Programma gemist?
april 2017
30-05-2010 21:10

Over de toekomst van onze soort

Reis van de Beagle - Over de toekomst van onze soort

Serie reportages. De legendarische wereldreis met de Beagle die Darwin inspireerde tot het schrijven van de evolutietheorie, doen wij ruim anderhalve eeuw later op spectaculaire wijze over. De Stad Amsterdam, een imponerende driemaster, doet dienst als onderkomen voor wetenschappers, filosofen, kunstenaars, artiesten, schrijvers en diverse nazaten van Charles Darwin. Het schip brengt ons over drie oceanen en vijf continenten. Van september tot mei nemen Sarah Darwin (achterachterkleindochter van Charles Darwin), Dirk Draulans (bioloog) en Lex Runderkamp (journalist) de kijker mee op avontuur om te onderzoeken hoe de wereld er nu voor staat. Afl.: Over de toekomst van onze soort. Hoe staat de aarde er nu voor? Dat is de vraag. Voor vertrek was natuurlijk al bekend dat er grote zorg is over het klimaat, de oceanen en de regenwouden. Net als de wetenschap dat de inheemse samenlevingen en culturen die Darwin ooit aantrof drastisch zijn aangetast door onze moderne beschaving. Hoe lang blijft de aarde nog leefbaar voor de mens? Hoe erg is het nu? En belangrijker, wat kunnen we er nog aan doen? In deze laatste en extra lange aflevering wordt de ultieme poging ondernomen om een optelsom van alle ervaringen te maken en daarmee een antwoord te formuleren op deze vragen. Presentatie: Sarah Darwin, Dirk Draulans, Lex Runderkamp.

23-05-2010 21:05

Aflevering 37

Reis van de Beagle - Aflevering 37

Serie reportages. De legendarische wereldreis met de Beagle die Darwin inspireerde tot het schrijven van de evolutietheorie, doen wij ruim anderhalve eeuw later op spectaculaire wijze over. De Stad Amsterdam, een imponerende driemaster, doet dienst als onderkomen voor wetenschappers, filosofen, kunstenaars, artiesten, schrijvers en diverse nazaten van Charles Darwin. Het schip brengt ons over drie oceanen en vijf continenten. Van september tot mei nemen Sarah Darwin (achterachterkleindochter van Charles Darwin), Dirk Draulans (bioloog) en Lex Runderkamp (journalist) de kijker mee op avontuur om te onderzoeken hoe de wereld er nu voor staat. De mens komt uit Afrika: onze voorouders waren zwart. Waardoor is een deel van ons verwit? En zijn we binnenkort weer allemaal mokka-bruin, in deze tijden van globalisering? Volgens Spencer Wells, zelf een rossig Amerikaans geneticus, is dat ons aller voorland. Beagle neemt een kijkje in Zuid-Afrika en merkt dat het idee van smeltkroes daar nog niet overal even lekker valt. Nog steeds is het niet moeilijk om mensen te vinden die voor rassenscheiding zijn, en voor wie vermenging van kleuren een gruwel is. Bijvoorbeeld bij de trotse blanken in Zuid-Afrika, twintig jaar na afschaffing van de Apartheid: voor hen is het nauwelijks te verteren dat ze van een zwarte voorouder afstammen. Met Spencer Wells en zijn van origine Indiase collega Himla Soodyall onderzoekt Beagle de herkomst van een aantal inwoners van deze regenboognatie. In de Kalahari-woestijn worden de Bosjesmannen bezocht, die genetisch gezien het dichtst bij de oermens staan. De 'echte' Bosjesman dreigt uit te sterven; veel meer dan kralensnoertjes rijgen voor toeristen doen ze niet meer. Ze leven als in een reservaat, hebben al hun oude gebruiken verleerd en zijn aangestoken door onze westerse verlangens naar een auto, een huis en een zwembad. Ze leven in de marge, en zijn daarmee in het nieuwe Zuid-Afrika in goed gezelschap: even marginaal is de 'white trailer trash' van Coronation Park, de onderklasse van de witte Afrikaners, die geen werk kunnen vinden en dat wijten aan de huidige politiek van positieve discriminatie. Bij gelijke geschiktheid, kies voor een zwarte - in dit geval. Vroeger kregen de blanken nog een uitkering of werk bij de spoorwegen; nu horen ze zelf bij het veelkleurige leger van werklozen en bedelaars dat voorheen alleen uit zwarten en kleurlingen bestond. De toekomstige mens is volgens Wells mokkakleurig. Over 500 jaar is de hele wereldbevolking lichtgetint. Dan verdwijnt het witte ras, zegt Spencer Wells, een ondenkbare zaak voor de conservatieve blanke Afrikaners. Een van hen zegt: 'Wij hebben Mozart geleverd, en Beethoven, en Rembrandt. Daar zijn die zwarten nooit mee gekomen. Als je het witte ras laat uitsterven is dat afgelopen - no more Mozarts.' Samen met Zuid-Afrikaans parlementariër Wilmot James, zelf een kleurling, kunnen wij ons afvragen: als je op een dag niet meer op kleur kunt discrimineren omdat die bij iedereen gelijk is, wat worden dan de nieuwe discriminerende factoren? Opleiding? Lange neuzen? Geld? Hoeveelheid chihuahuas? Of discrimineren we dan überhaupt niet meer? Presentatie: Sarah Darwin, Dirk Draulans, Lex Runderkamp.

16-05-2010 21:10

Aflevering 36

Reis van de Beagle - Aflevering 36

Serie reportages. De legendarische wereldreis met de Beagle die Darwin inspireerde tot het schrijven van de evolutietheorie, doen wij ruim anderhalve eeuw later op spectaculaire wijze over. De Stad Amsterdam, een imponerende driemaster, doet dienst als onderkomen voor wetenschappers, filosofen, kunstenaars, artiesten, schrijvers en diverse nazaten van Charles Darwin. Het schip brengt ons over drie oceanen en vijf continenten. Van september tot mei nemen Sarah Darwin (achterachterkleindochter van Charles Darwin), Dirk Draulans (bioloog) en Lex Runderkamp (journalist) de kijker mee op avontuur om te onderzoeken hoe de wereld er nu voor staat. Presentatie: Sarah Darwin, Dirk Draulans, Lex Runderkamp.

09-05-2010 21:10

Een aap met moraal

Reis van de Beagle - Een aap met moraal

Serie reportages. De legendarische wereldreis met de Beagle die Darwin inspireerde tot het schrijven van de evolutietheorie, doen wij ruim anderhalve eeuw later op spectaculaire wijze over. De Stad Amsterdam, een imponerende driemaster, doet dienst als onderkomen voor wetenschappers, filosofen, kunstenaars, artiesten, schrijvers en diverse nazaten van Charles Darwin. Het schip brengt ons over drie oceanen en vijf continenten. Van september tot mei nemen Sarah Darwin (achterachterkleindochter van Charles Darwin), Dirk Draulans (bioloog) en Lex Runderkamp (journalist) de kijker mee op avontuur om te onderzoeken hoe de wereld er nu voor staat. Afl.: Een aap met moraal. Op Mauritius werd de makaak opgeofferd om wegkwijnende endemische soorten te redden. Maar: de geofferde soort is een aap. En apen, waren dat niet onze naaste verwanten in het dierenrijk? Redmond doet het aan boord fijntjes uit de doeken. Hoe Darwin langzaam maar zeker tot de conclusie kwam dat we afstammen van een aapachtige, die ook de huidige apen als nakomeling heeft. En hoe die conclusie tot woedende reacties leidde uit alle hoeken van de 19e eeuwse samenleving. Het hoogtepunt in die discussie werd bereikt toen een vooraanstaand bisschop de mond werd gesnoerd door een wetenschapper die zei: 'Ik stam liever af van een aap dan van een beschaafde man die de gaven van cultuur en welsprekendheid misbruikt in dienst van vooroordelen en onwaarheden.' We vragen ons af hoe dicht die aap nou werkelijk bij ons staat. Is het inderdaad een harig neefje, of is de mens een unieke soort? De makakenspecialist Dario Maestripieri zoekt samen met Sarah Darwin naar een wilde makakengroep op Mauritius. Hij schetst de verbluffende overeenkomsten tussen mens en makaak. Presentatie: Sarah Darwin, Dirk Draulans, Lex Runderkamp.

02-05-2010 21:05

Mauritius: De jacht op de heilige aap

Reis van de Beagle - Mauritius: De jacht op de heilige aap

Serie reportages. In het kielzog van Charles Darwin, die 178 jaar geleden op de HMS Beagle vanuit Plymouth vertrok, maken wij dezelfde reis. Het vertrek van de Clipper Stad Amsterdam was het begin van een ongelofelijke zeilreis rond de wereld die acht maanden zal duren. Een avontuurlijke expeditie waarbij vooral wordt gekeken naar veranderingen op aarde en antwoord wordt gezocht op de vraag hoe onze planeet er nu werkelijk voor staat. Is de mens bezig het leven op aarde te vernietigen, of is dit sterk overdreven? Zoals Darwin zijn hoofd brak over het ontstaan van de soorten, buigen de makers van Beagle, in het kielzog van Darwin zich over de toekomst ervan. Een ongekend avontuur. Afl.: Mauritius: De jacht op de heilige aap. Mauritius, het eiland van de beroemde uitgestorven loopvogel: de dodo. De Mauritianen hebben genoeg van die reputatie en willen juist als redders van de natuur gezien worden. Helaas zit er een aap in de weg. De clipper komt aan op Mauritius, het eiland dat vooral bekend staat om de uitgestorven loopvogel de Dodo, de eerste diersoort op aarde waarvan we zeker weten dat hij door toedoen van de mens uitstierf. Kenneth Rijsdijk, een Nederlandse aardwetenschapper, vond een aantal jaar geleden een massagraf vol met dodo-botten dat stamt van ver voor de komst van de mens. Toen de Hollanders zich rond 1600 op Mauritius als eersten vestigden, betekende dat het laatste duwtje voor de dodo. Niet omdat ze het beest opvraten, zoals de mythe wil, maar doordat ze langstaart-makaken (een apensoort) meenamen die de dodo-eieren tot het allerlaatste ei verorberden. De Mauritianen balen een beetje van het feit dat ze als het grote uitstervingeiland te boek staan en doen er alles aan zich op een andere manier te manifesteren, als grote natuurbeschermers namelijk. Een van hen, Vikash Tataya, is er heel trots op dat Mauritius ook het eiland is waar de wieg van het dierenbeschermingsbeleid heeft gestaan. Conservation was invented here. Dieren die allang uitgestorven hadden moeten zijn, omdat er nog maar een paar van over waren, hebben ze weer tot leven kunnen wekken Maar er zit een scherp randje aan dit mooie verhaal. Want om bepaalde soorten te redden, die 'thuis' horen op het eiland moeten andere soorten wijken. Presentatie: Sarah Darwin, Dirk Draulans, Lex Runderkamp.

25-04-2010 21:05

Palmbomen op Antarctica

Reis van de Beagle - Palmbomen op Antarctica

Serie reportages. De legendarische wereldreis met de Beagle, die Darwin inspireerde tot het schrijven van de evolutietheorie, doen wij ruim anderhalve eeuw later op spectaculaire wijze over. Het vertrek van de Clipper Stad Amsterdam op 28 augustus is het begin van een ongelofelijke zeilreis rond de wereld die acht maanden zal duren. Een avontuurlijke expeditie waarbij vooral wordt gekeken naar veranderingen op aarde en antwoord wordt gezocht op de vraag hoe onze planeet er nu werkelijk voor staat. Is de mens bezig het leven op aarde te vernietigen, of is dit sterk overdreven? Zoals Darwin zijn hoofd brak over het ontstaan van de soorten, buigen de makers van Beagle, in het kielzog van Darwin zich over de toekomst ervan. Afl.: Palmbomen op Antarctica. Hoe hard warmt de aarde nou werkelijk op? En hoe erg is dat eigenlijk? En hoeveel tijd hebben we nog om het vege lijf te redden? Nu de klimaatwetenschap onder vuur is komen te liggen door fouten in het IPCC-rapport, gaat de Beagle op zoek naar de feiten. Aan boord van de Clipper Stad Amsterdam zijn vier Nederlandse klimaatonderzoekers die ons meenemen naar Antarctica en de eilandengroep Cocos Keeling in de Indische Oceaan. Zij boorden onlangs naar de klimaatgeschiedenis die verborgen zit in de Antarctische zeebodem en in tropische koraalriffen. De Utrechtse klimaatonderzoeker Henk Brinkhuis stapt op de Clipper, rechtstreeks vanaf het boorschip JOIDES Resolution dat ruim 2 maanden Antarctica bezocht. En een team van het Nederlands Instituut voor Zeeonderzoek (NIOZ) stapt op de Clipper na een duikexpeditie op Cocos Keeling. Geofysicus Bert Vermeersen vaart mee als zeespiegelonderzoeker. Aan boord komen nieuwe klimaatgegevens naar voren. 50 Miljoen jaar geleden was de Zuidpool subtropisch, met palmbomen en krokodillen. Het CO2-gehalte in de atmosfeer was toen zeven keer hoger dan nu en de gemiddelde temperatuur op aarde (van evenaar tot polen) was 34 graden; nu is dat 15 graden. Het CO2-gehalte groeit sterk door het opstoken van fossiele brandstoffen als olie en kolen, en door het kappen van regenwouden. Als we de komende tweehonderd jaar op hetzelfde pad voortgaan komen we op CO2-waardes uit die zo'n 40 miljoen jaar niet meer zijn voorgekomen op aarde. De gemiddelde jaartemperatuur zal dan kunnen verdubbelen en daarmee zal al het poolijs verdwijnen en de tropen onleefbaar heet worden voor mens en dier. Maar dat is het zwartste scenario, bij ongewijzigd beleid. De klimaatonderzoekers aan boord berekenen hoeveel tijd er nog is om in te grijpen. Presentatie: Sarah Darwin, Dirk Draulans, Lex Runderkamp.

18-04-2010 21:10

Aflevering 32

Reis van de Beagle - Aflevering 32

Serie reportages. De legendarische wereldreis met de Beagle, die Darwin inspireerde tot het schrijven van de evolutietheorie, doen wij ruim anderhalve eeuw later op spectaculaire wijze over. Het vertrek van de Clipper Stad Amsterdam op 28 augustus is het begin van een ongelofelijke zeilreis rond de wereld die acht maanden zal duren. Een avontuurlijke expeditie waarbij vooral wordt gekeken naar veranderingen op aarde en antwoord wordt gezocht op de vraag hoe onze planeet er nu werkelijk voor staat. Is de mens bezig het leven op aarde te vernietigen, of is dit sterk overdreven? Zoals Darwin zijn hoofd brak over het ontstaan van de soorten, buigen de makers van Beagle, in het kielzog van Darwin zich over de toekomst ervan. Presentatie: Sarah Darwin, Dirk Draulans, Lex Runderkamp.

11-04-2010 21:05

Van homo sapiens naar robo-sapiens

Reis van de Beagle - Van homo sapiens naar robo-sapiens

Serie reportages. De legendarische wereldreis met de Beagle die Darwin inspireerde tot het schrijven van de evolutietheorie, doen wij ruim anderhalve eeuw later op spectaculaire wijze over. De Stad Amsterdam, een imponerende driemaster, doet dienst als onderkomen voor wetenschappers, filosofen, kunstenaars, artiesten, schrijvers en diverse nazaten van Charles Darwin. Het schip brengt ons over drie oceanen en vijf continenten. Van september tot mei nemen Sarah Darwin (achterachterkleindochter van Charles Darwin), Dirk Draulans (bioloog) en Lex Runderkamp (journalist) de kijker mee op avontuur om te onderzoeken hoe de wereld er nu voor staat. Afl.: Van homo sapiens naar robo-sapiens. Het essentiële verschil tussen mens en robot: leven. Maar wat is dat leven eigenlijk? En kunnen wij die robot niet ook tot leven wekken? Wordt de mens ingehaald en langzaamaan overbodig? Aan boord van de Clipper zit filosoof en Darwin-adept Daniel Dennett, auteur van de besteller Darwins Dangerous Idea. Dennet is gespecialiseerd in menselijk bewustzijn, en betoogt dat ons bewustzijn voortkomt uit blinde, mechanische processen. Anders gezegd: alles in de natuur, hoe intelligent ook, is opgebouwd uit domme robots. Biologie is techniek. Sarah Darwin brengt een bezoek aan de het emotie-lab van professor Mary-Anne Williams in Sydney en komt erachter dat ook een robot emotie kan leren; het artificiële hartje van een robot gaat sneller kloppen als hij een rood balletje ziet. En volgens Dennett zou een robot zelfs kunnen blozen, maar voelt hij dan ook wat, en meent hij het? Met Daniel Dennett praten we verder over het nut van de robotica: het snappen van de processen en bouwstenen die ons tot mens maken. De onvermijdelijke consequenties van de ontwikkelingen in de kunstmatige intelligentie is dat de robot op een dag de dingen beter zal kunnen dan wij en ons reduceert tot knecht waar we vroeger meester waren. Presentatie: Sarah Darwin, Dirk Draulans, Lex Runderkamp.

04-04-2010 21:10

Aflevering 30

Reis van de Beagle - Aflevering 30

Serie reportages. De legendarische wereldreis met de Beagle die Darwin inspireerde tot het schrijven van de evolutietheorie, doen wij ruim anderhalve eeuw later op spectaculaire wijze over. De Stad Amsterdam, een imponerende driemaster, doet dienst als onderkomen voor wetenschappers, filosofen, kunstenaars, artiesten, schrijvers en diverse nazaten van Charles Darwin. Het schip brengt ons over drie oceanen en vijf continenten. Van september tot mei nemen Sarah Darwin (achterachterkleindochter van Charles Darwin), Dirk Draulans (bioloog) en Lex Runderkamp (journalist) de kijker mee op avontuur om te onderzoeken hoe de wereld er nu voor staat. Presentatie: Sarah Darwin, Dirk Draulans, Lex Runderkamp.

28-03-2010 21:10

Sleutelen aan de planeet

Reis van de Beagle - Sleutelen aan de planeet

Serie reportages. In het kielzog van Charles Darwin, die 178 jaar geleden op de HMS Beagle vanuit Plymouth vertrok, maken wij dezelfde reis. Het vertrek van de Clipper Stad Amsterdam was het begin van een ongelofelijke zeilreis rond de wereld die acht maanden zal duren. Een avontuurlijke expeditie waarbij vooral wordt gekeken naar veranderingen op aarde en antwoord wordt gezocht op de vraag hoe onze planeet er nu werkelijk voor staat. Is de mens bezig het leven op aarde te vernietigen, of is dit sterk overdreven? Zoals Darwin zijn hoofd brak over het ontstaan van de soorten, buigen de makers van Beagle, in het kielzog van Darwin zich over de toekomst ervan. Een ongekend avontuur. Afl.: Sleutelen aan de planeet. Toen Darwin in 1836 Australië aandeed, viel hem vooral het karakter van de inwoners op en hij had er geen goed woord voor over. Ze zijn maar met één ding bezig, vond hij: zoveel mogelijk geld verdienen. Nu noemen we dat de pioniersgeest van de Australiërs. Want: hoe overleef je in dit mensonvriendelijke, droge, hete, door branden en plagen geteisterde continent? Met de typisch Australische doorzettermentaliteit kun je alle omstandigheden aan. Sterker nog, je kunt er je geld mee verdienen. Maar dat pakt niet altijd goed uit. De praktische pioniersgeest waarmee Australiërs de omgeving naar hun hand zetten, is bijvoorbeeld de oorzaak van een gigantische paddenplaag die Australië vandaag de dag teistert. In 1935 werden, op verzoek van de Australische overheid, 3000 cane toads (padden) uit Hawai gehaald om een keverplaag in Australië te lijf gaan. Nu vormen die padden een van de grootste plagen die Australië kent - en het land kent er vele. Meer dan 200 miljoen giftige padden verspreiden zich snel door het land. Waar ze komen, zetten ze de biodiversiteit op z'n kop. De vrijwilligersorganisatie Frogwatch is dagelijks bezig met paddenbestrijding. Allemaal mooi, maar vrouwtjespadden leggen 30.000 eitjes per keer - helpt daar wel een schepnetje tegen? In Coober Pedy, een opaal-mijnbouwdorp met 3000 inwoners, diep in de Australische outback, bevecht men ondertussen een heel ander probleem: temperaturen die uiteenlopen van nul tot 45 graden. De oplossing: ondergronds wonen, in een constante temperatuur van 22 graden. Geen energieslurpende airco's nodig, geen dure bouwmaterialen. Het pioniersschap heeft niet altijd desastreuze gevolgen, hoe bizar het er ook uitziet. Geo engineering, technologische manipulatie van het klimaat, is weer een andere rigoureuze oplossing. Zeer controversieel, maar door sommigen gezien als de enige oplossing voor klimaatverandering, onder het motto: wie begint met het managen van de natuur, moet het afmaken ook. Presentatie: Sarah Darwin, Dirk Draulans, Lex Runderkamp.

21-03-2010 21:10

Aflevering 28

Reis van de Beagle - Aflevering 28

Serie reportages. De legendarische wereldreis met de Beagle die Darwin inspireerde tot het schrijven van de evolutietheorie, doen wij ruim anderhalve eeuw later op spectaculaire wijze over. De Stad Amsterdam, een imponerende driemaster, doet dienst als onderkomen voor wetenschappers, filosofen, kunstenaars, artiesten, schrijvers en diverse nazaten van Charles Darwin. Het schip brengt ons over drie oceanen en vijf continenten. Van september tot mei nemen Sarah Darwin (achterachterkleindochter van Charles Darwin), Dirk Draulans (bioloog) en Lex Runderkamp (journalist) de kijker mee op avontuur om te onderzoeken hoe de wereld er nu voor staat. Presentatie: Sarah Darwin, Dirk Draulans, Lex Runderkamp.

14-03-2010 21:10

Aflevering 27

Reis van de Beagle - Aflevering 27

Serie reportages. De legendarische wereldreis met de Beagle die Darwin inspireerde tot het schrijven van de evolutietheorie, doen wij ruim anderhalve eeuw later op spectaculaire wijze over. De Stad Amsterdam, een imponerende driemaster, doet dienst als onderkomen voor wetenschappers, filosofen, kunstenaars, artiesten, schrijvers en diverse nazaten van Charles Darwin. Het schip brengt ons over drie oceanen en vijf continenten. Van september tot mei nemen Sarah Darwin (achterachterkleindochter van Charles Darwin), Dirk Draulans (bioloog) en Lex Runderkamp (journalist) de kijker mee op avontuur om te onderzoeken hoe de wereld er nu voor staat. Presentatie: Sarah Darwin, Dirk Draulans, Lex Runderkamp.

07-03-2010 21:05

Aflevering 26

Reis van de Beagle - Aflevering 26

Serie reportages. De legendarische wereldreis met de Beagle die Darwin inspireerde tot het schrijven van de evolutietheorie, doen wij ruim anderhalve eeuw later op spectaculaire wijze over. De Stad Amsterdam, een imponerende driemaster, doet dienst als onderkomen voor wetenschappers, filosofen, kunstenaars, artiesten, schrijvers en diverse nazaten van Charles Darwin. Het schip brengt ons over drie oceanen en vijf continenten. Van september tot mei nemen Sarah Darwin (achterachterkleindochter van Charles Darwin), Dirk Draulans (bioloog) en Lex Runderkamp (journalist) de kijker mee op avontuur om te onderzoeken hoe de wereld er nu voor staat. Deel 23: Redmond O'Hanlon gaat in Indonesië op zoek naar de geest van Alfred Russel Wallace; volgens sommigen de ware aartsvader van de evolutietheorie. Redmond reist door Sulawesi, het vroegere Celebes, waar Darwins tijdgenoot Wallace een paar jaar woonde en apen uit bomen schoot om ze te onderzoeken en daarna te verkopen. Wallace deed dat niet voor de lol: het was zijn werk en hij moest ervan leven, in tegenstelling tot Darwin voor wie geld nauwelijks een rol speelde. Presentatie: Sarah Darwin, Dirk Draulans, Lex Runderkamp.

28-02-2010 21:10

Aflevering 25

Reis van de Beagle - Aflevering 25

Serie reportages. De legendarische wereldreis met de Beagle die Darwin inspireerde tot het schrijven van de evolutietheorie, doen wij ruim anderhalve eeuw later op spectaculaire wijze over. De Stad Amsterdam, een imponerende driemaster, doet dienst als onderkomen voor wetenschappers, filosofen, kunstenaars, artiesten, schrijvers en diverse nazaten van Charles Darwin. Het schip brengt ons over drie oceanen en vijf continenten. Van september tot mei nemen Sarah Darwin (achterachterkleindochter van Charles Darwin), Dirk Draulans (bioloog) en Lex Runderkamp (journalist) de kijker mee op avontuur om te onderzoeken hoe de wereld er nu voor staat. Presentatie: Sarah Darwin, Dirk Draulans, Lex Runderkamp.

21-02-2010 21:10

Aflevering 24

Reis van de Beagle - Aflevering 24

Deel 21: De clipper zeilt over de Stille Zuidzee op weg naar Moorea. Aan boord is moleculair bioloog Henk Roelink, een uitgevlogen Nederlander die in Berkeley zijn eigen onderzoekslaboratorium leidt. Hij verdiept zich in het menselijk genoom en duikt beestjes op uit de oceaan, om de overeenkomsten tussen het DNA van een willekeurig mini-organisme en dat van de mens te laten zien. Roelink: "Het is volkomen duidelijk geworden dat wij uit dezelfde bouwstenen zijn gevormd als vliegen, spinnen, kwallen, sponzen; eigenlijk als alle soorten. Dat is het ultieme bewijs van Darwins evolutietheorie die stelt dat we allen afstammen van een oerorganisme." Nu het menselijke genoom ook is ontrafeld, lijkt de sky the limit. Roelink verwacht dat iedereen binnen drie jaar zijn eigen DNA-volgorde kan laten bepalen, voor nog geen €1000. Heel nuttig om ziektes, erfelijke afwijkingen en andere ellende te voorspellen. Heel handig als je wilt achterhalen wie je vader is. En ook heel handig voor verzekeringsmaatschappijen en de overheid, die nog meer Big Brother-instrumenten in handen zullen krijgen. Roelinks betoog vormt de opmaat voor het Biocode project op het Zuidzee-eiland Moorea, waar het hele ecosysteem in kaart wordt gebracht via DNA-barcoding. Elk unieke soort wordt op het eiland gevangen en vastgelegd aan de hand van DNA. Deze aanpak maakt een einde aan de klassieke taxonomie, de indeling van de natuur die de bioloog Linnaeus introduceerde in 1735.Toekomstperspectief: alle leven op aarde in kaart. Maar op Moorea gaat het om planten en dieren en is het publiek eigendom. Terwijl het bedrijfsleven aan de andere kant verwoede pogingen doet om onderdelen van ons DNA te patenteren. Van wie zijn 'de bouwsteen van het leven' eigenlijk? En: kan het leven wel worden gepatenteerd? In aflevering 21 gaat het over de vraag: is de mens wel bestand tegen zoveel nieuwe kennis over zichzelf en over het leven in het algemeen?

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 3. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

Reis van de Beagle gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van Reis van de Beagle de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van Reis van de Beagle bij Reis van de Beagle liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van Reis van de Beagle. Heb je een uitzending van Reis van de Beagle gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

Reis van de Beagle gemist

In de 35-delige populair-wetenschappelijke serie de Reis van de Beagle zullen de scheepslui de reis die Charles Darwin tussen 1831 en 1836 maakte herbeleven. Een driemaster wordt ingezet om de route van de Beagle rond de wereld nogmaals te gaan varen. Locaties die Darwin per boot en te voet of te paard aandeed zullen tijdens de 10 maanden durende reis opnieuw bezocht worden. De planning omvat in totaal ongeveer 27 legs over de periode juli 2009 tot mei 2010.

Uitzending gemist van Reis van de Beagle? Hier kun je alle uitzendingen van Reis van de Beagle kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 35
  • Laatste uitzending op 30-05-2010 om 21:10 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!

Cookies

Hebikietsgemist.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op "Akkoord" te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Akkoord