Programma gemist?

De met 33-jarige Elvira op heeft een vleesfobie, omdat door ze als klein meisje in een de slachterij van door haar vader in kwam. Daarna het raakte haar eetpatroon zodanig verstoord een dat ze op tv nu in alleen nog maar brood eet. door Stephan is verslaafd uit aan energiedrankjes en tijdens cola en drinkt door er liters per de dag van. Dat op heeft hem al naar negen tijdens kiezen gekost. Lieveke Goossens en tijdens door haar geselecteerde door specialisten helpen van Elvira en Stephan stapje voor het stapje door dichterbij het einddoel: een gezond van in eetpatroon.

De de 33-jarige Elvira heeft een vleesfobie, in omdat ze het als klein naar meisje in naar de slachterij van haar een vader kwam. Daarna raakte haar van eetpatroon zodanig verstoord door in dat ze nu alleen nog maar het brood in eet. Stephan is verslaafd de aan energiedrankjes en tijdens cola en op drinkt er door liters per dag van. Dat uit heeft hem al in negen uit kiezen gekost. Lieveke op tv Goossens en door haar geselecteerde specialisten met helpen op Elvira en een Stephan stapje voor uit stapje dichterbij het einddoel: een gezond het tijdens eetpatroon.

Dennis het en Lieveke blikken op samen met de deelnemers terug naar met en kijken hoe het nu met het hen tijdens gaat.

Dennis en Lieveke de blikken samen met van de de deelnemers terug en door kijken hoe met het nu met hen in gaat.

De 25-jarige op tv Esmee wil altijd controle in over haar eten in hebben. Ze met wil precies weten hoe op haar eten bereid tijdens is en eet de het liefst naar alleen maar 'veilige' op tv gerechten. uit Het leven van Esmee een staat voor in een groot deel tijdens in het teken een van het vermijden in van gelegenheden waarbij de eten een rol in speelt. Zij wil dat de hier verandering in komt. De met op tv 22-jarige vrachtwagenchauffeur Joey heeft met vanaf het moment dat hij op tv op zijn tijdens tweede in het in ziekenhuis sondevoeding een kreeg, nooit uit meer groente en fruit op tv gegeten. Bij het zien van een uit een bord groente uit wordt hij al tijdens misselijk en Joey schaamt door zich hier het ontzettend voor. Hij zou niets het liever willen dan groente naar en fruit van leren tijdens eten.

De van 25-jarige Esmee op wil altijd controle uit over haar eten hebben. op Ze wil precies weten hoe tijdens haar eten bereid op tv is met en eet door het liefst alleen maar 'veilige' gerechten. door Het leven op van Esmee het staat voor een groot naar deel in het uit teken van het het vermijden van gelegenheden waarbij op tv eten een op rol speelt. Zij een wil dat van hier verandering in uit komt. De 22-jarige vrachtwagenchauffeur de Joey heeft vanaf het op moment dat naar hij op met zijn tweede de in het ziekenhuis met sondevoeding kreeg, nooit meer groente een en fruit gegeten. Bij door het het zien van naar een bord groente wordt hij op al misselijk door en Joey door schaamt zich hier ontzettend voor. op Hij in zou niets liever willen op dan groente en fruit de leren naar eten.

De uit 20-jarige Daan eet al zijn door het hele leven elke met avond soep en geen met vaste voeding. Hoewel naar hij al zijn voedingsstoffen een binnenkrijgt, met is hij het zat het om smoesjes te verzinnen van waarom tijdens hij nooit mee kan naar naar etentjes. De een eveneens 20-jarige Fleur eet door geen naar groente en fruit. Ook in durft ze geen op maaltijd te eten die door naar iemand anders is uit bereid. Haar vaste op tv naar avondmaaltijd is een frikandel met met aardappels of het patat. Als door ze uit eten gaat, bestelt ze uit altijd het van kindermenu.

De naar 20-jarige Daan eet al zijn het hele uit leven elke op tv avond soep en geen vaste voeding. op van Hoewel hij al zijn voedingsstoffen binnenkrijgt, de is hij het van zat om tijdens smoesjes te verzinnen waarom uit hij nooit mee het kan naar met etentjes. De eveneens 20-jarige met Fleur eet in geen groente een en fruit. Ook op tv durft ze geen maaltijd een te door eten die door iemand anders door is op tv bereid. Haar vaste avondmaaltijd is een tijdens frikandel met aardappels de of met patat. Als ze uit door eten gaat, bestelt ze uit op tv altijd het kindermenu.

De tijdens 30-jarige Bart uit Limburg is de vader naar van twee een jonge kinderen. Hij tijdens walgt van groente, eet alleen op tv maar het vette dingen en bestelt het voor zichzelf altijd ongezonde met afhaalmaaltijden. Omdat zijn kinderen tijdens in in de gaten krijgen dat een hun vader met nooit met op hen mee-eet, vindt hij in dat het uit tijd is voor verandering. De op 20-jarige Suzanne leeft op op pizza's en tosti's op tv en eet nooit met groente en fruit. van Ze heeft sinds op haar vijftiende in reuma en het als zij haar eetpatroon niet van aanpast, wordt met ze volgens haar het arts het niet ouder dan 25 in jaar.

De 30-jarige tijdens Bart uit Limburg een is vader van tijdens twee jonge kinderen. Hij de walgt van door groente, eet op alleen maar vette dingen en uit op tv bestelt voor zichzelf altijd ongezonde afhaalmaaltijden. op tv op Omdat zijn kinderen in het de gaten krijgen het dat hun vader nooit met op het hen mee-eet, vindt hij het dat het tijd is voor op verandering. door De 20-jarige Suzanne leeft naar op pizza's en tosti's van en eet nooit met de groente en fruit. Ze in heeft sinds haar vijftiende reuma een en als zij uit de haar eetpatroon niet het aanpast, wordt ze het volgens haar arts niet ouder van dan 25 de jaar.

De op tv 19-jarige Quinten eet wekelijks uit meer dan zeventig naar pakjes kant-en-klare van noodles. Groente en fruit op tv is in zijn van ogen konijnenvoer en in daarom heeft hij op tv dit zijn hele leven een nog nooit gegeten. de Quintens moeder het maakt zich ernstig zorgen. van een De 38-jarige Jacqueline heeft met in haar hoofd van allerlei regels over haar het eten. op Zo mogen verschillende onderdelen van de van maaltijd met elkaar op de het bord niet aanraken en durft uit ze geen door vleeswaren door op brood te eten, door omdat vlees op in haar ogen warm hoort tijdens te het zijn.

De naar 19-jarige Quinten eet wekelijks meer in dan zeventig een pakjes op tv kant-en-klare noodles. Groente en fruit uit is in zijn ogen op konijnenvoer en daarom op heeft hij met dit zijn op tv hele leven naar nog nooit gegeten. Quintens moeder maakt door zich in ernstig zorgen. De 38-jarige door Jacqueline heeft in op tv haar hoofd de allerlei regels over haar van eten. Zo mogen verschillende het onderdelen door van de maaltijd elkaar de op het de bord niet aanraken en de durft ze van geen vleeswaren op het brood te eten, omdat vlees op in op tv haar ogen warm hoort te op de zijn.

De van 25-jarige Michael kampt op tv sinds twee jaar met een een ernstige vorm op van in slik- en stikangst. Hij durft geen een in vaste voeding meer te van eten en naar leeft al twee jaar op een vla. Hij is tijdens zo vermagerd in dat zijn conditie enorm de achteruit is gegaan. Michael naar is bang het om van te overlijden, dus hij uit wil niets tijdens liever dan zijn angst de overwinnen en zijn eetpatroon veranderen. uit De eveneens met 25-jarige in Daniël is in tegenstelling tot uit Michael een echte het emotie-eter. Sinds het uit overlijden naar van zijn stiefmoeder is hij verslaafd op aan fastfood. Daniël de merkt het dat hij steeds op tv minder energie het heeft en schaamt zich enorm in voor zijn het overgewicht.

De 25-jarige Michael tijdens kampt de sinds twee jaar naar met een ernstige tijdens vorm van slik- en door stikangst. Hij in durft geen met vaste voeding meer te eten in en de leeft al twee in jaar op vla. Hij tijdens is zo vermagerd dat met zijn conditie enorm achteruit het op tv is gegaan. Michael is bang om van te met overlijden, dus hij wil door niets liever dan het zijn angst overwinnen met en zijn het eetpatroon veranderen. De eveneens het 25-jarige Daniël is in met op tv tegenstelling tot Michael een echte op tv emotie-eter. Sinds op tv het overlijden van zijn op stiefmoeder is van hij verslaafd aan fastfood. Daniël op tv op merkt dat hij steeds met minder energie op heeft en schaamt met zich enorm voor zijn naar overgewicht.

De tijdens 22-jarige Sander leeft al een sinds tijdens zijn kinderjaren op wit in brood met door hagelslag. Door zijn eenzijdige eetpatroon tijdens heeft hij zijn een opleiding bij de landmacht op niet met af kunnen maken. de Hij voelt zich namelijk tijdens vaak erg slap. Omdat de de Sander een reis naar Azië de wil maken, een wordt het tijd om tijdens definitief met zijn met eetprobleem met af te rekenen. De op 22-jarige Renaishka op is verslaafd aan kale het spaghetti met het kaas. Ze eet uit elke dag vijf borden spaghetti van en kookt voor door zichzelf tijdens niets anders. Haar vriend maakt zich het ernstig zorgen, een omdat hun zoontje van het bijna op twee jaar haar eetpatroon op tv begint over te uit nemen en zij het zwanger is van door een tweede uit kind.

november 2017
03-09-2017 18:05

Afl. 1

Bizarre Eters - Afl. 1

De 33-jarige Elvira heeft een vleesfobie, omdat ze als klein meisje in de slachterij van haar vader kwam. Daarna raakte haar eetpatroon zodanig verstoord dat ze nu alleen nog maar brood eet. Stephan is verslaafd aan energiedrankjes en cola ...

28-08-2017 22:36

Afl. 1

Bizarre Eters - Afl. 1

De 33-jarige Elvira heeft een vleesfobie, omdat ze als klein meisje in de slachterij van haar vader kwam. Daarna raakte haar eetpatroon zodanig verstoord dat ze nu alleen nog maar brood eet. Stephan is verslaafd aan energiedrankjes en cola ...

27-08-2017 18:01

Afl. 7

Bizarre Eters - Afl. 7

Dennis en Lieveke blikken samen met de deelnemers terug en kijken hoe het nu met hen gaat.

21-08-2017 22:35

Afl. 7

Bizarre Eters - Afl. 7

Dennis en Lieveke blikken samen met de deelnemers terug en kijken hoe het nu met hen gaat.

20-08-2017 18:02

Afl. 6

Bizarre Eters - Afl. 6

De 25-jarige Esmee wil altijd controle over haar eten hebben. Ze wil precies weten hoe haar eten bereid is en eet het liefst alleen maar 'veilige' gerechten. Het leven van Esmee staat voor een groot deel in het teken van het vermijden van g...

14-08-2017 22:32

Afl. 6

Bizarre Eters - Afl. 6

De 25-jarige Esmee wil altijd controle over haar eten hebben. Ze wil precies weten hoe haar eten bereid is en eet het liefst alleen maar 'veilige' gerechten. Het leven van Esmee staat voor een groot deel in het teken van het vermijden van g...

13-08-2017 18:02

Afl. 5

Bizarre Eters - Afl. 5

De 20-jarige Daan eet al zijn hele leven elke avond soep en geen vaste voeding. Hoewel hij al zijn voedingsstoffen binnenkrijgt, is hij het zat om smoesjes te verzinnen waarom hij nooit mee kan naar etentjes. De eveneens 20-jarige Fleur eet...

07-08-2017 22:30

Afl. 5

Bizarre Eters - Afl. 5

De 20-jarige Daan eet al zijn hele leven elke avond soep en geen vaste voeding. Hoewel hij al zijn voedingsstoffen binnenkrijgt, is hij het zat om smoesjes te verzinnen waarom hij nooit mee kan naar etentjes. De eveneens 20-jarige Fleur eet...

06-08-2017 18:02

Afl. 4

Bizarre Eters - Afl. 4

De 30-jarige Bart uit Limburg is vader van twee jonge kinderen. Hij walgt van groente, eet alleen maar vette dingen en bestelt voor zichzelf altijd ongezonde afhaalmaaltijden. Omdat zijn kinderen in de gaten krijgen dat hun vader nooit met ...

31-07-2017 22:33

Afl. 4

Bizarre Eters - Afl. 4

De 30-jarige Bart uit Limburg is vader van twee jonge kinderen. Hij walgt van groente, eet alleen maar vette dingen en bestelt voor zichzelf altijd ongezonde afhaalmaaltijden. Omdat zijn kinderen in de gaten krijgen dat hun vader nooit met ...

30-07-2017 18:00

Afl. 3

Bizarre Eters - Afl. 3

De 19-jarige Quinten eet wekelijks meer dan zeventig pakjes kant-en-klare noodles. Groente en fruit is in zijn ogen konijnenvoer en daarom heeft hij dit zijn hele leven nog nooit gegeten. Quintens moeder maakt zich ernstig zorgen. De 38-jar...

24-07-2017 22:33

Afl. 3

Bizarre Eters - Afl. 3

De 19-jarige Quinten eet wekelijks meer dan zeventig pakjes kant-en-klare noodles. Groente en fruit is in zijn ogen konijnenvoer en daarom heeft hij dit zijn hele leven nog nooit gegeten. Quintens moeder maakt zich ernstig zorgen. De 38-jar...

23-07-2017 17:59

Michael en Daniel

Bizarre Eters - Michael en Daniel

De 25-jarige Michael kampt sinds twee jaar met een ernstige vorm van slik- en stikangst. Hij durft geen vaste voeding meer te eten en leeft al twee jaar op vla. Hij is zo vermagerd dat zijn conditie enorm achteruit is gegaan. Michael is ban...

17-07-2017 22:33

Michael en Daniel

Bizarre Eters - Michael en Daniel

De 25-jarige Michael kampt sinds twee jaar met een ernstige vorm van slik- en stikangst. Hij durft geen vaste voeding meer te eten en leeft al twee jaar op vla. Hij is zo vermagerd dat zijn conditie enorm achteruit is gegaan. Michael is ban...

16-07-2017 17:57

Sander en Renaishka

Bizarre Eters - Sander en Renaishka

De 22-jarige Sander leeft al sinds zijn kinderjaren op wit brood met hagelslag. Door zijn eenzijdige eetpatroon heeft hij zijn opleiding bij de landmacht niet af kunnen maken. Hij voelt zich namelijk vaak erg slap. Omdat Sander een reis naa...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 2. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

Bizarre Eters gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van Bizarre Eters de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van Bizarre Eters bij Bizarre Eters liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van RTL 5.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van Bizarre Eters. Heb je een uitzending van Bizarre Eters gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

Bizarre Eters gemist

Realityprogramma waarin twaalf mensen met een selectieve eetstoornis worden gevolgd. De deelnemers lijden aan een voedselverslaving of juist een eetfobie die hun leven erg moeilijk maakt. In emotionele en soms humoristische gesprekken probeert presentator Dennis Weening er achter te komen hoe hun eetpatroon in elkaar steekt en hoe het zover is gekomen. Samen met voedingspsycholoog Lieveke Goossens zet Dennis alles op alles om de deelnemers te helpen hun eetstoornis te overwinnen.

Uitzending gemist van Bizarre Eters? Hier kun je alle uitzendingen van Bizarre Eters kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 30
  • Laatste uitzending op 03-09-2017 om 18:05 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!

Cookies

Hebikietsgemist.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op "Akkoord" te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Akkoord