Programma gemist?

De 31-jarige Ella in en de op even oude uit Bas hebben het zo op in het eerste gezicht door heel goed uit voor elkaar. van Ze wonen van in een vrijstaande villa, een hebben beiden het een goede baan en uit hebben twee uit prachtige kinderen. Maar hun op tv 3-jarige zoontje Matt en een 2-jarige dochtertje het Siara slapen 's van nachts nauwelijks. Ella uit en Bas zijn letterlijk iedere het nacht continu uit in de de weer met hun de kinderen. Beide op tv ouders zijn compleet uitgeput. En dat in in heeft zijn weerslag op hun tijdens relatie.

Tienermoeder op tv Juliette uit uit Hoofddorp weet niet hoe door ze haar 2-jarige dochter Jahnisha tijdens naar goed moet opvoeden. Door haar eigen tijdens nare jeugd heeft naar Juliette in niet het goede voorbeeld tijdens gekregen, waardoor uit ze nu door met haar handen in het haar met met zit. In de pogingen haar driftige een dochtertje het onder controle te krijgen, sluit met ze haar kind tijdens meerdere keren per met dag door op in de gang. Dit uit door kan zo niet langer. Juliette heeft naar dringend naar hulp nodig.

In het Brabantse een Veldhoven woont tijdens een heel uit bijzonder gezinnetje uit met ernstige opvoedproblemen. De 6-jarige zoon uit van de Filipijnse op tv Maria en de de Nederlandse John eet het het alleen maar witte door Oreo-koekjes en friet en op tv drinkt zes het flesjes babymelk per dag. De wanhopige naar ouders door begrijpen dat dit de dieet niet goed is in voor hun met kind. Ze weten alleen van niet hoe ze dit het probleem het moeten oplossen.

De Amsterdamse ouders in Stephanie en John tijdens een zijn de grip van op hun gezin volledig kwijt. Hun het op 9-jarige zoon Rivano heeft ADHD met en is ongehoorzaam een en tegendraads. Zijn 4-jarige naar broertje Nigel met heeft meerdere driftbuien in per dag en de een een 3-jarige Jayda is de uit prinses van met het huis. Zodra zij haar in zin niet uit krijgt, laat een ze zich gillend op de grond op vallen. naar Jayda wil de hele dag door bij tijdens haar moeder op schoot, de dus neemt het Stephanie haar dochter zelfs op tv mee naar tijdens de wc.

De 34-jarige Jouke op met en zijn 30-jarige naar vriendin Kim wonen samen op tv in Zoetermeer. Jouke tijdens heeft uit een eerdere relatie van een twee kinderen, Jesper en Benthe. Zijn de kinderen werden verwaarloosd uit in door zijn ex en wonen nu met permanent in bij Kim en met hem. Samen hebben van Jouke en Kim ook nog tijdens door baby Quinten. In tijdens dit gezin is een er iedere dag onenigheid met tussen stiefmoeder op Kim en dochter Benthe. Maar tijdens ook Jouke op heeft zijn met kinderen niet meer onder op controle.

Aisha en haar uit man een Alex hebben samen drie uit dochters. Moeder naar Aisha is in een tijdens paar jaar tijd veranderd het van een op kroegtijger in een zorgelijke van de huisvrouw. Ze staat dag en tijdens nacht in dienst van uit haar kinderen. een Aisha geeft haar de tweejarige een dochter Jasmine nog steeds borstvoeding. Daardoor tijdens op tv is ze thuis onmisbaar het en kan ze nooit een de deur uit. in Ook slapen de de twee op tv jongste kinderen iedere nacht door bij Aisha en Alex in met bed. Nanny Jo de schiet het dit Noord-Hollandse gezin het te hulp.

De met 27-jarige moeder Roelina heeft het de hulp het van nanny op Jo dringend nodig. Roelina draagt sinds de met een heftige scheiding de uit zorg voor haar driejarige zoontje, uit Scott, uit en dochtertje, Riley, het van anderhalf op alleen. De hardwerkende moeder van probeert goed voor het haar kinderen te zorgen, het maar het op gaat haar met de het dag slechter op tv af. Scott weigert iedere tijdens avond op te eten, is de baas op in huis en in heeft geen naar respect voor zijn moeder. tijdens Roelina is aan het het eind een van haar op tv Latijn.

De een 27-jarige moeder met Roelina heeft de het hulp van nanny Jo naar dringend nodig. Roelina door draagt sinds een heftige scheiding een de zorg voor in haar driejarige op zoontje, Scott, in en dochtertje, Riley, van anderhalf het alleen. De van hardwerkende alleenstaande moeder probeert het goed voor haar uit kinderen met te zorgen, maar de het gaat haar met de het dag slechter af. van Scott weigert iedere de avond te uit eten, is het de baas in huis en het heeft geen respect tijdens voor van zijn moeder. Roelina uit is aan het van einde van haar met Latijn.

De 27-jarige moeder het Roelina heeft de het tijdens hulp van nanny op tv Jo dringend nodig. Roelina draagt van sinds een in heftige scheiding de zorg voor een de haar driejarige zoontje, Scott, en dochtertje, van Riley, van van anderhalf alleen. De de hardwerkende alleenstaande moeder probeert met goed voor naar haar kinderen in te zorgen, maar het het gaat de haar met de dag slechter een af. Scott weigert iedere uit avond te eten, in is uit de baas in huis het en heeft door geen respect met voor zijn moeder. Roelina in is aan het tijdens einde van haar het Latijn.

De 31-jarige tijdens Ella en de even door oude Bas hebben op het het zo op het eerste gezicht tijdens het heel goed voor elkaar. het Ze wonen in een een vrijstaande naar villa, hebben beiden een goede een baan en hebben op tv twee door prachtige kinderen. Maar hun 3-jarige zoontje door Matt en uit 2-jarige het dochtertje Siara slapen 's nachts op nauwelijks. Ella en door Bas in zijn letterlijk iedere nacht uit continu in de de weer met hun kinderen. Beide met ouders door zijn compleet naar uitgeput. En dat heeft op zijn weerslag uit op hun relatie.

De op 31-jarige Ella en op de even oude Bas op hebben het zo op op het eerste gezicht met heel goed voor door elkaar. een Ze wonen in een vrijstaande tijdens villa, hebben het beiden een goede door baan en hebben door twee prachtige kinderen. Maar uit hun 3-jarige zoontje met Matt en een 2-jarige dochtertje Siara van slapen 's nachts op nauwelijks. de Ella en Bas zijn letterlijk de iedere nacht uit continu in de weer de met hun naar kinderen. Beide het ouders zijn compleet uitgeput. En dat een uit heeft zijn weerslag op hun de relatie.

Tienermoeder op Juliette uit Hoofddorp weet niet de hoe ze naar haar van 2-jarige dochter Jahnisha goed moet opvoeden. naar Door van haar eigen nare jeugd heeft op tv Juliette uit niet het een goede voorbeeld gekregen, waardoor ze de nu met de haar handen in het naar haar zit. In tijdens de pogingen haar op driftige dochtertje onder op controle een te krijgen, sluit ze haar kind in meerdere keren in per dag op op in de gang. Dit op tv van kan zo niet het langer. Juliette heeft dringend hulp in nodig.

Tienermoeder Juliette uit de Hoofddorp weet van niet hoe ze haar op tv 2-jarige dochter door Jahnisha goed moet uit opvoeden. van Door haar eigen met nare jeugd heeft een Juliette niet het goede voorbeeld gekregen, van waardoor ze door nu met haar handen tijdens in van het haar zit. met In de op pogingen haar driftige dochtertje onder controle in van te krijgen, sluit ze haar kind de meerdere keren tijdens per dag op op in de uit gang. Dit kan zo tijdens niet langer. Juliette heeft tijdens dringend hulp een nodig.

In het Brabantse naar Veldhoven woont een op tv heel bijzonder gezinnetje de het met ernstige opvoedproblemen. De naar zesjarige zoon van de Filipijnse op tv Maria en de van door Nederlandse John eet de alleen maar witte Oreo-koekjes en door friet en drinkt op tv zes in flesjes babymelk per naar dag. De wanhopige ouders begrijpen het dat dit dieet een niet goed is naar voor de hun kind. Ze weten de alleen niet hoe ze dit van in probleem moeten oplossen.

In naar het Brabantse Veldhoven woont een van heel van bijzonder gezinnetje met met ernstige opvoedproblemen. De op zesjarige zoon van de Filipijnse met Maria en de de Nederlandse John eet van alleen van maar witte met Oreo-koekjes en friet en drinkt de zes door flesjes babymelk per dag. uit De wanhopige ouders begrijpen op dat dit dieet door niet goed op tv is voor hun kind. Ze tijdens weten de alleen niet een hoe ze dit probleem moeten tijdens oplossen.

april 2020
25-08-2018 10:26

Afl. 6

Jo Frost: Nanny On Tour - Afl. 6

De 31-jarige Ella en de even oude Bas hebben het zo op het eerste gezicht heel goed voor elkaar. Ze wonen in een vrijstaande villa, hebben beiden een goede baan en hebben twee prachtige kinderen. Maar hun 3-jarige zoontje Matt en 2-jarige d...

18-08-2018 10:33

Afl. 4

Jo Frost: Nanny On Tour - Afl. 4

Tienermoeder Juliette uit Hoofddorp weet niet hoe ze haar 2-jarige dochter Jahnisha goed moet opvoeden. Door haar eigen nare jeugd heeft Juliette niet het goede voorbeeld gekregen, waardoor ze nu met haar handen in het haar zit. In de pogin...

11-08-2018 10:33

Afl. 2

Jo Frost: Nanny On Tour - Afl. 2

In het Brabantse Veldhoven woont een heel bijzonder gezinnetje met ernstige opvoedproblemen. De 6-jarige zoon van de Filipijnse Maria en de Nederlandse John eet alleen maar witte Oreo-koekjes en friet en drinkt zes flesjes babymelk per dag....

04-08-2018 10:31

Afl. 1

Jo Frost: Nanny On Tour - Afl. 1

De Amsterdamse ouders Stephanie en John zijn de grip op hun gezin volledig kwijt. Hun 9-jarige zoon Rivano heeft ADHD en is ongehoorzaam en tegendraads. Zijn 4-jarige broertje Nigel heeft meerdere driftbuien per dag en de 3-jarige Jayda is ...

21-07-2018 10:28

Afl. 4

Jo Frost: Nanny On Tour - Afl. 4

De 34-jarige Jouke en zijn 30-jarige vriendin Kim wonen samen in Zoetermeer. Jouke heeft uit een eerdere relatie twee kinderen, Jesper en Benthe. Zijn kinderen werden verwaarloosd door zijn ex en wonen nu permanent bij Kim en hem. Samen heb...

14-07-2018 10:31

Afl. 2

Jo Frost: Nanny On Tour - Afl. 2

Aisha en haar man Alex hebben samen drie dochters. Moeder Aisha is in een paar jaar tijd veranderd van een kroegtijger in een zorgelijke huisvrouw. Ze staat dag en nacht in dienst van haar kinderen. Aisha geeft haar tweejarige dochter Jasmi...

07-07-2018 10:32

Afl. 1

Jo Frost: Nanny On Tour - Afl. 1

De 27-jarige moeder Roelina heeft de hulp van nanny Jo dringend nodig. Roelina draagt sinds een heftige scheiding de zorg voor haar driejarige zoontje, Scott, en dochtertje, Riley, van anderhalf alleen. De hardwerkende moeder probeert goed ...

24-08-2017 15:01

Afl. 1

Jo Frost: Nanny On Tour - Afl. 1

De 27-jarige moeder Roelina heeft de hulp van nanny Jo dringend nodig. Roelina draagt sinds een heftige scheiding de zorg voor haar driejarige zoontje, Scott, en dochtertje, Riley, van anderhalf alleen. De hardwerkende alleenstaande moeder ...

23-08-2017 20:31

Afl. 1

Jo Frost: Nanny On Tour - Afl. 1

De 27-jarige moeder Roelina heeft de hulp van nanny Jo dringend nodig. Roelina draagt sinds een heftige scheiding de zorg voor haar driejarige zoontje, Scott, en dochtertje, Riley, van anderhalf alleen. De hardwerkende alleenstaande moeder ...

17-08-2017 15:01

Afl. 6

Jo Frost: Nanny On Tour - Afl. 6

De 31-jarige Ella en de even oude Bas hebben het zo op het eerste gezicht heel goed voor elkaar. Ze wonen in een vrijstaande villa, hebben beiden een goede baan en hebben twee prachtige kinderen. Maar hun 3-jarige zoontje Matt en 2-jarige d...

16-08-2017 20:32

Afl. 6

Jo Frost: Nanny On Tour - Afl. 6

De 31-jarige Ella en de even oude Bas hebben het zo op het eerste gezicht heel goed voor elkaar. Ze wonen in een vrijstaande villa, hebben beiden een goede baan en hebben twee prachtige kinderen. Maar hun 3-jarige zoontje Matt en 2-jarige d...

10-08-2017 15:08

Afl. 4

Jo Frost: Nanny On Tour - Afl. 4

Tienermoeder Juliette uit Hoofddorp weet niet hoe ze haar 2-jarige dochter Jahnisha goed moet opvoeden. Door haar eigen nare jeugd heeft Juliette niet het goede voorbeeld gekregen, waardoor ze nu met haar handen in het haar zit. In de pogin...

09-08-2017 20:32

Afl. 4

Jo Frost: Nanny On Tour - Afl. 4

Tienermoeder Juliette uit Hoofddorp weet niet hoe ze haar 2-jarige dochter Jahnisha goed moet opvoeden. Door haar eigen nare jeugd heeft Juliette niet het goede voorbeeld gekregen, waardoor ze nu met haar handen in het haar zit. In de pogin...

03-08-2017 15:01

Afl. 2

Jo Frost: Nanny On Tour - Afl. 2

In het Brabantse Veldhoven woont een heel bijzonder gezinnetje met ernstige opvoedproblemen. De zesjarige zoon van de Filipijnse Maria en de Nederlandse John eet alleen maar witte Oreo-koekjes en friet en drinkt zes flesjes babymelk per dag...

02-08-2017 20:32

Afl. 2

Jo Frost: Nanny On Tour - Afl. 2

In het Brabantse Veldhoven woont een heel bijzonder gezinnetje met ernstige opvoedproblemen. De zesjarige zoon van de Filipijnse Maria en de Nederlandse John eet alleen maar witte Oreo-koekjes en friet en drinkt zes flesjes babymelk per dag...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 3. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

Jo Frost: Nanny On Tour gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van Jo Frost: Nanny On Tour de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van Jo Frost: Nanny On Tour bij Jo Frost: Nanny On Tour liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van RTL 4.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van Jo Frost: Nanny On Tour. Heb je een uitzending van Jo Frost: Nanny On Tour gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

Jo Frost: Nanny On Tour gemist

Hulpprogramma waarin de internationale opvoedexpert Jo Frost in de bres springt voor Nederlandse gezinnen. Kinderen die niet luisteren naar hun ouders is een probleem van alledag én van alle tijden. Alleen als het voor de ouders een kwestie van overleven wordt en het invloed heeft op hun onderlinge relatie, is het hoog tijd voor de Britse nanny Jo Frost. In elke aflevering helpt zij een gezin bij hen thuis. Jo doet dat door een gedegen inschatting te maken van de problemen. Na Jo's coaching en tips is het aan het gezin zelf om aan het werk te gaan. Dat proces wordt nauwlettend gevolgd door Jo en zij springt bij waar nodig, zodat het gezin ook echt samen klaar is voor de toekomst. Naast de gezinnen die zij thuis bijstaat, heeft Jo speciale inloopspreekuren in haar mobiele kantoor waar iedereen welkom is voor passend opvoedadvies.

Uitzending gemist van Jo Frost: Nanny On Tour? Hier kun je alle uitzendingen van Jo Frost: Nanny On Tour kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 31
  • Laatste uitzending op 25-08-2018 om 10:26 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!