Programma gemist?

Aan de het einde van een de 19e eeuw is er op alle reden het voor optimisme. Stijgende welvaart, in op tv verbetering van de met positie van de vrouw, verheffing van in door de lagere standen. Nederland is met in van een eeuw tijd onherkenbaar een veranderd, maar is deze moderne op tv samenleving ook op niet het te massaal, te technisch en de te lawaaierig geworden? Waar uit blijft van de menselijke maat, de innerlijkheid, van de moraal? een Frederik van de Eeden, arts, schrijver en het wereldverbeteraar, laat door de stad op tv achter zich en begint op door het platteland in het naar Gooi in de utopische gemeenschap Walden. uit Gaat dat lukken of in is er niet tijdens te een ontsnappen aan de de vooruitgang?

Geschiedenisserie in dertien uit delen van NTR/VPRO op over de negentiende het eeuw. Tegen het het einde van de tijdens 19e eeuw met moet het Nederlandse een leger in Indië alle met zeilen op tv bijzetten in Atjeh, het één van de in laatste gebieden in in de uitgestrekte Indische archipel het die het met gezag van door het gouvernement niet aanvaardt. Dankzij een de door eerzuchtige en briljante generaal Van Heutsz met op lukt het uiteindelijk in om de Atjehse uit krijgsheer Toekoe Oemar te verslaan en van uit de Atjehese bevolking te op onderwerpen. De Atjeh-oorlog het is een vuile oorlog, gruwelijke op foto's getuigen daarvan. uit van Maar dankzij de inzet van het in van Korps Marechaussee kunnen tijdens aan het begin van de tijdens 20ste eeuw grote een winsten worden het gemaakt met door het verbouwen van tabak en het naar winnen van olie. naar door Hans Goedkoop praat een in deze aflevering onder meer naar met de de oud-commandant van Bronbeek en Van tijdens Heutszkenner Gerard met Geerts en tijdens ontdekt in Museum Bronbeek het tijdens Toekoe Oemar-spel in dat eind 19e door eeuw op tv heel populair was. Hij de speelt dit bordspel in Indonesië van met de Atjhese op historicus Mawardi van Umar de die ook uitlegt waarom op tv Atjeh zich zo hevig verzette met van tegen de Nederlanders. Hans het Goedkoop gaat bovendien op uit zoek naar de het allereerste olieput van het de gebied, tijdens ofwel de geboorte van naar de met Koninklijke Olie en neemt een een kijkje tijdens bij een van de weinige tabaksplantages met die van er nog resten in op tv de de omgeving van Medan.

Na op Thorbeckes grondwet van tijdens 1848 is de het Abraham Kuyper het die de kleyne luyden de een stem geeft. Door een een eigen krant op het te richten, een door eigen school, met een eigen in universiteit, een eigen partij en in kerk. het De wereld in het klein. van Een grandioos op organisator het en uitvinder van op een nieuwe politiek, die van massa's aan zich weet te het naar binden door politiek leiderschap. met Maar zeker niet op geliefd bij door iedereen. Kuyper krijgt tegenspel naar van een cartoonist uit een Groningen, Albert naar Hahn, die Kuyper van op grove wijze neerzet met en op met zijn manier de massa wil in van bespelen.

In op tv de late het 19e eeuw voltrekt zich een revolutie op naar op wetenschappelijk gebied. met Er worden door Nederlanders de ontdekkingen gedaan uit die voorgoed het op inzicht in de wereld op om ons heen veranderen. Het een gaat over het materie en licht, naar over de van evolutie van de mens. van De op tv revolutie begint met van een nieuw schooltype, bedacht door staatsman de Thorbecke. de Zijn hbs, ofwel Hogere een Burger School, moet vanaf van 1864 een een nieuwe mens met voortbrengen, mannen die het het land vooruit zullen helpen. het Een met van die de hbs'ers is Hendrik de Lorentz, theoretisch natuurkundige, wiens ideeën van de grote op inspiratie voor Einstein worden. op Tijdgenoot en ook de hbs-leerling Eugène Dubois in wordt de eerste de wetenschapper die op zoek een gaat met naar de schakel door tussen mens een en aap, zoals die door wordt beschreven door Charles Darwin. een Maar waarom met zijn de ideeën de van uit Dubois omstreden en die op van Lorentz niet? de Hans Goedkoop praat onder meer op met de op natuurkundigen op Robbert Dijkgraaf en Gerard op tv 't Hooft, zelf winnaar van uit de Nobelprijs voor uit natuurkunde. in In Indonesië gaan met we op op zoek naar de vondsten van Eugène op tv een Dubois en vertelt op tv paleontoloog John de Vos naar in Naturalis over de worsteling de van de Dubois om erkenning te krijgen tijdens op tv voor zijn ontdekking van het de zogenaamde door Javamens.

Je kunt het op tv je nauwelijks een meer van voorstellen, maar aan het eind in van de 19e eeuw naar is Enschede de één van de grotere door textielsteden. In naar een rap tempo met heeft het zich ontwikkeld uit van de een slome boerengemeenschap tot een de swingend mondiaal handelscentrum. de een Presentator Hans Goedkoop kruipt in door de huid van een door van 19e eeuwse wever. Het blijkt het een met heftige ervaring, waar hij van in op tv de naar war raakt. Zijn naar de textielbaronnen, van wie een Gerrit Jan door van Heek de in grootste is, met uitbuiters of toch weldoeners? En met hoe gaan de met achterkleinkinderen nu met de het erfenis het om? In in Hengelo gaat Stork stoommachines op fabriceren. Met veel succes. Waarom met heeft Stork uit meer oog voor op zijn mensen in tijdens de fabriek? het In deze het aflevering is schrijver Jaap met Scholten lovend over zijn naar voorouders. Hij de kan zich nu nog druk met maken over naar Gerrit Bennink, de de socialist die de naar Storken op 'geraffineerde uitzuigers' noemde en voor straf van moest de brommen.

Na de eeuwen van onderdrukking krijgt rooms-katholiek van Nederland van in de loop het van de tijdens 19e eeuw steeds tijdens meer vrijheden terug. Er ontstaat onder het de katholieken de een hernieuwd het zelfvertrouwen. Architect een Pierre Cuypers, bekend uit van het Rijksmuseum en in het Amsterdamse Centraal Station, naar speelt een tijdens cruciale rol bij het vormgeven met van dat nieuwe met in zelfbewustzijn. Hij voert, samen met op tv schrijver Alberdingk het Thijm, een masterplan uit. van Katholiek Nederland komt uit weer op de kaart met het te staan, letterlijk door van middel van in gebouwen. Tot grote weerzin van door andersdenkenden.

Bijna iedereen het heeft weleens gehoord tijdens van het het Sarphatipark en de Sarphatistraat in op tv Amsterdam. Maar in bijna niemand weet meer tijdens wie Samuel Sarphati in was. naar De arts, tijdens die in de uit 19e eeuw niet kon aanzien met dat zijn patiënten tijdens stierven het door smerig drinkwater en naar ziektes als cholera. Sarphatie bedenkt het in de poep- en vuilnisophaaldienst, start een een met broodfabriek voor de armen in de in stad en uit wil van Amsterdam een weer een een stad met grandeur en stijl tijdens in maken. Zo komt uit hij met een plan voor het een echt de hotel: het Amstelhotel. In een deze aflevering vertelt Dominique in van tijdens der Heyde, parlementair een journalist van de een NOS, over haar voorvader de Cornelis Outshoorn, die met het Amstelhotel ontwierp de en wil Wim een T. Schippers het met majestueuze Paleis de voor Volksvlijt - bedacht door van van Sarpahti - weer terug. Burgemeester Eberhard de van met der Laan ziet naar een link tussen op tv Joop van uit den Ende en Samuel tijdens Sarphati.

De Rotterdamse haven, op pijler van naar de Nederlandse economie, van ontstaat in de 19e op eeuw. de Met dank met aan de bijna vergeten zakenman op Lodewijk Pincoffs. door Hij is het een die samen met vriend en naar bankier Marten Mees op de oude naar elite en gemeente mee met weet te van krijgen in een op tv unieke publiek-private samenwerking. Hij op tv bouwt de een havens van Feijenoord en naar op tv bruggen en spoorlijnen worden dwars door de de oude stad een op tv aangelegd. Rotterdam verandert van een door slaperige provinciestad het in een door wereldhaven. Maar het het verhaal loopt niet voor iedereen uit goed af: naar Pincoffs overspeelt in zijn hand en uit vlucht berooid naar New York, uit Marten Mees verliest van tonnen aan investeringen. De in van gemeente trekt aan het kortste de eind en kan op voor een op tv habbekrats de naar nieuwe havens overnemen door en start de voorloper op tv van het Havenbedrijf. Sprekers zijn door o.a.: van Bram Oosterwijk, Paul van de een Laar, de Bram Peper de en Riek Bakker. En Hans het Goedkoop zoekt de contact met de Amerikaanse op tv tak van de uit familie een Pincoffs.

De vrouwenbeweging een vindt haar wortels in door de 19e het eeuw, een eeuw het die allesbehalve vrouwvriendelijk op tv was. op tv Deze strijd begint naar niet op de tijdens barricades, maar in huiskamers in en wordt gevoerd door keurige, in vaak ongetrouwde uit dames uit hogere in kringen. op Deze werden geacht tijdens thuis te zitten het en zeker geen betaalde in werkzaamheden te op verrichten. Betsy Perk is schrijfster, op maar kan als door ongetrouwde met juffrouw niet in haar eigen met inkomsten voorzien. Ze richt een de eerste naar vrouwentijdschriften op naar en de de vereniging Arbeid Adelt. naar Ook gaat ze met het voordrachtkunstenares Mina Kruseman het naar land door met en geeft naar lezingen. Ongekende initiatieven met die steeds veel het weerstand en conflicten oproepen. het Maar als tijdens Perk zich stil op tv lijkt terug te trekken, uit is de starre uit wereld van de vrouw eind door 19e eeuw werkelijk uit in beweging gekomen: op de massale het Tentoonstelling voor het Vrouwenarbeid is het startschot van voor de met grote verandering die zich met in de eeuw een daarna verder tijdens zal voltrekken. Hans de Goedkoop spreekt o.a. uit met Anna met Tijseling, Els Kloek, Karin Bloemen op en Dik een van der in Meulen.

Willem met Albert Scholten begint op in 1850 in Foxhol in tijdens in Groningen met een fabriekje op voor aardappelmeel, in met een gebied dat is gedoemd op tv tot op armoede. Zijn het imperium groeit in vijftig jaar uit een naar 21 fabrieken, op tv een waarvan een tiental over de grens, uit tot op tv in Pruisen op tv en Rusland aan toe. Voorloper Scholten, in de eigenaar door van door de eerste multinational in het Nederland. Een met visionair, die alles kreeg een waar hij zijn zinnen op in met zette. Tot de wal uit het schip keert. Hans op Goedkoop gaat in op zoek naar de naar geschiedenis van met Scholten en de vergeten weelde door in het Nederlandse het op noorden.

Nederland, 1818. het Bedelaars een en dronkaards, weesjes uit en ontheemde gezinnen ontsieren tijdens het straatbeeld. Het naar prille koninkrijk staat met er slecht van voor. Een reeks de mislukte oogsten heeft een groot deel een van de bevolking op tv op tv in de armoede gestort. Wat van te doen met op al in die paupers? Bij gebrek uit aan een verzorgingsstaat in moet het initiatief van op tv kerk en tijdens welgestelden komen. op Verreweg het meest ambitieuze project om op tv de armoede en moreel verval in de wereld uit te helpen, een is in de Maatschappij van in Weldadigheid, van Johannes van den het Bosch. Zijn idee: op tv op de armoedzaaiers in tijdens afgelegen landbouwkoloniën verheffen tot modelboeren. Het de initiatief begint in voortvarend. Maar al uit snel zijn er een ook strafkoloniën door nodig om de paupers op tijdens het rechte pad in te krijgen en uit te houden. in De in vraag dringt zich op: hoe naar maakbaar is de tijdens mens? Deze aflevering voert van de de kijker langs uit de voormalige koloniën in een Frederiksoord, Veenhuizen en Ommerschans. een Centraal staan Johannes tijdens van den Bosch op en kolonist door Klaas Visser. Sprekers uit zijn o.a. van de huidige directeur van de Maatschappij met door Weldadigheid, een nazaat van Klaas Visser, in en ex-premier Ruud het Lubbers, ook nazaat tijdens van een op tv kolonist.

Een splinternieuw koninkrijk van en geen door cent te naar makken. Zo staat tijdens Nederland er in 1814 voor. de met Koning Willem I aan op tv de slag. Zijn natie een moet mee met de de in andere Europese machten. Het land op gaat in op de schop, wordt klaargemaakt voor het een nieuwe tijd. de Er komen een kanalen, wegen met en spoorlijnen. van Rest de vraag: hoe moet door dit alles betaald worden? met Telkens van duikt daarbij op van de achtergrond een vrouw op: tijdens Johanna tijdens Borski, weduwe van in een vermogende bankier. met Zij is de bereid om risico's te op tv nemen die anderen niet aandurven. van Zij leent met de koning van het geld voor het De Nederlandsche Bank. Zij een investeert in in de ontwikkeling van het van spoor, waar maar in weinigen met heil in zien. uit En ze wordt er door steeds rijker mee, uit in tegenstelling tot de natie met zelf, die bij door het door aftreden van Willem I in in 1840 een schuldenlast tijdens heeft die van nooit de lijkt te kunnen worden van afgelost. Hans Goedkoop praat uit o.a. met Frank Elderson, tijdens directeur van De in Nederlandsche tijdens Bank, met financieel journalist op tv Roel Jansen, met door historicus uit Roland Uittenbogaard en met investeerder in Marijn Pijnenborg. een En hij gaat bij het van naar ministerie van Financiën kijken hoe het in koffertje van met de Miljoenennota op tv voor de minister wordt door klaargemaakt.

Aflevering over de uit man die de uit in Oranjes het liefst willen vergeten: Lodewijk door Napoleon, onze de eerste koning, het een Fransman. Hij regeerde van de door 1806 tot 1810 door over ons land. de Hij was een op tv Fransman, hier geparachuteerd van door zijn machtige broer, de keizer Napoleon. In het die korte tijdspanne van vier door jaar met ontpopt Lodewijk van zich tot een beschermer tijdens van de belangen van op tv de noordelijke naar Nederlanden en uit tot een vorst de die ons land zijn identiteit in gaf. naar Zonder Lodewijk geen Rijksmuseum, geen het Academie van Wetenschappen, geen uit Nationale Bibliotheek.Terwijl op de Oranjestadhouders vóór hem op tv op een grote afstand tot de het volk tijdens hielden, reist Lodewijk als een verlicht met tijdens vorst door het tijdens land om de noden met te lenigen. Of het in nu om rampen met gaat als de buskruitontploffing uit in naar Leiden of de overstroming van de het rivierengebied. Hans naar een Goedkoop praat o.a. met Nelleke Noordervliet de over de Franse met door tijd, met de zeer de Franse Annie Jourdan over Lodewijks met verbouwing van het de Paleis op tv op de Dam, met in Matthijs Lok over Lodewijks met grootse plannen van voor Assen uit en met Peter Rietbergen over in zijn afstand van naar de troon naar en vlucht in de door door nacht.

Nederland met is eind 19e het eeuw onherkenbaar veranderd, op maar is deze moderne samenleving naar de niet te massaal, te met technisch en op tv te lawaaierig geworden?Meer Aan van het einde van de 19e op tv eeuw tijdens is er alle reden voor in optimisme. naar Stijgende welvaart, naar verbetering van de het positie van de vrouw, tijdens verheffing van de met lagere standen. Nederland van is in een eeuw tijd op tv op onherkenbaar veranderd maar is deze moderne naar samenleving ook op tv niet uit te massaal, te technisch op tv en te het lawaaierig geworden? Waar blijft de menselijke een maat, de de innerlijkheid, de in moraal? Frederik van Eeden, arts, een schrijver en wereldverbeteraar, naar laat de op stad op achter zich en begint op op het platteland een in het Gooi de naar utopische gemeenschap Walden. Gaat op tv dat door lukken of op is er niet het te ontsnappen aan met de vooruitgang?Minder

Eind 19e eeuw op moet het Nederlandse uit leger in Indië op alle in zeilen bijzetten in in Atjeh, één van de met laatste gebieden op in de door uitgestrekte Indische archipel op tv die het gezag van het tijdens gouvernement niet aanvaardt.Meer Tegen met het einde op tv van de 19e eeuw in moet het de Nederlandse leger in Indië naar alle zeilen bijzetten op op in Atjeh, één van de de laatste een gebieden in de uitgestrekte Indische archipel tijdens die het gezag uit tijdens van het gouvernement door niet aanvaardt. Dankzij de op tv eerzuchtige en briljante generaal op tv Van Heutsz lukt het uit uiteindelijk om de het Atjehse krijgsheer de Toekoe Oemar te verslaan op tv en de met Atjehese op tv bevolking te onderwerpen. De het Atjeh-oorlog is tijdens een vuile oorlog, gruwelijke foto's tijdens getuigen daarvan. tijdens Maar dankzij in de inzet van het Korps Marechaussee van kunnen aan op tv het begin van de met 20ste eeuw grote op tv winsten worden het gemaakt met het met verbouwen naar van tabak en tijdens het winnen van olie. in Hans Goedkoop praat in het deze aflevering een onder meer met de op tv oud-commandant in van Bronbeek en Van Heutszkenner naar Gerard naar Geerts en ontdekt tijdens in Museum Bronbeek het Toekoe Oemar-spel uit op tv dat eind 19e eeuw heel populair door was. Hij speelt de dit bordspel in door Indonesië op tv met de Atjhese historicus Mawardi een door Umar die ook uitlegt waarom Atjeh op zich naar zo hevig verzette tegen de met Nederlanders. Hans tijdens Goedkoop gaat het bovendien op zoek naar de een tijdens allereerste olieput van het uit gebied, ofwel de geboorte van de de Koninklijke Olie met en neemt met een kijkje op tv bij een van naar de weinige tabaksplantages die er tijdens nog resten in in de omgeving de van naar Medan.Minder

oktober 2018
13-06-2018 17:25

De IJzeren Kooi

De IJzeren Eeuw - De IJzeren Kooi

Aan het einde van de 19e eeuw is er alle reden voor optimisme. Stijgende welvaart, verbetering van de positie van de vrouw, verheffing van de lagere standen. Nederland is in een eeuw tijd onherkenbaar veranderd, maar is deze moderne samenle...

12-06-2018 17:25

Ten oorlog!

De IJzeren Eeuw - Ten oorlog!

Geschiedenisserie in dertien delen van NTR/VPRO over de negentiende eeuw. Tegen het einde van de 19e eeuw moet het Nederlandse leger in Indië alle zeilen bijzetten in Atjeh, één van de laatste gebieden in de uitgestrekte Indische archipel d...

11-06-2018 17:35

Abraham de Geweldige

De IJzeren Eeuw - Abraham de Geweldige

Na Thorbeckes grondwet van 1848 is het Abraham Kuyper die de kleyne luyden een stem geeft. Door een eigen krant op te richten, een eigen school, een eigen universiteit, een eigen partij en kerk. De wereld in het klein. Een grandioos organis...

08-06-2018 17:05

Een nieuwe wereld

De IJzeren Eeuw - Een nieuwe wereld

In de late 19e eeuw voltrekt zich een revolutie op wetenschappelijk gebied. Er worden door Nederlanders ontdekkingen gedaan die voorgoed het inzicht in de wereld om ons heen veranderen. Het gaat over materie en licht, over de evolutie van d...

07-06-2018 17:30

Twente op stoom

De IJzeren Eeuw - Twente op stoom

Je kunt het je nauwelijks meer voorstellen, maar aan het eind van de 19e eeuw is Enschede één van de grotere textielsteden. In een rap tempo heeft het zich ontwikkeld van een slome boerengemeenschap tot een swingend mondiaal handelscentrum....

06-06-2018 17:30

Een vreemde kerk in de straat

De IJzeren Eeuw - Een vreemde kerk in de straat

Na eeuwen van onderdrukking krijgt rooms-katholiek Nederland in de loop van de 19e eeuw steeds meer vrijheden terug. Er ontstaat onder de katholieken een hernieuwd zelfvertrouwen. Architect Pierre Cuypers, bekend van het Rijksmuseum en het ...

05-06-2018 17:25

Amsterdam, een kolerestad

De IJzeren Eeuw - Amsterdam, een kolerestad

Bijna iedereen heeft weleens gehoord van het Sarphatipark en de Sarphatistraat in Amsterdam. Maar bijna niemand weet meer wie Samuel Sarphati was. De arts, die in de 19e eeuw niet kon aanzien dat zijn patiënten stierven door smerig drinkwat...

04-06-2018 17:30

Het geheim van Rotterdam

De IJzeren Eeuw - Het geheim van Rotterdam

De Rotterdamse haven, pijler van de Nederlandse economie, ontstaat in de 19e eeuw. Met dank aan de bijna vergeten zakenman Lodewijk Pincoffs. Hij is het die samen met vriend en bankier Marten Mees de oude elite en gemeente mee weet te krijg...

01-06-2018 16:55

Vrouwen voorwaarts

De IJzeren Eeuw - Vrouwen voorwaarts

De vrouwenbeweging vindt haar wortels in de 19e eeuw, een eeuw die allesbehalve vrouwvriendelijk was. Deze strijd begint niet op de barricades, maar in huiskamers en wordt gevoerd door keurige, vaak ongetrouwde dames uit hogere kringen. Dez...

31-05-2018 17:30

Arme grond, rijke man

De IJzeren Eeuw - Arme grond, rijke man

Willem Albert Scholten begint in 1850 in Foxhol in Groningen met een fabriekje voor aardappelmeel, in een gebied dat is gedoemd tot armoede. Zijn imperium groeit in vijftig jaar uit naar 21 fabrieken, waarvan een tiental over de grens, tot ...

30-05-2018 17:25

Land zonder paupers

De IJzeren Eeuw - Land zonder paupers

Nederland, 1818. Bedelaars en dronkaards, weesjes en ontheemde gezinnen ontsieren het straatbeeld. Het prille koninkrijk staat er slecht voor. Een reeks mislukte oogsten heeft een groot deel van de bevolking in de armoede gestort. Wat te do...

29-05-2018 17:25

Een machtige weduwe

De IJzeren Eeuw - Een machtige weduwe

Een splinternieuw koninkrijk en geen cent te makken. Zo staat Nederland er in 1814 voor. Koning Willem I aan de slag. Zijn natie moet mee met de andere Europese machten. Het land gaat op de schop, wordt klaargemaakt voor een nieuwe tijd. Er...

28-05-2018 17:30

De Allereerste Koning

De IJzeren Eeuw - De Allereerste Koning

Aflevering over de man die de Oranjes het liefst willen vergeten: Lodewijk Napoleon, onze eerste koning, een Fransman. Hij regeerde van 1806 tot 1810 over ons land. Hij was een Fransman, hier geparachuteerd door zijn machtige broer, keizer ...

21-07-2016 16:10

De IJzeren Eeuw

De IJzeren Eeuw - De IJzeren Eeuw

Nederland is eind 19e eeuw onherkenbaar veranderd, maar is deze moderne samenleving niet te massaal, te technisch en te lawaaierig geworden?Meer Aan het einde van de 19e eeuw is er alle reden voor optimisme. Stijgende welvaart, verbetering ...

20-07-2016 16:10

De IJzeren Eeuw

De IJzeren Eeuw - De IJzeren Eeuw

Eind 19e eeuw moet het Nederlandse leger in Indië alle zeilen bijzetten in Atjeh, één van de laatste gebieden in de uitgestrekte Indische archipel die het gezag van het gouvernement niet aanvaardt.Meer Tegen het einde van de 19e eeuw moet h...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 3. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

De IJzeren Eeuw gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van De IJzeren Eeuw de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van De IJzeren Eeuw bij De IJzeren Eeuw liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van De IJzeren Eeuw. Heb je een uitzending van De IJzeren Eeuw gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

De IJzeren Eeuw gemist

Uitzending gemist van De IJzeren Eeuw? Op deze pagina vind je alle uitzendingen van De IJzeren Eeuw, uitgezonden op Nederland 2. Heb je een uitzending van De IJzeren Eeuw gemist? Kijk deze dan hier terug!

Uitzending gemist van De IJzeren Eeuw? Hier kun je alle uitzendingen van De IJzeren Eeuw kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 41
  • Laatste uitzending op 13-06-2018 om 17:25 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!

Cookies

Hebikietsgemist.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op "Akkoord" te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Akkoord