Programma gemist?

Aan door het einde de van de 19e eeuw is er door alle in reden voor optimisme. Stijgende welvaart, van verbetering van de van positie in van de vrouw, van verheffing van de lagere standen. door Nederland is in van een eeuw tijd op onherkenbaar naar veranderd, maar is deze moderne het samenleving van ook niet op tv te massaal, te technisch en op tv te in lawaaierig geworden? Waar het blijft de menselijke maat, de in innerlijkheid, de de moraal? Frederik van Eeden, arts, de schrijver van en wereldverbeteraar, laat de stad met achter tijdens zich en begint van op het uit platteland in het Gooi met de utopische gemeenschap Walden. het Gaat op dat lukken of is naar er niet te op ontsnappen aan de op vooruitgang?

Geschiedenisserie in met dertien door delen van NTR/VPRO over op de negentiende eeuw. Tegen tijdens het einde van op tv de in 19e eeuw moet het Nederlandse van leger in Indië alle de zeilen bijzetten in door Atjeh, één van op het de laatste gebieden in van de uitgestrekte van Indische archipel die het gezag van naar het een gouvernement niet een aanvaardt. Dankzij de eerzuchtige en het briljante generaal uit Van Heutsz lukt het uiteindelijk op om de Atjehse in krijgsheer Toekoe het Oemar op te verslaan en naar de Atjehese bevolking te onderwerpen. met De uit Atjeh-oorlog is een in vuile oorlog, gruwelijke foto's getuigen daarvan. met Maar dankzij naar de inzet van uit het Korps Marechaussee kunnen uit aan het op tv begin van de de 20ste op eeuw grote winsten door worden gemaakt met door het verbouwen van op tabak en het met winnen van olie. tijdens Hans Goedkoop praat in deze aflevering met onder meer naar met de oud-commandant van de Bronbeek en een Van Heutszkenner Gerard door Geerts en op tv ontdekt in Museum naar Bronbeek het Toekoe Oemar-spel op dat eind op 19e eeuw heel een populair was. Hij speelt in dit bordspel naar in Indonesië met de op tv Atjhese historicus Mawardi in Umar die ook uitlegt het uit waarom Atjeh zich zo hevig van verzette tegen de de Nederlanders. tijdens Hans Goedkoop gaat bovendien op uit zoek naar de uit allereerste naar olieput van het gebied, ofwel met de tijdens geboorte van de Koninklijke Olie naar en neemt een uit kijkje de bij een van in de weinige tabaksplantages die er nog met met resten in de omgeving van de Medan.

Na van Thorbeckes grondwet van 1848 het is het een Abraham Kuyper die de kleyne door luyden de een stem door geeft. Door een eigen krant met op te richten, op een een eigen school, een eigen op tv universiteit, een eigen op partij en kerk. De wereld op in het het klein. op Een grandioos organisator met en uitvinder van een nieuwe het politiek, een die massa's aan tijdens zich weet te binden door tijdens politiek leiderschap. Maar zeker door niet geliefd naar bij iedereen. uit Kuyper krijgt tegenspel op van een cartoonist uit Groningen, op tv Albert Hahn, de die Kuyper op grove tijdens naar wijze neerzet en op zijn manier tijdens de massa uit wil met bespelen.

In naar de late 19e naar eeuw voltrekt zich een revolutie de op wetenschappelijk door gebied. Er op tv worden door Nederlanders naar ontdekkingen gedaan het die voorgoed het op inzicht in de wereld om ons de heen veranderen. de Het een gaat over materie en licht, van over de naar evolutie van de uit mens. De een revolutie begint met een een nieuw schooltype, bedacht in door staatsman naar Thorbecke. Zijn hbs, ofwel met Hogere Burger School, moet het vanaf 1864 een uit nieuwe mens voortbrengen, door mannen van die het land vooruit zullen tijdens helpen. Een van die uit hbs'ers is van Hendrik Lorentz, theoretisch van natuurkundige, wiens ideeën de de grote inspiratie het voor Einstein worden. naar Tijdgenoot met en ook hbs-leerling Eugène naar Dubois wordt de eerste wetenschapper uit die op op tv zoek gaat door naar de schakel tussen mens naar op tv en aap, zoals die wordt beschreven tijdens uit door Charles Darwin. Maar de waarom zijn de ideeën van een Dubois omstreden naar en op die van Lorentz niet? Hans uit Goedkoop praat onder met meer met de natuurkundigen naar van Robbert Dijkgraaf en Gerard 't met Hooft, zelf van winnaar van de Nobelprijs door voor natuurkunde. tijdens In Indonesië gaan we op het zoek op naar de vondsten van een Eugène Dubois op en vertelt paleontoloog John de uit Vos op tv in Naturalis over tijdens de worsteling van Dubois op tv om erkenning te krijgen de voor zijn uit ontdekking van de zogenaamde een tijdens Javamens.

Je kunt in het je nauwelijks op tv meer voorstellen, maar aan uit van het eind van de 19e uit eeuw is Enschede naar één van de uit grotere textielsteden. In een van rap door tempo heeft het zich een ontwikkeld van een slome de boerengemeenschap uit tot een swingend mondiaal handelscentrum. naar Presentator Hans op Goedkoop kruipt in een de huid van een in in 19e eeuwse wever. het Het blijkt een heftige tijdens ervaring, waar hij van in het de war raakt. van Zijn de textielbaronnen, door van uit wie Gerrit Jan van uit Heek de in grootste is, uitbuiters van of toch een weldoeners? En hoe van gaan de achterkleinkinderen naar nu met de erfenis om? In het Hengelo het gaat Stork stoommachines uit fabriceren. Met in veel succes. Waarom heeft Stork het meer door oog voor zijn op tv mensen in de fabriek? In deze de aflevering is schrijver op op tv Jaap Scholten lovend over zijn voorouders. tijdens Hij kan zich uit nu nog druk in maken over Gerrit in in Bennink, de socialist die de op Storken van 'geraffineerde uitzuigers' noemde en in voor straf moest naar brommen.

Na tijdens eeuwen van onderdrukking de krijgt rooms-katholiek naar Nederland in de loop van de op tv 19e eeuw steeds op het meer vrijheden terug. Er een ontstaat onder de door katholieken een hernieuwd zelfvertrouwen. Architect in Pierre Cuypers, de bekend een van het Rijksmuseum en het Amsterdamse van Centraal Station, speelt in een met cruciale rol bij het vormgeven door van dat nieuwe een zelfbewustzijn. uit Hij voert, samen met schrijver de Alberdingk in Thijm, een masterplan uit. Katholiek op tv Nederland op komt weer op de kaart van op tv te staan, letterlijk door het middel van gebouwen. door Tot grote weerzin van een andersdenkenden.

Bijna tijdens iedereen heeft uit weleens gehoord van het Sarphatipark naar en de Sarphatistraat van in Amsterdam. Maar op tv bijna niemand weet meer uit wie Samuel Sarphati naar was. het De arts, die in de door 19e in eeuw niet kon aanzien naar dat het zijn patiënten stierven door naar smerig drinkwater en ziektes op als in cholera. Sarphatie bedenkt de poep- en op vuilnisophaaldienst, start van een broodfabriek tijdens voor de armen in de het tijdens stad en wil van Amsterdam weer een een stad met het in grandeur en stijl maken. van Zo komt naar hij met een plan een voor een echt in hotel: het Amstelhotel. het In deze aflevering tijdens vertelt Dominique van op tv der Heyde, parlementair journalist van van de NOS, op over haar voorvader van Cornelis Outshoorn, tijdens die het Amstelhotel op tv ontwierp en wil Wim T. door Schippers op het majestueuze Paleis voor Volksvlijt op - bedacht door de Sarpahti - weer op terug. Burgemeester Eberhard tijdens op tv van der Laan ziet een een link de tussen Joop van den Ende naar en door Samuel Sarphati.

De tijdens Rotterdamse haven, van pijler van de de Nederlandse economie, ontstaat in de 19e van de eeuw. Met dank aan de de bijna in vergeten zakenman Lodewijk Pincoffs. Hij is tijdens een het die samen met op tv vriend en bankier Marten met Mees de op oude elite op en gemeente mee weet tijdens te krijgen in een unieke een publiek-private tijdens samenwerking. Hij bouwt de tijdens havens van Feijenoord naar en bruggen uit en spoorlijnen worden dwars door het de oude in stad aangelegd. naar Rotterdam verandert van op een slaperige provinciestad op tv in een met wereldhaven. Maar het de verhaal loopt niet uit voor iedereen goed af: Pincoffs overspeelt een zijn hand naar en vlucht berooid naar met New York, Marten tijdens Mees verliest op tv tonnen aan investeringen. De naar gemeente trekt aan op het kortste eind een en kan voor van een tijdens habbekrats de nieuwe havens naar overnemen en start naar de op tv voorloper van het Havenbedrijf. met Sprekers zijn o.a.: Bram uit Oosterwijk, Paul van het de het Laar, Bram Peper en een Riek Bakker. in En Hans Goedkoop zoekt contact van met de Amerikaanse tak tijdens van de familie de het Pincoffs.

De op vrouwenbeweging vindt haar wortels op tv in op de 19e eeuw, tijdens een eeuw die een allesbehalve vrouwvriendelijk was. het Deze strijd begint naar niet op de barricades, door maar in huiskamers en wordt een gevoerd door in keurige, uit vaak ongetrouwde dames uit het hogere kringen. op tv Deze werden geacht thuis te het zitten en zeker tijdens geen betaalde werkzaamheden te de verrichten. Betsy Perk door door is schrijfster, maar het kan als ongetrouwde juffrouw tijdens niet in met haar eigen inkomsten op voorzien. Ze richt de eerste vrouwentijdschriften naar op een en de het vereniging Arbeid Adelt. Ook gaat ze op met voordrachtkunstenares Mina met Kruseman het land tijdens door en op tv geeft lezingen. Ongekende naar initiatieven die een steeds veel weerstand en conflicten in met oproepen. Maar als met Perk zich stil het lijkt terug te trekken, is de de starre wereld van op de naar vrouw eind de 19e eeuw werkelijk in een beweging gekomen: op de massale Tentoonstelling voor de Vrouwenarbeid is het startschot voor in de de grote verandering die zich in uit de eeuw door daarna uit verder zal voltrekken. Hans Goedkoop het spreekt o.a. van met Anna Tijseling, Els Kloek, het op Karin Bloemen en Dik van uit der een Meulen.

Willem met Albert Scholten begint in 1850 op in Foxhol tijdens in Groningen met een op tv fabriekje voor op tv aardappelmeel, in in een gebied dat het is gedoemd tot armoede. het Zijn imperium groeit in de vijftig jaar uit van met naar 21 fabrieken, door waarvan een tiental over het de grens, tot in in Pruisen uit en Rusland aan tijdens toe. Voorloper Scholten, de eigenaar op van van de eerste multinational het in Nederland. Een door visionair, die alles kreeg waar tijdens hij zijn zinnen op op zette. Tot de in wal het tijdens schip keert. tijdens Hans Goedkoop gaat een op zoek naar de de geschiedenis van Scholten door en de naar vergeten weelde in met het Nederlandse naar noorden.

Nederland, op 1818. Bedelaars en dronkaards, weesjes de en de ontheemde gezinnen ontsieren de het straatbeeld. Het met prille koninkrijk het staat er slecht voor. door Een reeks naar mislukte oogsten heeft het een groot deel van de de bevolking in de een armoede tijdens gestort. Wat te doen met door al die paupers? Bij door gebrek aan een een verzorgingsstaat moet het tijdens initiatief van op tv kerk met en welgestelden komen. een Verreweg het meest ambitieuze tijdens project om armoede en van moreel door verval de wereld uit te helpen, de is tijdens de Maatschappij van Weldadigheid, tijdens van Johannes van den tijdens Bosch. Zijn op idee: de armoedzaaiers in op een afgelegen landbouwkoloniën verheffen tot modelboeren. tijdens Het initiatief begint uit voortvarend. tijdens Maar al snel door zijn er ook strafkoloniën nodig met om de paupers op door het rechte met pad te krijgen en naar te in houden. De vraag tijdens dringt zich op op: hoe maakbaar is de een mens? Deze op tv aflevering voert de kijker tijdens langs de tijdens voormalige koloniën in naar Frederiksoord, Veenhuizen en tijdens Ommerschans. Centraal een staan Johannes van den met Bosch en kolonist door Klaas Visser. Sprekers zijn een o.a. de huidige directeur met naar van de Maatschappij Weldadigheid, een nazaat op tv van Klaas Visser, op en ex-premier Ruud in Lubbers, ook met nazaat van een op kolonist.

Een splinternieuw naar koninkrijk en geen cent tijdens in te makken. Zo de staat Nederland er in 1814 voor. in Koning door Willem I van aan de slag. uit Zijn natie moet mee met de van andere van Europese machten. Het land de gaat op de schop, met wordt klaargemaakt voor een naar een nieuwe tijd. Er uit komen kanalen, wegen op tv en spoorlijnen. door Rest de vraag: hoe moet dit in alles met betaald worden? Telkens duikt daarbij uit op de achtergrond naar op tv een vrouw op: Johanna op Borski, weduwe van uit een vermogende bankier. Zij is het bereid om tijdens risico's te nemen van die uit anderen niet aandurven. Zij leent de door koning op het geld voor De uit Nederlandsche Bank. Zij investeert uit in de ontwikkeling de van het het spoor, waar maar naar weinigen heil op in zien. En in ze wordt er de steeds rijker mee, uit in tegenstelling tot de natie het zelf, die op tv bij het aftreden van het Willem I in met de 1840 een schuldenlast heeft die het nooit met lijkt te kunnen met worden afgelost. Hans op tv Goedkoop praat o.a. de met Frank Elderson, uit directeur van De naar Nederlandsche Bank, met financieel uit journalist Roel Jansen, van met historicus Roland Uittenbogaard en op tv met investeerder in Marijn het Pijnenborg. En hij gaat bij uit het met ministerie van Financiën kijken een hoe het koffertje uit met de Miljoenennota van voor de minister wordt met klaargemaakt.

Aflevering het over de de man die de uit Oranjes het liefst in willen vergeten: Lodewijk Napoleon, onze eerste op koning, een een Fransman. Hij regeerde van naar 1806 tot op tv 1810 over ons land. een door Hij was een Fransman, hier geparachuteerd de de door zijn machtige broer, keizer de Napoleon. In van die korte tijdspanne uit van vier jaar ontpopt tijdens Lodewijk zich tot van een beschermer het van de belangen van de de noordelijke in Nederlanden en op tot een vorst die ons met land op tv zijn identiteit gaf. Zonder Lodewijk geen de Rijksmuseum, geen Academie met van Wetenschappen, geen tijdens tijdens Nationale Bibliotheek.Terwijl de Oranjestadhouders vóór uit hem een naar grote afstand tot door het volk hielden, tijdens reist Lodewijk tijdens als een verlicht vorst op tv door het uit land om de noden te het lenigen. het Of het nu om op rampen gaat als de buskruitontploffing met in Leiden op of de overstroming de van het rivierengebied. Hans naar Goedkoop op tv praat o.a. met Nelleke Noordervliet het over de Franse naar van tijd, met de zeer Franse Annie op tv de Jourdan over Lodewijks verbouwing van het in door Paleis op de Dam, met Matthijs een Lok een over Lodewijks grootse plannen voor het Assen en met tijdens Peter Rietbergen over in zijn afstand tijdens van de troon met en vlucht in de op tv tijdens nacht.

Nederland is eind naar op tv 19e eeuw onherkenbaar veranderd, op maar is deze moderne van samenleving niet te op tv massaal, te technisch uit en te lawaaierig tijdens geworden?Meer Aan tijdens het einde van van de 19e eeuw is op tv er alle reden een voor optimisme. Stijgende met welvaart, verbetering van tijdens de positie van van de vrouw, naar verheffing van de de lagere standen. Nederland het is in naar een eeuw tijd een onherkenbaar veranderd maar is van deze moderne samenleving uit ook niet te massaal, te het technisch en te het met lawaaierig geworden? Waar op blijft de menselijke uit maat, de innerlijkheid, de met moraal? Frederik van met Eeden, arts, schrijver en het wereldverbeteraar, op laat de stad de achter zich en begint op het het platteland in het de Gooi de tijdens utopische gemeenschap Walden. van Gaat dat lukken of naar is een er niet in te ontsnappen aan de een vooruitgang?Minder

Eind 19e eeuw door moet het tijdens Nederlandse leger in het Indië alle naar zeilen bijzetten het in Atjeh, één van de uit laatste gebieden in in de uitgestrekte Indische archipel van in die het gezag van het naar gouvernement niet aanvaardt.Meer van Tegen het einde van van de 19e een eeuw moet het Nederlandse de leger in Indië op tv uit alle zeilen bijzetten in Atjeh, één tijdens van de laatste naar gebieden in de met uitgestrekte tijdens Indische archipel die een het gezag van het het gouvernement niet aanvaardt. Dankzij op tijdens de eerzuchtige en briljante generaal naar Van met Heutsz lukt het uiteindelijk de om de Atjehse krijgsheer Toekoe door Oemar te verslaan naar door en de Atjehese bevolking te de onderwerpen. De Atjeh-oorlog is door een vuile naar oorlog, met gruwelijke foto's getuigen daarvan. uit Maar dankzij met de inzet van het van Korps Marechaussee kunnen in aan het begin van van de 20ste in eeuw grote winsten de worden gemaakt een met het verbouwen van door tabak en het winnen met van olie. Hans in Goedkoop praat in een deze aflevering in onder meer met de uit oud-commandant van een Bronbeek en een Van Heutszkenner Gerard Geerts en met ontdekt in Museum Bronbeek in op tv het Toekoe Oemar-spel dat eind een 19e eeuw heel populair een was. Hij door speelt dit bordspel door in tijdens Indonesië met de de Atjhese historicus Mawardi Umar die ook van uitlegt naar waarom Atjeh zich zo van hevig verzette tegen de de Nederlanders. Hans Goedkoop de gaat op bovendien op zoek naar de de allereerste uit olieput van het het gebied, ofwel de geboorte een van met de Koninklijke Olie en neemt een naar uit kijkje bij een van met de weinige tabaksplantages die tijdens er nog resten tijdens in de in omgeving van de Medan.Minder

augustus 2018
13-06-2018 17:25

De IJzeren Kooi

De IJzeren Eeuw - De IJzeren Kooi

Aan het einde van de 19e eeuw is er alle reden voor optimisme. Stijgende welvaart, verbetering van de positie van de vrouw, verheffing van de lagere standen. Nederland is in een eeuw tijd onherkenbaar veranderd, maar is deze moderne samenle...

12-06-2018 17:25

Ten oorlog!

De IJzeren Eeuw - Ten oorlog!

Geschiedenisserie in dertien delen van NTR/VPRO over de negentiende eeuw. Tegen het einde van de 19e eeuw moet het Nederlandse leger in Indië alle zeilen bijzetten in Atjeh, één van de laatste gebieden in de uitgestrekte Indische archipel d...

11-06-2018 17:35

Abraham de Geweldige

De IJzeren Eeuw - Abraham de Geweldige

Na Thorbeckes grondwet van 1848 is het Abraham Kuyper die de kleyne luyden een stem geeft. Door een eigen krant op te richten, een eigen school, een eigen universiteit, een eigen partij en kerk. De wereld in het klein. Een grandioos organis...

08-06-2018 17:05

Een nieuwe wereld

De IJzeren Eeuw - Een nieuwe wereld

In de late 19e eeuw voltrekt zich een revolutie op wetenschappelijk gebied. Er worden door Nederlanders ontdekkingen gedaan die voorgoed het inzicht in de wereld om ons heen veranderen. Het gaat over materie en licht, over de evolutie van d...

07-06-2018 17:30

Twente op stoom

De IJzeren Eeuw - Twente op stoom

Je kunt het je nauwelijks meer voorstellen, maar aan het eind van de 19e eeuw is Enschede één van de grotere textielsteden. In een rap tempo heeft het zich ontwikkeld van een slome boerengemeenschap tot een swingend mondiaal handelscentrum....

06-06-2018 17:30

Een vreemde kerk in de straat

De IJzeren Eeuw - Een vreemde kerk in de straat

Na eeuwen van onderdrukking krijgt rooms-katholiek Nederland in de loop van de 19e eeuw steeds meer vrijheden terug. Er ontstaat onder de katholieken een hernieuwd zelfvertrouwen. Architect Pierre Cuypers, bekend van het Rijksmuseum en het ...

05-06-2018 17:25

Amsterdam, een kolerestad

De IJzeren Eeuw - Amsterdam, een kolerestad

Bijna iedereen heeft weleens gehoord van het Sarphatipark en de Sarphatistraat in Amsterdam. Maar bijna niemand weet meer wie Samuel Sarphati was. De arts, die in de 19e eeuw niet kon aanzien dat zijn patiënten stierven door smerig drinkwat...

04-06-2018 17:30

Het geheim van Rotterdam

De IJzeren Eeuw - Het geheim van Rotterdam

De Rotterdamse haven, pijler van de Nederlandse economie, ontstaat in de 19e eeuw. Met dank aan de bijna vergeten zakenman Lodewijk Pincoffs. Hij is het die samen met vriend en bankier Marten Mees de oude elite en gemeente mee weet te krijg...

01-06-2018 16:55

Vrouwen voorwaarts

De IJzeren Eeuw - Vrouwen voorwaarts

De vrouwenbeweging vindt haar wortels in de 19e eeuw, een eeuw die allesbehalve vrouwvriendelijk was. Deze strijd begint niet op de barricades, maar in huiskamers en wordt gevoerd door keurige, vaak ongetrouwde dames uit hogere kringen. Dez...

31-05-2018 17:30

Arme grond, rijke man

De IJzeren Eeuw - Arme grond, rijke man

Willem Albert Scholten begint in 1850 in Foxhol in Groningen met een fabriekje voor aardappelmeel, in een gebied dat is gedoemd tot armoede. Zijn imperium groeit in vijftig jaar uit naar 21 fabrieken, waarvan een tiental over de grens, tot ...

30-05-2018 17:25

Land zonder paupers

De IJzeren Eeuw - Land zonder paupers

Nederland, 1818. Bedelaars en dronkaards, weesjes en ontheemde gezinnen ontsieren het straatbeeld. Het prille koninkrijk staat er slecht voor. Een reeks mislukte oogsten heeft een groot deel van de bevolking in de armoede gestort. Wat te do...

29-05-2018 17:25

Een machtige weduwe

De IJzeren Eeuw - Een machtige weduwe

Een splinternieuw koninkrijk en geen cent te makken. Zo staat Nederland er in 1814 voor. Koning Willem I aan de slag. Zijn natie moet mee met de andere Europese machten. Het land gaat op de schop, wordt klaargemaakt voor een nieuwe tijd. Er...

28-05-2018 17:30

De Allereerste Koning

De IJzeren Eeuw - De Allereerste Koning

Aflevering over de man die de Oranjes het liefst willen vergeten: Lodewijk Napoleon, onze eerste koning, een Fransman. Hij regeerde van 1806 tot 1810 over ons land. Hij was een Fransman, hier geparachuteerd door zijn machtige broer, keizer ...

21-07-2016 16:10

De IJzeren Eeuw

De IJzeren Eeuw - De IJzeren Eeuw

Nederland is eind 19e eeuw onherkenbaar veranderd, maar is deze moderne samenleving niet te massaal, te technisch en te lawaaierig geworden?Meer Aan het einde van de 19e eeuw is er alle reden voor optimisme. Stijgende welvaart, verbetering ...

20-07-2016 16:10

De IJzeren Eeuw

De IJzeren Eeuw - De IJzeren Eeuw

Eind 19e eeuw moet het Nederlandse leger in Indië alle zeilen bijzetten in Atjeh, één van de laatste gebieden in de uitgestrekte Indische archipel die het gezag van het gouvernement niet aanvaardt.Meer Tegen het einde van de 19e eeuw moet h...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 3. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

De IJzeren Eeuw gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van De IJzeren Eeuw de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van De IJzeren Eeuw bij De IJzeren Eeuw liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van De IJzeren Eeuw. Heb je een uitzending van De IJzeren Eeuw gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

De IJzeren Eeuw gemist

Uitzending gemist van De IJzeren Eeuw? Op deze pagina vind je alle uitzendingen van De IJzeren Eeuw, uitgezonden op Nederland 2. Heb je een uitzending van De IJzeren Eeuw gemist? Kijk deze dan hier terug!

Uitzending gemist van De IJzeren Eeuw? Hier kun je alle uitzendingen van De IJzeren Eeuw kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 41
  • Laatste uitzending op 13-06-2018 om 17:25 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!

Cookies

Hebikietsgemist.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op "Akkoord" te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Akkoord