Programma gemist?

Dionne tijdens wil graag een door goed voorbeeld naar zijn voor haar dochtertje, de maar haar groente- tijdens en fruitfobie zit haar een in de weg. met Zelfs de de mayo bij de McDonalds laat op tv ze staan in vanwege in de groene stukjes. Cindy eet tijdens dagelijks twee door zakken chips tijdens en drinkt twee flessen cola. Slechts het één keer in per week van eet ze naar een warme maaltijd bij een haar moeder. op tv En haar ontbijt bestaat op tv uit bevroren met boterhammen.

Dionne wil een graag een goed voorbeeld door zijn voor haar in in dochtertje, maar haar groente- en de fruitfobie zit haar van in de weg. Zelfs met de mayo bij uit de met McDonalds laat ze door staan vanwege de groene stukjes. van Cindy eet door dagelijks twee zakken naar chips met en drinkt twee flessen cola. het Slechts één keer per het week eet in ze een warme het maaltijd bij haar uit moeder. En haar ontbijt door bestaat uit bevroren door tijdens boterhammen.

Bianca op kookt volgens op de vier P's: de Patat, Pizza, Pannenkoeken een en Pasta. Verder drinkt zij tijdens de hele op tv dag cola en eet door ze continu op tv roze koeken. Haar zoontje eet tijdens regelmatig het bij anderen om iets naar gezonds binnen te krijgen. in door Luc is verslaafd aan worstenbroodjes. op tv Hij verorbert er het meer dan door vierduizend per in jaar.

Bianca op tv kookt volgens de in vier P's: Patat, Pizza, van Pannenkoeken en naar Pasta. Verder het drinkt zij de hele dag uit cola en het eet ze continu naar roze koeken. een Haar zoontje eet een regelmatig bij anderen het om iets gezonds binnen het te krijgen. Luc is verslaafd op aan door worstenbroodjes. Hij verorbert er een meer in dan vierduizend per van jaar.

Patricia eet op al tien jaar van alleen een patat met zout. Omdat ze zich tijdens schaamt voor haar de eetgewoonte, haalt op ze het eten iedere op tv in avond bij een andere op tv snackbar. Bij op Jeroen ontstonden zijn eetproblemen het toen hij op de van middelbare school uit van de kast kwam. Inmiddels op tv op leeft hij alleen nog maar uit op Nutridrink. van Vast voedsel krijgt hij niet op tv met meer naar binnen.

Patricia eet een al tien op tv jaar alleen het patat met zout. Omdat ze het zich schaamt uit voor haar eetgewoonte, naar haalt ze het uit eten iedere op avond bij een andere snackbar. met Bij Jeroen uit ontstonden zijn eetproblemen op toen hij op de met middelbare school uit de in kast van kwam. Inmiddels leeft hij op tv alleen nog maar in op Nutridrink. van Vast voedsel de krijgt hij niet meer tijdens naar binnen.

De de 33-jarige Elvira heeft van een vleesfobie, omdat een ze als klein in meisje in de slachterij de van met haar vader kwam. op tv Daarna raakte haar eetpatroon zodanig door verstoord dat ze nu naar alleen nog maar de brood eet. Stephan van met is verslaafd aan energiedrankjes en cola op het en drinkt er liters per dag met naar van. Dat heeft hem al van negen kiezen gekost. Lieveke door Goossens en op tv door haar geselecteerde in specialisten op helpen Elvira en Stephan stapje voor op tv op stapje dichterbij het van einddoel: een gezond van eetpatroon.

De door 33-jarige Elvira heeft een vleesfobie, van omdat ze als van klein meisje in op de slachterij van op tv haar met vader kwam. op tv Daarna raakte haar eetpatroon naar zodanig verstoord dat ze nu de alleen nog maar uit brood in eet. Stephan is van verslaafd aan energiedrankjes de en cola en drinkt er naar een liters per dag van. met Dat heeft hem op tv al negen kiezen gekost. op Lieveke een Goossens en door haar geselecteerde specialisten op helpen Elvira en een Stephan stapje de voor stapje dichterbij door het door einddoel: een gezond tijdens eetpatroon.

De 33-jarige Elvira in heeft een vleesfobie, op tv omdat ze naar als het klein meisje in de slachterij van van op haar vader kwam. Daarna raakte de haar eetpatroon zodanig uit verstoord dat door ze nu alleen nog maar tijdens brood eet. Stephan tijdens is verslaafd uit aan op energiedrankjes en cola en in drinkt er liters op per dag van. uit Dat heeft hem al tijdens negen kiezen met gekost. Lieveke Goossens en door door haar geselecteerde specialisten het helpen van Elvira en Stephan stapje voor de stapje op dichterbij het einddoel: naar een gezond van eetpatroon.

Dennis in en Lieveke blikken op tv samen met de deelnemers op tv terug en kijken hoe op het nu van met hen de gaat.

Dennis en tijdens Lieveke op blikken samen met de deelnemers op tv terug de en kijken hoe het door nu met uit hen gaat.

De de 25-jarige Esmee wil altijd op controle over een haar eten hebben. Ze wil door precies weten de hoe haar eten bereid uit is en van eet het liefst alleen het het maar 'veilige' gerechten. Het leven van op tv Esmee staat voor tijdens een een groot deel in de het teken van van het vermijden van gelegenheden op tv waarbij eten een met rol speelt. op Zij wil uit dat hier verandering in op komt. De 22-jarige vrachtwagenchauffeur het Joey heeft naar vanaf het tijdens moment dat hij op de zijn tweede in het ziekenhuis van door sondevoeding kreeg, nooit meer groente en tijdens fruit gegeten. op tv Bij het zien van een een bord groente de wordt hij het al misselijk en Joey tijdens schaamt zich op tv hier ontzettend voor. Hij de zou niets liever de willen dan van groente en een fruit leren door eten.

De 25-jarige Esmee uit wil uit altijd controle over haar in eten hebben. Ze wil op het precies weten hoe haar eten bereid het is en naar eet het liefst door alleen met maar 'veilige' gerechten. Het leven van met van Esmee staat voor een een groot deel in het teken de van het op tv vermijden van gelegenheden de waarbij eten tijdens een rol speelt. Zij wil het op tv dat hier verandering in in komt. De tijdens 22-jarige vrachtwagenchauffeur Joey heeft vanaf het een moment uit dat hij op zijn tweede door in het ziekenhuis van sondevoeding van kreeg, nooit meer het groente en fruit gegeten. op tv Bij het zien in van een bord groente op wordt het hij al misselijk en Joey in schaamt zich een hier ontzettend voor. tijdens Hij het zou niets liever willen dan op groente en de fruit leren in eten.

De het 20-jarige Daan eet al zijn met hele op tv leven elke avond soep in en geen vaste voeding. van Hoewel hij door al zijn van voedingsstoffen binnenkrijgt, is in hij het zat om smoesjes van te verzinnen waarom tijdens hij nooit mee door kan tijdens naar etentjes. De eveneens 20-jarige een Fleur eet van geen groente en op tv fruit. Ook durft op tv ze geen een maaltijd te door eten die door iemand een anders is uit bereid. Haar vaste in avondmaaltijd is een frikandel met aardappels uit of patat. Als door ze uit eten het met gaat, bestelt ze altijd het in kindermenu.

De in 20-jarige Daan eet al in zijn hele leven de elke avond de soep en geen in vaste voeding. Hoewel hij het al zijn voedingsstoffen binnenkrijgt, een is op tv hij het zat om smoesjes in te verzinnen in waarom hij op tv nooit mee kan naar etentjes. een met De eveneens 20-jarige Fleur eet in geen groente door en fruit. een Ook durft ze geen maaltijd met te naar eten die door iemand anders uit is bereid. Haar vaste door het avondmaaltijd is een frikandel met aardappels een uit of patat. Als ze op uit eten gaat, bestelt een ze altijd het van kindermenu.

juli 2018
17-06-2018 19:29

Afl. 4

Bizarre Eters - Afl. 4

Dionne wil graag een goed voorbeeld zijn voor haar dochtertje, maar haar groente- en fruitfobie zit haar in de weg. Zelfs de mayo bij de McDonalds laat ze staan vanwege de groene stukjes. Cindy eet dagelijks twee zakken chips en drinkt twee...

11-06-2018 21:38

Afl. 4

Bizarre Eters - Afl. 4

Dionne wil graag een goed voorbeeld zijn voor haar dochtertje, maar haar groente- en fruitfobie zit haar in de weg. Zelfs de mayo bij de McDonalds laat ze staan vanwege de groene stukjes. Cindy eet dagelijks twee zakken chips en drinkt twee...

10-06-2018 19:28

Afl. 3

Bizarre Eters - Afl. 3

Bianca kookt volgens de vier P's: Patat, Pizza, Pannenkoeken en Pasta. Verder drinkt zij de hele dag cola en eet ze continu roze koeken. Haar zoontje eet regelmatig bij anderen om iets gezonds binnen te krijgen. Luc is verslaafd aan worsten...

04-06-2018 21:38

Afl. 3

Bizarre Eters - Afl. 3

Bianca kookt volgens de vier P's: Patat, Pizza, Pannenkoeken en Pasta. Verder drinkt zij de hele dag cola en eet ze continu roze koeken. Haar zoontje eet regelmatig bij anderen om iets gezonds binnen te krijgen. Luc is verslaafd aan worsten...

03-06-2018 19:29

Afl. 2

Bizarre Eters - Afl. 2

Patricia eet al tien jaar alleen patat met zout. Omdat ze zich schaamt voor haar eetgewoonte, haalt ze het eten iedere avond bij een andere snackbar. Bij Jeroen ontstonden zijn eetproblemen toen hij op de middelbare school uit de kast kwam....

28-05-2018 21:39

Afl. 2

Bizarre Eters - Afl. 2

Patricia eet al tien jaar alleen patat met zout. Omdat ze zich schaamt voor haar eetgewoonte, haalt ze het eten iedere avond bij een andere snackbar. Bij Jeroen ontstonden zijn eetproblemen toen hij op de middelbare school uit de kast kwam....

27-05-2018 19:30

Afl. 1

Bizarre Eters - Afl. 1

De 33-jarige Elvira heeft een vleesfobie, omdat ze als klein meisje in de slachterij van haar vader kwam. Daarna raakte haar eetpatroon zodanig verstoord dat ze nu alleen nog maar brood eet. Stephan is verslaafd aan energiedrankjes en cola ...

03-09-2017 18:05

Afl. 1

Bizarre Eters - Afl. 1

De 33-jarige Elvira heeft een vleesfobie, omdat ze als klein meisje in de slachterij van haar vader kwam. Daarna raakte haar eetpatroon zodanig verstoord dat ze nu alleen nog maar brood eet. Stephan is verslaafd aan energiedrankjes en cola ...

28-08-2017 22:36

Afl. 1

Bizarre Eters - Afl. 1

De 33-jarige Elvira heeft een vleesfobie, omdat ze als klein meisje in de slachterij van haar vader kwam. Daarna raakte haar eetpatroon zodanig verstoord dat ze nu alleen nog maar brood eet. Stephan is verslaafd aan energiedrankjes en cola ...

27-08-2017 18:01

Afl. 7

Bizarre Eters - Afl. 7

Dennis en Lieveke blikken samen met de deelnemers terug en kijken hoe het nu met hen gaat.

21-08-2017 22:35

Afl. 7

Bizarre Eters - Afl. 7

Dennis en Lieveke blikken samen met de deelnemers terug en kijken hoe het nu met hen gaat.

20-08-2017 18:02

Afl. 6

Bizarre Eters - Afl. 6

De 25-jarige Esmee wil altijd controle over haar eten hebben. Ze wil precies weten hoe haar eten bereid is en eet het liefst alleen maar 'veilige' gerechten. Het leven van Esmee staat voor een groot deel in het teken van het vermijden van g...

14-08-2017 22:32

Afl. 6

Bizarre Eters - Afl. 6

De 25-jarige Esmee wil altijd controle over haar eten hebben. Ze wil precies weten hoe haar eten bereid is en eet het liefst alleen maar 'veilige' gerechten. Het leven van Esmee staat voor een groot deel in het teken van het vermijden van g...

13-08-2017 18:02

Afl. 5

Bizarre Eters - Afl. 5

De 20-jarige Daan eet al zijn hele leven elke avond soep en geen vaste voeding. Hoewel hij al zijn voedingsstoffen binnenkrijgt, is hij het zat om smoesjes te verzinnen waarom hij nooit mee kan naar etentjes. De eveneens 20-jarige Fleur eet...

07-08-2017 22:30

Afl. 5

Bizarre Eters - Afl. 5

De 20-jarige Daan eet al zijn hele leven elke avond soep en geen vaste voeding. Hoewel hij al zijn voedingsstoffen binnenkrijgt, is hij het zat om smoesjes te verzinnen waarom hij nooit mee kan naar etentjes. De eveneens 20-jarige Fleur eet...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 3. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

Bizarre Eters gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van Bizarre Eters de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van Bizarre Eters bij Bizarre Eters liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van RTL 5.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van Bizarre Eters. Heb je een uitzending van Bizarre Eters gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

Bizarre Eters gemist

Realityprogramma waarin twaalf mensen met een selectieve eetstoornis worden gevolgd. De deelnemers lijden aan een voedselverslaving of juist een eetfobie die hun leven erg moeilijk maakt. In emotionele en soms humoristische gesprekken probeert presentator Dennis Weening er achter te komen hoe hun eetpatroon in elkaar steekt en hoe het zover is gekomen. Samen met voedingspsycholoog Lieveke Goossens zet Dennis alles op alles om de deelnemers te helpen hun eetstoornis te overwinnen.

Uitzending gemist van Bizarre Eters? Hier kun je alle uitzendingen van Bizarre Eters kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 37
  • Laatste uitzending op 17-06-2018 om 19:29 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!

Cookies

Hebikietsgemist.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op "Akkoord" te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Akkoord