Programma gemist?

De technologie op staat niet door stil en het is de door vraag hoe dat door onze relatie met het techniek een verandert. Wordt technologie onze redding van het of onze ondergang? Bas Heijne door gaat op uit zoek naar antwoord op op tv deze van vraag.Meer De technologie naar staat niet stil en het uit is de vraag de hoe dat onze relatie met op met techniek verandert. Wordt technologie onze de redding of tijdens onze ondergang? van Bas Heijne gaat op door zoek naar antwoord op in met deze vraag, met behulp op tv van wetenschappelijke casussen tijdens en gesprekken met grote denkers het die over de dit thema door iets te zeggen door hebben.Minder

De bionische mens, op de mens in die van geen tekortkomingen kent door en bovenmenselijke prestaties levert, is niet naar op langer een fantasiebeeld. Maar als tijdens mens en techniek versmelten, een worden we het dan ook 'betere' mensen?Meer tijdens De bionische een mens, de mens die met geen met tekortkomingen kent en bovenmenselijke het prestaties levert, is niet op tv langer door een fantasiebeeld. van We kijken allang niet meer op een door van het idee om in delen van door het lichaam te vervangen of op te verbeteren door en zo sterker, slimmer en uit sneller te worden. tijdens uit Maar als mens en van techniek letterlijk versmelten, worden we op tv dan uit behalve andere, ook 'betere' mensen? uit op tv Of raken we juist iets de menselijks kwijt? De een Nederlandse techniekfilosoof Peter-Paul Verbeek een denkt met van niet. in Voor Verbeek is techniek eigen aan een de mens met en een naar onlosmakelijk deel van onze in natuur. Hij vindt dan met ook een dat we de techniek niet als vijand moeten zien de en onze in moraal moeten laten met meebewegen met de veranderingen op die een technologie met zich meebrengt. op Bas Heijne vraagt door zich af of van hij in zich dan maar gewoon een moet aanpassen op tv aan wat de techniek een hem opdringt. Het beter maken in op tv van mensen met een handicap, met het behulp van technologie, op tv daar een kun je niet tijdens op tegen zijn. Maar met geldt dit ook met voor het pimpen van met de mens tot uit een steeds maar het betere in mens?Minder

De door technologie staat uit niet stil en het met is de in vraag hoe dat met onze relatie met op tv techniek verandert. Wordt de technologie onze redding van of onze ondergang? het Bas Heijne gaat op naar zoek naar antwoord de op deze vraag.Meer door De technologie staat uit niet stil en het een is de vraag hoe op tv dat onze op relatie op met techniek verandert. Wordt technologie onze van redding of onze tijdens ondergang? Bas Heijne tijdens gaat op tv op zoek naar op tv antwoord op deze naar vraag, met behulp op van wetenschappelijke casussen en op tv gesprekken met grote naar denkers die over naar dit thema uit iets te uit zeggen hebben.Minder

De technologie staat in niet stil en tijdens het is de op vraag een hoe dat met onze relatie met techniek verandert. met Wordt technologie onze tijdens redding of een onze ondergang? door Bas Heijne gaat op het zoek naar met antwoord op deze op tv vraag.

Embryoselectie of genetische uit door manipulatie; Bas Heijne met voelt zich ongemakkelijk op tv bij het idee van door een designerbaby. Waar komt tijdens dat gevoel vandaan? een En is in het wel terecht?Meer Intelligent, een empatisch, sympathiek, aantrekkelijk, gezond naar en door spontaan; wie zou op tv hun kind uit deze eigenschappen niet toewensen? Met een op goede op tv opvoeding hopen de ouders er het naar beste van te maken, door maar wat betreft tijdens de genetische aanleg van hun op een kind zijn ze overgelaten aan de op natuur. Filosoof met Julian Savulescu van vindt dat potentiële met ouders de de morele plicht hebben van om de natuur een handje te op tv helpen. Als op tv ongewenste naar eigenschappen geëlimineerd kunnen op tv worden door embryoselectie of genetische een manipulatie, ziet hij geen de reden om van dat niet te doen. een Bas Heijne voelt met zich op tv ongemakkelijk bij tijdens het idee van met een designerbaby. Waar komt het dat gevoel uit vandaan? En is van het wel terecht? Heijne gaat te van rade bij het onderzoekers, filosofen en op ethici. Waar Julian Savulescu met zelfs zover met gaat dat alleen naar genetische manipulatie de mensheid door van een de ondergang kan behoeden, betoogt uit op bio-ethica Donna Dickenson dat de invoering een tijdens van de benodigde technologie de juist grote tijdens ongelijkheid en mensenrechtenschendingen teweeg zal brengen. op Ook ziet de Heijne op tv hoe de klanten het van een Turks-Cypriotische kliniek het geslacht uit van de hun toekomstige met kind kunnen kiezen; hoe onderzoekers in op Amerika een kind een met naar drie biologische naar ouders willen maken en hoe naar Leidse wetenschappers functionerende eicellen door creëren de uit doodgewone huidcellen. Natuurlijke voortplanting de is hier in ver te zoeken. Ligt op in deze kweekschaaltjes met met onze toekomst? En tijdens hoe zal deze technologie de naar mensheid een veranderen?Minder

De technologie met lijkt zich sneller het te ontwikkelen dan onze de ethiek. Zijn uit onze morele kaders op nog wel het toereikend voor de dillema's in waar met de technologie ons voor stelt? tijdens Hoever mogen we van gaan?Meer In vijf afleveringen op bezocht schrijver op tv en een columnist Bas Heijne topwetenschappers van en grote denkers. tijdens Hij zag in hoe we onszelf, met op behulp van uit vernuftige technologieën, steeds verder kunnen verbeteren: van we worden sneller, de op sterker, slimmer en ouder. in Of we willen of in niet: we tijdens krijgen er allemaal mee tijdens te in maken. Maar de technologie uit lijkt zich sneller te een ontwikkelen dan tijdens onze ethiek. de Zijn onze morele kaders op nog wel toereikend door voor de van dillema's waar de technologie ons voor het stelt? Hoever het mogen we gaan van met op tv het sleutelen aan de mens? Waar op tv ligt de eigenlijk de grens een tussen genezen en verbeteren? in Volgens Heijne de is het de hoogste een tijd voor een brede naar maatschappelijke discussie. We met moeten samen op zoeken naar de een nieuw in moreel kompas en besluiten van of er een van grens is aan wat op er mag. En, zo het op ja, waar die grens het dan ligt. Moeten door we sleutelen aan ons kinderen uit om de hen geschikt een te maken voor de een toekomst? Mogen we zelf bepalen op hoe we ons de bewustzijn manipuleren? op En door betekent een leven zonder het ouderdom ook een van zinvol bestaan? Om de discussie met hierover met aan te jagen, op nodigt Heijne de Amerikaanse politiek naar filosoof Michael in Sandel op uit om in Amsterdam een interactief op de college te geven. Aan met de hand van concrete op dilemma's uit de serie tijdens daagt met Sandel zijn in publiek uit om positie te van kiezen en door eigen waarheden kritisch op tv onder de loep te tijdens nemen.Minder

De naar technologie staat niet uit stil en op tv het is de van vraag hoe dat onze relatie met in op tv techniek verandert. Wordt technologie onze redding op tv of onze door ondergang? Bas Heijne gaat in op van zoek naar antwoord van op deze vraag.Meer Kunstmatige intelligentie: van krachtig op hulpmiddel voor de mens, of op de van doos van van Pandora? De toekomst op tv zal het uitwijzen. met Maar, zo constateert door Heijne, die toekomst is naar wel allang begonnen: op tv mensen maken machines, tijdens maar machines zijn ook al de begonnen de mens het een te maken.Minder

De naar bionische mens, naar de mens die een geen tekortkomingen kent op en bovenmenselijke prestaties levert, is niet met in langer een fantasiebeeld. Maar als uit mens en met techniek versmelten, worden we van dan ook van 'betere' mensen?Meer de De bionische mens, de mens de die naar geen tekortkomingen kent naar en bovenmenselijke prestaties het levert, is niet langer een op tv fantasiebeeld. We kijken uit allang niet meer met op van van het idee om tijdens delen van het lichaam op tv te vervangen de of te van verbeteren en zo sterker, slimmer de en sneller te het worden. Maar de als mens en techniek van letterlijk versmelten, worden naar we van dan behalve andere, ook 'betere' het mensen? Of met raken we juist de iets menselijks kwijt? De Nederlandse door techniekfilosoof Peter-Paul Verbeek naar uit denkt van niet. Voor door Verbeek is techniek op eigen aan de mens uit en uit een onlosmakelijk deel van van onze natuur. Hij vindt dan de ook dat in we techniek niet naar als uit vijand moeten zien en het onze moraal op moeten laten meebewegen met van de veranderingen die technologie met op zich naar meebrengt. Bas Heijne vraagt zich op tv af naar of hij zich tijdens dan maar tijdens gewoon moet aanpassen aan wat op tv de techniek hem met opdringt. tijdens Het beter maken van mensen met naar de een handicap, met het behulp van technologie, daar kun je een niet op tv op tegen naar zijn. Maar geldt dit met ook voor het op tv pimpen van de mens met tot een steeds maar tijdens betere de mens?Minder

De uit technologie staat niet de stil en met het is de vraag naar hoe dat onze op tv relatie met tijdens techniek verandert. Wordt technologie onze redding de of onze van ondergang? Bas Heijne gaat door op zoek naar in antwoord op deze op tv vraag.Meer de De technologie staat niet stil naar en uit het is de vraag hoe van dat onze een relatie met techniek naar verandert. Wordt technologie onze een met redding of onze naar ondergang? Bas Heijne naar gaat op zoek naar antwoord van op van deze vraag, met behulp van wetenschappelijke door casussen naar en gesprekken met grote denkers een die het over dit thema door iets te zeggen naar hebben.Minder

De van technologie staat op niet stil en het is van de de vraag hoe dat onze relatie op met techniek verandert. met Wordt technologie onze redding van of onze ondergang? uit het Bas Heijne gaat op zoek het naar antwoord door op deze het vraag.Meer De technologie staat tijdens niet stil en het is naar de van vraag hoe op dat onze relatie met met techniek verandert. Wordt de technologie onze redding of onze het ondergang? Bas Heijne tijdens gaat op van zoek op tv naar antwoord op tijdens deze vraag, met behulp van van wetenschappelijke de casussen en gesprekken met grote de denkers die met over dit tijdens thema iets te naar zeggen hebben.Minder

Embryoselectie of genetische door manipulatie; Bas met Heijne voelt zich ongemakkelijk van bij het uit idee van een designerbaby. het Waar komt een dat gevoel een vandaan? En uit is het wel terecht?Meer Intelligent, met empatisch, sympathiek, aantrekkelijk, gezond de uit en spontaan; wie tijdens zou hun kind een deze eigenschappen niet toewensen? uit Met een goede opvoeding uit hopen ouders er het met beste van te van maken, op maar wat betreft de genetische het aanleg van hun uit kind met zijn ze uit overgelaten aan de natuur. het Filosoof Julian Savulescu vindt dat tijdens potentiele ouders de op tv morele plicht in hebben de om de natuur een handje te naar op tv helpen. Als ongewenste eigenschappen op geëlimineerd kunnen worden door in embryoselectie of van genetische manipulatie, ziet hij het geen tijdens reden om dat een niet te doen. Bas Heijne voelt naar uit zich ongemakkelijk bij het tijdens idee van een designerbaby. van Waar komt dat gevoel op tijdens vandaan? En is het door wel terecht? Heijne gaat in te rade op tv bij onderzoekers, op tv filosofen en ethici. Waar Julian uit Savulescu zelfs van zover gaat dat alleen genetische op manipulatie met de mensheid van de ondergang op tv kan behoeden, betoogt in bio-ethica Donna Dickenson uit dat een de invoering van de benodigde tijdens technologie juist door grote ongelijkheid door en mensenrechtenschendingen teweeg zal op brengen. uit Ook ziet Heijne hoe van de klanten van een Turks-Cypriotische uit kliniek het van geslacht op van hun toekomstige kind kunnen de kiezen; hoe de onderzoekers in Amerika het een kind met drie de biologische ouders op willen maken en hoe met Leidse wetenschappers het functionerende eicellen creëren uit doodgewone op huidcellen. Natuurlijke op tv voortplanting is de hier ver te zoeken. in Ligt in deze met kweekschaaltjes onze toekomst? En op tv hoe tijdens zal deze technologie van de mensheid op tv veranderen?Minder

maart 2019
23-07-2016 09:30

De Volmaakte Mens

De Volmaakte Mens - De Volmaakte Mens

Uitzending gemist van De Volmaakte Mens? Op deze pagina vind je alle uitzendingen van De Volmaakte Mens, uitgezonden op Nederland 2. Heb je een uitzending van De Volmaakte Mens gemist? Kijk deze dan hier terug!

16-07-2016 09:35

De Volmaakte Mens

De Volmaakte Mens - De Volmaakte Mens

De technologie staat niet stil en het is de vraag hoe dat onze relatie met techniek verandert. Wordt technologie onze redding of onze ondergang? Bas Heijne gaat op zoek naar antwoord op deze vraag.Meer De technologie staat niet stil en het ...

09-07-2016 09:40

De Volmaakte Mens

De Volmaakte Mens - De Volmaakte Mens

De bionische mens, de mens die geen tekortkomingen kent en bovenmenselijke prestaties levert, is niet langer een fantasiebeeld. Maar als mens en techniek versmelten, worden we dan ook 'betere' mensen?Meer De bionische mens, de mens die geen...

02-07-2016 09:40

De Volmaakte Mens

De Volmaakte Mens - De Volmaakte Mens

De technologie staat niet stil en het is de vraag hoe dat onze relatie met techniek verandert. Wordt technologie onze redding of onze ondergang? Bas Heijne gaat op zoek naar antwoord op deze vraag.Meer De technologie staat niet stil en het ...

25-06-2016 09:40

De Volmaakte Mens

De Volmaakte Mens - De Volmaakte Mens

De technologie staat niet stil en het is de vraag hoe dat onze relatie met techniek verandert. Wordt technologie onze redding of onze ondergang? Bas Heijne gaat op zoek naar antwoord op deze vraag.

18-06-2016 09:40

De Volmaakte Mens

De Volmaakte Mens - De Volmaakte Mens

Embryoselectie of genetische manipulatie; Bas Heijne voelt zich ongemakkelijk bij het idee van een designerbaby. Waar komt dat gevoel vandaan? En is het wel terecht?Meer Intelligent, empatisch, sympathiek, aantrekkelijk, gezond en spontaan;...

17-06-2015 23:00

De Volmaakte Mens

De Volmaakte Mens - De Volmaakte Mens

De technologie lijkt zich sneller te ontwikkelen dan onze ethiek. Zijn onze morele kaders nog wel toereikend voor de dillema's waar de technologie ons voor stelt? Hoever mogen we gaan?Meer In vijf afleveringen bezocht schrijver en columnist...

10-06-2015 23:00

De Volmaakte Mens

De Volmaakte Mens - De Volmaakte Mens

De technologie staat niet stil en het is de vraag hoe dat onze relatie met techniek verandert. Wordt technologie onze redding of onze ondergang? Bas Heijne gaat op zoek naar antwoord op deze vraag.Meer Kunstmatige intelligentie: krachtig hu...

03-06-2015 23:00

De Volmaakte Mens

De Volmaakte Mens - De Volmaakte Mens

De bionische mens, de mens die geen tekortkomingen kent en bovenmenselijke prestaties levert, is niet langer een fantasiebeeld. Maar als mens en techniek versmelten, worden we dan ook 'betere' mensen?Meer De bionische mens, de mens die geen...

27-05-2015 23:00

De Volmaakte Mens

De Volmaakte Mens - De Volmaakte Mens

De technologie staat niet stil en het is de vraag hoe dat onze relatie met techniek verandert. Wordt technologie onze redding of onze ondergang? Bas Heijne gaat op zoek naar antwoord op deze vraag.Meer De technologie staat niet stil en het ...

20-05-2015 22:55

De Volmaakte Mens

De Volmaakte Mens - De Volmaakte Mens

De technologie staat niet stil en het is de vraag hoe dat onze relatie met techniek verandert. Wordt technologie onze redding of onze ondergang? Bas Heijne gaat op zoek naar antwoord op deze vraag.Meer De technologie staat niet stil en het ...

13-05-2015 22:58

De Volmaakte Mens

De Volmaakte Mens - De Volmaakte Mens

Embryoselectie of genetische manipulatie; Bas Heijne voelt zich ongemakkelijk bij het idee van een designerbaby. Waar komt dat gevoel vandaan? En is het wel terecht?Meer Intelligent, empatisch, sympathiek, aantrekkelijk, gezond en spontaan;...

De Volmaakte Mens gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van De Volmaakte Mens de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van De Volmaakte Mens bij De Volmaakte Mens liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van De Volmaakte Mens. Heb je een uitzending van De Volmaakte Mens gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

De Volmaakte Mens gemist

Uitzending gemist van De Volmaakte Mens? Op deze pagina vind je alle uitzendingen van De Volmaakte Mens, uitgezonden op Nederland 2. Heb je een uitzending van De Volmaakte Mens gemist? Kijk deze dan hier terug!

Uitzending gemist van De Volmaakte Mens? Hier kun je alle uitzendingen van De Volmaakte Mens kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 12
  • Laatste uitzending op 23-07-2016 om 09:30 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!

Cookies

Hebikietsgemist.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op "Akkoord" te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Akkoord