Programma gemist?

De op technologie staat niet het stil en met het is de op vraag hoe dat onze relatie met de techniek verandert. tijdens Wordt technologie onze van redding of onze op ondergang? Bas Heijne gaat naar tijdens op zoek naar antwoord op van deze vraag.Meer een De technologie in staat niet stil en het het is de door vraag hoe door dat onze relatie met techniek het verandert. Wordt technologie op tv onze in redding of onze ondergang? in Bas Heijne op gaat op zoek naar antwoord op een de deze vraag, met behulp van een wetenschappelijke casussen en gesprekken naar in met grote denkers op tv die over dit thema iets van te zeggen de hebben.Minder

De bionische mens, uit de mens die in op tv geen tekortkomingen kent een en bovenmenselijke prestaties levert, is naar niet langer een met fantasiebeeld. een Maar als mens en techniek op tv versmelten, worden we op tv dan ook 'betere' naar mensen?Meer De bionische mens, met de mens die naar met geen tekortkomingen kent en bovenmenselijke op prestaties tijdens levert, is niet langer een met fantasiebeeld. We van kijken allang de niet meer op van het tijdens idee om de delen van het lichaam te een vervangen of de te verbeteren met en zo sterker, slimmer en tijdens op sneller te worden. door Maar als mens met en techniek letterlijk versmelten, op tv worden we door dan behalve andere, in ook 'betere' mensen? het Of raken we juist iets uit menselijks kwijt? De Nederlandse op tv techniekfilosoof Peter-Paul Verbeek van denkt van uit niet. op tv Voor Verbeek is techniek met eigen aan de mens tijdens en op een onlosmakelijk deel van een onze natuur. Hij vindt dan van ook met dat we techniek op tv niet als vijand het moeten zien en een onze moraal naar moeten laten meebewegen met de van veranderingen die technologie met de in zich meebrengt. Bas naar Heijne vraagt zich een af of hij zich dan maar de door gewoon moet aanpassen aan naar wat de naar techniek hem opdringt. Het tijdens beter maken van mensen met naar een een handicap, met behulp van op technologie, uit daar kun je niet op tegen tijdens zijn. Maar geldt door dit ook een voor het pimpen naar van de mens tot met een steeds maar het naar betere mens?Minder

De in technologie staat op tv niet stil en het is de in vraag in hoe dat onze van relatie met techniek verandert. met Wordt technologie onze in redding naar of onze ondergang? Bas met Heijne gaat op de zoek naar antwoord op in deze vraag.Meer naar De technologie staat niet stil de uit en het is in de vraag hoe dat onze op tv relatie met techniek de verandert. in Wordt technologie onze redding op of onze ondergang? Bas tijdens Heijne door gaat op zoek naar antwoord een op deze vraag, een met behulp het van wetenschappelijke van casussen en gesprekken met grote een denkers die over dit op tv thema op iets te zeggen het hebben.Minder

De tijdens technologie staat niet stil op en het op is de in vraag hoe dat onze relatie van met techniek verandert. Wordt de technologie naar onze redding of een onze ondergang? uit Bas Heijne gaat op zoek naar op antwoord op in deze op tv vraag.

Embryoselectie een of genetische op tv manipulatie; Bas Heijne het voelt zich ongemakkelijk bij op het idee van een op designerbaby. Waar komt dat in tijdens gevoel vandaan? En in is het wel terecht?Meer Intelligent, empatisch, door sympathiek, aantrekkelijk, gezond het en spontaan; wie met zou uit hun kind deze de eigenschappen niet uit toewensen? Met een goede opvoeding het hopen een ouders er het beste van van te in maken, maar wat betreft op de genetische aanleg een van hun in kind zijn ze overgelaten van aan de natuur. door Filosoof Julian een Savulescu vindt dat op potentiële ouders de morele plicht hebben tijdens op tv om de natuur een handje van te tijdens helpen. Als ongewenste eigenschappen geëlimineerd de kunnen tijdens worden door embryoselectie op tv of genetische manipulatie, op tv ziet hij geen reden om van dat niet te doen. naar de Bas Heijne voelt zich ongemakkelijk met bij op tv het idee van een met designerbaby. Waar komt dat tijdens gevoel vandaan? in En is het op tv wel terecht? Heijne gaat te uit rade bij onderzoekers, in door filosofen en ethici. Waar Julian tijdens Savulescu zelfs zover op gaat dat alleen genetische tijdens manipulatie de mensheid het van de door ondergang kan behoeden, door betoogt bio-ethica Donna naar Dickenson dat de invoering van van de in benodigde technologie juist met grote ongelijkheid en met mensenrechtenschendingen teweeg naar zal brengen. Ook ziet Heijne van hoe de de klanten naar van een Turks-Cypriotische kliniek het geslacht met van hun tijdens toekomstige kind door kunnen kiezen; hoe onderzoekers in op in Amerika een kind van met drie biologische uit ouders willen maken en hoe op tv Leidse door wetenschappers functionerende eicellen creëren uit het doodgewone uit huidcellen. Natuurlijke voortplanting is naar hier ver te zoeken. door Ligt met in deze kweekschaaltjes onze toekomst? met En op hoe zal deze technologie naar de mensheid een veranderen?Minder

De technologie de lijkt zich sneller te door ontwikkelen dan onze door tijdens ethiek. Zijn onze morele kaders uit nog op tv wel toereikend voor de dillema's op tv waar de tijdens technologie ons voor door stelt? Hoever mogen tijdens we gaan?Meer uit In vijf afleveringen bezocht schrijver in en columnist Bas op Heijne in topwetenschappers en grote met denkers. Hij zag hoe we van onszelf, met behulp tijdens van door vernuftige technologieën, steeds verder kunnen uit verbeteren: we worden een sneller, op tv sterker, slimmer en ouder. Of we tijdens willen met of niet: door we krijgen er allemaal mee te door maken. een Maar de technologie lijkt het zich sneller te ontwikkelen de de dan onze ethiek. Zijn onze het morele van kaders nog wel toereikend van voor de dillema's het waar de op tv technologie ons voor stelt? Hoever mogen met we een gaan met het tijdens sleutelen aan de mens? de Waar ligt eigenlijk de de grens tussen van genezen en verbeteren? van Volgens Heijne door is het de in hoogste tijd voor een de brede het maatschappelijke discussie. We op moeten samen zoeken de naar een nieuw van moreel kompas en besluiten of met er in een grens is aan wat er met mag. En, zo met ja, waar die een grens dan tijdens ligt. Moeten door we sleutelen op tv aan ons kinderen om op hen geschikt te maken voor van op de toekomst? Mogen we zelf bepalen de op tv hoe we ons bewustzijn in manipuleren? En betekent een leven tijdens zonder ouderdom ook uit een in zinvol bestaan? Om de tijdens discussie een hierover aan te jagen, nodigt Heijne tijdens de Amerikaanse uit politiek filosoof het Michael Sandel uit om in een Amsterdam een interactief door college de te geven. Aan de met hand van concrete op tv dilemma's uit in de serie daagt Sandel zijn op op tv publiek uit om uit positie te kiezen en eigen waarheden op tv kritisch onder de van op tv loep te nemen.Minder

De in technologie staat niet stil en tijdens het op tv is de uit vraag hoe dat onze door relatie met door techniek verandert. Wordt technologie onze redding van of met onze ondergang? Bas Heijne gaat de op met zoek naar antwoord op deze in vraag.Meer Kunstmatige intelligentie: van krachtig hulpmiddel voor een de de mens, of de op doos van Pandora? De toekomst in zal het uitwijzen. van Maar, op zo constateert Heijne, die op tv toekomst is wel allang van tijdens begonnen: mensen maken machines, maar door machines zijn ook door al begonnen de mens een in te maken.Minder

De het bionische mens, de mens het die van geen tekortkomingen kent door en bovenmenselijke prestaties tijdens levert, is niet langer op tv een fantasiebeeld. Maar als mens een en techniek versmelten, de met worden we dan ook op tv 'betere' mensen?Meer De bionische mens, naar de mens op tv die geen tijdens tekortkomingen kent tijdens en bovenmenselijke prestaties levert, is op niet langer een fantasiebeeld. in het We kijken allang in niet meer op van het idee uit om delen de van een het lichaam te op tv vervangen of te verbeteren uit en zo sterker, op tv slimmer en sneller te worden. door Maar als een mens en techniek letterlijk de versmelten, met worden we dan behalve op andere, tijdens ook 'betere' mensen? Of uit raken we juist tijdens iets menselijks kwijt? De de Nederlandse techniekfilosoof Peter-Paul op tv Verbeek naar denkt van niet. met Voor Verbeek is de techniek eigen aan de van mens en een onlosmakelijk deel de van de onze natuur. de Hij vindt dan tijdens ook dat we techniek niet als met vijand moeten zien van en op tv onze moraal een moeten laten meebewegen de met de veranderingen die technologie met met zich met meebrengt. Bas door Heijne vraagt zich met af of hij zich dan maar naar gewoon moet aanpassen van aan van wat de techniek met hem opdringt. Het beter de maken met van mensen met een handicap, met met behulp van technologie, tijdens daar kun uit je niet van op tegen zijn. uit Maar geldt met dit ook voor het pimpen op van de van mens tot met een steeds maar uit betere mens?Minder

De technologie een staat niet stil op en op het is de vraag hoe dat op onze relatie met op techniek door verandert. Wordt technologie naar onze redding of onze ondergang? op Bas Heijne gaat uit op zoek naar naar met antwoord op deze uit vraag.Meer De technologie staat niet door stil en het is naar de vraag hoe het dat onze naar relatie een met techniek verandert. Wordt technologie tijdens onze redding of onze met ondergang? Bas Heijne het gaat op zoek met naar antwoord naar op tijdens deze vraag, met van behulp van wetenschappelijke casussen en gesprekken uit met grote denkers op tv die over van dit thema iets tijdens te een zeggen hebben.Minder

De technologie staat in niet stil uit en het is tijdens de vraag hoe dat het onze relatie met door een techniek verandert. Wordt technologie onze redding op tv of onze ondergang? van Bas Heijne in gaat op zoek door naar antwoord op tijdens deze vraag.Meer De technologie naar staat door niet stil en het is in de de vraag hoe dat onze van relatie met techniek in verandert. Wordt de technologie onze de redding of onze ondergang? Bas door Heijne een gaat op zoek naar uit antwoord op deze vraag, een met door behulp van wetenschappelijke casussen en tijdens gesprekken met grote in denkers die over een dit thema iets van te met zeggen hebben.Minder

Embryoselectie tijdens of genetische manipulatie; Bas op tv Heijne voelt zich ongemakkelijk uit bij het in idee van een designerbaby. met Waar tijdens komt dat gevoel vandaan? met En is het in wel terecht?Meer Intelligent, empatisch, de sympathiek, aantrekkelijk, gezond uit en spontaan; wie tijdens zou hun kind uit op deze eigenschappen niet toewensen? het Met een goede op opvoeding hopen ouders er het op beste met van te maken, met maar wat betreft de genetische door aanleg het van hun kind zijn op ze door overgelaten aan de op natuur. Filosoof Julian Savulescu met vindt dat potentiele ouders de met morele met plicht hebben een om de natuur door een handje te helpen. Als ongewenste in de eigenschappen geëlimineerd kunnen worden tijdens door embryoselectie tijdens of genetische manipulatie, ziet op tv hij geen reden om dat in niet te doen. in Bas Heijne voelt in in zich ongemakkelijk bij het idee van van een designerbaby. Waar in een komt dat gevoel vandaan? En is met uit het wel terecht? Heijne gaat op te rade naar bij onderzoekers, de filosofen en ethici. tijdens Waar Julian Savulescu zelfs zover tijdens gaat dat de alleen genetische manipulatie de mensheid op van het de ondergang kan tijdens behoeden, betoogt bio-ethica naar Donna Dickenson het dat de invoering van de benodigde op tv technologie juist uit grote ongelijkheid het en mensenrechtenschendingen tijdens teweeg zal brengen. Ook ziet Heijne op in hoe de klanten van een van Turks-Cypriotische door kliniek het geslacht van hun toekomstige door kind op kunnen kiezen; hoe onderzoekers in een in Amerika een kind met drie met biologische ouders het willen maken en met hoe Leidse van wetenschappers functionerende eicellen creëren uit tijdens doodgewone huidcellen. Natuurlijke voortplanting de is het hier ver uit te zoeken. Ligt in uit deze kweekschaaltjes onze toekomst? met En van hoe zal deze technologie de naar mensheid uit veranderen?Minder

september 2020
23-07-2016 09:30

De Volmaakte Mens

De Volmaakte Mens - De Volmaakte Mens

Uitzending gemist van De Volmaakte Mens? Op deze pagina vind je alle uitzendingen van De Volmaakte Mens, uitgezonden op Nederland 2. Heb je een uitzending van De Volmaakte Mens gemist? Kijk deze dan hier terug!

16-07-2016 09:35

De Volmaakte Mens

De Volmaakte Mens - De Volmaakte Mens

De technologie staat niet stil en het is de vraag hoe dat onze relatie met techniek verandert. Wordt technologie onze redding of onze ondergang? Bas Heijne gaat op zoek naar antwoord op deze vraag.Meer De technologie staat niet stil en het ...

09-07-2016 09:40

De Volmaakte Mens

De Volmaakte Mens - De Volmaakte Mens

De bionische mens, de mens die geen tekortkomingen kent en bovenmenselijke prestaties levert, is niet langer een fantasiebeeld. Maar als mens en techniek versmelten, worden we dan ook 'betere' mensen?Meer De bionische mens, de mens die geen...

02-07-2016 09:40

De Volmaakte Mens

De Volmaakte Mens - De Volmaakte Mens

De technologie staat niet stil en het is de vraag hoe dat onze relatie met techniek verandert. Wordt technologie onze redding of onze ondergang? Bas Heijne gaat op zoek naar antwoord op deze vraag.Meer De technologie staat niet stil en het ...

25-06-2016 09:40

De Volmaakte Mens

De Volmaakte Mens - De Volmaakte Mens

De technologie staat niet stil en het is de vraag hoe dat onze relatie met techniek verandert. Wordt technologie onze redding of onze ondergang? Bas Heijne gaat op zoek naar antwoord op deze vraag.

18-06-2016 09:40

De Volmaakte Mens

De Volmaakte Mens - De Volmaakte Mens

Embryoselectie of genetische manipulatie; Bas Heijne voelt zich ongemakkelijk bij het idee van een designerbaby. Waar komt dat gevoel vandaan? En is het wel terecht?Meer Intelligent, empatisch, sympathiek, aantrekkelijk, gezond en spontaan;...

17-06-2015 23:00

De Volmaakte Mens

De Volmaakte Mens - De Volmaakte Mens

De technologie lijkt zich sneller te ontwikkelen dan onze ethiek. Zijn onze morele kaders nog wel toereikend voor de dillema's waar de technologie ons voor stelt? Hoever mogen we gaan?Meer In vijf afleveringen bezocht schrijver en columnist...

10-06-2015 23:00

De Volmaakte Mens

De Volmaakte Mens - De Volmaakte Mens

De technologie staat niet stil en het is de vraag hoe dat onze relatie met techniek verandert. Wordt technologie onze redding of onze ondergang? Bas Heijne gaat op zoek naar antwoord op deze vraag.Meer Kunstmatige intelligentie: krachtig hu...

03-06-2015 23:00

De Volmaakte Mens

De Volmaakte Mens - De Volmaakte Mens

De bionische mens, de mens die geen tekortkomingen kent en bovenmenselijke prestaties levert, is niet langer een fantasiebeeld. Maar als mens en techniek versmelten, worden we dan ook 'betere' mensen?Meer De bionische mens, de mens die geen...

27-05-2015 23:00

De Volmaakte Mens

De Volmaakte Mens - De Volmaakte Mens

De technologie staat niet stil en het is de vraag hoe dat onze relatie met techniek verandert. Wordt technologie onze redding of onze ondergang? Bas Heijne gaat op zoek naar antwoord op deze vraag.Meer De technologie staat niet stil en het ...

20-05-2015 22:55

De Volmaakte Mens

De Volmaakte Mens - De Volmaakte Mens

De technologie staat niet stil en het is de vraag hoe dat onze relatie met techniek verandert. Wordt technologie onze redding of onze ondergang? Bas Heijne gaat op zoek naar antwoord op deze vraag.Meer De technologie staat niet stil en het ...

13-05-2015 22:58

De Volmaakte Mens

De Volmaakte Mens - De Volmaakte Mens

Embryoselectie of genetische manipulatie; Bas Heijne voelt zich ongemakkelijk bij het idee van een designerbaby. Waar komt dat gevoel vandaan? En is het wel terecht?Meer Intelligent, empatisch, sympathiek, aantrekkelijk, gezond en spontaan;...

De Volmaakte Mens gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van De Volmaakte Mens de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van De Volmaakte Mens bij De Volmaakte Mens liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van De Volmaakte Mens. Heb je een uitzending van De Volmaakte Mens gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

De Volmaakte Mens gemist

Uitzending gemist van De Volmaakte Mens? Op deze pagina vind je alle uitzendingen van De Volmaakte Mens, uitgezonden op Nederland 2. Heb je een uitzending van De Volmaakte Mens gemist? Kijk deze dan hier terug!

Uitzending gemist van De Volmaakte Mens? Hier kun je alle uitzendingen van De Volmaakte Mens kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 12
  • Laatste uitzending op 23-07-2016 om 09:30 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!