Programma gemist?

De 31-jarige op Ella en de even een oude Bas door hebben het zo op tijdens het eerste gezicht in door heel goed voor in elkaar. Ze wonen met in een vrijstaande in villa, hebben beiden een goede van baan en hebben naar twee prachtige kinderen. Maar op hun 3-jarige zoontje op Matt en 2-jarige door dochtertje Siara van slapen 's nachts nauwelijks. tijdens Ella en in Bas zijn letterlijk op iedere uit nacht continu in de met weer met hun kinderen. Beide door ouders zijn de compleet in uitgeput. En dat heeft door zijn weerslag op hun uit relatie.

Tienermoeder Juliette uit tijdens Hoofddorp weet niet op hoe in ze haar 2-jarige naar dochter Jahnisha goed door moet opvoeden. Door haar naar eigen met nare jeugd heeft Juliette niet de het goede door voorbeeld gekregen, waardoor ze door nu met haar handen uit in in het haar zit. In in de pogingen haar driftige naar dochtertje onder in controle tijdens te krijgen, sluit ze haar kind op meerdere keren het per met dag op in de gang. met Dit kan zo niet op langer. een Juliette heeft dringend door hulp nodig.

In het de Brabantse van Veldhoven woont een heel in bijzonder gezinnetje met ernstige de opvoedproblemen. De 6-jarige tijdens zoon van de in Filipijnse Maria tijdens en de Nederlandse van John eet alleen maar witte naar Oreo-koekjes naar en friet en drinkt naar zes flesjes babymelk in per dag. De in wanhopige op ouders begrijpen dat uit dit dieet niet goed een is voor hun kind. uit Ze weten op alleen niet hoe ze naar dit probleem moeten naar oplossen.

De van Amsterdamse ouders Stephanie en John tijdens zijn de uit grip op hun in gezin volledig kwijt. van Hun 9-jarige in zoon Rivano heeft ADHD op tv en de is ongehoorzaam en uit tegendraads. Zijn 4-jarige broertje Nigel heeft een meerdere driftbuien per uit dag en de naar 3-jarige Jayda in is de prinses door van het van huis. Zodra zij naar haar zin niet op krijgt, laat ze in zich gillend tijdens op de grond van vallen. Jayda wil de hele dag naar bij haar moeder het op schoot, dus van neemt Stephanie haar een dochter zelfs mee een in naar de wc.

De 34-jarige met Jouke en zijn 30-jarige op tv vriendin Kim naar wonen samen in op Zoetermeer. Jouke heeft uit door een eerdere op relatie twee met kinderen, Jesper en tijdens Benthe. Zijn kinderen de werden verwaarloosd door een zijn ex en wonen op nu permanent bij door Kim en door hem. Samen hebben met Jouke en Kim ook met nog baby Quinten. tijdens In op tv dit gezin is tijdens er iedere dag onenigheid tussen stiefmoeder in Kim en tijdens dochter Benthe. Maar op ook Jouke heeft in zijn kinderen niet het meer onder op controle.

Aisha op en haar man Alex tijdens hebben de samen drie dochters. de Moeder Aisha is in een met paar jaar tijd uit veranderd van een tijdens kroegtijger in een het zorgelijke huisvrouw. Ze een staat uit dag en nacht in op dienst van haar op kinderen. Aisha geeft haar in tweejarige dochter Jasmine nog de steeds door borstvoeding. Daardoor van is ze thuis onmisbaar en door kan ze nooit de het deur uit. Ook de slapen de van twee het jongste kinderen iedere nacht met bij Aisha en van Alex in bed. het Nanny Jo door schiet dit Noord-Hollandse het gezin te hulp.

De naar 27-jarige moeder Roelina heeft met de hulp van nanny door Jo dringend nodig. naar op tv Roelina draagt sinds naar een heftige scheiding de zorg op tv voor haar driejarige zoontje, de door Scott, en dochtertje, Riley, van uit anderhalf alleen. De hardwerkende met moeder op tv probeert goed voor haar kinderen de te uit zorgen, maar het gaat naar haar een met de dag slechter af. met Scott met weigert iedere avond op te eten, is het de baas in huis en heeft op tv geen in respect voor zijn moeder. Roelina uit is het aan het eind naar van haar het Latijn.

De naar 27-jarige moeder Roelina heeft het de hulp van met nanny de Jo dringend nodig. Roelina het draagt sinds een heftige scheiding het de zorg voor in haar driejarige zoontje, van Scott, en het dochtertje, van Riley, van anderhalf alleen. De hardwerkende door alleenstaande moeder een probeert goed voor haar de kinderen te het zorgen, maar het de gaat haar met op tv de dag slechter af. de van Scott weigert iedere een avond te eten, is de naar baas in de huis en heeft door geen respect voor op tv zijn moeder. van Roelina is aan het einde uit van haar het Latijn.

De uit 27-jarige moeder van Roelina heeft de op hulp van nanny Jo dringend de nodig. Roelina draagt de sinds een heftige het scheiding een de zorg voor haar driejarige zoontje, de Scott, en de dochtertje, Riley, van anderhalf met alleen. De uit hardwerkende alleenstaande tijdens moeder probeert goed voor haar door op tv kinderen te zorgen, maar het door gaat haar met een de dag door slechter af. Scott op tv weigert iedere avond te op tv eten, is de uit baas in huis en in heeft geen respect op voor zijn moeder. uit Roelina is aan uit het einde van op tv naar haar Latijn.

De een 31-jarige Ella en de naar even oude Bas hebben tijdens met het zo op uit het eerste gezicht heel tijdens goed voor een elkaar. Ze wonen op tv in een vrijstaande villa, hebben beiden van een goede baan naar en hebben twee op prachtige kinderen. Maar door uit hun 3-jarige zoontje Matt en van 2-jarige het dochtertje Siara slapen 's in nachts nauwelijks. Ella in en Bas de zijn letterlijk iedere nacht continu in in de op tv weer met een hun kinderen. Beide met ouders zijn compleet uitgeput. En op tv dat heeft zijn een weerslag op hun het relatie.

De 31-jarige Ella op tv en tijdens de even oude Bas de hebben het zo een op het eerste de gezicht heel goed voor op tv elkaar. tijdens Ze wonen in een in vrijstaande villa, op tv hebben beiden een goede op baan en hebben tijdens twee prachtige kinderen. Maar de hun 3-jarige zoontje een de Matt en 2-jarige dochtertje Siara het slapen door 's nachts nauwelijks. op tv Ella en Bas zijn letterlijk op tv iedere nacht van continu in de de weer met van hun kinderen. Beide ouders zijn compleet een uitgeput. uit En dat heeft het zijn weerslag op hun een relatie.

Tienermoeder Juliette de uit Hoofddorp naar weet niet hoe ze van haar 2-jarige dochter Jahnisha uit goed moet opvoeden. uit Door een haar eigen nare op tv jeugd heeft Juliette niet het het goede naar voorbeeld gekregen, waardoor een ze nu op met haar handen in het de haar zit. uit In de pogingen haar op driftige dochtertje onder van controle te krijgen, sluit naar ze tijdens haar kind meerdere keren van per dag op in op tv de gang. Dit in kan zo uit niet het langer. Juliette heeft op tv dringend hulp nodig.

Tienermoeder Juliette uit tijdens van Hoofddorp weet niet hoe ze haar op 2-jarige dochter Jahnisha het goed moet van opvoeden. Door haar eigen de nare van jeugd heeft Juliette niet het een goede voorbeeld gekregen, het waardoor de ze nu met de haar handen in het haar van zit. uit In de pogingen haar driftige met dochtertje onder controle het van te krijgen, sluit ze haar kind uit meerdere keren op per dag op in in de gang. tijdens Dit uit kan zo niet langer. Juliette in heeft dringend hulp naar nodig.

In in het Brabantse in Veldhoven woont een heel bijzonder met gezinnetje met ernstige opvoedproblemen. uit De het zesjarige zoon van in de Filipijnse naar Maria en de Nederlandse John eet uit van alleen maar witte Oreo-koekjes naar en friet en drinkt van zes op tv flesjes babymelk per dag. De het wanhopige ouders begrijpen dat in dit dieet niet op tv goed een is voor hun kind. door Ze met weten alleen niet hoe ze tijdens dit probleem moeten op oplossen.

In het op Brabantse Veldhoven op woont een een heel bijzonder gezinnetje met ernstige opvoedproblemen. naar in De zesjarige zoon het van de Filipijnse Maria en de op tv het Nederlandse John eet uit alleen maar witte Oreo-koekjes en een friet tijdens en drinkt zes de flesjes babymelk per dag. De wanhopige het het ouders begrijpen dat dit dieet op tv niet goed is op tv voor hun kind. tijdens Ze weten een alleen niet een hoe ze dit probleem moeten op tv oplossen.

februari 2019
25-08-2018 10:26

Afl. 6

Jo Frost: Nanny On Tour - Afl. 6

De 31-jarige Ella en de even oude Bas hebben het zo op het eerste gezicht heel goed voor elkaar. Ze wonen in een vrijstaande villa, hebben beiden een goede baan en hebben twee prachtige kinderen. Maar hun 3-jarige zoontje Matt en 2-jarige d...

18-08-2018 10:33

Afl. 4

Jo Frost: Nanny On Tour - Afl. 4

Tienermoeder Juliette uit Hoofddorp weet niet hoe ze haar 2-jarige dochter Jahnisha goed moet opvoeden. Door haar eigen nare jeugd heeft Juliette niet het goede voorbeeld gekregen, waardoor ze nu met haar handen in het haar zit. In de pogin...

11-08-2018 10:33

Afl. 2

Jo Frost: Nanny On Tour - Afl. 2

In het Brabantse Veldhoven woont een heel bijzonder gezinnetje met ernstige opvoedproblemen. De 6-jarige zoon van de Filipijnse Maria en de Nederlandse John eet alleen maar witte Oreo-koekjes en friet en drinkt zes flesjes babymelk per dag....

04-08-2018 10:31

Afl. 1

Jo Frost: Nanny On Tour - Afl. 1

De Amsterdamse ouders Stephanie en John zijn de grip op hun gezin volledig kwijt. Hun 9-jarige zoon Rivano heeft ADHD en is ongehoorzaam en tegendraads. Zijn 4-jarige broertje Nigel heeft meerdere driftbuien per dag en de 3-jarige Jayda is ...

21-07-2018 10:28

Afl. 4

Jo Frost: Nanny On Tour - Afl. 4

De 34-jarige Jouke en zijn 30-jarige vriendin Kim wonen samen in Zoetermeer. Jouke heeft uit een eerdere relatie twee kinderen, Jesper en Benthe. Zijn kinderen werden verwaarloosd door zijn ex en wonen nu permanent bij Kim en hem. Samen heb...

14-07-2018 10:31

Afl. 2

Jo Frost: Nanny On Tour - Afl. 2

Aisha en haar man Alex hebben samen drie dochters. Moeder Aisha is in een paar jaar tijd veranderd van een kroegtijger in een zorgelijke huisvrouw. Ze staat dag en nacht in dienst van haar kinderen. Aisha geeft haar tweejarige dochter Jasmi...

07-07-2018 10:32

Afl. 1

Jo Frost: Nanny On Tour - Afl. 1

De 27-jarige moeder Roelina heeft de hulp van nanny Jo dringend nodig. Roelina draagt sinds een heftige scheiding de zorg voor haar driejarige zoontje, Scott, en dochtertje, Riley, van anderhalf alleen. De hardwerkende moeder probeert goed ...

24-08-2017 15:01

Afl. 1

Jo Frost: Nanny On Tour - Afl. 1

De 27-jarige moeder Roelina heeft de hulp van nanny Jo dringend nodig. Roelina draagt sinds een heftige scheiding de zorg voor haar driejarige zoontje, Scott, en dochtertje, Riley, van anderhalf alleen. De hardwerkende alleenstaande moeder ...

23-08-2017 20:31

Afl. 1

Jo Frost: Nanny On Tour - Afl. 1

De 27-jarige moeder Roelina heeft de hulp van nanny Jo dringend nodig. Roelina draagt sinds een heftige scheiding de zorg voor haar driejarige zoontje, Scott, en dochtertje, Riley, van anderhalf alleen. De hardwerkende alleenstaande moeder ...

17-08-2017 15:01

Afl. 6

Jo Frost: Nanny On Tour - Afl. 6

De 31-jarige Ella en de even oude Bas hebben het zo op het eerste gezicht heel goed voor elkaar. Ze wonen in een vrijstaande villa, hebben beiden een goede baan en hebben twee prachtige kinderen. Maar hun 3-jarige zoontje Matt en 2-jarige d...

16-08-2017 20:32

Afl. 6

Jo Frost: Nanny On Tour - Afl. 6

De 31-jarige Ella en de even oude Bas hebben het zo op het eerste gezicht heel goed voor elkaar. Ze wonen in een vrijstaande villa, hebben beiden een goede baan en hebben twee prachtige kinderen. Maar hun 3-jarige zoontje Matt en 2-jarige d...

10-08-2017 15:08

Afl. 4

Jo Frost: Nanny On Tour - Afl. 4

Tienermoeder Juliette uit Hoofddorp weet niet hoe ze haar 2-jarige dochter Jahnisha goed moet opvoeden. Door haar eigen nare jeugd heeft Juliette niet het goede voorbeeld gekregen, waardoor ze nu met haar handen in het haar zit. In de pogin...

09-08-2017 20:32

Afl. 4

Jo Frost: Nanny On Tour - Afl. 4

Tienermoeder Juliette uit Hoofddorp weet niet hoe ze haar 2-jarige dochter Jahnisha goed moet opvoeden. Door haar eigen nare jeugd heeft Juliette niet het goede voorbeeld gekregen, waardoor ze nu met haar handen in het haar zit. In de pogin...

03-08-2017 15:01

Afl. 2

Jo Frost: Nanny On Tour - Afl. 2

In het Brabantse Veldhoven woont een heel bijzonder gezinnetje met ernstige opvoedproblemen. De zesjarige zoon van de Filipijnse Maria en de Nederlandse John eet alleen maar witte Oreo-koekjes en friet en drinkt zes flesjes babymelk per dag...

02-08-2017 20:32

Afl. 2

Jo Frost: Nanny On Tour - Afl. 2

In het Brabantse Veldhoven woont een heel bijzonder gezinnetje met ernstige opvoedproblemen. De zesjarige zoon van de Filipijnse Maria en de Nederlandse John eet alleen maar witte Oreo-koekjes en friet en drinkt zes flesjes babymelk per dag...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 3. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

Jo Frost: Nanny On Tour gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van Jo Frost: Nanny On Tour de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van Jo Frost: Nanny On Tour bij Jo Frost: Nanny On Tour liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van RTL 4.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van Jo Frost: Nanny On Tour. Heb je een uitzending van Jo Frost: Nanny On Tour gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

Jo Frost: Nanny On Tour gemist

Hulpprogramma waarin de internationale opvoedexpert Jo Frost in de bres springt voor Nederlandse gezinnen. Kinderen die niet luisteren naar hun ouders is een probleem van alledag én van alle tijden. Alleen als het voor de ouders een kwestie van overleven wordt en het invloed heeft op hun onderlinge relatie, is het hoog tijd voor de Britse nanny Jo Frost. In elke aflevering helpt zij een gezin bij hen thuis. Jo doet dat door een gedegen inschatting te maken van de problemen. Na Jo's coaching en tips is het aan het gezin zelf om aan het werk te gaan. Dat proces wordt nauwlettend gevolgd door Jo en zij springt bij waar nodig, zodat het gezin ook echt samen klaar is voor de toekomst. Naast de gezinnen die zij thuis bijstaat, heeft Jo speciale inloopspreekuren in haar mobiele kantoor waar iedereen welkom is voor passend opvoedadvies.

Uitzending gemist van Jo Frost: Nanny On Tour? Hier kun je alle uitzendingen van Jo Frost: Nanny On Tour kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 31
  • Laatste uitzending op 25-08-2018 om 10:26 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!

Cookies

Hebikietsgemist.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op "Akkoord" te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Akkoord