Programma gemist?

In van zijn nieuwe boek Tegen op tv de Stroom een laat voormalig tijdens minister van Justitie, Ernst Hirsch Ballin, uit aan de op hand tijdens van strijdbare namen uit met de geschiedenis zien wat politieke op uit moed is.Meer In zijn de nieuwe boek de Tegen de Stroom laat voormalig in minister van Justitie, Ernst uit Hirsch Ballin, de aan de hand van op tv strijdbare namen uit naar de geschiedenis naar zien wat van politieke moed de is. Het is een wake-upcall die een naar ertoe dient ons met bewust te maken het van onze onachtzaamheid op of onwil om onrecht en kwaad het onder ogen naar te zien. In van De Nieuwe Wereld door spreekt Colet van van der Ven met hem een over van moreel leiderschap, het op belang van mensen die tegen met tijdens de stroom in durven gaan het en zijn kijk tijdens op het publieke uit debat in Nederland. Is op tv tijdens verharding noodzakelijk voor naar een eerlijk debat of naar is het een teken van de op verval? Kan er de sprake zijn van een op wij wanneer op tv de politiek leiders het het verschil als het leidraad nemen zonder te op verbinden? Hirsch tijdens Ballin spreekt zich uit door tegen de verheerlijking van naar een monoculturele samenleving, waarin door het nieuwkomers als de vreemde op ander worden de weggezet.Minder

De op spraakmakende Tjechische econoom Tomáš met Sedlácek was als van twintiger al adviseur tijdens van in Vaclav Havel en is naar door de tijdens Yale Economic Review uitgeroepen in tot een van de spannendste de denkers tijdens in de economie.Meer met De spraakmakende Tjechische naar econoom Tomáš Sedlácek was in als tijdens twintiger al adviseur in van Vaclav Havel en is de door de Yale de Economic Review door uitgeroepen tot naar een van de spannendste denkers in uit naar de economie. Met een zijn boek De economie van goed het een en kwaad, over de de zoektocht naar economische zingeving, werd op hij wereldberoemd. tijdens Om de overtuigingen tijdens die aan op tv de economie ten uit grondslag liggen te op begrijpen, is hij wars een van hokjesdenken op tv en gaat tijdens hij te rade bij mythen, op tv religie, de literatuur en film. op Hij kijkt naar het Gilgamesj-epos, tijdens het Oude Testament, Adam met Smith en met de consumptiedrang van de in Fight Club. Want op tv eigenlijk op tv gaat de economie over het niets meer of minder naar dan de vraag naar over goed en het kwaad. Colet van uit der van Ven gaat met hem op in gesprek het over deze ketterse stelling en door de ziel door van de uit economie.Minder

Met door psychiater en emeritus met hoogleraar aan de UvA, Jan het naar Swinkels, stellen we een in diagnose van de tijdens mentale staat naar waarin Nederland verkeert.Meer Met: Met op tv psychiater en door emeritus hoogleraar aan de UvA, de Jan Swinkels, stellen met we met een diagnose van de mentale door staat waarin uit Nederland verkeert. Onze op tv maakbare de samenleving heeft veel goeds opgeleverd, maar op een groeiend met aantal mensen kan op de tijdens druk niet meer aan. De in Wereldgezondheidsorganisatie WHO verwacht dat met depressiviteit rond tijdens 2020 volksziekte nummer tijdens 1 zal zijn. Hoe de zijn we er uit aan toe? de Daarover praten we in met Jan met Swinkels die met ruim vijfendertig jaar heeft naar gewerkt met depressieve een en kwetsbare door patiënten. * De jongste generatie is het de eerste met die in opgroeit met de door volledige vanzelfsprekendheid van de social media. Talloze met online vrienden, volgers en likers, door maar zijn jongeren echt een nooit meer eenzaam de of is dat met een illusie? We naar bespreken het met naar een Kaouthar Darmoni, universitair docent Media & de Gender en tijdens Chantal Suissa, het hoofdredacteur van Nieuwwij.nl. * In een I tijdens Have A op tv Dream elke week een bevlogen speech. op tv in Deze week van Naema Tahir, mensenrechten-jurist op en columnist door van dagblad Trouw. De op tv muziek is van met singer-songwriter Roos tijdens Blufpand.Minder

Claartje tijdens Kruijff was jarenlang werkzaam het als organisatie-psycholoog in de uit Londense City, het door op tv hart van de financiële wereld, het tot ze zich in realiseerde dat ze in diepgang miste.Meer Claartje Kruijff de van was jarenlang werkzaam als op tv organisatie-psycholoog in op de Londense City, het hart van de de financiële wereld, naar tot van ze zich realiseerde van dat ze diepgang miste en op op tv geen antwoorden vond op haar levensvragen. in Een carrièreswitch volgde door en ze uit maakte tijdens van haar eeuwige in zoektocht naar zin haar beroep. Kruijff met in werd predikant en schreef er een een in boek over: Leegte achter op de dingen. van Een gesprek over naar zin en zijn. het Is er in een land vol het boze en het beledigde burgers een nog sprake van respect? op tv Hoe cultiveren we naar het 'herbergzame uit meningsverschil'? Daarover laten Rik Torfs, door rector uit magnificus van de met KU Leuven op tv en Sylvana Simons, ambassadeur van de in een Respect-movement hun licht schijnen. van In I Have A op tv Dream op tv elke week een bevlogen speech. een Deze week columnist het en opiniemaker Stephan uit Sanders.Minder

De economie is de een veel te belangrijk om op aan één theorie, het neoliberalisme, op over van te laten, naar vindt Irene van Staveren, hoogleraar door pluralistische door ontwikkelingseconomie aan de Erasmus de Universiteit.Meer Met: het De economie is het veel te belangrijk om aan één naar theorie, het neoliberalisme, in over naar te laten, vindt Irene op tv van Staveren, door hoogleraar pluralistische tijdens ontwikkelingseconomie aan de Erasmus Universiteit en naar de lid van het Sustainable Finance Lab. in In haar pasverschenen met boek 'Wat wij op tv kunnen met leren van economen uit die (bijna) niemand meer het leest' tijdens houdt zij een hartstochtelijk pleidooi een voor op een duurzame economie. Een gesprek over door ethiek, op tv het testosteroneffect en de noodzaak op tv tot op tv verandering van de financiële met sector. van * Woensdag 6 april gaan we het het naar de stembus op tv voor het referendum over het in associatieverdrag van door de EU met Oekraïne. de In DNW-Opinie door praten we in over mensenrechten en uit de rol van de uit kerken in uit de Oekraïne. Welke consequenties naar heeft een nee? En van hoe solidair uit zijn 'wij' Nederlanders nog? Karin in van de den Broeke, synodevoorzitter van een de Protestantse van Kerk en Heleen Zorgdrager, hoogleraar in met systematische theologie en een ook docerend aan de universiteit op tv in Oekraïne, laten met hun licht naar erover schijnen. op * In I Have a Dream, op aan naar het begin van tijdens de maand van de op tv filosofie, is het van de beurt aan van stand-upfilosoof en cabaratier Laura in van Dolron. De de muziek het is van singer-songwrtiter Rajae van el door Mouhandiz.Minder

Op op tv Eerste Paasdag is uit Nico ter Linden met te gast. met Meer dan een halve eeuw van was hij het zielzorger in ziekenhuizen een en gevangenissen, predikant op het tijdens naar platteland en in de naar Westerkerk te Amsterdam.Meer uit Op Eerste van Paasdag is Nico ter van Linden te gast. Meer op dan een halve eeuw door was uit hij zielzorger van in ziekenhuizen en gevangenissen, predikant op met het platteland de en in de de Westerkerk te Amsterdam. de Faam naar verwierf hij met zijn zes door delen 'Het verhaal gaat...' naar een waarin hij bijbelse verhalen opnieuw op tv toegankelijk maakte voor de een breed, het geseculariseerd publiek. In zijn pas een verschenen van boek 'En de dan nog dit' maakt hij tijdens de op balans op van zijn theologische en een pastorale leven. Hoe de op tv heeft zijn eigen geloof zich in van al die jaren met ontwikkeld? Waar heeft met hij afscheid tijdens van genomen, op tv wat ging onderweg door verloren en wat een heeft hij verworven? Europa van is verdeeld van tot op het van bot en tobt met vluchtelingen van die een veilig een heenkomen het zoeken. Nationalisme steekt uit opnieuw de uit kop op. En terrorisme is een op niet weg te op denken realiteit op tv geworden. Welk leiderschap is van uit vereist om Europa in goede banen met te uit leiden? Welke de waarden bepalen de van koers? Kan moreel leiderschap zonder van offers? Daarover gaan naar Joris Vercammen, uit aartsbisschop van de Oud-Katholieke kerk, met de en Manuela Kalsky, hoogleraar met Schillebeeckx, leerstoel voor Theologie & de Samenleving, van met elkaar in gesprek. uit In I Have een A Dream de deze week op Henk Leegte, predikant op tv van de Doopsgezinde het Gemeente in Amsterdam.Minder

Schrijver op tv Robert Vuijsje is beroemd en uit berucht vanwege tijdens zijn bekroonde door boek 'Alleen maar nette een mensen'.Meer uit Schrijver Robert Vuijsje tijdens is beroemd en berucht vanwege zijn op bekroonde op tv boek 'Alleen maar nette een mensen'. op Zijn spraakmakende serie interviews met oude tijdens in en nieuwe Nederlanders in de Volkskrant naar vormde tijdens de basis van het zijn nieuwe door boek Kaaskoppen. Het thema daarin is naar erbij horen een in Nederland. de Als jood tijdens weet Vuijsje wat het op betekent er niet bij te in horen. de Wanneer ben je een 'echte' naar Nederlander? met Welke rol speelt afkomst tijdens daarin? Het de is de hoogste tijd met dat oude en het nieuwe kaaskoppen zich naar thuis van voelen in ons land! naar Steeds luider klinkt de roep van het om een neutrale overheid. Moet God op tv verdwijnen op tv achter de voordeur? In van DNW-opinie de praten we erover met panelleden de Rik op tv Torfs, rector van de Katholieke Universiteit op Leuven en Boris door van der Ham, de voorzitter door van het Humanistisch Verbond. Deze een week in uit I Have A op tv Dream het een heel bijzondere speech van Mahmoud op Tighouadini. In zijn in tienerjaren met radicaliseerde hij in en op de operatietafel op zag hij het met licht en veranderde hij van radicaal.Minder

Miljoenen Syriërs zijn het uit hun land ontvlucht voor met het oorlogsgeweld. van Enkelen van hen vonden een veilig op heenkomen naar in Nederland. op tv Wie gaan er schuil achter uit deze vluchtelingen?Meer Miljoenen Syriërs met zijn hun land op tv ontvlucht voor het op tv oorlogsgeweld. uit Enkelen van hen vonden van een veilig heenkomen in in Nederland. Wie van gaan er schuil achter uit deze vluchtelingen? het Welke talenten hebben ze, naar de wat willen ze voor Nederland de betekenen? Sarah Akili naar is het journalist voor o.a. de Een Vandaag en volgt de de ontwikkelingen in het met Midden-Oosten tijdens op de voet. het Mohammed Badran is student culturele antropologie op door aan de VU. uit Hij heeft een het vrijwilligersorganisatie met enkele op tv Syriërs opgezet om iets voor de Nederland terug door te doen. met Riham Kisso studeert rechten op tv in Groningen en naar wil terug op als ze iets goeds kan op doen voor in haar vaderland. Omar Najem is naar kaakchirurg en hoopt op zijn beroep ook de met in Nederland te kunnen op uitoefenen. Onze wereldburger is de uit met dertienjarige Rasha al Hosein. In Letter op & Geest, in het katern van uit dagblad Trouw, naar schrijft ze een ontroerende brief door over haar tijdens vader. En ze verlangt op tijdens ernaar op een dag van terug te keren naar Syrië, een een land tijdens waar ze heel trots uit in op is. Deze week in het I Have a uit Dream schrijfster Daad Kajo. op Ze werd in tijdens 1973 geboren in in een christelijk op Assyrisch milieu in Syrië. een In 1999 in kwam op Daad naar Nederland en werd naar verliefd de op onze taal. In van 2013 debuteerde ze met haar in door roman De verleider naar van Damascus, over naar het gif van de dubbele seksuele op tv moraal. Kajo spreekt de op tv haar droom uit voor het Syrië.Minder

Kunnen we op tv in door tijden zonder God nog dankbaar in zijn? Een gesprek het over dankbaarheid en een het grote met belang van de geesteswetenschappen van voor onze samenleving een met Paul van Tongeren.Meer met In een het tijd van waarin klagen tot kunst verheven is, met is het met moedig om op over dankbaarheid te spreken. van Paul van Tongeren, tijdens hoogleraar wijsgerige ethiek aan van de Radboud met Universiteit op tv in Nijmegen, heeft aan de deze deugd zijn in afscheidsrede gewijd. uit Kunnen we in tijden met zonder God nog dankbaar uit zijn en wie door is dan het de adres van die dankbaarheid? met Een gesprek tijdens over dankbaarheid en het van op tv grote belang van op de geesteswetenschappen voor onze samenleving. * van met Religieuze minderheden in het Midden-Oosten van hebben het steeds moeilijker. in Vrijwel dagelijks bereiken met ons zorgelijke berichten op tv in over hun positie in de samenleving. op In Nederland tijdens is de Raad de van Kerken naar een campagne gestart om met meer aandacht een te vragen voor christenvervolging in uit Irak een en Syrië. In Marrakesh kwamen van 300 islamitische tijdens rechtsgeleerden op voor de op rechten van minderheden. met Remonstrants theoloog Tom de Mikkers en door arabiste en door juriste Laila al-Zwaini laten door hun licht erover schijnen. van uit * Deze week in I have een het a dream Nadia de Zerouali, bekend van Melk en Dadels, op tv in haar bekroonde kookboek. De muziek is op van The African het door Mama's & Leoni Jansen. de Zij toeren door uit Nederland met de Graceland, het beroemde in album van Paul met Simon en Lady Black in Mombazo.Minder

Colet naar van der Ven en Johan naar Fretz ontvangen naar zinzoekers, praktische idealisten en tijdens bevlogen de dromers.

Petra naar Stienen, schrijver, arabiste tijdens en senator voor D'66, ontvangt door een in maart de Aletta Jacobsprijs 2016.Meer het Petra Stienen, van schrijver, arabiste uit en senator in voor D'66, ontvangt in maart de op Aletta Jacobsprijs door 2016 op tv als erkenning voor haar 'vermogen tijdens de de stem van vrouwen, binnen en op tv buiten op tv Nederland, via haar het werk door te geven en te door versterken'. Colet van tijdens der Ven praat op tv naar met haar over geloof als moreel van kompas, haar uit bewondering voor de door Canadese premier Justin op Trudeau en hoe uit Arabische vrouwen haar hebben de geïnspireerd. Niet een eerder was door de ophef op rond de Oscars zo groot: met naar nul nominaties door voor zwarte acteurs uit vindt er uit onder de hashtag naar #OscarsSoWhite wederom een verhit in debat plaats over de uit witte van media. Sylvana Simons en naar universitair docent een media en gender Kaouthar in Darmoni een over de kracht van naar diversiteit en waarom de discussie naar ook in naar Nederland van groot belang naar is. In 'I door in Have A Dream' elke week door een bevlogen een speech. Deze week cabaretier op tv Patrick uit Nederkoorn.Minder

juni 2021
29-05-2016 11:35

De Nieuwe Wereld

De Nieuwe Wereld - De Nieuwe Wereld

In zijn nieuwe boek Tegen de Stroom laat voormalig minister van Justitie, Ernst Hirsch Ballin, aan de hand van strijdbare namen uit de geschiedenis zien wat politieke moed is.Meer In zijn nieuwe boek Tegen de Stroom laat voormalig minister ...

22-05-2016 11:30

De Nieuwe Wereld

De Nieuwe Wereld - De Nieuwe Wereld

De spraakmakende Tjechische econoom Tomáš Sedlácek was als twintiger al adviseur van Vaclav Havel en is door de Yale Economic Review uitgeroepen tot een van de spannendste denkers in de economie.Meer De spraakmakende Tjechische econoom Tomá...

15-05-2016 10:15

De Nieuwe Wereld

De Nieuwe Wereld - De Nieuwe Wereld

Uitzending gemist van De Nieuwe Wereld? Op deze pagina vind je alle uitzendingen van De Nieuwe Wereld, uitgezonden op Nederland 2. Heb je een uitzending van De Nieuwe Wereld gemist? Kijk deze dan hier terug!

08-05-2016 11:35

De Nieuwe Wereld

De Nieuwe Wereld - De Nieuwe Wereld

Met psychiater en emeritus hoogleraar aan de UvA, Jan Swinkels, stellen we een diagnose van de mentale staat waarin Nederland verkeert.Meer Met: Met psychiater en emeritus hoogleraar aan de UvA, Jan Swinkels, stellen we een diagnose van de ...

01-05-2016 11:35

De Nieuwe Wereld

De Nieuwe Wereld - De Nieuwe Wereld

Uitzending gemist van De Nieuwe Wereld? Op deze pagina vind je alle uitzendingen van De Nieuwe Wereld, uitgezonden op Nederland 2. Heb je een uitzending van De Nieuwe Wereld gemist? Kijk deze dan hier terug!

24-04-2016 11:35

De Nieuwe Wereld

De Nieuwe Wereld - De Nieuwe Wereld

Claartje Kruijff was jarenlang werkzaam als organisatie-psycholoog in de Londense City, het hart van de financiële wereld, tot ze zich realiseerde dat ze diepgang miste.Meer Claartje Kruijff was jarenlang werkzaam als organisatie-psycholoog...

17-04-2016 11:35

De Nieuwe Wereld

De Nieuwe Wereld - De Nieuwe Wereld

Uitzending gemist van De Nieuwe Wereld? Op deze pagina vind je alle uitzendingen van De Nieuwe Wereld, uitgezonden op Nederland 2. Heb je een uitzending van De Nieuwe Wereld gemist? Kijk deze dan hier terug!

10-04-2016 11:30

De Nieuwe Wereld

De Nieuwe Wereld - De Nieuwe Wereld

Uitzending gemist van De Nieuwe Wereld? Op deze pagina vind je alle uitzendingen van De Nieuwe Wereld, uitgezonden op Nederland 2. Heb je een uitzending van De Nieuwe Wereld gemist? Kijk deze dan hier terug!

03-04-2016 11:35

De Nieuwe Wereld

De Nieuwe Wereld - De Nieuwe Wereld

De economie is veel te belangrijk om aan één theorie, het neoliberalisme, over te laten, vindt Irene van Staveren, hoogleraar pluralistische ontwikkelingseconomie aan de Erasmus Universiteit.Meer Met: De economie is veel te belangrijk om aa...

27-03-2016 10:10

De Nieuwe Wereld

De Nieuwe Wereld - De Nieuwe Wereld

Op Eerste Paasdag is Nico ter Linden te gast. Meer dan een halve eeuw was hij zielzorger in ziekenhuizen en gevangenissen, predikant op het platteland en in de Westerkerk te Amsterdam.Meer Op Eerste Paasdag is Nico ter Linden te gast. Meer ...

20-03-2016 11:35

De Nieuwe Wereld

De Nieuwe Wereld - De Nieuwe Wereld

Schrijver Robert Vuijsje is beroemd en berucht vanwege zijn bekroonde boek 'Alleen maar nette mensen'.Meer Schrijver Robert Vuijsje is beroemd en berucht vanwege zijn bekroonde boek 'Alleen maar nette mensen'. Zijn spraakmakende serie inter...

13-03-2016 11:35

De Nieuwe Wereld

De Nieuwe Wereld - De Nieuwe Wereld

Miljoenen Syriërs zijn hun land ontvlucht voor het oorlogsgeweld. Enkelen van hen vonden een veilig heenkomen in Nederland. Wie gaan er schuil achter deze vluchtelingen?Meer Miljoenen Syriërs zijn hun land ontvlucht voor het oorlogsgeweld. ...

06-03-2016 11:35

De Nieuwe Wereld

De Nieuwe Wereld - De Nieuwe Wereld

Kunnen we in tijden zonder God nog dankbaar zijn? Een gesprek over dankbaarheid en het grote belang van de geesteswetenschappen voor onze samenleving met Paul van Tongeren.Meer In een tijd waarin klagen tot kunst verheven is, is het moedig ...

28-02-2016 11:30

De Nieuwe Wereld

De Nieuwe Wereld - De Nieuwe Wereld

Colet van der Ven en Johan Fretz ontvangen zinzoekers, praktische idealisten en bevlogen dromers.

21-02-2016 11:35

De Nieuwe Wereld

De Nieuwe Wereld - De Nieuwe Wereld

Petra Stienen, schrijver, arabiste en senator voor D'66, ontvangt in maart de Aletta Jacobsprijs 2016.Meer Petra Stienen, schrijver, arabiste en senator voor D'66, ontvangt in maart de Aletta Jacobsprijs 2016 als erkenning voor haar 'vermog...

Je bekijkt momenteel pagina 2 van 5. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

De Nieuwe Wereld gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van De Nieuwe Wereld de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van De Nieuwe Wereld bij De Nieuwe Wereld liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van De Nieuwe Wereld. Heb je een uitzending van De Nieuwe Wereld gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

De Nieuwe Wereld gemist

Uitzending gemist van De Nieuwe Wereld? Op deze pagina vind je alle uitzendingen van De Nieuwe Wereld, uitgezonden op Nederland 2. Heb je een uitzending van De Nieuwe Wereld gemist? Kijk deze dan hier terug!

Uitzending gemist van De Nieuwe Wereld? Hier kun je alle uitzendingen van De Nieuwe Wereld kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 61
  • Laatste uitzending op 19-11-2017 om 00:45 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!