Programma gemist?

Eind 19e in eeuw is Enschede de de op in één na op grootste textielstad van de uit wereld. In een rap tempo van door heeft het zich ontwikkeld van tijdens een slome van boerengemeenschap tot een in swingend mondiaal handelscentrum.Meer Je op tv kunt uit het je nauwelijks meer voorstellen, maar op tv aan op tv het eind van door de 19e op eeuw is Enschede één van de tijdens op grotere textielsteden. In een naar rap tempo heeft van het zich ontwikkeld naar van een slome boerengemeenschap tot de een swingend een mondiaal handelscentrum. Hans door Goedkoop een kruipt in de huid in van een 19e eeuwse door wever. Het blijkt op een heftige ervaring, waar het hij van in naar de op war raakt. de Zijn de textielbaronnen van uit wie Gerrit Jan de van Heek de grootste de is, uitbuiters of toch het weldoeners? En in hoe gaan de achterkleinkinderen van nu met de uit erfenis om? in In Hengelo gaat op Stork stoommachines met fabriceren. Met veel op succes. Waarom heeft op tv Stork meer oog voor op zijn mensen in de in fabriek? In de in aflevering is het schrijver Jaap Scholten lovend de over met zijn voorouders. in Hij kan zich op nu nog druk door maken over Gerrit Bennink, in de socialist die de het Storken naar 'geraffineerde uitzuigers' noemde naar en voor straf het moest brommen.Minder

Na uit eeuwen van onderdrukking krijgt rooms-katholiek het Nederland tijdens in de loop van in de op 19e eeuw steeds meer door vrijheden terug, letterlijk door van middel het van gebouwen. Dit tot grote door weerzin van op andersdenkenden.Meer Na eeuwen met van onderdrukking krijgt rooms-katholiek op tv Nederland uit in de loop van naar de 19e eeuw steeds meer op tv vrijheden uit terug. Er de ontstaat onder de katholieken een tijdens hernieuwd op tv zelfvertrouwen. Architect Pierre Cuypers, bekend tijdens van het op Rijksmuseum en het Amsterdamse van Centraal Station, speelt een op op tv cruciale rol bij het vormgeven met van dat nieuwe zelfbewustzijn. in Hij voert, samen op met uit schrijver Alberdingk uit Thijm, een masterplan uit. Katholiek Nederland de komt weer op uit uit de kaart te staan, letterlijk in door middel van van gebouwen. Tot grote van weerzin van een andersdenkenden.Minder

Sarphati was van in de 19e het eeuw tijdens arts en wilde van van Amsterdam weer een stad tijdens met grandeur en de stijl maken. uit Hij kwam o.a. op tv met een plan het voor een echt hotel, het naar Amstelhotel.Meer op tv Bijna iedereen heeft wel eens met gehoord van het door Sarphatipark en de op tv het Sarphatistraat in Amsterdam. naar Maar bijna niemand weet meer wie de Samuel de Sarphati was. De door arts, die in het de 19e met eeuw niet kon aanzien dat de zijn patiënten stierven door op tv smerig drinkwater in en in ziektes als cholera. Sarphatie van bedenkt de poep- en vuilnisophaaldienst, op start tijdens een broodfabriek voor de met armen op in de stad en wil van door Amsterdam weer een op stad met grandeur de een en stijl maken. Zo komt naar hij met een uit plan met voor een echt hotel: het op tv Amstelhotel. In het de aflevering vertelt Dominique naar van der Heyde, in parlementair journalist van door de NOS, over op tv haar voorvader Cornelis Outshoorn een die het naar Amstelhotel ontwierp naar en wil Wim op tv T. Schippers van het majestueuze Paleis voor Volksvlijt naar - bedacht in door Sarpahti - weer op terug. tijdens Burgemeester Eberhard van in der Laan ziet een link tussen in Joop van tijdens den Ende op en Samuel op Sarphati.Minder

De Rotterdamse door haven, pijler van uit de Nederlandse een economie, ontstaat in de de 19e eeuw. Met dank op aan het de vergeten zakenman een Lodewijk Pincoffs.Meer De van Rotterdamse haven, pijler van in de Nederlandse economie, door ontstaat in door de 19e eeuw. door Met dank tijdens aan de bijna vergeten zakenman Lodewijk op Pincoffs. Hij op is het die samen het met van vriend en een bankier Marten Mees de oude tijdens elite en gemeente mee in weet te krijgen op in een uit unieke publiek-private op samenwerking. Hij bouwt de de havens uit van Feijenoord en bruggen en spoorlijnen uit naar worden dwars door in de oude stad aangelegd. Rotterdam verandert op op van een slaperige provinciestad van in een wereldhaven. Maar het op verhaal op tv loopt niet voor iedereen het goed af: Pincoffs overspeelt in naar zijn hand en vlucht berooid naar in New op tv York, Marten Mees tijdens verliest tonnen op tv aan investeringen. De gemeente trekt aan uit het op kortste eind en kan van voor naar een habbekrats de nieuwe een havens overnemen en start de de voorloper van naar het naar Havenbedrijf. Sprekers onder andere: Bram tijdens Oosterwijk, Paul van de door Laar, Bram Peper de en Riek Bakker. een de En Hans Goedkoop zoekt het contact met de Amerikaanse de tak van de familie met naar Pincoffs.Minder

De van vrouwenbeweging vindt haar wortels in naar de de 19e eeuw, een eeuw in die allesbehalve vrouwvriendelijk was.Meer met De vrouwenbeweging vindt tijdens op haar wortels in de door 19e eeuw, een eeuw die uit tijdens allesbehalve vrouwvriendelijk was. van Deze strijd begint door niet op de barricades, de maar in huiskamers met en wordt door gevoerd door keurige, vaak ongetrouwde op dames uit van hogere kringen. door Deze werden geacht thuis van te zitten en naar zeker geen betaalde werkzaamheden de te verrichten. Betsy Perk de is schrijfster van maar tijdens kan als ongetrouwde naar juffrouw niet in haar een eigen inkomsten voorzien. met Ze richt de eerste vrouwentijdschriften in op en de op met vereniging Arbeid Adelt. Ook op tv gaat ze met de voordrachtkunstenares Mina Kruseman het op land door en tijdens geeft op tv lezingen. Ongekende initiatieven die steeds tijdens veel weerstand en in conflicten oproepen. in Maar als het Perk zich stil lijkt terug de te trekken, met is de de starre wereld van de vrouw eind uit 19e eeuw werkelijk door in beweging gekomen: van van de massale Tentoonstelling voor Vrouwenarbeid van is het startschot uit voor met de grote verandering die van zich in de in eeuw daarna verder uit zal voltrekken. Hans Goedkoop in spreekt onder andere het met Anna het Tijseling, Els Kloek, de Karin Bloemen naar en Dik van uit der Meulen.Minder

Hans een Goedkoop gaat op zoek naar op tv de geschiedenis van op Willem Albert Scholten het en de vergeten een weelde in uit het Nederlandse op noorden.Meer Willem Albert op tv Scholten begint in 1850 het in tijdens Foxhol in Groningen een met een fabriekje voor aardappelmeel, in naar een gebied dat het door is gedoemd tot armoede. een Zijn imperium groeit op tv in vijftig door jaar uit naar de 21 fabrieken, waarvan een op tv tiental over van de grens, tot in Pruisen tijdens en Rusland aan toe. op tv tijdens Voorloper Scholten, de eigenaar van de een de eerste multinational in met Nederland. Een visionair, die het alles kreeg waar hij door zijn zinnen tijdens op zette. met Tot de wal het schip keert. het In deze aflevering met gaat in Hans Goedkoop op door zoek naar de geschiedenis van met Scholten en de een vergeten door weelde in het Nederlandse een noorden.Minder

Het op gaat over de voormalige koloniën het in Frederiksoord, door Veenhuizen en Ommerschans. uit Centraal in staan Johannes van den door Bosch en op tv Klaas Visser.Meer Nederland, op 1818. Bedelaars en dronkaards, weesjes op en ontheemde gezinnen ontsieren uit het straatbeeld. naar Het prille op tv koninkrijk staat er slecht met voor. Een reeks door mislukte oogsten een heeft een groot in deel van de bevolking in een uit de armoede gestort. in Wat te doen met al naar die paupers? Bij gebrek met naar aan een verzorgingsstaat moet een het initiatief komen van kerk een en welgestelden. Verreweg van het meest van ambitieuze project om een armoede en moreel verval tijdens de wereld uit uit in te helpen, is tijdens de Maatschappij van van Weldadigheid van Johannes van op tv den Bosch. het Zijn idee: de armoedzaaiers naar in afgelegen landbouwkoloniën verheffen tot uit modelboeren. tijdens Het initiatief begint voortvarend. tijdens Maar een al snel zijn er op ook strafkoloniën nodig om de tijdens paupers op het het rechte op tv pad te krijgen en in te het houden. De vraag met dringt zich op: hoe maakbaar een is met de mens? Aflevering 3 op van de van IJzeren Eeuw voert de kijker langs van de voormalige een koloniën in Frederiksoord, Veenhuizen uit en Ommerschans. Centraal de staan Johannes door van den Bosch op en kolonist Klaas Visser. de Sprekers zijn o.a.: op de huidige directeur het van uit de Maatschappij tijdens Weldadigheid, een nazaat van Klaas Visser, van en het ex-premier Ruud Lubbers, ook het nazaat van tijdens een kolonist.Minder

Een splinternieuw naar koninkrijk en geen cent het te makken. Zo van staat Nederland er de voor in 1814 een met Koning Willem met I aan van het hoofd.Meer Een splinternieuw met uit koninkrijk en geen cent te makken. in Zo in staat Nederland er voor in uit 1814. Koning Willem in I aan door de slag. tijdens Zijn natie moet tijdens mee met de andere Europese het machten. naar Het land van gaat op de schop, wordt door klaargemaakt voor een nieuwe de tijd. Er komen tijdens kanalen, wegen, het spoorlijnen. Alleen de vraag, op hoe moet door dit alles uit betaald worden? Telkens door duikt daarbij op naar de achtergrond een vrouw op: met Johanna Borski, weduwe uit van een vermogende op tv bankier. Zij met is bereid om risico's met te in nemen die anderen niet van aandurven. Zij tijdens leent de koning op tv het geld voor De tijdens Nederlandsche Bank. tijdens Zij investeert op tv in de ontwikkeling op van het spoor waar maar weinigen in uit heil in zien. En op ze wordt er steeds rijker door naar mee in tegenstelling tot de natie van uit zelf, die bij het aftreden naar van een Willem I in 1840 een uit schuldenlast een heeft die nooit van lijkt te kunnen worden uit afgelost. Hans Goedkoop met praat in deze aflevering onder in het andere met Frank Elderson, directeur van van De Nederlandsche Bank. de Verder praat hij een met Roel Jansen, op tv financieel journalist, op tv historicus tijdens Roland Uittenbogaard en investeerder van Marijn Pijnenborg. En uit hij gaat uit bij het ministerie van Financiën kijken een hoe het koffertje uit met de Miljoenennota de voor de in minister wordt met klaargemaakt.Minder

De uit man die de in Oranjes het van liefst willen vergeten: Lodewijk uit Napoleon, onze eerste op koning, een op tv Fransman.Meer De man die in de Oranjes het liefst willen de vergeten: met Lodewijk Napoleon, onze eerste door koning, een de Fransman. Hij regeerde door van 1806 tot 1810 een over ons land. door Hij het was een Fransman, hier geparachuteerd van door zijn van machtige broer keizer naar Napoleon. In die korte in tijdspanne van vier jaar naar ontpopt Lodewijk op zich tot door een beschermer van de naar belangen van de noordelijke tijdens Nederlanden en tot in een in vorst die ons land op tv zijn identiteit op tv gaf. Zonder Lodewijk geen de Rijksmuseum, geen Rijkswaterstaat, door geen Academie van Wetenschappen, tijdens geen Nationale uit Bibliotheek. Terwijl van de Oranjestadhouders vóór hem een een met grote afstand tot het volk het hielden, reist Lodewijk als in een verlicht uit vorst van door het land om naar de noden te op lenigen. Of het in nu om rampen gaat als door de uit buskruitontploffing in Leiden of de in overstroming van van het rivierengebied. Hans Goedkoop op praat o.a. met in Nelleke naar Noordervliet over de een Franse tijd, met op tv de zeer Franse Annie tijdens Jourdan over Lodewijks verbouwing op tv met van het Paleis naar op de Dam. En met door Matthijs op Lok over Lodewijks naar grootse plannen voor tijdens Assen en met op tv Peter Rietbergen over zijn afstand van uit de troon en tijdens vlucht in de de door nacht.Minder

april 2019
29-05-2015 21:05

De IJzeren Eeuw

De IJzeren Eeuw - De IJzeren Eeuw

Eind 19e eeuw is Enschede de op één na grootste textielstad van de wereld. In een rap tempo heeft het zich ontwikkeld van een slome boerengemeenschap tot een swingend mondiaal handelscentrum.Meer Je kunt het je nauwelijks meer voorstellen, ...

22-05-2015 21:06

De IJzeren Eeuw

De IJzeren Eeuw - De IJzeren Eeuw

Na eeuwen van onderdrukking krijgt rooms-katholiek Nederland in de loop van de 19e eeuw steeds meer vrijheden terug, letterlijk door middel van gebouwen. Dit tot grote weerzin van andersdenkenden.Meer Na eeuwen van onderdrukking krijgt room...

15-05-2015 21:07

De IJzeren Eeuw

De IJzeren Eeuw - De IJzeren Eeuw

Sarphati was in de 19e eeuw arts en wilde van Amsterdam weer een stad met grandeur en stijl maken. Hij kwam o.a. met een plan voor een echt hotel, het Amstelhotel.Meer Bijna iedereen heeft wel eens gehoord van het Sarphatipark en de Sarphat...

08-05-2015 21:06

De IJzeren Eeuw

De IJzeren Eeuw - De IJzeren Eeuw

De Rotterdamse haven, pijler van de Nederlandse economie, ontstaat in de 19e eeuw. Met dank aan de vergeten zakenman Lodewijk Pincoffs.Meer De Rotterdamse haven, pijler van de Nederlandse economie, ontstaat in de 19e eeuw. Met dank aan de b...

01-05-2015 21:06

De IJzeren Eeuw

De IJzeren Eeuw - De IJzeren Eeuw

De vrouwenbeweging vindt haar wortels in de 19e eeuw, een eeuw die allesbehalve vrouwvriendelijk was.Meer De vrouwenbeweging vindt haar wortels in de 19e eeuw, een eeuw die allesbehalve vrouwvriendelijk was. Deze strijd begint niet op de ba...

24-04-2015 21:05

De IJzeren Eeuw

De IJzeren Eeuw - De IJzeren Eeuw

Hans Goedkoop gaat op zoek naar de geschiedenis van Willem Albert Scholten en de vergeten weelde in het Nederlandse noorden.Meer Willem Albert Scholten begint in 1850 in Foxhol in Groningen met een fabriekje voor aardappelmeel, in een gebie...

17-04-2015 21:06

De IJzeren Eeuw

De IJzeren Eeuw - De IJzeren Eeuw

Het gaat over de voormalige koloniën in Frederiksoord, Veenhuizen en Ommerschans. Centraal staan Johannes van den Bosch en Klaas Visser.Meer Nederland, 1818. Bedelaars en dronkaards, weesjes en ontheemde gezinnen ontsieren het straatbeeld. ...

10-04-2015 21:06

De IJzeren Eeuw

De IJzeren Eeuw - De IJzeren Eeuw

Een splinternieuw koninkrijk en geen cent te makken. Zo staat Nederland er voor in 1814 met Koning Willem I aan het hoofd.Meer Een splinternieuw koninkrijk en geen cent te makken. Zo staat Nederland er voor in 1814. Koning Willem I aan de s...

03-04-2015 21:08

De IJzeren Eeuw

De IJzeren Eeuw - De IJzeren Eeuw

De man die de Oranjes het liefst willen vergeten: Lodewijk Napoleon, onze eerste koning, een Fransman.Meer De man die de Oranjes het liefst willen vergeten: Lodewijk Napoleon, onze eerste koning, een Fransman. Hij regeerde van 1806 tot 1810...

Je bekijkt momenteel pagina 3 van 3. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

De IJzeren Eeuw gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van De IJzeren Eeuw de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van De IJzeren Eeuw bij De IJzeren Eeuw liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van De IJzeren Eeuw. Heb je een uitzending van De IJzeren Eeuw gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

De IJzeren Eeuw gemist

Uitzending gemist van De IJzeren Eeuw? Op deze pagina vind je alle uitzendingen van De IJzeren Eeuw, uitgezonden op Nederland 2. Heb je een uitzending van De IJzeren Eeuw gemist? Kijk deze dan hier terug!

Uitzending gemist van De IJzeren Eeuw? Hier kun je alle uitzendingen van De IJzeren Eeuw kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 41
  • Laatste uitzending op 13-06-2018 om 17:25 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!

Cookies

Hebikietsgemist.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op "Akkoord" te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Akkoord