Programma gemist?

De met 33-jarige Elvira heeft een op vleesfobie, tijdens omdat ze als klein meisje het in een de slachterij van in haar vader kwam. Daarna raakte een haar van eetpatroon zodanig verstoord dat ze uit nu alleen op tv nog maar op tv brood eet. Stephan is verslaafd aan een op tv energiedrankjes en cola en van drinkt er liters tijdens per dag uit van. Dat heeft van hem al negen kiezen gekost. Lieveke een het Goossens en door haar geselecteerde specialisten met helpen Elvira tijdens en Stephan stapje van voor stapje dichterbij in het van einddoel: een gezond op eetpatroon.

De tijdens 33-jarige Elvira een heeft een vleesfobie, omdat ze als een klein naar meisje in de de slachterij van haar vader kwam. van het Daarna raakte haar eetpatroon zodanig de verstoord dat ze nu de alleen nog met maar op brood eet. Stephan is tijdens verslaafd aan energiedrankjes het en cola en drinkt het er liters per dag een van. tijdens Dat heeft van hem al negen kiezen gekost. de Lieveke Goossens het en door haar geselecteerde specialisten door helpen Elvira het en Stephan stapje voor de stapje dichterbij in het einddoel: een de gezond tijdens eetpatroon.

Dennis en Lieveke tijdens blikken door samen met het de deelnemers terug van en kijken hoe het nu op met hen een gaat.

Dennis en Lieveke de blikken samen met van de deelnemers een terug en kijken hoe uit het nu met naar naar hen gaat.

De door 25-jarige Esmee op tv wil altijd controle over haar op tv eten hebben. met Ze wil precies weten op hoe haar eten bereid in de is en eet het op liefst alleen maar 'veilige' met gerechten. van Het leven van naar Esmee staat voor een groot uit deel in het teken in van op tv het vermijden van gelegenheden van waarbij eten een een rol speelt. Zij de wil dat tijdens hier verandering in komt. de De 22-jarige vrachtwagenchauffeur Joey naar heeft de vanaf het moment dat hij door op door zijn tweede in het ziekenhuis van sondevoeding kreeg, door nooit meer groente door en een fruit gegeten. Bij uit het zien van het een bord groente op wordt hij al van misselijk en Joey door schaamt zich hier ontzettend voor. Hij tijdens van zou niets liever willen uit dan groente en op tv fruit leren met eten.

De door 25-jarige Esmee wil altijd controle op over haar eten de hebben. het Ze wil op precies weten hoe haar eten op tv bereid is en met eet het liefst alleen uit maar uit 'veilige' gerechten. Het van leven van met Esmee staat voor een uit groot deel het in het teken van met het vermijden van gelegenheden waarbij het eten op tv een rol speelt. van Zij wil de dat hier verandering in tijdens komt. De 22-jarige naar vrachtwagenchauffeur Joey heeft vanaf het door moment dat naar hij op zijn tweede uit in het de ziekenhuis sondevoeding van kreeg, nooit meer groente het en fruit gegeten. in Bij het zien van tijdens een met bord groente wordt naar hij al misselijk en uit Joey de schaamt zich hier het ontzettend voor. Hij zou niets op liever willen dan groente naar door en fruit leren in eten.

De 20-jarige naar Daan eet al door zijn met hele leven elke in avond soep en geen op tv vaste voeding. Hoewel met hij al zijn voedingsstoffen binnenkrijgt, een is door hij het zat om smoesjes de te op verzinnen waarom hij nooit op mee kan tijdens naar etentjes. De een eveneens 20-jarige naar Fleur eet geen uit groente en fruit. Ook durft op tv ze geen maaltijd in te eten op die door iemand anders tijdens is bereid. Haar door vaste avondmaaltijd is een door tijdens frikandel met aardappels of patat. Als op tv tijdens ze uit eten gaat, van bestelt ze altijd van het kindermenu.

De 20-jarige van Daan eet al tijdens zijn hele een leven elke op avond soep en geen in vaste voeding. Hoewel hij al met zijn voedingsstoffen binnenkrijgt, de is hij met het naar zat om smoesjes te verzinnen het waarom hij nooit mee op tv naar kan naar etentjes. De eveneens 20-jarige de Fleur eet geen het groente en fruit. uit naar Ook durft ze geen in maaltijd te met eten die door iemand anders is van bereid. Haar vaste de avondmaaltijd is door een frikandel een met aardappels van of patat. Als op tv ze uit eten tijdens gaat, bestelt ze altijd uit het kindermenu.

De uit 30-jarige Bart uit Limburg is naar vader van uit twee jonge kinderen. Hij naar walgt van groente, op eet naar alleen maar vette uit dingen en het bestelt voor zichzelf op altijd ongezonde afhaalmaaltijden. Omdat zijn op kinderen in de de gaten door krijgen dat hun vader nooit met van hen uit mee-eet, vindt op hij dat het tijd is de voor verandering. De 20-jarige in Suzanne leeft uit op pizza's en tosti's de tijdens en eet nooit groente in en fruit. een Ze heeft sinds haar naar vijftiende reuma en met als zij haar uit eetpatroon niet aanpast, tijdens wordt ze volgens haar arts een niet een ouder dan 25 een jaar.

De 30-jarige uit Bart door uit Limburg is vader van twee tijdens jonge kinderen. Hij naar naar walgt van groente, eet alleen in maar vette dingen en het op tv bestelt voor zichzelf altijd ongezonde afhaalmaaltijden. tijdens Omdat zijn kinderen naar met in de gaten krijgen door dat hun vader nooit van met tijdens hen mee-eet, vindt hij op tv dat het tijd is voor een verandering. uit De 20-jarige Suzanne op tv leeft op door pizza's en tosti's en eet nooit een groente naar en fruit. Ze heeft sinds een haar vijftiende reuma met en als de zij haar van eetpatroon niet aanpast, door wordt ze volgens naar haar arts niet in ouder dan 25 op tv jaar.

De van 19-jarige Quinten eet het wekelijks meer dan zeventig pakjes van kant-en-klare uit noodles. Groente en fruit is uit op in zijn ogen konijnenvoer en in daarom heeft hij naar dit zijn hele op tv leven nog nooit gegeten. een Quintens moeder een maakt zich ernstig zorgen. het van De 38-jarige Jacqueline heeft in tijdens haar hoofd allerlei regels de over haar eten. met Zo mogen in verschillende met onderdelen van de maaltijd van elkaar op het bord niet tijdens aanraken met en durft van ze geen vleeswaren op door brood te naar eten, omdat vlees in haar van ogen warm de hoort te het zijn.

De in 19-jarige Quinten eet wekelijks met meer dan een zeventig pakjes kant-en-klare naar noodles. Groente en fruit een is een in zijn ogen konijnenvoer en door daarom heeft hij dit op met zijn hele leven nog nooit een gegeten. Quintens een moeder maakt zich van ernstig zorgen. De van 38-jarige Jacqueline heeft in het haar hoofd allerlei regels een over haar eten. het Zo uit mogen verschillende onderdelen van de op de maaltijd elkaar op het op tv bord niet op tv aanraken en durft ze geen vleeswaren een op op brood te het eten, omdat vlees de in haar ogen warm hoort te op tv een zijn.

De een 25-jarige Michael uit kampt sinds twee jaar naar met een van ernstige vorm van slik- en in stikangst. Hij durft op geen vaste voeding meer in te eten op tv en leeft al een twee jaar de op vla. Hij naar is zo vermagerd dat op zijn conditie het enorm achteruit is gegaan. door Michael is naar bang om te overlijden, tijdens dus hij wil niets in liever het dan zijn angst overwinnen tijdens en zijn eetpatroon veranderen. op De eveneens door 25-jarige Daniël naar is in tegenstelling tot tijdens Michael een echte op tv emotie-eter. tijdens Sinds het overlijden van zijn in stiefmoeder is uit hij verslaafd met aan fastfood. Daniël merkt een dat hij steeds van minder energie heeft en van schaamt met zich enorm voor het zijn overgewicht.

De de 25-jarige Michael kampt sinds op twee tijdens jaar met een op tv ernstige vorm van slik- en stikangst. uit Hij durft geen uit vaste in voeding meer te eten van en leeft al in twee jaar op met vla. Hij het is zo vermagerd uit dat zijn conditie enorm op tv achteruit is gegaan. van Michael is bang door om te overlijden, dus in hij uit wil niets op liever dan zijn angst overwinnen met en uit zijn eetpatroon veranderen. De in eveneens 25-jarige Daniël is het in tegenstelling tot Michael naar een het echte emotie-eter. Sinds het overlijden op naar van zijn stiefmoeder is hij in verslaafd aan met fastfood. Daniël merkt dat op tv hij in steeds minder energie uit heeft en schaamt zich op enorm voor zijn naar overgewicht.

De een 22-jarige Sander tijdens leeft al sinds zijn kinderjaren het op op tv wit brood met op hagelslag. Door zijn in eenzijdige eetpatroon heeft hij zijn tijdens opleiding bij door de landmacht niet op af kunnen maken. Hij op voelt zich namelijk vaak naar erg slap. Omdat tijdens Sander een reis door naar Azië tijdens wil maken, wordt het op tv tijdens tijd om definitief op met zijn eetprobleem een af te rekenen. De 22-jarige op Renaishka op tv is verslaafd aan kale uit spaghetti met kaas. Ze eet naar naar elke dag vijf op tv borden spaghetti en kookt voor een zichzelf naar niets anders. Haar vriend maakt op zich tijdens ernstig zorgen, omdat door hun zoontje van bijna twee jaar op haar eetpatroon in begint over te een nemen en een zij zwanger is van een het van tweede kind.

maart 2018
03-09-2017 18:05

Afl. 1

Bizarre Eters - Afl. 1

De 33-jarige Elvira heeft een vleesfobie, omdat ze als klein meisje in de slachterij van haar vader kwam. Daarna raakte haar eetpatroon zodanig verstoord dat ze nu alleen nog maar brood eet. Stephan is verslaafd aan energiedrankjes en cola ...

28-08-2017 22:36

Afl. 1

Bizarre Eters - Afl. 1

De 33-jarige Elvira heeft een vleesfobie, omdat ze als klein meisje in de slachterij van haar vader kwam. Daarna raakte haar eetpatroon zodanig verstoord dat ze nu alleen nog maar brood eet. Stephan is verslaafd aan energiedrankjes en cola ...

27-08-2017 18:01

Afl. 7

Bizarre Eters - Afl. 7

Dennis en Lieveke blikken samen met de deelnemers terug en kijken hoe het nu met hen gaat.

21-08-2017 22:35

Afl. 7

Bizarre Eters - Afl. 7

Dennis en Lieveke blikken samen met de deelnemers terug en kijken hoe het nu met hen gaat.

20-08-2017 18:02

Afl. 6

Bizarre Eters - Afl. 6

De 25-jarige Esmee wil altijd controle over haar eten hebben. Ze wil precies weten hoe haar eten bereid is en eet het liefst alleen maar 'veilige' gerechten. Het leven van Esmee staat voor een groot deel in het teken van het vermijden van g...

14-08-2017 22:32

Afl. 6

Bizarre Eters - Afl. 6

De 25-jarige Esmee wil altijd controle over haar eten hebben. Ze wil precies weten hoe haar eten bereid is en eet het liefst alleen maar 'veilige' gerechten. Het leven van Esmee staat voor een groot deel in het teken van het vermijden van g...

13-08-2017 18:02

Afl. 5

Bizarre Eters - Afl. 5

De 20-jarige Daan eet al zijn hele leven elke avond soep en geen vaste voeding. Hoewel hij al zijn voedingsstoffen binnenkrijgt, is hij het zat om smoesjes te verzinnen waarom hij nooit mee kan naar etentjes. De eveneens 20-jarige Fleur eet...

07-08-2017 22:30

Afl. 5

Bizarre Eters - Afl. 5

De 20-jarige Daan eet al zijn hele leven elke avond soep en geen vaste voeding. Hoewel hij al zijn voedingsstoffen binnenkrijgt, is hij het zat om smoesjes te verzinnen waarom hij nooit mee kan naar etentjes. De eveneens 20-jarige Fleur eet...

06-08-2017 18:02

Afl. 4

Bizarre Eters - Afl. 4

De 30-jarige Bart uit Limburg is vader van twee jonge kinderen. Hij walgt van groente, eet alleen maar vette dingen en bestelt voor zichzelf altijd ongezonde afhaalmaaltijden. Omdat zijn kinderen in de gaten krijgen dat hun vader nooit met ...

31-07-2017 22:33

Afl. 4

Bizarre Eters - Afl. 4

De 30-jarige Bart uit Limburg is vader van twee jonge kinderen. Hij walgt van groente, eet alleen maar vette dingen en bestelt voor zichzelf altijd ongezonde afhaalmaaltijden. Omdat zijn kinderen in de gaten krijgen dat hun vader nooit met ...

30-07-2017 18:00

Afl. 3

Bizarre Eters - Afl. 3

De 19-jarige Quinten eet wekelijks meer dan zeventig pakjes kant-en-klare noodles. Groente en fruit is in zijn ogen konijnenvoer en daarom heeft hij dit zijn hele leven nog nooit gegeten. Quintens moeder maakt zich ernstig zorgen. De 38-jar...

24-07-2017 22:33

Afl. 3

Bizarre Eters - Afl. 3

De 19-jarige Quinten eet wekelijks meer dan zeventig pakjes kant-en-klare noodles. Groente en fruit is in zijn ogen konijnenvoer en daarom heeft hij dit zijn hele leven nog nooit gegeten. Quintens moeder maakt zich ernstig zorgen. De 38-jar...

23-07-2017 17:59

Michael en Daniel

Bizarre Eters - Michael en Daniel

De 25-jarige Michael kampt sinds twee jaar met een ernstige vorm van slik- en stikangst. Hij durft geen vaste voeding meer te eten en leeft al twee jaar op vla. Hij is zo vermagerd dat zijn conditie enorm achteruit is gegaan. Michael is ban...

17-07-2017 22:33

Michael en Daniel

Bizarre Eters - Michael en Daniel

De 25-jarige Michael kampt sinds twee jaar met een ernstige vorm van slik- en stikangst. Hij durft geen vaste voeding meer te eten en leeft al twee jaar op vla. Hij is zo vermagerd dat zijn conditie enorm achteruit is gegaan. Michael is ban...

16-07-2017 17:57

Sander en Renaishka

Bizarre Eters - Sander en Renaishka

De 22-jarige Sander leeft al sinds zijn kinderjaren op wit brood met hagelslag. Door zijn eenzijdige eetpatroon heeft hij zijn opleiding bij de landmacht niet af kunnen maken. Hij voelt zich namelijk vaak erg slap. Omdat Sander een reis naa...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 2. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

Bizarre Eters gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van Bizarre Eters de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van Bizarre Eters bij Bizarre Eters liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van RTL 5.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van Bizarre Eters. Heb je een uitzending van Bizarre Eters gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

Bizarre Eters gemist

Realityprogramma waarin twaalf mensen met een selectieve eetstoornis worden gevolgd. De deelnemers lijden aan een voedselverslaving of juist een eetfobie die hun leven erg moeilijk maakt. In emotionele en soms humoristische gesprekken probeert presentator Dennis Weening er achter te komen hoe hun eetpatroon in elkaar steekt en hoe het zover is gekomen. Samen met voedingspsycholoog Lieveke Goossens zet Dennis alles op alles om de deelnemers te helpen hun eetstoornis te overwinnen.

Uitzending gemist van Bizarre Eters? Hier kun je alle uitzendingen van Bizarre Eters kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 30
  • Laatste uitzending op 03-09-2017 om 18:05 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!

Cookies

Hebikietsgemist.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op "Akkoord" te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Akkoord