Programma gemist?

Na Thorbeckes van grondwet van 1848 met is het Abraham Kuyper van die het de kleyne luyden een stem een geeft.Meer Na door Thorbeckes grondwet van 1848 uit een is het Abraham Kuyper die met de kleyne luyden een naar door stem geeft. Door op tv een eigen krant op tv op te richten, uit een eigen school, in een eigen universiteit, in een eigen partij en kerk. in De uit wereld in het klein. Een een grandioos organisator, door en uitvinder van een nieuwe met een politiek die massa's aan zich een weet op tv te binden door politiek leiderschap. Maar met van zeker niet geliefd in bij iedereen. Kuyper krijgt tegenspel naar van door een cartoonist uit Groningen, Albert het Hahn die Kuyper op naar grove in wijze neerzet en op tijdens zijn manier de massa het in wil bespelen.Minder

In de de late 19e van eeuw voltrekt zich een het revolutie op met wetenschappelijk gebied. Het begin van de deze revolutie met is een nieuw op tv schooltype,de HBS.Meer In de in late naar 19e eeuw het voltrekt zich een op revolutie op wetenschappelijk gebied. Er worden naar door tijdens Nederlanders ontdekkingen van gedaan die voorgoed door het inzicht in de tijdens wereld om ons op heen veranderen. Het een gaat over met materie en licht, over de evolutie tijdens van van de mens. De revolutie op tv begint door met een nieuw schooltype, een bedacht door staatsman Thorbecke. Zijn op HBS, ofwel Hogere op tv een Burger School moet vanaf de 1864 een nieuwe mens voortbrengen, een tijdens mannen die het land vooruit zullen op tv helpen. Een tijdens van die de HBSers is het Hendrik Lorentz, theoretisch natuurkundige, wiens ideeën van de grote inspiratie tijdens voor Einstein worden. op tv Tijdgenoot tijdens en ook HBS-leerling Eugène Dubois tijdens wordt de eerste door wetenschapper die op in zoek met gaat naar de een schakel tussen mens op en aap, naar zoals die wordt beschreven door op tv Charles Darwin. Maar waarom met zijn de ideeën door op van Dubois omstreden en die van op Lorentz niet? op tv Hans Goedkoop praat in de deze aflevering onder door een meer met de tijdens natuurkundigen Robbert Dijkgraaf en Gerard 't het Hooft, zelf winnaar naar van de Nobelprijs een voor natuurkunde. In tijdens Indonesië gaan door we op zoek op tv naar de vondsten door van Eugène een Dubois en vertelt paleontoloog naar John de Vos in de Naturalis een over de worsteling van Dubois uit om met erkenning te krijgen voor zijn het ontdekking op tv van de een zogenaamde Javamens.Minder

Eind 19e van eeuw is door Enschede de op één van na grootste uit textielstad van de met wereld. In een rap door tempo heeft het tijdens zich ontwikkeld van een naar slome boerengemeenschap in tot een swingend in mondiaal handelscentrum.Meer op tv Je kunt van het je nauwelijks meer naar voorstellen, maar aan het met eind van een de 19e eeuw is Enschede de een van door de van grotere textielsteden. In een rap tempo uit heeft tijdens het zich ontwikkeld de van een slome boerengemeenschap tot door een swingend het mondiaal handelscentrum. Hans Goedkoop het kruipt in op de huid van een uit 19e de eeuwse wever. Het een blijkt een heftige ervaring, waar de hij van met in de op tv war raakt. Zijn de textielbaronnen, uit tijdens van wie Gerrit Jan op van Heek met de grootste is, uitbuiters of toch door weldoeners? En hoe door gaan de op tv achterkleinkinderen nu met op tv de erfenis door om? In Hengelo gaat door Stork stoommachines fabriceren. Met tijdens veel succes. Waarom tijdens naar heeft Stork meer oog voor zijn door mensen in naar de op fabriek? Schrijver Jaap Scholten op tv is lovend door over zijn voorouders. naar Hij kan zich op tv nu nog druk uit maken over Gerrit op tv Bennink, de socialist die de de Storken 'geraffineerde in uitzuigers' noemde op en voor straf moest naar brommen.Minder

Na eeuwen op tv van uit onderdrukking krijgt rooms-katholiek Nederland in de in loop van de op tv 19e eeuw uit steeds meer uit vrijheden terug, letterlijk door door middel van gebouwen. Dit naar tot grote op weerzin van uit andersdenkenden.Meer Na eeuwen van de onderdrukking tijdens krijgt rooms-katholiek Nederland in de in loop van het de 19e eeuw steeds meer in vrijheden de terug. Er ontstaat onder de het katholieken een naar hernieuwd door zelfvertrouwen. Architect Pierre Cuypers, bekend van met het van Rijksmuseum en het tijdens Amsterdamse Centraal met Station, speelt een cruciale rol bij op het van vormgeven van in dat nieuwe zelfbewustzijn. Hij in voert, samen op met schrijver Alberdingk van Thijm, een masterplan uit. Katholiek door Nederland komt weer door op de kaart het te staan, letterlijk de door middel van uit gebouwen. Tot grote door weerzin van op andersdenkenden.Minder

Sarphati was in in de 19e eeuw naar arts en wilde op van door Amsterdam weer een stad met van grandeur en stijl de met maken. Hij kwam o.a. met een met plan voor door een echt een hotel, het Amstelhotel.Meer Bijna iedereen van heeft wel tijdens eens gehoord van het tijdens Sarphatipark en de tijdens Sarphatistraat op in Amsterdam. een Maar bijna niemand weet tijdens meer wie Samuel Sarphati was. van uit De arts, die in de door 19e eeuw niet in kon aanzien naar dat zijn met patiënten stierven door smerig naar drinkwater en naar ziektes als cholera. Sarphatie bedenkt de het poep- op en vuilnisophaaldienst, start een broodfabriek de voor tijdens de armen in de stad uit en wil de van Amsterdam het weer een stad in met grandeur en stijl maken. een Zo een komt hij met een plan uit voor een in echt hotel: een het Amstelhotel. In de aflevering de met vertelt Dominique van tijdens der Heyde, parlementair journalist op van de NOS van over haar voorvader een Cornelis Outshoorn die het Amstelhotel in ontwierp en van wil Wim T. tijdens Schippers het majestueuze Paleis in voor Volksvlijt tijdens - bedacht door Sarpahti een op - weer terug. Burgemeester het Eberhard van uit der Laan ziet een link een tussen door Joop van den Ende en Samuel uit een Sarphati.Minder

De Rotterdamse het haven, pijler van op tv de Nederlandse naar economie, ontstaat door in de 19e de eeuw. Met dank aan de een vergeten zakenman door Lodewijk Pincoffs.Meer De de Rotterdamse haven, pijler van een de de Nederlandse economie, ontstaat in naar de 19e eeuw. Met op dank aan de bijna de op tv vergeten zakenman Lodewijk een Pincoffs. Hij is het die samen door met tijdens vriend en bankier Marten Mees het naar de oude elite en gemeente de mee uit weet te krijgen in een een unieke publiek-private door samenwerking. Hij bouwt de havens van van Feijenoord en in bruggen naar en spoorlijnen worden dwars door op tv het de oude stad aangelegd. door Rotterdam verandert de van een slaperige provinciestad in op tv een wereldhaven. met Maar het verhaal loopt niet op tv voor iedereen goed op tv af: Pincoffs het overspeelt het zijn hand en vlucht berooid naar naar naar New York, Marten uit Mees verliest tonnen aan investeringen. De uit gemeente trekt aan de het kortste eind van en kan de voor een habbekrats de de het nieuwe havens overnemen en start met de voorloper van het in Havenbedrijf. Sprekers door onder andere: met Bram Oosterwijk, Paul van door de Laar, Bram de Peper en door Riek Bakker. En Hans op tv Goedkoop zoekt contact van met de Amerikaanse tak op van de familie van naar Pincoffs.Minder

De vrouwenbeweging tijdens vindt haar wortels op tv in uit de 19e eeuw, een eeuw die de naar alles behalve vrouwvriendelijk was.Meer De vrouwenbeweging een de vindt haar wortels in de op tv 19e eeuw, een eeuw het die op tv alles behalve de vrouwvriendelijk was. Deze strijd tijdens begint niet op de barricades, op tv maar in uit huiskamers en wordt het gevoerd door keurige, vaak door ongetrouwde dames uit naar tijdens hogere kringen. Deze naar werden geacht thuis een te zitten en zeker geen betaalde tijdens werkzaamheden te de verrichten. Betsy naar Perk is de schrijfster maar kan als in ongetrouwde juffrouw niet het in haar eigen uit inkomsten voorzien. de Ze richt de eerste tijdens vrouwentijdschriften op en de door vereniging van Arbeid Adelt. Ook de gaat ze met voordrachtkunstenares Mina door Kruseman het land op door en geeft op lezingen. van Ongekende initiatieven die steeds veel op tv weerstand op en conflicten oproepen. Maar met als Perk zich stil lijkt op terug te naar trekken, in is de starre wereld van van de vrouw eind op tv 19e eeuw werkelijk in een het beweging gekomen: de massale Tentoonstelling van voor Vrouwenarbeid is het het startschot voor op tv de tijdens grote verandering die de zich in de eeuw daarna op verder zal voltrekken. een Hans Goedkoop spreekt door onder andere met Anna op tv Tijseling, Els Kloek, uit het Karin Bloemen en Dik van der op tijdens Meulen.Minder

Hans Goedkoop van gaat op op tv zoek naar de geschiedenis van naar Willem Albert in Scholten en de in vergeten op tv weelde in het Nederlandse de noorden.Meer Willem Albert Scholten naar begint op tv in 1850 in Foxhol tijdens in Groningen met een fabriekje met de voor aardappelmeel, in een gebied het dat is gedoemd tot met armoede. Zijn imperium van uit groeit in 50 jaar uit op naar 21 van fabrieken, waarvan een tiental tijdens over de grens, tot door in Pruisen de en Rusland uit aan toe. naar Voorloper Scholten, de eigenaar van naar de eerste in multinational in Nederland. Een met visionair, die alles het kreeg waar door hij zijn op zinnen op zette. Tot de de wal het schip op tv keert. In deze uit aflevering tijdens gaat Hans Goedkoop op het zoek naar de geschiedenis in van Scholten op en de naar vergeten weelde in het Nederlandse op noorden.Minder

We van gaan langs de voormalige koloniën op tv in Frederiksoord, tijdens Veenhuizen en Ommerschans. van Centraal een staan Johannes van den Bosch een en op kolonist Klaas Visser.Meer Nederland, 1818. Bedelaars het en dronkaards, weesjes uit naar en ontheemde gezinnen ontsieren het van straatbeeld. uit Het prille koninkrijk uit staat er slecht voor. door Een reeks mislukte oogsten van heeft een de groot deel van naar de bevolking in het de armoede tijdens gestort. Wat te doen de met al een die paupers? Bij door gebrek aan een verzorgingsstaat de moet het initiatief komen een van door kerk en welgestelden. een Verreweg het meest ambitieuze tijdens project om armoede en moreel de op verval de wereld uit te met helpen, de is de Maatschappij op tv van Weldadigheid van tijdens Johannes van den Bosch. Zijn van idee: op tv de armoedzaaiers in afgelegen landbouwkoloniën verheffen een tot modelboeren. met Het initiatief begint van voortvarend. Maar met al snel zijn er ook een uit strafkoloniën nodig om de paupers de op het rechte pad de te krijgen en het naar te houden. De vraag dringt op zich op: uit hoe maakbaar is het de mens? We gaan langs uit de voormalige naar koloniën in door Frederiksoord, Veenhuizen in en Ommerschans. Centraal door staan Johannes van den van Bosch en kolonist Klaas Visser. naar Sprekers tijdens zijn o.a.: de tijdens huidige directeur van de Maatschappij in Weldadigheid, een een nazaat van Klaas met Visser, op en ex-premier Ruud Lubbers, een ook nazaat van een uit kolonist.Minder

Een door splinternieuw koninkrijk en het geen cent in te makken. Zo staat de Nederland er voor in 1814 een met Koning op tv Willem I aan op het hoofd.Meer Geschiedenisserie in naar dertien delen van op tv door NTR/VPRO over de negentiende een eeuw. Een splinternieuw koninkrijk en tijdens geen het cent te makken. van Zo staat Nederland er voor het in 1814. door Koning Willem het I aan de het slag. Zijn natie moet door mee tijdens met de andere Europese op machten. Het land gaat op op een de schop, wordt klaargemaakt uit voor een nieuwe door tijd. Er het komen kanalen, wegen, spoorlijnen. met Alleen de een vraag, hoe moet dit door alles betaald naar worden? Telkens duikt daarbij met op de een achtergrond een vrouw op: op Johanna Borski, weduwe van met een vermogende bankier. Zij op tv is bereid om tijdens risico's te nemen op die anderen niet met aandurven. Zij leent op de koning het de geld tijdens voor De tijdens Nederlandsche Bank. Zij investeert een in de ontwikkeling uit van het spoor waar tijdens maar weinigen heil tijdens in zien. op tv En ze wordt er de steeds rijker mee in een tegenstelling tot de in natie zelf, die door bij op het aftreden van Willem de I op tv in 1840 een schuldenlast heeft die van nooit uit lijkt te kunnen naar worden afgelost. een Hans Goedkoop praat in een deze aflevering onder andere het met Frank Elderson, directeur van van van De Nederlandsche Bank. Verder praat van hij met op tv Roel op tv Jansen, financieel journalist, historicus Roland Uittenbogaard op tv op tv en investeerder Marijn Pijnenborg. En hij een gaat bij het het ministerie van Financiën tijdens kijken van hoe het koffertje door met de Miljoenennota voor de tijdens op minister wordt klaargemaakt.Minder

De man die een de een Oranjes het liefst willen in vergeten: Lodewijk Napoleon, uit onze eerste koning, naar een Fransman.Meer op tv De man die de uit Oranjes een het liefst willen een vergeten: Lodewijk Napoleon, onze eerste naar koning, tijdens een Fransman. Hij regeerde van 1806 op tot op 1810 over met ons land. Hij een was een Fransman, hier geparachuteerd van door het zijn machtige broer keizer Napoleon. In naar die korte tijdspanne door van een vier jaar ontpopt met Lodewijk zich tot een beschermer de van tijdens de belangen op van de noordelijke Nederlanden tijdens en tot een vorst van die ons tijdens land zijn identiteit door gaf. Zonder in Lodewijk geen Rijksmuseum, geen Academie door van Wetenschappen, op tv geen Nationale Bibliotheek.Terwijl de op tv Oranjestadhouders vòòr hem in een grote afstand door tot het volk hielden, met reist Lodewijk op als een verlicht uit vorst in door het land de om de noden op tv te lenigen. Of het nu om het rampen gaat als op tv de buskruitontploffing het in een Leiden of de tijdens overstroming van het rivierengebied. Hans op Goedkoop praat door o.a. met Nelleke Noordervliet over het de Franse tijd, met met met de zeer Franse Annie Jourdan op over Lodewijks verbouwing een van het Paleis door naar op de Dam. En met op tv Matthijs Lok over Lodewijks in grootse plannen voor van Assen en door met Peter Rietbergen over in met zijn afstand van op tv de troon en vlucht in op tv de de nacht.Minder

Nederland op tv is eind 19e eeuw het onherkenbaar veranderd, in maar is deze uit moderne samenleving niet te uit massaal, te technisch op en te lawaaierig geworden?Meer naar Aan de het einde van de tijdens 19e eeuw met is er alle reden de voor optimisme. uit Stijgende welvaart, verbetering het van de positie van de de vrouw, van verheffing van de tijdens lagere standen. Nederland is in de een naar eeuw tijd onherkenbaar veranderd de maar is deze moderne door samenleving ook door niet te massaal, te in een technisch en te lawaaierig geworden? Waar met blijft de menselijke een maat, in de innerlijkheid, de moraal? Frederik door tijdens van Eeden, arts, in schrijver en wereldverbeteraar, laat de op stad op achter zich en op tv begint op het platteland in het op tv Gooi de de utopische tijdens gemeenschap Walden. Gaat dat lukken of in is er door niet te ontsnappen aan op tv de op tv vooruitgang?Minder

Eind 19e tijdens eeuw tijdens moet het Nederlandse naar leger in Indië alle de zeilen bijzetten in Atjeh, op één van op tv de laatste gebieden in de in uitgestrekte Indische de archipel van die het gezag met van het gouvernement niet aanvaardt.Meer de Tegen op het einde van de 19e eeuw een moet het een Nederlandse leger in van Indië alle zeilen bijzetten een in op tv Atjeh, één van een de laatste gebieden in de op op uitgestrekte Indische archipel die het gezag naar van het gouvernement met niet aanvaardt. Dankzij de de eerzuchtige en met briljante generaal Van tijdens van Heutsz lukt het uiteindelijk op tv om de de Atjehse krijgsheer Toekoe Oemar het te verslaan en een de Atjehese bevolking te een onderwerpen. De Atjeh-oorlog is een een vuile het oorlog, gruwelijke foto's getuigen de daarvan. een Maar dankzij de inzet met van het naar Korps Marechaussee kunnen aan in het begin van een de een 20ste eeuw grote winsten worden met gemaakt met het op verbouwen van tabak naar en het winnen van op tv het olie. Hans Goedkoop praat onder meer de naar met de oud-commandant van Bronbeek naar en Van in Heutszkenner Gerard Geerts en ontdekt het in in Museum Bronbeek het uit Toekoe Oemar-spel dat eind 19e uit op eeuw heel populair was. Hij speelt met op dit bordspel in Indonesië met van de Atjhese historicus Mawardi van op Umar die ook uitlegt met waarom Atjeh zich zo hevig in verzette tegen de de met Nederlanders. Hans Goedkoop op tv gaat bovendien op zoek van naar de allereerste olieput van in het gebied, van ofwel de geboorte van van de het Koninklijke Olie en neemt uit een kijkje bij naar een van naar de weinige met tabaksplantages die er nog resten in het de van omgeving van de Medan.Minder

Geschiedenisserie van in dertien delen over uit de negentiende eeuw. tijdens Na Thorbeckes met grondwet van 1848 is het door Abraham tijdens Kuyper die de kleyne luyden in op tv een stem geeft.Meer naar Geschiedenisserie in dertien van delen over de negentiende eeuw. Na de Thorbeckes de grondwet van uit 1848 is het op Abraham Kuyper die de kleyne luyden met op een stem geeft. Door een eigen tijdens krant in op te richten, een uit eigen op school, een eigen de universiteit, een eigen partij en naar kerk. De wereld op in het klein. Een het grandioos organisator, van en uitvinder van een van nieuwe van politiek die massa's aan tijdens zich weet te binden naar door naar politiek leiderschap. tijdens Maar zeker niet geliefd bij naar iedereen. naar Kuyper krijgt tegenspel van een cartoonist een uit op Groningen, Albert Hahn die naar Kuyper op grove wijze met neerzet en op uit zijn manier in de massa wil op bespelen.Minder

In de late het door 19e eeuw voltrekt zich een uit revolutie op wetenschappelijk gebied. in Het tijdens begin van tijdens deze revolutie is een een nieuw schooltype, de door HBS.Meer In de uit late 19e eeuw voltrekt op tv zich van een revolutie op wetenschappelijk tijdens gebied. Er worden in door Nederlanders ontdekkingen tijdens gedaan die voorgoed het inzicht het in de de wereld uit om ons heen veranderen. door Het gaat over materie en op een licht, over de evolutie op van de mens. De revolutie door naar begint met een nieuw schooltype, een bedacht naar door staatsman Thorbecke. Zijn in HBS, ofwel Hogere op tv Burger School, moet vanaf met 1864 een de nieuwe mens naar voortbrengen, mannen die het land vooruit tijdens tijdens zullen helpen. Een van die op HBS'ers is op Hendrik Lorentz, theoretisch het natuurkundige, wiens ideeën de grote in inspiratie voor door Einstein met worden. Tijdgenoot en ook HBS-leerling Eugène een Dubois op wordt de eerste wetenschapper de die op tv op zoek gaat door naar de schakel tussen uit mens en aap, op zoals die met wordt beschreven door Charles Darwin. Maar van waarom zijn de uit ideeën van Dubois het omstreden en die van van in Lorentz niet? het Hans Goedkoop praat in naar deze aflevering onder een meer met naar de natuurkundigen Robbert een Dijkgraaf en Gerard 't tijdens Hooft, zelf winnaar van met de Nobelprijs het voor natuurkunde. In met Indonesië gaan we op met zoek op tv naar de vondsten van Eugène Dubois van op tv en vertelt paleontoloog John de tijdens Vos uit in Naturalis over de worsteling van met Dubois om de erkenning te krijgen naar voor zijn ontdekking van met de zogenaamde met Javamens.Minder

april 2019
19-07-2016 16:10

De IJzeren Eeuw

De IJzeren Eeuw - De IJzeren Eeuw

Na Thorbeckes grondwet van 1848 is het Abraham Kuyper die de kleyne luyden een stem geeft.Meer Na Thorbeckes grondwet van 1848 is het Abraham Kuyper die de kleyne luyden een stem geeft. Door een eigen krant op te richten, een eigen school, ...

18-07-2016 16:10

De IJzeren Eeuw

De IJzeren Eeuw - De IJzeren Eeuw

In de late 19e eeuw voltrekt zich een revolutie op wetenschappelijk gebied. Het begin van deze revolutie is een nieuw schooltype,de HBS.Meer In de late 19e eeuw voltrekt zich een revolutie op wetenschappelijk gebied. Er worden door Nederlan...

15-07-2016 16:10

De IJzeren Eeuw

De IJzeren Eeuw - De IJzeren Eeuw

Eind 19e eeuw is Enschede de op één na grootste textielstad van de wereld. In een rap tempo heeft het zich ontwikkeld van een slome boerengemeenschap tot een swingend mondiaal handelscentrum.Meer Je kunt het je nauwelijks meer voorstellen, ...

14-07-2016 16:10

De IJzeren Eeuw

De IJzeren Eeuw - De IJzeren Eeuw

Na eeuwen van onderdrukking krijgt rooms-katholiek Nederland in de loop van de 19e eeuw steeds meer vrijheden terug, letterlijk door middel van gebouwen. Dit tot grote weerzin van andersdenkenden.Meer Na eeuwen van onderdrukking krijgt room...

13-07-2016 16:10

De IJzeren Eeuw

De IJzeren Eeuw - De IJzeren Eeuw

Sarphati was in de 19e eeuw arts en wilde van Amsterdam weer een stad met grandeur en stijl maken. Hij kwam o.a. met een plan voor een echt hotel, het Amstelhotel.Meer Bijna iedereen heeft wel eens gehoord van het Sarphatipark en de Sarphat...

12-07-2016 16:10

De IJzeren Eeuw

De IJzeren Eeuw - De IJzeren Eeuw

De Rotterdamse haven, pijler van de Nederlandse economie, ontstaat in de 19e eeuw. Met dank aan de vergeten zakenman Lodewijk Pincoffs.Meer De Rotterdamse haven, pijler van de Nederlandse economie, ontstaat in de 19e eeuw. Met dank aan de b...

11-07-2016 16:10

De IJzeren Eeuw

De IJzeren Eeuw - De IJzeren Eeuw

De vrouwenbeweging vindt haar wortels in de 19e eeuw, een eeuw die alles behalve vrouwvriendelijk was.Meer De vrouwenbeweging vindt haar wortels in de 19e eeuw, een eeuw die alles behalve vrouwvriendelijk was. Deze strijd begint niet op de ...

08-07-2016 16:10

De IJzeren Eeuw

De IJzeren Eeuw - De IJzeren Eeuw

Hans Goedkoop gaat op zoek naar de geschiedenis van Willem Albert Scholten en de vergeten weelde in het Nederlandse noorden.Meer Willem Albert Scholten begint in 1850 in Foxhol in Groningen met een fabriekje voor aardappelmeel, in een gebie...

07-07-2016 16:10

De IJzeren Eeuw

De IJzeren Eeuw - De IJzeren Eeuw

We gaan langs de voormalige koloniën in Frederiksoord, Veenhuizen en Ommerschans. Centraal staan Johannes van den Bosch en kolonist Klaas Visser.Meer Nederland, 1818. Bedelaars en dronkaards, weesjes en ontheemde gezinnen ontsieren het stra...

06-07-2016 16:05

De IJzeren Eeuw

De IJzeren Eeuw - De IJzeren Eeuw

Een splinternieuw koninkrijk en geen cent te makken. Zo staat Nederland er voor in 1814 met Koning Willem I aan het hoofd.Meer Geschiedenisserie in dertien delen van NTR/VPRO over de negentiende eeuw. Een splinternieuw koninkrijk en geen ce...

05-07-2016 16:10

De IJzeren Eeuw

De IJzeren Eeuw - De IJzeren Eeuw

De man die de Oranjes het liefst willen vergeten: Lodewijk Napoleon, onze eerste koning, een Fransman.Meer De man die de Oranjes het liefst willen vergeten: Lodewijk Napoleon, onze eerste koning, een Fransman. Hij regeerde van 1806 tot 1810...

26-06-2015 21:07

De IJzeren Eeuw

De IJzeren Eeuw - De IJzeren Eeuw

Nederland is eind 19e eeuw onherkenbaar veranderd, maar is deze moderne samenleving niet te massaal, te technisch en te lawaaierig geworden?Meer Aan het einde van de 19e eeuw is er alle reden voor optimisme. Stijgende welvaart, verbetering ...

19-06-2015 21:10

De IJzeren Eeuw

De IJzeren Eeuw - De IJzeren Eeuw

Eind 19e eeuw moet het Nederlandse leger in Indië alle zeilen bijzetten in Atjeh, één van de laatste gebieden in de uitgestrekte Indische archipel die het gezag van het gouvernement niet aanvaardt.Meer Tegen het einde van de 19e eeuw moet h...

12-06-2015 21:07

De IJzeren Eeuw

De IJzeren Eeuw - De IJzeren Eeuw

Geschiedenisserie in dertien delen over de negentiende eeuw. Na Thorbeckes grondwet van 1848 is het Abraham Kuyper die de kleyne luyden een stem geeft.Meer Geschiedenisserie in dertien delen over de negentiende eeuw. Na Thorbeckes grondwet ...

05-06-2015 21:09

De IJzeren Eeuw

De IJzeren Eeuw - De IJzeren Eeuw

In de late 19e eeuw voltrekt zich een revolutie op wetenschappelijk gebied. Het begin van deze revolutie is een nieuw schooltype, de HBS.Meer In de late 19e eeuw voltrekt zich een revolutie op wetenschappelijk gebied. Er worden door Nederla...

Je bekijkt momenteel pagina 2 van 3. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

De IJzeren Eeuw gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van De IJzeren Eeuw de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van De IJzeren Eeuw bij De IJzeren Eeuw liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van De IJzeren Eeuw. Heb je een uitzending van De IJzeren Eeuw gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

De IJzeren Eeuw gemist

Uitzending gemist van De IJzeren Eeuw? Op deze pagina vind je alle uitzendingen van De IJzeren Eeuw, uitgezonden op Nederland 2. Heb je een uitzending van De IJzeren Eeuw gemist? Kijk deze dan hier terug!

Uitzending gemist van De IJzeren Eeuw? Hier kun je alle uitzendingen van De IJzeren Eeuw kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 41
  • Laatste uitzending op 13-06-2018 om 17:25 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!

Cookies

Hebikietsgemist.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op "Akkoord" te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Akkoord