Programma gemist?

Lieke gaat op op naar bezoek bij de 19-jarige Naomi, die het vanaf door haar tiende last heeft van van extreme tijdens overbeharing. Ze van moet dagelijks haar van gezicht scheren en één keer per door week haar bovenbenen, een de borsten en buik. Op school van is ze enorm door gepest en noemden kinderen in door haar 'aap'. De op tv 25-jarige Luca is naar op eigen kracht 60 kilo de afgevallen, maar met nu voelt hij zich de gevangen in zijn lichaam op tv vanwege in het veloverschot. Hij draagt altijd het uit een dik vest om zijn in lichaam te de verbergen. Een team naar van medisch de specialisten schiet Lieke en de Luca te het hulp.

Lieke gaat een op bezoek bij uit de 19-jarige Naomi, die de vanaf haar door tiende last op tv heeft van extreme op tv overbeharing. Ze door moet dagelijks haar gezicht scheren en de één van keer per week in haar bovenbenen, door borsten en buik. Op een school is ze enorm de gepest en noemden kinderen uit haar 'aap'. De naar 25-jarige Luca een is op eigen kracht de 60 kilo afgevallen, uit maar nu voelt tijdens hij zich gevangen een in zijn lichaam in vanwege het van veloverschot. Hij draagt op altijd een dik vest uit om zijn de lichaam te van verbergen. Een team van met medisch op tv specialisten schiet Lieke op tv en Luca te met hulp.

Lieke gaat op een bezoek bij Gaby met en Zakiya. op De 26-jarige Gaby een heeft cup uit H. Door het een gewicht van haar borsten door kan ze haar in werk in tijdens de horeca niet doen. een De 18-jarige op Surinaamse Zakiya heeft met een grote en brede neus, met de waar ze al haar in hele leven mee wordt gepest. het Vorig jaar door was door Zakiya's neus aanleiding om het op social media een op tv 'neuschallenge' de uit te roepen. Dit tot door groot verdriet en een frustratie van Zakiya. op Zal het team van een medisch met specialisten de meiden in hun zelfvertrouwen weer terug tijdens kunnen de geven?

Lieke gaat op het bezoek bij Gaby met en op tv Zakiya. De tijdens 26-jarige Gaby heeft door cup H. Door een het gewicht van haar borsten naar kan ze haar uit werk in de naar horeca niet doen. de De 18-jarige Surinaamse van Zakiya heeft door een grote en brede neus, met waar ze al door haar hele leven in mee wordt op gepest. Vorig de jaar was Zakiya's neus aanleiding met door om op social media een 'neuschallenge' met naar uit te roepen. Dit tot een groot het verdriet en frustratie van Zakiya. Zal in het op tv team van medisch specialisten tijdens de tijdens meiden hun zelfvertrouwen het weer terug kunnen het geven?

Studente Ava is op in korte tijd uit veel afgevallen, van waardoor haar borsten naar zijn gaan hangen en door ongelijk zijn. van Ze is een hierdoor zo onzeker dat het ze op tv nog nooit een vriendje heeft gehad. met Leoni heeft door op tv een van auto-immuunziekte een terugtrekkende haargrens. Spontaan in op de de foto naar gaan doet ze niet, en zelfverzekerd op tv voelt ze zich op allang in niet meer. op Het specialistische team helpt hen om met de van toekomst rooskleurig te van zien.

Studente naar Ava is in het korte tijd veel afgevallen, waardoor uit haar borsten tijdens zijn gaan hangen en naar ongelijk zijn. Ze op is uit hierdoor zo onzeker in dat ze nog van nooit een vriendje heeft uit gehad. Leoni heeft door door een auto-immuunziekte op een terugtrekkende haargrens. het Spontaan op de foto uit op gaan doet ze niet, en uit zelfverzekerd van voelt ze zich allang in niet meer. Het een specialistische team helpt uit hen om de toekomst rooskleurig van te op tv zien.

Roy wordt gepest het door en nageroepen vanwege zijn in grote neus, op tv die ook nog scheef op staat en op tv een grote bobbel uit heeft. Hij laat in het niemand merken, van maar dit maakt de 20-jarige student door erg van verdrietig. Sinds haar zwangerschappen heeft naar Tirza platte, hangende het borsten en grote naar tepelhoven uit die een groot deel met van haar tijdens borsten bedekken. Zelfs voor een haar vriend naar schaamt ze zich. De op juiste behandeling moet het hier verandering in in brengen.

Roy op wordt gepest een en nageroepen vanwege van zijn grote neus, die van ook nog scheef staat en op tv een grote bobbel door heeft. Hij naar laat door het niemand merken, maar dit maakt door de 20-jarige student met erg verdrietig. Sinds uit met haar zwangerschappen heeft Tirza platte, hangende het borsten een en grote tepelhoven die op een naar groot deel van haar met borsten bedekken. Zelfs voor haar op tv vriend schaamt ze een zich. De de juiste behandeling op moet hier op verandering in brengen.

Carinke met vindt het moeilijk om onder uit de mensen een te uit zijn, omdat ze zich op schaamt voor haar grote uit onderkin. De spontane een Ilona scheert zich sinds uit de puberteit met dagelijks. Ze voelt met zich helemaal het niet vrouwelijk vanwege haar overbeharing, de en met dan vooral haar baardgroei en tijdens flinke bakkebaarden. een Door de behandeling op tv die zij ondergaan, in kunnen de Carinke en Ilona door eindelijk weer trots op zichzelf een zijn.

Carinke vindt in het uit moeilijk om onder de mensen het te naar zijn, omdat ze zich schaamt met voor haar van grote onderkin. De spontane een Ilona scheert in zich sinds door de puberteit dagelijks. de Ze voelt zich tijdens helemaal niet vrouwelijk vanwege op haar overbeharing, en dan vooral met het haar baardgroei en een flinke bakkebaarden. Door de op tv behandeling die zij ondergaan, kunnen door Carinke en uit Ilona eindelijk uit weer trots op zichzelf met zijn.

Als van de 27-jarige Soumaya lacht, een is er veel door tandvlees te naar zien. Om te van voorkomen dat mensen haar een 'gummy smile' op tv zien, houdt met ze haar mond liever dicht. Maran naar is op in eigen kracht ruim tijdens zestig kilo met afgevallen. Daar heeft hij 'vrouwenborsten' door en een een dikke buik aan uit overgehouden. de De specialisten nemen hen met veel naar zorg onder naar handen.

Als met de 27-jarige Soumaya in lacht, is er door veel tandvlees op te zien. Om een te voorkomen dat mensen haar op tv 'gummy smile' zien, uit houdt op ze haar mond liever dicht. met Maran is op van eigen uit kracht ruim zestig de kilo afgevallen. Daar heeft hij 'vrouwenborsten' het en een van dikke buik op aan overgehouden. De specialisten een nemen hen met de veel met zorg onder handen.

Het haar van de Indrani wordt steeds op tv dunner. een Dit zorgt ervoor uit dat ze naar liever de deur een niet meer uitgaat. Ze naar was altijd opgewekt, een maar wordt in hierdoor steeds depressiever. Samantha is van erg onzeker uit omdat ze helemaal geen een borsten tijdens heeft. Om zich in toch vrouwelijk te voelen, op besteedt ze dagelijks tijdens tweeënhalf uur door aan haar make-up. naar De medisch specialisten helpen naar Indrani en met Samantha.

Het haar van tijdens de Indrani wordt steeds in dunner. Dit zorgt ervoor op dat ze liever met de deur niet meer uitgaat. een Ze op tv was altijd opgewekt, maar wordt tijdens hierdoor steeds depressiever. op tv in Samantha is erg onzeker tijdens omdat ze helemaal geen naar borsten heeft. Om een zich toch vrouwelijk in te tijdens voelen, besteedt ze dagelijks tweeënhalf uur de aan haar make-up. tijdens De medisch een specialisten helpen Indrani door en tijdens Samantha.

Miranda wordt tijdens behandeld van aan een vetbobbel op haar venusheuvel, op tv die ze naar overhield in nadat ze 45 het kilo afviel. De tweeling Kimberley en van op tv Chantal voelt zich erg onzeker door over hun neus, die naar ze in groot en bobbelig vinden. van Een het team van medisch specialisten helpt van hen, zodat Miranda, in Kimberley en Chantal uiteindelijk met op tv met zelfvertrouwen en trots door het de leven het kunnen.

februari 2019
12-08-2018 17:36

Afl. 2

Lelijke Eendjes - Afl. 2

Lieke gaat op bezoek bij de 19-jarige Naomi, die vanaf haar tiende last heeft van extreme overbeharing. Ze moet dagelijks haar gezicht scheren en één keer per week haar bovenbenen, borsten en buik. Op school is ze enorm gepest en noemden ki...

06-08-2018 22:22

Afl. 2

Lelijke Eendjes - Afl. 2

Lieke gaat op bezoek bij de 19-jarige Naomi, die vanaf haar tiende last heeft van extreme overbeharing. Ze moet dagelijks haar gezicht scheren en één keer per week haar bovenbenen, borsten en buik. Op school is ze enorm gepest en noemden ki...

05-08-2018 17:36

Afl. 1

Lelijke Eendjes - Afl. 1

Lieke gaat op bezoek bij Gaby en Zakiya. De 26-jarige Gaby heeft cup H. Door het gewicht van haar borsten kan ze haar werk in de horeca niet doen. De 18-jarige Surinaamse Zakiya heeft een grote en brede neus, waar ze al haar hele leven mee ...

30-07-2018 22:22

Afl. 1

Lelijke Eendjes - Afl. 1

Lieke gaat op bezoek bij Gaby en Zakiya. De 26-jarige Gaby heeft cup H. Door het gewicht van haar borsten kan ze haar werk in de horeca niet doen. De 18-jarige Surinaamse Zakiya heeft een grote en brede neus, waar ze al haar hele leven mee ...

29-07-2018 17:36

Afl. 6

Lelijke Eendjes - Afl. 6

Studente Ava is in korte tijd veel afgevallen, waardoor haar borsten zijn gaan hangen en ongelijk zijn. Ze is hierdoor zo onzeker dat ze nog nooit een vriendje heeft gehad. Leoni heeft door een auto-immuunziekte een terugtrekkende haargrens...

23-07-2018 22:20

Afl. 6

Lelijke Eendjes - Afl. 6

Studente Ava is in korte tijd veel afgevallen, waardoor haar borsten zijn gaan hangen en ongelijk zijn. Ze is hierdoor zo onzeker dat ze nog nooit een vriendje heeft gehad. Leoni heeft door een auto-immuunziekte een terugtrekkende haargrens...

22-07-2018 17:39

Afl. 5

Lelijke Eendjes - Afl. 5

Roy wordt gepest en nageroepen vanwege zijn grote neus, die ook nog scheef staat en een grote bobbel heeft. Hij laat het niemand merken, maar dit maakt de 20-jarige student erg verdrietig. Sinds haar zwangerschappen heeft Tirza platte, hang...

16-07-2018 22:22

Afl. 5

Lelijke Eendjes - Afl. 5

Roy wordt gepest en nageroepen vanwege zijn grote neus, die ook nog scheef staat en een grote bobbel heeft. Hij laat het niemand merken, maar dit maakt de 20-jarige student erg verdrietig. Sinds haar zwangerschappen heeft Tirza platte, hang...

15-07-2018 17:36

Afl. 4

Lelijke Eendjes - Afl. 4

Carinke vindt het moeilijk om onder de mensen te zijn, omdat ze zich schaamt voor haar grote onderkin. De spontane Ilona scheert zich sinds de puberteit dagelijks. Ze voelt zich helemaal niet vrouwelijk vanwege haar overbeharing, en dan voo...

09-07-2018 22:25

Afl. 4

Lelijke Eendjes - Afl. 4

Carinke vindt het moeilijk om onder de mensen te zijn, omdat ze zich schaamt voor haar grote onderkin. De spontane Ilona scheert zich sinds de puberteit dagelijks. Ze voelt zich helemaal niet vrouwelijk vanwege haar overbeharing, en dan voo...

08-07-2018 17:37

Afl. 3

Lelijke Eendjes - Afl. 3

Als de 27-jarige Soumaya lacht, is er veel tandvlees te zien. Om te voorkomen dat mensen haar 'gummy smile' zien, houdt ze haar mond liever dicht. Maran is op eigen kracht ruim zestig kilo afgevallen. Daar heeft hij 'vrouwenborsten' en een ...

02-07-2018 22:22

Afl. 3

Lelijke Eendjes - Afl. 3

Als de 27-jarige Soumaya lacht, is er veel tandvlees te zien. Om te voorkomen dat mensen haar 'gummy smile' zien, houdt ze haar mond liever dicht. Maran is op eigen kracht ruim zestig kilo afgevallen. Daar heeft hij 'vrouwenborsten' en een ...

01-07-2018 17:35

Afl. 2

Lelijke Eendjes - Afl. 2

Het haar van Indrani wordt steeds dunner. Dit zorgt ervoor dat ze liever de deur niet meer uitgaat. Ze was altijd opgewekt, maar wordt hierdoor steeds depressiever. Samantha is erg onzeker omdat ze helemaal geen borsten heeft. Om zich toch ...

25-06-2018 22:33

Afl. 2

Lelijke Eendjes - Afl. 2

Het haar van Indrani wordt steeds dunner. Dit zorgt ervoor dat ze liever de deur niet meer uitgaat. Ze was altijd opgewekt, maar wordt hierdoor steeds depressiever. Samantha is erg onzeker omdat ze helemaal geen borsten heeft. Om zich toch ...

24-06-2018 17:37

Afl. 1

Lelijke Eendjes - Afl. 1

Miranda wordt behandeld aan een vetbobbel op haar venusheuvel, die ze overhield nadat ze 45 kilo afviel. De tweeling Kimberley en Chantal voelt zich erg onzeker over hun neus, die ze groot en bobbelig vinden. Een team van medisch specialist...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 4. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

Lelijke Eendjes gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van Lelijke Eendjes de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van Lelijke Eendjes bij Lelijke Eendjes liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van RTL 5.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van Lelijke Eendjes. Heb je een uitzending van Lelijke Eendjes gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

Lelijke Eendjes gemist

Hulpprogramma waarin een team van plastisch chirurgen mensen helpt die zichzelf belemmerd voelen door hun looks. De deelnemers hebben een in het oog springend uiterlijk kenmerk dat een zorgeloze toekomst in de weg staat. Ze voelen zich verre van mooi, zijn onzeker of worden gepest. In elke aflevering vertellen twee 'lelijke eendjes' hoe hun uiterlijk een schaduw over hun leven werpt. Ze vertellen over hun ervaringen, onzekerheden en gevoelens. Een team van medisch specialisten van een gerenommeerde landelijke kliniek helpt deze mensen, zodat ook zij uiteindelijk met zelfvertrouwen en trots de wereld in kunnen stappen.

Uitzending gemist van Lelijke Eendjes? Hier kun je alle uitzendingen van Lelijke Eendjes kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 47
  • Laatste uitzending op 12-08-2018 om 17:36 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!

Cookies

Hebikietsgemist.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op "Akkoord" te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Akkoord