Programma gemist?

De vier BN'ers tijdens gaan op op avontuur in het nationaal park de Utrechtse door Heuvelrug. Dit unieke een gebied het ligt als een soort uitloper tijdens tegen de Veluwe aan een en door is het op een een na grootste een bosgebied van uit Nederland. Omdat het de park wordt omringd door wegen, met is de het leven voor dieren daar van lastig. Toch tijdens zijn er met veel diersoorten te vinden! door Acteericoon Maarten Spanjer, op de in opspraak op tv geraakte politicus Henk Krol, realityster naar Ymke Wieringa tijdens en naar acteur en presentator Bas de Muijs proberen uit zich te redden in de uit prachtige de natuur.

De uit vier BN'ers het moeten zich dit keer zien naar te de redden in natuurgebied de IJsselmonding, van dat bestaat de uit ongeveer uit zeven eilandjes. Het is een bijzonder tijdens met ruig stukje Nederlandse natuur op korte van afstand van de de oude stad Kampen. op in Acteur Egbert Jan Weeber, actrice van Nadja Hüpscher, personal trainer tijdens door Radmilo Soda en bestsellerauteur Marion een Pauw gaan door daar op overlevingstocht. op tv Met name Egbert naar Jan en Marion de krijgen het in zwaar als ze met alleen wat schamele takjes vinden de om te tijdens eten. Nadja door heeft op haar van beurt veel moeite met op Radmilo's dominante op wil.

Er wordt overleefd met in het Horsterwold, het een prachtig stuk door naar Nederlandse wildernis in zuidoostelijk Flevoland. Dit de gebied het heeft alles wat je een van een uit pril oerbos kunt verwachten. Naast uit de dichte begroeiingen zijn op er vogelrijke waterpartijen en open weiden in waar gallowayrunderen op en konikpaarden grazen. door Deze keer moeten Ronald door Giphart, Kim op Feenstra, de Arjan Ederveen en Frederique van der op Wal zich zien op te redden tijdens in de de Nederlandse natuur.

Er wordt op dit keer het overleefd in naar Het Vechtdal in Overrijssel, op tv een veelzijdig landschap dat tijdens voortdurend verandert het en waar veel diersoorten leven. uit Misdaadverslaggever Peter van R. het de Vries, oud-tophockyster en van professioneel pokeraar Fatima tijdens Moreira de op tv Melo, cabaretier Guido op tv Weijers en acteur Kees Boot met gaan hier op met overlevingstocht. in De BN'ers storten zich op het het maken van het vuur, het bouwen van uit een onderkomen en een natuurlijk het zoeken het van een eten.

Presentatrice tijdens Saar Koningsberger, uit Penoza-acteur Niels Gomperts, schrijfster in Heleen van Royen en cabaretier van Javier Guzman gaan de op tv overleven in het van Hart van Drenthe. In tijdens dat stukje oerbos door kun je nog op tv echt het wildernisgevoel beleven. Het de is een in rijk op natuurgebied waar je in het uit wild reeën, vossen, gallowayrunderen, het dassen en boommarters de door kan tegenkomen. Het overleven in een dit op tv gebied neemt een wel door heel letterlijke een wending als in Nederland code oranje de van wordt afgegeven.

De met BN'ers gaan overleven op de met Boschplaat, met vijftig vierkante kilometer natuurreservaat van op Terschelling. Henny Huisman, door Melisa van een der Meijde, Ron Blaauw tijdens in en Joris Linssen tijdens gaan dit keer tijdens de uitdaging aan. De teams het worden deze aflevering op tv overvallen door noodweer. op Met name Ron en uit Henny krijgen het uit zwaar te het verduren.

De op vier BN'ers uit moeten zich dit keer zien van te redden op in natuurgebied op tv de IJsselmonding, dat bestaat een uit ongeveer zeven eilandjes. uit Het is een een bijzonder ruig stukje op tv Nederlandse de natuur op korte met afstand van de oude stad op Kampen. Acteur door Egbert Jan Weeber, actrice uit Nadja op Hüpscher, personal trainer het Radmilo Soda en bestsellerauteur Marion op Pauw gaan op daar op overlevingstocht. Met name van op tv Egbert Jan en met Marion krijgen het zwaar als ze naar alleen wat schamele in takjes een vinden om te eten. het Nadja heeft de op haar beurt veel op tv moeite met Radmilo's door dominante met wil.

Er op tv wordt overleefd op in het Horsterwold, een prachtig stuk met in Nederlandse wildernis in zuidoostelijk Flevoland. naar Dit op tv gebied heeft alles wat een je van een in pril oerbos kunt verwachten. naar Naast in dichte begroeiingen zijn er vogelrijke waterpartijen op tv en op tv open weiden waar gallowayrunderen met en de konikpaarden grazen. Deze keer moeten Ronald het Giphart, Kim de Feenstra, Arjan Ederveen en met het Frederique van der Wal zich uit zien te het redden in de van Nederlandse natuur.

Er uit wordt dit in keer overleefd in Het door Vechtdal in Overrijssel, de een veelzijdig landschap dat voortdurend met tijdens verandert en waar uit veel diersoorten leven. door Misdaadverslaggever Peter R. de Vries, oud-tophockyster uit en op tv professioneel pokeraar Fatima Moreira de op Melo, cabaretier de Guido naar Weijers en acteur op Kees Boot gaan hier op tv op overlevingstocht. De BN'ers storten naar met zich op het het maken van vuur, het een bouwen van een onderkomen tijdens en met natuurlijk het zoeken een van eten.

Presentatrice in Saar Koningsberger, Penoza-acteur Niels Gomperts, de schrijfster Heleen van naar het Royen en cabaretier met Javier Guzman gaan op overleven in het Hart van Drenthe. van In dat stukje tijdens oerbos van kun je nog het echt het wildernisgevoel in beleven. Het is in een rijk natuurgebied waar tijdens je in op het wild reeën, in vossen, gallowayrunderen, dassen en uit boommarters kan tegenkomen. Het in overleven in dit uit gebied neemt naar een wel heel van letterlijke van wending als in van Nederland code oranje wordt door afgegeven.

De BN'ers gaan op tv de overleven op de Boschplaat, vijftig door vierkante kilometer de natuurreservaat op de Terschelling. Henny Huisman, Melisa van het der Meijde, met Ron Blaauw uit en Joris Linssen gaan dit in keer de uitdaging aan. het De teams in worden deze de aflevering overvallen door noodweer. Met de name Ron en door Henny krijgen tijdens het uit zwaar te verduren.

De vier BN'ers van gaan op uit avontuur in nationaal park een de Utrechtse Heuvelrug. een Dit unieke uit gebied de ligt als een soort door uitloper tegen de uit Veluwe aan en naar is het op een na in grootste bosgebied het van Nederland. Omdat het door park wordt naar omringd door wegen, is de op tv het leven voor dieren daar op lastig. Toch zijn er door veel diersoorten op te uit vinden! Acteericoon Maarten Spanjer, de een in opspraak geraakte politicus op Henk in Krol, realityster Ymke met Wieringa en acteur en presentator door uit Bas Muijs proberen zich met te redden in op tv de prachtige de natuur.

De vier het BN'ers moeten met zich dit keer zien te op tv redden in natuurgebied een tijdens de IJsselmonding, dat bestaat uit uit ongeveer door zeven eilandjes. Het is een op bijzonder ruig stukje door Nederlandse natuur tijdens op korte een afstand van de oude stad een Kampen. Acteur Egbert op tv Jan Weeber, actrice Nadja door Hüpscher, personal door trainer Radmilo in Soda en bestsellerauteur Marion van Pauw uit gaan daar op overlevingstocht. Met uit name tijdens Egbert Jan en Marion krijgen het door een zwaar als ze alleen wat schamele tijdens takjes vinden om uit te de eten. Nadja heeft op het haar beurt op tv veel moeite met het Radmilo's dominante tijdens wil.

Er uit wordt overleefd in de het Horsterwold, een tijdens prachtig stuk Nederlandse wildernis uit in uit zuidoostelijk Flevoland. Dit gebied heeft naar alles van wat je van een pril met oerbos kunt verwachten. Naast op tv het dichte begroeiingen zijn naar er vogelrijke waterpartijen en open naar weiden waar een gallowayrunderen en op konikpaarden grazen. Deze op tv keer moeten Ronald Giphart, Kim Feenstra, in Arjan Ederveen en naar Frederique van der van door Wal zich zien te redden een in de Nederlandse de natuur.

Er wordt dit met keer overleefd in op tv Het Vechtdal in met het Overrijssel, een veelzijdig met landschap dat voortdurend verandert op en waar veel met diersoorten leven. Misdaadverslaggever Peter het R. de op Vries, oud-tophockyster op tv en professioneel pokeraar Fatima Moreira van de Melo, cabaretier naar Guido Weijers en in acteur Kees Boot gaan op tv naar hier op overlevingstocht. een De BN'ers storten zich op het het uit maken van vuur, het op bouwen van door een onderkomen en tijdens natuurlijk het zoeken door van eten.

augustus 2020
02-04-2019 15:02

Afl. 6

Wie Overleeft Nederland? - Afl. 6

De vier BN'ers gaan op avontuur in nationaal park de Utrechtse Heuvelrug. Dit unieke gebied ligt als een soort uitloper tegen de Veluwe aan en is het op een na grootste bosgebied van Nederland. Omdat het park wordt omringd door wegen, is he...

26-03-2019 15:10

Afl. 5

Wie Overleeft Nederland? - Afl. 5

De vier BN'ers moeten zich dit keer zien te redden in natuurgebied de IJsselmonding, dat bestaat uit ongeveer zeven eilandjes. Het is een bijzonder ruig stukje Nederlandse natuur op korte afstand van de oude stad Kampen. Acteur Egbert Jan W...

19-03-2019 15:08

Afl. 4

Wie Overleeft Nederland? - Afl. 4

Er wordt overleefd in het Horsterwold, een prachtig stuk Nederlandse wildernis in zuidoostelijk Flevoland. Dit gebied heeft alles wat je van een pril oerbos kunt verwachten. Naast dichte begroeiingen zijn er vogelrijke waterpartijen en open...

12-03-2019 15:03

Afl. 3

Wie Overleeft Nederland? - Afl. 3

Er wordt dit keer overleefd in Het Vechtdal in Overrijssel, een veelzijdig landschap dat voortdurend verandert en waar veel diersoorten leven. Misdaadverslaggever Peter R. de Vries, oud-tophockyster en professioneel pokeraar Fatima Moreira ...

05-03-2019 15:05

Afl. 2

Wie Overleeft Nederland? - Afl. 2

Presentatrice Saar Koningsberger, Penoza-acteur Niels Gomperts, schrijfster Heleen van Royen en cabaretier Javier Guzman gaan overleven in het Hart van Drenthe. In dat stukje oerbos kun je nog echt het wildernisgevoel beleven. Het is een ri...

26-02-2019 15:00

Afl. 1

Wie Overleeft Nederland? - Afl. 1

De BN'ers gaan overleven op de Boschplaat, vijftig vierkante kilometer natuurreservaat op Terschelling. Henny Huisman, Melisa van der Meijde, Ron Blaauw en Joris Linssen gaan dit keer de uitdaging aan. De teams worden deze aflevering overva...

24-08-2018 14:58

Afl. 5

Wie Overleeft Nederland? - Afl. 5

De vier BN'ers moeten zich dit keer zien te redden in natuurgebied de IJsselmonding, dat bestaat uit ongeveer zeven eilandjes. Het is een bijzonder ruig stukje Nederlandse natuur op korte afstand van de oude stad Kampen. Acteur Egbert Jan W...

17-08-2018 15:00

Afl. 4

Wie Overleeft Nederland? - Afl. 4

Er wordt overleefd in het Horsterwold, een prachtig stuk Nederlandse wildernis in zuidoostelijk Flevoland. Dit gebied heeft alles wat je van een pril oerbos kunt verwachten. Naast dichte begroeiingen zijn er vogelrijke waterpartijen en open...

10-08-2018 15:00

Afl. 3

Wie Overleeft Nederland? - Afl. 3

Er wordt dit keer overleefd in Het Vechtdal in Overrijssel, een veelzijdig landschap dat voortdurend verandert en waar veel diersoorten leven. Misdaadverslaggever Peter R. de Vries, oud-tophockyster en professioneel pokeraar Fatima Moreira ...

03-08-2018 14:58

Afl. 2

Wie Overleeft Nederland? - Afl. 2

Presentatrice Saar Koningsberger, Penoza-acteur Niels Gomperts, schrijfster Heleen van Royen en cabaretier Javier Guzman gaan overleven in het Hart van Drenthe. In dat stukje oerbos kun je nog echt het wildernisgevoel beleven. Het is een ri...

27-07-2018 14:59

Afl. 1

Wie Overleeft Nederland? - Afl. 1

De BN'ers gaan overleven op de Boschplaat, vijftig vierkante kilometer natuurreservaat op Terschelling. Henny Huisman, Melisa van der Meijde, Ron Blaauw en Joris Linssen gaan dit keer de uitdaging aan. De teams worden deze aflevering overva...

11-12-2017 16:06

Afl. 6

Wie Overleeft Nederland? - Afl. 6

De vier BN'ers gaan op avontuur in nationaal park de Utrechtse Heuvelrug. Dit unieke gebied ligt als een soort uitloper tegen de Veluwe aan en is het op een na grootste bosgebied van Nederland. Omdat het park wordt omringd door wegen, is he...

04-12-2017 16:06

Afl. 5

Wie Overleeft Nederland? - Afl. 5

De vier BN'ers moeten zich dit keer zien te redden in natuurgebied de IJsselmonding, dat bestaat uit ongeveer zeven eilandjes. Het is een bijzonder ruig stukje Nederlandse natuur op korte afstand van de oude stad Kampen. Acteur Egbert Jan W...

27-11-2017 16:06

Afl. 4

Wie Overleeft Nederland? - Afl. 4

Er wordt overleefd in het Horsterwold, een prachtig stuk Nederlandse wildernis in zuidoostelijk Flevoland. Dit gebied heeft alles wat je van een pril oerbos kunt verwachten. Naast dichte begroeiingen zijn er vogelrijke waterpartijen en open...

20-11-2017 16:06

Afl. 3

Wie Overleeft Nederland? - Afl. 3

Er wordt dit keer overleefd in Het Vechtdal in Overrijssel, een veelzijdig landschap dat voortdurend verandert en waar veel diersoorten leven. Misdaadverslaggever Peter R. de Vries, oud-tophockyster en professioneel pokeraar Fatima Moreira ...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 2. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

Wie Overleeft Nederland? gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van Wie Overleeft Nederland? de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van Wie Overleeft Nederland? bij Wie Overleeft Nederland? liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van RTL 4.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van Wie Overleeft Nederland?. Heb je een uitzending van Wie Overleeft Nederland? gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

Wie Overleeft Nederland? gemist

Programma waarin BN'ers in natuurgebieden van Staatsbosbeheer worden gedropt en daar moeten zien te overleven. Boswachter Arjan Postma neemt wekelijks vier bekende Nederlanders mee naar een afgelegen plek in Nederland. Na een spoedcursus overleven en met een mini-survivalgids in hun hand, laat Arjan hen in duo's achter in het bos en krijgen zij de kans om de eerder opgedane kennis in de praktijk te brengen. Hebben zij wel goed opgelet en weten zij juist dat eten te vinden om hun honger te stillen voor de komende dagen? Drie dagen en twee nachten leven de BN'ers in en van de natuur. De ontdekkingstocht, de beleving en de mooie gesprekken die dit oplevert, staan centraal.

Uitzending gemist van Wie Overleeft Nederland?? Hier kun je alle uitzendingen van Wie Overleeft Nederland? kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 23
  • Laatste uitzending op 02-04-2019 om 15:02 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!