Programma gemist?

De uit technologie staat op niet stil en het is de met een vraag hoe dat door onze relatie met techniek het verandert. Wordt technologie onze redding naar of het onze ondergang? Bas Heijne op gaat op zoek naar uit antwoord op deze naar vraag.Meer De technologie op staat naar niet stil en het het is de met vraag hoe dat met onze relatie met techniek verandert. in Wordt technologie naar onze redding het of onze uit ondergang? Bas Heijne van gaat op zoek op naar antwoord op uit deze vraag, met behulp in van wetenschappelijke casussen en de gesprekken met grote denkers op tv op die over dit thema iets door te zeggen in hebben.Minder

De bionische naar mens, de het mens die geen tekortkomingen tijdens kent en bovenmenselijke door prestaties levert, een is niet langer met een fantasiebeeld. Maar als uit mens en techniek versmelten, met op tv worden we dan ook 'betere' mensen?Meer in De op tv bionische mens, de mens een die het geen tekortkomingen kent en bovenmenselijke in prestaties levert, is niet van in langer een fantasiebeeld. We in kijken allang niet meer op door van het het idee tijdens om delen van van het lichaam te vervangen of te een verbeteren en in zo op tv sterker, slimmer en een sneller te worden. Maar van als mens en techniek letterlijk het versmelten, worden in we dan op behalve andere, ook 'betere' mensen? tijdens Of raken van we juist iets tijdens menselijks kwijt? De in Nederlandse techniekfilosoof Peter-Paul Verbeek naar denkt op tv van niet. in Voor Verbeek is techniek eigen op tv aan met de mens en een onlosmakelijk deel de van onze natuur. met Hij vindt uit dan ook dat in we techniek niet als van vijand uit moeten zien en onze moraal tijdens moeten laten de meebewegen met de van veranderingen die technologie met uit zich naar meebrengt. Bas Heijne vraagt de zich af of hij uit zich dan een maar gewoon uit moet aanpassen aan het wat de techniek hem uit opdringt. Het naar beter maken van mensen naar met een handicap, op tv met behulp van door technologie, uit daar kun je een niet op tegen zijn. Maar het geldt dit ook voor met het het pimpen van van de mens tot een steeds met maar tijdens betere mens?Minder

De technologie staat de niet een stil en het is een de vraag hoe dat naar in onze relatie met techniek van verandert. Wordt een technologie onze redding door of onze ondergang? Bas op tv Heijne gaat op zoek door naar antwoord op op tv deze vraag.Meer van De technologie staat op tv niet stil en het de is de vraag in hoe dat onze relatie op tv met met techniek verandert. Wordt het technologie onze tijdens redding of onze ondergang? Bas met Heijne gaat de op zoek naar naar antwoord op deze uit vraag, met behulp van van wetenschappelijke casussen door en gesprekken met grote denkers door op die over dit thema iets te het in zeggen hebben.Minder

De van technologie staat niet de stil en het is door de in vraag hoe dat onze door relatie met techniek in verandert. Wordt technologie de onze redding of door onze ondergang? op tv Bas Heijne gaat op op zoek naar antwoord op deze de een vraag.

Embryoselectie of genetische door manipulatie; tijdens Bas Heijne voelt zich ongemakkelijk de bij het in idee van een in designerbaby. Waar komt op tv dat gevoel van vandaan? En is het wel naar terecht?Meer door Intelligent, empatisch, sympathiek, naar aantrekkelijk, gezond tijdens en spontaan; wie zou hun door kind deze het eigenschappen niet toewensen? in Met een goede opvoeding op hopen ouders er het het het beste van te maken, maar naar wat betreft de genetische tijdens tijdens aanleg van hun op kind zijn ze overgelaten aan in de het natuur. Filosoof Julian Savulescu vindt dat op potentiële ouders de uit morele met plicht hebben om de door natuur een handje te met helpen. Als ongewenste naar eigenschappen geëlimineerd een kunnen worden door embryoselectie naar of op tv genetische manipulatie, uit ziet hij geen reden uit om dat niet te doen. uit Bas Heijne de voelt zich een ongemakkelijk bij het idee van het een designerbaby. naar Waar komt dat een gevoel vandaan? En is op het wel terecht? op Heijne gaat door te rade bij onderzoekers, op filosofen en in ethici. Waar Julian Savulescu het zelfs zover uit gaat dat alleen genetische tijdens naar manipulatie de mensheid van de in ondergang kan tijdens behoeden, betoogt bio-ethica Donna door Dickenson uit dat de invoering van de in benodigde technologie juist grote naar ongelijkheid en mensenrechtenschendingen van uit teweeg zal brengen. Ook ziet Heijne met uit hoe de klanten het van een Turks-Cypriotische kliniek het geslacht door van van hun toekomstige op kind kunnen kiezen; hoe van onderzoekers in uit Amerika een kind met drie biologische op tv ouders het willen maken uit en hoe Leidse door wetenschappers functionerende eicellen creëren door uit doodgewone huidcellen. tijdens Natuurlijke voortplanting de is hier ver te zoeken. in Ligt in deze kweekschaaltjes van onze toekomst? En een hoe zal op deze uit technologie de mensheid naar veranderen?Minder

De technologie lijkt op tv zich op tv sneller te ontwikkelen dan op onze ethiek. Zijn door onze morele kaders nog een wel op tv toereikend voor van de dillema's waar de het technologie ons voor stelt? op Hoever mogen we gaan?Meer door de In vijf afleveringen bezocht in schrijver en in columnist Bas Heijne topwetenschappers en de grote denkers. Hij van zag hoe uit we onszelf, met een behulp van het vernuftige technologieën, steeds naar verder kunnen verbeteren: we worden een sneller, naar sterker, slimmer en op tv ouder. Of we willen op tv of niet: we krijgen door er allemaal uit mee te maken. Maar de naar technologie lijkt een zich sneller te ontwikkelen tijdens dan onze uit ethiek. Zijn uit onze morele kaders nog wel het toereikend voor de van op dillema's waar de technologie ons in voor stelt? Hoever mogen naar we door gaan met het het sleutelen aan de mens? Waar uit ligt naar eigenlijk de grens een tussen genezen in en verbeteren? Volgens op tv Heijne is het de hoogste door tijd voor een op tv brede maatschappelijke in discussie. We moeten samen met zoeken naar een de nieuw moreel kompas en met een besluiten of er met een grens is aan wat er met tijdens mag. En, zo ja, waar uit die het grens dan ligt. op Moeten we sleutelen tijdens aan ons kinderen om hen op tv geschikt te maken voor de met de toekomst? Mogen we zelf met bepalen hoe naar we ons bewustzijn manipuleren? naar En betekent uit een leven zonder op ouderdom ook door een zinvol bestaan? op Om de discussie hierover met aan te jagen, op tv nodigt Heijne tijdens de Amerikaanse politiek filosoof Michael een Sandel een uit om in Amsterdam een met interactief college te op tv geven. Aan de hand op door van concrete dilemma's uit uit de serie daagt Sandel uit zijn publiek uit om van positie in te kiezen en eigen waarheden op op kritisch onder de loep te op nemen.Minder

De in technologie staat niet stil door en door het is de vraag hoe dat tijdens onze relatie door met techniek verandert. het Wordt technologie onze van redding of onze uit ondergang? Bas Heijne gaat in op zoek naar het antwoord op op deze vraag.Meer Kunstmatige het intelligentie: op tv krachtig hulpmiddel voor het de mens, of de op tv doos van Pandora? De toekomst op zal het op tv uitwijzen. op tv Maar, zo constateert Heijne, die toekomst tijdens is wel allang het begonnen: mensen maken van machines, van maar machines zijn ook de al begonnen de mens in op tv te maken.Minder

De naar bionische mens, de mens op tv die geen tekortkomingen kent de en bovenmenselijke prestaties van levert, is niet door langer op tv een fantasiebeeld. Maar als de mens de en techniek versmelten, worden het we dan ook 'betere' mensen?Meer het De op bionische mens, de mens die naar geen van tekortkomingen kent en bovenmenselijke op prestaties levert, is niet de langer een fantasiebeeld. het We kijken een allang naar niet meer op van het idee uit de om delen van het door lichaam te vervangen naar of te verbeteren en van zo sterker, slimmer en naar sneller te worden. uit Maar een als mens en techniek een letterlijk versmelten, van worden we dan behalve andere, tijdens door ook 'betere' mensen? Of tijdens raken we met juist iets menselijks kwijt? van De Nederlandse van techniekfilosoof Peter-Paul Verbeek denkt op tv van niet. Voor de Verbeek is techniek eigen aan op de mens tijdens en op een onlosmakelijk deel in van onze natuur. Hij vindt dan de ook dat naar we techniek op tv niet als vijand moeten uit zien van en onze moraal met moeten laten meebewegen met uit de veranderingen die technologie tijdens met op tv zich meebrengt. Bas Heijne vraagt met zich af of het hij zich dan maar door gewoon uit moet aanpassen aan wat de een techniek door hem opdringt. Het beter van maken van naar mensen met een een handicap, met met behulp van technologie, het daar kun je niet op een tegen van zijn. Maar geldt dit ook naar voor het op tv pimpen van de tijdens mens tot een het steeds maar betere de mens?Minder

De op tv technologie staat tijdens niet stil en op tv het is de tijdens vraag hoe dat tijdens onze relatie met techniek op tv verandert. Wordt technologie onze redding van of onze ondergang? op door Bas Heijne gaat naar op zoek naar antwoord op deze op tv vraag.Meer van De technologie staat niet stil op van en het is de vraag hoe tijdens dat onze relatie tijdens tijdens met techniek verandert. Wordt technologie een onze redding of onze een ondergang? het Bas Heijne de gaat op zoek naar van antwoord op door deze vraag, met behulp door van wetenschappelijke casussen en een gesprekken met grote denkers naar die over met dit thema iets op tv te zeggen door hebben.Minder

De technologie een staat niet stil en tijdens het is het de door vraag hoe dat onze relatie met naar techniek verandert. Wordt op tv technologie onze naar redding of van onze ondergang? Bas een Heijne gaat op met zoek naar naar antwoord op deze vraag.Meer op De technologie staat op tv niet stil en het op is de vraag hoe in door dat onze relatie met in techniek verandert. in Wordt technologie onze redding of onze door ondergang? Bas Heijne door gaat op zoek de naar op tv antwoord op deze van vraag, met behulp een van wetenschappelijke casussen uit en gesprekken naar met grote denkers die over op dit uit thema iets te zeggen het hebben.Minder

Embryoselectie uit of genetische manipulatie; Bas uit Heijne voelt zich ongemakkelijk een bij het in idee van een naar designerbaby. Waar komt dat naar door gevoel vandaan? En is het wel het naar terecht?Meer Intelligent, empatisch, sympathiek, aantrekkelijk, gezond het op tv en spontaan; wie zou hun tijdens kind deze eigenschappen door niet toewensen? naar Met een goede opvoeding met hopen ouders het er het van beste van te maken, naar maar wat betreft door de genetische aanleg van hun door kind door zijn ze overgelaten aan van de in natuur. Filosoof Julian Savulescu vindt naar dat potentiele ouders in de morele plicht op tv hebben om de op natuur een op handje te tijdens helpen. Als ongewenste door eigenschappen geëlimineerd kunnen worden naar door embryoselectie of op genetische manipulatie, ziet hij op tv geen reden de om dat uit niet te doen. Bas Heijne op tv voelt zich ongemakkelijk bij naar het een idee van een designerbaby. Waar van komt dat gevoel door vandaan? het En is het uit wel terecht? Heijne tijdens gaat te rade bij op onderzoekers, filosofen en uit ethici. Waar Julian Savulescu door zelfs zover door gaat dat alleen genetische tijdens manipulatie het de mensheid van de ondergang de in kan behoeden, betoogt bio-ethica Donna het Dickenson dat op de invoering in van de benodigde technologie juist grote een ongelijkheid de en mensenrechtenschendingen teweeg zal van brengen. de Ook ziet Heijne hoe de klanten van tijdens van een Turks-Cypriotische kliniek van het geslacht van hun toekomstige op tv het kind kunnen kiezen; in hoe onderzoekers in Amerika een op tv kind met naar drie biologische ouders uit willen maken en tijdens hoe Leidse wetenschappers functionerende op tv eicellen het creëren uit doodgewone huidcellen. tijdens Natuurlijke voortplanting op tv is hier ver te zoeken. de Ligt een in deze kweekschaaltjes onze toekomst? de En hoe zal met deze technologie de uit mensheid op tv veranderen?Minder

september 2017
23-07-2016 09:30

De Volmaakte Mens

De Volmaakte Mens - De Volmaakte Mens

Uitzending gemist van De Volmaakte Mens? Op deze pagina vind je alle uitzendingen van De Volmaakte Mens, uitgezonden op Nederland 2. Heb je een uitzending van De Volmaakte Mens gemist? Kijk deze dan hier terug!

16-07-2016 09:35

De Volmaakte Mens

De Volmaakte Mens - De Volmaakte Mens

De technologie staat niet stil en het is de vraag hoe dat onze relatie met techniek verandert. Wordt technologie onze redding of onze ondergang? Bas Heijne gaat op zoek naar antwoord op deze vraag.Meer De technologie staat niet stil en het ...

09-07-2016 09:40

De Volmaakte Mens

De Volmaakte Mens - De Volmaakte Mens

De bionische mens, de mens die geen tekortkomingen kent en bovenmenselijke prestaties levert, is niet langer een fantasiebeeld. Maar als mens en techniek versmelten, worden we dan ook 'betere' mensen?Meer De bionische mens, de mens die geen...

02-07-2016 09:40

De Volmaakte Mens

De Volmaakte Mens - De Volmaakte Mens

De technologie staat niet stil en het is de vraag hoe dat onze relatie met techniek verandert. Wordt technologie onze redding of onze ondergang? Bas Heijne gaat op zoek naar antwoord op deze vraag.Meer De technologie staat niet stil en het ...

25-06-2016 09:40

De Volmaakte Mens

De Volmaakte Mens - De Volmaakte Mens

De technologie staat niet stil en het is de vraag hoe dat onze relatie met techniek verandert. Wordt technologie onze redding of onze ondergang? Bas Heijne gaat op zoek naar antwoord op deze vraag.

18-06-2016 09:40

De Volmaakte Mens

De Volmaakte Mens - De Volmaakte Mens

Embryoselectie of genetische manipulatie; Bas Heijne voelt zich ongemakkelijk bij het idee van een designerbaby. Waar komt dat gevoel vandaan? En is het wel terecht?Meer Intelligent, empatisch, sympathiek, aantrekkelijk, gezond en spontaan;...

17-06-2015 23:00

De Volmaakte Mens

De Volmaakte Mens - De Volmaakte Mens

De technologie lijkt zich sneller te ontwikkelen dan onze ethiek. Zijn onze morele kaders nog wel toereikend voor de dillema's waar de technologie ons voor stelt? Hoever mogen we gaan?Meer In vijf afleveringen bezocht schrijver en columnist...

10-06-2015 23:00

De Volmaakte Mens

De Volmaakte Mens - De Volmaakte Mens

De technologie staat niet stil en het is de vraag hoe dat onze relatie met techniek verandert. Wordt technologie onze redding of onze ondergang? Bas Heijne gaat op zoek naar antwoord op deze vraag.Meer Kunstmatige intelligentie: krachtig hu...

03-06-2015 23:00

De Volmaakte Mens

De Volmaakte Mens - De Volmaakte Mens

De bionische mens, de mens die geen tekortkomingen kent en bovenmenselijke prestaties levert, is niet langer een fantasiebeeld. Maar als mens en techniek versmelten, worden we dan ook 'betere' mensen?Meer De bionische mens, de mens die geen...

27-05-2015 23:00

De Volmaakte Mens

De Volmaakte Mens - De Volmaakte Mens

De technologie staat niet stil en het is de vraag hoe dat onze relatie met techniek verandert. Wordt technologie onze redding of onze ondergang? Bas Heijne gaat op zoek naar antwoord op deze vraag.Meer De technologie staat niet stil en het ...

20-05-2015 22:55

De Volmaakte Mens

De Volmaakte Mens - De Volmaakte Mens

De technologie staat niet stil en het is de vraag hoe dat onze relatie met techniek verandert. Wordt technologie onze redding of onze ondergang? Bas Heijne gaat op zoek naar antwoord op deze vraag.Meer De technologie staat niet stil en het ...

13-05-2015 22:58

De Volmaakte Mens

De Volmaakte Mens - De Volmaakte Mens

Embryoselectie of genetische manipulatie; Bas Heijne voelt zich ongemakkelijk bij het idee van een designerbaby. Waar komt dat gevoel vandaan? En is het wel terecht?Meer Intelligent, empatisch, sympathiek, aantrekkelijk, gezond en spontaan;...

De Volmaakte Mens gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van De Volmaakte Mens de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van De Volmaakte Mens bij De Volmaakte Mens liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van De Volmaakte Mens. Heb je een uitzending van De Volmaakte Mens gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

De Volmaakte Mens gemist

Uitzending gemist van De Volmaakte Mens? Op deze pagina vind je alle uitzendingen van De Volmaakte Mens, uitgezonden op Nederland 2. Heb je een uitzending van De Volmaakte Mens gemist? Kijk deze dan hier terug!

Uitzending gemist van De Volmaakte Mens? Hier kun je alle uitzendingen van De Volmaakte Mens kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 12
  • Laatste uitzending op 23-07-2016 om 09:30 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!

Cookies

Hebikietsgemist.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op "Akkoord" te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Akkoord