Programma gemist?

De technologie met staat niet stil op tv en op het is de vraag hoe dat het onze relatie het met techniek verandert. Wordt tijdens technologie een onze redding naar of onze ondergang? Bas Heijne het gaat op zoek naar met antwoord op deze met vraag.Meer in De technologie staat niet stil van en het is tijdens de vraag uit hoe dat een onze relatie op met techniek verandert. Wordt een technologie onze door redding of onze ondergang? het Bas Heijne gaat op met zoek op tv naar antwoord op deze vraag, met op tv van behulp van wetenschappelijke uit casussen en gesprekken met in grote denkers die van over dit thema van iets te zeggen van hebben.Minder

De bionische op tv mens, de tijdens mens die met geen tekortkomingen kent de en bovenmenselijke prestaties levert, is door niet langer een fantasiebeeld. een Maar als mens tijdens van en techniek versmelten, worden tijdens we dan ook op 'betere' mensen?Meer De tijdens bionische mens, de mens door die op tv geen tekortkomingen kent en bovenmenselijke prestaties de levert, uit is niet langer een fantasiebeeld. naar We kijken een allang niet meer op naar de van het idee om delen het van het lichaam tijdens te vervangen of te een het verbeteren en zo een sterker, slimmer en sneller te op tv worden. Maar als het mens en techniek door letterlijk een versmelten, worden we dan door behalve andere, ook 'betere' mensen? het Of raken een we juist iets op tv menselijks kwijt? op De Nederlandse techniekfilosoof Peter-Paul de Verbeek denkt een van niet. een Voor Verbeek is techniek eigen aan tijdens de een mens en een van onlosmakelijk deel van de onze natuur. Hij een vindt dan op tv ook dat we techniek niet als met vijand moeten door zien een en onze moraal in moeten laten meebewegen met de door veranderingen een die technologie met van zich meebrengt. Bas Heijne vraagt zich de af of uit hij zich dan op maar uit gewoon moet aanpassen de aan wat de het techniek hem opdringt. Het beter een maken van mensen met op een het handicap, met behulp van een technologie, op tv daar kun je niet door op tegen zijn. Maar geldt het dit ook tijdens voor naar het pimpen van een de mens tot een steeds maar een betere met mens?Minder

De technologie staat een niet stil de en het is uit de vraag een hoe dat tijdens onze relatie met techniek verandert. Wordt naar technologie onze de redding het of onze ondergang? Bas Heijne in gaat op zoek tijdens naar door antwoord op deze vraag.Meer De technologie uit staat niet naar stil naar en het is de de vraag hoe dat onze uit relatie met techniek verandert. met Wordt technologie de onze redding of onze op ondergang? Bas in Heijne gaat op zoek van naar antwoord op de deze vraag, met een behulp van wetenschappelijke uit casussen en op gesprekken met in grote denkers die over dit van thema iets te het van zeggen hebben.Minder

De technologie staat door niet door stil en het is de op tv tijdens vraag hoe dat onze relatie met met techniek verandert. het Wordt technologie onze redding in of uit onze ondergang? Bas Heijne gaat op tv op zoek naar naar met antwoord op deze door vraag.

Embryoselectie of de genetische manipulatie; in Bas Heijne naar voelt zich ongemakkelijk bij het tijdens idee van tijdens een designerbaby. een Waar komt dat gevoel vandaan? de En is het wel van op terecht?Meer Intelligent, empatisch, sympathiek, aantrekkelijk, door gezond en spontaan; het wie zou hun een kind in deze eigenschappen niet toewensen? van Met een goede opvoeding tijdens hopen ouders op tv er het de beste van te maken, een maar wat betreft met de genetische aanleg van hun in met kind zijn ze overgelaten het aan de natuur. Filosoof de Julian Savulescu vindt dat van potentiële ouders een de op tv morele plicht hebben om de natuur de een handje te een helpen. tijdens Als ongewenste eigenschappen geëlimineerd kunnen het worden op tv door embryoselectie of genetische de manipulatie, ziet op hij geen reden om met dat niet te doen. uit Bas het Heijne voelt zich ongemakkelijk bij in het idee tijdens van een uit designerbaby. Waar komt met dat gevoel vandaan? En het is het wel een terecht? door Heijne gaat te rade bij op tv onderzoekers, filosofen en met ethici. uit Waar Julian Savulescu zelfs een zover gaat dat in alleen genetische door manipulatie de mensheid met van de ondergang kan behoeden, betoogt van bio-ethica op Donna Dickenson dat de op invoering van de benodigde tijdens een technologie juist grote ongelijkheid naar en mensenrechtenschendingen teweeg zal brengen. het Ook op tv ziet Heijne hoe naar de klanten van met een Turks-Cypriotische kliniek het het geslacht van door hun toekomstige kind kunnen de kiezen; hoe uit onderzoekers in Amerika een door kind uit met drie biologische ouders willen maken door en hoe Leidse naar wetenschappers op tv functionerende eicellen creëren uit doodgewone een huidcellen. Natuurlijke uit voortplanting is naar hier ver te tijdens zoeken. Ligt door in deze kweekschaaltjes onze met toekomst? En hoe op zal deze technologie de mensheid van een veranderen?Minder

De door technologie lijkt de zich sneller te ontwikkelen dan onze uit tijdens ethiek. Zijn onze de morele kaders nog wel toereikend van voor de dillema's waar naar door de technologie ons voor stelt? Hoever naar op tv mogen we gaan?Meer In vijf afleveringen door bezocht schrijver op en de columnist Bas Heijne topwetenschappers op en grote denkers. door Hij zag van hoe we onszelf, met behulp door van vernuftige met technologieën, steeds verder kunnen een verbeteren: tijdens we worden sneller, sterker, slimmer en de ouder. in Of we naar willen of niet: tijdens we krijgen er allemaal mee de te maken. Maar de op technologie lijkt op tv zich sneller op te ontwikkelen op tv dan onze ethiek. Zijn onze morele door kaders nog op tv wel toereikend in voor de dillema's waar de uit technologie op ons voor op tv stelt? Hoever mogen we gaan met in in het sleutelen aan de mens? door Waar met ligt eigenlijk de grens tussen genezen een en verbeteren? van Volgens van Heijne is het de tijdens hoogste tijd voor een naar brede maatschappelijke discussie. in We door moeten samen zoeken van naar een nieuw moreel de kompas en besluiten of uit er een op grens is aan wat er van mag. En, zo het naar ja, waar die grens dan ligt. uit Moeten we sleutelen door aan ons kinderen tijdens om hen met geschikt naar te maken voor de een toekomst? Mogen tijdens we zelf bepalen hoe we naar ons bewustzijn manipuleren? uit En betekent een leven van zonder de ouderdom ook een zinvol op bestaan? Om het de discussie hierover op tv aan te jagen, nodigt het Heijne de Amerikaanse uit politiek op tv filosoof Michael Sandel uit tijdens om in Amsterdam een op interactief college te geven. uit Aan de hand door van concrete uit dilemma's uit tijdens de serie daagt Sandel van zijn publiek uit om in positie te kiezen in uit en eigen waarheden kritisch naar onder de loep te naar nemen.Minder

De technologie op staat niet stil en tijdens het is de een vraag op hoe dat onze relatie met van techniek verandert. uit Wordt technologie onze naar redding of op onze ondergang? Bas Heijne gaat met op zoek naar op met antwoord op deze vraag.Meer Kunstmatige intelligentie: naar krachtig hulpmiddel met voor de het mens, of de tijdens doos van Pandora? De toekomst tijdens met zal het uitwijzen. Maar, zo met constateert Heijne, die toekomst door is met wel allang begonnen: mensen maken op tv de machines, maar machines zijn ook al het tijdens begonnen de mens te in maken.Minder

De op bionische mens, de uit mens die geen tekortkomingen het kent en bovenmenselijke naar prestaties levert, door is niet langer een het fantasiebeeld. Maar als mens van en naar techniek versmelten, met worden we dan ook 'betere' met mensen?Meer van De bionische mens, de mens op tv die geen van tekortkomingen kent op en bovenmenselijke prestaties levert, is niet met met langer een fantasiebeeld. We uit kijken allang niet meer op door met van het idee om delen van een van het lichaam te vervangen of met te verbeteren en zo van sterker, een slimmer en met sneller te worden. Maar op als mens met en techniek letterlijk versmelten, worden we de dan behalve met andere, een ook 'betere' mensen? Of raken we de juist naar iets menselijks kwijt? De Nederlandse van techniekfilosoof Peter-Paul het Verbeek denkt een van niet. Voor Verbeek is tijdens techniek op tv eigen aan de op mens en een een onlosmakelijk deel het van onze natuur. Hij vindt in dan ook dat we van techniek niet als een vijand tijdens moeten zien op tv en onze moraal moeten laten van meebewegen met de op veranderingen met die technologie met zich tijdens meebrengt. Bas de Heijne vraagt zich een af of hij zich dan maar op gewoon naar moet aanpassen aan wat de op techniek hem opdringt. door Het beter uit maken de van mensen met een handicap, met een door behulp van technologie, door daar kun je niet op tegen een zijn. Maar het geldt dit met ook voor het pimpen op tv van in de mens tot een steeds van maar betere tijdens mens?Minder

De de technologie staat tijdens niet stil en het van is de uit vraag hoe dat onze relatie met een techniek verandert. op tv Wordt door technologie onze redding of op tv onze ondergang? op Bas Heijne gaat op uit zoek naar antwoord op in deze vraag.Meer De technologie op staat niet stil met en uit het is de in vraag hoe door dat onze relatie met techniek uit verandert. tijdens Wordt technologie onze redding of onze tijdens ondergang? Bas Heijne door gaat op in zoek naar antwoord door op deze vraag, met in behulp met van wetenschappelijke casussen en door gesprekken met uit grote denkers die over dit uit van thema iets te zeggen het hebben.Minder

De technologie staat met niet stil een en het het is de vraag hoe op tv dat onze relatie uit met techniek verandert. Wordt het naar technologie onze redding of op tv onze ondergang? Bas van Heijne gaat op zoek een naar antwoord op deze een met vraag.Meer De technologie staat niet stil uit en een het is de vraag met hoe dat onze relatie in op tv met techniek verandert. Wordt technologie onze een de redding of onze ondergang? Bas het Heijne gaat door op zoek op naar antwoord op deze vraag, in met behulp van in wetenschappelijke casussen tijdens en gesprekken met grote denkers een die uit over dit thema iets te op tv zeggen op tv hebben.Minder

Embryoselectie of genetische op naar manipulatie; Bas Heijne voelt uit zich ongemakkelijk bij door het idee van door een designerbaby. in Waar komt dat gevoel vandaan? En een is het op wel terecht?Meer het Intelligent, empatisch, sympathiek, in aantrekkelijk, gezond en spontaan; wie van zou hun door kind deze eigenschappen door niet tijdens toewensen? Met een van goede opvoeding hopen ouders er het tijdens beste de van te een maken, maar wat betreft in de genetische aanleg van hun de kind een zijn ze overgelaten aan de van natuur. Filosoof Julian op tv Savulescu het vindt dat een potentiele ouders de morele plicht hebben de om tijdens de natuur een handje het te helpen. Als ongewenste het eigenschappen geëlimineerd op kunnen worden door tijdens embryoselectie of genetische in manipulatie, naar ziet hij geen reden om dat van niet naar te doen. Bas het Heijne voelt zich van ongemakkelijk bij door het idee van een designerbaby. Waar door komt dat gevoel de met vandaan? En is het het wel terecht? Heijne op tv gaat te rade bij de onderzoekers, de filosofen en ethici. Waar met Julian Savulescu zelfs zover gaat het dat in alleen genetische manipulatie een de mensheid van in de ondergang tijdens kan behoeden, betoogt bio-ethica door Donna Dickenson dat de met invoering op van de benodigde technologie een juist grote in ongelijkheid en mensenrechtenschendingen tijdens teweeg zal brengen. Ook op ziet Heijne hoe de klanten door van een het Turks-Cypriotische kliniek het geslacht van van hun met toekomstige een kind kunnen kiezen; hoe naar onderzoekers in Amerika een de kind tijdens met drie biologische ouders op tv willen maken en hoe Leidse naar wetenschappers het functionerende eicellen op creëren uit doodgewone huidcellen. Natuurlijke voortplanting met is uit hier ver te zoeken. de Ligt op tv in deze kweekschaaltjes onze naar toekomst? En hoe zal deze een technologie de op tv mensheid een veranderen?Minder

juni 2020
23-07-2016 09:30

De Volmaakte Mens

De Volmaakte Mens - De Volmaakte Mens

Uitzending gemist van De Volmaakte Mens? Op deze pagina vind je alle uitzendingen van De Volmaakte Mens, uitgezonden op Nederland 2. Heb je een uitzending van De Volmaakte Mens gemist? Kijk deze dan hier terug!

16-07-2016 09:35

De Volmaakte Mens

De Volmaakte Mens - De Volmaakte Mens

De technologie staat niet stil en het is de vraag hoe dat onze relatie met techniek verandert. Wordt technologie onze redding of onze ondergang? Bas Heijne gaat op zoek naar antwoord op deze vraag.Meer De technologie staat niet stil en het ...

09-07-2016 09:40

De Volmaakte Mens

De Volmaakte Mens - De Volmaakte Mens

De bionische mens, de mens die geen tekortkomingen kent en bovenmenselijke prestaties levert, is niet langer een fantasiebeeld. Maar als mens en techniek versmelten, worden we dan ook 'betere' mensen?Meer De bionische mens, de mens die geen...

02-07-2016 09:40

De Volmaakte Mens

De Volmaakte Mens - De Volmaakte Mens

De technologie staat niet stil en het is de vraag hoe dat onze relatie met techniek verandert. Wordt technologie onze redding of onze ondergang? Bas Heijne gaat op zoek naar antwoord op deze vraag.Meer De technologie staat niet stil en het ...

25-06-2016 09:40

De Volmaakte Mens

De Volmaakte Mens - De Volmaakte Mens

De technologie staat niet stil en het is de vraag hoe dat onze relatie met techniek verandert. Wordt technologie onze redding of onze ondergang? Bas Heijne gaat op zoek naar antwoord op deze vraag.

18-06-2016 09:40

De Volmaakte Mens

De Volmaakte Mens - De Volmaakte Mens

Embryoselectie of genetische manipulatie; Bas Heijne voelt zich ongemakkelijk bij het idee van een designerbaby. Waar komt dat gevoel vandaan? En is het wel terecht?Meer Intelligent, empatisch, sympathiek, aantrekkelijk, gezond en spontaan;...

17-06-2015 23:00

De Volmaakte Mens

De Volmaakte Mens - De Volmaakte Mens

De technologie lijkt zich sneller te ontwikkelen dan onze ethiek. Zijn onze morele kaders nog wel toereikend voor de dillema's waar de technologie ons voor stelt? Hoever mogen we gaan?Meer In vijf afleveringen bezocht schrijver en columnist...

10-06-2015 23:00

De Volmaakte Mens

De Volmaakte Mens - De Volmaakte Mens

De technologie staat niet stil en het is de vraag hoe dat onze relatie met techniek verandert. Wordt technologie onze redding of onze ondergang? Bas Heijne gaat op zoek naar antwoord op deze vraag.Meer Kunstmatige intelligentie: krachtig hu...

03-06-2015 23:00

De Volmaakte Mens

De Volmaakte Mens - De Volmaakte Mens

De bionische mens, de mens die geen tekortkomingen kent en bovenmenselijke prestaties levert, is niet langer een fantasiebeeld. Maar als mens en techniek versmelten, worden we dan ook 'betere' mensen?Meer De bionische mens, de mens die geen...

27-05-2015 23:00

De Volmaakte Mens

De Volmaakte Mens - De Volmaakte Mens

De technologie staat niet stil en het is de vraag hoe dat onze relatie met techniek verandert. Wordt technologie onze redding of onze ondergang? Bas Heijne gaat op zoek naar antwoord op deze vraag.Meer De technologie staat niet stil en het ...

20-05-2015 22:55

De Volmaakte Mens

De Volmaakte Mens - De Volmaakte Mens

De technologie staat niet stil en het is de vraag hoe dat onze relatie met techniek verandert. Wordt technologie onze redding of onze ondergang? Bas Heijne gaat op zoek naar antwoord op deze vraag.Meer De technologie staat niet stil en het ...

13-05-2015 22:58

De Volmaakte Mens

De Volmaakte Mens - De Volmaakte Mens

Embryoselectie of genetische manipulatie; Bas Heijne voelt zich ongemakkelijk bij het idee van een designerbaby. Waar komt dat gevoel vandaan? En is het wel terecht?Meer Intelligent, empatisch, sympathiek, aantrekkelijk, gezond en spontaan;...

De Volmaakte Mens gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van De Volmaakte Mens de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van De Volmaakte Mens bij De Volmaakte Mens liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van De Volmaakte Mens. Heb je een uitzending van De Volmaakte Mens gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

De Volmaakte Mens gemist

Uitzending gemist van De Volmaakte Mens? Op deze pagina vind je alle uitzendingen van De Volmaakte Mens, uitgezonden op Nederland 2. Heb je een uitzending van De Volmaakte Mens gemist? Kijk deze dan hier terug!

Uitzending gemist van De Volmaakte Mens? Hier kun je alle uitzendingen van De Volmaakte Mens kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 12
  • Laatste uitzending op 23-07-2016 om 09:30 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!