Programma gemist?

Aan het einde door van de tijdens 19e eeuw is er op alle reden voor de optimisme. Stijgende welvaart, naar verbetering van de de positie van tijdens de vrouw, de verheffing van de lagere standen. tijdens Nederland is naar in een de eeuw tijd onherkenbaar veranderd, uit maar is deze door moderne samenleving ook niet door te massaal, te van technisch op en te lawaaierig tijdens geworden? Waar blijft door de menselijke maat, de een innerlijkheid, de moraal? van Frederik van op Eeden, arts, schrijver uit en wereldverbeteraar, laat de naar stad achter een zich en begint op het op platteland in het naar Gooi de naar utopische gemeenschap een Walden. Gaat dat lukken of het het is er niet te ontsnappen aan op de op vooruitgang?

Geschiedenisserie in uit dertien in delen van NTR/VPRO over de negentiende het eeuw. Tegen het uit het einde van de 19e een eeuw moet het Nederlandse leger door in Indië de alle zeilen bijzetten in op Atjeh, één van van in de laatste gebieden in van de uitgestrekte door Indische archipel die het gezag naar van het gouvernement in niet met aanvaardt. Dankzij de eerzuchtige en briljante op op tv generaal Van Heutsz een lukt het uiteindelijk naar om de Atjehse krijgsheer Toekoe Oemar uit te door verslaan en de op tv Atjehese bevolking te onderwerpen. De de Atjeh-oorlog uit is een vuile op tv oorlog, gruwelijke foto's getuigen daarvan. in Maar op dankzij de inzet van uit het Korps Marechaussee door kunnen aan het op begin de van de 20ste eeuw grote uit winsten worden gemaakt met uit door het verbouwen van tabak en het op tv winnen van olie. van Hans Goedkoop in praat in tijdens deze aflevering onder uit meer met de oud-commandant op van Bronbeek een en Van Heutszkenner Gerard door Geerts op tv en ontdekt in Museum tijdens Bronbeek het op tv Toekoe Oemar-spel dat een eind 19e eeuw heel populair met was. Hij naar speelt dit bordspel tijdens in Indonesië met de Atjhese uit historicus in Mawardi Umar die de ook uitlegt waarom het Atjeh zich de zo hevig verzette tegen de Nederlanders. in Hans Goedkoop gaat een een bovendien op zoek naar de een allereerste op tv olieput van het naar gebied, ofwel de geboorte van van de Koninklijke in Olie en neemt een naar kijkje bij naar een van de weinige tijdens tabaksplantages die er naar nog resten in op tv de omgeving van tijdens Medan.

Na tijdens Thorbeckes grondwet van 1848 naar is door het Abraham Kuyper die de de kleyne luyden door een stem geeft. met Door een eigen van krant op te richten, een naar eigen school, tijdens een eigen universiteit, een door in eigen partij en kerk. naar De wereld in uit het klein. Een grandioos het organisator naar en uitvinder van een nieuwe politiek, naar op tv die massa's aan zich weet te tijdens binden door tijdens politiek leiderschap. Maar door zeker niet geliefd bij in in iedereen. Kuyper krijgt op tegenspel van een cartoonist uit Groningen, op Albert Hahn, die naar een Kuyper op grove wijze neerzet de en op zijn op manier de massa wil de van bespelen.

In de op late 19e eeuw het voltrekt uit zich een revolutie in op wetenschappelijk gebied. naar Er worden door van Nederlanders ontdekkingen gedaan die in voorgoed het inzicht in de met wereld om uit ons heen veranderen. van Het gaat de over materie op tv en licht, over de evolutie van van de het mens. De revolutie begint met tijdens een nieuw uit schooltype, bedacht door in staatsman Thorbecke. Zijn hbs, naar ofwel Hogere Burger met School, moet de vanaf 1864 een het nieuwe mens voortbrengen, op mannen de die het land vooruit zullen door helpen. op tv Een van die hbs'ers is door Hendrik Lorentz, theoretisch in natuurkundige, van wiens ideeën de met grote inspiratie voor Einstein worden. Tijdgenoot het en in ook hbs-leerling Eugène op Dubois wordt tijdens de eerste wetenschapper die van op zoek gaat naar de op schakel tussen mens uit en door aap, zoals die wordt uit beschreven door Charles in Darwin. Maar op waarom zijn de ideeën van met Dubois omstreden en van die van Lorentz op naar niet? Hans Goedkoop op tv praat onder meer met de natuurkundigen door Robbert op tv Dijkgraaf en Gerard met 't Hooft, zelf winnaar het van op tv de Nobelprijs voor met natuurkunde. In Indonesië gaan we met op zoek naar tijdens de vondsten tijdens van Eugène Dubois en vertelt naar paleontoloog John het de in Vos in Naturalis over tijdens de worsteling van Dubois uit om naar erkenning te krijgen voor op zijn ontdekking van de zogenaamde een uit Javamens.

Je kunt het het je nauwelijks met meer voorstellen, maar een aan het tijdens eind van de 19e eeuw het is Enschede met één van de op tv grotere textielsteden. In een met rap tempo heeft met het het zich ontwikkeld op van een slome boerengemeenschap tot een het uit swingend mondiaal handelscentrum. Presentator Hans Goedkoop met kruipt in de de huid van naar een 19e eeuwse tijdens wever. op Het blijkt een heftige in ervaring, waar hij tijdens van in de war van raakt. Zijn de op textielbaronnen, van met wie Gerrit Jan een van Heek de grootste uit is, uitbuiters uit of toch op tv weldoeners? En hoe een gaan de achterkleinkinderen nu met de in een erfenis om? In een Hengelo gaat Stork stoommachines naar fabriceren. Met veel de succes. Waarom heeft Stork met meer oog voor zijn een mensen in in de fabriek? In op deze aflevering is door schrijver uit Jaap Scholten lovend over een zijn voorouders. Hij kan zich naar nu de nog druk maken met over Gerrit Bennink, door de socialist die op de Storken 'geraffineerde uitzuigers' op tv noemde van en voor straf moest het brommen.

Na op tv eeuwen van onderdrukking krijgt in rooms-katholiek Nederland in de tijdens van loop van de 19e eeuw steeds met meer vrijheden terug. door Er ontstaat van onder de katholieken een met het hernieuwd zelfvertrouwen. Architect Pierre Cuypers, bekend uit in van het Rijksmuseum de en het Amsterdamse tijdens Centraal Station, speelt een cruciale rol door bij het het vormgeven van dat op nieuwe tijdens zelfbewustzijn. Hij voert, tijdens samen met schrijver Alberdingk Thijm, tijdens een op tv masterplan uit. Katholiek Nederland het komt weer tijdens op de kaart te staan, van letterlijk door door middel van gebouwen. Tot grote in weerzin van een andersdenkenden.

Bijna op iedereen heeft weleens gehoord de van van het Sarphatipark en de tijdens Sarphatistraat in Amsterdam. van Maar bijna door niemand weet meer in wie Samuel Sarphati was. De de arts, die in in de op 19e eeuw niet kon aanzien uit dat naar zijn patiënten stierven door smerig drinkwater uit en ziektes door als cholera. Sarphatie uit bedenkt het de poep- en vuilnisophaaldienst, start tijdens een broodfabriek naar voor de op armen in de naar stad en wil van Amsterdam weer uit een van stad met tijdens grandeur en stijl maken. Zo door komt hij met een van plan met voor een in echt hotel: het Amstelhotel. uit In deze aflevering uit vertelt Dominique van der een Heyde, parlementair door journalist van met de NOS, over haar voorvader Cornelis een door Outshoorn, die het Amstelhotel naar ontwierp en wil op Wim T. van Schippers het majestueuze Paleis voor Volksvlijt de - bedacht van door de Sarpahti - weer door terug. Burgemeester Eberhard van de der Laan uit ziet een link tussen naar Joop van den Ende en het Samuel met Sarphati.

De Rotterdamse haven, een van pijler van de Nederlandse economie, ontstaat met in uit de 19e eeuw. Met tijdens dank tijdens aan de bijna vergeten uit zakenman Lodewijk op Pincoffs. Hij is door het die samen in met vriend en bankier Marten op tv Mees de met oude elite naar en gemeente mee weet te van krijgen van in een unieke publiek-private op tv samenwerking. Hij bouwt de tijdens havens de van Feijenoord en bruggen en spoorlijnen de worden met dwars door de op oude stad op aangelegd. Rotterdam verandert van een naar slaperige provinciestad het in een de wereldhaven. Maar het verhaal loopt niet met voor naar iedereen goed af: naar Pincoffs overspeelt een zijn hand en vlucht berooid met naar naar New York, Marten Mees met verliest tonnen aan investeringen. De het de gemeente trekt aan het het kortste eind tijdens en kan voor een habbekrats door de nieuwe havens de overnemen en start de door voorloper van het met Havenbedrijf. door Sprekers zijn o.a.: Bram Oosterwijk, van met Paul van de Laar, Bram op tv Peper het en Riek Bakker. En Hans Goedkoop in met zoekt contact met de Amerikaanse tak tijdens van in de familie met Pincoffs.

De tijdens vrouwenbeweging vindt met haar wortels in de 19e eeuw, met een eeuw die van allesbehalve vrouwvriendelijk was. van tijdens Deze strijd begint niet het op de barricades, het maar in huiskamers de en wordt gevoerd door keurige, met vaak ongetrouwde op tv dames een uit hogere kringen. Deze op tv werden geacht op tv thuis te zitten en zeker op geen betaalde werkzaamheden te met verrichten. de Betsy Perk is uit schrijfster, maar kan de als ongetrouwde juffrouw de niet in haar van eigen inkomsten een voorzien. Ze richt de eerste van vrouwentijdschriften op en de naar uit vereniging Arbeid Adelt. de Ook gaat ze met voordrachtkunstenares in Mina Kruseman het van land door op tv en geeft lezingen. Ongekende initiatieven uit die steeds veel op tv weerstand en uit conflicten oproepen. Maar het als Perk zich tijdens stil door lijkt terug te uit trekken, is de starre uit wereld van de tijdens vrouw eind 19e op eeuw werkelijk in met beweging gekomen: de massale de Tentoonstelling voor Vrouwenarbeid met is het tijdens startschot voor tijdens de grote verandering die zich naar in de eeuw daarna tijdens verder zal het voltrekken. de Hans Goedkoop spreekt o.a. met met Anna Tijseling, Els op tv Kloek, Karin Bloemen uit en Dik tijdens van der van Meulen.

Willem op Albert Scholten begint in op tv 1850 naar in Foxhol in Groningen met een door fabriekje voor aardappelmeel, tijdens in in een gebied het dat is gedoemd met tot armoede. Zijn imperium groeit in naar vijftig jaar naar uit naar 21 door fabrieken, waarvan een een tiental met over de grens, tot in Pruisen tijdens en Rusland aan op tv toe. een Voorloper Scholten, de eigenaar van van door de eerste multinational uit in Nederland. Een visionair, die de alles kreeg naar waar hij van zijn zinnen op zette. Tot de met wal het het schip keert. Hans naar Goedkoop op tv gaat op zoek in naar de geschiedenis van Scholten tijdens en de vergeten een weelde het in het Nederlandse de noorden.

Nederland, uit 1818. Bedelaars en de dronkaards, weesjes de en ontheemde gezinnen ontsieren het straatbeeld. in Het met prille koninkrijk staat er slecht een voor. Een op tv reeks tijdens mislukte oogsten heeft een groot tijdens deel het van de bevolking in het de armoede het gestort. Wat te doen met al een die naar paupers? Bij gebrek aan de een verzorgingsstaat op tv moet het tijdens initiatief van kerk en welgestelden komen. uit Verreweg het meest op tv ambitieuze in project om armoede en moreel naar verval naar de wereld uit te uit helpen, is door de Maatschappij van Weldadigheid, met van Johannes van van den Bosch. tijdens Zijn idee: de armoedzaaiers in met in afgelegen landbouwkoloniën verheffen de tot modelboeren. Het initiatief van begint voortvarend. Maar het al snel zijn een er ook strafkoloniën nodig tijdens om een de paupers op het rechte met pad te krijgen het en te houden. De tijdens vraag dringt zich van op: hoe maakbaar op uit is de mens? Deze op aflevering voert de kijker van langs de voormalige koloniën uit in Frederiksoord, van Veenhuizen en uit Ommerschans. Centraal staan op tv Johannes van den uit Bosch en kolonist Klaas met Visser. Sprekers naar zijn o.a. op tv de huidige directeur door van de Maatschappij Weldadigheid, een nazaat het van Klaas Visser, op en ex-premier Ruud in Lubbers, ook nazaat het van het een kolonist.

Een splinternieuw de koninkrijk en de geen cent te makken. tijdens Zo staat op tv Nederland er in van 1814 voor. Koning Willem I in aan de slag. op tv van Zijn natie moet mee op met de andere Europese op tv machten. Het uit land gaat op uit de schop, wordt klaargemaakt voor uit op tv een nieuwe tijd. Er komen kanalen, op tv wegen en op spoorlijnen. Rest de een vraag: tijdens hoe moet dit alles naar betaald worden? Telkens met duikt daarbij op de achtergrond uit een vrouw door op: naar Johanna Borski, weduwe van een vermogende door bankier. Zij is het bereid het om risico's te nemen die het een anderen niet aandurven. Zij leent tijdens de koning het geld de voor De met Nederlandsche Bank. Zij door investeert in tijdens de ontwikkeling van het op spoor, waar maar in weinigen het heil in zien. En ze tijdens wordt er steeds rijker op op mee, in tegenstelling tot de natie op zelf, in die bij het aftreden naar van Willem I in de 1840 een een schuldenlast heeft die tijdens nooit tijdens lijkt te kunnen worden afgelost. door Hans Goedkoop praat een o.a. met Frank tijdens Elderson, in directeur van De Nederlandsche Bank, met een financieel journalist uit Roel Jansen, met historicus het Roland met Uittenbogaard en door met investeerder Marijn naar Pijnenborg. En hij gaat van bij het ministerie uit van Financiën kijken hoe het van koffertje door met de Miljoenennota door voor de minister wordt de klaargemaakt.

Aflevering over de op tv man die naar de Oranjes het uit liefst willen tijdens vergeten: Lodewijk Napoleon, onze naar eerste koning, een Fransman. door Hij naar regeerde van 1806 tot tijdens 1810 over ons in land. Hij was een het Fransman, hier met geparachuteerd door zijn een machtige broer, keizer Napoleon. door In door die korte naar tijdspanne van vier jaar ontpopt op Lodewijk zich tijdens tot een beschermer door van de belangen van de in noordelijke Nederlanden van en tot een op tv vorst die op ons land zijn naar identiteit gaf. Zonder Lodewijk geen op tv Rijksmuseum, geen op tv Academie van Wetenschappen, het geen Nationale Bibliotheek.Terwijl de uit Oranjestadhouders met vóór hem een grote afstand op tv tot het volk de hielden, uit reist Lodewijk als een op verlicht vorst door door het land om de naar in noden te lenigen. Of het nu van om rampen tijdens gaat als het de buskruitontploffing in Leiden of door de overstroming van op het rivierengebied. Hans van Goedkoop door praat o.a. met van Nelleke Noordervliet uit over de Franse tijd, met door de zeer Franse door Annie op tv Jourdan over Lodewijks naar verbouwing van het tijdens Paleis op de Dam, met met Matthijs Lok over Lodewijks van grootse plannen de voor in Assen en met Peter op tv Rietbergen over zijn afstand van naar de op tv troon en in vlucht in de door nacht.

Nederland tijdens is eind 19e eeuw van onherkenbaar veranderd, naar maar is van deze moderne samenleving op niet te massaal, te de technisch en te lawaaierig het geworden?Meer Aan het een einde van de tijdens 19e eeuw is er uit alle reden het voor met optimisme. Stijgende welvaart, verbetering van de op positie met van de vrouw, verheffing op van de lagere op tv standen. Nederland is de in een eeuw tijd op onherkenbaar veranderd tijdens maar is het deze moderne samenleving ook de niet met te massaal, te technisch en de te lawaaierig geworden? op tv Waar blijft de menselijke met maat, met de innerlijkheid, de tijdens moraal? Frederik van Eeden, een arts, schrijver op tv en wereldverbeteraar, laat de stad door achter zich de en begint op het door van platteland in het Gooi tijdens de utopische tijdens gemeenschap Walden. Gaat dat lukken of door is van er niet te ontsnappen naar aan de een vooruitgang?Minder

Eind 19e door eeuw moet het Nederlandse tijdens leger in Indië de alle van zeilen bijzetten in tijdens Atjeh, één van op tv de laatste gebieden op tv in de met uitgestrekte Indische archipel die het het gezag van het in gouvernement naar niet aanvaardt.Meer Tegen het in einde van de 19e eeuw uit moet de het Nederlandse leger in door Indië alle op zeilen bijzetten met in Atjeh, één van door de laatste gebieden door in de uitgestrekte Indische in archipel die het het gezag naar van het gouvernement niet aanvaardt. Dankzij de de eerzuchtige het en briljante generaal Van met het Heutsz lukt het uiteindelijk om de uit Atjehse krijgsheer Toekoe van Oemar te een verslaan het en de Atjehese bevolking te onderwerpen. tijdens De Atjeh-oorlog op tv is een een vuile oorlog, gruwelijke door foto's getuigen uit daarvan. Maar dankzij met de inzet van het Korps Marechaussee het kunnen aan op tv het op tv begin van de 20ste de eeuw grote met winsten worden gemaakt met het verbouwen de van tijdens tabak en de het winnen van olie. in Hans Goedkoop praat in in deze aflevering onder meer met met de op oud-commandant van op Bronbeek en Van van Heutszkenner Gerard Geerts op en ontdekt in Museum Bronbeek op het Toekoe Oemar-spel de dat eind 19e met eeuw heel op populair het was. Hij speelt dit het bordspel in Indonesië met de in Atjhese tijdens historicus Mawardi de Umar die ook uitlegt waarom op tv Atjeh een zich zo hevig verzette tegen op tv de op Nederlanders. Hans Goedkoop van gaat bovendien op op zoek naar de allereerste in olieput van op tv het gebied, ofwel de geboorte van in de Koninklijke Olie in en een neemt een kijkje van bij een van de weinige uit tijdens tabaksplantages die er nog resten in tijdens de omgeving het van uit Medan.Minder

oktober 2020
13-06-2018 17:25

De IJzeren Kooi

De IJzeren Eeuw - De IJzeren Kooi

Aan het einde van de 19e eeuw is er alle reden voor optimisme. Stijgende welvaart, verbetering van de positie van de vrouw, verheffing van de lagere standen. Nederland is in een eeuw tijd onherkenbaar veranderd, maar is deze moderne samenle...

12-06-2018 17:25

Ten oorlog!

De IJzeren Eeuw - Ten oorlog!

Geschiedenisserie in dertien delen van NTR/VPRO over de negentiende eeuw. Tegen het einde van de 19e eeuw moet het Nederlandse leger in Indië alle zeilen bijzetten in Atjeh, één van de laatste gebieden in de uitgestrekte Indische archipel d...

11-06-2018 17:35

Abraham de Geweldige

De IJzeren Eeuw - Abraham de Geweldige

Na Thorbeckes grondwet van 1848 is het Abraham Kuyper die de kleyne luyden een stem geeft. Door een eigen krant op te richten, een eigen school, een eigen universiteit, een eigen partij en kerk. De wereld in het klein. Een grandioos organis...

08-06-2018 17:05

Een nieuwe wereld

De IJzeren Eeuw - Een nieuwe wereld

In de late 19e eeuw voltrekt zich een revolutie op wetenschappelijk gebied. Er worden door Nederlanders ontdekkingen gedaan die voorgoed het inzicht in de wereld om ons heen veranderen. Het gaat over materie en licht, over de evolutie van d...

07-06-2018 17:30

Twente op stoom

De IJzeren Eeuw - Twente op stoom

Je kunt het je nauwelijks meer voorstellen, maar aan het eind van de 19e eeuw is Enschede één van de grotere textielsteden. In een rap tempo heeft het zich ontwikkeld van een slome boerengemeenschap tot een swingend mondiaal handelscentrum....

06-06-2018 17:30

Een vreemde kerk in de straat

De IJzeren Eeuw - Een vreemde kerk in de straat

Na eeuwen van onderdrukking krijgt rooms-katholiek Nederland in de loop van de 19e eeuw steeds meer vrijheden terug. Er ontstaat onder de katholieken een hernieuwd zelfvertrouwen. Architect Pierre Cuypers, bekend van het Rijksmuseum en het ...

05-06-2018 17:25

Amsterdam, een kolerestad

De IJzeren Eeuw - Amsterdam, een kolerestad

Bijna iedereen heeft weleens gehoord van het Sarphatipark en de Sarphatistraat in Amsterdam. Maar bijna niemand weet meer wie Samuel Sarphati was. De arts, die in de 19e eeuw niet kon aanzien dat zijn patiënten stierven door smerig drinkwat...

04-06-2018 17:30

Het geheim van Rotterdam

De IJzeren Eeuw - Het geheim van Rotterdam

De Rotterdamse haven, pijler van de Nederlandse economie, ontstaat in de 19e eeuw. Met dank aan de bijna vergeten zakenman Lodewijk Pincoffs. Hij is het die samen met vriend en bankier Marten Mees de oude elite en gemeente mee weet te krijg...

01-06-2018 16:55

Vrouwen voorwaarts

De IJzeren Eeuw - Vrouwen voorwaarts

De vrouwenbeweging vindt haar wortels in de 19e eeuw, een eeuw die allesbehalve vrouwvriendelijk was. Deze strijd begint niet op de barricades, maar in huiskamers en wordt gevoerd door keurige, vaak ongetrouwde dames uit hogere kringen. Dez...

31-05-2018 17:30

Arme grond, rijke man

De IJzeren Eeuw - Arme grond, rijke man

Willem Albert Scholten begint in 1850 in Foxhol in Groningen met een fabriekje voor aardappelmeel, in een gebied dat is gedoemd tot armoede. Zijn imperium groeit in vijftig jaar uit naar 21 fabrieken, waarvan een tiental over de grens, tot ...

30-05-2018 17:25

Land zonder paupers

De IJzeren Eeuw - Land zonder paupers

Nederland, 1818. Bedelaars en dronkaards, weesjes en ontheemde gezinnen ontsieren het straatbeeld. Het prille koninkrijk staat er slecht voor. Een reeks mislukte oogsten heeft een groot deel van de bevolking in de armoede gestort. Wat te do...

29-05-2018 17:25

Een machtige weduwe

De IJzeren Eeuw - Een machtige weduwe

Een splinternieuw koninkrijk en geen cent te makken. Zo staat Nederland er in 1814 voor. Koning Willem I aan de slag. Zijn natie moet mee met de andere Europese machten. Het land gaat op de schop, wordt klaargemaakt voor een nieuwe tijd. Er...

28-05-2018 17:30

De Allereerste Koning

De IJzeren Eeuw - De Allereerste Koning

Aflevering over de man die de Oranjes het liefst willen vergeten: Lodewijk Napoleon, onze eerste koning, een Fransman. Hij regeerde van 1806 tot 1810 over ons land. Hij was een Fransman, hier geparachuteerd door zijn machtige broer, keizer ...

21-07-2016 16:10

De IJzeren Eeuw

De IJzeren Eeuw - De IJzeren Eeuw

Nederland is eind 19e eeuw onherkenbaar veranderd, maar is deze moderne samenleving niet te massaal, te technisch en te lawaaierig geworden?Meer Aan het einde van de 19e eeuw is er alle reden voor optimisme. Stijgende welvaart, verbetering ...

20-07-2016 16:10

De IJzeren Eeuw

De IJzeren Eeuw - De IJzeren Eeuw

Eind 19e eeuw moet het Nederlandse leger in Indië alle zeilen bijzetten in Atjeh, één van de laatste gebieden in de uitgestrekte Indische archipel die het gezag van het gouvernement niet aanvaardt.Meer Tegen het einde van de 19e eeuw moet h...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 3. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

De IJzeren Eeuw gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van De IJzeren Eeuw de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van De IJzeren Eeuw bij De IJzeren Eeuw liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van De IJzeren Eeuw. Heb je een uitzending van De IJzeren Eeuw gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

De IJzeren Eeuw gemist

Uitzending gemist van De IJzeren Eeuw? Op deze pagina vind je alle uitzendingen van De IJzeren Eeuw, uitgezonden op Nederland 2. Heb je een uitzending van De IJzeren Eeuw gemist? Kijk deze dan hier terug!

Uitzending gemist van De IJzeren Eeuw? Hier kun je alle uitzendingen van De IJzeren Eeuw kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 41
  • Laatste uitzending op 13-06-2018 om 17:25 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!