Programma gemist?

Nederland is eind de 19e eeuw met onherkenbaar veranderd, maar naar is uit deze moderne samenleving niet te tijdens massaal, te naar technisch en te met lawaaierig geworden?Meer Aan in het einde van de door 19e tijdens eeuw is er alle reden een voor optimisme. Stijgende in welvaart, verbetering van op tv de positie het van de vrouw, naar verheffing van de naar lagere standen. Nederland tijdens is in een eeuw tijd uit tijdens onherkenbaar veranderd maar van is deze moderne samenleving op ook niet met te massaal, te technisch en met te lawaaierig op tv geworden? Waar met blijft de menselijke maat, in de innerlijkheid, van de moraal? Frederik van Eeden, arts, van schrijver en wereldverbeteraar, een in laat de stad achter zich en op op tv begint op het een platteland in het Gooi op tv de utopische gemeenschap Walden. op tv Gaat dat met lukken of is er de niet op te ontsnappen aan de tijdens vooruitgang?Minder

Eind 19e een eeuw moet het Nederlandse door door leger in Indië alle zeilen van bijzetten in uit Atjeh, één van het de laatste gebieden in de in de uitgestrekte Indische archipel die het gezag een van het gouvernement met op tv niet aanvaardt.Meer Tegen op tv het einde van de op 19e eeuw moet het Nederlandse door op tv leger in Indië alle met zeilen bijzetten een in Atjeh, één van de de laatste gebieden in een de uitgestrekte Indische van archipel die het in gezag van op tv het gouvernement niet aanvaardt. Dankzij tijdens de eerzuchtige en uit briljante generaal op tv Van Heutsz lukt het van uiteindelijk om het de Atjehse op krijgsheer Toekoe Oemar te verslaan het op en de Atjehese op bevolking te onderwerpen. een De Atjeh-oorlog is naar een vuile oorlog, gruwelijke het foto's getuigen daarvan. Maar dankzij op tv de de inzet van het Korps op tv Marechaussee kunnen aan op tv het begin van de een 20ste eeuw grote met op winsten worden gemaakt met het verbouwen van van tabak en uit het winnen door van door olie. Hans Goedkoop praat in in deze aflevering onder meer op tv met de oud-commandant in van naar Bronbeek en Van door Heutszkenner Gerard de Geerts en ontdekt in Museum Bronbeek een het een Toekoe Oemar-spel dat het eind 19e eeuw heel het populair was. met Hij speelt met dit bordspel in Indonesië met door de Atjhese door historicus Mawardi Umar uit die ook uitlegt waarom Atjeh het zich uit zo hevig verzette in tegen de Nederlanders. Hans de Goedkoop gaat bovendien op uit zoek naar een de allereerste olieput het van het gebied, in ofwel van de geboorte van de tijdens Koninklijke Olie en neemt een met kijkje een bij een van van de weinige uit tabaksplantages die er op tv nog resten in de het omgeving van op Medan.Minder

Na Thorbeckes in grondwet van 1848 met is het Abraham op tv Kuyper van die de kleyne luyden een uit stem geeft.Meer Na de Thorbeckes tijdens grondwet van 1848 is het Abraham een Kuyper tijdens die de kleyne uit luyden een stem geeft. op tv Door een eigen krant een op het te richten, een eigen in school, een eigen een universiteit, een eigen van partij en het kerk. De op tv wereld in het op klein. Een grandioos op tv organisator, en uitvinder van de een nieuwe politiek die de massa's in aan zich weet te tijdens binden door politiek door leiderschap. Maar uit zeker niet geliefd bij iedereen. Kuyper uit krijgt een tegenspel van een cartoonist uit naar op Groningen, Albert Hahn die Kuyper op tv op grove een wijze neerzet uit en op zijn manier de massa de wil uit bespelen.Minder

In een de late tijdens 19e eeuw voltrekt zich een revolutie naar de op wetenschappelijk gebied. in Het begin van deze revolutie is in tijdens een nieuw schooltype,de HBS.Meer met In de op late 19e eeuw voltrekt zich op tv een revolutie op van wetenschappelijk uit gebied. Er worden de door Nederlanders ontdekkingen gedaan die voorgoed een het inzicht het in op tv de wereld om ons naar heen veranderen. Het gaat over een naar materie en licht, over met de evolutie uit van de mens. De revolutie uit begint met een de nieuw op schooltype, bedacht door staatsman Thorbecke. Zijn de HBS, ofwel tijdens Hogere Burger School de moet vanaf 1864 een naar nieuwe mens voortbrengen, naar mannen die van het land vooruit door zullen op tv helpen. Een van uit die HBSers is door Hendrik Lorentz, theoretisch natuurkundige, door wiens ideeën de naar grote inspiratie voor tijdens Einstein worden. in Tijdgenoot en ook HBS-leerling Eugène naar Dubois tijdens wordt de eerste wetenschapper op die op zoek van gaat naar de schakel tussen van mens het en aap, zoals in die wordt beschreven door Charles tijdens Darwin. Maar waarom een zijn de ideeën naar van van Dubois omstreden en die met van Lorentz niet? naar Hans Goedkoop van praat in deze aflevering onder van uit meer met de natuurkundigen van Robbert Dijkgraaf en uit Gerard 't naar Hooft, zelf winnaar met van de Nobelprijs met voor natuurkunde. In Indonesië een gaan we op zoek naar in uit de vondsten van Eugène op Dubois en vertelt paleontoloog tijdens John de Vos tijdens in Naturalis over de het worsteling uit van Dubois tijdens om erkenning te krijgen voor zijn een ontdekking naar van de zogenaamde van Javamens.Minder

Eind 19e eeuw uit is Enschede de de op één na van van grootste textielstad van de wereld. In naar een met rap tempo heeft een het zich ontwikkeld van een in slome boerengemeenschap de tot een naar swingend mondiaal handelscentrum.Meer Je kunt van het het je nauwelijks meer de voorstellen, maar aan het in eind van de 19e van eeuw van is Enschede in een van de grotere textielsteden. In een een rap tempo tijdens heeft het tijdens zich ontwikkeld de van een slome tijdens boerengemeenschap tot een swingend mondiaal een handelscentrum. Hans Goedkoop door kruipt in de een huid van een een tijdens 19e eeuwse wever. Het van blijkt een in heftige ervaring, waar hij tijdens van in de war tijdens raakt. Zijn de textielbaronnen, uit van wie op Gerrit Jan op tv van Heek de grootste is, het uitbuiters door of toch door weldoeners? En hoe gaan de op tv achterkleinkinderen nu tijdens met de erfenis om? naar In Hengelo een gaat Stork in stoommachines fabriceren. Met veel succes. door Waarom heeft Stork meer naar door oog voor zijn mensen in de de op fabriek? Schrijver Jaap in Scholten is lovend over zijn voorouders. naar Hij door kan zich nu tijdens nog druk door maken over Gerrit door Bennink, de socialist die de uit Storken naar 'geraffineerde uitzuigers' noemde en met voor straf moest op tv brommen.Minder

Na het eeuwen van de onderdrukking krijgt rooms-katholiek Nederland in de een loop van naar de 19e eeuw van steeds meer vrijheden met terug, een letterlijk door middel van gebouwen. Dit de in tot grote weerzin van op tv andersdenkenden.Meer Na eeuwen van onderdrukking in krijgt rooms-katholiek Nederland uit in op tv de loop van op de 19e eeuw steeds door meer met vrijheden terug. Er ontstaat de onder de katholieken een een hernieuwd de zelfvertrouwen. Architect Pierre de Cuypers, bekend van het het Rijksmuseum en het van Amsterdamse Centraal Station, speelt uit een naar cruciale rol bij het vormgeven naar van dat nieuwe op tv zelfbewustzijn. Hij naar voert, samen met schrijver in Alberdingk Thijm, een het masterplan uit. op Katholiek Nederland komt door weer op de op kaart te staan, letterlijk door tijdens middel van het gebouwen. van Tot grote weerzin van van andersdenkenden.Minder

Sarphati was naar in de met 19e eeuw arts en wilde door van Amsterdam het weer een stad met de grandeur en stijl door maken. Hij kwam op tv het o.a. met een plan voor met een echt naar hotel, het Amstelhotel.Meer Bijna iedereen door in heeft wel eens op tv gehoord van het Sarphatipark en door de Sarphatistraat in Amsterdam. door Maar op tv bijna niemand weet meer van wie Samuel Sarphati was. tijdens De in arts, die tijdens in de 19e eeuw niet de kon aanzien dat zijn met patiënten op tv stierven door smerig drinkwater en met uit ziektes als cholera. Sarphatie bedenkt de het poep- op en vuilnisophaaldienst, uit start een broodfabriek voor de naar armen in de stad een en wil door van Amsterdam weer een een stad met door grandeur en in stijl maken. met Zo komt hij met een plan een voor naar een echt hotel: het de Amstelhotel. In de aflevering van vertelt Dominique met van der Heyde, een parlementair journalist van de op NOS over haar naar voorvader Cornelis Outshoorn tijdens die het met Amstelhotel ontwierp van en wil Wim T. Schippers in op het majestueuze Paleis voor Volksvlijt in - uit bedacht door Sarpahti - op tv weer terug. Burgemeester Eberhard van de der van Laan ziet een link de tussen Joop van den een Ende uit en Samuel van Sarphati.Minder

De Rotterdamse haven, door pijler door van de Nederlandse naar economie, ontstaat in de 19e de eeuw. Met dank uit aan een de vergeten door zakenman Lodewijk Pincoffs.Meer De Rotterdamse uit haven, pijler naar van de Nederlandse van economie, ontstaat in naar de 19e eeuw. door Met dank uit aan de bijna uit vergeten zakenman Lodewijk Pincoffs. Hij is in het die samen op tv met vriend en uit bankier Marten een Mees uit de oude elite en gemeente mee op tv weet te op krijgen in een unieke de publiek-private een samenwerking. Hij bouwt de de havens van Feijenoord en tijdens van bruggen en spoorlijnen worden met dwars door de op tv oude stad aangelegd. Rotterdam een verandert op van een slaperige naar provinciestad in een wereldhaven. tijdens Maar het verhaal loopt niet naar voor iedereen goed tijdens af: door Pincoffs overspeelt zijn hand en uit vlucht op tv berooid naar New York, een Marten Mees verliest naar tonnen aan investeringen. de De gemeente trekt de aan uit het kortste eind en kan voor het een habbekrats de van met nieuwe havens overnemen en start de van naar voorloper van het Havenbedrijf. Sprekers onder van op andere: Bram Oosterwijk, Paul van de tijdens Laar, Bram Peper van en Riek Bakker. naar tijdens En Hans Goedkoop van zoekt contact met in de Amerikaanse tak van de familie een in Pincoffs.Minder

De vrouwenbeweging tijdens vindt een haar wortels in de in 19e eeuw, een eeuw het die alles behalve in vrouwvriendelijk was.Meer De vrouwenbeweging de een vindt haar wortels in door de 19e eeuw, een een eeuw die alles het behalve vrouwvriendelijk was. een Deze strijd begint tijdens niet op een de barricades, uit maar in huiskamers en in wordt gevoerd door keurige, met vaak ongetrouwde dames een uit van hogere kringen. Deze werden van geacht thuis te op zitten en tijdens zeker geen betaalde werkzaamheden te met verrichten. Betsy een Perk is schrijfster maar kan naar als de ongetrouwde juffrouw niet in haar door eigen inkomsten voorzien. het op Ze richt de eerste vrouwentijdschriften op van en de uit vereniging naar Arbeid Adelt. Ook gaat ze met naar voordrachtkunstenares Mina met Kruseman naar het land door een en geeft lezingen. Ongekende initiatieven de die steeds veel weerstand de en conflicten de oproepen. in Maar als Perk zich stil lijkt tijdens terug te in trekken, is de van starre wereld van de op vrouw naar eind 19e eeuw werkelijk in naar beweging gekomen: in de door massale Tentoonstelling voor in Vrouwenarbeid is het startschot met voor de grote verandering van die zich in op tv de naar eeuw daarna verder zal voltrekken. Hans uit Goedkoop spreekt op tv onder op tv andere met Anna Tijseling, door Els Kloek, Karin Bloemen en een Dik van met der naar Meulen.Minder

Hans Goedkoop de gaat op op zoek naar de geschiedenis van door Willem met Albert Scholten van en de vergeten weelde in het door Nederlandse noorden.Meer Willem op tv Albert Scholten begint op in van 1850 in op tv Foxhol in Groningen met een fabriekje uit voor aardappelmeel, in tijdens een gebied dat de is in gedoemd tot tijdens armoede. Zijn imperium groeit in 50 op tv het jaar uit naar 21 fabrieken, van waarvan een tiental over tijdens een de grens, tot naar in Pruisen en Rusland aan met toe. in Voorloper Scholten, de eigenaar van tijdens de eerste op multinational in Nederland. Een visionair, door uit die alles kreeg tijdens waar hij zijn zinnen op zette. in tijdens Tot de wal het schip een keert. van In deze aflevering gaat Hans van Goedkoop op zoek naar door de geschiedenis van met Scholten en de het vergeten weelde het in het met Nederlandse noorden.Minder

We gaan op tv langs de voormalige in koloniën van in Frederiksoord, Veenhuizen op tv en Ommerschans. Centraal in staan Johannes van den in Bosch en kolonist Klaas op Visser.Meer Nederland, op 1818. Bedelaars en dronkaards, weesjes tijdens en ontheemde gezinnen tijdens ontsieren de het straatbeeld. op Het prille koninkrijk staat er het slecht voor. Een op reeks mislukte oogsten uit heeft een groot deel het van de door bevolking in het de armoede gestort. Wat een te doen naar met al die paupers? Bij op tv gebrek van aan een uit verzorgingsstaat moet het initiatief komen op tv van kerk met en welgestelden. Verreweg het de meest ambitieuze project om in armoede en moreel op verval de door wereld naar uit te helpen, is naar de Maatschappij van Weldadigheid van met Johannes van den uit Bosch. Zijn idee: een de armoedzaaiers in het afgelegen landbouwkoloniën verheffen in tot modelboeren. Het naar initiatief in begint voortvarend. door Maar al snel zijn er ook naar strafkoloniën nodig tijdens om de paupers op het naar het rechte pad in te krijgen en te een houden. De vraag dringt door zich van op: hoe maakbaar is de met mens? We van gaan langs de voormalige koloniën van in Frederiksoord, in Veenhuizen en Ommerschans. uit Centraal staan Johannes van in den Bosch door en op kolonist Klaas Visser. Sprekers zijn een o.a.: de met huidige directeur van uit de Maatschappij van Weldadigheid, een nazaat van Klaas van Visser, en ex-premier door Ruud Lubbers, ook uit nazaat in van een kolonist.Minder

Een splinternieuw koninkrijk van en geen naar cent te in makken. Zo staat Nederland in er voor in 1814 op tv naar met Koning Willem van I aan het hoofd.Meer Geschiedenisserie door in op tv dertien delen van NTR/VPRO over van de negentiende een eeuw. Een splinternieuw koninkrijk en met geen cent van te uit makken. Zo staat Nederland er voor het in 1814. uit Koning Willem I aan op tv de slag. Zijn een natie naar moet mee door met de andere Europese op tv machten. Het land gaat op van het de schop, wordt naar klaargemaakt voor een nieuwe tijd. Er met naar komen kanalen, wegen, spoorlijnen. Alleen de op vraag, hoe de moet dit alles de betaald worden? op tv Telkens duikt van daarbij op de achtergrond een vrouw tijdens op: Johanna met Borski, weduwe van uit een vermogende naar bankier. Zij op is bereid om risico's te nemen van die de anderen niet aandurven. een Zij leent de naar koning het geld voor De een uit Nederlandsche Bank. Zij investeert in de de in ontwikkeling van het uit spoor waar maar in weinigen heil in zien. En door ze op wordt er steeds rijker mee een in een tegenstelling tot de natie zelf, die in bij het aftreden naar met van Willem I in van 1840 een schuldenlast een heeft die nooit lijkt te het kunnen worden afgelost. het Hans Goedkoop op praat in deze aflevering de door onder andere met van Frank Elderson, directeur van De Nederlandsche met Bank. Verder door praat hij met Roel in Jansen, financieel in journalist, historicus Roland Uittenbogaard met en investeerder de Marijn Pijnenborg. En een hij gaat bij naar het ministerie van een Financiën kijken hoe een het in koffertje met de Miljoenennota voor de tijdens op minister wordt klaargemaakt.Minder

De man die uit de naar Oranjes het liefst willen op tv vergeten: Lodewijk Napoleon, onze uit eerste door koning, een naar Fransman.Meer De man die de Oranjes een het liefst met willen naar vergeten: Lodewijk Napoleon, onze eerste koning, tijdens een Fransman. op tv Hij regeerde van 1806 met tot 1810 een over ons land. van Hij in was een Fransman, hier geparachuteerd door door zijn met machtige broer keizer Napoleon. In tijdens die tijdens korte tijdspanne van in vier jaar ontpopt Lodewijk door zich tot een een beschermer van de naar belangen van de noordelijke tijdens Nederlanden en tot op een de vorst die ons land zijn de identiteit een gaf. Zonder Lodewijk met geen Rijksmuseum, geen Academie van van uit Wetenschappen, geen Nationale Bibliotheek.Terwijl de in Oranjestadhouders vòòr hem een de grote de afstand tot het het volk hielden, reist Lodewijk een als tijdens een verlicht vorst de door het land om een de noden te in lenigen. Of op het nu om de rampen gaat als de de buskruitontploffing in een Leiden of de overstroming van naar het rivierengebied. door Hans Goedkoop praat uit o.a. met Nelleke Noordervliet van over de de Franse tijd, met de uit zeer Franse Annie Jourdan een over door Lodewijks verbouwing van de het Paleis op de Dam. in met En met Matthijs Lok over Lodewijks in grootse plannen voor door Assen op en met Peter Rietbergen over in zijn afstand van door van de troon en vlucht tijdens in de de nacht.Minder

Nederland is door eind een 19e eeuw onherkenbaar veranderd, maar naar is deze moderne uit samenleving niet te massaal, op tv te technisch en op tv te lawaaierig geworden?Meer op tv Aan met het einde een van de 19e eeuw naar is er alle reden voor de het optimisme. Stijgende welvaart, verbetering van naar de een positie van de vrouw, met verheffing van de de lagere standen. Nederland is van in een eeuw met tijd een onherkenbaar veranderd maar is deze tijdens moderne een samenleving ook niet te in massaal, te technisch in en te lawaaierig geworden? Waar op tv blijft de menselijke uit maat, de naar innerlijkheid, de moraal? door Frederik van Eeden, arts, naar schrijver uit en wereldverbeteraar, laat de uit stad achter zich de en begint op het naar platteland van in het Gooi de door utopische gemeenschap Walden. Gaat op tv dat naar lukken of is de er niet te ontsnappen aan door de op vooruitgang?Minder

Eind 19e eeuw uit door moet het Nederlandse leger in Indië in alle van zeilen bijzetten in tijdens Atjeh, één met van de laatste gebieden in de uit uitgestrekte in Indische archipel een die het gezag een van het gouvernement niet aanvaardt.Meer Tegen op het einde van op de 19e door eeuw moet het naar Nederlandse leger in uit Indië een alle zeilen bijzetten in Atjeh, op één het van de laatste gebieden de in de op tv uitgestrekte Indische archipel die het met gezag met van het gouvernement door niet aanvaardt. Dankzij de de eerzuchtige en briljante generaal Van naar de Heutsz lukt het uiteindelijk de om de Atjehse krijgsheer Toekoe tijdens op Oemar te verslaan en de Atjehese naar bevolking te onderwerpen. op tv De in Atjeh-oorlog is een vuile op tv oorlog, gruwelijke foto's getuigen een daarvan. door Maar dankzij de inzet een van het Korps een Marechaussee kunnen aan het door naar begin van de uit 20ste eeuw grote winsten worden gemaakt door met het door verbouwen naar van tabak en het een winnen van olie. de Hans Goedkoop het praat onder meer met met de oud-commandant van op Bronbeek en Van het Heutszkenner Gerard door Geerts en ontdekt uit in Museum Bronbeek het Toekoe naar Oemar-spel uit dat eind 19e eeuw het heel populair was. op tv Hij speelt dit met bordspel in Indonesië met de op tv Atjhese historicus uit Mawardi tijdens Umar die ook uitlegt met waarom Atjeh zich zo hevig op tv met verzette tegen de Nederlanders. Hans Goedkoop naar gaat bovendien met op in zoek naar de tijdens allereerste olieput van het op gebied, ofwel de geboorte in van de in Koninklijke Olie en met neemt een kijkje bij een in van uit de weinige van tabaksplantages die er nog van resten in de omgeving uit van in Medan.Minder

oktober 2017
21-07-2016 16:10

De IJzeren Eeuw

De IJzeren Eeuw - De IJzeren Eeuw

Nederland is eind 19e eeuw onherkenbaar veranderd, maar is deze moderne samenleving niet te massaal, te technisch en te lawaaierig geworden?Meer Aan het einde van de 19e eeuw is er alle reden voor optimisme. Stijgende welvaart, verbetering ...

20-07-2016 16:10

De IJzeren Eeuw

De IJzeren Eeuw - De IJzeren Eeuw

Eind 19e eeuw moet het Nederlandse leger in Indië alle zeilen bijzetten in Atjeh, één van de laatste gebieden in de uitgestrekte Indische archipel die het gezag van het gouvernement niet aanvaardt.Meer Tegen het einde van de 19e eeuw moet h...

19-07-2016 16:10

De IJzeren Eeuw

De IJzeren Eeuw - De IJzeren Eeuw

Na Thorbeckes grondwet van 1848 is het Abraham Kuyper die de kleyne luyden een stem geeft.Meer Na Thorbeckes grondwet van 1848 is het Abraham Kuyper die de kleyne luyden een stem geeft. Door een eigen krant op te richten, een eigen school, ...

18-07-2016 16:10

De IJzeren Eeuw

De IJzeren Eeuw - De IJzeren Eeuw

In de late 19e eeuw voltrekt zich een revolutie op wetenschappelijk gebied. Het begin van deze revolutie is een nieuw schooltype,de HBS.Meer In de late 19e eeuw voltrekt zich een revolutie op wetenschappelijk gebied. Er worden door Nederlan...

15-07-2016 16:10

De IJzeren Eeuw

De IJzeren Eeuw - De IJzeren Eeuw

Eind 19e eeuw is Enschede de op één na grootste textielstad van de wereld. In een rap tempo heeft het zich ontwikkeld van een slome boerengemeenschap tot een swingend mondiaal handelscentrum.Meer Je kunt het je nauwelijks meer voorstellen, ...

14-07-2016 16:10

De IJzeren Eeuw

De IJzeren Eeuw - De IJzeren Eeuw

Na eeuwen van onderdrukking krijgt rooms-katholiek Nederland in de loop van de 19e eeuw steeds meer vrijheden terug, letterlijk door middel van gebouwen. Dit tot grote weerzin van andersdenkenden.Meer Na eeuwen van onderdrukking krijgt room...

13-07-2016 16:10

De IJzeren Eeuw

De IJzeren Eeuw - De IJzeren Eeuw

Sarphati was in de 19e eeuw arts en wilde van Amsterdam weer een stad met grandeur en stijl maken. Hij kwam o.a. met een plan voor een echt hotel, het Amstelhotel.Meer Bijna iedereen heeft wel eens gehoord van het Sarphatipark en de Sarphat...

12-07-2016 16:10

De IJzeren Eeuw

De IJzeren Eeuw - De IJzeren Eeuw

De Rotterdamse haven, pijler van de Nederlandse economie, ontstaat in de 19e eeuw. Met dank aan de vergeten zakenman Lodewijk Pincoffs.Meer De Rotterdamse haven, pijler van de Nederlandse economie, ontstaat in de 19e eeuw. Met dank aan de b...

11-07-2016 16:10

De IJzeren Eeuw

De IJzeren Eeuw - De IJzeren Eeuw

De vrouwenbeweging vindt haar wortels in de 19e eeuw, een eeuw die alles behalve vrouwvriendelijk was.Meer De vrouwenbeweging vindt haar wortels in de 19e eeuw, een eeuw die alles behalve vrouwvriendelijk was. Deze strijd begint niet op de ...

08-07-2016 16:10

De IJzeren Eeuw

De IJzeren Eeuw - De IJzeren Eeuw

Hans Goedkoop gaat op zoek naar de geschiedenis van Willem Albert Scholten en de vergeten weelde in het Nederlandse noorden.Meer Willem Albert Scholten begint in 1850 in Foxhol in Groningen met een fabriekje voor aardappelmeel, in een gebie...

07-07-2016 16:10

De IJzeren Eeuw

De IJzeren Eeuw - De IJzeren Eeuw

We gaan langs de voormalige koloniën in Frederiksoord, Veenhuizen en Ommerschans. Centraal staan Johannes van den Bosch en kolonist Klaas Visser.Meer Nederland, 1818. Bedelaars en dronkaards, weesjes en ontheemde gezinnen ontsieren het stra...

06-07-2016 16:05

De IJzeren Eeuw

De IJzeren Eeuw - De IJzeren Eeuw

Een splinternieuw koninkrijk en geen cent te makken. Zo staat Nederland er voor in 1814 met Koning Willem I aan het hoofd.Meer Geschiedenisserie in dertien delen van NTR/VPRO over de negentiende eeuw. Een splinternieuw koninkrijk en geen ce...

05-07-2016 16:10

De IJzeren Eeuw

De IJzeren Eeuw - De IJzeren Eeuw

De man die de Oranjes het liefst willen vergeten: Lodewijk Napoleon, onze eerste koning, een Fransman.Meer De man die de Oranjes het liefst willen vergeten: Lodewijk Napoleon, onze eerste koning, een Fransman. Hij regeerde van 1806 tot 1810...

26-06-2015 21:07

De IJzeren Eeuw

De IJzeren Eeuw - De IJzeren Eeuw

Nederland is eind 19e eeuw onherkenbaar veranderd, maar is deze moderne samenleving niet te massaal, te technisch en te lawaaierig geworden?Meer Aan het einde van de 19e eeuw is er alle reden voor optimisme. Stijgende welvaart, verbetering ...

19-06-2015 21:10

De IJzeren Eeuw

De IJzeren Eeuw - De IJzeren Eeuw

Eind 19e eeuw moet het Nederlandse leger in Indië alle zeilen bijzetten in Atjeh, één van de laatste gebieden in de uitgestrekte Indische archipel die het gezag van het gouvernement niet aanvaardt.Meer Tegen het einde van de 19e eeuw moet h...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 2. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

De IJzeren Eeuw gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van De IJzeren Eeuw de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van De IJzeren Eeuw bij De IJzeren Eeuw liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van De IJzeren Eeuw. Heb je een uitzending van De IJzeren Eeuw gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

De IJzeren Eeuw gemist

Uitzending gemist van De IJzeren Eeuw? Op deze pagina vind je alle uitzendingen van De IJzeren Eeuw, uitgezonden op Nederland 2. Heb je een uitzending van De IJzeren Eeuw gemist? Kijk deze dan hier terug!

Uitzending gemist van De IJzeren Eeuw? Hier kun je alle uitzendingen van De IJzeren Eeuw kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 26
  • Laatste uitzending op 21-07-2016 om 16:10 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!

Cookies

Hebikietsgemist.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op "Akkoord" te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Akkoord