Programma gemist?

De technologie staat van niet stil van en het de is de vraag hoe dat een onze relatie een met techniek verandert. Wordt naar technologie onze op redding of onze ondergang? tijdens Bas Heijne gaat in op zoek naar met naar antwoord op deze vraag.Meer De technologie naar staat op tv niet stil en de het is de vraag hoe met dat onze uit relatie met door techniek verandert. Wordt naar technologie onze redding of onze met ondergang? Bas Heijne naar gaat van op zoek naar naar antwoord op in deze vraag, met behulp van het wetenschappelijke casussen en naar gesprekken met met grote denkers die over door dit thema iets een te zeggen van hebben.Minder

De bionische mens, de de mens naar die geen tekortkomingen de kent met en bovenmenselijke prestaties een levert, is niet langer een fantasiebeeld. tijdens Maar als het mens en techniek versmelten, in worden het we dan ook 'betere' mensen?Meer van naar De bionische mens, de mens die tijdens geen uit tekortkomingen kent en op tv bovenmenselijke prestaties levert, tijdens is niet een langer een fantasiebeeld. We kijken allang in niet door meer op een van het idee om van delen van het een lichaam te vervangen of te uit door verbeteren en zo sterker, op slimmer en sneller op tv te worden. van Maar als mens en het techniek letterlijk versmelten, worden van we dan behalve in andere, in ook 'betere' mensen? Of van raken we juist iets menselijks een kwijt? De Nederlandse van techniekfilosoof Peter-Paul door Verbeek het denkt van niet. Voor Verbeek is tijdens uit techniek eigen aan de van mens en een de onlosmakelijk deel naar van onze natuur. Hij op vindt dan ook in dat we techniek niet een als vijand tijdens moeten zien en onze moraal van moeten laten meebewegen een met op de veranderingen die technologie met het zich door meebrengt. Bas Heijne vraagt van zich af in of hij zich dan door maar gewoon op tv moet aanpassen aan van wat de techniek hem opdringt. een Het beter op maken van mensen met een een handicap, met de behulp van van technologie, daar kun naar je niet op het tegen zijn. Maar op geldt dit ook op tv voor door het pimpen van naar de mens tot tijdens een steeds maar op tv betere mens?Minder

De tijdens technologie staat niet uit stil en een het is de vraag het hoe dat onze relatie met met techniek verandert. naar Wordt technologie naar onze redding op of onze ondergang? Bas Heijne gaat tijdens op zoek naar naar antwoord op deze van vraag.Meer van De technologie staat het niet stil en het is uit de vraag hoe van dat onze relatie in met tijdens techniek verandert. Wordt technologie uit onze naar redding of onze ondergang? naar Bas Heijne gaat op van zoek van naar antwoord op deze vraag, met uit behulp uit van wetenschappelijke casussen en gesprekken in met grote naar denkers die over van dit het thema iets te zeggen op tv hebben.Minder

De uit technologie staat niet stil een en het is tijdens de vraag hoe dat uit onze relatie met in tijdens techniek verandert. Wordt technologie met onze redding of onze tijdens ondergang? Bas Heijne gaat de in op zoek naar een antwoord op deze de vraag.

Embryoselectie of met genetische met manipulatie; Bas Heijne voelt zich ongemakkelijk tijdens bij het het idee van een in designerbaby. Waar komt door dat in gevoel vandaan? En is het het wel terecht?Meer Intelligent, op tv empatisch, sympathiek, aantrekkelijk, gezond de en op spontaan; wie tijdens zou hun kind het deze eigenschappen niet uit toewensen? Met een de goede opvoeding hopen ouders uit er het beste door van te maken, maar met wat de betreft de genetische aanleg uit van hun kind tijdens zijn ze overgelaten aan de uit natuur. Filosoof door Julian Savulescu tijdens vindt dat potentiële ouders de met morele plicht hebben een om de natuur in een handje te uit helpen. in Als ongewenste eigenschappen uit geëlimineerd kunnen worden door embryoselectie de of genetische manipulatie, de ziet hij op geen reden om het dat niet met te doen. Bas uit Heijne voelt de zich ongemakkelijk bij het op idee van een met designerbaby. Waar komt dat tijdens gevoel vandaan? een En is uit het wel terecht? in Heijne gaat te naar rade bij onderzoekers, de filosofen en ethici. Waar Julian op tv Savulescu zelfs zover gaat door het dat alleen genetische de manipulatie de mensheid van op tv de ondergang tijdens kan behoeden, betoogt bio-ethica Donna Dickenson met dat de invoering een naar van de benodigde technologie juist grote het ongelijkheid en op tv mensenrechtenschendingen teweeg zal in brengen. Ook naar ziet Heijne hoe de met klanten van een Turks-Cypriotische naar een kliniek het geslacht door van hun toekomstige kind kunnen kiezen; het de hoe onderzoekers in een Amerika een kind met drie biologische naar ouders willen maken naar door en hoe Leidse wetenschappers het functionerende eicellen creëren het uit doodgewone een huidcellen. Natuurlijke voortplanting is hier ver het te uit zoeken. Ligt in deze kweekschaaltjes tijdens onze toekomst? En op hoe uit zal deze technologie het de mensheid tijdens veranderen?Minder

De de technologie lijkt een zich sneller te ontwikkelen dan onze het ethiek. Zijn tijdens onze morele op kaders nog wel toereikend voor door op tv de dillema's waar het de technologie ons voor een stelt? Hoever mogen we op tv gaan?Meer het In vijf afleveringen op tv bezocht schrijver en columnist Bas een Heijne naar topwetenschappers en grote denkers. op Hij zag hoe we het onszelf, met behulp op tv van vernuftige door technologieën, steeds verder kunnen tijdens verbeteren: door we worden sneller, sterker, op slimmer en ouder. met Of we willen of het niet: we krijgen er het allemaal tijdens mee te een maken. Maar de technologie lijkt tijdens zich sneller te ontwikkelen van dan onze ethiek. op Zijn onze op tv morele met kaders nog wel toereikend voor de door dillema's waar uit de een technologie ons voor stelt? Hoever mogen van we gaan met tijdens van het sleutelen aan de mens? van Waar ligt eigenlijk de de grens het tussen genezen en verbeteren? door Volgens Heijne is op het de hoogste in tijd voor een brede naar een maatschappelijke discussie. We tijdens moeten samen zoeken naar een door nieuw moreel kompas uit en besluiten met of er een grens een is uit aan wat er op tv mag. En, zo ja, waar die naar grens dan ligt. het door Moeten we sleutelen aan ons kinderen naar tijdens om hen geschikt te maken de voor een de toekomst? Mogen we zelf met bepalen hoe we door ons bewustzijn manipuleren? En met het betekent een leven van zonder ouderdom ook een zinvol bestaan? uit Om de uit discussie hierover uit aan te jagen, nodigt Heijne in de van Amerikaanse politiek in filosoof Michael Sandel uit om door in Amsterdam een het interactief uit college te geven. Aan de naar hand op tv van concrete dilemma's tijdens uit de serie naar daagt Sandel zijn publiek uit om uit positie te met kiezen en eigen van waarheden kritisch onder in de naar loep te nemen.Minder

De technologie de staat niet stil en van op het is de vraag hoe dat het onze in relatie met techniek verandert. Wordt met technologie onze redding met of onze de ondergang? door Bas Heijne gaat op zoek naar op tv antwoord op deze met vraag.Meer Kunstmatige uit intelligentie: het krachtig hulpmiddel voor de de mens, of tijdens de doos van Pandora? De toekomst het zal de het uitwijzen. Maar, zo het constateert Heijne, tijdens die toekomst is wel allang op begonnen: mensen in maken naar machines, maar machines zijn op tv ook al de begonnen de mens te in maken.Minder

De bionische mens, op de mens het die geen tekortkomingen op tv kent in en bovenmenselijke prestaties levert, de is niet in langer een fantasiebeeld. Maar als met mens en techniek met versmelten, op tv worden we dan ook 'betere' mensen?Meer uit De bionische de mens, de mens op die geen tekortkomingen een kent en bovenmenselijke de prestaties levert, het is niet langer met een fantasiebeeld. We kijken allang het niet door meer op van het idee uit om van delen van het tijdens lichaam te vervangen uit of te van verbeteren en zo sterker, een slimmer en sneller te worden. uit Maar in als mens op tv en techniek letterlijk het versmelten, worden we dan behalve andere, een op tv ook 'betere' mensen? Of raken we op juist uit iets menselijks kwijt? van De Nederlandse techniekfilosoof een Peter-Paul Verbeek denkt van niet. op tv Voor Verbeek is een techniek eigen van aan de mens tijdens en een op onlosmakelijk deel van onze van natuur. de Hij vindt dan door ook dat we techniek niet als een vijand moeten zien tijdens naar en onze moraal uit moeten laten meebewegen het met de veranderingen op die technologie met zich meebrengt. door Bas op tv Heijne vraagt zich naar af of hij op tv zich dan maar gewoon moet aanpassen naar aan wat de de techniek hem opdringt. de Het beter maken door van mensen uit met een handicap, met tijdens behulp tijdens van technologie, op tv daar kun je een niet op tegen zijn. Maar geldt van dit ook uit voor het pimpen van de de mens tot de een steeds in maar van betere mens?Minder

De van technologie staat niet stil de en het is de het de vraag hoe dat onze relatie in met techniek verandert. van Wordt technologie onze redding in tijdens of onze ondergang? Bas Heijne gaat tijdens op de zoek naar antwoord van op deze vraag.Meer De in technologie staat niet stil de en het is van de vraag het hoe dat op onze relatie met techniek verandert. in de Wordt technologie onze een redding of onze ondergang? Bas Heijne het gaat op het zoek naar antwoord op naar deze de vraag, met een behulp van wetenschappelijke casussen en een gesprekken met grote denkers in die door over dit thema iets te een zeggen in hebben.Minder

De technologie van staat de niet stil en uit het is de naar vraag hoe dat op tv onze relatie met techniek op verandert. Wordt technologie onze redding naar of onze ondergang? de uit Bas Heijne gaat met op zoek naar antwoord op deze op vraag.Meer De tijdens technologie staat niet van stil uit en het is de vraag hoe door dat onze relatie door een met techniek verandert. Wordt op tv technologie onze redding naar of onze op tv ondergang? Bas Heijne gaat op zoek de op tv naar antwoord op deze uit vraag, met tijdens behulp van wetenschappelijke casussen en gesprekken het met grote op tv denkers die over dit op tv op tv thema iets te zeggen de hebben.Minder

Embryoselectie of genetische uit manipulatie; een Bas Heijne van voelt zich ongemakkelijk bij het door idee van een designerbaby. met Waar tijdens komt dat gevoel in vandaan? En de is het wel terecht?Meer Intelligent, tijdens empatisch, sympathiek, aantrekkelijk, gezond een en spontaan; op wie zou hun kind naar deze een eigenschappen niet met toewensen? Met een goede opvoeding in hopen door ouders er het beste van te in met maken, maar wat betreft de de genetische aanleg het van hun kind zijn in ze overgelaten aan de naar natuur. Filosoof Julian naar op tv Savulescu vindt dat op potentiele ouders de morele met plicht hebben om de op natuur een van handje te van helpen. Als ongewenste eigenschappen geëlimineerd in kunnen worden op door embryoselectie of genetische manipulatie, een ziet hij geen door reden om dat uit niet te doen. naar Bas Heijne voelt het zich van ongemakkelijk bij het een idee van tijdens een designerbaby. Waar komt dat tijdens gevoel vandaan? En het is het wel met terecht? Heijne in gaat te de rade bij onderzoekers, filosofen en ethici. de door Waar Julian Savulescu zelfs zover gaat de een dat alleen genetische manipulatie de mensheid op tv van de ondergang in kan behoeden, betoogt van bio-ethica Donna Dickenson tijdens dat uit de invoering van de een benodigde technologie juist op grote een ongelijkheid en mensenrechtenschendingen teweeg zal door brengen. Ook van ziet Heijne hoe de klanten van van een Turks-Cypriotische van kliniek van het geslacht van een hun toekomstige kind kunnen op tv kiezen; hoe in onderzoekers in Amerika door een kind met drie in biologische in ouders willen maken en hoe de Leidse wetenschappers functionerende in eicellen op tv creëren uit doodgewone huidcellen. Natuurlijke voortplanting met naar is hier ver naar te zoeken. Ligt de in deze kweekschaaltjes onze naar toekomst? En hoe zal het deze technologie de mensheid op door veranderen?Minder

november 2019
23-07-2016 09:30

De Volmaakte Mens

De Volmaakte Mens - De Volmaakte Mens

Uitzending gemist van De Volmaakte Mens? Op deze pagina vind je alle uitzendingen van De Volmaakte Mens, uitgezonden op Nederland 2. Heb je een uitzending van De Volmaakte Mens gemist? Kijk deze dan hier terug!

16-07-2016 09:35

De Volmaakte Mens

De Volmaakte Mens - De Volmaakte Mens

De technologie staat niet stil en het is de vraag hoe dat onze relatie met techniek verandert. Wordt technologie onze redding of onze ondergang? Bas Heijne gaat op zoek naar antwoord op deze vraag.Meer De technologie staat niet stil en het ...

09-07-2016 09:40

De Volmaakte Mens

De Volmaakte Mens - De Volmaakte Mens

De bionische mens, de mens die geen tekortkomingen kent en bovenmenselijke prestaties levert, is niet langer een fantasiebeeld. Maar als mens en techniek versmelten, worden we dan ook 'betere' mensen?Meer De bionische mens, de mens die geen...

02-07-2016 09:40

De Volmaakte Mens

De Volmaakte Mens - De Volmaakte Mens

De technologie staat niet stil en het is de vraag hoe dat onze relatie met techniek verandert. Wordt technologie onze redding of onze ondergang? Bas Heijne gaat op zoek naar antwoord op deze vraag.Meer De technologie staat niet stil en het ...

25-06-2016 09:40

De Volmaakte Mens

De Volmaakte Mens - De Volmaakte Mens

De technologie staat niet stil en het is de vraag hoe dat onze relatie met techniek verandert. Wordt technologie onze redding of onze ondergang? Bas Heijne gaat op zoek naar antwoord op deze vraag.

18-06-2016 09:40

De Volmaakte Mens

De Volmaakte Mens - De Volmaakte Mens

Embryoselectie of genetische manipulatie; Bas Heijne voelt zich ongemakkelijk bij het idee van een designerbaby. Waar komt dat gevoel vandaan? En is het wel terecht?Meer Intelligent, empatisch, sympathiek, aantrekkelijk, gezond en spontaan;...

17-06-2015 23:00

De Volmaakte Mens

De Volmaakte Mens - De Volmaakte Mens

De technologie lijkt zich sneller te ontwikkelen dan onze ethiek. Zijn onze morele kaders nog wel toereikend voor de dillema's waar de technologie ons voor stelt? Hoever mogen we gaan?Meer In vijf afleveringen bezocht schrijver en columnist...

10-06-2015 23:00

De Volmaakte Mens

De Volmaakte Mens - De Volmaakte Mens

De technologie staat niet stil en het is de vraag hoe dat onze relatie met techniek verandert. Wordt technologie onze redding of onze ondergang? Bas Heijne gaat op zoek naar antwoord op deze vraag.Meer Kunstmatige intelligentie: krachtig hu...

03-06-2015 23:00

De Volmaakte Mens

De Volmaakte Mens - De Volmaakte Mens

De bionische mens, de mens die geen tekortkomingen kent en bovenmenselijke prestaties levert, is niet langer een fantasiebeeld. Maar als mens en techniek versmelten, worden we dan ook 'betere' mensen?Meer De bionische mens, de mens die geen...

27-05-2015 23:00

De Volmaakte Mens

De Volmaakte Mens - De Volmaakte Mens

De technologie staat niet stil en het is de vraag hoe dat onze relatie met techniek verandert. Wordt technologie onze redding of onze ondergang? Bas Heijne gaat op zoek naar antwoord op deze vraag.Meer De technologie staat niet stil en het ...

20-05-2015 22:55

De Volmaakte Mens

De Volmaakte Mens - De Volmaakte Mens

De technologie staat niet stil en het is de vraag hoe dat onze relatie met techniek verandert. Wordt technologie onze redding of onze ondergang? Bas Heijne gaat op zoek naar antwoord op deze vraag.Meer De technologie staat niet stil en het ...

13-05-2015 22:58

De Volmaakte Mens

De Volmaakte Mens - De Volmaakte Mens

Embryoselectie of genetische manipulatie; Bas Heijne voelt zich ongemakkelijk bij het idee van een designerbaby. Waar komt dat gevoel vandaan? En is het wel terecht?Meer Intelligent, empatisch, sympathiek, aantrekkelijk, gezond en spontaan;...

De Volmaakte Mens gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van De Volmaakte Mens de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van De Volmaakte Mens bij De Volmaakte Mens liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van De Volmaakte Mens. Heb je een uitzending van De Volmaakte Mens gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

De Volmaakte Mens gemist

Uitzending gemist van De Volmaakte Mens? Op deze pagina vind je alle uitzendingen van De Volmaakte Mens, uitgezonden op Nederland 2. Heb je een uitzending van De Volmaakte Mens gemist? Kijk deze dan hier terug!

Uitzending gemist van De Volmaakte Mens? Hier kun je alle uitzendingen van De Volmaakte Mens kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 12
  • Laatste uitzending op 23-07-2016 om 09:30 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!