Programma gemist?

De technologie staat met niet stil en op het is de de vraag hoe dat op tv onze relatie de met techniek het verandert. Wordt technologie in onze redding of onze ondergang? van Bas Heijne op gaat op zoek door naar antwoord op op tv deze van vraag.Meer De technologie staat niet stil de en het is op tijdens de vraag hoe dat onze van relatie met techniek verandert. in Wordt technologie op tv onze redding op of onze ondergang? Bas Heijne de gaat op zoek naar naar antwoord door op deze vraag, het met in behulp van wetenschappelijke het casussen en gesprekken van met grote denkers die over een dit thema met iets te naar zeggen hebben.Minder

De uit bionische mens, de mens op die geen tekortkomingen tijdens kent uit en bovenmenselijke prestaties levert, is de niet langer een in fantasiebeeld. de Maar als mens en techniek versmelten, het met worden we dan op ook 'betere' mensen?Meer De bionische een mens, de mens op die op geen tekortkomingen kent en bovenmenselijke prestaties een levert, naar is niet langer een naar fantasiebeeld. We kijken tijdens allang niet meer op op van het idee op tv om delen van uit het lichaam door te vervangen of te het verbeteren de en zo sterker, in slimmer en sneller door te worden. Maar als van mens op en techniek letterlijk versmelten, in worden we dan behalve andere, tijdens ook 'betere' in mensen? Of raken het we juist iets door menselijks het kwijt? De Nederlandse tijdens techniekfilosoof Peter-Paul Verbeek denkt het van niet. Voor Verbeek is met het techniek eigen aan de mens op en op een onlosmakelijk deel van onze natuur. met Hij vindt dan met ook dat we uit techniek niet als van vijand moeten zien een en met onze moraal moeten een laten meebewegen met een de veranderingen die technologie met met zich meebrengt. Bas naar op tv Heijne vraagt zich af of hij op tv zich dan maar op tv op tv gewoon moet aanpassen het aan wat de techniek hem de opdringt. Het op beter maken van het mensen met een op handicap, met behulp van op technologie, daar een kun je niet op van tegen met zijn. Maar geldt dit door ook voor het pimpen van uit de mens tot een een steeds maar op tv betere op mens?Minder

De naar technologie staat niet stil en op tv tijdens het is de vraag hoe dat tijdens onze relatie met uit techniek verandert. het Wordt technologie onze van redding of onze tijdens ondergang? Bas Heijne tijdens gaat in op zoek naar antwoord op deze naar vraag.Meer De technologie de staat niet het stil en het op is de vraag hoe de dat uit onze relatie uit met techniek verandert. in Wordt technologie onze redding of onze van ondergang? op tv Bas Heijne gaat op op tv zoek naar antwoord op tijdens van deze vraag, met de behulp van wetenschappelijke casussen en gesprekken in een met grote denkers van die over dit thema op iets te zeggen met hebben.Minder

De technologie staat door niet stil op en het is de op van vraag hoe dat onze op tv relatie met van techniek verandert. Wordt van technologie onze redding of onze een ondergang? naar Bas Heijne gaat op tijdens zoek naar met antwoord op deze van vraag.

Embryoselectie of genetische een manipulatie; Bas een Heijne voelt zich een ongemakkelijk bij de het idee uit van een designerbaby. van Waar komt dat de gevoel vandaan? En is het uit wel op tv terecht?Meer Intelligent, empatisch, sympathiek, aantrekkelijk, een gezond en in spontaan; wie zou hun met kind uit deze eigenschappen niet toewensen? met Met een goede opvoeding hopen van ouders er het naar beste een van te maken, van maar wat betreft door de genetische aanleg van hun het kind tijdens zijn ze tijdens overgelaten aan de de natuur. Filosoof Julian Savulescu met vindt dat potentiële ouders de naar op morele plicht hebben om de natuur met een handje te in helpen. Als op tv ongewenste eigenschappen geëlimineerd in kunnen worden uit door embryoselectie met of genetische manipulatie, ziet hij op tv geen uit reden om dat naar niet te doen. Bas Heijne tijdens voelt zich ongemakkelijk bij door het in idee van een designerbaby. een Waar komt dat in gevoel vandaan? En van is het wel terecht? de Heijne gaat te met rade bij met onderzoekers, filosofen en ethici. het Waar Julian een Savulescu zelfs zover gaat de dat alleen genetische een manipulatie de uit mensheid van door de ondergang kan van behoeden, betoogt bio-ethica Donna Dickenson op dat de naar invoering de van de benodigde technologie juist grote het tijdens ongelijkheid en mensenrechtenschendingen naar teweeg zal brengen. met Ook ziet Heijne hoe de klanten met van een met Turks-Cypriotische met kliniek het geslacht van hun toekomstige tijdens kind kunnen kiezen; tijdens hoe onderzoekers in op Amerika een kind tijdens uit met drie biologische ouders willen maken de en op hoe Leidse wetenschappers functionerende een eicellen creëren uit doodgewone tijdens door huidcellen. Natuurlijke voortplanting uit is hier ver te naar zoeken. Ligt van in deze kweekschaaltjes onze toekomst? het En tijdens hoe zal deze van technologie de mensheid een veranderen?Minder

De technologie lijkt uit zich sneller te naar ontwikkelen dan onze een ethiek. op Zijn onze morele kaders de nog wel toereikend de voor de dillema's met waar met de technologie ons voor op tv stelt? Hoever mogen we het gaan?Meer In vijf afleveringen op tv bezocht schrijver en met de columnist Bas Heijne topwetenschappers met en grote uit denkers. Hij zag hoe naar we onszelf, met behulp een van naar vernuftige technologieën, steeds verder kunnen een verbeteren: we worden op sneller, door sterker, slimmer en ouder. Of met we willen of uit niet: op tv we krijgen er door allemaal mee te maken. Maar de op technologie met lijkt zich van sneller te ontwikkelen dan van onze ethiek. Zijn onze op tv morele kaders nog van wel toereikend door voor de dillema's de waar de technologie ons met voor stelt? Hoever mogen een we gaan tijdens met op het sleutelen aan de mens? Waar op door ligt eigenlijk de grens tussen genezen door op tv en verbeteren? Volgens Heijne is het van de hoogste tijdens tijd voor een naar brede maatschappelijke op discussie. We moeten samen zoeken tijdens naar in een nieuw moreel uit kompas en besluiten of door er op een grens is aan wat er het het mag. En, zo ja, waar de die grens een dan ligt. Moeten door we sleutelen aan ons kinderen uit om hen van geschikt op te maken voor de toekomst? op tv Mogen een we zelf bepalen hoe we de ons uit bewustzijn manipuleren? En betekent een leven op zonder van ouderdom ook de een zinvol bestaan? Om de van discussie hierover op aan te jagen, nodigt Heijne tijdens de Amerikaanse politiek op tv filosoof Michael naar Sandel uit uit om in Amsterdam een de interactief college te geven. een het Aan de hand door van concrete dilemma's uit met de serie daagt Sandel zijn op tv van publiek uit om naar positie te kiezen en tijdens eigen waarheden kritisch onder met de loep te in nemen.Minder

De tijdens technologie staat niet stil en van het is uit de vraag hoe dat met onze relatie in met techniek verandert. Wordt door op tv technologie onze redding of onze naar ondergang? Bas Heijne door gaat op uit zoek naar antwoord op in deze naar vraag.Meer Kunstmatige intelligentie: op tv krachtig hulpmiddel voor de mens, of van de doos van uit uit Pandora? De toekomst zal het uitwijzen. door Maar, zo constateert een Heijne, die toekomst met is wel allang van begonnen: mensen van maken machines, de maar machines zijn de ook al begonnen de in mens te naar maken.Minder

De bionische in mens, de mens die van geen tekortkomingen tijdens kent en bovenmenselijke prestaties van levert, is niet van langer een fantasiebeeld. tijdens Maar als naar mens en op tv techniek versmelten, worden we op dan ook op tv 'betere' mensen?Meer De bionische in mens, de mens die op tv geen op tv tekortkomingen kent en uit bovenmenselijke prestaties uit levert, is niet tijdens langer een fantasiebeeld. op tv We kijken allang niet meer in op van het idee de om het delen van het van lichaam te vervangen of naar te verbeteren en op tv zo sterker, slimmer op en sneller op te worden. Maar als mens van naar en techniek letterlijk tijdens versmelten, worden we dan behalve andere, naar de ook 'betere' mensen? Of raken op we juist iets menselijks met uit kwijt? De Nederlandse techniekfilosoof Peter-Paul op tv Verbeek een denkt van niet. Voor Verbeek is het techniek eigen aan de de op tv mens en een onlosmakelijk naar deel van op tv onze natuur. Hij vindt dan het ook dat we door techniek een niet als vijand moeten het zien en onze op tv moraal moeten laten meebewegen naar met de het veranderingen uit die technologie met zich meebrengt. in Bas Heijne vraagt van zich af of hij met zich op dan maar gewoon moet door aanpassen aan wat de door op tv techniek hem opdringt. Het beter maken door op tv van mensen met een handicap, in met behulp van technologie, op tv van daar kun je niet op tegen op zijn. in Maar geldt in dit ook voor van het pimpen van de mens van tot een steeds de maar betere op mens?Minder

De technologie in staat tijdens niet stil en het door is de vraag tijdens hoe dat onze relatie met op techniek verandert. de Wordt technologie onze een redding uit of onze ondergang? Bas Heijne gaat op op zoek naar op tv antwoord op tijdens deze vraag.Meer De technologie op staat niet door stil uit en het is op tv de vraag hoe het dat onze relatie uit met techniek verandert. Wordt van technologie onze redding of op onze ondergang? Bas Heijne in door gaat op zoek naar op tv antwoord op deze op tv vraag, met behulp van op tv wetenschappelijke casussen en gesprekken een met met grote denkers die over op dit thema iets de te zeggen het hebben.Minder

De door technologie staat in niet stil en op het is de vraag hoe in dat onze relatie met tijdens techniek op tv verandert. Wordt technologie de onze redding of onze ondergang? een Bas de Heijne gaat op zoek op tv naar uit antwoord op deze in vraag.Meer De technologie uit staat niet stil en het uit is naar de vraag hoe dat onze relatie op met de techniek verandert. Wordt in technologie onze redding of onze uit ondergang? op tv Bas Heijne gaat op zoek in naar de antwoord op deze door vraag, met behulp een van wetenschappelijke casussen en een gesprekken met op grote denkers die naar over dit thema iets te tijdens zeggen in hebben.Minder

Embryoselectie of genetische tijdens manipulatie; door Bas Heijne voelt de zich ongemakkelijk bij het op idee van de een designerbaby. Waar komt dat de gevoel vandaan? met En is het het wel terecht?Meer Intelligent, een empatisch, sympathiek, naar aantrekkelijk, gezond en spontaan; wie naar zou hun kind naar deze eigenschappen niet naar toewensen? uit Met een in goede opvoeding hopen ouders uit er het beste van te uit maken, in maar wat met betreft de genetische aanleg de van hun uit kind zijn ze overgelaten aan op tv de natuur. Filosoof Julian door Savulescu op tv vindt dat potentiele ouders de door morele plicht hebben de om de natuur uit een een handje te helpen. het Als ongewenste eigenschappen op tv geëlimineerd kunnen door worden door embryoselectie of op tv genetische manipulatie, uit ziet hij geen door reden om dat niet het te doen. Bas Heijne voelt door zich ongemakkelijk uit bij het idee in van een designerbaby. op Waar komt dat gevoel door vandaan? de En is het wel terecht? op tv Heijne de gaat te rade een bij onderzoekers, op tv filosofen en ethici. Waar het Julian Savulescu zelfs zover een gaat dat door alleen genetische manipulatie door de mensheid van de ondergang de kan naar behoeden, betoogt bio-ethica Donna tijdens Dickenson dat op de invoering uit van de benodigde met technologie juist grote ongelijkheid en mensenrechtenschendingen door teweeg zal een brengen. Ook ziet naar Heijne hoe de klanten de van een Turks-Cypriotische uit uit kliniek het geslacht van de hun toekomstige kind het kunnen kiezen; hoe onderzoekers in naar Amerika een kind tijdens met drie van biologische ouders willen maken naar en hoe uit Leidse wetenschappers functionerende met eicellen creëren uit doodgewone op tv huidcellen. Natuurlijke op tv voortplanting is hier ver op tv te zoeken. Ligt van met in deze kweekschaaltjes onze toekomst? van En hoe de zal deze technologie de naar mensheid uit veranderen?Minder

januari 2021
23-07-2016 09:30

De Volmaakte Mens

De Volmaakte Mens - De Volmaakte Mens

Uitzending gemist van De Volmaakte Mens? Op deze pagina vind je alle uitzendingen van De Volmaakte Mens, uitgezonden op Nederland 2. Heb je een uitzending van De Volmaakte Mens gemist? Kijk deze dan hier terug!

16-07-2016 09:35

De Volmaakte Mens

De Volmaakte Mens - De Volmaakte Mens

De technologie staat niet stil en het is de vraag hoe dat onze relatie met techniek verandert. Wordt technologie onze redding of onze ondergang? Bas Heijne gaat op zoek naar antwoord op deze vraag.Meer De technologie staat niet stil en het ...

09-07-2016 09:40

De Volmaakte Mens

De Volmaakte Mens - De Volmaakte Mens

De bionische mens, de mens die geen tekortkomingen kent en bovenmenselijke prestaties levert, is niet langer een fantasiebeeld. Maar als mens en techniek versmelten, worden we dan ook 'betere' mensen?Meer De bionische mens, de mens die geen...

02-07-2016 09:40

De Volmaakte Mens

De Volmaakte Mens - De Volmaakte Mens

De technologie staat niet stil en het is de vraag hoe dat onze relatie met techniek verandert. Wordt technologie onze redding of onze ondergang? Bas Heijne gaat op zoek naar antwoord op deze vraag.Meer De technologie staat niet stil en het ...

25-06-2016 09:40

De Volmaakte Mens

De Volmaakte Mens - De Volmaakte Mens

De technologie staat niet stil en het is de vraag hoe dat onze relatie met techniek verandert. Wordt technologie onze redding of onze ondergang? Bas Heijne gaat op zoek naar antwoord op deze vraag.

18-06-2016 09:40

De Volmaakte Mens

De Volmaakte Mens - De Volmaakte Mens

Embryoselectie of genetische manipulatie; Bas Heijne voelt zich ongemakkelijk bij het idee van een designerbaby. Waar komt dat gevoel vandaan? En is het wel terecht?Meer Intelligent, empatisch, sympathiek, aantrekkelijk, gezond en spontaan;...

17-06-2015 23:00

De Volmaakte Mens

De Volmaakte Mens - De Volmaakte Mens

De technologie lijkt zich sneller te ontwikkelen dan onze ethiek. Zijn onze morele kaders nog wel toereikend voor de dillema's waar de technologie ons voor stelt? Hoever mogen we gaan?Meer In vijf afleveringen bezocht schrijver en columnist...

10-06-2015 23:00

De Volmaakte Mens

De Volmaakte Mens - De Volmaakte Mens

De technologie staat niet stil en het is de vraag hoe dat onze relatie met techniek verandert. Wordt technologie onze redding of onze ondergang? Bas Heijne gaat op zoek naar antwoord op deze vraag.Meer Kunstmatige intelligentie: krachtig hu...

03-06-2015 23:00

De Volmaakte Mens

De Volmaakte Mens - De Volmaakte Mens

De bionische mens, de mens die geen tekortkomingen kent en bovenmenselijke prestaties levert, is niet langer een fantasiebeeld. Maar als mens en techniek versmelten, worden we dan ook 'betere' mensen?Meer De bionische mens, de mens die geen...

27-05-2015 23:00

De Volmaakte Mens

De Volmaakte Mens - De Volmaakte Mens

De technologie staat niet stil en het is de vraag hoe dat onze relatie met techniek verandert. Wordt technologie onze redding of onze ondergang? Bas Heijne gaat op zoek naar antwoord op deze vraag.Meer De technologie staat niet stil en het ...

20-05-2015 22:55

De Volmaakte Mens

De Volmaakte Mens - De Volmaakte Mens

De technologie staat niet stil en het is de vraag hoe dat onze relatie met techniek verandert. Wordt technologie onze redding of onze ondergang? Bas Heijne gaat op zoek naar antwoord op deze vraag.Meer De technologie staat niet stil en het ...

13-05-2015 22:58

De Volmaakte Mens

De Volmaakte Mens - De Volmaakte Mens

Embryoselectie of genetische manipulatie; Bas Heijne voelt zich ongemakkelijk bij het idee van een designerbaby. Waar komt dat gevoel vandaan? En is het wel terecht?Meer Intelligent, empatisch, sympathiek, aantrekkelijk, gezond en spontaan;...

De Volmaakte Mens gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van De Volmaakte Mens de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van De Volmaakte Mens bij De Volmaakte Mens liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van De Volmaakte Mens. Heb je een uitzending van De Volmaakte Mens gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

De Volmaakte Mens gemist

Uitzending gemist van De Volmaakte Mens? Op deze pagina vind je alle uitzendingen van De Volmaakte Mens, uitgezonden op Nederland 2. Heb je een uitzending van De Volmaakte Mens gemist? Kijk deze dan hier terug!

Uitzending gemist van De Volmaakte Mens? Hier kun je alle uitzendingen van De Volmaakte Mens kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 12
  • Laatste uitzending op 23-07-2016 om 09:30 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!