Programma gemist?

Dionne in wil graag in een goed voorbeeld zijn voor haar het op tv dochtertje, maar haar groente- in en fruitfobie zit van haar in de op tv weg. Zelfs de mayo bij op tv de een McDonalds laat ze op staan vanwege naar de groene stukjes. de Cindy eet dagelijks twee uit zakken chips en drinkt tijdens twee door flessen cola. Slechts één keer op tv per week eet ze een een warme met maaltijd bij haar moeder. op tv En uit haar ontbijt bestaat uit van bevroren de boterhammen.

Dionne wil graag een een van goed voorbeeld zijn voor op tv haar op tv dochtertje, maar haar op tv groente- en fruitfobie zit haar in in naar de weg. Zelfs de mayo bij tijdens de door McDonalds laat ze staan uit vanwege de groene de stukjes. tijdens Cindy eet dagelijks twee op zakken chips en drinkt uit twee flessen van cola. Slechts één naar keer per week in eet ze een van warme maaltijd bij haar een moeder. uit En haar ontbijt met bestaat uit bevroren een boterhammen.

Bianca van kookt volgens de vier tijdens P's: Patat, het Pizza, Pannenkoeken en het Pasta. Verder een drinkt zij de hele dag het cola en eet door ze continu roze koeken. een Haar zoontje eet het regelmatig naar bij anderen om iets het gezonds binnen in te krijgen. Luc is verslaafd door door aan worstenbroodjes. Hij verorbert er op tv meer naar dan vierduizend per op jaar.

Bianca kookt van volgens op de vier P's: Patat, Pizza, van Pannenkoeken en Pasta. Verder op tv drinkt zij de van naar hele dag cola en eet ze van continu de roze koeken. Haar zoontje op tv eet regelmatig bij anderen in om iets gezonds door binnen te met krijgen. Luc is in verslaafd aan worstenbroodjes. op Hij verorbert er meer door dan vierduizend per van een jaar.

Patricia eet al in tien jaar alleen door op tv patat met zout. Omdat de ze zich schaamt voor haar in eetgewoonte, haalt ze van het eten door iedere avond het bij een andere snackbar. een Bij Jeroen ontstonden een zijn eetproblemen toen hij het tijdens op de middelbare school uit uit de kast naar kwam. Inmiddels leeft hij uit alleen het nog maar op van Nutridrink. Vast voedsel de krijgt hij niet in meer naar binnen.

Patricia eet al tijdens tien jaar met alleen patat een met zout. een Omdat ze zich het schaamt voor haar de eetgewoonte, haalt ze het eten iedere met avond bij op een met andere snackbar. Bij op tv Jeroen ontstonden zijn eetproblemen de toen hij naar op de middelbare school uit door de kast kwam. een Inmiddels leeft hij de alleen nog maar op op tv Nutridrink. de Vast voedsel met krijgt hij niet meer uit naar binnen.

De 33-jarige Elvira op tv heeft een het vleesfobie, omdat ze als tijdens klein meisje in naar de het slachterij van een haar vader kwam. Daarna raakte door haar eetpatroon tijdens zodanig verstoord dat ze nu de alleen op nog maar brood door eet. Stephan in is verslaafd aan uit energiedrankjes en cola naar en drinkt er de liters per dag van. in Dat heeft hem al negen de kiezen door gekost. Lieveke Goossens en door van het haar geselecteerde specialisten helpen Elvira de en Stephan stapje op voor stapje het dichterbij het einddoel: een tijdens gezond naar eetpatroon.

De de 33-jarige Elvira met heeft een vleesfobie, omdat op tv ze als klein tijdens meisje in met de slachterij van haar vader op kwam. Daarna een raakte haar eetpatroon zodanig van verstoord het dat ze nu alleen nog maar het de brood eet. Stephan een is verslaafd aan energiedrankjes op tv en cola door en drinkt er door liters per dag van. door Dat heeft hem al negen naar op kiezen gekost. Lieveke Goossens door en door haar geselecteerde specialisten op de helpen Elvira en Stephan stapje de voor uit stapje dichterbij het einddoel: uit een gezond de eetpatroon.

De de 33-jarige Elvira het heeft een vleesfobie, omdat op tv ze als klein naar meisje in de naar slachterij van tijdens haar vader kwam. het Daarna raakte haar eetpatroon met zodanig verstoord dat een ze nu alleen het nog maar brood eet. uit Stephan op tv is verslaafd aan energiedrankjes en een cola en op drinkt er liters een per dag met van. Dat heeft in hem al negen kiezen gekost. met Lieveke Goossens de en door door haar geselecteerde specialisten helpen Elvira een en de Stephan stapje voor stapje dichterbij het op tv met einddoel: een gezond op eetpatroon.

Dennis en Lieveke een blikken op samen met de deelnemers terug op tv en kijken hoe uit het nu met de hen uit gaat.

Dennis en op tv Lieveke op tv blikken samen met de deelnemers terug op tv en kijken hoe naar het nu op met hen het gaat.

De 25-jarige Esmee een wil altijd controle de over haar eten op tv hebben. Ze wil met een precies weten hoe haar eten tijdens bereid is op tv en eet in het liefst alleen de maar 'veilige' gerechten. Het op tv leven van Esmee staat voor uit een groot deel de in in het teken van het op vermijden van de gelegenheden waarbij eten een rol een in speelt. Zij wil dat tijdens hier verandering in het komt. De 22-jarige vrachtwagenchauffeur het Joey heeft vanaf het naar moment dat in hij op zijn tijdens tweede in het ziekenhuis op sondevoeding kreeg, nooit op meer uit groente en fruit gegeten. Bij naar het uit zien van een uit bord groente op tv wordt hij al misselijk de en Joey schaamt zich door hier ontzettend voor. van Hij zou niets liever een een willen dan groente en fruit de leren op tv eten.

De 25-jarige uit Esmee wil naar altijd controle over haar met eten naar hebben. Ze wil precies uit weten hoe haar eten in bereid is en door eet in het liefst alleen een maar 'veilige' gerechten. een Het leven van in Esmee staat voor een groot deel op in het teken tijdens met van het vermijden van gelegenheden in waarbij eten op een rol tijdens speelt. Zij wil dat hier verandering met in op tv komt. De 22-jarige vrachtwagenchauffeur Joey van heeft vanaf de het moment dat hij op tv op zijn tweede op in het het ziekenhuis sondevoeding van kreeg, nooit op meer groente en fruit gegeten. Bij van het zien van met een bord het groente wordt hij het al misselijk en Joey op met schaamt zich hier ontzettend een voor. Hij een zou niets liever willen dan groente uit op en fruit leren uit eten.

De uit 20-jarige Daan eet een al zijn op tv hele leven elke avond tijdens soep en geen vaste voeding. door Hoewel hij met al zijn voedingsstoffen binnenkrijgt, het uit is hij het zat om smoesjes van op te verzinnen waarom hij de nooit mee kan naar door etentjes. De eveneens 20-jarige in Fleur het eet geen groente met en fruit. het Ook durft ze een geen maaltijd te eten de die door iemand anders het is bereid. Haar vaste in avondmaaltijd de is een frikandel met aardappels de of patat. tijdens Als ze uit op eten gaat, bestelt ze de altijd een het kindermenu.

De tijdens 20-jarige Daan door eet al zijn hele leven op tv elke avond door soep en geen vaste de voeding. Hoewel op tv hij al zijn voedingsstoffen op binnenkrijgt, is hij het naar zat om smoesjes het te verzinnen waarom door hij nooit mee uit kan door naar etentjes. de De eveneens 20-jarige Fleur eet het geen groente en fruit. naar Ook durft tijdens ze geen maaltijd op tv te naar eten die door op iemand anders is een bereid. Haar vaste avondmaaltijd is een tijdens frikandel met aardappels de of een patat. Als de ze uit eten gaat, bestelt van ze altijd tijdens het kindermenu.

juli 2019
17-06-2018 19:29

Afl. 4

Bizarre Eters - Afl. 4

Dionne wil graag een goed voorbeeld zijn voor haar dochtertje, maar haar groente- en fruitfobie zit haar in de weg. Zelfs de mayo bij de McDonalds laat ze staan vanwege de groene stukjes. Cindy eet dagelijks twee zakken chips en drinkt twee...

11-06-2018 21:38

Afl. 4

Bizarre Eters - Afl. 4

Dionne wil graag een goed voorbeeld zijn voor haar dochtertje, maar haar groente- en fruitfobie zit haar in de weg. Zelfs de mayo bij de McDonalds laat ze staan vanwege de groene stukjes. Cindy eet dagelijks twee zakken chips en drinkt twee...

10-06-2018 19:28

Afl. 3

Bizarre Eters - Afl. 3

Bianca kookt volgens de vier P's: Patat, Pizza, Pannenkoeken en Pasta. Verder drinkt zij de hele dag cola en eet ze continu roze koeken. Haar zoontje eet regelmatig bij anderen om iets gezonds binnen te krijgen. Luc is verslaafd aan worsten...

04-06-2018 21:38

Afl. 3

Bizarre Eters - Afl. 3

Bianca kookt volgens de vier P's: Patat, Pizza, Pannenkoeken en Pasta. Verder drinkt zij de hele dag cola en eet ze continu roze koeken. Haar zoontje eet regelmatig bij anderen om iets gezonds binnen te krijgen. Luc is verslaafd aan worsten...

03-06-2018 19:29

Afl. 2

Bizarre Eters - Afl. 2

Patricia eet al tien jaar alleen patat met zout. Omdat ze zich schaamt voor haar eetgewoonte, haalt ze het eten iedere avond bij een andere snackbar. Bij Jeroen ontstonden zijn eetproblemen toen hij op de middelbare school uit de kast kwam....

28-05-2018 21:39

Afl. 2

Bizarre Eters - Afl. 2

Patricia eet al tien jaar alleen patat met zout. Omdat ze zich schaamt voor haar eetgewoonte, haalt ze het eten iedere avond bij een andere snackbar. Bij Jeroen ontstonden zijn eetproblemen toen hij op de middelbare school uit de kast kwam....

27-05-2018 19:30

Afl. 1

Bizarre Eters - Afl. 1

De 33-jarige Elvira heeft een vleesfobie, omdat ze als klein meisje in de slachterij van haar vader kwam. Daarna raakte haar eetpatroon zodanig verstoord dat ze nu alleen nog maar brood eet. Stephan is verslaafd aan energiedrankjes en cola ...

03-09-2017 18:05

Afl. 1

Bizarre Eters - Afl. 1

De 33-jarige Elvira heeft een vleesfobie, omdat ze als klein meisje in de slachterij van haar vader kwam. Daarna raakte haar eetpatroon zodanig verstoord dat ze nu alleen nog maar brood eet. Stephan is verslaafd aan energiedrankjes en cola ...

28-08-2017 22:36

Afl. 1

Bizarre Eters - Afl. 1

De 33-jarige Elvira heeft een vleesfobie, omdat ze als klein meisje in de slachterij van haar vader kwam. Daarna raakte haar eetpatroon zodanig verstoord dat ze nu alleen nog maar brood eet. Stephan is verslaafd aan energiedrankjes en cola ...

27-08-2017 18:01

Afl. 7

Bizarre Eters - Afl. 7

Dennis en Lieveke blikken samen met de deelnemers terug en kijken hoe het nu met hen gaat.

21-08-2017 22:35

Afl. 7

Bizarre Eters - Afl. 7

Dennis en Lieveke blikken samen met de deelnemers terug en kijken hoe het nu met hen gaat.

20-08-2017 18:02

Afl. 6

Bizarre Eters - Afl. 6

De 25-jarige Esmee wil altijd controle over haar eten hebben. Ze wil precies weten hoe haar eten bereid is en eet het liefst alleen maar 'veilige' gerechten. Het leven van Esmee staat voor een groot deel in het teken van het vermijden van g...

14-08-2017 22:32

Afl. 6

Bizarre Eters - Afl. 6

De 25-jarige Esmee wil altijd controle over haar eten hebben. Ze wil precies weten hoe haar eten bereid is en eet het liefst alleen maar 'veilige' gerechten. Het leven van Esmee staat voor een groot deel in het teken van het vermijden van g...

13-08-2017 18:02

Afl. 5

Bizarre Eters - Afl. 5

De 20-jarige Daan eet al zijn hele leven elke avond soep en geen vaste voeding. Hoewel hij al zijn voedingsstoffen binnenkrijgt, is hij het zat om smoesjes te verzinnen waarom hij nooit mee kan naar etentjes. De eveneens 20-jarige Fleur eet...

07-08-2017 22:30

Afl. 5

Bizarre Eters - Afl. 5

De 20-jarige Daan eet al zijn hele leven elke avond soep en geen vaste voeding. Hoewel hij al zijn voedingsstoffen binnenkrijgt, is hij het zat om smoesjes te verzinnen waarom hij nooit mee kan naar etentjes. De eveneens 20-jarige Fleur eet...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 3. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

Bizarre Eters gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van Bizarre Eters de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van Bizarre Eters bij Bizarre Eters liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van RTL 5.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van Bizarre Eters. Heb je een uitzending van Bizarre Eters gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

Bizarre Eters gemist

Realityprogramma waarin twaalf mensen met een selectieve eetstoornis worden gevolgd. De deelnemers lijden aan een voedselverslaving of juist een eetfobie die hun leven erg moeilijk maakt. In emotionele en soms humoristische gesprekken probeert presentator Dennis Weening er achter te komen hoe hun eetpatroon in elkaar steekt en hoe het zover is gekomen. Samen met voedingspsycholoog Lieveke Goossens zet Dennis alles op alles om de deelnemers te helpen hun eetstoornis te overwinnen.

Uitzending gemist van Bizarre Eters? Hier kun je alle uitzendingen van Bizarre Eters kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 37
  • Laatste uitzending op 17-06-2018 om 19:29 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!

Cookies

Hebikietsgemist.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op "Akkoord" te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Akkoord