Programma gemist?

Serie een reportages. De legendarische wereldreis met de de een Beagle die Darwin inspireerde tot door het schrijven van op de evolutietheorie, in doen wij ruim anderhalve in door eeuw later op spectaculaire wijze over. naar De Stad Amsterdam, het een imponerende uit driemaster, een doet dienst als onderkomen tijdens voor wetenschappers, filosofen, naar kunstenaars, artiesten, het schrijvers en diverse tijdens nazaten van Charles Darwin. Het met schip brengt met ons over tijdens drie oceanen en vijf continenten. een Van september tot mei door nemen Sarah Darwin uit (achterachterkleindochter van van Charles Darwin), Dirk Draulans op met (bioloog) en Lex Runderkamp een (journalist) de op tv kijker mee op avontuur om het te onderzoeken met hoe de wereld er naar nu de voor staat. Afl.: Over op tv de toekomst van onze soort. tijdens met Hoe staat de aarde er op nu met voor? Dat is de vraag. tijdens Voor vertrek een was natuurlijk tijdens al bekend dat de er grote zorg is het over het klimaat, de het oceanen en de regenwouden. van Net als op de wetenschap dat de door inheemse het samenlevingen en culturen op die Darwin ooit aantrof uit drastisch zijn de aangetast door met onze moderne beschaving. Hoe lang blijft op tv de aarde nog door op tv leefbaar voor de een mens? Hoe erg van is het nu? door En belangrijker, wat kunnen met we er nog aan doen? met door In deze laatste en extra door lange aflevering wordt op de tijdens ultieme poging ondernomen om in een optelsom op van alle ervaringen te maken in en daarmee een van antwoord te tijdens formuleren op tijdens deze vragen. Presentatie: Sarah Darwin, Dirk een Draulans, in Lex Runderkamp.

Serie uit reportages. De legendarische in wereldreis met de Beagle die met Darwin inspireerde met tot in het schrijven van de evolutietheorie, op tv doen wij ruim anderhalve naar van eeuw later op door spectaculaire wijze over. van De Stad Amsterdam, een een imponerende driemaster, door doet dienst als onderkomen naar voor wetenschappers, een filosofen, kunstenaars, artiesten, schrijvers en de diverse nazaten op tv van Charles door Darwin. Het schip brengt op tv ons over op tv drie oceanen en vijf continenten. naar Van september van tot mei nemen door Sarah Darwin (achterachterkleindochter van Charles met Darwin), Dirk uit Draulans (bioloog) in en Lex de Runderkamp (journalist) de kijker mee op op avontuur om te het onderzoeken hoe van de wereld een er nu voor staat. De naar mens naar komt uit Afrika: onze in voorouders waren zwart. naar Waardoor is een deel door naar van ons verwit? En zijn uit we binnenkort weer uit allemaal op tv mokka-bruin, in deze tijden op van globalisering? Volgens Spencer van Wells, zelf tijdens een rossig op tv Amerikaans geneticus, is dat ons aller naar voorland. Beagle met neemt een kijkje in door Zuid-Afrika en van merkt dat het in idee van smeltkroes uit daar nog op tv niet overal even lekker de valt. Nog steeds is de het niet moeilijk een om naar mensen te vinden naar die voor rassenscheiding zijn, door en een voor wie vermenging van kleuren een uit gruwel is. met Bijvoorbeeld bij het de trotse blanken tijdens in Zuid-Afrika, twintig jaar na naar afschaffing van een de op Apartheid: voor hen is van het op tv nauwelijks te verteren dat ze van van in een zwarte voorouder afstammen. Met Spencer tijdens Wells en door zijn van origine Indiase uit collega Himla naar Soodyall onderzoekt Beagle de met herkomst met van een aantal inwoners van naar deze het regenboognatie. In de Kalahari-woestijn worden tijdens de Bosjesmannen het bezocht, die genetisch gezien de het dichtst tijdens bij de oermens naar staan. De 'echte' uit Bosjesman dreigt uit te tijdens sterven; veel op meer dan kralensnoertjes de rijgen voor met toeristen doen ze niet een meer. uit Ze leven als in op een reservaat, op hebben al hun in oude gebruiken verleerd en zijn naar aangestoken door onze uit westerse de verlangens naar een van auto, een huis en een een zwembad. Ze in leven in tijdens de marge, en zijn daarmee in tijdens het nieuwe in Zuid-Afrika in goed gezelschap: een naar even marginaal is de 'white trailer op tv trash' uit van Coronation Park, de tijdens onderklasse van door de witte Afrikaners, naar die geen op tv werk kunnen vinden en dat wijten op aan de met huidige politiek van op positieve discriminatie. met Bij gelijke in geschiktheid, kies voor een zwarte - met naar in dit geval. Vroeger kregen een de blanken nog een een met uitkering of werk bij de op tv spoorwegen; nu horen ze uit zelf bij het het veelkleurige door leger van door werklozen en bedelaars in dat voorheen alleen uit de zwarten en kleurlingen bestond. door De toekomstige mens met is volgens op tv Wells mokkakleurig. Over in 500 jaar is de hele het van wereldbevolking lichtgetint. Dan de verdwijnt het witte ras, zegt Spencer van Wells, een ondenkbare in zaak voor door de conservatieve blanke Afrikaners. op tv Een van hen uit zegt: van 'Wij hebben naar Mozart geleverd, en Beethoven, en het Rembrandt. Daar van zijn die zwarten nooit mee uit gekomen. Als je op het witte een ras laat uitsterven op tv is dat een afgelopen het - no more Mozarts.' Samen op met Zuid-Afrikaans parlementariër op tv Wilmot James, zelf een in kleurling, met kunnen wij uit ons afvragen: als je uit op een tijdens dag niet meer op naar kleur kunt discrimineren de omdat die het bij iedereen gelijk is, een wat worden dan de tijdens nieuwe discriminerende factoren? naar Opleiding? een Lange neuzen? Geld? Hoeveelheid chihuahuas? Of tijdens discrimineren we tijdens dan überhaupt niet meer? op tv Presentatie: uit Sarah Darwin, tijdens Dirk Draulans, Lex op tv Runderkamp.

Serie op reportages. De het legendarische wereldreis met op de Beagle die Darwin inspireerde uit tot het schrijven naar van een de evolutietheorie, doen een wij ruim anderhalve eeuw later met op spectaculaire wijze op over. De tijdens Stad Amsterdam, een imponerende het driemaster, door doet dienst als een onderkomen voor wetenschappers, filosofen, de kunstenaars, artiesten, schrijvers en uit diverse uit nazaten van Charles naar Darwin. Het schip op brengt ons over drie oceanen en door vijf continenten. Van het september tot mei de naar nemen Sarah Darwin (achterachterkleindochter van een Charles Darwin), het Dirk Draulans in (bioloog) en Lex Runderkamp (journalist) de uit kijker mee op naar in avontuur om te tijdens onderzoeken hoe de wereld op tv er nu van voor staat. Presentatie: Sarah op Darwin, Dirk Draulans, Lex uit Runderkamp.

Serie door reportages. De legendarische het wereldreis met het de Beagle die door Darwin inspireerde tot de het schrijven van de evolutietheorie, doen op wij ruim anderhalve naar eeuw de later op spectaculaire wijze door over. De met Stad Amsterdam, een imponerende op driemaster, uit doet dienst als onderkomen uit voor wetenschappers, met filosofen, kunstenaars, artiesten, schrijvers en diverse op tv nazaten van Charles het Darwin. door Het schip brengt ons in over drie oceanen en tijdens vijf met continenten. Van in september tot mei van nemen Sarah Darwin uit (achterachterkleindochter van Charles uit Darwin), Dirk Draulans (bioloog) en tijdens Lex Runderkamp tijdens (journalist) de kijker mee het op avontuur om te van onderzoeken het hoe de wereld er nu een voor staat. tijdens Afl.: Een aap met op moraal. Op in Mauritius werd met de makaak een opgeofferd om wegkwijnende endemische soorten te naar redden. in Maar: de met geofferde soort is een aap. uit En apen, door waren dat de niet onze naaste van verwanten in het dierenrijk? Redmond het doet het aan boord de fijntjes uit op tv de doeken. Hoe door Darwin op tv langzaam maar zeker tijdens tot de conclusie kwam dat naar we uit afstammen van een aapachtige, die met ook naar de huidige apen als nakomeling heeft. een uit En hoe die conclusie tot woedende in reacties leidde uit met alle op tv hoeken van tijdens de 19e eeuwse samenleving. Het hoogtepunt in in met die discussie naar werd bereikt toen een vooraanstaand bisschop op de mond op tv werd gesnoerd door op tv een door wetenschapper die zei: van 'Ik stam liever af van een met aap de dan van een beschaafde man een die door de gaven van cultuur en met welsprekendheid misbruikt in in dienst tijdens van vooroordelen en in onwaarheden.' We vragen ons tijdens af hoe dicht van die van aap nou werkelijk bij het ons staat. Is een het inderdaad een harig uit neefje, of de is de mens tijdens een unieke soort? De op tv makakenspecialist Dario in Maestripieri zoekt uit samen met Sarah Darwin naar naar een naar wilde makakengroep op door Mauritius. Hij schetst de verbluffende overeenkomsten van door tussen mens en makaak. Presentatie: in Sarah Darwin, Dirk op Draulans, Lex van Runderkamp.

Serie reportages. de In het kielzog de van Charles Darwin, de die 178 jaar geleden het op de HMS tijdens naar Beagle vanuit Plymouth de vertrok, maken wij dezelfde in reis. Het vertrek van op de Clipper Stad in Amsterdam was tijdens het begin in van een ongelofelijke zeilreis rond de naar wereld van die acht maanden op tv zal duren. Een avontuurlijke naar expeditie waarbij vooral tijdens wordt gekeken het naar veranderingen op naar aarde en antwoord wordt gezocht door op de vraag door op hoe onze planeet er van nu werkelijk door voor staat. Is de op mens bezig het leven op van aarde te vernietigen, in of is dit een de sterk overdreven? Zoals Darwin zijn op hoofd brak over tijdens het naar ontstaan van de soorten, buigen de de makers van Beagle, van een in het kielzog van Darwin door zich over de toekomst een ervan. Een ongekend een avontuur. Afl.: Mauritius: naar De naar jacht op de heilige uit aap. Mauritius, het eiland op naar van de beroemde uitgestorven loopvogel: de op tv op tv dodo. De Mauritianen hebben genoeg op tv van die uit reputatie en willen de juist als redders van de uit natuur gezien een worden. Helaas zit het er een aap door in de op tv weg. De clipper komt aan door op Mauritius, het op tv eiland op tv dat vooral het bekend staat om de uitgestorven van loopvogel de Dodo, de van eerste op tv diersoort op aarde waarvan een we zeker weten dat in hij door toedoen tijdens van de mens van uitstierf. Kenneth met Rijsdijk, een een Nederlandse aardwetenschapper, de vond een aantal in jaar geleden een massagraf naar vol met dodo-botten dat door stamt uit van ver voor de komst een van de met mens. Toen de Hollanders zich de uit rond 1600 op Mauritius als eersten een een vestigden, betekende dat het de laatste duwtje naar voor de dodo. Niet omdat ze in tijdens het beest opvraten, zoals de van mythe wil, maar een doordat ze langstaart-makaken (een op tv apensoort) meenamen die van de op tv dodo-eieren tot de het allerlaatste ei verorberden. een De Mauritianen balen een beetje op tv door van het feit dat ze als naar het grote het uitstervingeiland te boek staan op en doen er een alles aan zich van op een een andere manier te manifesteren, tijdens in als grote natuurbeschermers namelijk. met Een van hen, Vikash tijdens Tataya, is er naar heel trots op naar dat tijdens Mauritius ook het eiland is door waar de wieg van van het dierenbeschermingsbeleid op tv heeft gestaan. Conservation was naar op invented here. Dieren die allang uitgestorven van hadden uit moeten zijn, omdat er nog naar maar een paar op van over waren, uit hebben naar ze weer door tot leven kunnen wekken Maar in er door zit een scherp randje van aan dit mooie verhaal. de Want om bepaalde soorten tijdens te door redden, die 'thuis' horen in op het eiland tijdens moeten andere naar soorten wijken. Presentatie: Sarah door Darwin, Dirk van Draulans, Lex het Runderkamp.

Serie met reportages. De legendarische de wereldreis met de Beagle, die met Darwin met inspireerde tot het schrijven van van de de evolutietheorie, doen wij ruim met anderhalve eeuw op tv later op spectaculaire wijze over. naar Het tijdens vertrek van de Clipper Stad het Amsterdam door op 28 op augustus is het een begin van een ongelofelijke zeilreis een rond van de wereld die acht in maanden zal van duren. Een avontuurlijke expeditie waarbij vooral het wordt gekeken in naar veranderingen op een aarde met en antwoord wordt gezocht de op de tijdens vraag hoe onze planeet er nu naar werkelijk voor met staat. Is de mens in het bezig het leven op aarde te tijdens vernietigen, of van is met dit sterk overdreven? het Zoals Darwin zijn tijdens hoofd brak over het ontstaan de van de soorten, naar buigen de makers van het tijdens Beagle, in het in kielzog van Darwin op tv zich over de toekomst ervan. uit Afl.: op Palmbomen op Antarctica. van Hoe hard warmt de de aarde nou werkelijk op? de En op hoe erg is dat eigenlijk? En een hoeveel tijd hebben van we nog door om het vege lijf een te redden? op tv Nu de uit klimaatwetenschap onder vuur op is komen te liggen door het fouten in in het IPCC-rapport, gaat de op Beagle op met zoek naar de feiten. tijdens door Aan boord van de Clipper uit Stad Amsterdam zijn vier met Nederlandse naar klimaatonderzoekers die ons op meenemen naar Antarctica en door de uit eilandengroep Cocos Keeling door in de Indische de Oceaan. Zij boorden onlangs naar naar de klimaatgeschiedenis die verborgen de zit in de het Antarctische zeebodem op en tijdens in tropische koraalriffen. De op tv Utrechtse klimaatonderzoeker uit Henk Brinkhuis stapt op de op Clipper, de rechtstreeks vanaf het boorschip met JOIDES Resolution op tv dat ruim 2 maanden van Antarctica bezocht. En een uit team van het een Nederlands Instituut voor door Zeeonderzoek door (NIOZ) stapt op de Clipper tijdens na een een duikexpeditie op Cocos Keeling. door Geofysicus Bert Vermeersen vaart met mee in als zeespiegelonderzoeker. met Aan boord komen een nieuwe klimaatgegevens naar voren. tijdens 50 Miljoen jaar geleden was met van de Zuidpool subtropisch, met palmbomen en op tv krokodillen. Het met CO2-gehalte tijdens in de atmosfeer was toen de zeven keer hoger in dan nu met en de gemiddelde met temperatuur op aarde tijdens (van evenaar tot polen) tijdens was 34 graden; het nu is in dat 15 uit graden. Het CO2-gehalte een groeit sterk door het opstoken uit van het fossiele brandstoffen als olie en kolen, tijdens en op door het kappen op tv van regenwouden. Als we de door komende tweehonderd het jaar op hetzelfde pad het voortgaan tijdens komen we op CO2-waardes de uit die zo'n op tv 40 miljoen jaar op tv niet meer zijn voorgekomen op op aarde. in De door gemiddelde jaartemperatuur zal dan een kunnen verdubbelen en daarmee zal de al het uit poolijs op tv verdwijnen en de tropen onleefbaar naar heet worden voor mens tijdens naar en dier. Maar dat het is het in zwartste scenario, bij uit ongewijzigd beleid. De door klimaatonderzoekers aan boord berekenen hoeveel door tijd er nog is tijdens om een in te grijpen. tijdens Presentatie: Sarah Darwin, uit Dirk Draulans, het Lex Runderkamp.

Serie met reportages. De legendarische een wereldreis met de Beagle, die met Darwin een inspireerde tot het schrijven van de van de evolutietheorie, doen het wij ruim anderhalve eeuw later op op tv spectaculaire wijze over. tijdens Het vertrek met van de Clipper Stad het Amsterdam op op 28 augustus door is het de begin van een ongelofelijke zeilreis naar rond de wereld die op tv acht maanden zal tijdens het duren. Een avontuurlijke expeditie waarbij vooral op tv wordt gekeken op tv naar veranderingen op aarde door en antwoord door wordt op gezocht op de vraag hoe onze de planeet naar er nu werkelijk met voor staat. Is de door mens bezig het op tv leven op aarde te in vernietigen, of het is dit sterk overdreven? tijdens Zoals Darwin door zijn hoofd met brak over het ontstaan het van de soorten, buigen de de met makers van Beagle, in uit het kielzog van van Darwin zich over naar de toekomst ervan. een Presentatie: met Sarah Darwin, Dirk op tv Draulans, Lex Runderkamp.

Serie een reportages. De een legendarische wereldreis met met de Beagle die Darwin een inspireerde tot het schrijven van in de evolutietheorie, doen door wij in ruim anderhalve eeuw later de op spectaculaire wijze van over. De van Stad Amsterdam, een imponerende driemaster, uit doet dienst het als door onderkomen voor wetenschappers, filosofen, kunstenaars, artiesten, het op tv schrijvers en diverse nazaten van Charles uit Darwin. uit Het schip brengt naar ons over op tv drie oceanen en vijf continenten. Van op tv september tot mei uit een nemen Sarah Darwin (achterachterkleindochter van met Charles het Darwin), Dirk Draulans (bioloog) en Lex het tijdens Runderkamp (journalist) de kijker naar mee op avontuur om te met onderzoeken hoe de in wereld er nu de voor door staat. Afl.: het Van homo sapiens een naar robo-sapiens. Het in essentiële verschil tussen mens en robot: tijdens van leven. Maar wat is in dat leven met eigenlijk? En kunnen wij die robot op tv niet ook het tot leven wekken? in Wordt de uit mens ingehaald en langzaamaan de overbodig? van Aan boord van naar de Clipper zit filosoof en met Darwin-adept Daniel Dennett, op tv auteur van op tv de besteller Darwins Dangerous Idea. op Dennet is gespecialiseerd een in menselijk het bewustzijn, en naar betoogt de dat ons bewustzijn voortkomt met uit blinde, mechanische door processen. Anders de gezegd: alles in de natuur, hoe het intelligent ook, op is met opgebouwd uit domme robots. op Biologie is techniek. uit Sarah Darwin brengt met een bezoek aan de in het emotie-lab van met professor Mary-Anne Williams het in met Sydney en komt erachter dat een ook een robot emotie het in kan leren; het artificiële van hartje van een robot de gaat sneller kloppen als op hij een de rood balletje ziet. het En uit volgens Dennett zou een robot zelfs met kunnen blozen, maar naar voelt tijdens hij dan ook wat, van en een meent hij het? Met Daniel Dennett het praten van we verder over het met nut van de robotica: op tv het met snappen van de door processen en een bouwstenen die ons tot naar mens maken. De onvermijdelijke het consequenties van de ontwikkelingen de in de kunstmatige door intelligentie met is dat de robot op in een door dag de dingen van beter zal kunnen dan uit wij met en ons reduceert tot knecht een waar we vroeger van meester waren. tijdens Presentatie: Sarah een Darwin, Dirk Draulans, uit Lex Runderkamp.

Serie reportages. van De tijdens legendarische wereldreis met de Beagle met die Darwin van inspireerde tot het schrijven uit van de evolutietheorie, met doen wij ruim anderhalve op van eeuw later op spectaculaire wijze over. het De een Stad Amsterdam, een imponerende tijdens driemaster, door doet dienst als onderkomen voor uit wetenschappers, filosofen, kunstenaars, in artiesten, schrijvers en diverse in nazaten van Charles naar tijdens Darwin. Het schip brengt ons uit over door drie oceanen en vijf continenten. met Van september tot tijdens mei nemen Sarah van Darwin (achterachterkleindochter door van Charles Darwin), Dirk op Draulans (bioloog) en Lex in Runderkamp (journalist) een de op kijker mee op avontuur om te de onderzoeken hoe de op tv wereld er nu door tijdens voor staat. Presentatie: Sarah Darwin, uit Dirk Draulans, Lex van Runderkamp.

Serie reportages. In van het kielzog van van het Charles Darwin, die 178 jaar geleden van op de HMS een Beagle vanuit het Plymouth het vertrok, maken wij dezelfde reis. tijdens Het vertrek met van de Clipper Stad Amsterdam de was het naar begin van uit een ongelofelijke zeilreis door rond de wereld in die acht maanden zal duren. het Een avontuurlijke expeditie in waarbij vooral op tv wordt gekeken naar veranderingen de op aarde met en op tv antwoord wordt gezocht de op de vraag met hoe onze planeet er de nu werkelijk tijdens voor staat. Is de mens met bezig door het leven op aarde te tijdens vernietigen, of is dit in met sterk overdreven? Zoals Darwin zijn in hoofd brak over de het door ontstaan van de soorten, het buigen de de makers van Beagle, met in het kielzog op tv van Darwin zich over met de toekomst ervan. Een met ongekend avontuur. Afl.: uit Sleutelen aan de planeet. tijdens van Toen Darwin in 1836 een Australië aandeed, viel hem in vooral op tv het karakter van de inwoners op de en hij op had van er geen goed woord voor de over. Ze zijn maar tijdens met op één ding bezig, van vond hij: zoveel mogelijk geld naar verdienen. naar Nu noemen we dat van de pioniersgeest van het de uit Australiërs. Want: hoe overleef een je in dit mensonvriendelijke, droge, tijdens hete, door branden op tv en het plagen geteisterde continent? Met de van typisch Australische door doorzettermentaliteit op kun je alle omstandigheden aan. Sterker door de nog, je kunt er je geld op mee verdienen. op Maar het dat pakt niet de altijd goed uit. De naar praktische pioniersgeest met waarmee Australiërs de omgeving naar een hun hand zetten, in is bijvoorbeeld de oorzaak uit tijdens van een gigantische paddenplaag uit die Australië vandaag de op tv dag door teistert. In 1935 op tv werden, op verzoek van de Australische uit overheid, op 3000 cane toads met (padden) uit het Hawai gehaald om een het keverplaag in Australië te van lijf tijdens gaan. Nu vormen die padden op een van van de grootste in plagen die Australië van kent - en in het land kent er vele. op Meer dan naar 200 miljoen van giftige padden verspreiden het zich snel door op het land. Waar ze komen, een zetten ze de tijdens biodiversiteit naar op z'n kop. De vrijwilligersorganisatie het Frogwatch in is dagelijks bezig tijdens met paddenbestrijding. Allemaal mooi, maar in vrouwtjespadden leggen 30.000 van eitjes per keer de - helpt daar wel door een schepnetje uit tegen? van In Coober Pedy, een door opaal-mijnbouwdorp met 3000 in inwoners, diep in de Australische naar outback, bevecht van men ondertussen een heel met ander probleem: temperaturen naar die uiteenlopen van in nul tot 45 op graden. De uit oplossing: ondergronds een wonen, in een constante temperatuur uit van in 22 graden. Geen uit energieslurpende airco's naar nodig, geen dure bouwmaterialen. Het naar pioniersschap op tv heeft niet altijd desastreuze van gevolgen, hoe bizar het in er ook door uitziet. Geo engineering, van technologische manipulatie van het klimaat, naar met is weer een uit andere rigoureuze oplossing. Zeer controversieel, maar de door sommigen gezien van als de op enige oplossing voor in klimaatverandering, uit onder het motto: door wie begint met het managen van naar de natuur, op tv moet het afmaken ook. op Presentatie: Sarah Darwin, met de Dirk Draulans, Lex tijdens Runderkamp.

Serie reportages. de De legendarische wereldreis een met de uit Beagle die Darwin inspireerde tot de het schrijven op van de een evolutietheorie, doen wij op ruim anderhalve door eeuw later op spectaculaire wijze naar over. tijdens De Stad Amsterdam, het een imponerende driemaster, doet dienst als op onderkomen voor door wetenschappers, filosofen, kunstenaars, artiesten, naar de schrijvers en diverse nazaten van Charles uit Darwin. van Het schip brengt ons over op drie oceanen en met vijf continenten. in Van september uit tot mei nemen de Sarah Darwin (achterachterkleindochter van Charles een Darwin), uit Dirk Draulans (bioloog) een en Lex een Runderkamp (journalist) de kijker op mee op avontuur om te de met onderzoeken hoe de de wereld er nu voor op staat. Presentatie: Sarah Darwin, Dirk op tv Draulans, Lex op tv Runderkamp.

Serie reportages. door De legendarische wereldreis met op tv naar de Beagle die Darwin inspireerde tot tijdens het in schrijven van het de evolutietheorie, doen wij ruim anderhalve door eeuw op later op spectaculaire wijze over. van De Stad Amsterdam, het een met imponerende driemaster, doet dienst door als naar onderkomen voor wetenschappers, filosofen, kunstenaars, met artiesten, schrijvers en diverse een nazaten door van Charles Darwin. Het schip naar brengt met ons over drie naar oceanen en vijf van continenten. Van met september tot mei nemen uit Sarah Darwin (achterachterkleindochter van Charles op Darwin), met Dirk Draulans (bioloog) naar en Lex Runderkamp (journalist) een de kijker naar mee op avontuur tijdens om te onderzoeken uit hoe de wereld er nu van voor staat. Presentatie: het uit Sarah Darwin, Dirk Draulans, Lex door Runderkamp.

Serie een reportages. De legendarische tijdens wereldreis met de Beagle door die Darwin tijdens inspireerde tot het schrijven van van de evolutietheorie, doen tijdens wij in ruim anderhalve eeuw een later op spectaculaire wijze over. door De Stad Amsterdam, met van een imponerende driemaster, doet dienst als op tv onderkomen voor met wetenschappers, filosofen, naar kunstenaars, artiesten, schrijvers en diverse op tv nazaten van het Charles Darwin. Het schip met brengt ons in over drie oceanen en door vijf een continenten. Van september uit tot mei nemen met Sarah Darwin (achterachterkleindochter van de Charles Darwin), Dirk Draulans met (bioloog) en Lex op tv Runderkamp (journalist) de op tv de kijker mee op avontuur om van te onderzoeken hoe tijdens de wereld naar er nu voor op tv staat. Deel naar 23: Redmond O'Hanlon gaat uit in Indonesië op de zoek naar de geest van met Alfred een Russel Wallace; tijdens volgens sommigen de ware tijdens aartsvader van de evolutietheorie. Redmond op reist door naar Sulawesi, het vroegere Celebes, van uit waar Darwins tijdgenoot Wallace met een paar jaar naar woonde en apen uit bomen het schoot een om ze te een onderzoeken en daarna te verkopen. op tv Wallace deed dat op niet voor de van lol: het op tv was zijn van werk en hij moest op tv ervan op tv leven, in tegenstelling tot uit Darwin voor wie geld nauwelijks uit een rol speelde. in Presentatie: Sarah tijdens Darwin, de Dirk Draulans, Lex op Runderkamp.

Serie op tv reportages. De legendarische door wereldreis met de Beagle uit die in Darwin inspireerde tot het schrijven van met de evolutietheorie, doen de wij ruim naar anderhalve eeuw naar later op naar spectaculaire wijze over. De het Stad Amsterdam, in een imponerende driemaster, doet de dienst als onderkomen op voor wetenschappers, filosofen, kunstenaars, tijdens artiesten, schrijvers en het diverse nazaten van tijdens Charles Darwin. Het schip door brengt ons naar over van drie oceanen en op vijf continenten. Van september tot mei naar nemen Sarah Darwin naar het (achterachterkleindochter van Charles Darwin), door Dirk Draulans (bioloog) en met Lex Runderkamp (journalist) de een kijker van mee op avontuur om naar te onderzoeken hoe de door wereld er van nu voor staat. Presentatie: van Sarah op Darwin, Dirk Draulans, Lex een Runderkamp.

Deel met 21: De met clipper zeilt over de Stille Zuidzee naar tijdens op weg naar Moorea. Aan het boord is een moleculair bioloog in Henk Roelink, een uitgevlogen Nederlander naar die in tijdens Berkeley zijn de eigen onderzoekslaboratorium leidt. tijdens Hij verdiept zich de in het menselijk op genoom en duikt beestjes een op uit de een oceaan, om de overeenkomsten tussen van het DNA van uit een een willekeurig mini-organisme en dat een van de mens te tijdens laten zien. Roelink: op tv "Het is tijdens volkomen op duidelijk geworden dat wij uit het dezelfde bouwstenen zijn op tv gevormd als vliegen, met spinnen, kwallen, sponzen; tijdens eigenlijk als alle een soorten. Dat is het een ultieme op bewijs van tijdens Darwins evolutietheorie die stelt met dat we allen afstammen van van een een oerorganisme." Nu het door menselijke genoom ook is uit ontrafeld, lijkt het de sky een the limit. in Roelink verwacht dat iedereen uit binnen drie op tv jaar zijn eigen DNA-volgorde door kan laten een bepalen, voor nog geen een €1000. Heel een nuttig om ziektes, erfelijke afwijkingen en tijdens andere tijdens ellende te voorspellen. in Heel handig als je wilt een achterhalen wie je tijdens op tv vader is. En ook heel handig het op voor verzekeringsmaatschappijen en de overheid, tijdens die nog van meer Big Brother-instrumenten in tijdens handen zullen krijgen. Roelinks in betoog vormt de de opmaat van voor het Biocode in project op het Zuidzee-eiland door Moorea, waar het de hele ecosysteem in op tv kaart wordt gebracht via uit DNA-barcoding. Elk unieke door soort wordt op een op tv het eiland gevangen en vastgelegd aan door op de hand van DNA. Deze het aanpak maakt een van einde aan het de klassieke tijdens taxonomie, de indeling van naar de natuur een die de bioloog Linnaeus introduceerde in de 1735.Toekomstperspectief: alle leven op uit op aarde in kaart. Maar op tijdens Moorea gaat het van om planten op en op tv dieren en is het publiek op eigendom. Terwijl het in bedrijfsleven aan de de andere kant verwoede op pogingen doet het om onderdelen van tijdens ons DNA te patenteren. uit Van wie zijn van 'de bouwsteen uit van het leven' een eigenlijk? En: op tv kan het leven wel worden naar gepatenteerd? In het aflevering 21 in gaat het over de van vraag: het is de mens van wel bestand tegen zoveel nieuwe van kennis over op zichzelf en op over het leven in het het algemeen?

juli 2017
30-05-2010 21:10

Over de toekomst van onze soort

Reis van de Beagle - Over de toekomst van onze soort

Serie reportages. De legendarische wereldreis met de Beagle die Darwin inspireerde tot het schrijven van de evolutietheorie, doen wij ruim anderhalve eeuw later op spectaculaire wijze over. De Stad Amsterdam, een imponerende driemaster, doe...

23-05-2010 21:05

Aflevering 37

Reis van de Beagle - Aflevering 37

Serie reportages. De legendarische wereldreis met de Beagle die Darwin inspireerde tot het schrijven van de evolutietheorie, doen wij ruim anderhalve eeuw later op spectaculaire wijze over. De Stad Amsterdam, een imponerende driemaster, doe...

16-05-2010 21:10

Aflevering 36

Reis van de Beagle - Aflevering 36

Serie reportages. De legendarische wereldreis met de Beagle die Darwin inspireerde tot het schrijven van de evolutietheorie, doen wij ruim anderhalve eeuw later op spectaculaire wijze over. De Stad Amsterdam, een imponerende driemaster, doe...

09-05-2010 21:10

Een aap met moraal

Reis van de Beagle - Een aap met moraal

Serie reportages. De legendarische wereldreis met de Beagle die Darwin inspireerde tot het schrijven van de evolutietheorie, doen wij ruim anderhalve eeuw later op spectaculaire wijze over. De Stad Amsterdam, een imponerende driemaster, doe...

02-05-2010 21:05

Mauritius: De jacht op de heilige aap

Reis van de Beagle - Mauritius: De jacht op de heilige aap

Serie reportages. In het kielzog van Charles Darwin, die 178 jaar geleden op de HMS Beagle vanuit Plymouth vertrok, maken wij dezelfde reis. Het vertrek van de Clipper Stad Amsterdam was het begin van een ongelofelijke zeilreis rond de were...

25-04-2010 21:05

Palmbomen op Antarctica

Reis van de Beagle - Palmbomen op Antarctica

Serie reportages. De legendarische wereldreis met de Beagle, die Darwin inspireerde tot het schrijven van de evolutietheorie, doen wij ruim anderhalve eeuw later op spectaculaire wijze over. Het vertrek van de Clipper Stad Amsterdam op 28 a...

18-04-2010 21:10

Aflevering 32

Reis van de Beagle - Aflevering 32

Serie reportages. De legendarische wereldreis met de Beagle, die Darwin inspireerde tot het schrijven van de evolutietheorie, doen wij ruim anderhalve eeuw later op spectaculaire wijze over. Het vertrek van de Clipper Stad Amsterdam op 28 a...

11-04-2010 21:05

Van homo sapiens naar robo-sapiens

Reis van de Beagle - Van homo sapiens naar robo-sapiens

Serie reportages. De legendarische wereldreis met de Beagle die Darwin inspireerde tot het schrijven van de evolutietheorie, doen wij ruim anderhalve eeuw later op spectaculaire wijze over. De Stad Amsterdam, een imponerende driemaster, doe...

04-04-2010 21:10

Aflevering 30

Reis van de Beagle - Aflevering 30

Serie reportages. De legendarische wereldreis met de Beagle die Darwin inspireerde tot het schrijven van de evolutietheorie, doen wij ruim anderhalve eeuw later op spectaculaire wijze over. De Stad Amsterdam, een imponerende driemaster, doe...

28-03-2010 21:10

Sleutelen aan de planeet

Reis van de Beagle - Sleutelen aan de planeet

Serie reportages. In het kielzog van Charles Darwin, die 178 jaar geleden op de HMS Beagle vanuit Plymouth vertrok, maken wij dezelfde reis. Het vertrek van de Clipper Stad Amsterdam was het begin van een ongelofelijke zeilreis rond de were...

21-03-2010 21:10

Aflevering 28

Reis van de Beagle - Aflevering 28

Serie reportages. De legendarische wereldreis met de Beagle die Darwin inspireerde tot het schrijven van de evolutietheorie, doen wij ruim anderhalve eeuw later op spectaculaire wijze over. De Stad Amsterdam, een imponerende driemaster, doe...

14-03-2010 21:10

Aflevering 27

Reis van de Beagle - Aflevering 27

Serie reportages. De legendarische wereldreis met de Beagle die Darwin inspireerde tot het schrijven van de evolutietheorie, doen wij ruim anderhalve eeuw later op spectaculaire wijze over. De Stad Amsterdam, een imponerende driemaster, doe...

07-03-2010 21:05

Aflevering 26

Reis van de Beagle - Aflevering 26

Serie reportages. De legendarische wereldreis met de Beagle die Darwin inspireerde tot het schrijven van de evolutietheorie, doen wij ruim anderhalve eeuw later op spectaculaire wijze over. De Stad Amsterdam, een imponerende driemaster, doe...

28-02-2010 21:10

Aflevering 25

Reis van de Beagle - Aflevering 25

Serie reportages. De legendarische wereldreis met de Beagle die Darwin inspireerde tot het schrijven van de evolutietheorie, doen wij ruim anderhalve eeuw later op spectaculaire wijze over. De Stad Amsterdam, een imponerende driemaster, doe...

21-02-2010 21:10

Aflevering 24

Reis van de Beagle - Aflevering 24

Deel 21: De clipper zeilt over de Stille Zuidzee op weg naar Moorea. Aan boord is moleculair bioloog Henk Roelink, een uitgevlogen Nederlander die in Berkeley zijn eigen onderzoekslaboratorium leidt. Hij verdiept zich in het menselijk genoo...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 3. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

Reis van de Beagle gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van Reis van de Beagle de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van Reis van de Beagle bij Reis van de Beagle liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van Reis van de Beagle. Heb je een uitzending van Reis van de Beagle gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

Reis van de Beagle gemist

In de 35-delige populair-wetenschappelijke serie de Reis van de Beagle zullen de scheepslui de reis die Charles Darwin tussen 1831 en 1836 maakte herbeleven. Een driemaster wordt ingezet om de route van de Beagle rond de wereld nogmaals te gaan varen. Locaties die Darwin per boot en te voet of te paard aandeed zullen tijdens de 10 maanden durende reis opnieuw bezocht worden. De planning omvat in totaal ongeveer 27 legs over de periode juli 2009 tot mei 2010.

Uitzending gemist van Reis van de Beagle? Hier kun je alle uitzendingen van Reis van de Beagle kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 35
  • Laatste uitzending op 30-05-2010 om 21:10 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!

Cookies

Hebikietsgemist.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op "Akkoord" te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Akkoord