Programma gemist?
februari 2017
26-02-2017 17:10

Moet de overheid kwetsbaar leven beter beschermen?

Jacobine op zondag - Moet de overheid kwetsbaar leven beter beschermen?

Discussie tussen ethicus Theo Boer, Gert Jan Segers van de ChristenUnie en Boris van der Ham, voorzitter van het Humanistisch Verbond. Over ruim twee weken mogen we weer naar de stembus. De afgelopen vier jaar is er veel veranderd als het gaat om medisch-ethische onderwerpen. Denk aan voltooid leven, orgaandonatie, abortus en embryoselectie. Maar welke rol speelt de overheid eigenlijk op deze gebieden? En moet de overheid het leven, meer in het bijzonder het kwetsbaar leven, niet beter beschermen? Jacobine Geel gaat daarover in gesprek met ethicus Theo Boer, Gert Jan Segers van de ChristenUnie en Boris van der Ham, voorzitter van het Humanistisch Verbond.

19-02-2017 17:05

Wat heeft de PVV een christen te bieden?

Jacobine op zondag - Wat heeft de PVV een christen te bieden?

Discussie tussen theoloog Rikko Voorberg, columnist Stephan Sanders en predikant Henk Jan Prosman. Hij staat op nummer 1 in de peilingen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Geert Wilders met zijn PVV. Wat heeft de PVV een christen te bieden? Moet de kerk zich überhaupt bemoeien met politiek? En hoe links of rechts zijn de Nederlandse christenen eigenlijk? Jacobine Geel praat erover met theoloog Rikko Voorberg, columnist Stephan Sanders en predikant Henk Jan Prosman.

12-02-2017 17:10

Zijn scholen op levensbeschouwelijke grondslag houdbaar?

Jacobine op zondag - Zijn scholen op levensbeschouwelijke grondslag houdbaar?

Discussie tussen ChristenUnie-voorman Gert-Jan Segers, onderwijsbestuurder Hans Teegelbeckers en de Rotterdamse wethouder Hugo de Jonge. Het recht van ouders om te kiezen naar wat voor school hun kind gaat is een groot goed. Het recht van onderwijskeuze bestaat nu honderd jaar. De overheid betaalt voor zowel religieus (bijzonder) als openbaar onderwijs. GroenLinks zegt: afschaffen dat bijzonder onderwijs, alle scholen openbaar. Gert-Jan Segers van de ChristenUnie zegt op zijn beurt: nee, afschaffen dat openbaar onderwijs. Geef het onderwijs terug aan de ouders en laat hen kiezen. Moet de overheid godsdienstig onderwijs financieren of is religie iets voor thuis? Zijn scholen op levensbeschouwelijke grondslag houdbaar? Een discussie tussen ChristenUnie-voorman Gert-Jan Segers, onderwijsbestuurder Hans Teegelbeckers en de Rotterdamse wethouder Hugo de Jonge.

05-02-2017 17:05

Komt het bij dementie aan oplevenshulp of stervensbegeleiding?

Jacobine op zondag - Komt het bij dementie aan oplevenshulp of stervensbegeleiding?

Discussie tussen directeur omroep MAX Jan Slagter, voormalig CDA-minister Ben Bot en Bert Keizer, arts bij de levenseindekliniek. Leven en dood. Afgelopen week ging het veel daarover in het nieuws: een tegenstribbelende demente vrouw krijgt toch euthanasie en tegelijk werd het manifest 'Waardig ouder worden' gepresenteerd, dat moet voorkomen dat ouderen hun leven voltooid vinden. Bij Jacobine op zondag stellen we de vraag: Komt het bij dementie aan op levenshulp of stervensbegeleiding? Jacobine Geel praat hierover met directeur omroep MAX Jan Slagter, voormalig CDA-minister Ben Bot en Bert Keizer, arts bij de levenseindekliniek.

29-01-2017 17:10

Wat is het beste spirituele boek van 2017?

Jacobine op zondag - Wat is het beste spirituele boek van 2017?

Het lijkt erop dat veel mensen in deze tijd worstelen met het zoeken naar meer balans in hun leven. Waarom ervaren zoveel mensen rusteloosheid? En is dat eigenlijk zo erg? Het lijkt erop dat veel mensen in deze tijd worstelen met het zoeken naar meer balans in hun leven. Waarom ervaren zoveel mensen rusteloosheid? En is dat eigenlijk zo erg? Aan het einde van de Maand van de Spiritualiteit gaat Jacobine Geel hierover in gesprek met Ignaas Devisch, Joke Hermsen, Hinne Wagenaar en Rosita Steenbeek. En aan het eind van de uitzending wordt bekendgemaakt wat het beste spirituele boek van 2017 is.

22-01-2017 17:10

Doen we voldoende om minderheden in asielzoekerscentra te beschermen?

Jacobine op zondag - Doen we voldoende om minderheden in asielzoekerscentra te beschermen?

Hoe is het gesteld met de veiligheid van minderheden in onze asielzoekerscentra? In azc's in Nederland zijn vrouwen, christenen en homo's niet altijd veilig voor geweld. Hoe is het gesteld met de veiligheid van minderheden in onze asielzoekerscentra? In azc's in Nederland zijn vrouwen, christenen en homo's niet altijd veilig voor geweld. Welke rol spelen cultuur en religie in dit geweld? En moeten we meer doen om de veiligheid van deze minderheden te waarborgen? Een discussie tussen minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Jet Bussemaker, psychiater Sarwar Joanroy en Sandro Kortekaas van het LGBT Asylum Support.

15-01-2017 17:05

Maakt het Depressiegala depressie bespreekbaar?

Jacobine op zondag - Maakt het Depressiegala depressie bespreekbaar?

Op Blue Monday, maandag 16 januari, wordt voor de tweede keer het Depressiegala georganiseerd. Op dit moment zijn, naar verluidt, ruim een half miljoen Nederlanders depressief. Vandaar dat er op Blue Monday, maandag 16 januari, voor de tweede keer het Depressiegala wordt georganiseerd. Het gala moet het taboe op depressie helpen wegnemen en met name jongeren stimuleren om met elkaar over emoties zoals verdriet, angst en eenzaamheid te praten. Maar helpt al die aandacht echt? En plakken we niet te snel het label 'depressief' op mensen? Een discussie tussen psychiater Bram Bakker, hoogleraar Frank Koerselman en columniste Roos Schlikker.

08-01-2017 17:10

Heb je iets in de kerk te zoeken als je niet gelovig bent?

Jacobine op zondag - Heb je iets in de kerk te zoeken als je niet gelovig bent?

Jacobine in discussie met kerkelijk pionier Margrietha Reinders, schrijfster Kristien Hemmerechts, dominee Ad van Nieuwpoort en schrijfster en coach Lis... Half Nederland is op zoek naar zingeving en spiritualiteit, maar de kerken lopen leger en leger. Heb je als ongelovige iets te zoeken in de kerk? De protestantse kerk in Nederland, de PKN, vindt van wel en begint ter gelegenheid van de Maand van de Spiritualiteit met een postercampagne om de zinzoeker te verleiden eens een kijkje te nemen in de kerk. Heb je iets in de kerk te zoeken als je niet gelovig bent? Jacobine discussieert over dit onderwerp met kerkelijk pionier Margrietha Reinders, schrijfster Kristien Hemmerechts, dominee Ad van Nieuwpoort en schrijfster en coach Lisette Thooft.

25-12-2016 17:10

Wat hebben de wijzen uit het Oosten in 2016 te bieden?

Jacobine op zondag - Wat hebben de wijzen uit het Oosten in 2016 te bieden?

Jacobine Geel ontvangt drie hedendaagse wijzen, afkomstig uit het oosten van ons eigen land: Jan Terlouw, Anne van der Meiden en Wouke van Scherrenburg. Volgens de Bijbel werd het kindeke Jezus in de stal bezocht door drie Wijzen uit het Oosten, die goud, mirre en wierook meebrachten. Jacobine Geel ontvangt op Eerste Kerstdag drie hedendaagse wijzen, afkomstig uit het oosten van ons eigen land: Jan Terlouw (schrijver en oud-D66-politicus), Anne van der Meiden (theoloog) en Wouke van Scherrenburg (voormalig politiek verslaggever). Welke geschenken komen zíj ons brengen? Een warmhartig gesprek over vertrouwen, wijsheid en veerkracht.

18-12-2016 17:05

Moet de overheid meer doen aan armoedebestrijding?

Jacobine op zondag - Moet de overheid meer doen aan armoedebestrijding?

Wie pakt de armoede in Nederland aan? Aan tafel: Jetta Klijnsma, staatssecretaris van Sociale Zaken, en Rene de Reuver, hoofd van de Protestantse Kerk i... In het afgelopen jaar hebben weer meer mensen voor financiële hulp en bijstand op de deur van de kerk geklopt. Waarom lukt het niet om in het welvarende Nederland de armoede de deur uit te krijgen? En ligt die taak bij kerk of overheid? Jacobine Geel vraagt aan Jetta Klijnsma, staatssecretaris van Sociale Zaken, en Rene de Reuver, hoofd van de Protestantse Kerk in Nederland, bij wie de verantwoordelijkheid ligt om het groeiende armoedeprobleem aan te pakken. Jessie Verhave heeft alvast een project opgezet: zij beheert de Sociale Kruidenier in Amsterdam.

11-12-2016 17:10

Adoptie van kinderen uit het buitenland moet stoppen?

Jacobine op zondag - Adoptie van kinderen uit het buitenland moet stoppen?

Discussie over de adoptie van kinderen uit het buitenland. Adoptieouders Kim van Schie en Sander Vlek gaan in discussie met professor Rene Hoksbergen en... Adoptie van kinderen uit het buitenland moet stoppen. Dat stelt de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) in een rapport dat de gemoederen sinds begin november bezighoudt. De adoptiemarkt wordt volgens de opstellers van het rapport gestuurd door vraag en aanbod: daardoor zou er te weinig prikkel zijn om kinderen op te vangen in eigen land. Sander Vlek van belangenorganisatie LAVA en adoptieouder Kim van Schie betwisten de uitkomst van het RSJ-rapport. Zij gaan in discussie met adoptieprofessor René Hoksbergen en Marina van Dongen, auteur van 'De adoptiemonologen'.

04-12-2016 17:10

Wat gaan we in Nederland merken van de verkiezing van Trump?

Jacobine op zondag - Wat gaan we in Nederland merken van de verkiezing van Trump?

Discussie met oud-minister Ben Bot, columnist Bas Heijne en Amerikanist Koen Petersen over wat wij van Trumps politiek in Nederland gaan merken. De onverwachte winst van presidentskandidaat Donald Trump in de Verenigde Staten heeft velen verrast en overrompeld. Hoe kan het dat de stem van de boze burger politiek en media ontgaan was? Wat voorspelt de overwinning van Trump ons in Nederland? Een gesprek daarover met oud-minister Ben Bot, filosoof en columnist Bas Heijne en Amerikanist Koen Petersen.

27-11-2016 17:10

Moeten wij verplicht gaan vaccineren?

Jacobine op zondag - Moeten wij verplicht gaan vaccineren?

Wat zijn de gevolgen als ouders hun kind niet laten vaccineren? Moeten wij verplicht gaan vaccineren? Al vijftig jaar lang is het vanzelfsprekend dat ieder kind wordt ingeënt tegen dodelijke ziektes. Het vaccinatieprogramma van de overheid is zo succesvol dat difterie, kinkhoest, typhus en polio nauwelijks meer voorkomen. Maar sinds kort worden steeds meer vragen gesteld bij het vaccineren. Wat zijn de gevolgen als ouders hun kind niet laten vaccineren? En zou vaccinatie niet verplicht moeten worden gesteld? Een debat met D66-kamerlid Pia Dijkstra, jeugdarts Henrike Terhorst en moeder Nicole Gommers, wier kind besmet werd door een kind dat niet was ingeënt.

20-11-2016 17:10

Beperkt de Bijbel mijn vrijheid?

Jacobine op zondag - Beperkt de Bijbel mijn vrijheid?

Veel normen en waarden waar onze cultuur en samenleving van uitgaan, zijn ontleend aan de Bijbel. Maar is de Bijbel voor iedereen een bevrijdend boek of... Veel normen en waarden waar onze cultuur en samenleving van uitgaan, zijn ontleend aan de Bijbel, het heilige schrift voor christenen. Maar is de Bijbel voor iedereen een bevrijdend boek of sluit dit eeuwenoude boek juist mensen uit? Stevo Akkerman, journalist en columnist van dagblad Trouw en Janneke Stegeman, Theoloog des vaderlands, verschillen van mening. Akkerman groeide op in de vrijgemaakt gereformeerde kerk (GKv), in de loop van zijn leven veranderde zijn godsbeeld aanzienlijk. Hij ervaart de voorschriften van de Bijbel nu als vrijheidsbeperkend. Stegeman is oud-testamenticus en kreeg door het bestuderen van de Bijbel steeds meer een beeld van God die op bevrijding uit is voor iedereen.

13-11-2016 17:10

Kun je de dood van een dierbare ooit te boven komen?

Jacobine op zondag - Kun je de dood van een dierbare ooit te boven komen?

Een gesprek met nabestaanden van zelfdoding over rouw en verlies. Psycholoog René Diekstra schuift ook aan. Hij is gespecialiseerd in rouw na zelfdoding. Liesbeth Gijsbers verwerkte de suïcide van haar zus door zich met behulp van een studie theologie in de grote vragen des levens te verdiepen. Ingrid Kamerling, die ook een zus verloor, probeerde grip op haar verdriet te krijgen door uit te zoeken wat er precies gebeurd was en dat vast te leggen in een documentaire. Psycholoog René Diekstra, gespecialiseerd in rouw na zelfdoding, stelt vast dat nabestaanden baat kunnen hebben bij een 'psychologische autopsie' van de overledene.

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 2. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

Jacobine op zondag gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van Jacobine op zondag de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van Jacobine op zondag bij Jacobine op zondag liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van Jacobine op zondag. Heb je een uitzending van Jacobine op zondag gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

Jacobine op zondag gemist

Uitzending gemist van Jacobine op zondag? Op deze pagina vind je alle uitzendingen van Jacobine op zondag, uitgezonden op Nederland 2. Heb je een uitzending van Jacobine op zondag gemist? Kijk deze dan hier terug!

Uitzending gemist van Jacobine op zondag? Hier kun je alle uitzendingen van Jacobine op zondag kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 19
  • Laatste uitzending op 26-02-2017 om 17:10 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!

Cookies

Hebikietsgemist.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op "Akkoord" te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Akkoord