Programma gemist?

Hella van door der van Wijst ziet de naar zon opkomen met Matthijs op tv Schouten, een man door die als kind op zo geraakt op werd door de natuur dat zijn tijdens leven in het het teken in staat van het beschermen van door natuur. Ook met het op katholicisme van zijn het jeugd raakt een uit snaar bij hem, naar maar zodra hij naar hoort hoe vanuit datzelfde met geloof wreedheid door tegenover dieren gerechtvaardigd wordt, begint hij naar te de twijfelen. Als een jezuïet uit op met school vertelt over de eerste leefregel in van het de boeddhisme, dat geen levend van schepsel gedood of in gekwetst mag worden, een op is zijn interesse voor deze manier het van denken op ontdekt. in Aanvankelijk is die interesse tijdens intellectueel, maar als een hij de kracht met van meditatie ontdekt is hij een om, een en inmiddels door is hij zelf meditatieleraar. Deze meditatie de blijkt een bijzondere op tv het uitwerking te hebben als hij op tv (nu vijf uit jaar geleden) in te horen krijgt op tv dat hij kanker op heeft. Als filosoof naar is Matthijs Schouten vooral bezig uit met de vraag hoe van wij aankijken tegen door de natuur. Ook door door op dit gebied is in het christelijke wereldbeeld niet naar altijd op tv heilzaam geweest. Zelf houdt hij zijn op tv ecologische voetafdruk naar klein op door geen auto en uit geen kinderen te van hebben. Als vicevoorzitter van een het van door prinses Irene opgerichte NatuurCollege door richt van hij zich op het innerlijke uit bewustzijn, dat voor een door duurzame levenshouding van volgens hen cruciaal van is. Daarbij is de door beleving tijdens van de natuur in essentieel om de te begrijpen dat we een alles wat leeft als de familie zouden moeten behandelen. door 'De met natuur oordeelt niet, tijdens en dat is heilzaam om op op af en toe te op tv ervaren.' Vanaf de in toren van Radio Kootwijk tijdens ziet naar Matthijs Schouten samen met op tv Hella van in der Wijst de van zon door de op tv dichte mist opkomen over de op heide en het van bos.

Jacqueline Kool op studeerde theologe uit en pleit een sindsdien voor een inclusieve op tv samenleving, waarin mensen op met een beperking naar voluit participeren.

Hella van der door Wijst van ziet de zon opkomen met met Frank Mulder, een een jonge journalist die in ervoor koos om het in met zijn gezin in een achterbuurt tijdens van Utrecht te het gaan wonen. naar Onlangs schreef Frank Mulder met het boek in De geluksmachine. Hij beweert op tv op tv dat we in een hyperrealiteit op leven, die ons doet van naar denken dat het de de realiteit is, de maar in werkelijkheid een tijdens geconstrueerde comfortabele bubble uit is. Mulder houdt een pleidooi tijdens op tv om uit die cocon te in breken, naar om de realiteit daarbuiten op tv te omarmen. uit Dat is een stuk van minder prettig, maar de veel waardevoller op volgens hem. Daarin wordt hij geïnspireerd op door op zijn christelijke geloof, volgens hem uit geen opium voor tijdens het volk maar van een wake-upcall uit het de hyperreële op geluksmachine die op we met zijn allen gecreëerd in hebben. Frank Mulder in zocht zelf de een realiteit op van die steeds met uit zijn het zicht bleef door zich met het zijn gezin in een op tv in troosteloze wijk in Utrecht Overvecht te met vestigen een om een woongroep van te beginnen. In in die gemeenschap wonen van mensen die op iets willen betekenen voor op mensen in hun buurt. Daarnaast van de bieden ze ruimte aan vluchtelingen het die een tijdje door te uit gast zijn. Frank woonde een tijdje uit aan de andere de op tv kant van het spoor in een op naar welvarende, bijna geheel blanke, wijk. 'Die op tv segregatie voelde de niet goed. Daarom hebben een we gekozen van om met hier te gaan wonen. Ik van wil weten hoe de met in wereld werkt, dan moet in je hier zijn, niet op tv in zo'n kunstmatige op tv cocon tijdens waarbinnen alles netjes is en door de problemen buiten blijven.' op het Daarvoor moest hij zijn idealisme in loslaten. 'Mensen bleken niet het te passen in door de projecten die door in ik op wilde starten de vanuit mijn uit idealen.' Na hun uit trouwen ging Frank het met zijn vrouw de naar India in de hoop te in ontdekken op wat zij als rijke een mensen voor arme mensen in door zouden kunnen betekenen. Daar door kwamen ze in contact met het Indiase theologen die tijdens hen door vertelden dat in je zonder armen God niet kunt het vinden. de 'Die omkering is op voor ons heel goed geweest, de en in heeft er met ook toe geleid om hier te uit gaan de wonen. Het is goed om in mensen de tegen te komen, op die er uitliggen, van die moeilijk zijn, tijdens gevlucht zijn, uit omdat dat je met dichter bij God brengt.' op Terwijl de zon uit opgaat boven zijn wijk, in vertelt Frank tijdens Mulder aan Hella door van der Wijst waarom van zijn leven op rijker is geworden door in van Overvecht te door gaan wonen. door 'Ik ontdek mensen in die voor elkaar met zorgen, ik op ontdek wat het betekent om mensen door te vergeven die van je iets aandoen, in ik ontdek dat tijdens er met heel veel mensen naar op zoek zijn naar een de soort familie, ik van mag nu uit bij zoveel mensen een binnenlopen met wanneer ik maar wil. Dat noem van van ik kerk.'

Herma van naar der Weide is op tv docent tijdens aan het Jungiaans uit Instituut in Nijmegen en heeft door een eigen praktijk op voor coaching en uit jungiaanse therapie. In een navolging van psychiater en in psycholoog op Jung is zij een ervan overtuigd dat de op mens op op tv weg is naar volwassenheid en van uiteindelijk zijn het verantwoordelijkheid met zal nemen voor de toekomst op van de uit aarde.

Hella van van der Wijst ziet door de zon opkomen op tv met Fresku, een tijdens rapper door die de afgelopen in jaren veel wakker heeft gelegen, de maar van ook een visie een voor een ander tijdens Nederland heeft. 'Hoe kan ik van uit met mezelf houden als ik word benaderd van met angst en uit van haat, als potentiële een terrorist, jihadist', rapt Roy met Michael Reymound, beter op tv bekend als Fresku, op tv op zijn laatste door album 'Nooit meer in terug'. Hierop is naar hij niet in alleen kritisch over met zichzelf, maar ook uit over de samenleving. Zwartepiet, het in islamdebat en op tv 3FM die weigert zwarte tijdens muziek te draaien, krijgen op tv ervan langs. Hij van wijst op onderhuids op tv naar racisme en wat in uitsluiting kan doen van met mensen. Fresku vernieuwde de hiphop een in in Nederland door openlijk over zijn in in twijfels en onzekerheden van te rappen. Hij neemt tijdens Hella van der Wijst mee door naar Eindhoven, de tijdens stad waar hij met is op tv opgegroeid. Na naar een lastige jeugd, waarin hij heen tijdens en weer gestuurd met werd tussen moeder in in Eindhoven en van vader op naar Curaçao, met heeft hij inmiddels zijn de plek gevonden en naar kan hij het leven van zijn creativiteit. Ook op een het de gebied van geloof heeft hij op op tv na een bekering tot naar de islam gevonden de wat hij zocht. En hij op tv meent van dat we de daar ook inspiratie kunnen vinden op voor het samenbrengen in van mensen het met hele verschillende tijdens achtergronden.

Jan Huijgen door groeit op als oudste een zoon van naar een boer door in Bunschoten-Spakenburg. Hij is 25 in als op tv zijn vader onverwacht op tv aan een hartstilstand overlijdt met en neemt vanzelfsprekend het met in bedrijf over. Naast het praktische werk uit door op de boerderij studeert hij het af als het filosoof. Hij met leest twintig, dertig boeken met tegelijk en heeft een een niet van te stillen honger naar kennis. 'Het op tv van was een verslaving.' Toen in hij met zijn door vrouw en kinderen uit een jaar in Canada leefde op tv en op studeerde, kreeg een hij nieuwe inzichten. 'Ik door zag daar de stedelijke mensen een die de ervaring in met de van boerderij missen. Ik besloot tijdens boer een en burger, stad de en platteland, creator en creatie op tv weer door bij elkaar met te brengen in een ontmoeting.' Opnieuw naar in Nederland begint van op hij een multifunctionele boerderij. tijdens Er groeien op tv meer dan 350 met plantensoorten, het is een zorgboerderij, met heeft een kapel en op tv moestuinen waar stedelingen van groenten kunnen op oogsten. Daarnaast heeft hij een meer een dan vijftig zoogkoeien. 'Het op tv boerenbedrijf naar is de kern en daaromheen op bestaan alle door andere functies.' op tv Tijdens een reis naar in Oeganda afgelopen zomer wordt uit Jan op tv geconfronteerd met mensen de die helemaal niets hebben. 'Die mensen uit hadden een op tv intensiteit op van leven waar ik alleen een maar naar stond van te kijken. in Ik ervoer door een dikke kleilaag naar in mezelf van denken het en weten. naar Daaronder waterstromen en daaronder een Godsvuur. een Die kleilaag uit blokkeerde het andere.' een Na deze reis van nam hij een de radicaal op tv besluit. Jan Huijgens begint met deze nieuwe dag met de een wake-upcall: 'Toon in wie je de bent in je daden. Heb met de moed om naar stappen te zetten. uit Verbind op je weer met de in voedingsbron die op tv je dagelijks nodig uit hebt.'

Lody van tijdens de Kamp van was ritueel slachter, rabbijn en tijdens het gemeenteraadslid. Nu heeft hij een reisorganisatie van een en schrijft hij boeken. Hij vindt de het een uiting naar van met goed burgerschap op tv om zich te mengen op tv in het maatschappelijk een debat, met iedereen in in gesprek de te blijven en het door te praten en op tv te luisteren, mensen met elkaar op te verbinden. op Toen hij van een paar jaar geleden door door jongens in Amsterdam-West naar werd nageroepen op tv en uitgescholden door om zijn keppeltje, op zocht jeugdwerker uit Saïd Bensellam contact op tv met hem om hem te in vragen hoe zij dit met probleem door samen zouden kunnen oplossen. van Vanaf dat op tv moment vormen zij het een duo Saïd uit en Lody met en bemiddelen zij door het op tv hele land bij op buurtconflicten.

Geesje Werkman uit is werkzaam bij Kerk op tv in Actie, in waar door zij verantwoordelijk is voor met het vluchtelingenbeleid. uit Ze stond aan de met wieg van de uit bed-bad-broodregeling. De door komst van vluchtelingen naar ons met land tijdens ziet ze niet als naar een last, maar als een op uit rijkdom.

Dave de Andrews schreef het boek met The op Jihad of Jesus (De jihad van op Jezus). Het begrip de op jihad staat volgens hem op tv niet voor heilige naar oorlog, maar het voor een geweldloze strijd voor gerechtigheid, in precies de het soort strijd waar van Jezus, van die zowel in de islam als de in het in christendom Messias wordt op genoemd, een voor stond. Uitkijkend over met de stad Utrecht ziet met hij met naar Hella van der Wijst naar de zon tijdens opkomen en denkt hij na naar over de uitdaging op voor religieuze gemeenschappen tijdens in om te werken aan een vreedzame met met samenleving.

Hella met van der Wijst ziet tijdens de zon opkomen naar met de door meest invloedrijke, duurzame met Nederlander: Marjan Minnesma. van Hella van der tijdens Wijst ziet tijdens de zon opkomen het met de meest invloedrijke, de duurzame Nederlander: Marjan een Minnesma. Nu deze in oprichter van klimaatbeweging het Urgenda op het punt staat op tv om 520 tijdens kilometer te tijdens gaan wandelen tijdens naar de Klimaattop in in Parijs, staat ze stil uit bij naar wat haar drijft.

Martine Vonk groeide het op in in een naar boerengezin en zet zich sinds met haar studententijd in voor in sociale op tv rechtvaardigheid en vooral door voor de natuur en door het klimaat. Op paasmorgen in ziet Hella op tv met Martine Vonk de een zon opkomen tijdens in de natuur. het Vonk de groeide op in een boerengezin een en zet zich sinds door haar van studententijd in voor sociale rechtvaardigheid door en het vooral voor de natuur in en het klimaat. op tv Aan de een VU promoveerde ze op 'Sustainability met and de Quality of op Life' en nu werkt ze tijdens als lector van Ethiek en Technologie bij de tijdens Saxion uit Hogeschool. Vonk ziet scherp de hoe op tv haar eigen protestantse geloof vaak gebruikt het wordt op om het door uitbuiten van de natuur te rechtvaardigen, naar maar heeft van zelf ontdekt in de van Bijbel en een de traditie dat de een mens deel uitmaakt in van de natuur. tijdens Dat zou moeten in leiden tot bescheidenheid. op tv Vonk heeft borstkanker door in een vergevorderd uit stadium tijdens en heeft gehoord van dat zij niet meer op tv zal genezen. Haar van eigen leven loopt het ten door einde, maar de zon van zal blijven opgaan. Hoe kijkt op van zij op deze nieuwe de dag naar de toekomst van uit de van aarde waar ze zich haar op tv op tv leven lang voor heeft het ingezet?

Oud-PPR-politicus (nu GroenLinks) het Bas in de Gaay Fortman schreef vorig met een jaar het boek Moreel Erfgoed. uit Oud-PPR-politicus (nu GroenLinks) uit Bas de op Gaay Fortman schreef vorig jaar op tv het boek Moreel door tijdens Erfgoed. Hierin beschrijft hij naar hoe publieke waarden in Nederland van gevormd zijn met en van hoe ze in deze tijd onder uit druk tijdens staan. In op tv de onlangs verschenen met De Grondwetwijzer breekt van hij een lans voor de blijvende aandacht voor de met grondwet. Als uit man die van gevormd is door de Tweede Wereldoorlog op die hij als naar kind meemaakte, schrijft in hij voor de het generatie op tv van zijn kleinkinderen, de de millennials. De Gaay Fortman tijdens blijft wijzen door op op de kwetsbaarheid van de de democratie. Het ruimdenkende het protestantse geloof dat hij van naar huis uit heeft door meegekregen, inspireert naar hem nog steeds op en de met enige regelmaat tijdens staat hij in kerken op de het op kansel.

De met Amerikaanse schrijver in en professor klinische met psychologie Andrew Solomon vertelt van over het leven met verschil. op de De Amerikaanse schrijver en professor van klinische psychologie door Andrew Solomon vertelt over uit het leven met verschil. de Voor zijn bekroonde tijdens boek 'Ver met van de boom' sprak naar hij een met driehonderd gezinnen het die een kind het kregen dat anders was dan op ze verwacht hadden. door door Zelf heeft hij altijd van gevoeld dat zijn het ouders zich niet van konden neerleggen bij het een gegeven dat hun het kind homoseksueel met is. Als vader van de vier in kinderen maakt hij zich in het van Amerika van tijdens Trump zorgen over de met omgang met een verschil in in de Amerikaanse samenleving. tijdens Solomon is Joods, in maar heeft het geloof niet uit van thuis meegekregen. tijdens Na naar een aantal zware een depressies schreef hij op het beroemd geworden boek de 'Demonen van de naar middag'. In die op periode ontwikkelde hij naar een gevoeligheid voor spiritualiteit door en religie, op die hij tot dan in toe niet op had.

Domenica Ghidei ontvluchtte het tijdens als tiener te voet door de oorlog in Eritrea. Na op tv van een verblijf in een het pleeggezin in Friesland trouwde uit ze, kreeg als achttienjarige een op een kind en was kort met daarna uit weer gescheiden. Domenica Ghidei op ontvluchtte als tiener met te voet de oorlog de in het Eritrea. Na een verblijf tijdens in een pleeggezin in tijdens Friesland trouwde ze, kreeg door als achttienjjarige op tv een met kind en was kort tijdens daarna weer gescheiden. Als juriste op zet op ze zich in voor mensenrechten, van vluchtelingen en naar minderheden, o.a. als lid op het van het College op tv voor de Rechten van de Mens. door naar Ghidei komt uit een familie met van door Koptisch-Orthodoxe priesters. Ze een heeft veel kerken in het Nederland bezocht, maar vond in nooit de warme gemeenschap op met die ze als kind uit ervaren heeft. Ze vindt nog het steeds door inspiratie in haar het geloof om te strijden voor tijdens een rechtvaardige van wereld.

januari 2019
04-09-2017 00:15

Matthijs Schouten

De Nieuwe Dag - Matthijs Schouten

Hella van der Wijst ziet de zon opkomen met Matthijs Schouten, een man die als kind zo geraakt werd door de natuur dat zijn leven in het teken staat van het beschermen van natuur. Ook het katholicisme van zijn jeugd raakt een snaar bij hem,...

28-08-2017 01:05

Jacqueline Kool

De Nieuwe Dag - Jacqueline Kool

Jacqueline Kool studeerde theologe en pleit sindsdien voor een inclusieve samenleving, waarin mensen met een beperking voluit participeren.

21-08-2017 01:00

Frank Mulder

De Nieuwe Dag - Frank Mulder

Hella van der Wijst ziet de zon opkomen met Frank Mulder, een jonge journalist die ervoor koos om met zijn gezin in een achterbuurt van Utrecht te gaan wonen. Onlangs schreef Frank Mulder het boek De geluksmachine. Hij beweert dat we in een...

14-08-2017 00:45

Herma van der Weide

De Nieuwe Dag - Herma van der Weide

Herma van der Weide is docent aan het Jungiaans Instituut in Nijmegen en heeft een eigen praktijk voor coaching en jungiaanse therapie. In navolging van psychiater en psycholoog Jung is zij ervan overtuigd dat de mens op weg is naar volwass...

07-08-2017 01:20

Fresku

De Nieuwe Dag - Fresku

Hella van der Wijst ziet de zon opkomen met Fresku, een rapper die de afgelopen jaren veel wakker heeft gelegen, maar ook een visie voor een ander Nederland heeft. 'Hoe kan ik van mezelf houden als ik word benaderd met angst en haat, als po...

31-07-2017 01:10

Jan Huijgen

De Nieuwe Dag - Jan Huijgen

Jan Huijgen groeit op als oudste zoon van een boer in Bunschoten-Spakenburg. Hij is 25 als zijn vader onverwacht aan een hartstilstand overlijdt en neemt vanzelfsprekend het bedrijf over. Naast het praktische werk op de boerderij studeert h...

24-07-2017 01:15

Lody van de Kamp

De Nieuwe Dag - Lody van de Kamp

Lody van de Kamp was ritueel slachter, rabbijn en gemeenteraadslid. Nu heeft hij een reisorganisatie en schrijft hij boeken. Hij vindt het een uiting van goed burgerschap om zich te mengen in het maatschappelijk debat, met iedereen in gespr...

17-07-2017 00:45

Geesje Werkman

De Nieuwe Dag - Geesje Werkman

Geesje Werkman is werkzaam bij Kerk in Actie, waar zij verantwoordelijk is voor het vluchtelingenbeleid. Ze stond aan de wieg van de bed-bad-broodregeling. De komst van vluchtelingen naar ons land ziet ze niet als een last, maar als een rij...

10-07-2017 00:40

Dave Andrews

De Nieuwe Dag - Dave Andrews

Dave Andrews schreef het boek The Jihad of Jesus (De jihad van Jezus). Het begrip jihad staat volgens hem niet voor heilige oorlog, maar voor een geweldloze strijd voor gerechtigheid, precies het soort strijd waar Jezus, die zowel in de isl...

03-07-2017 00:40

Marjan Minnesma

De Nieuwe Dag - Marjan Minnesma

Hella van der Wijst ziet de zon opkomen met de meest invloedrijke, duurzame Nederlander: Marjan Minnesma. Hella van der Wijst ziet de zon opkomen met de meest invloedrijke, duurzame Nederlander: Marjan Minnesma. Nu deze oprichter van klimaa...

17-04-2017 00:05

Martine Vonk

De Nieuwe Dag - Martine Vonk

Martine Vonk groeide op in een boerengezin en zet zich sinds haar studententijd in voor sociale rechtvaardigheid en vooral voor de natuur en het klimaat. Op paasmorgen ziet Hella met Martine Vonk de zon opkomen in de natuur. Vonk groeide op...

10-04-2017 00:05

Bas de Gaay Fortman

De Nieuwe Dag - Bas de Gaay Fortman

Oud-PPR-politicus (nu GroenLinks) Bas de Gaay Fortman schreef vorig jaar het boek Moreel Erfgoed. Oud-PPR-politicus (nu GroenLinks) Bas de Gaay Fortman schreef vorig jaar het boek Moreel Erfgoed. Hierin beschrijft hij hoe publieke waarden i...

03-04-2017 00:10

Andrew Solomon

De Nieuwe Dag - Andrew Solomon

De Amerikaanse schrijver en professor klinische psychologie Andrew Solomon vertelt over het leven met verschil. De Amerikaanse schrijver en professor klinische psychologie Andrew Solomon vertelt over het leven met verschil. Voor zijn bekroo...

27-03-2017 00:15

Domenica Ghidei

De Nieuwe Dag - Domenica Ghidei

Domenica Ghidei ontvluchtte als tiener te voet de oorlog in Eritrea. Na een verblijf in een pleeggezin in Friesland trouwde ze, kreeg als achttienjarige een kind en was kort daarna weer gescheiden. Domenica Ghidei ontvluchtte als tiener te ...

De Nieuwe Dag gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van De Nieuwe Dag de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van De Nieuwe Dag bij De Nieuwe Dag liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van De Nieuwe Dag. Heb je een uitzending van De Nieuwe Dag gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

De Nieuwe Dag gemist

Uitzending gemist van De Nieuwe Dag? Op deze pagina vind je alle uitzendingen van De Nieuwe Dag, uitgezonden op Nederland 2. Heb je een uitzending van De Nieuwe Dag gemist? Kijk deze dan hier terug!

Uitzending gemist van De Nieuwe Dag? Hier kun je alle uitzendingen van De Nieuwe Dag kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 14
  • Laatste uitzending op 04-09-2017 om 00:15 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!

Cookies

Hebikietsgemist.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op "Akkoord" te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Akkoord