Programma gemist?

Na uit Thorbeckes grondwet van 1848 is van het Abraham Kuyper met die de op tv kleyne luyden een het stem geeft.Meer Na op Thorbeckes grondwet van 1848 de is het door Abraham Kuyper het die de kleyne luyden een op stem naar geeft. Door een eigen krant het op te richten, in een tijdens eigen school, een eigen universiteit, van een van eigen partij op tv en kerk. De wereld door in het naar klein. Een grandioos naar organisator, en uitvinder van een een nieuwe uit politiek die massa's tijdens aan zich weet te binden op door politiek de leiderschap. Maar zeker op niet geliefd door bij iedereen. Kuyper krijgt uit tegenspel van een cartoonist uit tijdens een Groningen, Albert Hahn die Kuyper op door het grove wijze neerzet en van op zijn een manier de massa wil van bespelen.Minder

In de late naar een 19e eeuw voltrekt zich tijdens een revolutie op wetenschappelijk gebied. met Het begin van tijdens naar deze revolutie is een nieuw schooltype,de door een HBS.Meer In de late 19e eeuw in voltrekt zich een een revolutie op wetenschappelijk op tv gebied. Er tijdens worden door tijdens Nederlanders ontdekkingen gedaan de die voorgoed het naar inzicht in de tijdens wereld om tijdens ons heen veranderen. Het gaat over de materie in en licht, over door de evolutie van de mens. naar naar De revolutie begint met een met nieuw schooltype, bedacht door tijdens van staatsman Thorbecke. Zijn HBS, ofwel een Hogere met Burger School moet vanaf op tv 1864 een nieuwe mens voortbrengen, met mannen in die het land vooruit naar zullen helpen. Een in van van die HBSers is Hendrik op Lorentz, theoretisch natuurkundige, wiens met ideeën de grote inspiratie naar met voor Einstein worden. Tijdgenoot en uit ook HBS-leerling Eugène in Dubois wordt uit de eerste wetenschapper op tv die op uit zoek gaat naar op tv de schakel tussen mens naar en aap, zoals die wordt met beschreven door Charles met het Darwin. Maar waarom een zijn de ideeën van tijdens Dubois omstreden en die van de van Lorentz niet? Hans Goedkoop op praat in van deze aflevering onder meer met uit de natuurkundigen Robbert Dijkgraaf op tv en uit Gerard 't Hooft, zelf door winnaar uit van de Nobelprijs voor natuurkunde. In door Indonesië gaan we van met op zoek naar de vondsten van van de Eugène Dubois en vertelt op paleontoloog John de Vos in in Naturalis over in de op tv worsteling van Dubois om erkenning te een krijgen op tv voor zijn ontdekking van de in zogenaamde een Javamens.Minder

Eind 19e eeuw in het is Enschede de op één na van grootste textielstad van het de uit wereld. In een rap tempo op tv heeft het zich een op ontwikkeld van een slome boerengemeenschap in tot door een swingend mondiaal handelscentrum.Meer Je kunt van het je een nauwelijks meer voorstellen, maar tijdens aan uit het eind van de op tv 19e eeuw in is Enschede een van een de grotere textielsteden. In met een rap uit tempo heeft het naar zich een ontwikkeld van een slome boerengemeenschap met tot een op swingend mondiaal handelscentrum. de Hans Goedkoop kruipt in een de huid op tv van een 19e op tv eeuwse wever. Het blijkt door een van heftige ervaring, waar hij van naar in de war uit raakt. in Zijn de textielbaronnen, van uit wie Gerrit Jan uit van Heek de grootste naar is, uitbuiters op tv of toch weldoeners? En hoe met op tv gaan de achterkleinkinderen nu van met de erfenis om? de In Hengelo gaat in Stork stoommachines fabriceren. naar Met veel succes. tijdens Waarom met heeft Stork meer oog voor het zijn mensen in van de fabriek? Schrijver een Jaap op Scholten is lovend over zijn voorouders. met Hij kan zich door nu nog druk op tv maken over Gerrit het Bennink, de naar socialist die door de Storken op tv 'geraffineerde uitzuigers' noemde in en voor straf moest op tv brommen.Minder

Na een eeuwen van onderdrukking krijgt rooms-katholiek het Nederland in de naar loop met van de het 19e eeuw steeds meer vrijheden op tv terug, letterlijk door een middel van gebouwen. op tv Dit tot grote weerzin met van uit andersdenkenden.Meer Na in eeuwen van onderdrukking de krijgt rooms-katholiek Nederland naar in de loop van naar de 19e eeuw met steeds meer vrijheden naar terug. Er tijdens ontstaat onder de katholieken op tv een hernieuwd zelfvertrouwen. de Architect Pierre Cuypers, van bekend van het van Rijksmuseum en door het Amsterdamse Centraal op tv Station, speelt een cruciale de rol bij het vormgeven van uit dat nieuwe met zelfbewustzijn. Hij voert, samen op tv op met schrijver Alberdingk het Thijm, een masterplan op uit. Katholiek Nederland komt van weer op de kaart te op staan, letterlijk van door middel van het gebouwen. in Tot grote weerzin van door andersdenkenden.Minder

Sarphati op tv was in de van 19e eeuw arts en in wilde de van Amsterdam weer een stad met in grandeur en stijl tijdens maken. Hij het kwam o.a. met een met op plan voor een echt door hotel, het de Amstelhotel.Meer Bijna iedereen heeft wel eens een een gehoord van het Sarphatipark en door de Sarphatistraat van in Amsterdam. Maar bijna niemand op weet tijdens meer wie Samuel Sarphati was. door De arts, die naar in de uit 19e eeuw niet uit kon aanzien dat zijn het patiënten een stierven door smerig van drinkwater en ziektes als door cholera. Sarphatie bedenkt de door poep- het en vuilnisophaaldienst, start een broodfabriek op voor de door armen in de stad van in en wil van een Amsterdam weer een stad met grandeur naar en stijl maken. naar Zo komt met hij met een uit plan voor een echt op hotel: een het Amstelhotel. In de op aflevering vertelt Dominique van het naar der Heyde, parlementair door journalist van de NOS op tv over haar voorvader Cornelis Outshoorn naar op die het Amstelhotel ontwierp en wil op Wim T. in Schippers het majestueuze Paleis met de voor Volksvlijt - door bedacht door Sarpahti - in weer terug. op Burgemeester Eberhard van der in Laan ziet het een link tussen Joop tijdens van den een Ende en Samuel het Sarphati.Minder

De een Rotterdamse haven, van pijler van de Nederlandse door economie, ontstaat in de 19e het eeuw. op Met dank aan de een vergeten zakenman Lodewijk op tv Pincoffs.Meer uit De Rotterdamse haven, pijler het van de door Nederlandse economie, ontstaat in de op 19e eeuw. Met dank tijdens aan door de bijna vergeten met zakenman Lodewijk Pincoffs. Hij op tv is het die samen op naar met vriend en het bankier Marten Mees de oude elite uit en gemeente mee op weet te krijgen door in een naar unieke een publiek-private samenwerking. Hij op tv bouwt de havens van op tv Feijenoord en tijdens bruggen en spoorlijnen worden in dwars door de naar oude stad het aangelegd. Rotterdam verandert van een slaperige van in provinciestad in een de wereldhaven. Maar het verhaal loopt op tv niet voor iedereen op goed af: Pincoffs tijdens overspeelt zijn hand op tv en vlucht berooid naar uit New tijdens York, Marten Mees tijdens verliest tonnen aan investeringen. De de gemeente trekt met aan het kortste eind met op tv en kan voor een habbekrats de op tv nieuwe havens op tv overnemen en op start de voorloper met van het Havenbedrijf. Sprekers onder een andere: Bram op Oosterwijk, Paul van de een Laar, het Bram Peper en Riek door Bakker. En Hans van Goedkoop zoekt contact met de de Amerikaanse in tak van naar de familie met Pincoffs.Minder

De vrouwenbeweging een vindt haar uit wortels in de 19e eeuw, uit uit een eeuw die alles behalve de vrouwvriendelijk was.Meer De een vrouwenbeweging vindt haar op tv wortels in de tijdens 19e eeuw, uit een eeuw van die alles behalve vrouwvriendelijk was. Deze het strijd begint tijdens niet op de het barricades, tijdens maar in huiskamers en wordt naar gevoerd door keurige, op vaak ongetrouwde de dames uit hogere kringen. een Deze werden geacht naar thuis te op tv zitten en zeker door geen betaalde van werkzaamheden te verrichten. Betsy Perk op is op tv schrijfster maar kan als ongetrouwde op tv juffrouw niet in de haar door eigen inkomsten voorzien. op Ze richt de eerste een vrouwentijdschriften op en de een vereniging Arbeid van Adelt. Ook gaat ze met uit voordrachtkunstenares Mina tijdens Kruseman tijdens het land door en geeft in lezingen. Ongekende initiatieven tijdens die steeds veel weerstand met en een conflicten oproepen. Maar als Perk door de zich stil lijkt de terug te trekken, op is de starre wereld van de tijdens vrouw de eind 19e eeuw werkelijk in door beweging tijdens gekomen: de massale Tentoonstelling van voor Vrouwenarbeid is tijdens het startschot voor de naar grote verandering op die zich in door de eeuw van daarna verder zal voltrekken. Hans een de Goedkoop spreekt onder door andere met Anna Tijseling, Els Kloek, de de Karin Bloemen en de Dik van der in Meulen.Minder

Hans de Goedkoop gaat op zoek door naar in de geschiedenis van naar Willem Albert Scholten van en de vergeten weelde in in het op tv Nederlandse noorden.Meer Willem Albert Scholten begint de in 1850 een in Foxhol in Groningen op tv met een naar fabriekje voor aardappelmeel, het in op een gebied dat is gedoemd tot tijdens armoede. Zijn imperium door groeit in 50 het jaar door uit naar tijdens 21 fabrieken, waarvan een tijdens tiental over de grens, tot in de in Pruisen en Rusland naar aan toe. Voorloper Scholten, de met eigenaar van de door eerste de multinational in Nederland. tijdens Een visionair, door die alles kreeg op waar hij zijn zinnen op zette. tijdens Tot de wal op het op tv schip keert. het In deze aflevering op tv gaat Hans Goedkoop op zoek naar uit de geschiedenis van naar Scholten en op de vergeten in weelde in het van Nederlandse noorden.Minder

We gaan in langs de voormalige koloniën de met in Frederiksoord, Veenhuizen en op tv Ommerschans. Centraal staan Johannes van in den van Bosch en kolonist Klaas Visser.Meer uit de Nederland, 1818. Bedelaars en uit dronkaards, weesjes en van ontheemde gezinnen het ontsieren het straatbeeld. Het prille in koninkrijk staat er op tv slecht voor. Een reeks de mislukte oogsten op heeft door een groot deel van tijdens de bevolking in de armoede van gestort. Wat het te het doen met al die paupers? Bij in gebrek aan een uit verzorgingsstaat moet uit het initiatief komen de van kerk en naar welgestelden. Verreweg het meest een ambitieuze project om een armoede en moreel op verval tijdens de wereld op tv uit te helpen, van is de Maatschappij van Weldadigheid door van Johannes op tv van den Bosch. Zijn door idee: de armoedzaaiers in op tv afgelegen landbouwkoloniën tijdens verheffen uit tot modelboeren. Het door initiatief begint voortvarend. Maar in al snel zijn op er ook strafkoloniën nodig van om de paupers op uit het rechte pad door tijdens te krijgen en te houden. De uit uit vraag dringt zich op: hoe naar maakbaar is de uit mens? We gaan langs met door de voormalige koloniën het in Frederiksoord, Veenhuizen en door Ommerschans. Centraal staan Johannes door van tijdens den Bosch en met kolonist Klaas Visser. een Sprekers zijn o.a.: de uit huidige directeur van de op tv Maatschappij Weldadigheid, een in nazaat van Klaas Visser, op uit en ex-premier Ruud in Lubbers, ook nazaat van een met kolonist.Minder

Een splinternieuw koninkrijk naar naar en geen cent te makken. Zo in staat een Nederland er voor een in 1814 met met Koning Willem I aan het op hoofd.Meer Geschiedenisserie in het op tv dertien delen van tijdens NTR/VPRO over de negentiende eeuw. met Een splinternieuw koninkrijk de en in geen cent te makken. Zo van staat Nederland tijdens er voor in 1814. met Koning tijdens Willem I aan de slag. Zijn tijdens natie in moet mee op tv met de andere Europese machten. op tv Het land gaat op naar naar de schop, wordt klaargemaakt voor naar een nieuwe tijd. uit Er komen kanalen, wegen, de spoorlijnen. Alleen de tijdens vraag, hoe naar moet een dit alles betaald worden? Telkens met duikt daarbij in op de achtergrond in een vrouw op: naar Johanna Borski, weduwe van met een vermogende naar bankier. Zij is bereid tijdens om risico's te een nemen die anderen niet naar aandurven. Zij op tv leent met de koning het geld op voor De Nederlandsche Bank. Zij naar investeert in op tv de een ontwikkeling van het spoor een waar maar weinigen heil in naar zien. uit En ze wordt er tijdens steeds op rijker mee in tegenstelling tot tijdens de natie zelf, die de bij het aftreden met van Willem I een in 1840 een door schuldenlast heeft die de nooit lijkt te het door kunnen worden afgelost. op tv Hans Goedkoop praat naar in deze aflevering onder andere met op tv tijdens Frank Elderson, directeur van De Nederlandsche naar Bank. Verder praat op naar hij met Roel een Jansen, financieel journalist, historicus Roland met Uittenbogaard en investeerder Marijn op uit Pijnenborg. En hij het gaat bij het ministerie van de Financiën door kijken hoe het naar koffertje met de Miljoenennota met voor de minister wordt tijdens klaargemaakt.Minder

De man naar die de Oranjes door het liefst het willen vergeten: Lodewijk Napoleon, onze met eerste op tv koning, een Fransman.Meer de De man naar die de Oranjes een het liefst willen vergeten: Lodewijk Napoleon, een een onze eerste koning, het een Fransman. Hij regeerde van 1806 op tv tot 1810 over het ons door land. Hij was een Fransman, naar hier geparachuteerd tijdens door de zijn machtige broer keizer in Napoleon. In het die korte tijdspanne van vier jaar in ontpopt Lodewijk uit zich tot in een beschermer van op de belangen van de noordelijke uit Nederlanden door en tot in een vorst die ons land in zijn identiteit de gaf. Zonder Lodewijk geen naar Rijksmuseum, een geen Academie van Wetenschappen, met geen Nationale Bibliotheek.Terwijl de Oranjestadhouders tijdens vòòr hem een in grote afstand een tot het op tv volk hielden, reist Lodewijk naar als op een verlicht vorst de door het land om met de noden te lenigen. Of van het een nu om rampen in gaat als een de buskruitontploffing in Leiden of de in overstroming van het het in rivierengebied. Hans Goedkoop praat o.a. op tv met Nelleke Noordervliet in over de op Franse tijd, op tv met de zeer Franse naar Annie Jourdan over Lodewijks in verbouwing van het van Paleis op het de Dam. En door met Matthijs Lok over een Lodewijks grootse plannen op tv voor Assen en met de Peter op tv Rietbergen over het zijn afstand van de troon op tv en vlucht naar in de met nacht.Minder

Nederland is eind het 19e eeuw de onherkenbaar veranderd, maar een is deze op tv moderne samenleving een niet te massaal, te technisch en op tv te lawaaierig geworden?Meer door Aan het van einde van een de 19e naar eeuw is er door alle reden voor tijdens optimisme. Stijgende welvaart, verbetering door van de positie van de in vrouw, verheffing het van de tijdens lagere standen. Nederland is in het een eeuw tijd op onherkenbaar een veranderd maar is deze naar moderne het samenleving ook niet te massaal, naar te technisch de en te van lawaaierig geworden? Waar blijft de menselijke het maat, de een innerlijkheid, de moraal? door Frederik van Eeden, een arts, het schrijver en wereldverbeteraar, het laat de stad uit achter zich en begint op het met platteland door in het Gooi de utopische tijdens met gemeenschap Walden. Gaat een dat lukken of is er niet naar te de ontsnappen aan de tijdens vooruitgang?Minder

Eind op tv 19e eeuw moet het met Nederlandse op leger in Indië alle zeilen bijzetten naar in van Atjeh, één van naar de laatste gebieden in in de uitgestrekte een Indische archipel die het op tv gezag op tv van het gouvernement niet aanvaardt.Meer Tegen met uit het einde van de uit 19e eeuw moet het de Nederlandse leger tijdens in Indië in alle zeilen bijzetten in Atjeh, één tijdens van van de laatste gebieden uit in de uitgestrekte Indische archipel een die op tv het gezag van het met gouvernement niet aanvaardt. Dankzij uit de eerzuchtige op en briljante generaal Van tijdens Heutsz lukt in het uiteindelijk om naar de Atjehse krijgsheer Toekoe tijdens Oemar te verslaan de en de Atjehese in bevolking het te onderwerpen. De Atjeh-oorlog is op tv tijdens een vuile oorlog, gruwelijke foto's uit getuigen door daarvan. Maar dankzij de inzet van naar het Korps op tv Marechaussee kunnen op tv aan het begin de van de 20ste op tv eeuw grote winsten worden gemaakt naar in met het verbouwen van tabak en tijdens tijdens het winnen van olie. Hans Goedkoop van praat onder meer met met de oud-commandant met van uit Bronbeek en Van tijdens Heutszkenner Gerard Geerts uit en ontdekt in Museum Bronbeek tijdens naar het Toekoe Oemar-spel dat eind een 19e eeuw met heel populair was. van Hij speelt de dit bordspel in Indonesië met de uit Atjhese historicus Mawardi op Umar die ook op het uitlegt waarom Atjeh zich de zo hevig verzette door tegen de Nederlanders. Hans Goedkoop van van gaat bovendien op zoek naar tijdens de allereerste op olieput van het gebied, het ofwel de de geboorte van van de Koninklijke Olie en neemt op een kijkje naar bij een de van de weinige in tabaksplantages die er een nog resten in de omgeving de van in Medan.Minder

Geschiedenisserie in dertien door een delen over de het negentiende eeuw. Na Thorbeckes grondwet van in tijdens 1848 is het Abraham Kuyper die naar in de kleyne luyden een stem geeft.Meer naar Geschiedenisserie in het dertien delen over het de negentiende eeuw. Na op tv door Thorbeckes grondwet van 1848 is het de Abraham Kuyper het die uit de kleyne luyden een stem geeft. in Door een eigen door de krant op te in richten, een eigen school, de een eigen universiteit, uit een eigen naar partij en kerk. De wereld in het het uit klein. Een grandioos organisator, in en op uitvinder van een nieuwe naar politiek die massa's uit aan zich weet van te binden door politiek een leiderschap. Maar zeker met niet geliefd bij iedereen. naar Kuyper op tv krijgt tegenspel van in een cartoonist uit de Groningen, Albert in Hahn die Kuyper op met grove wijze neerzet en op naar zijn manier de op massa wil de bespelen.Minder

In op de late 19e een eeuw voltrekt zich naar een revolutie op wetenschappelijk naar gebied. Het begin in van deze op tv revolutie is een nieuw tijdens schooltype, de HBS.Meer met In de late 19e het eeuw voltrekt zich op een revolutie op met wetenschappelijk in gebied. Er tijdens worden door Nederlanders ontdekkingen gedaan door die voorgoed het inzicht op tv in de van wereld om op ons heen veranderen. door Het gaat over tijdens materie en licht, de over de door evolutie van de mens. De in revolutie begint met de een nieuw een schooltype, bedacht door een staatsman Thorbecke. Zijn op HBS, ofwel een Hogere Burger School, met moet vanaf 1864 een op nieuwe mens voortbrengen, mannen een die in het land vooruit zullen helpen. met Een van door die HBS'ers de is Hendrik Lorentz, theoretisch natuurkundige, uit wiens ideeën in de grote inspiratie voor Einstein op worden. door Tijdgenoot en door ook HBS-leerling Eugène op tv Dubois wordt de van eerste wetenschapper die op uit zoek gaat naar van de schakel tussen door mens en aap, zoals die de naar wordt beschreven door Charles door Darwin. Maar waarom zijn van de in ideeën van Dubois omstreden op tv en die van Lorentz van niet? Hans Goedkoop een praat door in deze aflevering onder meer met naar de tijdens natuurkundigen Robbert in Dijkgraaf en Gerard 't op Hooft, zelf winnaar in van de Nobelprijs voor natuurkunde. van In Indonesië gaan uit we op zoek met naar de in vondsten van Eugène de Dubois tijdens en vertelt paleontoloog John de in Vos in Naturalis over een de worsteling van de Dubois om erkenning in te krijgen het voor zijn ontdekking van tijdens de het zogenaamde Javamens.Minder

juni 2021
19-07-2016 16:10

De IJzeren Eeuw

De IJzeren Eeuw - De IJzeren Eeuw

Na Thorbeckes grondwet van 1848 is het Abraham Kuyper die de kleyne luyden een stem geeft.Meer Na Thorbeckes grondwet van 1848 is het Abraham Kuyper die de kleyne luyden een stem geeft. Door een eigen krant op te richten, een eigen school, ...

18-07-2016 16:10

De IJzeren Eeuw

De IJzeren Eeuw - De IJzeren Eeuw

In de late 19e eeuw voltrekt zich een revolutie op wetenschappelijk gebied. Het begin van deze revolutie is een nieuw schooltype,de HBS.Meer In de late 19e eeuw voltrekt zich een revolutie op wetenschappelijk gebied. Er worden door Nederlan...

15-07-2016 16:10

De IJzeren Eeuw

De IJzeren Eeuw - De IJzeren Eeuw

Eind 19e eeuw is Enschede de op één na grootste textielstad van de wereld. In een rap tempo heeft het zich ontwikkeld van een slome boerengemeenschap tot een swingend mondiaal handelscentrum.Meer Je kunt het je nauwelijks meer voorstellen, ...

14-07-2016 16:10

De IJzeren Eeuw

De IJzeren Eeuw - De IJzeren Eeuw

Na eeuwen van onderdrukking krijgt rooms-katholiek Nederland in de loop van de 19e eeuw steeds meer vrijheden terug, letterlijk door middel van gebouwen. Dit tot grote weerzin van andersdenkenden.Meer Na eeuwen van onderdrukking krijgt room...

13-07-2016 16:10

De IJzeren Eeuw

De IJzeren Eeuw - De IJzeren Eeuw

Sarphati was in de 19e eeuw arts en wilde van Amsterdam weer een stad met grandeur en stijl maken. Hij kwam o.a. met een plan voor een echt hotel, het Amstelhotel.Meer Bijna iedereen heeft wel eens gehoord van het Sarphatipark en de Sarphat...

12-07-2016 16:10

De IJzeren Eeuw

De IJzeren Eeuw - De IJzeren Eeuw

De Rotterdamse haven, pijler van de Nederlandse economie, ontstaat in de 19e eeuw. Met dank aan de vergeten zakenman Lodewijk Pincoffs.Meer De Rotterdamse haven, pijler van de Nederlandse economie, ontstaat in de 19e eeuw. Met dank aan de b...

11-07-2016 16:10

De IJzeren Eeuw

De IJzeren Eeuw - De IJzeren Eeuw

De vrouwenbeweging vindt haar wortels in de 19e eeuw, een eeuw die alles behalve vrouwvriendelijk was.Meer De vrouwenbeweging vindt haar wortels in de 19e eeuw, een eeuw die alles behalve vrouwvriendelijk was. Deze strijd begint niet op de ...

08-07-2016 16:10

De IJzeren Eeuw

De IJzeren Eeuw - De IJzeren Eeuw

Hans Goedkoop gaat op zoek naar de geschiedenis van Willem Albert Scholten en de vergeten weelde in het Nederlandse noorden.Meer Willem Albert Scholten begint in 1850 in Foxhol in Groningen met een fabriekje voor aardappelmeel, in een gebie...

07-07-2016 16:10

De IJzeren Eeuw

De IJzeren Eeuw - De IJzeren Eeuw

We gaan langs de voormalige koloniën in Frederiksoord, Veenhuizen en Ommerschans. Centraal staan Johannes van den Bosch en kolonist Klaas Visser.Meer Nederland, 1818. Bedelaars en dronkaards, weesjes en ontheemde gezinnen ontsieren het stra...

06-07-2016 16:05

De IJzeren Eeuw

De IJzeren Eeuw - De IJzeren Eeuw

Een splinternieuw koninkrijk en geen cent te makken. Zo staat Nederland er voor in 1814 met Koning Willem I aan het hoofd.Meer Geschiedenisserie in dertien delen van NTR/VPRO over de negentiende eeuw. Een splinternieuw koninkrijk en geen ce...

05-07-2016 16:10

De IJzeren Eeuw

De IJzeren Eeuw - De IJzeren Eeuw

De man die de Oranjes het liefst willen vergeten: Lodewijk Napoleon, onze eerste koning, een Fransman.Meer De man die de Oranjes het liefst willen vergeten: Lodewijk Napoleon, onze eerste koning, een Fransman. Hij regeerde van 1806 tot 1810...

26-06-2015 21:07

De IJzeren Eeuw

De IJzeren Eeuw - De IJzeren Eeuw

Nederland is eind 19e eeuw onherkenbaar veranderd, maar is deze moderne samenleving niet te massaal, te technisch en te lawaaierig geworden?Meer Aan het einde van de 19e eeuw is er alle reden voor optimisme. Stijgende welvaart, verbetering ...

19-06-2015 21:10

De IJzeren Eeuw

De IJzeren Eeuw - De IJzeren Eeuw

Eind 19e eeuw moet het Nederlandse leger in Indië alle zeilen bijzetten in Atjeh, één van de laatste gebieden in de uitgestrekte Indische archipel die het gezag van het gouvernement niet aanvaardt.Meer Tegen het einde van de 19e eeuw moet h...

12-06-2015 21:07

De IJzeren Eeuw

De IJzeren Eeuw - De IJzeren Eeuw

Geschiedenisserie in dertien delen over de negentiende eeuw. Na Thorbeckes grondwet van 1848 is het Abraham Kuyper die de kleyne luyden een stem geeft.Meer Geschiedenisserie in dertien delen over de negentiende eeuw. Na Thorbeckes grondwet ...

05-06-2015 21:09

De IJzeren Eeuw

De IJzeren Eeuw - De IJzeren Eeuw

In de late 19e eeuw voltrekt zich een revolutie op wetenschappelijk gebied. Het begin van deze revolutie is een nieuw schooltype, de HBS.Meer In de late 19e eeuw voltrekt zich een revolutie op wetenschappelijk gebied. Er worden door Nederla...

Je bekijkt momenteel pagina 2 van 3. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

De IJzeren Eeuw gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van De IJzeren Eeuw de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van De IJzeren Eeuw bij De IJzeren Eeuw liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van De IJzeren Eeuw. Heb je een uitzending van De IJzeren Eeuw gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

De IJzeren Eeuw gemist

Uitzending gemist van De IJzeren Eeuw? Op deze pagina vind je alle uitzendingen van De IJzeren Eeuw, uitgezonden op Nederland 2. Heb je een uitzending van De IJzeren Eeuw gemist? Kijk deze dan hier terug!

Uitzending gemist van De IJzeren Eeuw? Hier kun je alle uitzendingen van De IJzeren Eeuw kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 41
  • Laatste uitzending op 13-06-2018 om 17:25 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!