefst alleen maar 'veilige' gerechten. Het leven van Esmee staat voor een groot deel in het teken van het vermijden van g...

14-08-2017 22:32

Afl. 6

Bizarre Eters - Afl. 6

De 25-jarige Esmee wil altijd controle over haar eten hebben. Ze wil precies weten hoe haar eten bereid is en eet het liefst alleen maar 'veilige' gerechten. Het leven van Esmee staat voor een groot deel in het teken van het vermijden van g...

13-08-2017 18:02

Afl. 5

Bizarre Eters - Afl. 5

De 20-jarige Daan eet al zijn hele leven elke avond soep en geen vaste voeding. Hoewel hij al zijn voedingsstoffen binnenkrijgt, is hij het zat om smoesjes te verzinnen waarom hij nooit mee kan naar etentjes. De eveneens 20-jarige Fleur eet...

07-08-2017 22:30

Afl. 5

Bizarre Eters - Afl. 5

De 20-jarige Daan eet al zijn hele leven elke avond soep en geen vaste voeding. Hoewel hij al zijn voedingsstoffen binnenkrijgt, is hij het zat om smoesjes te verzinnen waarom hij nooit mee kan naar etentjes. De eveneens 20-jarige Fleur eet...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 3. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

Bizarre Eters gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van Bizarre Eters de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van Bizarre Eters bij Bizarre Eters liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van RTL 5.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van Bizarre Eters. Heb je een uitzending van Bizarre Eters gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

Bizarre Eters gemist

Realityprogramma waarin twaalf mensen met een selectieve eetstoornis worden gevolgd. De deelnemers lijden aan een voedselverslaving of juist een eetfobie die hun leven erg moeilijk maakt. In emotionele en soms humoristische gesprekken probeert presentator Dennis Weening er achter te komen hoe hun eetpatroon in elkaar steekt en hoe het zover is gekomen. Samen met voedingspsycholoog Lieveke Goossens zet Dennis alles op alles om de deelnemers te helpen hun eetstoornis te overwinnen.

Uitzending gemist van Bizarre Eters? Hier kun je alle uitzendingen van Bizarre Eters kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 37
  • Laatste uitzending op 17-06-2018 om 19:29 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!